close

Enter

Log in using OpenID

AVUSTURYA

embedDownload
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
2013
AVUSTURYA
GENEL BİLGİLER
RESMİ ADI
BAŞKENT
RESMİ DİL
DEVLET BAŞKANI
HÜKÜMET BAŞKANI
DİN
YÜZÖLÇÜMÜ
NÜFUS
ORTALAMA ÖMÜR
ÜYESİ OLDUĞU BAŞLICA
ULUSLARARASI
KURULUŞLAR
Avusturya Cumhuriyeti
Viyana
Almanca
Heinz Fischer
Werner Faymann
Katolik (%73,6), Protestan (%4,7), Müslüman
(%4,2), Diğer (%3,5)
83.856 km²
8,48 Milyon
79.38
NATO, OSCE, OECD, UN, DTÖ
Kaynak: Economist Intelligence Unit, Central Intelligence Agency World Factbook
1/6
TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2012)
GSYİH (Nominal)
GSYİH BÜYÜME (Reel)
KİŞİ BAŞINA GSYİH
(Satın Alma Gücü Paritesine Göre)
İHRACAT
İTHALAT
ENFLASYON ORANI
DIŞ BORÇ
TOPLAM YABANCI
SERMAYE STOĞU
YURTDIŞINDAKİ YATIRIM
TUTARI
TOPLAM İŞGÜCÜ
İŞSİZLİK ORANI
PARA BİRİMİ – PARİTESİ
DÜNYA BANKASI İŞ YAPMA
KOLAYLIĞI SIRALAMASI
GSMH’NİN SEKTÖREL
DAĞILIMI
BAŞLICA SANAYİ DALLARI
BAŞLICA TARIMSAL ÜRETİM
DOĞAL KAYNAKLAR
418,5 Milyar ABD Doları (2011)
397,3 Milyar ABD Doları (2012)
%2,7 (2011)
%0,8 (2012)
41.980 ABD Doları (2011)
42.908 ABD Doları (2012)
169,9 Milyar ABD Doları (2011)
160,1 Milyar ABD Doları (2012)
175,4 Milyar ABD Doları (2011)
163,2 Milyar ABD Doları (2012)
%3,5 (2011)
%2,6 (2012)
883,5 Milyar ABD Doları (2012)
271,3 Milyar ABD Doları (2011)
290,2 Milyar ABD Doları (2012)
303,2 Milyar ABD Doları (2011)
331,4 Milyar ABD Doları (2012)
4.43 milyon kişi (2012)
%4.2 (2011)
%4.4 (2012)
Euro - 0,7778
28
Tarım %1,5, Endüstri %29,4, Hizmetler
%69,1
İnşaat, makine, araç ve parçaları, gıda
ürünleri, metaller, kimyasallar, kereste ve
ağaç
işleme,
kâğıt
ve
mukavva,
haberleşme cihazları, turizm
Hububat, patates, şeker pancarı, şarap,
meyve
Petrol, kömür, kereste, demir cevheri,
bakır, manyezit, volfram, grafit, su enerjisi
Kaynak: Economist Intelligence Unit, Central Intelligence Agency
2/6
AVUSTURYA TİCARET VERİLERİ (Milyar Dolar)
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
GSYİH
(Milyar
Dolar)
303,6
322,8
372,5
414,6
381,1
375,8
419,4
397,3
Kişi Başına
Gelir
(Dolar)
36.667
38.986
44.772
49.653
36,732
37.542
42.073
42.908
Büyüme
Oranı (%)
Enflasyon
Oranı (%)
2,9
3,4
3,7
1,8
-3,9
2,0
2,7
0,8
2,1
1,7
2,2
3,2
0,4
1,7
3,5
2,6
İhracat
(Milyar
Dolar)
119,2
133,8
162,9
179,2
135,3
166,7
173,6
160,1
İthalat
(Milyar
Dolar)
121,0
133,4
161,1
179,8
138,7
170,6
183,3
163,2
Kaynak: Economist Intelligence Unit
AVUSTURYA’NIN DIŞ TİCARETİNDE BAŞLICA ÜRÜN VE ÜLKELER
İhracatında Başlıca Ülkeler:
Almanya %32,3, İtalya %7,8, İsviçre %4,4,
Fransa %4,2
İthalatında Başlıca Ülkeler:
Almanya %42,8, İtalya %6,8, İsviçre %5,6,
Hollanda %4,
İhracatında Başlıca Ürünler:
İthalatında Başlıca Ürünler:
Makine ve teçhizat, motorlu araçlar ve
parçaları, kâğıt ve karton, metal eşya,
kimya, demir-çelik, tekstil, gıda maddeleri
Makine ve teçhizat, motorlu araçlar,
kimyasallar, metal eşya, petrol ve petrol
ürünleri, gıda maddeleri
* Economist Intelligence Unit 2011 yılı verileri esas alınmıştır.
3/6
TÜRKİYE-AVUSTURYA DIŞ TİCARET VERİLERİ
(1.000 Dolar)
YILLAR
İHRACAT
(FOB)
DEĞİŞİM
(% )
İTHALAT
(CIF)
DEĞİŞİM
(% )
HACİM
DENGE
2006
709.855
7,70
1.077.182
14,59
1.787.037
-367.327
2007
844.006
18,90
1.351.437
25,46
2.195.444
-507.431
2008
990.956
17,41
1.525.522
12,88
2.516.478
-534.566
2009
807.166
-18,55
1.203.634
-21,10
2.010.800
-396.469
2010
835.180
3,44
1.439.447
19,57
2.274.091
-604.295
2011
1.052.501
26,02
1.735.870
20,59
2.788.371
-683.369
2012
1.001.111
-4,92
1.634.276
-5,88
2.135.387
-633.165
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı
TÜRKİYE’NİN 2011/2012 İHRACATINDA İLK 10 MADDE
SITC
Kodu
78
84
5
65
77
68
27
69
67
62
Değişim
2011 ($)
2012 ($)
Ürün Adı
(%)
KARA ULAŞIM ARAÇLARI
177.756.488 144.771.920
-18,56
GİYİM EŞYASI VE
AKSESUARLARI
113.970.056 101.663.191
-10,80
SEBZELER, MEYVALAR VE
MAMULLERİ
98.596.530
98.823.364
0,23
TEKSTİL ELYAFI VE MAMULLERİ
79.069.673
72.540.034
-8,26
ELEKTRİKLİ MAKİNA VE
CİHAZLAR
69.933.718
69.074.758
-1,23
DEMİR DIŞI METALLER,
MAMULLERİ
51.894.071
47.105.626
-9,23
MİNERAL MADDELER, GÜBRE
HAM MADDELERİ
46.188.916
44.306.781
-4,07
METALLERDEN NİHAİ ÜRÜNLER
61.764.387
43.099.225
-30,22
DEMİR VE ÇELİK
47.562.013
42.618.925
-10,39
KAUÇUK VE MAMULLERİ
38.719.501
38.233.900
-1,25
İLK 10 TOPLAM
785.455.353 702.237.724 -10,59
ÜLKE TOPLAM
1.052.932.389 1.001.111.696
-4,92
Pay
(% )
14,46
10,16
9,87
7,25
6,90
4,71
4,43
4,31
4,26
3,82
4/6
TÜRKİYE’NİN 2011/2012 İTHALATINDA İLK 10 MADDE
SITC
Kodu
72
67
74
26
77
71
57
54
64
78
Ürün Adı
BELİRLİ SANAYİ KOLLARINDA
KULLANILAN MAKİNA VE
CİHAZLAR
DEMİR VE ÇELİK
DEĞİŞİK SANAYİ KOLLARINDA
KULLANILAN MAKİNA VE
CİHAZLAR
TEKSTİL LİFLERİ
ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR
ENERJİ ÜRETEN MAKİNA VE
CİHAZLAR
PLASTİKLER VE MAMULLERİ
VİTAMİNLER, HORMONLAR,
ALKOLOİDLER, ANTİBİYOTİKLER,
İLAÇLAR, TIBBİ EŞYA
KÂĞIT-KARTON VE KÂĞIT,
KARTON ESASLI MAMULLER
KARA ULAŞIM ARAÇLARI
İLK 10 TOPLAM
ÜLKE TOPLAM
2011 ($)
2012 ($)
Değişi Pay
m (%) (%)
136.731.779
149.830.616
139.687.695
129.983.389
2,16
-13,25
8,55
7,95
138.564.623
126.541.476
112.490.897
124.754.342
124.583.742
108.872.578
-9,97
-1,55
-3,22
7,63
7,62
6,66
88.232.023
92.416.516
101.841.355
93.749.723
15,42
1,44
6,23
5,74
105.859.108
86.023.660
-18,74
5,26
93.458.973
93.457.523
1.137.583.534
1.736.366.286
85.969.729
75.504.384
1.070.970.597
1.634.276.919
-8,01
-19,21
-5,86
-5,88
5,26
4,62
YÜRÜRLÜKTEKİ BAŞLICA ANLAŞMA VE PROTOKOLLER
Anlaşma Adı
İmza Tarihi
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Protokolü
1954
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması
07.11.1969
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
1970
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
1988
Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı
24 Haziran 1996
Sosyal Güvenlik Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
04.04.2000
Bulunduğuna Dair Kanun
Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı
27.06.2007
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (revize)
(Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmenin
Önlenmesine Dair Anlaşma (03 Kasım 1970): 1 Ocak 1974 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Anılan anlaşmanın gözden geçirilmesine ilişkin müzakereleri
müteakip “Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında
28.03.2008
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşması" ile eki Protokol 28 Mart 2008 tarihinde Viyana’da
imzalanmıştır.
Anlaşma ve Eki Protokol onay sürecinin tamamlanmasının ardından
01.10.2009 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.)
Tarım Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı
15.06.2009
5/6
Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan
Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco
Projesi Hakkında Anlaşma
(Söz konusu Anlaşma’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun, 11.03.2010 tarihli ve 27518 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)
13.07.2009
6/6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
221 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content