close

Enter

Log in using OpenID

2014/120 Tal

embedDownload
OrnekNo: 25*
T.C.
ADANA
6. ICRA DAIRESI
2014/120 TLMT.
TA$INIRIN A£IK ARTIRMAILANI
A^agida cins, miktar ve degerleri yazili mallar satipa cikanlmi^ olup:
Birinci artirmanm asagida belirtilen giin, saat ve yerde yapilacagi ve o giin kiymetlerinin
%50'sine istekli bumnmadigi taktirde, yine asagida belirtilen giin, saat ve aym yerde 2. artirmanm
yapilarak satilacagi; su kadar ki, artirrna bedelinin malm tahmin edilen degerinin %50'sini
bulmasmm ve satip isteyenin alacagma riicham olan alacaklarm toplammdan fazla olmasinin ve
bundan bapka paraya sevirme ve paylarm paylastirma giderlerini gecmesinin part oldugu; birinci
artirmadan on giin once baslamak iizere artirma tarihinden onceki gun sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecegi, birinci artirmada istekli
bulunmadigi takdirde elektronik ortamda birinci artirmadan sonraki besinci giinden baslamak
iizere ikinci artirma guniinden onceki giin sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecegi,
mahcuzun satis bedeli iizerinden apagida belirtilen oranda KDV.'nin ahciya ait olacagi ve satip
^artnamesinin icra dosyasmdan goriUebilecegi; gideri verildigi takdirde partnamenin bir orneginin
isteyene gonderilebilecegi; fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazili dosya numarasiyla
dairemize bapvurrnalan ilan olunur. 08/12/2014
4.I68W,.,; ;
/ ••*
l.Ihale Tarihi
: 15/01/2015 gunu, saat 11:00 - 11:10 arasi.
/
: 30/01/2015 gunu, saat 11:00 - 11:10 arasi.
2JhaIe Tarihi
Ihale Yeri
: DO$EME MAH.60009SK MARSA DOGUM HASTANESIYANI
KOKSAJL YEDIEMIN DEPOSU SEYHAN/ADANA
No
Takdir Edilen
Dcgcri TL.
45.000,00
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Onemli Nitelikleri)
33 AE527Plakah , 2011 Model, MITSUBISHI Marka ,
GAO Tipli, Rengi Siyah , Ara9 9ah,sir durumda anahtar
nihsat raevcut ,4 lastik yerinde muhtelif yerlerinde ^izikler
mevcut stepne kriko mevcut,orjinal teyp mecut araf 35773
km de
(IIKm.114/1,114/3)
Bu omek, bu Yonetmelikten onceki uygulamada kullanilan Oniek 63'e kar^ihk gelmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
313 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content