close

Enter

Log in using OpenID

Bilişim alanında kadınların uzmanlık ağı

embedDownload
2014 Türk-Alman Araştırma,
Eğitim ve İnovasyon Yılı
Fikirler Yarışması
Başlık
Bilgi Teknolojisinde kadınlar arasında
uzmanlık ağı
Alman ortaklar
Veronika Oechtering, Bremen Üniversitesi, Doğa Bilimleri ve
Teknolojide Kadın Yetkinlik Merkezi, Matematik ve Bilgi
Teknolojileri Bölümü
Türk ortaklar
Başta İstanbul ve Ankara'da olmak üzere bilgi teknolojileri
alanında eğitim veren Türk üniversiteleri
Etkinlik
Bremen Üniversitesi tarafından düzenlenen 17. Uluslararası
Informatica Feminale 2014 etkinliğine on bayan Türk
öğrencinin katılımı, Türkiye'ye heyet ziyareti, Bremen'de
gerçekleştirilecek 18. Informatica Feminale 2015 etkinliğine
bilgi teknolojileri alanında çalışan beş bayan Türk öğretim
görevlisinin katılımı
Kısa açıklama:
Eğitim hayatından meslek hayatına, bilgi teknolojileri dünyası daha çok erkeklerin
elindedir. Öğrenciler ve öğretim görevlileri arasında kadınların erkeklere oranı hala
oldukça düşük ve iletişim ağları daha zayıftır. Bu durum "Informatica Feminale –
Kadınlara Yönelik Uluslararası Bilişim Teknolojileri Yaz Üniversitesi" etkinliğinde tam
tersine işlemektedir: Program, 1997 yılında kadın meslek çalışanlarına ve öğrencilere
yönelik olarak Almanya'da bir üniversite bünyesinde ilk kez, Bremen Üniversitesi’nde tek
cinsiyetli uzmanlık eğitimi
1
olarak sunulmaya başlanmıştır. Informatica Feminale
programının ana çerçevesini, kadınlar için kadınlar tarafından kompakt bir çerçevede
karşılıklı eğitim alma ve verme olanaklarını içeren yaz dönemi eğitimi oluşturmaktadır.
1
tek cinsiyetli eğitim = yalnızca belirli bir hedef kitleye yönelik eğitim (örn. yalnızca kadınlar)
02.06.14
1
Program, Almanya sınırlarının dışına da uzanarak, her çeşit yüksek okulda öğrenim
gören kadın öğrencilere ve uzmanlık eğitimine ilgi duyan kadınlara yönelik olarak
hazırlanmıştır. Informatica Feminale konsepti ulusal ve uluslararası çapta başarıyla
uygulamaya geçirilmiştir.
Bremen Üniversitesi Fikirler Yarışması çerçevesinde, bilgi ve iletişim teknolojileri
alanında eğitim gören veya çalışan on Türk bayan öğrenciyi ve genç araştırmacıyı
Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilecek Informatica Feminale etkinliğine davet
etmektedir. Mesleki bilgi alışverişi gerçekleştirmenin ve iletişim ağları oluşturmanın yanı
sıra, düzenlenecek çalıştayda bir Alman üniversitesindeki günlük yaşamı deneyimleme
fırsatı da sunulacaktır.
Kasım 2014 tarihinde, özellikle İstanbul ve Ankara'daki ortak çalışma yürütülen
üniversitelere yönelik olarak Türkiye'de Bilgi Günleri düzenlenmesi planlanmaktadır.
Burada, bir sonraki Informatica Feminale etkinliğine Türkiye'deki üniversitelerden de
bayan katılımcıların ve öğretim görevlilerinin iştirak etmesini sağlamak amacıyla
Bremen'den gelen
bayan temsilciler
tarafından Informatica Feminale konsepti
tanıtılacaktır.
2015 Yaz Üniversitesi için, kendi sundukları eğitimler ile bilgi teknolojileri eğitimine yeni
yaklaşımlar getirmeleri amacıyla Türkiye'den beş öğretim görevlisi Bremen'e davet
edilecektir.
Ayrıca,
araştırma
alanında
Türk-Alman
işbirliğinin
karşılıklı
olarak
geliştirilmesine yönelik bir transfer çalıştayı da yine gündem dâhilindedir.
Informatica Feminale programının amacı, bayan bilgisayar ve bilişim uzmanlarını bilgi
teknolojileri alanına kalıcı şekilde dâhil etmek, yani BT alanındaki bayan öğrenci sayısını
artırmak, daha fazla sayıda bayan öğretim görevlisinin ve profesörün bu alanda
çalışmasını sağlamak, bilgi teknolojileri eğitimi alanında harekete geçirici kazanımlar
elde etmek ve kadınların mesleğe girişlerini ve günlük yaşantılarını kolaylaştırmak
amacıyla bayan öğrenciler ve meslek uzmanları arasında daha iyi bir iletişimin
kurulmasını sağlamaktır.
Geçtiğimiz yıllarda, Informatica Feminale programına her yıl yaklaşık 60 üniversite ve
uygulamalı bilimler yüksek okulundan 200 katılımcı katılmıştır ve burada kurulan
ilişkilerin çoğu ömür boyu devam etmektedir.
02.06.14
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
115 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content