close

Enter

Log in using OpenID

C# for Döngüsü

embedDownload
C# for Döngüsü
Örnek 1-) Kullanıcıdan aldığı bir ismi başına sıra numarası ekleyerek 10 kere yazan
program.
using System;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string isim;
Console.Write("İSminiz nedir?");
isim = Console.ReadLine();
int i;
for (i = 1; i <= 10; i++)
{
Console.WriteLine("{0} : {1}", i, isim);
}
Console.ReadKey();
}
}
}
Örnek 2-) Kullanıcıdan aldığı 5 sayıyı toplayan program.
using System;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int toplam, sayi,i;
toplam = 0;
for (i = 1; i <= 5; i++)
{
Console.Write("{0}. sayıyı yazınız ",i);
sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
toplam = toplam + sayi;
}
Console.Write("Yazdığınız sayıların toplamı = {0}",toplam);
Console.ReadKey();
}
}
}
1
Örnek 3-) Kullanıcının gireceği sayılardan kaç tanesinin 10 ile 20 arasında olduğunu sayan
program.
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int adet, i, sayi;
adet = 0;
for (i = 1; i <= 5; i++)
{
Console.Write("Bir sayı yazınız ");
sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
if ((sayi >= 10) && (sayi <= 20))
adet++;
}
Console.Write("Yazdığınız sayılardan {0} tanesi 10-20 arasındadır.",
adet);
Console.ReadKey();
}
}
}
Örnek 4 -): 1’den 100’e kadar olan sayılar arasında kaç tane 5’e bölünebilen sayı olduğunu
bulan program.Soruyu çözmek için 1-100 arası bir döngü kurulup her bir sayının 5'e
bölünebilirliği kontrol edilecek. Bölünebilirlik sayının modu alarak bulunabilir.
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int i, bolunenlerinSayisi= 0;
for (i = 1; i <= 100; i++)
{
if (i % 5 == 0)
{
bolunenlerinSayisi++;
}
}
Console.WriteLine("1 - 100 arasi sayilardan {0} tanesi 5e
bolunebiliyor",bolunenlerinSayisi);
Console.ReadKey();
}
}
}
2
Örnek 5: Ekrana çarpım tablosunu yazan program.
using System;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int i, j;
for (i = 1; i <= 10; i++)
{
for (j = 1; j <= 10; j++)
{
Console.WriteLine("{0} x {1} = {2}",i,j,i*j);
}
}
Console.ReadKey();
}
}
}
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
225 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content