close

Enter

Log in using OpenID

d) Sorular 2

embedDownload
10- DOSYA UZANTILARI
1. Bilgisayarımız dosyalarımızı (belgelerimizi) hangi programda
açacağına, o dosyanın (belgenin) …………………. göre karar verir.
A) Adına
B) Yerine
C) Uzantısına
D) Büyüklüğüne
2. Dosya uzantıları ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Uzantı o dosyanın türünü gösterir.
B) Uzantı genelde 3-4 harf uzunluğundan daha uzundur.
C) Dosya adı ile Uzantı arasında «.» nokta bulunur.
D) Dosya uzantısı bize dosyanın hangi programda hazırlandığını ve
hangi programlarla açılabileceğini gösterir.
3. Dosyalar ve uzantıları arasında verilen eşleştirmelerden
hangisi yanlış verilmiştir?
A) Powerpoint (sunum)/.pptx
B) Word(kelime işlemci)/.docx
C) Müzik-ses dosyası/.mp3
D) Resim Dosyası/.php
4. Aşağıdaki dosya uzantılarını dosya türleri ile eşleştiriniz (5p)
.jpg
…….
1. Ses dosyası
.mp3
…….
2. Sıkıştırılmış dosya
.exe
…….
3. Yazı(metin) dosyası
.txt
…….
4. Resim dosyası
.avi
…….
5. Video dosyası
.rar
.…..
6. Çalıştırılabilir dosya
5. Aşağıdakilerden hangisi bir SES dosyasıdır?
A) a.mpeg
B) a.jpeg
C) a.docx
6. Aşağıdakilerden hangisi bir RESİM dosyasıdır?
A) a.mpeg
B) a.jpeg
C) a.docx
D) a.mp3
D) a.mp3
9. Word 2003 programında oluşturulan belgenin uzantısı nedir?
A).bmp
B) .doc
C) .txt
D) .hsp
10. Word 2010 programında hazırlanan dosyanın uzantısı nedir?
A) .dokx
B) .docx
C) .pptx
D) .xlsx
11. Winzip sıkıştırma programı ile oluşturulmuş bir belgenin
uzantısı nedir?
A).rar
b) .win
c) .pdf
d) .zip
12. Not defteri ile oluşturulmuş bir belgenin uzantısı nedir?
A).bmp
b) .doc
c) .txt
d) .not
13. Paint programı ile oluşturulmuş bir belgenin uzantısı nedir?
a) .bmp
b).doc
c) .txt
d).not
14. Hangisi resim dosya uzantısı değildir?
A) .jpg
B) .gif
C) .png
18. Aşağıda verilen dosya uzantılarının yanına dosya türlerinin ne
olduğunu yazın.
Uzantı
Dosya türü
 .exe
…………………………………….
 .txt
…………………………………….
 .doc
…………………………………….
 docx
…………………………………….
 .xls
…………………………………….
 .xlsx
…………………………………….
 .ppt
…………………………………….
 .pptx
…………………………………….
 .7zip
…………………………………….
 .zip
…………………………………….
 .rar
…………………………………….
 .gif
…………………………………….
 .htm/.html
…………………………………….
 .mp3
…………………………………….
 .avi
…………………………………….
 .jpg/.tiff
…………………………………….
D) a.mp3
7. Aşağıdakilerden hangisi bir METİN(WORD) dosyasıdır?
A) a.mpeg
B) a.jpeg
C) a.docx
D) a.mp3
8. Aşağıdakilerden hangisi bir VİDEO dosyasıdır?
A) a.mpeg
B) a.jpeg
C) a.docx
17. Yukarıdaki simgeler sırası ile hangi programlar ile oluşturulan
belgeleri temsil eder?
A) Paint – Word – Excel
B) Notepad – Excel – Word
C) Powerpoint – Word – Excel
D) Access – Excel – Word
D) .flv
15. Powerpoint 2003 programında hazırlanan sunum dosyasının
uzantısı nedir?
A) .xlc
B) .doc
C) .ppt
D) .txt
16. “.zip” ve “.rar” uzantılı dosyalar: …………………… dosyalardır.
Boşluğa hangisi gelmelidir?
A) Ses
B) Uygulama
C) Sıkıştırılmış
D) İnternet
19. Windows’da dosya uzantılarını görebilmek için yapılması
gereken işlem adımları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dosya Menüsü-Özellikler-Uzantıları Gizle işareti kaldırılır.
b) Görünüm Menüsü-Klasör Seçenekleri-Görünüm SayfasıUzantıları Gizle işareti kaldırılır.
c) Araçlar Menüsü-Klasör Seçenekleri-Görünüm Sayfası- Uzantıları
Gizle işareti kaldırılır.
d) Dosya Menüsü-Ayarlar-Klasör Seçenekleri-Görünüm SayfasıUzantıları Gizle işareti kaldırılır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
441 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content