close

Enter

Log in using OpenID

ÇOK KULLANIMLIK DOKUMA KUMAŞ CERRAHİ ÖRTÜ İLE TEK

embedDownload
ÇOK KULLANIMLIK DOKUMA KUMAŞ CERRAHİ ÖRTÜ İLE TEK KULLANIMLIK CERRAHİ ÖRTÜ
MALİYETLERİNİN ANALİZİ
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Hasta
Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Daire Başkanlığınca steril edilen dokuma kumaş ile alternatif
ürün kullanılması durumunda ortaya çıkacak maliyet analizinin yapılması talep edilmiştir.
Bu çalışmada çok kullanımlık dokuma kumaş cerrahi örtüler ile tek kullanımlık
disposable cerrahi örtülerin, kullanım maliyetleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmanın sağlıklı
olabilmesi için bir cerrahi işlemde kullanılan ortalama dokuma kumaş cerrahi örtü seti ile
yine bir cerrahi işlemde kullanılması gereken tek kullanımlık cerrahi örtü seti
karşılaştırılmıştır.
Çok kullanımlık dokuma kumaşların maliyet analizi çalışması Türkiye Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmıştır. Dokuma kumaşların kullanım maliyetlerine
ulaşmak için, bu kumaşların tedarik, dikim, yıkama ve sterilizasyon maliyetleri ayrı ayrı
tespit edilmiştir. Dokuma kumaş cerrahi örtülerin bir cerrahi işlemdeki maliyetine ulaşmak
için, kullanım ömrünün 20, 75 ve 100 kullanım olduğu varsayımı ile hesaplamalar
yapılmıştır.
Tek kullanımlık cerrahi örtü seti içeriğine göre imalat yapan firmalardan, set ağırlıkları
ve set fiyatları alınmıştır. Alınan ağırlık ve fiyatların ortalamalarına tıbbi atık bertaraf bedeli
eklenerek hesaplamalar yapılmıştır.
Çok kullanımlık dokuma kumaş cerrahi örtüler ile tek kullanımlık disposable cerrahi
örtülerin enfeksiyona yol açma riskleri gözardı edilerek bu çalışma yapılmıştır.
Çalışma Nisan 2014 tarihinde tamamlanıp raporlanmıştır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
332 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content