close

Enter

Log in using OpenID

AKTOB BÜLTEN

embedDownload
A KDEN İZ T U RİST İK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R BİRLİĞİ
AKTOB
BÜ LT E N
M A RT 2014 /SAY I: 3
30
YIL
1984-2014
AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT
AK DENİZ T URİSTİK OTE LCİLE Rİ V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
AKTOB
BÜLTEN
İÇİNDEKİLER
MART 2014
SAYI: 3
İmtiyaz Sahibi
AKTOB Adına
Yusuf Hacısüleyman
Yayın Kurulu
Erkan Yağcı, Kaan K.
Kavaloğlu, Erol Karabulut
Editör /Araştırma
Erol Karabulut
AKTOB Ar-ge
AKTOB
YÖNETİM KURULU
Yusuf Hacısüleyman
Erkan Yağcı
Erdal Tontu
Tolga Cömertoğlu
Kaan Kaşif Kavaloğlu
Ece Tonbul Kilit
Aslı Ulukapı
Yeliz Gül Ege
Nihat Vural
Adnan Soyaslan
Mehmet Tümbül
Zafer Alkaya
Emir Demirci
Selçuk Akıltopu
Ahmet Çevik
İLETİŞİM
Adres:Gebizli Mah.Termessos
Bulvarı. Güngör Ahmet
Yitmen İş Merkezi No: 73/ A
07300 Muratpaşa ANTALYA
Tel: 90 242 321 39 94 / 95
Fax: 90 242 321 59 26 / 27
www.aktob.org.tr
[email protected]
[email protected]
• Antalya Şubat ayında geriledi.
3
• Türkiye Ocak’ta % 3,8 büyüdü.
3
• AKTOB’un Şubat ayı toplatısı yapıldı
4
• AKTOB Yemeği’nde EXPO 2016 konuşuldu.
4
• AKTOB üyelerinin 2014 beklentileri anketle belirlendi
5-6
• Dolar ve Avro’da reel getiriler.
5
• AKTOB’un yeni araştırması yayınlandı.
7
• BDT pazarlarında iktisadi ve sosyal değişimler turizme
etki edebilir.
8
• Paket tur pazarı açısından İspanya ve Türkiye analizi.
9
• Alman pazarında 2014 beklentileri.
10
• 2013 turist profili analizi (özet).
11
• Otellerde maliyetler ve enflasyon analizi.
12
• İşletme Belgeli tesisler analizi.
12
• Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler (Tablo).
13
• TÜROFED Turizm Raporu yayınlandı.
13
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
ANTALYA 2 aylık dönemde geriledi
RUSYA’DAKİ BÜYÜME devam ediyor
ocak ’ ta %
3, 8 büyüme
Yılın 2 aylık döneminde Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı % 3,9 azalarak 251 bin
kişiden 241 bin kişiye geriledi.
Ocak-Şubat döneminde Almanya pazarı % 14 gerileme ile 104 bin dolayında inerken,
Hollanda’daki düşüş de % 12 oldu. Hollanda’da gelenlerin sayısı da 12 bin dolayına
indi. Kentin kış aylarındaki en büyük ikinci pazarı Rusya’daki hızlı büyüme devam
etti. 2 ayda Rusya’dan gelenlerin sayısı % 30 artarak 36 bini geçti.
Öte yandan İngiltere pazarı da % 40 dolayında yükselişle dikkat çekti. Danimarka,
Fransa, İsveç ve İsrail yüksek oranlı büyümelerle öne çıkarken, Avusturya, Norveç,
Belçika ve İsviçre gibi pazarlarda düşüş yaşandı.
Almanya’nın
gerilediği
Ocak ayını
TÜRKİYE %
3,8 ARTIŞLA
TAMAMLADI
Ant a lya’ya gele n yab ancı ziy aretçi ler
(Ocak-Şubat)
ÜLKELER
2014
Değişim
ALMANYA
121.601
104.057
-14,4
RUSYA FED.
28.068
36.415
29,7
İNGİLTERE
10.386
14.484
39,5
HOLLANDA
14.017
12.315
-12,1
DANİMARKA
5.759
9.391
63,1
FRANSA
5.719
7.583
32,6
AVUSTURYA
7.161
6.675
-6,8
NORVEÇ
12.012
6.570
-45,3
BELÇİKA
10.395
6.474
-37,7
İSVEÇ
2.454
6.310
157,1
İSRAİL
3.053
5.161
69,0
UKRAYNA
2.710
3.403
25,6
İSVİÇRE
3.699
3.393
-8,3
POLONYA
1.425
1.712
20,1
FİNLANDİYA
2.683
1.611
-40,0
ÇEK CUM.
1.197
1.389
16,0
KUZEY K.T.C.
1.349
1.002
-25,7
SLOVAKYA
765
883
15,4
SLOVENYA
800
804
0,5
HIRVATİSTAN
453
753
66,2
2.741
707
-74,2
MACARİSTAN
682
648
-5,0
BELARUS
447
634
41,8
İSPANYA
390
566
45,1
FİLİPİNLER
333
477
43,2
HİNDİSTAN
180
417
131,7
KAZAKİSTAN
294
387
31,6
ÜRDÜN
351
375
6,8
YUNANİSTAN
262
354
35,1
SURİYE
392
345
-12,0
1.941
341
-82,4
261
290
11,1
7.280
5.442
-25,2
251.260
241.368
-3,9
İTALYA
ABD
ERMENİSTAN
DİĞER
TOPLAM
3
2013
Türkiye’ye yılın ilk
ayında gelen yabancı
ziyaretçi sayısı % 3,8
artarak 1 milyon 104
binden 1 milyon 146
bine çıktı.
Ocak ayında Alman
pazarı % 4,2 düşüş
yaşarken, Rusya’dan
gelenlerin sayısı
13,5 artış kaydetti.
Ukrayna’dan gelişler
ise % 11 gelişme
gösterdi.
Ocak ayında
Hollanda ve İngiltere
pazarlarında %
3’ü aşan büyüme
yakalanırken, İsrail
pazarı da % 42
büyüdü.
(Tablo: Sayfa 12’de)
AYLIK BÜLTEN / M A RT 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
AKTOB’un ŞUBAT AYI
YEMEKLİ TOPLANTISI YAPILDI
e x po 2 016
hedefi
Hac ı sül e y man : 30 y ıl dır t ur izm
i ç in çalı şıy or uz
AKTOB'un aylık olağan yemekli toplantısı 18 Şubat
tarihinde, Antalya Lara bölgesindeki Delphin Imperial
Hotel'de yapıldı.
Toplantıya AKTOB Yönetim Kurulu’nun yanı sıra
Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Antalya Vali
Yardımcısı Recep Yüksel, Antalya İl Kültür ve Turizm
Müdürü İbrahim Acar, Türkiye Otelciler Federasyonu
(TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreteri
Selami Gülay ve Antalyalı turizmciler katıldı.
AKTOB'un aylık yemekli toplantısında konuşan Yusuf Hacısüleyman sektörün
EXPO 2016'nın başarısı için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi
2014 yılında AKTOB’un 30. kuruluş yılını kutladığını söyleyen Hacısüleyman,
“Bu tip kuruluşlar kısa sürede ya yok oluyor ya da gerçek işlerinden kopuyor. Biz
AKTOB olarak turizm için çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle son 10 yılda ARGe çalışmalarımıza ağırlık verdik” dedi.
C a z ib e merke z l e r i ar t ır ı l ma l ı
Antalya Valisi Sebahattin
Öztürk, turizmcilerle
bir arada olmaktan
dolayı mutlu olduğunu
belirterek EXPO
2016’ya dikkat çekti.
Vali Öztürk, “EXPO
2016 için hazırlıklar
sürüyor. EXPO 2016 ile
Antalya’ya bir cazibe
kazandırmayı istiyoruz.
EXPO alanı sadece 6 ay
değil yıllarca Antalya’ya
hizmet edecek. 6 aylık
dönemde bu alanı 8
milyon kişinin ziyaret
etmesini bekliyoruz.
Burası ilgi çekmezse
harcanan paralara yazık
olur. O bakımdan EXPO
2016’nın size ihtiyacı var”
şeklinde konuştu.
Konuşmasında kış aylarındaki turizm hareketlerine de dikkat çeken
Hacısüleyman, “SGK’nın sayılarına göre yazın turizm sektöründe 200 bin kişi
çalışıyor. Bu sayı kış aylarında 80 bin.
Antalya cazibe merkezlerini arttırmalı. Kış aylarında yaz aylarındaki kadar
olmasa da cazibe merkezlerimizle yaz ve kış aylarındaki çalışan sayılarını
birbirine yaklaştırmalıyız” dedi.
4
EXPO 2016 Antalya
çalışmaları hakkında
yapılan sunumun
ardından Genel
Sekreter Selami Gülay,
turizmcilerin sorularını
cevapladı. 2014 yılında
yapılacak altyapı
yatırımlarını da anlatan
Selami Gülay, Yönetim
Kurulu üyeliği ile ilgili
bir soru üzerine, EXPO
Yönetim Kurulu’nun
kanunla düzenlendiğini,
yeni üyeliğin söz konusu
olamayacağını belirtti ve
turizm sektörüne EXPO
2016 Antalya Ajansı’nın
kapısının her zaman açık
olduğunu söyledi.
AYLIK BÜLTEN / M A RT 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
dolar ve
avro reel
g etiriler
aktob üyelerinin 2014 beklentileri :
elektronik anket sonuçları
Toplantıda elektronik anket yapılarak turizmcilerin 2014 yılı ile ilgili
düşünceleri de belirlendi. 90 AKTOB üyesi sorulara şu cevapları verdi:
2014 turizm yılında
Antalya’ya gelecek turist sayısında artış olacak mı?
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
38,1
36,8
8,4
%5-10 arası
artacak
%1-5 arası
artacak
8,4
8,4
2013 ten daha 2013 ile aynı %10 ve üzeri
az olacak seviyede olacak
artacak
Bir önceki yıla göre 2014'de
otel dolulukları nasıl bir eğilim gösterecek?
35,3
23,2
Aynı kalacak
Artacak
Daha az olacak
2014'te Avro, TL karşısında nasıl bir seyir gösterecek?
23,1
Kurlardaki ani
sıçramanın aksine
ciddi düşüş gösteren
Borsa İstanbul
(BIST), geçen yılın
aksine, nominal
ve reelde % 20’nin
üzerinde kaybettirdi.
Dolar ve Avro’da
Nominal ve reel
getiriler
21,9
18,3
20,0
17,1
2014
2014
Ocak
Ocak
Nominal Reel
Getiri
Getiri
13,4
15,0
10,0
6,1
5,0
Dolar
26,1
17,0
0,0
Avro
29,2
19,9
Ortalama
3.00 olur
5
Ocak verilerine göre;
nominal bazda,
Dolar’daki kazanç
% 26, Avro’daki
kazanç ise % 29
oldu. Enflasyona
göre indirgenmiş
değerlerde ise Dolar
% 17, Avro % 19 reel
getiri sağladı.
41,5
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
25,0
Geçen dönem,
yatırımcısına reel
olarak kaybettiren
Dolar ve Avro’da
görülen yukarı yönlü
hareketler, 2013’ün
son aylarından
başlamak üzere 2014
yılı Ocak ayı sonuna
kadar, reel getiri
sağladı.
Ortalama 3- Ortalama
3.10 arası 3.10-3.25
olur
arası olur
Ortalama
3.25-3.50
arası olur
Ortalama
kur 3.00'ın
altında olur
Ortalama
3.50
üzerinde
olur
BIST
-19,8
-25,6
*12 aylık ortalama
değerlerdir
AYLIK BÜLTEN / M A RT 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
aktob üyelerinin 2014 beklentileri :
elektronik anket sonuçları
G F K anketi
sonuçları
Yu n a ni s t a n ,
Alm a nya'd a
y ü k s e liyo r
2014'te enflasyon beklentiniz nedir?
60,00
55,89
50,00
40,00
30,00
17,88
20,00
14,24
10,00
6,00
6,00
%5-7 arası
%15 üzeri
0,00
%9-12 arası
%7-9 arası
%12-15 arası
2014'te yatırım maliyetleri
en fazla hangi gösterge etkileyecek?
60,0
55,9
Alman acentelerin
Yunanistan
satışlarından
elde ettiği ciro,
Ocak ayında %
50 dolayında
arttı. Yunanistan,
Almanya’daki talep
artışında; İspanya
ve Türkiye’nin
ardından üçüncü
sırada yer aldı.
50,0
40,0
30,0
21,4
20,0
10,7
10,0
8,4
3,5
0,0
6
Siyasi ortam
Borçlanma
maliyetlerinin
yükselmesi
Faiz artışı
Yurtiçi fiyatlar ve
enflasyon
GfK’nın 1200
acente bürosu, 30
online seyahat satış
kanalı ve 20 bin
haneden elde ettiği
veriler üzerinden
gerçekleştirdiği
araştırmaya göre,
Yunanistan'a olan
talep artmaya devam
ediyor.
Kurlar
Almanların en
çok tercih ettiği
destinasyonlar
sıralamasında;
Almanya iç pazar,
Avusturya, İspanya,
İtalya ve Türkiye
ilk 5 destinasyonu
oluşturdu.
AYLIK BÜLTEN / M A RT 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Turizm Sektörünün Yapısı, Büyüklüğü Ve
Ekonomiye Katkısı Araştırması yayınlandı
Turizm, Türkiye’nin en hayati sektörler arasında
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Araştırma Birimi
yönetiminde yapılan Turizm Sektörünün Yapısı, Büyüklüğü Ve Ekonomiye
Katkısı Araştırması bulgularına göre turizm, ekonomik ve sosyal hayatı olumlu
yönde etkileyen sektörlerin başında geliyor.
Turizm sektörünün ekonomi ve
sosyal hayattaki yerini ortaya
koyarak ileriye yönelik vizyon
ve politikaların oluşturulmasına
katkı sağlamak amacıyla
gerçekleştirilen; Turizm
Sektörünün Yapısı, Büyüklüğü Ve
Ekonomiye Katkısı Araştırması;
Akdeniz Turistik Otelciler Birliği
(AKTOB)’un Araştırma Birimi
(AKTOB Ar-Ge) yönetiminde
yapıldı.
Araştırmaya, Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) ve Akdeniz
Üniversitesi İktisat Fakültesi
Bölümü katkıda bulundu.
Karikatürist Bülent Çelik de
orijinal çalışmaları ile destek
oldu.
100 sayfalık araştırmada;
turizmin diğer sektörlerle
ilişkileri, ekonomik ve sosyal
hayata etkileri detaylarıyla incelendi.
AKTOB Ar-Ge tarafından yapılan araştırma bulgularına göre; turizmde
meydana gelen 1 birimlik gelişme, Türkiye ekonomisinde 2 birimlik canlanma
yaratıyor.
Turizm, girdi alımları ile ekonomide 54 sektörü doğrudan etkilerken bir yıl
içinde 26 milyar Dolar’lık satın alma yapıyor.
Bu özellikleri ile turizm, ekonomideki 59 ana sektör içinde, ekonomiyi en fazla
canlandıran 20.sektör konumundadır.
Turizm, ekonomideki bazı sektörler için oldukça hayati konumdadır.
Örneğin, Balıkçılık ana sektörü, aramalı olarak sattığı ürünlerin % 51’ini
turizme sunuyor.
Gıda ve içecek sektörü aramalı satışlarının da % 20’si turizm sektörüne
yöneliyor. Mobilya sektörü de aramalarının % 14’ünü turizme satıyor.
Öte yandan turizm, bir çok sektörün ihracatından daha fazla gelir yaratıyor.
Bulgulara göre 20 sektörün turizme yaptığı satışlar, ihracatından daha büyük.
(Araştırma, www.aktob.org.tr adresinden görülebilir.)
7
bul g ular
( ö zet )
•
Turizm, gıda ve
içecek üretiminde yılda
4 milyar Dolar uyarma
yapıyor.
•
Turizm, tarım
ve hayvancılıktan yılda
2 milyar Dolar’lık alım
yapıyor.
•
Seyahat organizasyonu, turizminden
4,8 milyar Dolar katkı
alıyor.
•
Turizm, gayrimenkul sektöründe
yılda 1 milyar Dolar’lık
uyarma yapıyor.
•
Turizmin, enerji sektöründe yılda 1
milyar Dolar canlanma
yaratıyor.
•
Turizm,
tasarım, dekor, marka,
fuar vb faaliyetlere 1,3
milyar Dolar harcıyor.
•
Konaklama
tesisleri yılda 9 milyar Dolar satın alma
yapıyor.
•
Konaklama
sektörünün ekonomiye yıllık net katkısı 11
milyar Dolar düzeyinde.
•
5 yıldızlı bir
tesis yılda 150 ton
dolayında et ürünleri
tüketiyor.
•
5 yıldızlı bir
tesis, yılda 400 ton
dolayında meyve-sebze
tüketiyor.
•
5 yıldızlı bir
tesis, yılda 1000 ton
dolayında içecek tüketiyor.
•
Otellerde yıllık
et tüketimi, Türkiye
üretiminin % 10’unu
oluşturuyor.
•
Türkiye’de
sigortalı çalışanların, %
6-7’si turizm sektöründe
bulunuyor
AYLIK BÜLTEN / M A RT 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Kaynak pazarlarda iktisadi durum
rusya ve kazakistan’da devalüasyon
Kazakistan’da
devalüasyon
RUBLE 2 AYDA, DOLAR KARŞISINDA % 15
AVRO KARŞISINDA % 18 DEĞER KAYBETTİ
Uluslar arası mali dengesizlikler, ABD’nin mali piyasaları zorlayan kararları,
Rusya’daki iktisadi zayıflama, Rusya MB’nin aldığı kararlar gibi nedenlerden
dolayı, Ruble’nin Avro ve Dolar karşısındaki değer kaybı % 10’un üzerine çıktı.
2014 başından bu güne Ruble, Dolar karşısında % 9,7, Avro karşısında % 12
değer kaybetti.
Rusya, yine uluslar arası konjonktürden kaynaklı, 2008-2009’daki derin mali
krizin ardından Ruble de % 20’nin üzerinde değer kaybı yaşamıştı. O tarihte,
Dolar karşısındaki kayıp % 27, avro karşısındaki kayıp ise % 20 olmuştu.
Değer kaybına 2013 ve 2014 yılı 40 günlük nominal değerlerle bakıldığında;
Dolar karşısında % 15, Avro karşısında % 18 gerilemenin olduğu görülüyor.
Özetle 1 yıllık dönemde, Rusların alım gücü kaybı % 16 dolayında
gerçekleşmiştir.
Özetle denebilir ki, Ruble’nin
Avro karşısında daha fazla
değer yitirmesi, Avrupa
destinasyonlarına daha fazla
etkide bulunabilir. Rekabet
taktikleri dışarıda bırakılırsa,
Türkiye’ye etkisi görece zayıf
8
Türkiye turizminin
önemli pazarları
içinde yer alan
ülkeden gelenlerin
sayısı son 3 yılda
315 binden 425 bine
yükselmişti.
İk i k r izde Ruble’nin kay bı, %
Dönemler
2008-2009
2013-2014
2013-2014 (40 günlük)
Dolar
27,82
9,72
15,70
Avro
20,4
12,2
18,52
Dolar / Tenge kuru
(Ortalama)
(Resmi Kurlar)
Dolar/
Tenge
Ruble’n i n Dola r ve Av ro k a r şı sı nd a piy a s a de ğer i
(Ay sonu ortalamalarla)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Kazakistan Merkez
Bankası kararı,
para birimi olan
Tenge'nin değerini
Dolar karşısında
% 20 dolayında
düşürdü. Daha
önce Şubat 2009'da
% 21 devalüasyon
olmuştu.
Avro/Ruble
35,09
36,80
44,32
40,16
41,05
40,00
42,53
47,74
*40 günlük ortalamalar
Dolar/Ruble
25,49
24,98
31,93
30,38
29,37
30,97
31,98
35,09
2008
120,3
2009*
147,5
2010
147,4
2011
146,6
2012
149,1
2013
152,1
2014-Ocak
155,0
2014-Şubat**
185,0
*Dolar karşısında
% 22 devalüasyon
** Dolar karşısında
% 20 devalüasyon
AYLIK BÜLTEN / M A RT 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
Ziya retçi ve pa ket t u r açısı nda n Tü rk iye-İspa nya
İ SPA N YA 2 0 1 3 ’ E
H I Z L I BA ŞL A D I
AKTOB Araştırma Birimi’nin yaptığı analize göre; paket turlarda
Türkiye, İspanya’yı yakalıyor.
İspanya 2014 yılı
Ocak ayında,
yabancı ziyaretçi
sayısında % 12,3
artışı yakaladı.
2013’te 2,7 milyon
ziyaretçi çeken ülke,
bu yılın aynı ayında
3 milyon bandını
aştı.
T Ü R K İ Y E , İ SPA N YA İ L E FA R K I K A PAT T I
İspanya 2013 yılını 60 milyon, Türkiye ise 35 milyonun üzerinde ziyaretçi ile
tamamladı.
Aynı yıl, paket turlarda; İspanya 18 milyonu, Türkiye ise 16 milyonu aştı.
Böylece, son 12 yılda, İspanya – Türkiye farkı; ziyaretçi sayısı bakımından 38
milyondan 26 milyona, paket turlarda ise 19 milyondan 2 milyon dolayına
geriledi. Bu fark ise daha çok kış ve ilkbahar döneminde oluşuyor.
Z iyaretçi ve p a ket tu r s ay ı l ar ı a ç ıs ı nd an
İsp anya – Tü rk iye f ark ı ( Mi lyon )
2001
2005
2013
Ziyaretçi Farkı
38,5
34,8
26,4
Paket tur Fark
19,0
9,8
1,8
İsp any a , p a ke t tur ve fe rdi z iyaret ve gelir ier in d ağ ı lım ı, %
( Or t a l ama değerler)
PAKET TUR
FERDİ
ZİYARETÇİ SAYISI
30
70
TURİZM GELİR
33
67
Tü rk iye, p a ke t tu r ve fe rdi z iyaret ve gelirler in d ağ ı lım ı, %
( Or t a l ama değerler)
PAKET TUR
FERDİ
ZİYARETÇİ SAYISI
45
55
TURİZM GELİR
20
80
Ülkenin en büyük
pazarı olan İngiltere
% 9 büyüken,
Almanya’da % 8,5
gelişme yaşandı.
Avrupa pazarlarında
% 8-10 aralığında
yükseliş gösteren
ülke, Rusya
pazarındaki varlığını
da güçlendiriyor.
Rusya’dan gelenlerin
sayısında % 14,4
büyüme yakalandı.
İspanya, hangi pazarda,
ne kadar büyüdü, %
Pazarlar
İngiltere
Fransa
9,2
19,5
Almanya
8,5
İskandinavya
9,8
İtalya
Hollanda
8
6,6
Belçika
11,4
Portekiz
5,8
İsveç
21,1
Rusya
14,4
İrlanda
D.Avrupa
ABD
9
Değişim
3
13,5
0
D.Amerika
28,8
D.Dünya
21,2
Toplam
12,3
AYLIK BÜLTEN / M A RT 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
2 014 A L M A N YA BEK L E N T İ L ER İ
Tü rk iye A l ma ny a’ d a k i yer i n i kor uy ac a k
paket tur
pazarı raporu
AKTOB Araştırma
Birimi tarafından
gerçekleştirilen 2013
Türkiye Paket Tur Pazarı
Araştırması yayınlandı.
AKTOB Resort
Türkiye’nin popülerliğinde bir yavaşlama söz konusu ancak
Türkiye hala en popüler 3. destinasyon.
Almanya’da BAT tarafından yapılan anket çalışması sonuçları:
2013’te seyahat eden 15 yaş ve üzeri 4 bin kişi üzerinde yapılan ankete göre;
Almanların seyahat etme eğilimi 2013 yılında yükselerek % 57’ye çıktı.
2014 yılı için kişilerin yarısının tatil planları yapılmış durumda. Kitlenin %
45’i tatil yapma kararını vermiş. Almanların % 12-13’ü de birden fazla seyahate
çıkma eğiliminde.
Yüzde 30’undan fazlası ise halen kararını vermemiş.
Almanların 2014 için en gözde destinasyonu yine İspanya oldu. 2014’te
İspanya’nın biraz daha ilgi görmesi bekleniyor. Geçen yıllarda gerileyen İtalya
ise yeniden talep görmeye başladı.
Türkiye’nin popülerliğinde bir yavaşlama söz konusu ki ankete göre geçen yıl
0,2 puan gerileme olmuştu.
Buna rağmen Türkiye hala en popüler 3. destinasyon. Yunanistan ise yavaş
yavaş eksi günlerine doğru ilerliyor.
Almanların 2014 gözde destinasyonları
(Her 100 kişiden kaçı o ülkeye yönelecek)
Ülkeler
Almanya
İspanya
İtalya
Türkiye
Fransa
Avusturya
Hırvatistan
Benelüks
İskandinavya
Yunanistan
Dünya
Karar vermedi
10
Pay,%
25,8
9,6
6
4,4
2,1
2
1,6
1,5
1,4
1,4
8,9
29,7
2013’te gözde destinasyonlar
(Her 100 kişiden kaçı o ülkeye gitti)
Ülkeler
Pay, Artış/
% Düşüş
İspanya
13,2
1,1
İtalya
7,4
-1,3
Türkiye
6,7
-0,2
Fransa
3
0
Avusturya
3,6
-0,1
Hırvatistan
2,5
-0,5
Benelüks
2,3
0,5
İskandinavya 2,1
-0,4
Yunanistan
2,2
0,5
Polonya
1,8
0,6
Dergisi’ndeki özet
bulgularagöre; 2013
yılında Türkiye’ye
paket turlarla gelişler
büyümeye devam
ederken öncülüğü
yine Avrupa ve Rusya
pazarları yaptı.
Ancak 2013’teki
büyümede esas
pay, özellikle Rusya
pazarının lideri
turoperatörleri
tarafından
gerçekleştirildi.
2013’de paket turlarla
Türkiye’ye turist getiren
turoperatörleri içinde
ilk 10 sırayı; Tantur /
TUI, Diana /Thomas
Cook, Pegas Touristik,
Tez Tour, OTI Grup,
Meeting Poınt- IQ
Travel(MPI), Anex Tour,
Corendon Tourstik,
MTS Incoming/ Der
Touristik ve Novum
Touristik /Alltours grup
ve partnerlikleri aldı.
AYLIK BÜLTEN / M A RT 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
T Ü İ K 2 013 Yu r t iç i Pa z a r A n ket Ver i ler i A na l i z i
paket tur
T E Sİ S GE C E L E M E L E R İ % 11 A RT T I
Evl e rd e ya p ı l a n k o n a k l a m a nı n a z a l dığ ı d ö n e m d e
Paket Tur
harcamaları
% 40 arttı
TESİS GECELEMELERİ % 11, PAKET TUR HARCAMALARI % 40 ARTTI
Geçen yılın 9 aylık döneminde, yurtiçi
seyahat pazarındaki seyahat sayısı %
6,8 büyüdü. Yapılan gecelemeler ise %
1 dolayında büyüdü.
Ocak-Eylül döneminde ülkemizde
yapılan gecelemeler % 1 artışla 465
milyondan 470 milyona çıktı.
Yurtiçi pazarda gecelemelerin % 87’si
evlerde gerçekleşirken, % 7’si de konaklama tesislerinde yapıldı.
9 aylık dönemde geceleme bazında
en önemli artış % 11,3 ile konaklama
tesislerinde gerçekleşirken evlerde
yapılan gecelemelerde düşüş gözlendi.
Ortalama kalış süresi de 8,5 geceden
8,1 geceye geriledi. Konaklama tesislerinde kalış süresi ise 3,7 geceden 4
geceye yükseldi. Yükselişte pansiyonların etkisi büyük oldu.
Evlerdeki kalış süresi ise 15 geceden
11 geceye geriledi. Düşüşte; kişilerin,
kendi evlerindeki yüksek geceleme
düşüşü etkili oldu.
Yurtiçi pazarda gecelemeler, milyon
Tesisler Evler Diğer
2012
29,3
412,1 23,8
2013
32,6
408,3 29,0
Değişim,% 11,3
-0,9
21,7
Kaynak: TUİK
S e y ahat harcamal ar ı % 9 , 5 ar ttı
2013 yılı 9 aylık dönemde iç pazar seyahat harcamaları % 9,5 artarak 13,6 milyar TL’den 14,9 milyar TL’ye ulaştı.
Harcamaların % 38’i gezi, dinlence ve tatil faaliyetlerinde, % 47’si de yakın
ziyaretlerine yapıldı. Harcamaların % 7’si sağlı, % 3’ü de iş ve organizasyonlara
yönelik olarak gerçekleşti.
Yurtiçi pazarda
paket tura yönelik
harcamalar % 39,1
artarak 849 milyon
TL’den 1 milyar 181
milyon TL’ye yükseldi.
Paket
harcamalarındaki
bu artışın en yüksek
olduğu dönem,
erken rezervasyon
kampanyalarının
yoğunlaştığı, ilkbahar
dönemi oldu.
Paket dışındaki şahsi
harcamalar ise % 7,6
artışla 13 milyar 722
milyon TL oldu.
Şahsi harcamalarda
en yüksek gelişmeler;
seyahate hazırlık,
konaklama, ulaştırma,
giyecek ve hediyelik
eşya’da gerçekleşti.
Paket tur harcamaları,
(Bin TL)
2012
2013
Değişim
Paket tur
Harcamaları
849 320
1 181 511
39,1
İç pazar seyahat harcamaları
Toplam
Seyahat
Harcaması
Milyar TL
Gezi,
Eğlence,
Tatil
Milyar TL
Yakın
Ziyareleri
Milyar TL
Kültür
Milyon TL
Sağlık
Milyar TL
Toplantı,
Konf.vb
Milyon TL
Ticari İlişkiler
Milyon TL
Diğer
Milyon
TL
2012
13,6
5,0
6,6
158,2
883,2
183,3
146,8
506,8
2013
14,9
5,6
6,9
179,2
1090,5
253,4
171,9
590,1
9,5
11,3
4,7
13,3
23,5
38,3
17,1
16,4
Değişim
11
AYLIK BÜLTEN / M A RT 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
E n f l a s y o n u n % 7, 6 o l d u ğ u d ö n e m d e
OTELLER DE M A Lİ Y ETLER % 9, 3 A RT TI
Alman
pazarında 2
önemli değişim
AKTOB Araştırma Birimi’nin analizlerine göre; son yıl içinde, konaklama tesislerinde, fiyat yükselişlerinden kaynaklı maliyet artışları % 9,3 oldu. Ülke geneli
enflasyonu ise % 7,6 oldu.
Türkiye’nin en
büyük turist
kaynağı pazarı
olan Almanya’da,
turoperatörleri
alanında iki önemli
gelişme yaşanıyor.
Otellerde, personel hariç ana maliyetlerin % 50’sinden fazlasını oluşturan, yiyecek ve içeceklerdeki maliyet artışları % 10,5 olurken, enerji-yakıt maliyetleri de
% 7 dolayında yükseldi.
Toplam maliyetlerin % 75’inden fazlasının gerçekleştiği bu 3 ana gruptaki ortalama artışlar da % 10 dolayında oldu.
Alt gruplar itibariyle, en yüksek maliyet artışı % 32 ile meyve-sebzede gerçekleşti. Öte yandan maliyetler, bakliyat ve un grubunda % 12,5 olurken, onu % 8 ile
süt ve süt ürünleri izledi.
Ana g r upl ard a ma liyet ar t ışl ar ı, %
(Şubat 2013/2014)
Ana Gruplar
Maliyet Artışı, %
YİYECEK
10,78
İÇECEK
10,11
TEMİZLİK MLZ.
13,52
ENERJİ-YAKIT
6,86
TEKNİK SERV.
1,84
TOPLAM
9,30
(12 aylık ortalamalarla)
İŞLETME BELGELİ YATAK SAYISI
B İ R Y I L DA 52 B İ N A R T T I
Yatak artışının % 56’sı 5 yıldızlı
Türkiye’de son bir yıl içinde işletme belgeli
tesis sayısı 115 adet artışla 3 bini geçti.
İşletme belgeli tesislerdeki yatak sayısı da
52 bin adet artarak 750 bine ulaştı.
İşletme sayısındaki artışın % 28’ini oluşturan 5 yıldızlı oteller, yatak arzındaki
artışın da % 56’sını aldı.
4 yıldızlı otellerin; işletme artışındaki payı
% 19, yatak arzı artışından aldığı pay da %
17 oldu.
Oranlar, 3 yıldızlı tesisler için sırasıyla %
26 ve % 9,8 oldu.
12
İşlet me b elgeli tes is s ay ıs ı
Tesisler
5 * Otel
4 * Otel
3 * Otel
2 * Otel
1 * Otel
Tatil köyü
Termal Otel
Butik Otel
Özel Kon.Tesisi
M. Apart Otel
Motel
Pansiyon
Turizm Komplexi
Diğer
Toplam
2013 2014
400 446
595 627
743 786
485 450
57
46
81
83
50
59
60
69
244 262
102 101
11
9
41
40
2
3
14
19
2885 3000
İlki TUI grubunun
hissedar yapısındaki
değişim.
Grubun
sermayesinde % 25
paya sahip olan Rus
işadamı Aleksey
Mordaşov'dan sonra
TUI'de en büyük
ikinci hissedarı olan
Norveçli armatör
John Fredriksen,
Monetary Enterprise
Ltd şirketi ile TUI'de
sahibi olduğu %
15’lik hisselerini
satışa çıkardı
Diğer yandan Mısırlı
turizmci Semih
Saviris, FTI Group
ve RT/Raiffeisen
Touristik'in
hisselerini alarak
Alman pazarına
giriyor.
FTI Group ile
şirketin en az %
25’ini (en fazla % 35)
almak üzere anlaşan
Saviris’in payı
rekabet kurallarına
göre belirlenecek.
FTI’nin çoğunluk
hisselerinin Dietmar
Gunz’da kalacağı
belirtiliyor.
AYLIK BÜLTEN / M A RT 2 014
AK DEN İZ T URİSTİK OTE LCİLE R V E İŞLETME CİLE R Bİ R LİĞİ
T Ü R K İ Y E ’ Y E G E L E N YA B A N C I
Z İ YA R E T Ç İ S AY I S I (O C A K )
TURİZM
R A PORU
Tü rk iye’ye gele n yab anc ı ziy aretçi ler (O c a k)
2013
2014
Değişim
GÜRCİSTAN
101.229
102.101
0,86
ALMANYA
101.807
97.495
-4,24
BULGARİSTAN
86.478
85.837
-0,74
İRAN
60.226
76.379
26,82
RUSYA FED.
57.616
65.412
13,53
YUNANİSTAN
39.016
50.949
30,58
IRAK
30.031
43.925
46,27
AZERBAYCAN
37.796
34.979
-7,45
İNGİLTERE
28.654
29.775
3,91
LİBYA
20.728
27.789
34,07
UKRAYNA
21.879
24.195
10,59
A.B.D.
24.909
23.536
-5,51
FRANSA
21.626
23.114
6,88
İTALYA
25.229
22.731
-9,90
HOLLANDA
21.931
22.625
3,16
G. KORE
16.530
20.035
21,20
S.ARABİSTAN
13.245
19.501
47,23
ROMANYA
14.590
14.939
2,39
K.K.T.C.
11.820
11.007
-6,88
8.430
10.725
27,22
İSVEÇ
AVUSTURYA
11.073
10.650
-3,82
KAZAKİSTAN
9.157
10.141
10,75
TÜRKMENİSTAN
8.701
9.828
12,95
10.117
9.797
-3,16
5.978
9.524
59,32
JAPONYA
12.745
9.385
-26,36
BELÇİKA
ÇİN HALK CUM.
İSPANYA
7.877
8.610
9,31
ÖZBEKİSTAN
6.105
8.189
34,14
İSRAİL
5.604
7.971
42,24
MAKEDONYA
7.093
7.719
8,83
CEZAYİR
5.638
6.716
19,12
İSVİÇRE
6.470
6.430
-0,62
SIRBİSTAN
5.708
6.425
12,56
MISIR
9.614
6.389
-33,54
KUVEYT
3.016
6.348
110,48
LÜBNAN
5.747
6.202
7,92
POLONYA
7.007
5.914
-15,60
TUNUS
5.759
5.890
2,27
DANİMARKA
4.584
5.850
27,62
222.991
191.788
-13,99
1.104.754
1.146.815
3,81
DİĞER
TOPLAM
13
TÜROFED
TURİZM RAPORU
YAYINLANDI
Türkiye Otelciler
Federasyonu
(TÜROFED)
tarafından
hazırlanan turizm
raporlarının 7'ncisi
açıklandı.
AKTOB Araştırma
Birimi yöneticisi
Erol Karabulut
tarafından
hazırlanan Türkçeİngilizce raporda;
2013 yılı Türkiye ve
Dünya turizmi çeşitli
gösterge, veri ve
analizlerle ele alınıp
değerlendirildi.
Raporlara
www.turofed.org.tr
adresinde yayınlar
bölümünden
ulaşabilirsiniz
AYLIK BÜLTEN / M A RT 2 014
A K DENİZ T U RİST İK OT E LCİLE Rİ V E İŞLETME CİLE R BİRLİĞİ
AKTOB
BÜ LT E N
30
YIL
1984-2014
AKTOB
AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ
Adres:Gebizli Mah.Termessos Bulvarı. Güngör Ahmet
Yitmen İş Merkezi No: 73/ A 07300 Muratpaşa ANTALYA
Tel: 90 242 321 39 94 / 95
Fax: 90 242 321 59 26 / 27
w w w. a k t o b . o r g . t r
a r g e @ a k t o b. o r g . t r
AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 597 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content