close

Enter

Log in using OpenID

5. Yes:Ilan derlaratierle ROI clank sayfa ranutemein "Maur. I. Elden

embedDownload
s
ObiNit AMERMAN CMVERSITESi
ANIDERLEME YAIIISMASI $411TNAMESt
KONG: lit!Maya kettlacak °nada Ye Ilse Ofoorzeiled tarafaxlan 20 Tammuz 1974 Karts
Ban, Harekattna katdrotg clan ve balm Wane en Mr &bra Oatisi Ile gOdbpue yapmasi
Vt dededigi bilgilezi ysaya dekerek gentleman beklenmektedh.
to•
112.111;
1 .1”
iJ
42.a it Lit& -
_
KAMM: YammayaltIticiyestin 81 Iii ye Mtn ikelerinde egitra ectnekto clan ortaokul
ye Use Ogrenelleri katdabik
AlitA.C11 Bo am deems yansmas Ognutollerindzin Lbw yakut tariMyle Hell claret
yaladildan gewzde bulunact gather vesitastyla tarlb bilineskstini gelininnek. Wile saYgilaini
astumak. sync* 2014 yilinda 40. Yib kutmnstak clan Lbw Bang llatekan'ta kaubum clan
grdlerimize bit Om ye vela boat yanzada a dt5nemda yaptilklarcu yank betas baling
getiratek, tatibe not alma tunamyla diltonlevarirmir.
MEW: Am derletne yanetmisma son ketatm taribi 31 Arabk20141(1r.
KATILIM KO$11LIA9I
1 Ma dad ve bet *end am detleme yertemnins istedigi kudzu dale= lie tiWi1ir. Bu
kortudabir small= Onto.
2.14thos gazIleriyle yapdan glirastneler pals dosya bs/inde, CD'ye qekThnl dank veya
*Minton& oasts voluvla Gime Amerikau Onlyersitesi Crime/MC sited= yeya
3. Yapdan derlemeler bilgisayarda Word tormalunda. A-4 Idgaltrim & yOzOne, Times New
Roman yazt Icemberinde 12 pinto oleo* 1,5 satu multp4e.bazirlanaeaktir.
4.0gtenui bilgiled (5greneinin Si ye soyark okuln. telefon numerate vs) dark:Dank somata
eldenecektit
5. Yes:Ilan derlaratierle ROI clank sayfa ranutemein "Maur.
&Dancer Ow Unita dark:melt:a Gime /Mean Uniyersiresi tandutclan kitap dare
yayonhutavaltur.
DEABBLENDIRME
I. Elden, posts yoluy1a yeya eLekuonik yostayle gOnettilen detlentier DeAtzlendinne Taman
tarafindan inceleneeek ye debtalendidlecelnir.
•
2. Begetterstime sanneunda derazeye giren çabpfrlar knoWlis PaY 111,1 Prnk, tYnco
yaystalansnays deka Win &demi= kitap ballade yarndanacaktir.
3. Defect-ye guise ilk 5 Ogretti ye bit tiltencliere x4nbntik can 5 tigretrnen iiniyersiteraiz
tartsfindan limey Karns Tt eundaniyetrne
tsdileeek ye Onivensitentizin misafiri
plank nlaTant konalclamalau da MIL—) gun Matt kebnalart, tarihi Vt anistik
yetieti geznusled saglarectr.
4. Aynea dereeeye giren diger egreneilere de midi loner Yetileeektir.
aaya balm Wain
5- 1914 galas Beni Remit gazilerlyle il ' cis* bit yantn
*endlens arum Katibm Helped take= edilecektir.
6- Yamla ilgiti Degerlets Runt atagtd4 gibidir;
!-Prot Dr. Satbk IhKER
2-Prot Dr. Oppz ICAIMICARML
3- Prot Dr. Vivi USER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
56 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content