close

Enter

Log in using OpenID

d- (-43)+(-16 - MatematikBilgini.com

embedDownload
Kazanım: Tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini
yapar.
1.
a- (+4)+(+2)=
b- (+8)+(-3)=
c- (+23)+(-38)=
d- (-43)+(-16)=
e- (-48)+(+48)=
f- (-62)+(-12)=
g- (-38)+(+17)=
h- (-49)+(+76)=
ı- (+36)+(-13)=
i- (-33)+17=
j- 36-13=
k- (-24)-(-16)=
l- (+25)-(-8)=
m- (-41)-(-13)=
n- 16-(-16)=
o- -38-(-21)=
ö- -47-(+13)=
p- -69-(-69)=
r- (+39)-(-13)=
s- (+64)-(-76)=
4. A-B işleminin sonucu kaçtır?
A) 0
B) 4
C) -4
D) -8
C) 8
D) -8
5. C+D işleminin sonucu kaçtır?
A) +2
B) -2
6. Aşağıda verilen şemaya göre C-B kaçtır?
2. Aşağıda verilenlerden hangisinin sonucu pozitiftir?
A) (-48)-(-17)=
C) 36-(+14)=
B) 19+(-21)=
D) -17+(-39)=
A) 32
B) -32
C) 74
D) -74
3. Aşağıda verilenlerden hangisinin sonucu negatiftir?
A) (+17)+(-13)=
C) -43-(-29)=
B) 36-(-19)=
D) -18+(+18)=
7. Aşağıda verilen şemaya öre A kaçtır?
4. ve 5. soruları aşağıdaki tabloya göre çözünüz?
A) -7
B) +7
C) +11
D) -11
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
8. Aşağıda verilen şemaya göre x aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
12. (-4)-(-16) işlemini tahtaya yazan Yakup öğretmenin
sorusunu sırasıyla Zeynep -20, Naim -12, Fatma +12 ve
Yusuf +20 cevaplarını vermiştir. Hangisi doğru cevabı
söylemiştir?
A) Zeynep
B) Naim
C) Fatma
D) Yusuf
Aşağıdaki işlemler 1 numaralı oktan 2 numaralı oka
doğru yapılmaktadır. O halde 13,4 ve 15. soruları tabloya
göre çözünüz?
A) -6
B) +7
9. I- 14-(-7)=21
III- -46-(+46)=0
C) +8
D) -15
II- (-43)+(+19)=-62
IV - (+38)+(-38)=0
13. C-B işleminin sonucu kaçtır?
A) 9
B) -9
C) 4
D) -4
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) I-II-III
B) I-IV
C) III-IV
D) II-IV
14.
E+A işleminin sonucu kaçtır?
A) 4
10.
A) 0
En küçük iki basamaklı tam sayı ile en
büyük iki basamaklı tam sayının farkı
kaçtır?
B) -20
C) -198
D) +198
B) -4
C) -3
D) -9
15. D-B+C işleminin sonucu kaçtır?
A) 7
B) 3
C) -3
D) -7
16. -13+(-3)-(-7) işleminin sonucu kaçtır?
11. En büyük negatif tam sayı ile en küçük üç basamaklı
pozitif tam sayının toplamı kaçtır?
A) -99
B) 99
C) 1
A)-23
B)-9
C)17 D)9
D) -1
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
295 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content