close

Enter

Log in using OpenID

19.03.2014

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014
KUNTER GÜVEN HASTANESİ’NDEN HİZMET ALINMASI
(Önerge No:549/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter
Güven Hastanesi’nden alınan hizmet süresi 31 Aralık 2013 tarihinde sona
erdiğinden, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı’na
bağlı Cengiz Topel Hastanesi’ndeki Kadın Doğum Uzmanı açığından dolayı
yaşanan sıkıntıların aşılarak, hastalara daha etkin ve verimli sağlık hizmeti
sunulması amacı ile önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak ve sözleşmede
yeralan ücretler karşılığında, 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında 1 (Bir)
yıl süre ile Kunter Güven Hastanesi’nden hizmet alınması hususunda Sağlık
Bakanlığı’nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasını ve
bu amaç için gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Diğer Hizmet Alımları” 11-02-07-3-1-1-03-5-9-90 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)564-2014
Y(K-I)593-2013 SAYI VE 4.12.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:552/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)593- 2013 sayı ve
4.12.2013 tarihli kararla ülkemizde ekonomik konularda çalışmalarda bulunmak
üzere KKTC’ne gelen teknik heyete Hazine Müsteşarlığı Daire Başkanı Muharrem
Demirci’nin de ilave edilmesini ve sözkonusu kararın bu yönde tadil edilmesini
onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)565-2014
“ORMANCILIK ALANINDA YARDIM VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” UYARINCA
TC İLE KKTC ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KARŞILIKLI TEMAS GİDERLERİNİN
KARŞILANMASI
(Önerge No:553/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile KKTC Tarım ve Doğal
Kaynaklar Bakanlığı arasında 9.8.2010 tarihinde imzalanan “Ormancılık Alanında
Yardım ve İşbirliği Protokolü” gereği KKTC ormanlarının ve ormancılığının
geliştirilmesi amacıyla, 2014 yılı içerisinde teknik personel ve uzmanların karşılıklı
T.C.-KKTC geliş-dönüş uçak biletleri, konaklama ve iaşe-ibate giderlerinin
karşılanabilmesi için gerekli 30,000.- TL ödeneğin Çevre ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi” 13-05-04-2-2-1-3-06-9-9-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)566-2014
GAZİMAĞUSA-YENİ ERENKÖY ANAYOLU YOL YAPIM İŞLERİ
GÜZERGAHI İÇLERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN
YENİ BOĞAZİÇİ’NDE ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL İÇİN
KAMULAŞTIRMA İHBARI
(Önerge No:554/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Gazimağusa-Yeni Erenköy
Anayolu Salamis bölgesinde yol yapım işleri güzergahı içerisinde kalan ve eksik
yayımlanan Yeni Boğaziçi’nde özel mülkiyette bulunan taşınmaz malın/malların
kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 4. maddesi
uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma İhbarı”nı onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)567-2014
K(II)339-2012 SAYI VE 1.2.2012 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:555/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Ankara Möble Fabrikası’nın Atıl Durumda Olan Bölümlerinin
Maliye Bakanlığı ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne Devredilmesi’ne ilişkin
Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II)339-2012 sayı ve 1.2.2012 tarihli kararda
belirtilen bölümlere bütünlüğün sağlanması amacıyla, önergeye ekli sunulan
445 numaralı parsel içerisindeki 6 ve 7 numarayla işaretlenen bölümlerin de ilave
edilmesini ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)568-2014
TÜRKİYE’DE DÜZENLENECEK OKULLARARASI YARI FİNAL VE FİNAL
MÜSABAKALARI’NA, KKTC’NDE ŞAMPİYON OLAN OKULLARIN KATILIMLARI
(Önerge No:556/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye’de düzenlenecek okullararası Yarı Final ve Final
Müsabakaları’na KKTC’nde şampiyon olan okulların katılımına ilişkin aşağıdaki kararı
aldı:
1-
Judo Gençler Türkiye Final Birinciliği:
a) 2-8 Mayıs 2014 tarihleri arasında Samsun’da yapılacak Judo Gençler
(kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı, 1 idareci,
2 çalıştırıcı, 1 hakem ve 20 sporcu öğrencinin Ercan-Samsun-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 20 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 1 idareci, 2 çalıştırıcı ve 1 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Samsun’da yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 800.00 TL’nın ödenmesi;
2-
Futbol Yıldızlar Türkiye Yarı Final Birinciliği:
a) 3-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında Çorum’da yapılacak Futbol Yıldız (erkek)
Türkiye Yarı Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı, 1 idareci,
1 çalıştırıcı, 2 hakem ve 16 sporcu öğrencinin Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 16 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 1 idareci, 1 çalıştırıcı ve 2 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Çorum’da yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 1,600.00 TL’nın ödenmesi;
3-
Badminton Yıldızlar Türkiye Final Birinciliği:
a) 5-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Diyarbakır’da yapılacak Badminton Yıldız
(kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 2 çalıştırıcı ve 10 sporcu
öğrencinin Ercan-Gaziantep-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 10 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 2 çalıştırıcıya yürürlükteki mevzuat uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Diyarbakır’da yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 1,000.00 TL’nın
ödenmesi;
4-
Yüzme Yıldızlar Türkiye Final Birinciliği:
a) 7-12 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bursa’da yapılacak Yüzme Yıldız (kız-erkek)
Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı, 2 idareci, 3 çalıştırıcı,
1 hakem ve 22 sporcu öğrencinin Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak
biletlerinin temin edilmesi;
b) 22 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 2 idareci, 3 çalıştırıcı ve 1 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Bursa’da yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 2,080.00 TL’nın ödenmesi;
…/2
5-
Tenis Küçükler Türkiye Final Birinciliği:
a) 8-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında Trabzon’da yapılacak Tenis Küçük
(kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 idareci, 1 çalıştırıcı, 1
hakem ve 8 sporcu öğrencinin Ercan-Trabzon-Ercan gidiş-dönüş uçak
biletlerinin temin edilmesi;
b) 8 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 idareci, 1 çalıştırıcı ve 1 hakeme yürürlükteki mevzuat uyarınca dış görev
yolluğu verilmesi;
d) Trabzon’da yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 600.00 TL’nın ödenmesi;
6-
Tenis Yıldızlar Türkiye Final Birinciliği:
a) 8-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak Tenis Yıldızlar (kızerkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 idareci, 1 çalıştırıcı, 1 hakem
ve 8 sporcu öğrencinin Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin
edilmesi;
b) 8 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 idareci, 1 çalıştırıcı ve 1 hakeme yürürlükteki mevzuat uyarınca dış görev
yolluğu verilmesi;
d) İstanbul’da yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 800.00 TL’nın ödenmesi;
7-
Futbol Gençler Türkiye Yarı Final Birinciliği:
a) 12-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir’de yapılacak Futbol Genç (erkek)
Türkiye Yarı Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı, 1 idareci,
1 çalıştırıcı, 2 hakem ve 18 sporcu öğrencinin Ercan-İzmir-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 18 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 1 idareci, 1 çalıştırıcı ve 2 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) İzmir’de yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 1,080.00 TL’nın ödenmesi;
8-
Yüzme Küçük Türkiye Final Birinciliği:
a) 21-26 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gaziantep’de yapılacak Yüzme Küçük
(kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı, 2 idareci,
3 çalıştırıcı, 1 hakem ve 16 sporcu öğrencinin Ercan-Gaziantep-Ercan gidişdönüş uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 16 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 2 idareci, 3 çalıştırıcı ve 1 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Gaziantep’de yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 800.00 TL’nın ödenmesi;
9-
Atletizm Gençler Türkiye Final Birinciliği:
a) 22-26 Mayıs 2014 tarihleri arasında Denizli’de yapılacak Atletizm Genç
(kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı, 3 idareci,
3 çalıştırıcı, 2 hakem ve 30 sporcu öğrencinin Ercan-İzmir-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 30 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 3 idareci, 3 çalıştırıcı ve 2 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Denizli’de yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 3,000.00 TL’nın ödenmesi;
…/3
10-
Satranç Küçük-Yıldız-Genç Türkiye Final Birinciliği:
a) 22-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Hatay’da yapılacak Satranç Küçük-YıldızGenç (kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı,
1 idareci, 3 çalıştırıcı, 1 hakem ve 18 sporcu öğrencinin Ercan-Gaziantep-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 18 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 1 idareci, 3 çalıştırıcı ve 1 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Hatay’da yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 2,000.00 TL’nın ödenmesi;
11- Atletizm Küçükler Türkiye Final Birinciliği:
a) 29 Mayıs – 2 Haziran 2014 tarihleri arasında Kocaeli’de yapılacak Atletizm
Küçük (kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı,
2 idareci, 3 çalıştırıcı, 2 hakem ve 16 sporcu öğrencinin Ercan-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 16 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 2 idareci, 3 çalıştırıcı ve 2 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Kocaeli’de yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 1,280.00 TL’nın ödenmesi;
12- Atletizm Yıldızlar Türkiye Final Birinciliği:
a) 29 Mayıs – 2 Haziran 2014 tarihleri arasında Kocaeli’de yapılacak Atletizm
Yıldız (kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı,
2 idareci, 3 çalıştırıcı, 2 hakem ve 26 sporcu öğrencinin Ercan-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 26 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 2 idareci, 3 çalıştırıcı ve 2 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Kocaeli’de yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 2,080.00 TL’nın ödenmesi;
13- Masa Tenisi Küçükler Türkiye Final Birinciliği:
a) 5-10 Haziran 2014 tarihleri arasında Eskişehir’de yapılacak Masa Tenisi
Küçükler (kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 2 çalıştırıcı ve
8 sporcu öğrencinin Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin
edilmesi;
b) 8 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 2 çalıştırıcıya yürürlükteki mevzuat uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Eskişehir’de yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 800.00 TL’nın ödenmesi;
14- Voleybol Küçükler Türkiye Yarı Final Birinciliği:
a) 2-8 Nisan 2014 tarihleri arasında Malatya’da yapılacak Voleybol Küçük
(kız-erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı,
2 idareci, 2 çalıştırıcı, 1 hakem ve 20 sporcu öğrencinin Ercan-Gaziantep-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 20 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 2 İdareci, 2 çalıştırıcı ve 1 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Malatya’da yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 1,600.00 TL’nın ödenmesi;
…/4
15- Futsal Yıldızlar Türkiye Yarı Final Birinciliği:
a) 5-11 Nisan 2014 tarihleri arasında Isparta’da yapılacak Futsal Yıldız (kız-erkek)
Türkiye Yarı Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı, 2 idareci,
2 çalıştırıcı 24 sporcu öğrencinin Ercan-Antalya-Ercan gidiş-dönüş uçak
biletlerinin temin edilmesi;
b) 24 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 2 İdareci ve 2 çalıştırıcıya yürürlükteki mevzuat uyarınca dış
görev yolluğu verilmesi;
d) Isparta’da yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 1,920.00 TL’nın ödenmesi;
16- Güreş 17-18 Yaş Türkiye Final Birinciliği:
a) 8-14 Nisan 2014 tarihleri arasında Aksaray’da yapılacak Güreş 17-18 Yaş
(erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı, 2 idareci,
2 çalıştırıcı, 1 hakem ve 18 sporcu öğrencinin Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 18 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 2 İdareci, 2 çalıştırıcı ve 1 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Aksaray’da yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 1,880.00 TL’nın ödenmesi;
17- Basketbol Yıldızlar Türkiye Yarı Final Birinciliği:
a) 8-14 Nisan 2014 tarihleri arasında Çanakkale’de yapılacak Basketbol Yıldız (kızerkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı, 2 İdareci,
2 çalıştırıcı, 1 hakem ve 24 sporcu öğrencinin Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 24 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 2 İdareci, 2 çalıştırıcı ve 1 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Çanakkale’de yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 3,600.00 TL’nın
ödenmesi;
18- Judo Yıldızlar Türkiye Final Birinciliği:
a) 9-14 Nisan 2014 tarihleri arasında Gaziantep’de yapılacak Judo Yıldız
(kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı, 1 idareci,
2 çalıştırıcı, 1 hakem ve 16 sporcu öğrencinin Ercan-Gaziantep-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 16 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 1 İdareci, 2 çalıştırıcı ve 1 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Gaziantep’de yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 800.00 TL’nın ödenmesi;
19- Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Final Birinciliği:
a) 10-15 Nisan 2014 tarihleri arasında Mardin’de yapılacak Masa Tenisi Yıldız
(kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 2 çalıştırıcı ve 8 sporcu
öğrencinin Ercan-Gaziantep-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 8 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 2 çalıştırıcıya yürürlükteki mevzuat uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Mardin’de yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 800.00 TL’nın ödenmesi;
…/5
20-
Badminton Küçükler Türkiye Final Birinciliği:
a) 15-21 Nisan 2014 tarihleri arasında Düzce’de yapılacak Badminton Küçük
(kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 2 çalıştırıcı ve 10 sporcu
öğrencinin Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 10 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 2 çalıştırıcıya yürürlükteki mevzuat uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Düzce’de yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 700.00 TL’nın ödenmesi;
21-
Güreş 13-14 Yaş Türkiye Final Birinciliği:
a) 15-21 Nisan 2014 tarihleri arasında Batman’da yapılacak Güreş 13-14 Yaş
(erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı, 2 idareci,
2 çalıştırıcı, 1 hakem ve 20 sporcu öğrencinin Ercan-Gaziantep-Ercan gidişdönüş uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 20 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 2 idareci, 2 çalıştırıcı, 1 hakeme yürürlükteki mevzuat uyarınca
dış görev yolluğu verilmesi;
d) Batman’da yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 1,600.00 TL’nın ödenmesi;
22- Basketbol Küçükler Türkiye Yarı Final Birinciliği:
a) 24-30 Nisan 2014 tarihleri arasında Gaziantep’de yapılacak Basketbol Küçük
(kız-erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı,
2 idareci, 2 çalıştırıcı, 1 hakem ve 24 sporcu öğrencinin Ercan-Gaziantep-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 24 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 2 idareci, 2 çalıştırıcı ve 1 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Gaziantep’de yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 960.00 TL’nın ödenmesi;
23- Hentbol Küçükler Türkiye Yarı Final Birinciliği:
a) 24-30 Nisan 2014 tarihleri arasında Konya’da yapılacak Hentbol Küçük
(kız-erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı,
2 idareci, 2 çalıştırıcı, 1 hakem ve 28 sporcu öğrencinin Ercan-Ankara-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 28 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 2 İdareci, 2 çalıştırıcı ve 1 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Konya’da yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 2,240.00 TL’nın ödenmesi;
24-
Güreş 15-16 Yaş Türkiye Final Birinciliği:
a) 24-30 Nisan 2014 tarihleri arasında Balıkesir’de yapılacak Güreş 15-16 Yaş
(erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı, 1 idareci,
3 çalıştırıcı, 1 hakem ve 20 sporcu öğrencinin Ercan-İzmir-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 20 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 1 İdareci, 3 çalıştırıcı ve 1 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Balıkesir’de yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 2,000.00 TL’nın
ödenmesi;
…/6
25-
Tenis Gençler Türkiye Final Birinciliği:
a) 26 Nisan 2 Mayıs 2014 tarihleri arasında Mersin’de yapılacak Tenis Gençler
(kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan 2 idareci, 2 çalıştırıcı ve
10 sporcu öğrencinin Ercan-Adana-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin
edilmesi;
b) 10 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 2 İdareci ve 2 çalıştırıcıya yürürlükteki mevzuat uyarınca dış görev yolluğu
verilmesi;
d) Mersin’de yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 400.00 TL’nın ödenmesi;
26-
Yüzme Gençler Türkiye Final Birinciliği:
a) 30 Nisan – 5 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Yüzme Gençler
(kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı, 2 idareci,
2 çalıştırıcı, 1 hakem ve 22 sporcu öğrencinin Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 22 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 2 idareci, 2 çalıştırıcı ve 1 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Ankara’da yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 1,320.00 TL’nın ödenmesi;
Yukarıda belirtilen tüm giderlerin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 09-01-09-9-9-1-03-6-2-01
kaleminden karşılanması.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)571-2014
TÜRKİYE’DE DÜZENLENECEK “TÜRKİYE ALTYAPI BÖLGE ŞAMPİYONALARI”NA
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BASKETBOL FEDERASYONU
EKİPLERİNİN KATILMASI
(Önerge No:561/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 1-6 Nisan 2014 tarihleri arasında Türkiye’de düzenlenecek
“Türkiye Altyapı Bölge Şampiyonaları”na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol
Federasyonu’nun Genç Erkek kategorisi 15, Genç Kızlar Kategorisi 14 olmak üzere
toplam 29 kişilik ekiple katılmasını; katılım dolayısıyla 30,000 Türk Lirası’na baliğ
olacağı tahmin edilen toplam harcamaların (uçak bileti, ulaşım ve iaşe-ibate)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor
Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)572-2014
ESKİŞEHİR’DE DÜZENLENEN TÜRK DÜNYASI RESSAMLAR BULUŞMASI
ETKİNLİĞİ’NE KATILIM
(Önerge No:562/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 14-22 Mart 2014 tarihleri arasında Eskişehir’de
gerçekleştirilecek Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türk Dünyası
Ressamlar Buluşması Etkinliği’ne KKTC’ni temsilen katılan resim sanatçıları Ahmet
Erman Karagöz ve Mehmet Sariler’e belirtilen tarihlere göre mevzuat gereği yurtdışı
görev yolluğu verilmesini ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 04-08-08-2-0-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)573-2014
ZONGULDAK’TA DÜZENLENECEK TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES
ŞAMPİYONASI’NA KATILIM
(Önerge No:563/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 9-13 Nisan 2014 tarihleri arasında Zonguldak’ta
düzenlenecek Türkiye Vücut Geliştirme-Fitnes Şampiyonası’na Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun 19 kişilik ekiple
katılmasını; katılım dolayısıyla 13,850 Türk Lirası’na baliğ olacağı tahmin edilen
toplam harcamaların (uçak bileti, ulaşım ve iaşe-ibate) Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)574-2014
KKTC REKABET KURULU HEYETİ’NİN ANKARA ZİYARETİ
(Önerge No:564/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 17-18 Mart 2014 tarihleri arasında TC Rekabet Kurumu’nun
düzenleyeceği 17’nci kuruluş yıldönümü etkinliğine katılmak ve Türkiye Cumhuriyeti
Hazine Müsteşarlığı Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü ile İslam İşbirliği Teşkilatı
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) Ankara’da bulunan
merkezlerini ziyaret etmek amacıyla, Ankara’ya giden KKTC Rekabet Kurulu
Başkanı Dr. Yenal Süreç, Başkan Yardımcısı Mustafa Gündüz ve
Üye Doç. Dr. Figen Yeşilada’nın Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri,
Ankara’da bulundukları sürede konaklama giderleri ve doğan diğer resmi
harcamaların Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Rekabet Kurulu Geliştirme Projesi”
04-01-04-1-1-4-3-06-1-2-06 kaleminden karşılanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)575-2014
10. AVTEPE MEDOŞ LALESİ FESTİVALİ’NE KATKI
(Önerge No:565/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Yeni Erenköy Belediyesi tarafından 16 Mart 2014 tarihinde
düzenlenen “10. Avtepe Medoş Lalesi Festivali” giderlerine 20,000 TL katkı
yapılmasını ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma
Fonu’nun “Belediyelere” 04-01-04-7-3-2-07-1-1-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)577-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGEDE FAALİYET YAPMA
İZNİ VERİLMESİ VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:567/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar
Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası’nın
4(8) maddesi uyarınca S&U Consultancy Ltd.’e internet üzerinden yatırım
danışmanlık faaliyeti yapma izni verilmesini ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni
Tüzüğü’nün 3(1) maddesi uyarınca Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge’de
Posta Kutusu kiralanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)578-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGEDE FAALİYET YAPMA
İZNİ VERİLMESİ VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:568/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası’nın
4(8) maddesi uyarınca Cams Trading Ltd.’e elektronik eşya vb. emtia ile internet
üzerinden hizmet alım satım faaliyetlerini gerçekleştirme izni verilmesini ve Serbest
Liman ve Bölge İşletme İzni Tüzüğü’nün 3(1) maddesi uyarınca Gazimağusa
Serbest Liman ve Bölge’de Posta Kutusu kiralanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)579-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE
POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:569/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni Tüzüğü’nün 3(1)
maddesi uyarınca CTD Trading Ltd.’e Elektronik ve Bilişim Ürünleri ticaretini
gerçekleştirmek üzere Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge’de Posta Kutusu
kiralanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)580-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE FAALİYET YAPMA İZNİ VERİLMESİ
VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:570/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası’nın
4(8) maddesi uyarınca Mengrelian Guys Ltd.’e alkollü ve alkolsüz içkilerin
üretiminde kullanılan araç ve gereçler hakkında danışmanlık hizmeti yapma izni
verilmesini ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni Tüzüğü’nün 3(1) maddesi
uyarınca Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge’de Posta Kutusu kiralanmasını
onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)581-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE FAALİYET YAPMA İZNİ VERİLMESİ
VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:571/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası’nın
4(8) maddesi uyarınca Akdeniz Danışmanlık Ltd.’e internet üzerinden yatırım
danışmanlığı hizmeti yapma izni verilmesini ve Serbest Liman ve Bölge İşletme
İzni Tüzüğü’nün 3(1) maddesi uyarınca Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge’de
Posta Kutusu kiralanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)582-2014
CREDITWEST BANK LTD. ADINA DEVLET KEFALET SENEDİ VERİLMESİ
(Önerge No:572/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, K.T.Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun önergeye ekli
10.3.2014 tarih ve İ/156/2014 sayılı kararı doğrultusunda Elektrik Santrallarının
gereksinimi olan 12,000 m/ton (+-%10) akaryakıtın temin edilmesi amacıyla,
Creditwest Bank Ltd.’den peşin ödemeli Avalli Vesaik açılması için gereksinim
duyulan 7,500,000 US Dolar (+-%5) tutarında 6 ay vadeli Devlet Kefalet Senedi
verilmesini onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)583-2014
Y(K-I)258-2014 SAYI VE 5.2.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:573/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Y(K-I)258-2014 sayı ve 5.2.2014 tarihli Bakanlar Kurulu
kararının tadil edilerek, 26.7.1991 tarihinde haklarında ihraç emri verilen ve aşağıda
adı ve soyadı belirtilen 17 kişinin ailelerini ziyaret etmelerine olanak sağlamak
amacıyla, KKTC’ne giriş yasaklarının kaldırılmasına karar verdi.
Adı-Soyadı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Akıl Bayraktar
Mehmet Bayraktar
Kenan Bayraktar
Halef Bayraktar
Güllü Bayraktar
Akil Bayraktar
Hüseyin Bayraktar
Halil Bayraktar
Sibel Bayraktar
Ömer Bayraktar
Ayşe Bayraktar
Zeliha Bayraktar
Hatice Bayraktar
Murat Bayraktar
Fatma Bayraktar n/d Fatma Ekinci
Volkan Kızıl
Esma Kızıl
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)584-2014
23 NİSAN İLKOKULU ÖĞRETMENİ ÖZLEM HÜROĞLU ENGÜR’ÜN GÖREVİNE
GERİ DÖNMESİ
(Önerge No:574/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Bakanlar Kurulu’nun
Y(K-I)174-2013 sayı ve 9.10.2013 tarihli kararı ile, Londra Metropolitan
Üniversitesi’nde “English Work Study Bussines English-Advance Kursu”na katılması
onaylanan ve 30 Eylül 2013-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında ödeneksiz izinli
sayılan 23 Nisan İlkokulu öğretmeni Özlem Hüroğlu Engür’ün kursu
tamamlandığından 19 Mart 2014 tarihinden itibaren eski görevine iade edilmesini
onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)585-2014
Y(K-I)616-2013 SAYI VE 11.12.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:575/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Yurtdışı Ziyarete ilişkin Y(K-I)616-2013 sayı ve 11.12.2013
tarihli Bakanlar Kurulu kararına Serhat Kotak’ın ilave edilerek, 7 Aralık 2013
gidiş, 12 Aralık 2013 dönüş olmak üzere Ercan-İstanbul-Londra-İstanbul-Ercan uçak
bileti ve konaklama giderinin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları" 04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını ve sözkonusu
kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)586-2014
TC UYRUKLU ARİF UMUT GÖNENÇ’İN TC DEVLETİNE GERİ VERİLMESİ
(Önerge No:576/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, geri verilme isteminde bulunan ve geri verilme istemi Hukuk
Dairesi’nce uygun görülen T.C. uyruklu mahkum Arif Umut Gönenç’in 43/1988 sayılı
Suçluların Geri Verilmesi Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli
Yardımlaşma Yasası’nın 3’üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye atfen,
T.C. Devleti’ne geri verilmesine karar verdi.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)587-2014
KAYIP ŞEHİT EKREM AHMET KÜÇÜK, ŞEHİT MUHARREM EKREM,
ŞEHİT HASAN AHMET KÜÇÜK, ŞEHİT ARİF AHMET, ŞEHİT ERDOĞAN HÜSEYİN
VE ŞEHİT AHMET MUSTAFA’NIN DEFİNLERİ
(Önerge No:577/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Terazi (Zigy) şehit yakınlarının taleplerine atfen,
15 Ağustos 1974 tarihinde kayıp olan ve yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak,
kimlik tespiti tamamlanan Şehit Ekrem Ahmet Küçük, Şehit Muharrem Ekrem,
Şehit Hasan Ahmet Küçük, Şehit Arif Ahmet, Şehit Erdoğan Hüseyin ve
Şehit Ahmet Mustafa’nın naaşlarının, 28 Mart 2014 Cuma günü Lala Mustafa Paşa
Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Gazimağusa Canbulat Şehitliği’ne
Askeri Tören ile defnedilmelerine karar verdi.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)588-2014
KARAYOLLARI DAİRESİ TEKNİK PERSONELİ ARKIN ŞANSALAN’IN
KURSA KATILMASI
(Önerge No:578/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, TC Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı
Karayolları Genel Müdürlüğü Eğitim Tesisleri’nde, 17-21 Mart 2014 tarihleri
arasında Bentley System Yazılım Çözümleri Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan
“Micro Station Yol Mühendisliği Proje Paket Programı” kursuna Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi Müdürlüğü teknik personeli
III. Derece İnşaat Mühendisi Arkın Şansalan’ın katılmasını ve Ercan-Ankara-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletleri ile mevzuat gereği harcırahının Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim
Giderleri" 08-01-04-9-9-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)589-2014
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI OMBUDSMANLARI BİRİNCİ TOPLANTISI’NA KATILIM
(Önerge No:579/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulması planlanan
“İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeler Ombudsman Daireleri Ağı”nın oluşturulması
doğrultusunda, 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde Pakistan’ın İslamabad kentinde
düzenlenecek “İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanları Birinci Toplantısı”na
Ombudsman Dairesi Müdürü Zeki Gürsel’in 25 Nisan – 1 Mayıs 2014 tarihleri
arasında görevli olarak katılmasını; Ercan-İstanbul-İslamabad-İstanbul-Ercan gidişdönüş uçak biletlerinin temin edilmesini, kendisine yurtdışı görev yolluk ve
tahsisatları ile doğabilecek diğer resmi harcamalar ve konaklama masrafları için
1,000 USD (Bin Amerikan Doları) avans verilmesini ve gerekli ödeneğin Yüksek
Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 18-00-03-3-4-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)590-2014
PROF. DR. MİKTAD KADIOĞLU İLE DR.SEDEF ÇAKIR’IN KKTC’NE DAVET EDİLMESİ
(Önerge No:580/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kutlamaları çerçevesinde
düzenlenecek panelde konuşma yapmak amacıyla, Çevre ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı tarafından KKTC’ne davet edilen İstanbul Teknik Üniversitesi’nden
Prof.Dr. Miktad Kadıoğlu’nun 22 Mart 2014 geliş, 24 Mart 2014 dönüş ile
Dr. Sedef Çakır’ın 21 Mart 2014 geliş, 24 Mart 2014 tarihli dönüş olacak şekilde
İstanbul-Ercan-İstanbul uçak biletlerinin temin edilmesini, iaşe-ibate giderleri ile
doğabilecek harcamalarının Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
13-01-05-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)591-2014
ALMANYA’NIN BAŞŞEHRİ BERLİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK RESMİ TEMASLAR
(Önerge No:582/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, 24 – 27 Mart 2014 tarihlerinde Almanya’nın Başşehri
Berlin’de resmi temaslarda bulunmak üzere, Dışişleri Bakanı Özdil Nami ile
Bakanlık Müsteşarı Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel, Dışişleri Dairesi
III. Derece 3’üncü Sekreter Yasa Yeşilada’nın 24 Mart 2014 Ercan–İstanbul-Berlin
gidiş, 27 Mart 2014 Berlin-İstanbul-Ercan dönüş uçak bilet bedelleri, belirtilen
tarihler için mevzuat gereği harcırah, doğabilecek diğer harcamalar için Özel Kalem
Müdürü Hüseyin Özel adına verilecek 5,000 Euro avans, iaşe-ibate ve doğabilecek
diğer tüm resmi giderlerin, Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları” 05-01-01-1-3-1-03-3-3-01
kaleminden
karşılanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)592-2014
DAMGA PULU BASIMI
(Önerge No:583/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, 19/1963 sayılı Pul Yasası’nın 3(1) maddesi uyarınca
4.-TL değerli damga pulundan 200.000 adet basılmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı.
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)593-2014
HOLLANDA’DA DÜZENLENECEK INTERTRAFFIC EXHIBITION ETKİNLİĞİNE KATILIM
(Önerge No:585/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Hollanda’da faaliyet gösteren ve Hız Tespit Kameraları
üretimi ile iştigal eden Gatsometer B.V. Firması’nın, 25-28 Mart 2014 tarihleri
arasında Hollanda’nın Haarlem şehrinde düzenleyeceği “Intertraffic Exhibition”
etkinliğine katılım için alınan davet çerçevesinde Hollanda’ya gidecek olan
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dr. Ahmet Kaşif ve Basın İşleri Görevlisi Feriha
Nurluöz’ün 25-29 Mart 2014 tarihleri arasında Ercan-İstanbul-Amsterdam-İstanbulErcan gidiş-dönüş uçak biletleri, mevzuat gereği harcırahları, orada belirecek resmi
giderler ile vize giderlerinin; heyette yer alacak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Plan ve Proje Müdürü Halil Sakallı, Polis Genel Müdürlüğü’nden PGM–II.
Yardımcısı Süleyman Manavoğlu ve PGM-Trafik Müdür Vekili Polis Müdür Muavini
Ahmet Beşerler’in 25-28 Mart 2014 tarihleri arasında Ercan-İstanbul-Amsterdamİstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, anılan tarihler kapsamında mevzuat gereği
harcırahları ve vize giderleri ile BRT Kurumu’ndan Muhabir Yağmur Berksu’nun
etkinliğe katılım tarihleri kapsamında mevzuat gereği harcırahının Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları” 08-01-04-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)594-2014
İPEK BORMAN GENÇ’İN SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLMESİ
(Önerge No:586/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere Yüksek
Lisans yapmış olan İpek Borman Genç’in önergeye ekli sözleşme metni uyarınca
24 Mart 2014 tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süre ile Dışişleri Bakanlığı’nda sözleşmeli
personel olarak istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri”
05-01-01-1-3-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)595-2014
BAŞBAKAN YARDIMCISI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANI
SERDAR R. DENKTAŞ VE MÜŞAVİR MERİÇ TAYDEMİR’İN PRAG ZİYARETİ
(Önerge No:587/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 26-30 Mart 2014 tarihleri arasındas “Friends of Northern
Cyprus Derneği”nin davetlisi olarak bir dizi temaslarda bulunmak üzere Başbakan
Yardımcısı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanı Serdar R. Denktaş ve
beraberinde Müşavir Meriç Taydemir’in Prag’a gitmesini; 26-30 Mart 2014
tarihlerinde Ercan-İstanbul-Prag-İstanbul-Ercan gidiş – dönüş uçak bilet bedelleri ile
mevzuat gereği harcırahlarının Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür Spor
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları”
04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden, ayrıca olası giderler için Başbakan
Yardımcısı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanı Serdar R. Denktaş’a verilecek
2.000 Euro avansın “Tanıtma Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri”
04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)596-2014
2013-2014 YILI NARENCİYE İHRACAT TEŞVİK PRİMLERİNE İLİŞKİN
Y(K-I)152-2014 SAYI VE 22.1.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:588/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 2013-21014 Narenciye Sezonunda Greyfruit, Yafa (Şamuti)
Portakal, Valencia Portakal, Washington Portakal, Limon ve King (Mandora)
Mandalina ürününün satışını mümkün kılabilmek amacıyla, ihracatı gerçekleştirecek
ihracatçılara ihracat teşvik primi ödenmesine ilişkin Y(K-I)152-2014 sayı ve
22.1.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ve ekinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesini
ve uygulamanın 19.3.2014 tarihinden itibaren geçerli olmasını onayladı.
A- Türkiye Cumhuriyeti’ne;
Bahçeden Plastik veya Tahta Kasalarda veya Her Türlü Ambalajlarda
Valencia Portakal
130/Ton
1.Sınıf Paketli Karton Kutu veya Plastik Kasalarda
Valencia Portakal
175 TL/Ton
B- AB Ülkeleri ve 3. Ülkelere;
2.Sınıf Paketli Karton Kutu veya Plastik Kasalarda
Valencia Portakal
150 USD/Ton
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)597-2014
KKTC KALKINMA BANKASI YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ’NE ATAMA YAPILMASI
(Önerge No:589/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 45/1992 sayılı Kalkınma Bankası Yasası’nın 27(3) maddesi
uyarınca, Bakanlar Kurulu’nun E-111-2009 sayı ve 10.6.2009 tarihli kararı ile
KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanan Ömer Köseoğlu,
Aziz Kalçay ve Atilla Süren ile Bakanlar Kurulu’nun K-529-2011 sayı ve 16.3.2011
tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanan Fevzi Hansel’in 20 Ocak 2014
tarihinde istifa etmelerinden dolayı boşalan 4 Yönetim Kurulu Üyeliği’ne aşağıda
isimleri belirtilen şahısların atanmasını ve E-111-2009 sayı ve 10.6.2009 tarihli
kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
1. Hasan Tosunoğlu
2. Türkmen Sencer
3. Hüseyin Sayılı
4. Ebru Usar
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)598-2014
KUZEY KIBRIS BİLARDO FEDERASYONU ORGANİZESİNDE
ACAPULCO RESORT HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
“2014 AVRUPA ŞAMPİYONASI VE EURO TOUR ERKEKLER İLE
EURO TOUR BAYANLAR” ORGANİZASYON HARCAMALARINA KATKI
(Önerge No:581/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu organizesinde 33 Avrupa
ülkesinin Milli Takım düzeyinde katılımı ile 30 Mart-12 Nisan 2014 tarihleri arasında
Acapulco Resort Hotel’de gerçekleştirilecek “2014 Avrupa Şampiyonası ve Euro
Tour Erkekler ile Euro Tour Bayanlar” organizasyonlarının 110,000 Euro’ya baliğ
olacağı tahmin edilen toplam harcamalarının karşılanmasına yardımcı olmak
amacına yönelik olarak, 110,000 Türk Lirası harcama tutarının (Avrupa
Şampiyonası ödentisi 12,500 Euro, Euro Tour ödentisi 10,000 Euro, kira ve taşıma
7,500 Euro, yurtiçi ulaşım 800 Euro, 24 adet Bilardo Masasının kurulumu ve
bozulumu 4,800 Euro) katkı olarak verilmesini ve gerekli ödeneğin Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanarak,
belirtilen miktarın Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu adına avans olarak verilmesini
onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)599-2014
KURUDERE-GAZİMAĞUSA ARASINDAKİ YOLUN TAMİRİ İÇİN İLAVE İŞLER
(Önerge No:541/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I)66-2014 sayı ve
8.1.2014 tarihli karar uyarınca yapımına başlanan Gaizmağusa-Kurudere
arasındaki yolun tamir edilmesi projesi kapsamında önergeye ekli keşif
doğrultusunda acil ihtiyaç olan ek işlerin Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi
uyarınca Tüfekçi Ltd.’e yaptırılması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkili
kılınmasını ve ilave işler için ihtiyaç duyulan 20,418.00 TL + % 10 KDV miktarın
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan mahalli
kaynaklarla finanse edilmesi öngörülen “Yol Yapım Projesi” 08-03-04-5-1-03-3-065-7-07 kaleminden karşılanmasını onayladı.
19.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)576-2014
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:566/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Motorlu Taşıt Araçları Yaş Sınırlandırılması
(Değişiklik) Tüzüğünü onayladı.
19.3.2014
Sn. Özkan Yorgancıoğlu
Başbakan
Sn. Serdar Denktaş
Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı
Sn.Özdil Nami
Sn.Zeren Mungan
Sn. Teberrüken Uluçay
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Kaşif
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Sn.Önder Sennaroğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı
Sn.Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr.Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)560-2014
KKTC WASHINGTON TEMSİLCİSİ AHMET ERDENGİZ’İN
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:548/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, K(II)391-2012 sayı ve 8.2.2012 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile KKTC Washington Temsilcisi olarak atanan, Dışişleri Dairesi,
Müdür/Temsilci Ahmet Erdengiz’in 11 Nisan 2014 tarihinde sona erecek görev
süresinin 11 Nisan 2015 tarihine kadar 1(Bir) yıl daha uzatılmasını onayladı.
19.3.2014
Sn. Özkan Yorgancıoğlu
Başbakan
Sn. Serdar Denktaş
Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı
Sn.Özdil Nami
Sn.Zeren Mungan
Sn. Teberrüken Uluçay
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Kaşif
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Sn.Önder Sennaroğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı
Sn.Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr.Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Cumhurbaşkanlığı
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)562-2014
MRI CİHAZI VE CERRAHİ EL ALETLERİNİN ÖDEMELERİ
(Önerge No:550/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, K(II)1294-2013 sayı ve
22.5.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 2 adet olarak temin edilen ve 1 adetinin
ödemesi 2014 yılına sarkan MRI Cihazının toplam tutarı olan 1.825,292,00 TL’den
1,700,000 TL’nın Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Tıbbi Techizat ve Ambulans Alımı Projesi” 11-01-07-3-1-03-3-06-1-2-06
kaleminden bloke edilmiş olup bakiye 125,292.00 TL’nın “Sağlık Fonu” hesabından
karşılanmasını ve Sağlık Bakanlığı’nın planlamaları doğrultusunda teslimat tarihi
gecikip 28.11.2013 tarihinde getirilen MRI Cihazı için sözleşme maddesi gereğince
cezaya girmeden cezasız olarak işlem görmesi ve M.L.B.0.00-138/71-13/1204 sayı
ve 30.5.2013 tarihli Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı’ndan alınan yetki uyarınca
125,571.50 TL karşılığında Labomed Firması’ndan temin edilen Beyin Cerrahisi
ameliyat aletlerinin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ve
TC Yardımları ile Finanse Edilmesi Öngörülen “Tıbbi Techizat ve Ambulans Alımı
Projesi” 11-01-07-3-1-03-3-06-1-2-06 kaleminden 100,000 TL olarak bloke edilmiş
olmasından dolayı geriye kalan 25,571,50 TL’nin “Sağlık Fonu”na mahsuben
ödenebilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını onayladı.
19.3.2014
Sn. Özdil Nami
Sn. Zeren Mungan
Sn. Teberrüken Uluçay
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Kaşif
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Sn. Önder Sennaroğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr. Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)563-2014
BAŞBAKAN YARDIMCISI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANI
SERDAR R. DENKTAŞ’IN İSTANBUL-ANKARA-ERCAN UÇAK BİLETİ
(Önerge No:551/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 18-21 Kasım 2013 tarihleri arasında 29. İsedak
Toplantısı’na katılan ve toplantı sonrası Ankara’da temaslarda bulunan Başbakan
Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar R. Denktaş’ın
21 Kasım 2013 tarihli İstanbul-Ankara-Ercan uçak bilet bedeli 648 TL’nın Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 04-01-04-7-3-2-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
19.3.2014
Sn. Özkan Yorgancıoğlu
Başbakan
Sn. Serdar Denktaş
Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı
Sn.Özdil Nami
Sn.Zeren Mungan
Sn. Teberrüken Uluçay
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Kaşif
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Sn.Önder Sennaroğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı
Sn.Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr.Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
206 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content