close

Enter

Log in using OpenID

2014 SUNU ENB_Dilaver Arslan

embedDownload
TAGEM
TARLA BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Endüstri Bitkileri Araştırmaları Çalışma Grubu
Dilaver ARSLAN
ENB Koordinatörü
05.03.2014
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
Sunu Akışı
 İstatistiki Bilgi
 Görev Tanımı ve Konuları
 Personel
 Enstitüler/Projeler
 Geliştirilen Çeşitler
 Diğer Çalışmalarımız
 Son Yıllarda Yapılan Bazı Çalışmalarımız
2
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
Bazı Endüstri Bitkilerine Ait Ekim Alanları (Ha) ve Üretim Miktarları (TON)
Ürünler
Üretim
Soya
Alan
Aspir
Üretim
Alan
Yerfıstığı
Üretim
Alan
Üretim
Kolza
Yıllar
Alan
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
550.000
900.000
14.000
50.000
165
150
26.000
80.000
1.700
4.500
566.000
975.000
8.600
29.000
173
215
25.900
85.000
700
1.200
585.400 1.118.000
11.900
47.300
431
395
22.700
77.500
5.400
12.600
TUİK Şubat 2014
3
Ayçiçeği
Alan
Üretim
554.700
854.400
8.700
30.700
1.700
2.300
25.900
86.400
10.700
28.700
580.000
992.000
9.400
34.500
5.400
7.000
24.800
85.300
28.100
84.000
584.000 1.057.100
10.500
38.400
21.500
20.100
25.300
90.100
32.800
113.900
641.400 1.320.000
23.500
86.500
13.500
26.000
27.500
97.300
31.300
106.500
655.700 1.335.000
26.400
102.300
13.200
18.200
25.500
90.400
26.800
91.200
604.600 1.370.000 31.6009
122.100
15.600
19.900
37.400
122.800
29.500
110.000
609.800 1.523.000
180.000
29.000
45.000
39.900
141.300
31.100
102.000
43.300
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
Bazı Endüstri Bitkilerine Ait Ekim Alanları (Ha) ve Üretim Miktarları (TON)
Susam
Ürünler
Pamuk
Yıllar
Alan
Üretim
Alan
Üretim
Alan
Üretim
2004
43.000
23.000
177.600
4.770.000
640.000
2.455.000
2005
42.500
26.000
152.800
4.060.000
546.900
2.240.000
2006
39.900
26.500
157.900
4.366.200
590.700
2.550.000
2007
29.800
20.000
152.600
4.227.700
530.300
2.275.000
2008
29.200
20.300
147.900
4.196.500
495.000
1.820.000
2009
28.100
21.000
142.900
4.397.700
420.000
1.725.000
2010
31.800
23.500
138.900
4.513.500
480.700
2.150.000
2011
26.600
18.000
143.000
4.613.100
542.000
2.580.000
2012
29.200
16.200
172.100
4.795.100
488.500
2.320.000
2013
24.800
15.500
125.000
3.948.000
450.900
2.250.000
TUİK Şubat 2014
4
Patates
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
Bazı Endüstri Bitkilerine Ait İthalat ve İhracat Miktarları (1000 $)
Ürün
Soya
Kolza
Susam
Yıllar
İthalat
İthalat
İthalat
İhracat
İthalat
Pamuk
İhracat
İthalat
2009
593.000
70.600
128.500
146.900
755.400
10.211.300
3.301.200
2010
920.000
160.000
142.500
159.600
739.500
11.186.900
5.037.900
2011
935.000
101.000
140.200
419.900 1.360.900
12.282.200
5.412.200
2012
1.219.000
125.800
160.000
518.000 1.617.500
11.940.400
3.659.100
2013
1.280.000
91.700
182.200
596.500 1.533.900
12.789.600
4.582.400
TUİK Şubat 2014
5
Ayçiçeği
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
Tıbbi-Aromatik Bitkiler İthalat/İhracat Miktarları
2012
Gruplar
Uçucu yağlar
Baharatlar
Diğer Bitki Kısımları
(Parfümeri, Eczacılıkta)
Alkoloidler
Toplam
TUİK-2013
6
İhracat
(1.000 $)
İhracat
Miktar
(ton)
İthalat
(1.000 $)
İthalat
Miktar
(ton)
Fark
(1.000$)
24.790
443
18.050
513
6.745
100.450
33.670
26.180
17.736
74.275
11.910
3.198
8.300
2.223
3.610
50.570
128
32.630
5,39
17.935
187.720
37.437
85.150
20.477 102.570
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
Görev Tanımı
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst
yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara
uygun olarak;
 Endüstri bitkileri araştırmalarına yönelik projelerin
hazırlanması / hazırlatılması,
 Gelişmelerinin takip edilmesi,
 Değerlendirilmesi …
ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
7
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
Temel Araştırma Alanları
AFA
PROGRAM
Yağlı Tohumlu Bitkiler
Pamuk
Patates
Endüstri Bitkileri
Tıbbi aromatik bitkiler
Diğer endüstri bitkileri
Yenilenebilir Tarımsal Kaynaklardan
Biyoyakıt ve Endüstriyel Ürünlerin
Elde Edilmesi
8
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
Personel
Dilaver ARSLAN
Mehmet ALTUNKAYA
Hüseyin AKYOL
Birnur YALÇIN İLHAN
Şahin ÇİMEN
9
Koordinatör
Tıbbi-Aromatik Bitkiler
ENB (diğer)
Pamuk
TMBB
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
18 Enstitü/İstasyon
10
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
Proje Sayıları
Grup
ENB
Bütçe
Çalışan
Enstitü
Sayısı
31 / 22 / 19
700.000
14
Pamuk
27 / 7 / 5
443.000
6
Tıbbi Aromatik Bitkiler
26 / 2 / 4
152.000
11
84 / 31 / 28 1.295.000
18
TOPLAM
11
Proje Sayısı
(Devam/Yeni/
Sonuç)
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
ENB Proje Sayıları ve Bütçeleri
KAYNAK
GENEL
BÜTÇE
YATIRIM
12
BÜTÇE
ENB
53
700.000 TL
Pamuk
Tıbbi-Aromatik
34
28
443.000 TL
152.000 TL
7
3.125.000 TL
2
180.000 $
5.347.000 €
8
1.912.000 TL
132
6.332.000TL
180.000 $
5.347.000 €
TÜBİTAK
(2 Pamuk, 2 Enerji Tarımı, 1 Kolza, 1 Soya, 1 Patates)
FAO, BROP
(1 Tıbbi-Aromatik, 1 Pamuk)
Özel Sektör İşbirliği
(2 Tütün, 1 Pamuk, 1 Aspir, 1 Patates, 2 Ayçiçeği,
1 Tıbbi-Aromatik)
TOPLAM
PROJE
SAYISI
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
2
4
7
2
7
34
Geçit Kuşağı TAE
Trakya TAE
Tarla Bitkileri MA
Karadeniz TAE
Batı Akdeniz TAE
GAP TAEM
GAPUTAEM
DAGKTAİ
Pamuk Aİ
Bahri Dağdaş
UTAE
II. Ürün Ar.Ge.
Yayım Proj.
57
1
Doğu Anadolu
TAE
253
1
1
5
26
38
2
12
2
2
1
55
11
14
16
61
6
Doğu Akdeniz TA
Ege TAE
13
Toplam
Anason
Arı Otu
Aspir
Ayçiçeği
Ayçiçeği Hattı
Çufa (Yer Bademi)
Haşhaş
Kimyon
Kişniş
Kolza
Pamuk
Patates
Soya
Susam
Tütün
Y. Fıstığı
Toplam
Çeşit Sayıları
18
3
12
88
7
2
9
7
1
3
36
1
9
1
2
10
5
4
1
24
34
6
2
6
2
1
3
1
27
1
1
4
1
3
36
2
3
3
3
1
3
3
3
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
Tür
Aspir
Aspir
Ayçiçeği
Ayçiçeği
Ayçiçeği
Ayçiçeği
Ayçiçeği
Ayçiçeği
Ayçiçeği
Ayçiçeği
Pamuk
Pamuk
Pamuk
Pamuk
Karabuğday
Karabuğday
Soya
Soya
Soya
Soya
Soya
Susam
Yerfıstığı
14
Çeşit Adı
Linas
Balcı
0536-R ebeveyn hattı
6973-R ebeveyn hattı
7751-A ebeveyn hattı
9178-A ebeveyn hattı
9661 B ebeveyn hattı
9758 R ebeveyn hattı
Vniimk-8931
Şems
GSN 12
Gürelbey
Nazilli 84S
Barut 2005
Aktaş
Güneş
Türksoy
Adasoy
Nazlıcan
İlksoy
Çetinbey
Muganlı 57
NC-7
Enstitü Adı
Trakya TAE
Geçit Kuşağı TAE
Trakya TAE
Trakya TAE
Trakya TAE
Trakya TAE
Trakya TAE
Trakya TAE
Trakya TAE
Doğu Akdeniz TAE
Pamuk Aİ
Pamuk Aİ
Pamuk Aİ
Pamuk Aİ
Bahri Dağdaş UTAE
Bahri Dağdaş UTAE
Doğu Akdeniz TAE
Doğu Akdeniz TAE
Doğu Akdeniz TAE
Trakya TAE
Bahri Dağdaş UTAE
BATEM
BATEM
Alan Kuruluş
Utek Tarım
Marmara Tohum
Biotek Tohumculuk
Beta Ziraat
Alfa Tohum, Marmara Un
Beta Ziraat
Sarı Tohumculuk
Alfa Tohum
Alfa Tohum
Beta Ziraat
Net Tohumculuk
Resa, Pamukkale
Resa
Özaltın
Estar Zirai, Taşpınar Tarım
Duru Çiftlik
Ekim Gübre, Kuran Tarım
Ekim Gübre, Kuran Tarım
Ekim Gübre
Beta Ziraat
Obruklular
Hemsi Tarım
Agrova
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
Diğer Çalışmalarımız
 Yatırım Programı Hazırlıkları
 Performans Programı
 Yeni Teklif Yatırım Projelerinin Hazırlanması
 Program Değerlendirme Toplantıları
 Gezici Çalışma Grupları
 GAP Eylem Planı
 GİTES Eylem Planı
 TMBB
 Bakanlık AR-GE Projeleri (14 Proje, 2.450.000 TL)
15
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
Son Yıllarda Yapılan Bazı Çalışmalarımız
 Patates
 Şekerpancarı
 Kolza
 Ayçiçeği
 Pamuk
 Enerji Tarımı Merkezi
 Tıbbi-Aromatik Bitkiler Merkezi
 Yağlı Tohumlar Araştırma İstasyonu
 Türkiye Milli Botanik Bahçesi
16
Teşekkürler…
Dilaver ARSLAN
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
[email protected]
http://www.tagem.gov.tr
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
733 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content