close

Enter

Log in using OpenID

15 - İslâm Ansiklopedisi

embedDownload
âl
İL
af
Yönetim
İSAM, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları M e r k e z i
Bağlarbaşı, Kısıklı caddesi 7
Üsküdar - 81180 İstanbul
: (0 216) 341 07 92 (4 hat) Fax : (0 216) 334 95 88 M O D E M : (0 216) 343 31 09
m
T Ü R K İ Y E D İ Y A N E T VAKFI
İSLAM
CİLT 15
HADES - HANEFİ MEHMED EFENDİ
İstanbul 1997
©
1997
Her hakkı mahfuzdur.
Yazı ve fotoğraflar kaynak
gösterilmeden kullanılamaz.
T Ü R K İ Y E D İ Y A N E T VAKFI
Q
ANSİKLOPEDİSİ
Sahibi
Türkiye Diyanet Vakfı
Başkan
Dr. Azmi Ö Z C A N
Danışma Kurulu
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
Prof.Dr. Mustafa ÇAĞRICI
Prof. Dr. Hayreddin K A R A M A N
Doç.Dr. A h m e t ÖZEL
Prof.Dr. Metin T U N C E L
G e n e l Sekreter
Süleyman N. AKÇEŞME
İNCELEME KURULU
Prof.Dr. Bekir TOPALOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Doç.Dr. Ahmet ÖZEL
İLİM KURULU
Prof.Dr. Ömer Faruk A K Ü N
Dr. Tayyar ALTI KULAÇ
Dr. Nihat AZAMAT
Prof.Dr. Mustafa ÇAĞRICI
Sargon ERDEM
Prof.Dr. Feridun EMECEN
Prof.Dr. Semavi EYİCE
Prof.Dr. Mustafa FAYDA
Prof.Dr. M. Yaşar KANDEMİR
Prof.Dr. Hayreddin KARAMAN
Prof.Dr. Mahmut KAYA
Prof.Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN
Prof.Dr. Ahmet TOPALOĞLU
Prof.Dr. Metin TUNCEL
Prof.Dr. Mustafa UZUN
M a d d e Tesbit v e İç Kontrol
Fuat GÜNEL
Kasım KIRBIYIK
T E K N İ K REDAKSİYON SORUMLUSU
Sekreter
İmlâ
Teknik Kontrol
Prof.Dr. Ahmet TOPALOĞLU
Prof.Dr. Metin YURDAGÜR
Dr. İsa KAYAALP
Doç.Dr. Muhammet YELTEN
Doç.Dr. Hasan AKSOY
Y.Doç.Dr. Azmi BİLGİN
Bibliyografya
İsmail ÖZBİLGİN
Dr. Recep USLU
İndeksleme
Prof.Dr. Metin YURDAGÜR
YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
Dizgi
Tashih
Ahmet YILMAZ (Müdür)
Nedim GÜNEY (Şef)
Süleyman ÖZEL
Yılmaz SAMANCI
Hüseyin Hilmi KURTULMUŞ (Şef)
Mehmet GÜNYÜZLÜ
Osman SEVİM
Abdülkadir ŞENEL
Resimleme
Enis KARAKAYA/ M.A. (Şef)
Ahmet A K M A N
Doç.Dr. Hüsamettin AKSU
Dr. Nebi BOZKURT
Haluk KARGI / M.A.
Çizim
Oğuz KALLEK
Prof.Dr. M. Saim YEPREM
BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU
Abdülkadir HARMANCI
Program Yardımcısı
Ender BOZTÜRK
Operatörler
Sebile DEMİRAY
Sema DOĞAN
Mustafa DURSUN
Hüseyin KARAER
Coşkun YILDIRIMTÜRK
KÜTÜPHANE v e
D O K Ü M A N T A S Y O N SORUMLUSU
KÜTÜPHANE v e
D O K Ü M A N T A S Y O N MÜDÜRLÜĞÜ
Kütüphane
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Fatih ÇARDAKLI (Müdür Vekili)
Recep YILMAZ (Şef)
Meliha ÇETİNÖZ
Recep DOĞRU
Mehmet EĞİLMEZ
Nâgihan GÜMÜŞ
Abdurrahman M. HACIİSMAİLOĞLU
Salih SANDAL
Nedret TOPÇU
Çetin TÜYLÜ
Mehmet YILMAZ
Ali Yücel YÜRÜK
Satın Alma
Süreli Yayınlar v e M ü b â d e l e
Dokümantasyon
T e z l e r Servisi
SİPARİŞ v e TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
Cemil Cahit CAN (Şef)
Ekrem A R S L A N
Selahattin ÖZTÜRK (Şef)
Ş. Bilâl ÇAVUŞOĞLU
Ali SAVRAN
M. Birol ÜLKER (Şef)
Şevki BAYKUŞ
Cemal TOKSOY
Fatih ÇARDAKLI (Şef)
Ferman KARAÇAM (Müdür)
Sabahattin YENİCE (Şef)
Levent AKÇALAR
Metin ALTINOK
Ş. Memduh GÜZELER
Erdal İŞCAN (Müdür)
A. Savaş DEMİRAY (Şef)
AtalayALPTEKİ
Bilal SALMAN
Mehmet ŞEVİK
Sema TEKİN
PERSONEL v e
İDARÎ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yakup K A H R A M A N (Müdür)
M. Hanefi DİLMAÇ (Şef)
Halit ÖZÇELİK (Şef)
Aysel YALÇIN
DAĞITIM v e PAZARLAMA
DİVANTAŞ
Yılmaz AYDOĞDU (Genel Müdür)
Yüksel DUTGUN (Malî ve İdarî İşler Müdürü)
Abdurrahman TAŞKALE (Satın Alma ve Teknik İşler Müdürü)
MERKEZ İLİM v e REDAKSİYON KURULLARI ÜYELERİ
Cemil A K P I N A R
(İlimler Tarihi)
Y.Doç.Dr. Azmi BİLGİN
Doç.Dr. Hasan A K S O Y
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. A b d ü l h a m i d BİRIŞIK
Prof.Dr. Ö m e r Faruk A K Ü N
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Doç.Dr. İdris BOSTAN
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Dr Tahsin G Ö R G Ü N
(Fıkıh)
Doç.Dr. Ali AKYILDIZ
Dr N e b i BOZKURT
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Fuat GÜNEL
Dr. Ş. Tufan BUZPINAR
Prof.Dr. Yusuf H A L A Ç O Ğ L U
(Türk Tarihi Medeniyeti)
Nurettin A L B A Y R A K
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. Tayyar ALTİ KULAÇ
(Tefsir)
Dr. Mustafa A L T U N D A Ğ
(Tefsir)
Dr. Harun A N A Y
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Dr. M u h a m m e d ARUÇİ
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Dr. Adnan A S L A N
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. M. Akif AYDİN
(Fıkıh)
Doç.Dr. Halis A Y H A N
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
(Türk Dili ve Edebiyatı)
(Tefsir)
(Türk Tarihi ve Medeniyeti,
İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Mustafa ÇAĞRICI
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Dr. Hilâl G Ö R G Ü N
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
(Dinler Tarihi)
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Ömer Faruk H A R M A N
(Dinler Tarihi)
Dr. İbrahim HATİPOĞLU
Doç.Dr. İlyas ÇELEBİ
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Dr A h m e t Vefa ÇOBANOĞLU
(İslâm Sanatları / Mimari)
Dr. Kürşat DEMİRCİ
(Dinler Tarihi)
(Hadis)
Prof.Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU
(İlimler Tarihi)
Prof.Dr. M e h m e t İPŞİRLİ
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Âlim K A H R A M A N
Doç.Dr. İsmail DURMUŞ
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Feridun EMECEN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. Cengiz KALLEK
(Fıkıh)
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. M. Yaşar K A N D E M İ R
Sargon ERDEM
(Hadis)
(İslâm Sanatları / Müteferrik)
Prof.Dr Mustafa KARA
Beşir AYVAZOĞLU
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. Nihat AZAMAT
(Tasavvuf)
Y. Doç. Dr. Muhammed EROĞLU
(Tefsir)
Dr. Mustafa ERTÜRK
(Tasavvuf)
Enis KARAKAYA (M.A.)
(İslâm Sanatları / Mimari)
(Hadis)
Prof.Dr. Hayreddin K A R A M A N
Prof.Dr. Ali BARDAKOĞLU
(Fıkıh)
Y. Doç. Dr. Adil BEBEK
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
(Fıkıh)
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Semavi EYİCE
Dr. A h m e t KAVAS
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
(İslâm Sanatları / Mimari)
Prof.Dr. Mahmut KAYA
Doç.Dr. Mustafa L. BİLGE
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Prof.Dr. Mustafa FAYDA
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
(İlimler Tarihi,
İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Dr. İsa KAYAALP
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Doç.Dr. Hulusi KILIÇ
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Kasım KIRBIYIK
(İlimler Tarihi)
Dr. Ferhat KOCA
(Fıkıh)
Dr. Ali KÖSE
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Rıza KURTULUŞ
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası,
Fars Dili v e Edebiyatı)
Prof.Dr. Günay KUT
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Doç.Dr. İlhan KUTLUER
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Dr. Azmi ÖZCAN
(Türk Tarihi ve Medeniyeti,
İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Doç.Dr. Abdullah UÇMAN
Y.Doç.Dr. Nuri ÖZCAN
(İslâm Sanatları / Mûsiki)
Dr. Şükrü ÖZEN
(Fıkıh)
Dr. M. Sait ÖZERVARLI
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Doç.Dr. İskender PALA
(Türk Dili ve Edebiyat)
Dr. M e h m e t Ali SARI
(Tefsir)
Doç.Dr. Muhiddin SERİN
(İslâm Sanatları / Hat)
Dr. Mustafa S İ N A N O Ğ L U
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Dr. Reşat Ö N G Ö R E N
(Tasavvuf)
Prof.Dr. Mustafa ÖZ
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Prof.Dr. A b d ü l k e r i m ÖZAYDIN
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Abdülkadir ÖZCAN
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
(Tasavvuf)
Dr. R e c e p USLU
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Dr. Mazlum UYAR
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Prof.Dr. Mustafa UZUN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. İlyas ÜZÜM
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Dr. Kâmil YAŞAROĞLU
(Fıkıh)
Prof.Dr. Yusuf Şevki YAVUZ
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Abdülkadir ŞENEL
(Hadis)
Dr. Mustafa YAYLA
(Fıkıh)
Prof.Dr. A h m e t T O P A L O Ğ L U
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Tahsin YAZICI
(Fars Dili ve Edebiyatı)
Dr. Aydın T O P A L O Ğ L U
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Dr. Ali Murat YEL
Prof.Dr. Bekir T O P A L O Ğ L U
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Prof.Dr. M. Saim YEPREM
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Doç.Dr. Tevfik Rüştü TOPUZOĞLU
Prof.Dr. Metin YURDAGÜR
Prof.Dr. M. Orhan OKAY
(Türk Dili ve Edebiyatı)
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Süleyman ULUDAĞ
Doç.Dr. A h m e t ÖZEL
(Fıkıh)
Prof.Dr. C e v d e t KÜÇÜK
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Y.Doç.Dr. Zülfikar TÜCCAR
(Arap Dili ve Edebiyatı)
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Metin T U N C E L
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Dr. A h m e t YÜCEL
(Hadis)
GENEL KISALTMALAR
a.e.
A y n ı eser
haz.
Hazırlayan
a.g.e.
A d ı g e ç e n eser
hk.
H ü k ü m (Arşiv)
AK
Arazi
hş.
Kanunnâmesi
Hz.
Akk.
Akkadca
İbr.
ibrânîce
Alm.
Almanca
İng.
İngilizce
a.mlf.
Aynı müellif
İSAM
İslâm
Arm.
Ârâmîce
Araştırmaları
Ar.
Arapça
aş.bk.
Aşağıya
bakınız
AÜ
Şehinşâhî
ŞŞT
Türkçe
Hicrî-Şemsî
tah.
Tahminî
Hazreti
TBMM
Türkiye
Büyük Millet
Meclisi
TC
Türkiye
Merkezi
TDK
Türk Dil K u r u m u
İsp.
İspanyolca
TİEM
T ü r k ve İ s l â m
İÜ
İstanbul
Eserleri Müzesi
Üniversitesi
TMK
Türk
trc.
Tercüme,
Ankara
Cumhuriyeti
Medenî Kanunu
Üniversitesi
k.
Kitap
a.y.
a y n ı yer
Kar.
K a r t o n (Arşiv)
AY
Arapça Yazmalar
krş.
Karşılaştırınız
b.
Bin, i b n
Ks.
K ı s ı m (Arşiv)
BA
Başbakanlık
Ktp.
Kütüphane,
R a d y o ve
kütüphanesi
Televizyon
O s m a n l ı Arşivi
tercüme eden
TRT
Türkiye
Kurumu
bibi.
Bibliyografya
Lat.
Latince
bk.
Bakınız
İv.
Levha
ts.
Tarihsiz
bl.
Bölüm
m.
Milâdî
TSM
Topkapı Sarayı
bs.
Basım, baskı, tab'
md.
Madde
c.
Cilt
m.ö.
Milâttan önce
TSMA
Topkapı Sarayı
çz.
Çizim
m.s.
M i l â t t a n sonra
d.
Doğum, doğumu
MS
Manuscript
TSMK
Topkapı Sarayı
der.
Derleyen
MÜ
Marmara
DİB
D i y a n e t işleri
DTCF
EAÜİF
Müzesi Arşivi
Müzesi
Kütüphanesi
Üniversitesi
Marmara
TTK
Türk Tarih Kurumu
Devlet [statiktik
Üniversitesi
tür.yer.
Türlü yerde,
Enstitüsü
İlâhiyat
D i l ve
Fakültesi
TY
Türkçe Yazmalar
UÜ
Uludağ
(Tahkik eden)
vb.
Ve benzeri
Başkanlığı
DİE
Müzesi
MÜİF
Tarih-Coğrafya
nr.
Numara
Fakültesi
nşr.
Neşreden
Erzurum
birçok yerde
Üniversitesi
Atatürk
Or.
Oriental
vd.
Ve devamı
Üniversitesi
ö.
Ölümü,
v.dğr.
Ve d i ğ e r l e r i ,
Fakültesi
diğer nâşir
ö l ü m tarihi
İlahiyat
Paragraf
veya nâşirler
ed.
Editör
PPTT
Ed.Fak.
Edebiyat
r.
Rûmî
Fakültesi
rs.
Resim
vr.
Erciyes
Rus
Rusça
Yukarıya bakınız
Zarf (Arşiv)
EÜ
P o s t a T e l e f o n Telgraf
VGMA
Vakıflar G e n e l
M ü d ü r l ü ğ ü Arşivi
Varak
Yıl
Üniversitesi
s.
Sayfa
yyk.bk.
Evr.
Evrak (Arşiv)
salt.
Saltanat yılları
Zrf.
Sadeleştirilmiş neşir
-»
... b a s k ı s ı n d a n ofset
-
Yayımı devam ediyor
Far.
Farsça
s.nşr.
fas.
Fasikül
St.
Saint
Fr.
Fransızca
str.
Satır
Önce / Sonra
FY
Farsça Y a z m a l a r
Sum.
Sumerce
( y a y ı m yeri)
SÜ
Selçuk
İki y e r d e
Üniversitesi
yayımlanıyor
Gr.
Grekçe
h:
Hicrî
hak.
Hakkında
sy.
:
Sayı
*
Madde başı
BİBLİYOGRAFYA KISALTMALARI
Adûnî.
AA
Aylık
Ansiklopedi,
[-V, İstanbul 1944-50.
Ali Şîr Nevâî,
Keşfü'l-hafâ'
Mesâyimü
üe
müzîlü'l-ılbâs
'amme'ştehere
AAS
calâ
Asian
and African
mine'l-ehâdîş
min
elsineti'n-nâs(nşT.
Ahmed el-Kalâş), 1-11, Halep, ts.
Studies,
AAS Brat.
Studies,
Abbâdî.
'ş-Şâffiyye
Ebû Âsim Muhammed
b. Ahmed el-Herevî el-Abbâdî,
Tabakâtü'l-fukahâ'i'ş-ŞâfiSyye
(nşr. G. Vitestam), Leiden 1964.
'l-mahabbe
şemâyimi'l-fütüuue
Hünerverân
Menâkıb-ı
Târih, I-V, İstanbul 1292-93.
Abdülhak Adnan Adıvar,
(nşr. ibnülemin Mahmud Kemal),
Tarih Boyunca
İstanbul 1926.
İlim üe Din,
Adıvar, Osmanlı
İlim (Kazancıgil)
Âlûsî,
Türklerinde
Nevlzâde Atâullah (Atâî),
Şihâbüddin Mahmûd el-Âlûsî,
fî
ilim (haz.
Türklerinde
Amasya
Keşfü'l-esrâr
fî fethi
Mecmü'a
Beyrut, ts. (Dâru
Amasya
(nşr. İbrahim ei-Ebyârî),
Târihi,
I-IV, İstanbul 1 3 2 7 - 3 5 .
Âmidî.
Nüzhetü'l-havâtır
Ahlwardt,
Abdülhay b. Fahreddin
b. Abdülali el-Hasenî.
Nüzhetü
'l-hauâtır
ue
behcetü'l-mesâmic
ue'n-neuâzır{nşı.
Ebü'l-Hasan Ali en-Nedvî), l-VIII,
H a y d a r â b â d 1350-90/1931-70.
VVİlhelm Ahlwardt,
Verzeichnis
Verzeichnis
Handschriften
Bibliothek
Arabischen
der
Königlichen
Ahmed b. Hanbel.
el-İlel
(Koçyiğit)
el-Mübîn
ue
(Özel)
b. Abdülkebîr el-Kettânî,
Ars fe/am/ca, sy. 1-16,
Michigan 1934-51.
esmâ'i'ş-şu'ara'
'l-idâriyye:
Hayat
Kurumlar
(trc. Ahmet Özel), l-III,
İstanbul 1990-93.
Abdülkadir b. Ömer el-Bağdâdî,
'l-edeb
ve lübbü
lübâbi
lisâni'l-'Arab
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn),
Müsâmeretü
Türkiye
Selçukluları
Tarihi
Alâeddin es-Semerkandî.
Abdürrezzâk es-San'ânî,
Ebû Bekir Abdürrezzâk
I-XXII,
Mecmüa-i
Ottoman'ıcum,
Ekrem Hakkı Ayverdi v.dğr.,
Eserleri:
(el-Muhtaşar),
Âşık Çelebi, Meşâirü
or Tezkere of'Aşık
'ş-şuarâ
London 1971.
Dürerü'l-hükkâm
Ali Haydar Efendi (Küçük),
Âşıkpaşazâde,
Dürerü'l-hükkâm
Âşıkpaşazâde,
şerhu Mecelleti'l-ahkâm,
İstanbul 1330.
I-IV,
Teuârîh-i Âl-i
Osmanlı
Romanya,
Mimarî
Macaristan,
İstanbul 1977.
Çelebi
(nşr. G. Meredith-Owens),
Katar 1404/1984.
Teuârîh
Ayverdl.
Avrupa'da
Osmanlı Mimarî Eserleri
Avrupa'da
A l i Haydar,
Genel Kültür Ansiklopedisi,
İstanbul 1986-90.
Hüseyin Ayvansarâyî,
M eşâ irii 'ş-ş uarâ
neta'lci'l-'ukül
Britannica:
Ayvansarâyî,
Mecmûa-i
Tevârîh
 ş ı k Çelebi.
(nşr. M. Zeki Abdülber),
1-11,
İstanbul 1281.
es-Semerkandî, Mizânü 'l-uşül
el-Muşannef
(nşr. Habîbürrahman el-A'zamî), I-XI,
Beyrut 1971-75, 1403/1983.
Ana
Hadîkatü'l-ceuâmi',
Alâeddin Muhammed b. Ahmed
b. Hemmâm b. Nâfı' es-San'ânî,
ABr.
Hüseyin Ayvansarâyî,
İstanbul 1985.
Den Hague 1969 -
fi
I-X,
Vahid Çabuk),
Mîzânü'l-uşûl
el-Mıışannef
fî şerhi'l-Hidâye,
(nşr. Fahri Ç. Derin -
Ar.Ott.
Archiuum
el-Binâye
Bedreddin ei-Aynî,
Ayvansarâyî.
Hadîkatü'l-cevâmî'
GHB
Archiu
Orientâlni,
Praha 1929 -
(nşr. Osman Turan), Ankara 1944.
I-XİI, Kahire 1967-86.
^
Ar. O
'l-ahyâr:
Aynî,
Beyrut 1400-1401/1980-81.
Açta Orientalia
Academiae
Scientiarum
Hungaricae,
Budapest 1950 -
Zamanında
Beyrut 1403/1983.
el-Binâye
AOH
'l-ahbâr
üe müsâyeretü
Moğollar
şicrihim
Anali Gazi
Husreu-begoue
biblioteke, S a r a j e v o 1972 -
Kerîmüddin el-Aksârâyî,
Hizânetü'l-edeb
künâhüm
ensâbihlm
Beyrut 1402/1982.
Aksarâyî.
Müsâmeretü'l-ahhâr
Abdülkadir el-Bağdâdî,
üe
ue
Kahire 1354
Analı
A'yânü'ş-Şî'a
(nşr. Hasan el-Emîn), [-XI,
(nşr. F. Krenkow),
'Akâ'idü's-selef
(nşr. Ali Sârnî e n - N e ş ş â r Ammâr C. et-Tâlibî),
iskenderiye 1971.
London 1902-1906.
ve'l-muhteliffı
ue elkibihim
Annales
lslamologiques,
Le Caire 1954 -
Muhammed Kazvînî),
A^yânü'ş-Şfa
el-Mü'telif
el-Mü'telif
cAkâ'idü's-selef
Peygamber'in
Hizânetü
üe'l-mütekellimîn
Muhsin el-Emîn,
Âmidî.
Muhammed Abdülhay
üe
me'ânî
Kahire 1403/1983.
üe ba'zı
A b d ü l h a y el-Kettânî,
'l-elbab
(nşr. Hasan Mahmûd eş-Şâfiî),
Al
AIsl.
Sosyal
fî şerhi
Ebü'l-Kâsım Hasan b. Bişr el-Âmidî,
ue'l-müselselât
Yönetiminde
Lübâbü
(nşr. E. G. Browne -
elfâzi'l-hukema3
Beyrut 1402/1982.
Hz.
el-Mübîn
Seyfeddin el-Âmidî.
ue'l-eşbât
(nşr. ihsan Abbas), I-UI,
Ankara
tlniuersîtesi
ilahiyat Fakültesi
Dergisi,
Ankara 1952 -
Muhammed b. Muhammed el-Avfî
ma'rifetü'r-ricâl
(nşr. Talat Koçyiğit ismail Cerrahoğlu), I—II,
İstanbul 1987.
muccemü'l~mecâcim
Tezk'ıretü'l-euliyâ
Tahran 1346 hş.
Avfı, Lübâb
Beyrut 1405/1985.
Âmidî.
Berlin 1887-99.
Fihrisü'l-fehâris
et-Terâtıbü
I-IV,
I-X,
zu Berlin,
Ahmed b. Hanbel, Kitâbü'l-'ilel
b. Abdülkebîr el-Kettânî.
fî uşüli'l-ahkâm,
Kahire 1387/1968;
A b d ü l h a y el-Kettânî.
Muhammed Abdülhay
el-İhkâm
Seyfeddin el-Âmidî,
el-İhkâm
der
Attâr,
Tezkiretü'l-evliyâ0
AÜİFD
K a h i r e - B e y r u t 1401/1981
Abdülhay el-Hasenî,
'ş-Şekâik
Ferîdüddin Attâr,
Târihi
Hüseyin Hüsâmeddin |Yasar|,
'l-Endelüs
/î tekmileti
II, İstanbul 1989.
1-XXX,
Anonim, Ahbâr
Hadâiku'l-hakâik
(nşr. Abdülkadir Özcan),
tefsîri'l-Kur'âni'l-'azim
ue's-sebH'l-meşânî,
Mecmûca
Şekâik
Âtâî. Zeyl-i
Rûhu'l-mecânî
Rühu'l-me'ânî
Abdülhak Adnan Adıvar,
Osmanlı
Hüneruerân
Ahbâr
I-IV, İstanbul 1308.
Târih
Adıvar. ilim ve Din
b. Muhammed el-Buhârî.
Üşuli'l-Bezdeuî,
Atâ Bey,
Tayyarzâde Atâ Bey,
Âbdülazîz b. Ahmed
Keşfü'l-esrâr
et-Ter&tîbü'l-idâriyye
Osmân
nşr. Çiftçioğlu N. Atsız),
ihyâi't-türâsi'l-Arabî).
ue'l-meşîhât
Tarihleri 1, s. 77-318,
İstanbul 1949.
İstanbul 1982 (geliştirilmiş 4. bs.).
Âbdülazîz el-Buhârî.
üe
Âl-i
İstanbul 1979.
Bulak 1301
Fihrisü'l-fehâris
Teuârîh-i
(Osmanlı
(haz. Kemal Eraslan),
Aykut Kazancıgil - Sevim Tekeli),
'aIA
(Atsız)
Âlî Mustafa Efendi,
İstanbul 1944, 1969, 1987.
kahâ'ü
Âşıkpaşazâde, Târih
Âşıkpaşaoğlu Ahmed Âşıki,
Âlî, Menâkıb-ı
Beyrut 1351-52.
Asian and African
Bratislava 1 9 6 5 -
Nesâyim
(Mektebetü't-Türâsil-islâmî);
Jerusalem 1965
e l-Fu
Ali Şîr Nevâî,
Keşfü'l-hafâ3
İsmail b. Muhammed el-Aclünî,
Târih
Ayverdl.
Avrupa'da
Osmanlı
Mimarî Eserleri
II-III
Ekrem Hakkı Ayverdi v.dğr.,
Avrupa'da
Osmân
(nşr. Âlî Bey), İstanbul 1 3 3 2 .
Eserleri:
Osmanlı
Yugoslauya,
İstanbul 1981.
Mimârî
I
Ayverdi,
Avrupa'da
Osmanlı Mimarî
Franz Babinger,
Bedrân,
Tehzîbü
Die
Abdülkadir Bedrân,
Târîh-i Bey hak
Tehzîbü Târîhi
Dımaşkı'l-kebîr
l'ibn 'Asâkir,
l-VI, Beyrut, ts. (Dârii'l-Mesîre),
(nşr. Kârî Seyyid Kelîmullah
Babinger, GOW
Eserleri
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Avrupa'da
Osmanlı
Mimarî
Eserleri:
Bulgaristan,
Yunanistan,
Arnavutluk,
İstanbul 1982.
IV
Geschichtsschreiber
der Osmanen
Leipzig 1927.
Bekrî, Muccem
Tarih
Yazarları
Ebû Ubeyd el-Bekrî,
Mu'cemü
me'sta'cem
mln esma'i'l-bilâd
ve'l-mevâzi'
(nşr. Mustafa es-Sekkâ), I-IV,
Kahire 1364-71/1945-51.
ve Eserleri (trc. Coşkun Oçok),
Hattatları
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Fâtih Devri Hattatları
ve Hat Sanatı,
İstanbul 1953.
Ankara 1982.
Bâbür, Vekâyi'
(Arat)
Gâzî Zâhirüddin Muhammed Bâbür,
Vekayi: Babur'un
Mi'mârîsi
Bağdâdî,
el-Esmâ''
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Fâtih Devri Mi' mârîsi,
İstanbul 1953,
1970 (genişletilmiş baskı).
Ayverdi,
Osmanlı
Mi'mârîsi
ve'ş-şıfât
Abdülkâhir el-Bağdâdî,
el-Esmâ'
ve'ş-şıfât,
Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 497
II
Ekrem Hakkı Ayverdi,
İstanbul Mi'mârîsinde
Çelebi
ve II. Sultan Murad Devri:
806-855
(1403-1451),
İstanbul 1972.
Ayverdi,
Osmanlı
Ankara 1943-46.
Mi'mârîsi
III-IV
(fotokopisi İSAM Ktp.).
B a ğ d â d î , el-Fark
(Abdülhamîd)
Abdülkâhir el-Bağdâdî,
el-Fark
beyne'l-fırak
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
Kahire, ts. (Mektebetü Dâri't-Türâs).
Belâzürî, Fütûh
Bâkıllânî,
BA
et-Temhîd
(Ebû Rîde)
Muhammed b. Tayyib el-Bâtallânî,
et-Temhîd fı'r-red 'ale'lMülhideti'l-Mu'attıla
ve'r-Râfıza
ue'l-Havâric
ve'l-Mu'tezile
(nşr. Mahmûd M. HudayrîM. Abdülhâdî Ebû Rîde),
Kahire 1366/1947.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
İstanbul.
Baklî,
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Osmanlı
Mi'mârîsinde
Fâtih Devri: 855-886
(1451-1481),
İstanbul 1973-74.
BA, A.RSK
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Dîvân-ı Hümâyun
v e Bâb-ı Â s a f î Ruûs Kalemi.
BA,
BEO
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Bâb-ı Âlî Evrak Odası.
Meşrebü'l-ervâh
Rûzbihân-ı Baklî,
Meşrebü'l-ervâh
(nşr. Nazif M. Hoca),
İstanbul 1973-74.
Baklî, Şerh-i
Şathiyyât
Rûzbihân-ı Baklî, Şerh-i
Şathiyyât
(nşr. H. Corbin),
Tahran 1360 hş./1981.
BA, D.BŞM
Baltacı,
Osmanlı
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Bâb-ı Defterî
Başmuhasebe Kalemi.
Cahid Baltacı, XV-XVI. Asırlarda
Osmanlı
Medreseleri,
İstanbul 1976.
BA, H H
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Hatt-1 Hümâyûn.
BA, KK
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Kâmil Kepeci Tasnifi.
BA, MAD
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Mâliyeden Müdevuer
Defterler.
BA, MD
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Mühimme
Defteri.
BA, TD
Banarlı,
Medreseleri
(trc. Mustafa Fayda). Ankara 1987.
Belâzürî, Fütûh.
(Müneccid)
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzürî,
Fütüfıu'l-büldân
(nşr. Selâhaddin el-Müneccid), I-III,
Kahire 1956-60.
Belâzürî, Fütûh
(Rıdvan)
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzürî,
Fütûfıu'l-bûldân
(nşr. Rıdvân Muhammed Rıdvân),
I-III, Kahire 1932.
BEO
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzürî,
Bulletin d'etudes
Orientales
Institut Français de Damas,
Damas-Beyrouth 1931 -
Hoşnüvîsân
Mehdî Beyânî, Ahvâl
Hoşnüvîsân,
l-II,
ü Âşâr-ı
I-IV, Tahran 1363 hş.
Işârâtü'l-merâm
Beyâzîzâde Ahmed Efendi,
İşârâtü'l-merâm
mincibârâti'l-İmâm
(nşr. Yûsuf Abdürrezzâk),
Kahire 1369/1949.
Kanunlar
Ömer Lutfi Barkan,
Beyhaki, el-Esmâ3
XV ue XVI ncı
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî,
Asırlarda
Osmanlı İmparatorluğunda
Ekonominin
Esasları:
Hukukî
Ziraî
ve Malî
ve'ş-şıfât
Kitâbü'l-Esmâ've'ş-şıfât,
Beyrut 1405/1984.
Beyhakî, el-Esmâ3
İstanbul 1943.
ve'ş-şıfât
(İmâdüddin)
Barthold,
Türkistan
Vassilly Viladimiroviç Barthold,
Moğol İstilâsına Kadar
Türkistan
(haz. Hakkı Dursun Yıldız),
İstanbul 1981, 1990.
BA, YEE
Yusuf Hikmet Bayur,
Hindistan Tarihi, I—III,
Ankara 1940.
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki,
Kitâbü'l-Esmâ'
ve'ş-şıfât
(nşr. İmâdüddin Ahmed Haydar),
I-II, Beyrut 1405/1985.
Beyhaki, Târîh.
Bayur, Hindistan
Tarihi
Hüseynî), Haydarâbâd 1968.
el-Fetâvâ
Bezzâzî,
İbnü'l-Bezzâz el-Kerderî,
el-Câmfu'l-uecîz
(el-Fetâua'l-Hindiyye
içinde),
IV-VI, Bulak 1310.
BIFAO
de l'lnstitut
d'Archeologie
Français
Orientale,
Le Caire-Paris 1902 -
Bilmen, Kamus
Ömer Nasuhi Bilmen,
Hukuki
İslâmiyye
Istılâhatı
ve
Fıkhiyye
Kamusu,
(Behmenyâr)
İbn Funduk Ali b. Zeyd el-Beyhald,
Târîh-î Beyhalf
(nşr. Ahmed Behmenyâr),
Tahran 1317 hş., 1361 hş.
I-VI,
İstanbul 1949-52.
Bilmen, Kamus2
Ömer Nasuhi Bilmen,
Hukuki İslâmiyye ue Istılâhatı
Fıkhiyye Kamusu, I-VIII,
İstanbul 1985.
Bilmen, Tefsir
Tarihi
Ömer Nasuhi Bilmen,
Büyük
Tefsir Tarihi, l-II,
İstanbul 1973-74.
Târîhu'l-edeb
Blachere,
R. Blachere,
Târîhu'l-edebi'l-'Arabî
(trc. İbrahim el-Kîlânî),
Dımaşk 1357/1956,
1973, 1404/1984.
Blochet,
Catalogue
Edgard Blochet,
Catalogue des manuscrits
turcs-Bibliothegue
Nationale,
Paris 1932-33.
Bosworth,
İslâm Devletleri
l-II,
Tarihi
Cliffond Edmund Bosvvorth,
islâm Deuletleri Tarihi Kronoloji
ve Soy kütüğü El Kitabı
(trc. Erdoğan Merçil Mehmet ipşirli), İstanbul 1980.
Brockelmann, GAL
Cari Brockelmann,
der arabischen
Geschichte
Litteratur,
I-II,
Leiden 1943-49.
Brockelmann, GAL (Ar.)
Cari Brockelmann,
Târîhu'l-edebi'l-'Arabî
(trc. Abdülhalîm en-NeccârSeyyid Ya'küb BekrRamazan Abdüttevvâb),
I-VI, Kahire 1983.
Brockelmann, GAL
Kanunlarl,
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Tahrir Defteri.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Yıldız Esas Evrakı
Fütühu'l-büldân
Beyâzîzâde,
Târihi,
(Fayda)
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzürî,
Beyânî,
RTET
Nihad Sâmi Banarlı,
Resimli Türk Edebiyâtı
İstanbul 1971-79.
Barkan,
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzüri,
Ensâbü'l-eşrâf, I
(nşr. Muhammed Hamîdullah),
Kahire 1959; II (nşr.
Muhammed Bâkırel-Mahmûdî),
Beyrut 1974; III
(nşr. Âbdülazîz ed-Dûrî),
Beyrut 1398/1977-78;
IV/1 (nşr. ihsan Abbas),
Beyrut 1400/1979;
IV/A (1971)-IV/B
(nşr. M. Schloessinger),
Kudüs 1938;
V (nşr. S. D. F. Goitein),
Kudüs 1936.
(Hüseynî)
İbn Funduk Ali b. Zeyd el-Beyhakî,
Bulletin
Belâzürî, Ensâb
Hâtıratı
(trc. ve nşr. Reşit Rahmeti Arat), l-II,
Ayverdi,
Fâtih Devri
Dımaşk
Babinger (Oçok)
Franz Babinger,
Osmanlı
Ayverdi,
Fâtih Devri
und Ihre Werke,
Beyhaki, Târîh
Târîhi
Suppl.
Cari Brockelmann,
Geschichte
Litteratur
der
arabischen
Supplementband,
I-III,
Leiden 1937-42.
Browne, LHP
Edvvard Granville Browne,
A Literary History ofPersia, I-IV,
Cambridge 1906, 1924, 1928, 1951.
BS
Balkan Studies, Thessaloniki 1960 -
Cevdet,
BSOAS
Bulletin
ofthe
School
of
Oriental and African
Studies,
Dârimî, er-Red
Târih
Ahmed Cevdet Paşa, Târih, I-XIl,
İstanbul 1309.
ale'l-Cehmiyye
Ebû Saîd ed-Dârimî,
Kitâbü'r-Red
Dâ'iretü 'l-ma'ârift'l-İslâmiyye,
Tahran 1 3 5 2 / 1 9 3 3 -
'ale'l-Cehmiyye
DMT
Cezîrî,
et-Târîhu'l-kebîr
el-Mezâhibü'l-erbaca
(Kahire)
Muhammed b. İsmâil el-Buhârî,
Abdurrahman el-Cezîrî, el-Fıkh
Kitâbü 't-Târihi
mezâhibi'l-erba'a,
I-IV, Kahire, ts.,
(Dârü'l-Kitâbi'l-Arabî).
'l-kebîr
(nşr. Abdurrahman b. Yahyâ
'ale'l-
Haydarâbâd 1360-80/1941-60.
et-Târîhu'ş-şağir
Muhammed b. İsmâil el-Buhârî,
et-Târîhu'ş-şağir
(nşr. Mahmûd ibrâhlm Zâyed), I-H,
Kahire 1396-97/1976-77.
Keşşâfü'l-kınâc
Buhûtî,
Mansür b. Yûnus el-Buhûtî,
Keşşâfü'l-kmâ''an
metni'l-İknâ'
(nşr. Hilâl Musaylihî Mustafa Hilâl),
I-VI, Beyrut 1402/1982.
Butrus el-Bustânî,
Dâ'iretü'l-ma'ârif,
l-Xİ, Beyrut 1876-1900.
Câhiz, el-Beyân
ve't-tebyîn
Amr b. Bahr el-Câhiz,
el-Beyân
ue't-tebyîn
(nşr. Abdüsseiâm M. Hârûn), I-IV,
Kahire 1388/1968.
Amr b. Bahr el-Câhiz,
Kitâbü'l-Hayevân
(nşr. Abdüsseiâm M. Hârûn), I-VII,
Kahire 1357-67/1938-47 - >
Beyrut 1388/1969.
Câmî,
Nefehât
Abdurrahman-ı Câmî,
Nefehâtü'l-üns
min
lyazarâti'l-kuds
(nşr. MehdîTevhîdî Pûr),
Tahran 1337 hş.
CAS
Oxford.
Central Asian Suruey,
CDTA
Cumhuriyet
Dönemi
Türkiye
Ansiklopedisi
(haz. iletişim Yayınları),
I-X, İstanbul 1983.
Dünden
Dictionary
Cuinet
Geographie
de la Bible:
Paris 1928, 1985.
DEFM
Mecmuası,
Edebiyat
Fakültesi
İstanbul 1916-33.
Administratioe,
Cûzcânî, Tabakât-ı
Nâşırî
Minhâc-ı Sirâc el-Cûzcânî,
Tabakât-ı Nâşırî: Târîh-î îran ue İslâm
(nşr. Abdülhay Habîbî), l-II,
Tahran 1363 hş.
Şerhu'l-Mevâkıf
Seyyid Şerîf el-Cürcânî,
I-II,
Şerhu'l-Mevâkıf,
l-III,
Beyrut, ts. (Dârü'l-Fâris).
Cehşiyârî,
el-Vüzerff
ve'l-küttâb
Muhammed b. Abdûs el-Cehşiyârî,
Kitâbü'l-Vüzerâ'
ue'l-küttâb
(nşr. Mustafa es-Sekkâ - ibrahim
el-Ebyârî-Abdülhafîz Şelebî),
Kahire 1401/1980.
Âdâb
C. Zeydân, Âdâb
(Dayf)
Corcî Zeydân,
Târîhu
âdâbi'l-luğati'l-'Arabiyye
(nşr. Şevki Dayf), I-IV,
Kahire 1957.
Kronoloji
Celâlzâde,
Tabakâtü'l-memâlik
İsmail Hami Danişmend,
Celâlzâde Mustafa Çelebi,
Tabakâtü'l-memâlik
l-IV, İstanbul 1947-55.
İzahlı Osmanlı
el-Mufaşşal
târîh'ı'l-'Arab
1-IX, Beyrut 1968-72.
Dozy, Spanish
Tarihi
Kronolojisi,
Kronoloji2
Danişmend,
İsmail Hami Danişmend,
izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi,
l-IV; V : Batı Dillerinde
Osmanlı
Tarihleri,
İstanbul 1971-72.
islam
DTCFD
Türkiye
Diyanet
İslâm
Ansiklopedisi,
Ankara üniversitesi
Coğrafya Fakültesi
Ankara 1 9 4 2 -
Vakfı
Dil ve Tar'ıhDergisi,
DÜİFD
Luğatnâme
Dihhudâ,
Luğatnâme,
Dokuz Eylül
Üniversitesi
ilâhiyat Fakültesi
Dergisi,
İzmir 1983 Dihlevî,
Bustânü'l-muhaddisîn
Abdülazîz b. Şah
Veliyyullah ed-Dihlevî,
Bustânü
'l-Muhaddisîn
(trc, Ali Osman Koçkuzu),
Ankara 1986.
Düvel-i
İslâmiyye
Halil Edhem [Eldem],
Düvel-i
İslâmiyye,
İstanbul 1927.
EBr.
el-Ahbârü't-tıvâl
Dîneverî,
Ahmet b. Dâvûd ed-Dîneverî,
el-Ahbârü't-tıuâl
(nşr. Abdülmün'im Âmir),
Kahire 1960 - > Bağdat, ts.
(Mektebetü'l-Müsennâ).
Encyclopaedia
Britannica,
I-XXIII, Chicago 1972, 1981.
Ebû Bekir İbnü'l-Arabî.
Ahkâmii'l-Kur'ân
Ebû Bekir Muhammed b. Abdullah
Dîvânii
lugâti't-Türk
Kâşgarlı Mahmûd,
Dîvânü
Lugâti't-Türk
(nşr. Kilisli Muallim Rifat), I-III,
İstanbul 1333-35;
Tıpkıbasım, Ankara 1941.
Dîvânü
lugâti't-Türk
Tercümesi
Kâşgarlı Mahmûd,
Diuânü
Lûgati't-Türk
(trc. Besim Atalay), I-HI,
Ankara 1939-41.
Hüseyin b. Muhammed
fi ahvâli
Târîhu'l-hamîs
enfesi'n-nefîs,
I-II, Kahire 1283.
DMBİ
Dâ'iretü 'l-ma'ârif-i Büzürg-i
I-, Tahran 1367 hş. -
Ahkâmü'l-Kufân
(nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî), I-IV,
Kahire 1394/1974.
Ebû Nuaym,
Hilye
Ebû Nuaym el-İsfahânî,
Hilyetü'l-euliyâ',
I-X,
Kahire 1394-99/1974-79.
Ebû Ş â m e ,
Târîhu'l-hamîs
Diyarbekrî,
ed-Diyarbekrî,
ue derecâtü
'l-mesâlik
(nşr. P. Kappert). Wiesbaden 1981.
DOL
Dictionary of Oriental
Litteratures
(ed. |. Prusek), I-III, London 1974.
b. Arabî,
Târîiıu
âdâbi'l-luğati'l-'Arabiyye,
1-IV, Beyrut 1983.
Danişmend,
Paris 1791-1824.
DİA
İstanbul 1292.
Corcî Zeydân,
de
Ottoman, 1-VII,
R. Dozy. Spanish islam: A History of
the Moslems in Spain
(trc. F, Grifftn Stokes),
London 1913, 1972.
Ali Ekber Dihhudâ,
Cumahî,
Fuhûlü'ş-şu'arâ*
Muhammed b. Sellâm el-Cumahî,
Tabakâtü
fuhûli'ş-şu'arâ'
(nşr. Mahmûd M. Şâkir), I-II,
Kahire 1394/1974.
general
Devhatü'l-meşâyih,
Ahmed Rifat Efendi,
Deuhatü 'l-meşâyih maa z ey i,
İstanbul, ts. - > İstanbul 1978.
I-XXVIII, Tahran 1346 hş.
C. Zeydân,
kable'l-İslâm,
l'Empire
d'Asie:
İ-IV, Paris 1891-94.
Cürcânî,
'acâ'ibi'l-âşâr
fî
Tableau general
I-, İstanbul 1988 -
Vital Cuinet, La Turquie
D'Ohsson, Tableau
Mouredgea d'Ohsson,
DBS
Dârülfünun
Gerard Clauson,
An Etymological
Dictionary
ofPreThirteenth Century
Turkish,
Oxford 1972.
Târîhu
Cevâd Ali, el-Mufaşşal
l-VIII,
İstanbul 1993-95.
oflndia,
CHIr.
Abdurrahman b. Hasan el-Cebertî,
ve'l-ahbâr,
Bugüne
istanbul Ansiklopedisi,
Dictionnaire
Supplement,
CHIn.
TMEN
G. Doerfer,
Türkische und
Mongolische
Elemente im
Neupersischen,
l-IV, Wiesbaden 1963-75.
Paris 1912.
Chejne, Müslim
Spain
Anwar G. Chejne.
Müslim Spain: Its History
and Culture, Minneapolis 1974.
Clauson,
Dâ'iretü'l-macârif-i
Teşeyyuc
(zîr nazar: Ahmed S a d r Kâmuran F â n î Bahâeddin Hürremşâhî),
Tahran 1 3 6 9 Doerfer,
de la Bible, l-V,
DBÎst.A
Cebertî,cAcâHbü'l-âşâr
Cevâd Ali,
Ali
Tabakâtü'l-müfessirîn[nşr.
Dictionnaire
Kitâbü'l-Hayevân
fı't-terâcim
Muhammed b. Ali ed-Dâvûdî,
DB
Fikrî Zekî el-Cezzâr,
MedAhilü'i-mü'ellifîn
ue'i-a'iâmi'T'Arab
hattâ
'âm 1215 h. = 1800 m., I - ,
Riyad 1 4 1 1 - / 1 9 9 1
The Cambridge History of Iran,
l-VII, Cambridge 1968-91.
Câhiz,
Tabakâtü'l-müfessirîn
Medâhilü'l-mü'elliftn
Cezzâr.
A Comprehensive
History
1-XIİ, N e w Delhi 1970-85.
DM
Bustânî,
Dâvûdî,
M. Ömer), I-li, Kahire 1392/1972.
el-Yemânî v.dğr.), I-IX,
Buhârî,
I-,
(nşr. G. Vitestam), Leiden 1960.
London 1917 Buhârî,
DMİ
İslâmî,
Kitâbü'r-Ravzateyn
Abdurrahman b. İsmâil
el-Makdisî,
Kitâbü'r-Ravzateyn
fl
ahbâri'd-devleteyn
(nşr. M. Hilmi Muhammed), I-II,
Kahire 1956-62.
Ebû Ş â m e ,
el-Mürşidü'l-vecîz
Abdurrahman b. İsmâil el-Makdisî,
el-Mürşidü'l-vecîz
ilâ 'ulûm
tete'alieku
bi'l-kitâbi'l-'azîz
(nşr. Tayyar Altıkulaç).
Beyrut 1395/1975,
Ankara 1406/1986.
Ebû Ya'lâ,
el-Ahkâmü's-sultâniyye
Ebû Ya'lâ Muhammed b. Hüseyin
el-Ferrâ,
el-Ahkâmü's-sultâniyye
(nşr. M. Hâmid el-Fıkl),
Kahire 1357/1938.
el-Harâc
E b û Yûsuf,
Ebû Yûsuf Ya'küb b. İbrahim,
Kitâbü'l-Harâc
(nşr. Muhibbüddin el-Hatîb),
Bulak 1302 — Kahire 1397.
Ebü'l-Bekâ,
el-Külliyyât
Ebü'l-Bekâ el-Kefevî Eyyûb b. Mûsâ,
Külliyyâtü
Ebi'l-Belfâ'
(nşr. Adnân Derviş Muhammed el-Mısrî),
Beyrut 1413/1993.
Ebü'l-Ferec el-İsfahânî,
el-Eğanî
Ebü'l-Ferec Ali b. Hüseyin el-İsfahânî,
Kitâbü'l-Eğânî,
I-XIV, XVI,
Kahire 1927; XV, XVII-XXIV
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn Abdülkerîm el-Azbâvî v.dğr.),
Kahire 1970-74
(Dârü'l-Kütübi'l-Mısriyye).
Ebü'l-Hüseyin el-Basrî,
el-Muctemed
Ebü'l-Hüseyin Muhammed
b. Ali el-Basrî, Kitâbü
'l-Mu'temed
fi uşûli'l-fıkh
(nşr. Muhammed Hamîdullah), I-II,
Dımaşk 1383-85/1964-65
EFAD
Atatürk Üniversitesi
Fakültesi Araştırma
Erzurum 1970
Edebiyat
Dergisi,
Eflâkî, Ariflerin
Menkıbeleri
Ahmed Eflâkî, Ariflerin
(nşr. Tahsin Yazıcı), I-II,
İstanbul 1984, 1987.
Menkıbeleri
Menâkıbü'l-arifin
Eflâkî,
Ahmed Eflâkî,
Menâkıbü'l-'ârifîn
(nşr. Tahsin Yazıcı), I-II,
Ankara 1959-61.
El
The Encyclopaedia
of İslam
(first edition), I-V, Leiden 1913-36.
EP
(Fr.)
Encyclopedie
de l'lslam
(nouvelle edition), Leiden 1954 EP
(İng.)
Suppl.
Encyclopedie
Supplement,
EP
Suppl.
Emir Pâdişâh,
Teysîr
Muhammed Emîn
b. Mahmûd el-Buhârî,
Teysırü 't-Tahrîr şerh. ca/â
Kitâbi't-Tahrîr,
I-IV, Kahire 1350-51/1932.
Enverî,
Düstûrnâme
Düstürnâme-i
Enuerî
(nşr. Mukrimin Halil [YınançD,
İstanbul 1928;
Mükrimin Halil [Yınanç],
Dusturname-i
Enverî: Medhal,
İstanbul 1930.
ER
The Encyclopedia
ofReligion
(Fr.)
de l'lslam
Leiden 1980 (İng.)
The Encyclopaedia
of İslam
Supplement,
Leiden 1980 Elr.
Encyclopaedia
London 1985.
Iranica,
Ezrakı,
Ahbâru
Gabriel,
Mekke
(Melhas)
Muhammed b. Abdullah el-Ezrakı,
Ahbâru
Mekke
ve mâ câ'e fıha
Ergun,
mine'l-âsâr
Gazzâlî, İ h y a *
Beyrut 1399/1979.
Ebû Hâmid Muhammed
el-Gazzâlî, İhyâ'ü
'ulûmi'd-dîn,
I-IV, Kahire 1332.
Fahreddin er-Râzî,
Levâmfu'l-beyyinât
Muhammed b. Ömer er-Râzî,
LevâmFu
'l-beyyinât
şerhu esmâ'illâhi te'âlâ ve'ş-şıfât
(nşr. Tâhâ Abdurraûf Sa'd),
Beyrut 1404/1984.
Sadeddin Nüzhet Ergun,
Türk Musikisi
Antolojisi,
I-II, İstanbul 1942-43.
Şairleri
Sadeddin Nüzhet Ergun,
Türk Şairleri, I-III, İstanbul 1936-45.
Erünsal,
Türk
Kütüphaneleri
Tarihi
II
İsmail E. Erünsal,
Türk Kütüphaneleri
Tarihi II:
Kuruluştan Tanzimat'a Kadar
Osmanlı Vakıf
Kütüphaneleri,
Ankara 1988.
Eş'arî, el-İbâne
(Arnaût)
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî,
el-İbâne 'an
uşüli'd-diyâne
(nşr. Abdülkadir el-Arnaût),
Dımaşk-Beyrut 1401/1981;
Riyad 1400.
Fahreddin er-Râzî,
Mefâtîhu'l-ğayb
Muhammed b. Ömer er-Râzî,
Mefâtîhu'l-ğayb:
et-Tefsîrü'l-kebîr
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
I-XXXII, Kahire 1934-62.
Fâsî,
el-cIkdü'ş-şemîn
Takıyyüddin Muhammed
b. Ahmed el-Fâsî,
el-'İkdü'ş-şemîn
fî
tarîhi'l-beledi'l-emîn
(nşr. M. Hâmid el-Fıkî - Fuâd Seyyid Mahmûd M. et-Tanâhî),
1-VIII, Kahire 1378-88/1958-69.
Fatîn,
Tezkire
Fatîn Davud,
Tezkire-i Hâtimetü
İstanbul 1271.
Eş'arî, el-İbâne
(Fevkıyye)
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî,
el-İbâne'an
uşûli'd-diyâne
(nşr. Fevkıyye Hüseyin Mahmûd),
Kahire 1987.
(Beyrut)
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
İhyâ'ü
I-IV (V: mülhak).
'ulûmi'd-dîn,
Beyrut 1402-1403/1982-83,
Beyrut, ts. (Dârü'l-Ma'rife).
el-İktişâd
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
el-İktişâd
fi'l-i't.ikâd,
Beyrut 1403/1983.
el-Makşadü'l-esnâ
Gazzâlî,
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
el-Makşadü'l-esnâ
fî şerhi
esmâ'illâhi 'l-h üsnâ,
Riyad 1399-1401/1979-81.
Ergun, Türk
Gazzâlî, İhya3
Gazzâlî,
Fahreddin er-Râzî,
Levâmfu'l-beyyinât
(Sa'd)
Muhammed b. Ömer er-Râzî,
Leuâmi'u
'l-beyyinât
şerhu esmâ'illâhi te'âlâ ve'ş-şıfât
(nşr. Tâhâ Abdurraûf Sa'd),
Beyrut 1396/1976.
Fahreddin er-Râzî,
el-Mahşûl,
Muhammed b. Ömer er-Râzî.
el-Mahşûl fi'ilmi
uşûli'l-fıkh
(nşr. Tâhâ Câbir Feyyâz el-Uivânî),
I/1-3-II/1-3,
Antoloji
Voyages
Albert Gabriel,
Voyages archeologiques
dans la
Turquie Orientale, Paris 1940.
(nşr. Rüşdî Sâlih Melhas), I-II,
(ed. Vergilius Ferm), New York -
Feridun Bey,
'l-eşâr,
Beyrut, ts. (Dârü'l-Kütûbi'l-ilmiyye).
Gazzâlî,
el-Makşadü'l-esnâ
(Fazluh)
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
el-Makşadü 'l-esna fî şerhi
esmâ'illâhi'l-hüsnâ
(nşr.
Fazluh Şehâde), Beyrut 1971, 1982.
MiŞ'ârü'l-ihn
Gazzâlî,
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
Mi'yârü'l-Hlm fi
fenni'l-mantık
(nşr. Süleyman Dünyâ), Kahire 1960
> Beyrut, ts. (Dârü'l-Endelüs).
el-Müstaşfâ
Gazzâlî,
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
el-Müstaşfâ
I-II,
fî tlmi'l-uşûl,
Bulak 1324.
Gazzî,
el-Kevâkibü's-sâHre
Muhammed b. Muhammed
el-Gazzî,
el-Keuâkibü's-sâ'im
fî
a'yâni'l-mi'eti'l-'âşire
(nşr. Cebrâîl S. Cebbûr), I-III,
Beyrut 1945-59, 1979.
Münşeat
Wiesbaden 1382/1963.
Medine 1410.
Ethe,
Catalogue
of the
Persian
Manuscripts
Hermann Ethe, Catalogue
of the Persian
Manuscripts
in the Library oflndia
Office,
Oxford 1903, London 1980.
el-Fetâva'l-Hindiyye
Geographie
d'Aboulfeda
Joseph - Toussaint Reinaud,
Geographie
d'Aboulfeda:
Allgeme'ıne Einleitung
und
fransözisch Clbersetzung des
Taqwım al-buldan von Abul-Fıda
(gest. 732 H./1331 n. Chr.), I;
Geographie d'Aboulfeda:
Traduite
de l'Arabe en Francais, 11/1 (trc.
|. T. reinaud); II/2 (trc. M. Stanislas
Guyard), Paris 1883 - >
(nşr. Fuat Sezgin). Frankfurt 1985.
el-Fetâva
'l-Hindiyye,
I-VI, Bulak 1310.
Gövsa, Türk
Eş'arî, Makûlât
(Ritter)
Makâlâtü
I-II,
Münşeâtü's-selâtîn,
İstanbul 1274-75.
ve't-târîh
Ebû Yûsuf Ya'küb el-Fesevî,
'l-islâmiyyîn
Evliya Çelebi,
Feridun Ahmed Bey,
Fesevî, el-Macrife
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî,
ve ihtilâfü'l-muşalltn
The Encyclopaedia
of İslam
(new edition), Leiden 1954 EP
Elmalılı, Hak
Dini
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır,
Hak Dini Kur'an Dili:
Yeni Meâlli Türkçe Tefsir, l-IX,
İstanbul 1935-39; I-X,
İstanbul 1979.
Kitâbü'l-Ma'rife
(nşr. H. Ritter),
Seyahatname
Evliya Çelebi,
Seyahatname,
I-VI, İstanbul 1314-18;
VII-X, İstanbul 1928-38.
ve't-târîh
(nşr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî), I-IV,
Flügel,
Handschriften
Musikisi
EJd.
Subhi Ezgi,
Encyclopaedia
Judaica, I-XVI,
Jerusalem 1972-78.
Hazarî-Amelî Türk Musikisi,
İstanbul 1933-53.
Güstav Flügel, Kaşf al-Zunun
Bibliographicum
I-V,
Türk Meşhurları
Güstav Flügel,
Die arabischen, persischen
und
türkischen handschriften
der
Kaiserlich-Königlichen
Hofbibllothek
zu Wlen, I-III,
Wien 1865-67.
Flügel, Keşfü'z-zunûn
Ezgi, Türk
Meşhurları
İbrahim Alâeddin Gövsa,
Encyclopaedicum
İndeks
Lexicon
et
I-VII
(nşr. Vetre), London 1835-58.
Ansiklopedisi,
İstanbul, ts. 11946],
Gülzâr-ı
Savâb
Nefeszâde İbrâhim, Gülzâr-ı
Savâb
(nşr. Kilisli Muallim Rifat),
İstanbul 1938-39.
Güzelhisârî,
Menâffu
'd-dekâyı
k
Mustafa b. Muhammed Güzelhisârî,
Menâfî.'u'd-dekâyık
MecârniH'l-hakayılf,
fl
şerhi
İstanbul 1303.
Herevî,
Ebû Muhammed Ömer b. Muhammed
Hamîdullah.
islâm Peygamberi
el-Habbâzî, el-Muğnt
Muhammed Hamîdullah,
Tabakâtü's-sûfiyye{nşT.
Hüseyin Vassâf,
Sefine-i Eutiyâ-yı
(nşr. M. Mazhar Beka), M e k k e 1403.
islâm
M. Server Mevlâyi), Tahran 1362.
S ü l e y m a n i y e Ktp.,
Habeşî,
İstanbul 1969.
Habbâzî,
el-Muğnî
fi
uşûli'l-fıkh
(Mutlu)
Peygamberi
Hüseyin Vassâf. Sefine
TabakOt
Hâce Abdullah-ı Herevî,
(trc. Salih Tuğ - S a i d Mutlu), I-II,
el-Fikrü'I-İslâmî
Meşâdirü
'(-fikri 'l-İslâmî fi 'l- Yemen,
Mecma'u
(Tuğ)
Muhammed Hamîdullah,
Hadîkatü'l-vüzerâ
I-II, İstanbul 1411/1990.
Osmanzâde Ahmed Tâib,
H a m m e r (Atâ Bey)
'l-uüzerâ,
J. von Hammer, Deulet-i
Aliyye-i
(Zeyilleri ile beraber).
Osmâniyye
Hâdimî,
(trc. Mehmed Atâ), İ-X,
İstanbul 1329-37; XI, İstanbul 1947.
Târihi
Mecâmfu'l-hakâyık
Ebû Saîd Muhammed el-Hâdimî,
Mecâmfu
'l-hakâyık
iMenâfFu'd-dekâyık
içinde),
İstanbul 1903.
Hammer,
GOD
Geschichte
der
I-X,
Beyrut 1967.
Reuue de l'institut des Belles
Lettres Arabes, Tunus 1937 -
Heysemî.
IC
Mecmacu'z-zeırâ^id
(Dervîş)
Ebü'l-Hasan Nûreddin el-Heysemî,
Bugyetü'r-râ'id
fi tahkiki
Mecma'u'zzeuâ'id(nşr. Abdullah M. ed-Dervîş),
I-X, Beyrut 1414/1994.
HI
Hamdard
J. von Hammer,
Osmanischer
Hidâyet,
el-Müstedrek
Hâkim en-Nîsâbûrî.
I-IV,
el-Müstedrek'ale'ş-Şahîhayn,
H a y d a r â b â d 1334-42.
Hâkim, el-Müstedrek
(Atâ)
Hâkim en-Nîsâbûrî,
el-Müstedrek
'ale'ş-Sahîhayn
Ottoman
Himyerî,
IS
er-Ravzü'l-mftâr
Hltti, İslâm
İA
Çâpî-yi
Fârsî, I-V,
Tarihi
Siyâsi
Hândmır, Habîbü's-siyer
ue Kültürel
Gıyâseddin b. Hüsâmeddin (Hândmîr),
Salih Tuğ), l-IV, İstanbul 1980-81.
Habîbü's-siyer
ahbâri
İstanbul
İBA
HM
I-IV,
Tahran 1342 hş.
Hayat Mecmuası,
Harîrîzâde,
Hoca Sâdeddin.
Ankara 1926-29.
İsmâil Yahyâ), Beyrut 1965.
İnsânü'l-uyûn
İnşânü 'l-\ıyûn
me'mün:
fi
sîreti'l-emini7-
es-Sîretü'l-Halebiyye,
Tibyânü
Tâcü't-teuârîh,
vesâ'ili'l-hakâ'ik
I-III,
selâsiU't-tarâik,
S ü l e y m a n i y e Ktp.,
Fâtih, nr. 4 3 0 - 4 3 2 .
Hatîb, Târîhu
(Ömerî)
et-Tabakât
Hoca Sâdeddin Efendi,
Hâlife b. Hayyât, Kitâbü
't-Tabakât
(nşr. Ekrem Ziya el-Ömerî), I-II,
el-İstfâb
Muhammed Hudarî Bek,
islâmiyye:
ed-Deuletü'l-'Abbisiyye,
Kahire, ts. (Dârü'l-Fikri'l-Arabî);
Hâlife b. Hayyât,
'a/â İbni'r-Rauendî
Kitibü't-Tabakât
(nşr. Süheyl Zekkâr), l-II,
el-Hayyât, Kitâbü'l-intişir
ue'r-red
el-mülhid
Halîfe b. Hayyât.
(Ömerî)
et-Târîh
Hazrecî, Hulâşatü
(trc. V. Minorsky, ed. C. E. Bosworth),
London 1970.
Hulâşatü
Tezhîbi'l-Kemâl
(mukaddime:
Ali b. Muhammed el-Huzâî,
Bulakl301
Tahrîci'd-delâlâti's-sem'lyye'alâ
Halîfe b. Hayyât,
et-Târîh
(Zekkâr)
Hediyyetü'l-ârifîn
ue'ş-şanâ'i'
Bağdatlı ismâil Paşa,
(nşr. Ahmed M. Ebû Selâme),
Hâlife b. Hayyât, et-Târîh (nşr.
Süheyl Zekkâr), Dımaşk 1967-68.
Hediyyetü
'l-'ârifîn
Kahire 1401/1981.
esmâ'ü 7-
mü'ellifîn
Halîuıî.
(nşr. Kilisli Muallim Rifat -
Keşfü'l-mahcûb
Hüseyin b. Hasan el-Halîmî,
İbnülemin Mahmûd Kemal); II
Ebü'l-Hasan Ali b. Osman el-Hücvîri,
el-Minhâc
(nşr. İbnülemin Mahmûd Kemal -
Keşfü'l-mahcûb
(nşr Hilmi M, Fûde), I-III,
Avni Aktuç), İstanbul 1 9 5 1 - 5 5 - >
Tahran 1979.
Beyrut 1399/1979.
Tahran 1387/1967.
Hamîdullah,
İslâm
Peygamberi
Herevî. Menâzil
ue âşârü'l-muşannifin,
el-Minhâc
fi
şu'abi'l-îmân
Muhammed Hamîdullah,
İslâm
Peygamberi
(trc. Salih Tuğ), I-II, İstanbul 1980.
I
resülillâh
Kitâbü
mine'l-hiref
Hücvîrî,
(lukovskl)
Müsellemü'ş-şübût
Muhibbullah b. Abdüşşekûr el-Bihârî,
Müsellemü'ş-şübût
fi
uşüli'l-fıkh
{Feuatihu'r-rahamûtUe
Gazzâlî,
el-Müstaşfâ içinde), l-II, Bulak 1324.
ibn Âbidîn,
Mecmûcatü'r-resâ^il
Muhammed Emîn b. Âbidîn,
Mecmü'atü
resa'ili
İbn Âbidîn.
(Uludağ),
Keşfü'l-mahcûb
Ebü'l-Hasan Ali b. Osman
Reddü'l-muhtâr
el-Hücvîrî, Keşfü
muhtâr,
(nşr. Revân Ferhâdî), Tahran 1361 hş.
Süleyman Uludağ), İstanbul 1982.
Bilgisi
İbncÂbidîn,
'l-mahcüb:
(trc.
Reddü'l-muhtâr
Muhammed Emîn b. Âbidîn,
Hâce Abdullah-ı Herevî,
Menâzilü
's-sâ'irîn
ile'l-hakkı'l-mübîn
Hakikat
el-'ikdü'l-ferid
(nşr. Ahmed Emîn v.dğr.), I-VII,
İstanbul 1325.
Hücvîrî.
(Revân)
mâ
ue'l-'amâlâti'ş-şer'iyye
(nşr. lukovski),
b. Abdürabbih,
İbn A b d ü ş ş e k û r ,
Abdülfettâh Ebû Gudde),
N e c e f 1386/1967.
kâne fî'ahdi
el-İkdü'l-ferîd,
Ebû Ömer A h m e d b. Muhammed
K a h i r e 1393/1973.
Huzâî,
Tahrîcü'd-delâlâti's-semHyye
(nşr. Ekrem Ziya el-Ömerî),
Beyrut 1399/1979
(nşr.
fi ma'rifeti'l-aşhâb
İbn Abdürabbih,
World
Ahmed b. Abdullah el-Hazrecî,
fi esmâ'i'r-rical
(Bicâvt)
Ali M. el-Bicâvî), l-IV, Kahire 1969.
(Minorsky)
Hudüd
al-'Alam:
The Regions of the
Tezhîb
ma'rifeti'l-aşhâb
l-IV, K a h i r e 1328.
el-İstfâb
Hudûdii'l-câlern
(nşr. H. S. Nyberg), B e y r u t 1957.
Dımaşk 1966-67.
fi
İbn Abdüiber en-Nemerî,
(Dârü'l-Ma'rife).
Abdürrahirn b. Muhammed
el-İstîcâb
İbn Abdüiber, el-İstfâb
Beyrut, ts. (Dârü'l-Fikr),
el-Intişâr
(nşr.
(ibn Hacer, et-işâbe içinde),
1-XIV, Kahire 1349/1931 - >
Halîfe b. Hayyât.
et-Tabakât
(Zekkâr)
et-Târîh
İbn Abdüiber,
Medine, ts.; Beyrut, ts.
Hayyât,
Behcetü'l-
ue ünsü'l-mücâlis
İbn Abdüiber en-Nemerî,
cAbbâsiyye
târîhi'l-ümemi'l-
Bağdâd,
Riyad 1402/1982.
Hâlife b. Hayyât,
İstanbul 1 2 7 9 - 8 0 .
Muhâdarâtü
Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu
İbn Abdüiber en-Nemerî,
M. Mürsî el-Hûlî), l-II, Kahire 1962.
Hudarî,
Bağdâd
İbn Abdüiber,
Behcetü'l-mecâlis
mecâlis
I-II,
Muhâdarât:
Halîfe b. Hayyât,
Tâcü't-tevârih
Harîrîzâde Kemâleddin,
fi beyini
I-III,
Beyrut, ts. (Dârü'l-Ma'rife).
Tibyân
[-XIII,
1940-88.
islâmî Bilgiler
Ansiklopedisi,
I, İstanbul 1981.
fi
efrâdi'l-beşer,
Berlin 1 9 1 0 -
islâm Ansiklopedisi,
Tarihi (trc.
İslâm
Karachi 1962 -
Isl.
Der İslam,
Fihrist-i
Philip K. Hitti,
Nûreddin el-Halebî,
Studies,
Hânbâbâ,
Beyrut 1411/1990.
Halebî,
IQ
Kitâbü 'r-Rauzi
'l-mi'târ
fi
haberi'l-aktâr
(nşr. ihsan Abbas), Beyrut 1975.
Kitâbhâ-yi
Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Urmizî,
Kitabii Hatmi'l-euliyâ'
(nşr. Osman
The interpreter's
Dictionary
ofthe Bible, I-IV,
Mew York-Nashville 1962.
M. Abdülmün'im el-Himyerî,
Fihrist
Haydarâbâd 1927 -
IDB
(trc. Hellert), I-XVIII, Paris 1 8 3 5 - 4 1 .
Tahran 1350-53 hş.
Hâkim et-Tirmizî,
Hat m ü'l-evl iyff
Culture,
islamic
J. von Hammer,
Histoire de l'Empire
Hânbâbâ Müşâr,
(nşr. Mustafa Abdülkâdir Atâ), I-IV,
Flâşın,
I-VIII, Tahran 1 3 3 8 - 3 9 hş.
HEO
Hammer,
Islamic
The islamic
Quarterly,
L o n d o n 1954 -
Ravzatü'ş-şafâ
Rauzatü'ş-şafâ-yı
Hâkim,
Karachi 1977 -
islamicus,
Rızâ Kulı Han Hidâyet,
Pesth 1836-38.
Dichtung,
IBLA
'z-zeuâ'id
ue menba'u'l-feuâ'id,
(trc. Salih Tuğ),
İslâm Peygamberi
İstanbul 1271 - > Freiburg 1969
MecmaVz-zevâHd
Ebü'l-Hasan Nûreddin el-Heysemî,
Hamîdullah.
İslâm Peygamberi
Beyrut 1408/1988.
Hadikatü
Yazma Bağışlar, nr. 2 3 0 5 - 2 3 0 9 .
Heysemî,
fi'l-Yemen
Abdullah Muhammed el-Habeşî.
Ebrâr, l-V,
ibn 'Âbidîn,
Râfi'î,
'ale'd-Dürri'l-
I-V; Tekmlletü
VI/1-2;
Hâşiyeti
Takrirâtü
VII/1-2, Kahire 1272-1324.
1
İbn Âbidîn,
Reddü'l-muhtâr
(Kahire)
Muhammed Emîn b. Âbidîn,
Reddü'l-muhtâr
'ale'd-Dürri'l-muhtâr,
I-VI;
Hâşiyetü
fturreti
'uyûni'l-ahyâr
tekmiletü
Reddi'l-muhtâr,
VII-VIII,
Kahire 1386-89/1966-69.
İbn Adî,
el-Kâmil
Abdullah b. Adî el-Cürcânî,
el-Kâmil fi tu'afâ'i'r-ricâl
(nşr. Lecne mine'l-muhtassîn), I-VIII,
Beyrut 1404-1405/1984.
İbn Asâkir,
Târîhu
Dımaşk
Ali b. Hasan b. Asâkir,
Târîhu Medîneti
Dımaşk,
l-XIX, A m m a n , ts.
(Dârü'l-Beşîr) (tıpkıbasım).
İbn Asâkir,
Târîfyu Dımaşk
(Amrevî)
Ali b. Hasan b. Asâkir,
Târîhu Medîneti
Dımaşk
(nşr. Ömer b. Garâme el-Amrevî),
1-XL, Beyrut 1995.
İ b n Asâkir,
Tebyîrıü
kezibi'l-müfterî
Ali b. Hasan b. Asâkir
Tebyînü
kezibi'l-müfterî
fî mâ nüsibe
ile'l-Imâm
Ebi'l-Hasan el-Eş'arî (nşr.
M. Zâhid Kevserî), Dımaşk 1347 - >
Beyrut 1399/1979, 1404/1984.
İbn B a t t û t â ,
Seyahatname
Muhammed b. Abdullah
b. Battûtâ,
Seyahatname
(trc. Mehmed Şerîf), l-II,
İstanbul 1333-35.
İbn Battûta,
Tuhfetü'n-nüzzâr
İbn Hacer, Fethu'l-bârî
İbn Ebû Ya'lâ,
Tabakâtü'l-Hanâbile
Muhammed b. Muhammed
b. Ebû Ya'lâ,
Tabalfâtü
'l-Hanâbile,
(nşr. M. Hâmid el-Fıkl),
I-II, Kahire 1371/1952.
İbn Fazlullah el-Ömerî,
Fethu'l-bârî
Mesâlik
İbn Fazlullah el-Ömerî,
Mesâlikü 'l-ebşâr
fî
memâliki'l-emşâr
(nşr. Fuat Sezgin), I-XXVII,
Frankfurt 1408/1988 (tıpkıbasım).
İbn Fazlullah el-Ömerî,
Mesâlik
(Eymen)
İbn Fazlullah el-Ömerî,
Mesâlikü'l-ebşâr fi memâlîki'l
(nşr. Eymen Fuâd Seyyide),
Kahire 1985.
l
ffiyye
Hüseyin b. Muhammed b. Bîbî.
el-Evâmirü
'l-'ala'iyye
fi'l-umûri'l-'Alâ'iyye
(nşr. Adnan S. Erzi), Ankara 1956.
İbn Düreyd,
el-İştikö.k
Muhammed b. Hasan b. Düreyd,
el-İştikâlf
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn),
Kahire 1378/1958.
İbn E b û Hâtim,
el-Cerh
ve't-tacdîl
Abdurrahman b. Ebû
Hâtim er-Râzî,
el-Cerh ue't-ta'dîl, I-IX,
Haydarâbâd 1371-73/1952-53.
İbn E b û Usaybia,
cUyûnü'l-enbâc'
Muvaffakuddin İbn Ebû Usaybia,
'Uyünü'l-enbâ1
fi
tabalfâti'l-etıbbâ'
(nşr. Nizâr Rızâ), Beyrut 1965.
el-İşâbe
İbn Hacer el-Askalânî,
el-İşâbe
temyîzi'ş-şahâbe,
İbn Hacer, el-İşâbe
(Bicâvî)
İbn Hazm,
Cemhere
Ebû Muhammed Ali b. Ahmed,
Cemheretü
ensâbi'l-'Arab
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn),
Kahire 1982
Beyrut 1403/1983.
el-Faşl
İbn Hazm,
Ebû Muhammed Ali b. Ahmed,
el-Faşl fi'l-milel
ve'l-ehuâ'
ue'n-nifıal,
I-V, Kahire 1317-21 - >
Beyrut 1406 / 1986.
İbn Hazm, el-Faşl
(Umeyre)
Ebû Muhammed Ali b. Ahmed,
el-Faşl fi'l-milel
ve'l-ehuâ'
ve'n-nihal
(nşr. M. ibrâhim N a s r Abdurrahman Umeyre), I-V,
Riyad-Cidde 1402/1982.
İbn Hacer el-Askalânî,
el-İşâbe
fi
temyîzi'ş-şahâbe
(nşr. Ali M. el-Bicâvî), I-VIII,
Kahire 1390-92/1970-72.
İbn Fazlullah el-Ömerî.
Mesâlikü'l-ebşâr
fi
memâliki'l-emşâr
(nşr. Fr. Taeschner),
Leipzig 1929, Wiesbaden 1968.
İbn Fehd,
Güyetü'l-merâm
Âbdülazîz b. Ömer el-Kureşî,
Gâyetü'l-merâm
bi-ahbâri
saltanatı 'l-beledi H-fjarâm
(nşr. Fehim M. Şeltût),
I- Mekke 1406/1986.
İbn Hacer,
Lisânü'l-Mîzân
İbn Hacer el-Askalânî,
Lisânü'l-Mîzân,
İbn Hacer,
el-Metâlibü'l-âliye
İbn Hacer el-Askalânî,
el-Metâlibü
'I-'âliye
(nşr. Habîbürrahmân el-A'zamî),
I-IV, Küveyt 1393/1973.
[-XII,
Haydarâbâd 1325-27/1907-1909.
ed-Dîbâcü'l-müzheb
fi
ma'rifeti
a'yâni
'ulemâ'i'l-mezheb
(nşr. Muhammed el-Ahmedî
Ebü'n-Nûr), I-II, Kahire 1972.
İbn Hibbân,
Kitâbü'l-Meerûhîn
Muhammed b. Hibbân,
Kitâbü
'l-Mecrûfıîn
mine'l-muhaddişîn
ve'd-du'afâ'
ve'l-metrûkîn
(nşr. Mahmûd ibrâhim Zâyed), I-III,
Halep 1395-96/1975-76.
Tehzîbü't-Tehzîb
İbn Hacer el-Askalânî,
Tehzîbü't-Tehzîb,
İbn Hazm,
el-Muhallâ
Ebû Muhammed Ali b. Ahmed,
el-Muhallâ
(nşr. Ahmed M. Şâkir),
I-XI, Kahire, ts.
(Mektebetü Dâri't-Türâs).
I-VII,
Haydarâbâd 1329-31.
İbn Hacer,
İbn Ferhûn,
ed-Dîbâcü'l-müzheb
İbn Ferhûn İbrâhim b. Ali
b. Muhammed,
İbn Haldun,
el-cİber
Abdurrahman b. Muhammed
b. Haldûn, Kitâbü'l-'lber
ue
dîuânü'l-mübtede'
ve'l-haber..., I-VII,
Bulak 1284 - > Beyrut 1399/1979.
İbn Hibbân,
Meşâhîr
Muhammed b. Hibbân,
Kitâbü Meşâhîri
'ulemâ'i'l-emşâr
(nşr. M. Fleischhammer),
Wiesbaden 1959.
eş-Şikât
İbn Hibbân,
Muhammed b. Hibbân,
Kitâbü 'ş-Şilfât, I-IX,
Haydarâbâd 1393-99/1973-79.
Mücerredü'l-makölât
İbn Fûrek,
Mücerredü
makâlâti'ş-Şeyh
Ebl'l-liasan
el-Eş'arî
(nşr. D. Gimaret), Beyrut 1987.
el-Muhabber
{nşr. I. Lichtenstadter),
Haydarâbâd 1361/1942 - >
Beyrut, ts. (Dârü'I-Âfâkı'l-cedîde).
İbn Habîb,
el-Münemmak
Muhammed b. Habîb el-Hâşimî,
Kitâbü'l-Münemmak
fi
ahbâri
Ifureyş (nşr. Hurşîd Ahmed),
Haydarâbâd 1384/1964 - >
Beyrut 1405/1985.
İbn Hacer,
ed-Dürerü'l-kâmine
İbn Hacer el-Askalânî,
ed-Dürerü'l-kâmine
fi
a'yâni'l-mi'etî'ş-şâmine,
I-IV,
Haydarâbâd 1348-50/1929-31.
İbn Hacer, Fethu'l-bârî
fi
I-IV, Kahire 1328.
emşâr
İbn Fazlullah el-Ömerî,
Mesâlik
(Taeschner)
el-Muhabber
e l-Evâmirü'l-a
İbn Hacer,
İnbâ'ü'l-ğumr
İbn Hacer el-Askalânî,
İnbâ' ü 'l-ğurnr
bi-enbâ'i'l-'umr
(nşr. Abdullah b. Ahmed e l - A l e v î M. Sâdıkuddin el-Ensârî),
Haydarâbâd 1387-96/1967-76 - >
Beyrut 1387/1967, 1406/1986.
İbn Hacer,
İbn Habîb,
Şafıîfıi'l-But)ârî
I-XXVII1, Kahire 1398/1978.
Muhammed b. Habîb el-Hâşimî,
İbn Bîbî,
bi-şerhi
(nşr. Tâhâ Abdurraûf Sa'd v.dğr.),
İbn Fûrek,
Muhammed b. Abdullah
b. Battûta,
Tuhfetü'n-nüzzâr
fîğarâ'ibl'l-emşâr
ue
'acâ'ibı'l-esfâr:
Rifrletü İbn Battûta
(nşr. Ali el-Müntasır), l-II,
Beyrut 1395/1975 - >
Beyrut 1401-1405/1981-85.
(Sa'd)
İbn Hacer el-Askalânî,
(Hatîb)
İbn Hacer el-Askalânî,
Fetlfu 'l-bârî bi-şerfıi
Şahîhi'l-Buhârî
(nşr. Muhibbüddin el-HatîbM. Fuâd Abdülbâkî Kusay Muhibbüddin el-Hatîb),
I-XIII, Kahire 1407/1986-87.
İbn Haldûn,
Mukaddime
Abdurrahman b. Muhammed
b. Haldûn, Mukaddimetü
İbn Haldûn
(nşr. Ali Abdülvâhid Vâfî), I-III,
Kahire 1401.
İbn Haldûn,
Şifâ^ü's-sâ'il
Abdurrahman b. Muhammed
b. Haldûn,
Şifa'ü's-sâ'il
(nşr. Muhammed b. Tâvît et-Tancî),
Ankara 1958.
İbn Hallikân,
İbn Hişâm,
es-Sîre
Abdülmelik b. Hişâm,
es-Sîretü
'n-nebeviye
(nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.), I-IV,
Kahire 1355/1936.
es-Sîre2
İ b n Hişâm,
Abdülmelik b. Hişâm.
es-Sîretü
'n-nebeviyye
(nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.), I-IV,
Kahire 1375/1955.
Vefeyât
İbn Hallikân Ebû'l-Abbas
Ahmed b. Muhammed,
Vefeyâtü 'l-a'yân
ve enbâ'ü
ebnâ'i'z-zamân
(nşr. İhsan Abbas), I-VIII,
Beyrut 1968-72
1398/1978.
İbn Hurdâzbih,
el-Mesâlik
ve'l-memâlik
Ubeydullah b. Abdullah
b. Hurdâzbih,
el-Mesâlik
ve'l-memâlik
(nşr. M.). de Goeje),
Leiden 1889, 1967.
İbn Hallikân,
Vefeyât
(Abdülhamîd)
İbn İshak,
İbn Hallikân Ebü'l-Abas
Muhammed b. İshak,
Ahmed b. Muhammed,
a'yân ve enbâ'ü
Vefeyâtü'l-
ebnâ'i'z-zamân
es-Sîre
Sîretü ibn İshâk
(nşr. Muhammed Hamîdullah),
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
Rabat 1967 - >
I-VI, Kahire 1367-69/1948-50.
Konya 1401/1981.
İbn Hayr,
Fehrese
Muhammed b. Hayr el-İşbîlî;
Fehrese mâ revâhu 'an şüyûhıh...
(nşr. F. Codera - 1 . R. Tarrago),
Sarakosta 1893 - >
Kahire 1382/1963.
İbn İyâs,
BedâVu'z-zühûr
Muhammed b. Ahmed el-Hanefî,
BedâVu 'z-zühûr fi vekSiVd-dühûr
(nşr. Muhammed Mustafa),
l-V, Kahire 1383/1963.
el-Beyânü'l-muğrib
İbn İzârî,
İbn İzârî el-Merrâküşî,
el-Beyânü'l-muğrib
fî
ahbâri'l-Endelüs
ve'l-Mağrib,
I-II
(nşr. R. Dozyl,
Leiden 1848-51; III
(nşr. 6. Levi Provençal),
Paris 1930; IV
(nşr. ihsan Abbas),
Beyrut 1983.
İbn Kayyim el-Cevziyye,
rlâmü'l-muvakkıHn
İbn Kayyim el-Cevziyye,
i'lâmü
'l-muuakkı'în
'an
rabbi'l-'âlemîn
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
I-IV, Kahire 1374/1955.
İbn Kayyim el-Cevziyye,
Zâdü'l-mecâd
İbn Kayyim el-Cevziyye,
Zâdü'l-me'âd
fî hedyi
hayri'l-Hbâd
(nşr. Şuayb el-Arnaût Abdülkadir el-Arnaût), I-V,
Beyrut 1401/1981.
İbn Kesîr,
ve'n-nihâye,
İbn Miskeveyh,
Teeâribü'l-ümem
Ebû Ali Ahmed
b. Muhammed b. Miskeveyh,
Kitâbü
Tecâribi'l-ümem:
The Eclipse of the
Abbasid
Caliphate
(nşr. ve trc. H. F. Amedroz), I-VII,
Oxford 1920-21.
İbn Nüceym,
el-Bahrü'r-râHk
Zeynüddin İbn Nüceym.
el-Bahrü'r-râ'ik
şerhu Kenzi'd-dekâlk,
I-VII;
Tekmiletü '1-Bafrri 'r-râ'ik, VIII,
Kahire 1311.
İbn Sa'd,
el-Bidâye
et-Tabaküt
Muhammed b. Sa'd,
İsmâil b. Ömer b. Kesîr,
el-Bidâye
İbn M â k û l â ,
el-İkmâl
Ali b. Hibetullah b. Mâkûlâ,
el-İkmâl fî
refi'l-irtiyâb
'ani'l-mü' telif
ue'l-muhtelif
fı'l-esmâ' oe'l-künâ
ue'l-elkâb,
I-VI (nşr. Abdurrahman b. Yahyâ),
Haydarâbâd 1381-86/1962-67; VII
(nşr. Nâyif el-Abbas),
Beyrut 1976.
I-XIV,
Kahire 1351-58/1932-39.
et-Tabakâtü
'l-kübrâ
(nşr. ihsan Abbas), I-IX,
Beyrut 1388/1968.
İbn Kesîr,
Tefsîrü'l-Kur'ân
İsmâil b. Ömer b. Kesîr.
Tefsîrü
'l-Kufâni'l-'azîm
(nşr. M. İbrâhim el-Bennâ v.dğr.),
I-VIII, Kahire 1390/1971.
İbn K u d â m e ,
el-Muğnî
Muvaffakuddin Abdullah
b. Ahmed b. Kudâme, el-Muğnî
(Şemseddin ibn Kudâme,
eş-Şerhu'I-kebîrile
beraber), l-XIV,
Beyrut 1392-93/1972-73.
Muhammed b. Ahmed
b. Kudâme el-Makdisî.
Tabakâtü
'ulemâ'i'l-hadîş
(nşr. Ekrem el-Bûşîİbrâhim ez-Zeybek), l-IV,
Beyrut 1409/1989.
İbn Kuteybe,
el-Mtfârif
(Sâvî)
Abdullah b. Müslim
b. Kuteybe, el-Ma'ârif
(nşr. M. ismâil es-Sâvî),
Kahire 1353/1935 - > 1390/1970.
İbn Kuteybe,
el-Macârif
(Ukkâşe)
Abdullah b. Müslim
b. Kuteybe. el-Ma'ârif
(nşr. Servet Ukkâşe),
Kahire 1960, 1969, 1981.
İbn Kuteybe,
cUyûnü'l-ahbâr
Abdurrahman b. Müslim
b. Kuteybe,
İbn Teymiyye,
Mecmûcu
fetâvâ
T^kıyyüddin Ahmed
b. Abdülhalîm b. Teymiyye,
Mecmü'u fetâuâ, 1-XXXVII
(nşr. Abdurrahman b. Muhammed),
Riyad 1381-86.
İbn Sînâ,
eş-Şifâ*
el-İlâhiyyât
(1)
Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ,
eş-Şifâ' el-llâhiyyât
(1)
(nşr. G. C. Anawati - Saîd Zâyed),
Tahran 1343, ofset, ts.
Zübdetü'l-haleb
Kemâleddin Ömer İbnü'l-Adîm,
Zübdetü'l-haleb
min târihi Haleb
(nşr. Sâmî ed-Dehhân), I-III,
Dımaşk 1951-68.
İbn Sînâ,
eş-Şifâ3
et-TabîHyyât
(1)
Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ,
eş-Şifâ' et-Tabfiyyât
(1):
es-Semâ'ü
'(-(abî'l
(nşr. Saîd Zâyed - İbrâhim Medkûr),
ofset (baskı yeri ve tarihi yok],
İbn Sînâ,
eş-Şifâ'
et-TabiHyyât
(2)
Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ,
eş-Şifâ' et-Tabfiyyât
(2): es-Semâ'
ve'l-'âlem (3): el-Keun ve'l-fesâd (4):
el-Ef'âl
ue'l-inffâlât
(nşr. Mahmûd Kasım ibrâhim Medkûr), ofset
(baskı yeri ve tarihi yok|.
İbn Ş e b b e ,
Târîhu'lMedîneti'l-münevvere
Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe.
Târîhu'l-Medîneti
l-müneuuere:
Ahbârü 'l-Medîneti
'n-nebeviyye
(nşr. Fehîm M. Şeltût),
l-IV, Cidde 1399/1979, 1402.
İbnü'l-Adîm,
İbnü'l-Arabî, Fuşûş
(Afîfî)
Muhyiddin Muhammed b. Ali el-Arabî,
Fuşüşü'l-hikem
ue
huşüşü'l-kelim
(nşr. Ebü'l-Alâ el-Afîfî),
Kahire 1946.
İbnü'l-Arabî.
el-Fütûhât
Muhyiddin Muhammed b. Ali el-Arabî,
el-Fütûhâtü
'l-Mekkiyye
fî
ma'rifeti'l-esrâri'l-mâlikiyye
ue'l-melekiyye
(nşr. Osman Yahyâ ibrâhim Medkûr), 1-IX,
Kahire 1392-1405/1972-85.
İbnü'l-Bâziş,
el-İknâf
el-iknâ'
fı'l-kırâ'âti's-seb',
(nşr. Abdülmecîd Katâmiş), I-II,
Dımaşk 1403.
el-Menhelü'ş-şâfî
ue'l-müstevfı
ba'de'l-uâfi
(nşr. Muhammed M. Emîn Saîd Abdülfettâh Âşûr), l-IV,
Kahire 1984-85.
(Atâ)
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
el-Muntazam
ft târîhi'l-ümem
ue'l-mülük
(nşr. Muhammed-Mustala
Abdülkadir Atâ), I-XVIII,
Beyrut 1412/1992.
İbnü'l-Cevzî,
Nüzhetü'l-acyün
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Nüzhetü
'l-a'yüni'n-neuâzır
rı'ilmi'l-uücüh
ue'n-nezâ'ir
(nşr. M. Abdülkerîm Kâzım er-Râzî),
Beyrut 1404/1984.
Şıfatü'ş-şafve
İbnü'l-Cevzî,
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Şıfatü'ş-şafue
(nşr. Mahmûd Fâhûrî —
Muhammed Kal'acî), I-IV,
Halep 1969-73.
İbnü'l-Cevzî, Telbîsü
İblis
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Telbîsü İblîsinşT. M. Münîr
ed-Dımaşki), Kahire 1368.
İbnü'l-Cevzî,
el-Vefâ
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
el-Vefâ
bi-afıuâli'l-Muştafâ
(nşr. Mustafa Abdülvâhid), l-II,
Kahire 1386/1966
Beyrut, ts.
(Dârü'l-Ma'rife).
İbnü'l-Cevzî,
Zâdü'l-mesîr
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Zâdü'l-mesîr fî 'ilmi't-tefsîr
(nşr. M. Züheyr eş-Şâvîş-Şuayb,
Abdülkadir el-Arnaût), I-IX,
Dımaşk 1384-88/1964-68.
İbnü'l-Cezerî,
Gâyetü'n-nihâye
Ebü'l-Hayr Muhammed el-Cezerî,
Gâyetü'n-nihâye
fi
tabakâti'l-kurrâ'
(nşr. G. Bergstraesser), l-II,
Kahire 1351-53/1932-35;
Beyrut 1402/1982.
İbnü'l-Cezerî,
en-Neşr
Ebü'l-Hayr Muhammed el-Cezerî,
en-Neşr fi 'l-tfirâ'âti 'l-'aşr
(nşr. Ali M. ed-Dabbâ'),
l-II, Kahire, ts.
(Dârü'l-Kütübi'l-ilmiyye).
İbnü'l-Esîr,
el-Kâmil
Ali b. Muhammed b. Esîr.
el-Kâmil fi't-târîh
(nşr. C. J. Tornberg), I-XIII,
Leiden 1851-76 - >
Beyrut 1399/1979.
el-Lübâb
İbnü'l-Esîr,
Ali b. Muhammed b. Esîr,
el-Lübâb
fî
tehzîbi'l-Ensâb,
I-III, Kahire 1357-69
İbnü'i-Cevzî,
ed-Dıfafcc'
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Kitâbü'd-Du'afâ'
ue'l-metrükîn,
(nşr. Ebü'l-Fidâ Abdullah ei-Kâdî),
I-III, Beyrut 1406/1986.
Ebü'l-Mehâsin Yûsuf b. TSğrîberdî,
İbnü'l-Cevzî,
el-Muntazam
Ahmed b. Ali İbnü'l-Bâziş.
İbn Tfcğrîberdî,
el-Menhelü'ş-şâfî
İbn K u t l u b o ğ a ,
Tâcü't-terâcim
Kasım b. Kutluboğa,
Tâcül-terâcim
fî tabakâti
'l-Hanefiyye,
Bağdad 1962.
İbn Teymiyye,
Mecmûca
tü'r-resâHl
"fakıyyüddin Ahmed
b. Abdülhalîm b. Teymiyye,
Mecmü'atü'r-resâ'il
ue'l-mesâ'il,
(nşr. M. Reşîd Rızâ), I-V,
Beyrut 1403/1983.
Ali b. Mûsâ b. Muhammed
b. Saîd el-Mağribî,
el-Muğrib fî hule'l-Mağrib (nşr.
Şevki Dayf), l-II, Kahire 1978-80.
Kitâbü'Uyûni'I-ahbâr,
I-IV, Kahire 1343-49/1925-30.
XIII (nşr. Fehîm M. Şeltût),
Kahire 1970;
XIV (nşr. Cemâl MuhrizFehîm M. Şeltût),
Kahire 1972;
XV (nşr. ibrâhim Ali TSrhan),
Kahire 1972;
XVI (nşr. Cemâleddin eş-Şeyyâl Fehîm M. Şeltût),
Kahire 1972.
İbnü'l-Adîm,
Buğyetü't-taleb
(Zekkâr)
Kemâleddin Ömer İbnü'l-Adîm,
Buğyetü 't-taleb fî târîhi Haleb
(nşr. Süheyl Zekkâr),
Beyrut, ts. (Dârü'l-Fikr), I-.
İbn Saîd e l - M a ğ r i b î ,
el-Muğrib
İbn K u d â m e e l - M a k d i s î .
cUlemâ'ü'l-hadîş
İbn TSğrîberdî,
en-Nücûmü'z-zâhire
Ebü'l-Mehâsin Yûsuf b. 'ftğrîberdî,
en-Nücümü
'z-zâhire
fî mülüki Mışr ue'l-Kâhire, 1-XII,
Kahire 1956;
İbnü'l-Cevzî,
el-Muntazam
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
el-Muntazam
fi târîhi'l-mülük
ue'l-ümem
(nşr. F. Krenkow), l-X,
Haydarâbâd 1357-59/1938-40.
en-Nihâye
İbnü'l-Esîr,
Mübârek b. Muhammed b. Esîr,
en-Nihâye fı
ğarîbi'l-hadîş
ue'l-eşer{nşr. Mahmûd M. et-TanâhîTâhlr Ahmed ez-Zâvî), I-V,
Kahire 1383-85/1963-65.
Üsdü'l-ğâbe
İbnü'l-Esîr,
Ali b. Muhammed b. Esîr,
Üsdü'l-ğâbe
fî
ma'rifeti'ş-şahâbe,
I-V, Kahire 1285-87.
el-Müstetraf
İbnü'l-Murtazâ,
İbşîhî,
Tabakâtü'l-MuHezile
Muhammed b. Ahmed el-İbşîhî,
Ali b. Muhammed b. Esir,
Ahmed b. Yahyâ b. Murtazâ,
el-Müstetraf
Üsdü'l-ğâbe
Kitâbü
İbnü'l-Esîr,
(Bennâ)
Üsdü'l-ğâbe
fı
ma'rifeti'ş-şahâbe
(nşr. M. ibrahim el-Bennâ v.dğr.),
JA
fı külli fennin
müstezraf
(nşr. Müfîd M. Kumeyha), I-II,
Tabakâti'l-Mu'tezile
(nşr. S. D. Wilzer), Wiesbaden 1961.
Kahire 1379; Beyrut 1403/1983.
İbnü'i-Mülakkın,
İclî,
Tabakâtü'l-evliyff
Ahmed b. Abdullah el-İclî,
Târîhu'ş-şlkât
(nşr. Abdülmu'tî Emîn Kal'acî),
Beyrut 1405/1984.
I-VII, Kahire 1390/93/1970-73.
Ibnü'l-Hatîb,
el-İhâta
Lisânüddin İbnü'i-Hatîb,
I-IV, Kahire 1393-98/1973-78.
Ömer b. Ali İbnü'i-Mülakkın,
Tabakâtü'ievliyâ'
(nşr. Nûreddin Şerîbe),
Kahire 1393/1973.
İbnü'l-Hümâm,
Fethu'l-kadîr
Kemâleddin Muhammed
b. Abdülvâhid b. Hümâm,
Fethu'l-kadîr, I-VII;
Netâ'icü'l-efkâr
fı keşfı'r-rumûz ve'l-esrâr, VIII-X,
Kahire 1389-92/1970-72.
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist
İbnü'n-Nedîm, el-Fihrist
fî
ahbâri'l-'ulemâ'i'l-muşannifın
mine'l-kudemâ'
ve'l-muhdeşîn
ue esmâ'i
kütübihim,
Beyrut 1398/1978.
el-İhâta fi ahbâri
Gırnata
(nşr. M. Abdullah inân),
eş-Şikât
İFM
İbnü'l-Hümâm,
Fethu'l-kadîr
(Bulak)
Kemâleddin Muhammed
b. Abdülvâhid b. Hümâm,
Fethu'l-kadîr, I-VI;
Netâlcü'l-efkâr
fı keşfı'r-rumûz
ve'l-esrâr,
VII-VHI, Bulak 1315-18.
İbnü'n-Nedîm.
el-Fihrist
(Flügel)
İbnü'n-Nedîm, el-Fihrist
fî ahbâri
'l-'ulemâ'i'l-muşannifin
mine'l-kudemâ'
ve'l-muhdeşîn
ve esmâ'i
kütübihim
(nşr. G. Flügel), Leipzig 1872.
İbnü'l-Hümâm,
Fethu'l-kadîr
(Kahire)
Kemâleddin Muhammed
b. Abdülvâhid b. Hümâm,
Fethu'l-kadîr, l-VI;
Netâlcü'l-efkâr
fı keşfı'r-rumûz
ve'l-esrâr,
VII-IX, Kahire 1319.
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist
(Şüveymî)
İbnü'n-Nedîm, el-Fihrist
fî ahbâri'i-'ulemâ'i'lmusannifin
mine'l-kudemâ'
ve'l-muhdeşîn
ve esmâ'i
kütübihim
(nşr, Mustafa eş-Şüveymî),
Tunus 1405/1985.
İbnü'l-İmâd,
Şezerât
Abdülhay b. Ahmed İbnü'l-İmâd.
Şezerâtü 'z-zeheb
fı ahbâri men zeheb,
Kahire 1350-51.
I-VIII,
İbnü'l-Kâdî,
Dürretü'l-hicâl
Ahmed b. Muhammed el-Kâdî,
Dürretü'l-hicâl
fî
esmâVr-ricâl:
Zeylü
Vefeyâti'l-a'yân
(nşr. Muhammed el-Ahmedî
Ebü'n-Nûr), I-III, Kahire 1390/1970.
İbnü'l-Kalânisî,
Târîhu
Dımaşk
İstanbul
üniversitesi
iktisat Fakültesi
Mecmuası,
İstanbul 1 9 4 0 Ilmiyye
İlmiyye
Fındıklılı İsmet Efendi,
Tekmiletü
'ş-Şekâik
fı hakkı
ehli'l-hakâik
(nşr. Abdülkadir Özcan), V,
İstanbul 1989.
cUlûmü'l-hadîş
İbnü's-Salâh,
Osman b. Abdurrahman
İbnü's-Salâh,
'ülûmü'l-hadîş
(nşr. Nûreddin Itr), Halep 1386/1966;
Beyrut 1972; Dımaşk 1404/1984.
el-Fahrî
Muhammed b. Ali b. Tabâtabâ,
el-Fahrî
İbnülemin,
İbnülemin, Hoş
Abdürrahîm b. Hasan el-İsnevî,
Tabakâtü'ş-Şâfi'iyye
(nşr. Abdullah el-Cübürî),
Bağdad 1391/1970;
Riyad 1400/1980.
JE
The Jeujish
Encyclopedia,
New York 1902.
Journal ofthe Economic
and
Social History of the Orient,
Leiden 1957 JNES
Journal ofüear Eastern
Chicago 1 9 4 2 -
Studies,
Sadâ
İbnülemin Mahmûd Kemal İnal,
Journal of the Pakistan
Historical
Society,
Karachi 1953 -
Journal ofthe
Royal
Asiatic
Society,
London 1833 JTS
Journal
ofTurkish
Studies / Türklük
Bilgisi
Araştırmaları,
Harvard 1 9 7 7 -
İst.A
istanbul
Ansiklopedisi,
I-XI,
İstanbul 1958-74.
Kâdî A b d ü l c e b b â r ,
el-Muğnî
İstahrî, Mesâlik
(de G o e j e )
İbrâhim b. Muhammed el-İstahrî,
Mesâlikü
'l-memâlik
(nşr. M. I. de Goeje),
Leiden 1827, 1967.
Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed,
el-Muğnî fı
eboâbi't-tevhîd
ve'l-'adl (nşr, Tâhâ Hüseyin İbrâhim Medkûr v.dğr.),
I-XX, Kahire, ts.
(eş-Şeriketü'l-Mısriyye),
Kahire 1382-85/1962-65.
İstanbul
Vakıfları
Tahrir
Defteri
953
İstanbul
Vakıfları
Tahrir Defteri 953 (1546)
(nşr. Ö. Lutfi Barkan E. Hakkı Ayverdi),
İstanbul 1970.
fi'l-âdâbi's-sultâniyye
İbnü'l-Kelbî,
Cemhere
(Abdüssettâr)
Hişâm b. Muhammed el-Kelbî,
Cemheretü 'n-neseb
(nşr. Abdüssettâr Ahmed Ferrâc), I-II,
Küveyt 1403/1983.
İbnü'l-Kıftî,
İnbâhü'r-ruvât
Ali b. Yûsuf el-Kıftî,
İnbâhü'r-ruuât'alâ
enbâhi'n-nuhât
(nşr. Muhammed Ebü'1-Fazl),
l-IV, Kahire 1369-93/1950-73,
Kahire 1986.
Journal ofthe
American
Oriental
Society,
New Haven,
Connecticut 1843 -
JRAS
Tabakâtü'ş-ŞâfiHyye
İsnevî,
İbnü'n-Nedîm, el-Fihrist fi ahbâr'ı'l'ulemâ'i'l-muşannifîn
mine'l-kudemâ'
ve'l-muhdeşîn
ue esmâ'i
kütübihim
(nşr. Rızâ-Teceddüd), Tahran, ts.
İbnü't-Tıktaka,
Tekmiletü'ş-Şekâik
İsmet,
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist
(Teceddüd)
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
Hişâm b. Muhammed el-Kelbî,
Cemheretü 'n-neseb
(nşr. Nâci Hasan),
Beyrut 1407/1986.
JAOS
JPHS
İbnü'l-Kalânisî.
Târîhu
Dımaşk
(Zekkâr)
Hamza b. Esed ed-Dımaşkl,
Târîhu Dımaşk (nşr. Süheyl Zekkâr),
Dımaşk 1403/1983.
(Nâci)
Literatüre,
JESHO
İskender Bey Münşi,
Târih
İskender Bey Münşî,
Târîh-i 'Âlem'ârâ-yı
'Abbasî
(nşr. îrec Efşâr), I-III,
Tahran 1313-14 hş.,
1333-35 hş., 1350 hş.
ve'd-düveli'l-İslâmiyye,
İbnü'l-Kelbî, Cemhere
JAL
Journal of Arab'ıc
Leiden 1970 -
Salnamesi
Salnâmesi,
İstanbul 1334.
(Amedroz)
Hamza b. Esed ed-Dımaşkl,
Zeylü Târîhi Dımaşk
(nşr. H. F. Amedroz), Beyrut 1908.
Journal
Asiatique,
Paris 1822 -
(1546)
Tarihli
Hoş Sadâ, İstanbul 1958.
Kâdî A b d ü l c e b b â r ,
Şerhu'l-Vşûli'l-hamse
Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed,
Şerh u 'l-uşû li 'l-hamse
(nşr. Abdülkerîm Osman),
Kahire 1384/1965.
İTED
Son
Asır
Türk
istanbul
üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi
İslâm Tetkikleri
Enstitüsü
Dergisi,
İstanbul 1953 -
Şairleri
İbnülemin Mahmûd Kemal İnal,
Son Asır Türk Şairleri, I-XII,
İstanbul 1930-41.
İbnülemin,
Son
Sadrıazamlar
îzâhu'l-meknûn
Bağdatlı İsmâil Paşa,
îzâhu'l-meknûn
fı'z-zeyl 'alâ
Keşfı'z-zunûn
'an esâmi'l-kütüb
ue'l-fûnûn
(nşr. Kilisli Muallim Rifat Şerefeddin Yaltkaya), I-II,
İstanbul 1945-47.
İbnülemin Mahmûd Kemal İnal,
Osmanlı
Devrinde
Son Sadrıazamlar,
I-IV,
İstanbul 1940-53.
İbrâhim Rifat Paşa,
Mir^âtü
'l-Ha
remeyn
İbrâhim Rifat Paşa.
Mifâtü'l-Haremeyn
ev
er-Rahalâtü'l-Hicâziyye
ve'l-hac
meşâ'iruhü 'd-dîniyye, I-III,
Kahire 1344/1925.
Kâdîhân,
el-Fetâvâ
Fahreddin Hasan
b. Mansûr el-Özcendî,
el-Fetauâ
'l-haniyye
(ei-Fetâvâ'l-Hindiyyeiçinde),
I-III, Bulak 1310,
Kâdî iyâz.
Tertîbü'l-medârik
İyâz b. Mûsâ b. İyâz,
Tertîbü'l-medârik
ve takrîbü'l-mesâlik
li-ma'rifeti
a'lâmi mezhebi'l-İmâm
Mâlik
(nşr. Ahmed Bükeyr Mahmûd), I-III,
Beyrut 1387-88/1967-68.
İzmirli,
Yeni
ve
İlm-i
Kelâm
Şubhu'l-a,cşâ
Kalkaşendî,
İsmail Hakkı İzmirli,
Ahmed b. Ali el-Kalkaşendî,
Yeni ilm-i
Şubhu'l-a'şâ
Kelâm,
I-II, İstanbul 1339-40 r./1341-43.
fı
şınâ'ati'l-irtşâ',
I-XV, Kahire 1910-20.
Kaikaşendî,
Şubhu'l-acşâ
(Şemseddin)
Ahmed b. Ali el-Kalkaşendî,
Şubhu'l-a'şâ
fi
sırıâ'aü'linşâ',
I-IV, VII, X-XIV (nşr. M. Hüseyin
Şemseddin); V (nşr. Nebîi Hâlid Hatîb);
VI, VII1-IX (nşr. Yûsuf Ali Tavîl),
Beyrut 1407/1987.
Kehhâle.
M uccem ü 'l-m ü'ellifin
Koksal, İslâm
Ömer Rızâ Kehhâle,
Mu'cemii
'l-mü'ellifın:
terâcimü
muşannifı'lkütübi'l-'Arabiyye,
l-XV,
Dımaşk 1376-81/1957-61 - >
Beyrut, ts.
(Dâru ihyâi't-türâsi'l-Arabî).
Kamus
Tercümesi
Fîrûzâbâdî, Ebü't-Tâhir,
el-Okyânusü
'l-basit
fî
tercemeti'i-Kâmûsi'l-muhît
(trc. Âsim Efendi), i-lll,
İstanbul 1230-33;
I-IV, İstanbul 1304-1305.
Şemseddin Sâmi,
Kamûsü'l-a'lâm,
I-VI, İstanbul 1306-16/1888-99.
Karal, Osmanlı
Tarihi
Enver Ziya Karal, Osmanlı
Tarihi,
V-VIII, Ankara 1947-62.
Hukuku
Karaman, İslâm
Hayreddin Karaman.
islâm Hukuku, 1,
İstanbul 1974; II (1982); III (1987);
I-III, İstanbul 1986-87.
Karatay, Farsça
Basmalar
Fehmi Edhem Karatay,
istanbul Üniversitesi
Kütüphanesi
Farsça Basmalar
Katalogu,
İstanbul 1949.
Karatay, Türkçe
Bedfff
Ebû Bekir b. Mes'ûd el-Kâsânî,
BedâTu 'ş-şanâT fi
tertîbi'ş-şerâ'i',
Kâşânî,
Iştılâhâtü'ş-şûfiyye
Iştılâhâtü
(a.s.)
Araştırmaları
I
M. Fuad Köprülü,
Köprülü, İlk
Keşfü'z-zunûn
Köprülü,
Türk Edebiyatı
Kâtib Çelebi. Keşfü'z-zunûn
'an esâmi'l-kütüb
ue'l-fünûn
(nşr. Kilisli Muallim RifatŞerefeddin Yaltkaya), I-II,
İstanbul 1360-62/1941-43.
1,
Kâtib Çelebi,
Cihannümâ,
Kettânî,
el-Risâletü'l-müstetrafe
Muhammed b. Ca'fer el-Kettânî,
er-Risâletü
'l-müstetrafe
(nşr. Muhammed el-Müntasır),
Dımaşk 1383/1964.
Kettânî,
el-Risâletü'l-müstetrafe
Türk
Lewis,
Modern
ilk
Edebiyatında
Mutasavvıflar,
İstanbul 1919.
Tarihi
Türk Edebiyatı
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
Abdülkâdir b. Muhammed
b. Muhammed el-Kureşî,
el-Cevâhirü'l-mudıyye
fî
tabakâti'l-Hanefıyye
(nşr. Abdülfettah M. el-Hulv).
I-III, Kahire 1393-99/1973-79;
l-V, Kahire 1413/1993.
Kuşeyrî,
el-Câmf
'ş-şuarâ
Ankara 1978-81.
Ya'kûb b. İshak el-Kindî,
el-felseftyye
Kip, TSM Sözlü
İstanbul 1286-87.
l i n k Kip, TRT Türk Sanat
Sözlü Eserler
Kâtib Çelebi,
Kocatürk,
Türk Edebiyatı
Tuhfetü 'l-kibâr fı esfâri'l-bihâr,
İstanbul 1141, 1329.
Vasfı Mahir Kocatürk,
Kays Âl-i Kays.
Ankara 1970, 1964.
ue'l-edebü
Musikisi
Repertuuarı,
Ankara 1979; 1989.
Kâtib Çelebi.
Tuhfetü'l-kibâr
Kays Âl-i Kays,
Eserler
er-Risâle
el-îrâniyyûn
el-İrâniyyün
'l-'Arabî:
and Arab Literatüre,
Iranians
I VII,
Tahran 1984-86.
Büyük
Türk Edebiyatı
Konyalı,
Tarihi,
Akşehir
İbrahim Hakkı Konyalı,
Akşehir,
Tarihı-Turistik
mine'l-Kâfî
Muhammed b. Ya'küb el-Küleynî,
mine'l-Kâfî
(nşr. Ali Ekber el-Gaffârî), I-II,
Tarihi
Beyrut 1401.
Kütübî,
Kehhâle,
Aclâmü'n-nisâ3
Konyalı. Üsküdar
Ömer Rızâ Kehhâle.
A'lâmü 'n-nisâ' fi
'âlemeyi'l-'Arab
ue'l-islâm, I-IV,
Beyrut 1404/1984.
İbrahim Hakkı Konyalı,
Âbideleri ve Kitâbeleriyle
Üsküdar Tarihi, I-II,
İstanbul 1976-77.
Tarihi
'l-Mektebe
'l-'Arabiyye,
Makdisî,
Ahsenü't-tekâsîm
Muhammed b. Ahmed el-Makdisî,
Ahsenü't-tekâsîm
fı
ma'rifeti'l-ekâlîm
(nşr. M. |. de Goeje),
Leiden 1877.
Makdisi,
el-BetP
ve't-târîh
Mutahhar b. Tâhir el-Makdisî,
Kitâbü'l-Bed'
ve't-târîh
(nşr. Cl, Huart), I-VI,
Paris 1899-1919 -sBağdad, ts.
(Mektebetü'l-Müsennâ).
Makkarî,
Nefhu't-tîb
Ahmed b. Muhammed
el-Makkarî, Nefhu't-tîb
min
ğusni'l-Endelüsi'r-ratîb
(nşr. ihsan Abbas), I-VIII,
Beyrut 1388/1968
Fevâtü'l-Vefeyât
Muhammed b. Şâkir el-Kütübî,
Makrîzî,
Fevâtü'l-Vefeyât
Ahmed b. Ali el-Makrîzî,
ve'z-zeyli
'aleyhâ
el-Hıtat
(nşr. ihsan Abbas), I-V,
Kitâbü'l-Mevâ'iz
Beyrut 1973-74.
bi-zikri'l-hıtat
ue'l-i'tibâr
ve'l-âşâr, 1-11,
Bulak 1270.
Kılavuz,
İstanbul 1945.
Maca
Beyrut 1404/1984.
K u ş e y r î , er-Risâle
(Uludağ)
Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî,
Kuşeyrî Risâlesi:
Tasavvuf İlmine Dair
(trc. Süleyman Uludağ),
İstanbul 1980.
el-Uşûl
Târih
Ma'a 'l-Mektebeti
el-Câmi'
li-ahkâmi'l-Kur'ân
(nşr, Ebû ishak ibrâhim), l-XX,
Kahire 1386-87/1966-67.
Küleynî, el-Uşûl
Lutfî,
Ahmed Lutfî, Târih, I-VII1,
İstanbul 1290-1328;
IX-XV (nşr. Münir Aktepe),
Ankara 1984-92.
Abdurrahman Utbe,
Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî,
er-Risâletü
'l-Kuşeyriyye
(nşr. Abdülhalîm Mahmûd Mahmûd b, Şerîf), I-II,
Kahire 1972-74.
Kınalızâde Hasan Çelebi,
Doğuşu
Bulak 1299-1308
Kınalızâde,
Tezkire
Türkiye'nin
Bernard Lewis,
Modern Türkiye'nin
Doğuşu
(trc. Metin Kıratlı),
Ankara 1970, 1984.
b. Manzûr, Lisânü 'l-'Arab, l-XV,
İstanbul 1926.
Ebû Abdullah Muhammed
b. Ahmed el-Kurtubî,
Kâtib Çelebi, Fezleke-i Târih, l-II,
Tarihi,
Muhammed b. Mûkerrem
Tarihi,
Muhammed b. Ca'fer el-Kettânî,
Hadis Literatürü:
er-Risâletü'lmüstetrafe (dipnot ve ilaveleriyle
trc. Yusuf Özbek),
İstanbul 1994.
Kahire 1950-53.
Kâtib Çelebi. Fezleke
Tarihi
Lisânü'l-Arab
Köprülüzâde Mehmed Fuad,
Kurtubî,
Resâ'ilü 'l-Kindî
Levend.
Türk Edebiyatı
Mutasavvıflar
Köprülüzâde Mehmed Fuad,
(Özbek)
(nşr. M. Abdülhâdî Ebû Rîde),
İstanbul 1145.
Muhammed Abdülhay el-Leknevî,
el-Fevâ'idü
'l-behiyye
fî
terâcimi'l-Hanefıyye
(nşr. M. Bedreddin Ebû Firâs),
Kahire 1324.
Türk Edebiyatı
Kindî, ResâHl
Cihannümâ
Leknevî.
el-FevâHdü'l-behiyye
Agâh Sırrı Levend,
Kureşî.
el-Cevâhirü'l-mudıyye
Kahire 1981.
Kâtib Çelebi,
Latîfı
(nşr. Ahmed Cevdet),
Ankara 1973.
(nşr, İbrahim Kutluk), I-II,
'ş-şüfıyye
(nşr. M. Kemâl İbrâhim v.dğr.),
Köprülü.
Edebiyat
Tezkire
İstanbul 1314.
M. Âsim Koksal,
islâm Tarihi: Hz. Muhammed
ve islâmiyet, Mekke Devri,
I-VII, istanbul 1987.
Muhammed b. İbrâhim el-Kelâbâzî,
Kitâbü 't-Ta'arruf
li-mezhebi
ehli't-taşauuuf
(nşr. Mahmûd Emîn en-Nevâvî),
Kahire 1400/1980.
Tezkiretü
(a.s.)
(Mekke)
Tarihi
Latifi,
Latîfî, Tezkire-i
Ankara 1966, 1987, 1989.
(Nevâvî)
I-VII, Kahire 1327-28.
Abdürrezzâk b. Ahmed el-Kâşânî,
Koksal, İslâm
Edebiyat Araştırmaları
Yazmalar
Fehmi Edhem Karatay,
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi
Türkçe Yazmalar Katalogu, I-II,
İstanbul 1961.
Kâsânî.
et-Tacarruf,
Kelâbâzî,
et-Tacarruf
Kümûsü'l-a'lâm
Mukayeseli
Kelâbâzî,
Muhammed b. İbrâhim el-Kelâbâzî,
Kitâbü 't-Ta'arruf
li-mezhebi
ehli't-taşavvuf,
Kahire 1960.
(Medine)
Tarihi
M. Âsim Koksal,
islâm Tarihi: Hz. Muhammed
ve islâmiyet, Medine Deuri,
I-XI, İstanbul 1987.
Lâmiî,
Nefehât
Tercümesi
Abdurrahman b. Ahmed
el-Câmî,
Nefehâtü'l-üns
(trc. Lâmiî Çelebi),
İstanbul 1289
İstanbul 1980.
Makrîzî.
es-Sülûk
Ahmed b. Ali el-Makrîzî,
Kitâbü 's-Sülûk
li-ma'rifeti
düveli'l-mülûk
(nşr. M. Mustafa Ziyâde-Saîd
Abdülfettâh Âşûr),
I-XII, Kahire 1957-73.
et-Tenbîh
Müstevfî,
Ma'sûm Ali Şah, TarâHk
Mes'ûdî,
Ma'sûm Ali Şah,
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdî,
Mecelletü
Nüzhetü'l-kulûb
Tarâ'iku'l-hakâ'ik{nşr.
et-Tenbîh
M. Ca'fer Mahcûb), I-III,
(nşr. M. (. De Goefe),
Ma'hedi'l-mahtûtâti'l-'Arabiyye,
Küveyt 1376/1956 -
Tahran 1339-45 hş.
Leiden 1894 - * Beyrut 1981.
Hamdullah el-Müstevfî,
Nüzhetü'l-kulûb
(nşr. G. Le Strange),
Leiden 1915 ~> Tahran 1362.
MMMA
ve'l-işrâf
(Küveyt)
MOG
Kitâbü't-Tevhîd
Mâtürîdî,
Mevlânâ,
Mesnevi
Ebû Mansûr Muhammed
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,
Mitteilungen
Geschichte,
el-Mâtürîdî,
Mesnevî Itrc. Veled izbudak), l-VI,
İstanbul 1942.
MSOS
Kitâbü't-Tevhîd
(nşr. Fethullah Huleyf),
Beyrut 1970
Mâtürîdî,
İstanbul 1979.
Meydânî,
Mecmacu'l-emşâl
Te'vîlât
Ebû Mansûr Muhammed
el-Mâtürîdî, Te'vîlâtü
Ehll's-sünne:
Tefsîrü'l-Mâtürîdî, 1
(nşr.ibrâhim Avazeyn Seyyid Avazeyn).
Kahire 1391/1971.
Mâverdî,
el-Ahkâmü'ssultâniyye
(Abdülhamîd)
Ahmed b. Muhammed el-Meydânî,
Mecma'u 'l-emşâl
Mez,
el-Hadâretü'l-Islâmiyye
Suâd el-Hakîm.
el-Mu'cemü'ş-şûfi
el-fıikme fî
hudûdil-kelime,
Beyrut 1401/1981.
ME
M. F. Abdülbâkl,
Mecelletü 'İ-Ezher,
Kahire 1355/1936, V I I (I-VI. ciltler Nûrul-İstâm
ismi ile yayımlanmıştır,
Kahire 1349/1930-1354/1935).
M. Fuâd Abdülbâkl,
el-Mu'cemü
'l-müfehres
li'elfâzi 'l-Kur'ân
i'l-Kerîm,
Kahire 1950.
el-Muccem
MIDEO
Taşköprizâde,
Hadâiku
'ş-Şekâik
(trc. Mehmed Mecdî Efendi.
nşr. Abdülkadir Özcan), I,
İstanbul 1989.
Miftâhu
Ahkâm-ı
Mecelle-ı
Adliyye
Umûr-ı
Belediyye
Osman Nuri [Ergin],
Mecelle-i
Umür-ı Belediyye,
I-V,
İstanbul 1330-38.
Mecmûa-i
Cevâmi'
Hacı İsmâil Beyzâde Osman Bey,
Mecmûa-i Cevâmi', I-II,
İstanbul 1304
(Bandırmalızâde Ahmed Münib'in
zeyliyle beraber).
MES
Mlddle Eastern
Studies,
London 1964 -
MESA
künûzi's-sünne
Mir'âtü'l-Haremeyn
Eyüp Sabri Paşa,
Mir'âtü
'l-Haremeyn
(Mir'ât-ı Mekke-Mir'ât-ı
Mir'ât-ı Cezîretû 'l-Arab),
İstanbul 1301-1306.
MedîneI-III,
Mizzî,
Tehzîbü'l-Kemâl
Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî,
Tehzîbü'l-Kemâl fi esmâ'ir-ricâl
(nşr. Beşsâr Avvâd Ma'rûf), I-XXXV,
Beyrut 1403-13/1982-92.
MM
Musiki
Mecmuası,
İstanbul 1948 -
Bulletin
MiddleEast
Studies
Associatiorı
Bulletin,
N e w York 1967 -
MMİADm.
Mes'ûdî,
Mürûcü'z-zeheb
Dominica
du Caire,
A. J. Wensinck,
Miftâfıu
künûzi's-sünne
(trc. M. F. Abdülbâkl).
Lahor, ts. - > Beyrut 1403/1983.
Mecelle
Mecelle-i
Melanges de l'lnstitut
in d'Etudes Örientales
LeCaire 1 9 5 4 -
(Abdülhamîd)
Mecelletü
Mecma'i'l-'ilmiyyi'l'Arabî
bi-Dımaşlf,
Dımaşk 1921-68.
emü'ş-şûfî
M. Emîn el-Muhibbî, Hulâşatü'l-eşer
fi (terâcimi)
a'yâni'l-karni'l-hâdî
'aşer(nşr Mustafa Vehbî), I-IV,
Kahire 1284 - +
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
Murâdî,
Silkü'd-dürer
M. Halil el-Murâdî,
Silkü'd-dürer
fi a'yâni'l-karni'ş-şânfaşer,
I-IV,
Bulak 1301 - » Bağdad, ts.
(Mektebetü'l-Müsennâ).
MUSJ
Melanges
de l'üniversite Saint
Beyrut 1 9 0 6 -
Joseph,
Alâeddin Ali el-Muttaki el-Hindî,
Kenzü'l-'ummâl
fi
süneni'l-akvâl
ve'l-efâl
(nşr. Bekrî HayyânîSafvetü's-Sekâ), I-XVI,
Beyrut 1399/1979; 1405/1985.
el-Muvatta?
Mâlik b. Enes,
Münâvî,
el-Muvatta'.
el-Kevâkib
M. Abdürraûf el-MünâVî,
el-Kevâkibü
'd-dürriyye
fi
terâcimi's-sâdeti'ş-şûfiyye
(nşr. Mahmûd Hasan Rebî'), I-II,
Kahire 1357/1938.
Müııeccimbaşı,
Sahâifü'l-ahbâr
Ahmed Dede Müneccimbaşı,
CârniVd-düvel
(trc. Ahmed Nedîm,
Sahâyifü 'l-ahbâr), I-III,
İstanbul 1285.
Münzevî, Fihrist
Ahmed b. Hanbel,
Mes'ûdî,
Mecelletü
MecmaH'l-luğati'l'Arabiyye
bi-Dımaşk,
Dımaşk 1969 -
el-Müsned,
Ahmed-i Münzevî,
Fıhrist-i
tiüshahâ-yi
Hattî-yi Fârsî, I-VI, Tahran 1348 hş.
Müsned
(Kahire)
Mecelletü
Ma'hedi'l-mahtûtâti'l-'Arabiyye,
Kahire 1 3 7 5 / 1 9 5 5 -
el-Mevsü'atü
'l-fıkhiyye,
Küveyt 1 4 0 4 / 1 9 8 3 -
Mv.Fs.
el-Mevsû'atü'l-Filistîniyye.l-N,
Dımaşk 1984.
Mv.M
el-Meusûatü'l-Mağribiyye
li'l-a'lâmi'l-beşeriyye
ve'l-hadâriyye,
l-II,
Rabat 1976-81.
The Moslem World,
Hartford, Connecticut 1911 -
Naîmâ, Târîh
Mustafa Naîmâ, Târih, I-VI,
İstanbul 1280
(çerçeveli), 1281-83.
NBD
J. D. Douglas.
The Neu) Bible
Dictionary,
Leicester 1976.
NDB
Nouveau Dictionnaire
Levey(Suisse).
Nefîsî,
Târîh-i
Biblique,
Nazm u Neşr
Saîd-i Nefîsî,
Târîfy-i Nazm u Neşr der
Iran ve derZebân-ı Fârsî, I-II,
Tahran 1344 hş.
Nesefî,
Tebşıratü'l-edille
(Salame)
Ebü'l-Muîn en-Nesefi,
Tebşıratü'l-edille
fi'l-kelâm
(nşr. Cl. Salame), l-II,
MMLADm.
MMMA
Marmara
Üniversitesi
Fen - Edebiyat
Fakültesi
Türklük Araştırmaları
Dergisi,
İstanbul 1984 -
MW
Muttakî el-Hindî,
Kenzü'l-ummâl
MMİIr.
Mürûcü'z-zeheb
(Meynard)
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdî,
Mürûcü'z-zeheb
ve me'âdinü
'l-cevher:
Prairies d'Or (trc. ve nşr.
Barbier de Meynard), I-IX,
Paris 1861-77.
Târîh-i
Güzide
(Nevâî)
Hamdullah el-Müstevfî,
Târîh-i Güzide
(nşr. Abdülhüseyn-i Nevâî),
Tahran 1336-39 hş.
Mv.F
Hulâşatü'l-eşer
Muhibbi,
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdî,
Mürûcü 'z-zeheb
ve
me'âdinü'l<evher
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
I-IV, Kahire 1367/1948 - >
Beyrut 1384-85/1964-65.
Mecelletü
Mecma'i'l-'ilmiyyi'l-'lrâkî,
Bağdad 1950 -
Müstevfî,
MÜTAD
e l-Mucc
Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed elMâverdî,
el-Ahkâmü's-sultâniyye,
Beyrut 1405/1985.
Tercümesi
Mitteilungen
des Seminars für
orientalische Sprache an der
Friedrich-Wilhelms
Universitât. zu
Berlin, Berlin 1 8 9 8 -
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd), I-II,
Dımaşk 1393/1972.
Adam Mez,
el-Hadâretü
'l-lslâmiyye
fi '1-lç.ami 'r-râbFi 'l-hicrî
(trc. M. Abdülhâdî Ebû Rîde), I-II,
Kahire 1360/1941, 1377/1957.
Mecdî, Şeküik
zur
Osmanischen
I-IV, Wien 1921-22.
(Strange)
I-VI, Kahire 1313.
Dımaşk 1990-93.
Neşrî, Cihannümâ
(Unat)
Neşrî Mehmed,
Kitâb-ı
Cihan-Nümâ:
Neşrî Tarihi (nşr. F. Reşit Unat Mehmet Altay Köymen), l-II,
Ankara 1949-57.
Müstakimzâde, Tuhfe
Nevevî, Şerhu
Süleyman Sâdeddin
Müstakimzâde,
Tuhfe-i Hattatın (nşr.
ibnülemin Mahmûd Kemal),
İstanbul 1928.
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
el-Minhâc fî şerhi
Sahîhi Müslim b. el-Haccâc,
I-XV|İI, Kahire 1347-49/
1929-30, 1392/1972.
Müslim
Nevevî,
BTMA
öztuna,
Tehzîb
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
Tehzibü l-esmâ'
ue'l-luğât
Selâhaddin Halîl b. Aybeg es-Safedî,
Manuscripts
Kitâbü'l-Vâfi
bi'l-vefeyât
(nşr. ihsan Abbas Şükrî Faysal), I-XX1I,
Wiesbaden 1401-1402/1981-82.
Museum,
Pakalın
(Dârü'l-Kütübi'l-ilmiyye).
Nlzâmülmülk,
Siyâsetnâme
(Köymen)
Hasan b. Ali b. İshak et-Tûsî,
Siyâsetnâme:
Sîyerü'l-mülûk
(trc. M. Altay Köymen),
Ankara 1982.
Nüveyhlz.
Muccem ü 'l-m iifess i rîn
Âdil Nüveyhiz,
Mu'cemü
'l-müfessirîn
min şadri'l-islâm
hatte'l-'aşri'l-hâzır,
I Beyrut 1403/1983.
Mehmet Zeki Pakalın,
Osmanlı Tarih Deyimleri
ve Terimleri Sözlüğü, I-III,
İstanbul 1946-56.
Târih
Peçuylu İbrâhim,
İstanbul 1281-83 - >
RMM
İstanbul 1980.
Revue
du monde
musulman,
sy. 1-66, Paris 1907-26.
M. Ebü'l-Fazl - Ali M. ei-BicâvîHüseyin Nassâr v.dğr.).
Kahire 1395-1405/1975-85.
Roma 1921 -
Oriens
Şark
Mecmuası,
Ronart,
CEAC
Stephan-N. Ronart,
Concise Encyclopedia
of arabic
Civilisation, Amsterdam 1959.
RSO
POF
Prilozi za Orijentalnu
Sarajevo 1950 -
Filologiyu,
Râgıb el-İsfahânî,
el-Müfredât
Hüseyin b. Muhammed
b. Râgıb el-İsfahânî,
el-Müfredât fî
ğarîbi'l-Kur'ân
(nşr. M. Seyyid Kîlânî),
Kahire 1381/1961.
OM
Râsânen,
Versuch
M. Râsânen,
Versuch eines
etymologischen
Wörterbuchs der
Türksprachen,
Helsinki 1969.
Râşid,
Târih
Râşid Mehmed Efendi,
Rivista degli Studi
R o m a 1907 -
Orientali,
Runciman,
Haçlı
Seferleri
Tarihi
S. Runciman,
Haçlı Seferleri Tarihi,
(trc. Fikret Işıltan),
I-III, Ankara 1986-87.
Rypka,
HIL
J. Rypka,
History oflranian
Dordrecht 1968.
Rypka,
Literatüre,
ILG
Oruç b. Âdil,
Tevârih-i Âl-i Osmân,
(nşr. Fr. Babinger), Hannover 1925.
Osmanlı
Müellifleri
Bursalı Mehmet Tâhir,
Osmanlı Müellifleri, I-III,
İstanbul 1333-42 - >
Heppenheim, Bergstrasse 1971.
Osm.Ar.
Studies,
Rauf Yekta, Türk
Musikisi
Rauf Yekta Bey, Türk
Musikisi
(trc. Orhan Nasuhioğlu),
İstanbul 1986.
RE
Paulys-Wissowa,
Real-Encyclopadie
der Classischen
Altertumsıvissenschaft,
Stuttgart-München 1894 REI
Revue des Etudes
lslamiques,
Sââtî,
el-Fethu'r-rabbânî
Ahmed b. Abdurrahman es-Sââtî,
el-Fethu'r-rabbânî
li-tertîbi
Müsnedi'l-İmam
Ahmed
b. Hanbel eş-Şeybânî ve ma'ahu
Kitâbü
Bulûği'l-emânî...,
I-XX1V, Beyrut, ts.
(Dâru İhyâi't-türâsi'l-Arabî).
Sâbî, Rusûmü
Ebü'l-Hüseyin Hilâl
b. Muhassin es-Sâbî,
Rusûmü
dâri'l-hilâfe
(nşr. Mîhâîl Avvâd),
Beyrut 1406/1986.
Târîhu'l-edeb
Ömer Ferruh,
Reşehât
Târîhu'l-edebi' l-'Arabî, I-VI,
Beyrut 1981-84.
Reşehât-ı Ay nü
Tercümesi,
Safî Ali b. Hüseyin Vâiz Kâşifi,
'l-hayât,
(trc. M, Şerîf el-Abbasî),
Özalp, Türk Musikisi
Mehmet Nazmi Özalp, Türk
Tarihi, l-II, Ankara, ts.
(TRT Müzik Dairesi Yayını).
Özeğe,
Tarihi
Musikisi
Katalog
M. Seyfeddin Özeğe,
Eski Harflerle basılmış
Türkçe
I-V,
Eserler Katalogu,
TMNU
Türk Mûsikîsi
ve Usûlleri
Nazariyatı
Kudüm
İstanbul 1984.
Sâbûnî,
el-Bidâye
Ahmed b. Mahmûd es-Sâbûnî,
el-Bidâye fi usulü'd-din
(nşr. Bekir Topaloğlu),
Dımaşk 1399/1979.
Reşîd Rızâ,
Tefsîrü'l-menâr
M. Reşîd Rızâ,
Tefsîrü'l-Kufâni'l-hakîm:
Tefsîrü'l-menâr, I-XII Kahire 1353-54
Beyrut, ts.
(Dârü'l-Ma'rife);
Sadrüşşerîa,
et-Tavzîh
Sadrüşşerîa Ubeydullah b. Mes'ûd,
et-Tavzîh fî halli
ğavâmizi't-Tenkîh
(Teftazânî, et-Telvîh içinde), I-II,
Kahire 1377/1957.
Safâ,
Edebiyyât
Kahire 1373-80/1953-61.
Zebîhullah Safâ,
RHC
Tahran 1332-64 hş.
Târîh-i Edebiyyât
İsmail Hakkı Özkan,
Velveleleri,
b. Muhammed es-Sa'lebî,
'Arâ'isü
'l-mecâlis:
Kahire 1301.
Kışaşü'l-enblyâ',
Or.
Recueil des Historiens des
Croisades: Historiens
Orientaux
(ed. Academie des
Inscrlptions et Belles Lettres),
I-V, Paris 1841-1906.
der İrân, I-V,
S a f â , Gencine-i
Sühan
Zebîhullah Safâ.
Gencine-i
Sühan,
Sâlihiyye,
el-Muccemü'ş-şâmil
M. îsâ Sâlihiyye,
el-Mu'cemü'ş-şâmil
li't-türâsi'l-'Arabiyyi'l-matbû',
l-V,
Kahire 1992-95.
Sarton,
Introduction
G. Sarton,
Introduction
to the History of Science,
I-III, London 1962;
N e w York 1975.
Schimmel,
Mystical
of
Dimensions
islam
A. Schimmel,
Mystical
Dimensions
of islam,
North Carolina 1975.
Seâlibî,
Yetîmetü'd-dehr
Ebû Mansur es-Seâlibî,
Yetimetü'd-dehr
fı mehâsini
ehli'l'aşr (nşr. Müfid M. Kumeyha), I-V,
Beyrut 1403/1983.
Sefînetü'r-rüesâ,
Sefinetü'l-vüzerâ
Mehmed Hafıd,
Sefınetü 'l-vüzerâ
(nşr. ismet Parmaksızoğlu),
İstanbul 1952.
Sehâvî,
ed-Dav'ü'l-lâmic
Muhammed b. Abdurrahman
es-Sehâvî,
ed-Dav'ü'l-lâmi'
li-ehli'l-kami't-tâsi',
I-X1I,
Kahire İ 353-55.
Sehâvî, el-İHân
bi't-tevbîh
Muhammed b. Abdurrahman
es-Sehâvî, el-İ'lân
bi't-tevbîh
li-men
zemme't-târîh
(nşr. Fr. Rosenthal),
Beyrut, ts.
İstanbul 1291.
İstanbul 1971-80.
Özkan.
Ebû İshak Ahmed
dâri'l-hilâfe
Paris 1927 Ömer Ferruh,
cArâHsü'l-mecâlis
Sa'lebî,
Sefînetü'r-rüesâ
Ahmed Resmî,
İstanbul 1269.
J. Rypka, Iranische
Literaturgeschichte,
Leipzig 1959.
Târih, I-V, İstanbul 1282.
Osmân
Osmanlı
Araştırmaları:
The Journal ofOttoman
İstanbul 1980 -
Rieu, Catalogue
of the
Persian
Manuscripts
P. Charles Rieu. Catalogue
ofthe
Persian Manuscrits in the
British Museum, I-III,
London 1879-83; Suppl., 1895.
Târîh-i Peçevî, l-II,
Pezdevî,
Kenzü'l-vüşûl
Fahrü'l-İslâm Ali
b. Muhammed el-Pezdevî,
Kenzü'l-vüşûl,
(Abdülazîz el-Buhârî,
Keşfü'l-esrâriçinde),
l-IV,
İstanbul 1308.
Nüveyrî,
Nihâyetü'l-ereb
Ahmed b. Abdülvehhâb en-Nüveyrî,
Nihâyetü'l-ereb
ft fünûni'l-edeb,
[-XVIII,
Kahire, ts. 11923]
(Vezâretü's-Sekâfe ve'l-irşâd),
XIX-XXVII (nşr.
Oruç b. Âdil,
Tevârîh-i
Âl-i
of the Turkish
el-Vâfî
Safedî.
Catalogue
London 1888.
Göttingen 1242 —> Beyrut, ts.
Oriens: Milletlerarası
Tetkikleri Cemiyeti
Leiden 1 9 4 8 -
P. Charles Rieu,
in the British
(nşr. F. Wüstenfe!d), 1/1-2, II/1-2,
Oriente Moderno,
Catalogue
Rieu.
Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi
Ansiklopedisi,
l-II, Ankara 1990.
(Dârü'l-Kütübi'l-ilmiyye).
Sehî,
Tezkire
Tezkire-i Sehî, İstanbul 1325.
Sehî, Tezkire
(Kut)
Heşt Bihişt: The Tezkire
by Sehî Beg,
A n Anaiysis of the First
Biographical,
Work on Ottoman poets with a
Critical Edition Based on Ms.
Süleymaniye Library,
A y a s o f y a O. 3545 by Günay Kut.
Harvard - Cambridge,
Massachussets 1978.
Selânikî, Târih
(ipşirli)
Selânikî Mustafa Efendi,
I-VI,
Tahran 1348-62 hş.
Târih (nşr. Mehmet ipşirli), I-II,
İstanbul 1989.
Selâvî,
Nusretnâme
Silâhdar,
el-İstikşâ
Sübkî, Tabakât
Şehâbeddin Ahmed es-Selâvî,
Silâhdar Fındıklı Mehmed Ağa,
Kitâbü'l-istikşâ
li-ahbâri 'd-düueli 'l-mağribi 'l-akşâ
(nşr. Ca'fer en-Nâsırî Muhammed en-Nâsırî), I-IX,
Dârülbeyzâ 1954-56.
Nusretnâme
Sem'ânî,
el-Ensâb
Abdülkerîm b. Muhammed
es-Sem'ânî, el-Ensâb, I-VI
(nşr. Abdurrahman b. Yahyâ),
Haydarâbâd 1961-66; VII-VIII
(nşr. Muhammed Avvâme),
Dımaşk 1976; IX
(nşr. Muhammed A v v â m e Riyâzî Murâd),
Dımaşk 1979;
X (nşr. Abdülfettâh M. el-Hulv),
Dımaşk 1979.
S e m ' â n î , el-Ensâb
(Bârûdî)
Abdülkerîm b. Muhammed
es-Sem'ânî, el-Ensâb
(nşr. Abdullah Ömer el-Bârûdî),
I-V, Beyrut 1408/1988.
Sem'ânî,
et-Tahbîr
Abdülkerîm b. Muhammed
es-Sem'ânî,
et-Tahbîr
fi'l-mu'cemi'l-kebîr
(nşr. Münire NâcîSâlim),
I-II, Bağdad 1395/1975.
Meşâdirü'l-hak
Senhûrî,
Abdürrezzâk Ahmed es-Senhûrî,
Meşâdirü'l-hak:
fi'l-fıkhi'l-islâmı,
I-VI, Kahire 1954-60.
İstanbul 1966-69.
Silâhdar,
Târih
Silâhdar Fındıklı Mehmed Ağa,
Târih (nşr. Ahmed Refik). I-II,
İstanbul 1928.
SM
İstanbul 1906-11.
Sırât-ı Müstakim,
so
Studia
Orientalia,
Helsinki 1 9 2 5 Solakzâde,
Târih
Solakzâde Mehmed Hemdemî,
Târih, İstanbul 1297.
Spuier, İran
Serahsî,
Sebîlürreşâd,
STAD
el-Uşul
el-Uşul (nşr. Ebü'l-Vefâ el-Efgânî), I-II,
Haydarâbâd 1372 - » Beyrut 1973.
Dergisi,
el-Lümcf
GAS
Fuat Sezgin, Geschichte
des arabischen schri/ttums, I-IX,
Leiden 1967-84.
Sezgin, GAS
(Ar.)
Fuat Sezgin,
Târîhu't-türâşi'l-'Arabî
(trc. Mahmûd Fehmî Hlcâzî v.dğr.),
I-VIII, Riyad 1402-1408/1982-88.
SF
Seruet-i
C. A. Storey, Persian
Literatüre:
A Bio-Bibliographical
Suruey,
I-II,London 1927, 1 9 7 0 ;
III (1984-90); IV (1939);
V (nşr. Fr. de Blois),
London 1992-94.
Fünûn,
Devhatü'l-küttâb
Suyolcuzâde Mehmed Necîb,
Deuhatü'l-küttâb
(nşr. Kilisli Muallim Rifat),
İstanbul 1942.
Şâtıbî,
el-İHişâm
İbrâhim b. Mûsâ eş-Şâtıbî,
el-İ'tişâm{nşr.
M. Reşîd Rızâ),
Kahire 1332 - > Kahire, ts.
(el-Mektebetü't-Ticâriyyetü'l-kübrâ).
Hüsnü'l-muhâdara
Celâleddin es-Süyûtî.
Hüsnü
'l-muhadara
fî (ahbârı) Mışr
ue'l-Kahire
(nşr. M. Ebü'l-Fazl), I-II,
Kahire 1387/1967.
el-İtkân
Celâleddin es-Süyûtî,
ulûmi'l-Kur'ân,
Süyûtî,
el-Müzhir
Celâleddin es-Süyûtî,
el-Müzhir
fi'ulûmi'l-luğa
ue enuâ'ihâ (nşr. M. Ahmed
Câdelmevlâ v.dğr.),
I-II, Kahire, ts.
Tabakâtü'l-huffâz
(Lecne)
Celâleddin es-Süyûtî,
Tabakâtü'l-huffâz
(nşr. Lecne mine'l-ulemâ),
Beyrut 1403/1983.
und
Süyûtî,
Tabakâtü'l-huffâz
Celâleddin es-Süyûtî,
Tabakâtü 'l-huffâz
(nşr. Ali M. Ömer),
Kahire 1393/1973.
(Ömer)
Şehristânî,
Nihayet
ü'l-ikdâm
Muhammed b. Abdülkerîm
eş-Şehristânî, Nihayetü
'l-ikdâm
fi'ilmi'l-kelâm
(nşr A. Guillaume),
London 1934.
Şem'dânîzâde,
Müri't-tevârih
(Aktepe)
Şem'dânîzâde
Fındıklık
Süleyman Efendi Tarihi:
Müri't-teuârîh
(nşr. Münir Aktepe).
I-III, İstanbul 1976-81.
Şengel,
İlâhîler
Ali Rıza Şengel,
Türk Mûsikîsi
Klâsikleri:
ilâhîler (nşr. Yusuf Ömürlü), I-VI,
İstanbul 1979-82.
Şeşen,
Fihrisü
mahtûtâti't-tıbbi'l-İslâmî
Ramazan Şeşen v.dğr..
Fihrisü
mahtûtâti't-tıbbi'l-İslâmî
fi mektebâti
Türkiyâ:
Türkiye
Kütüphaneleri
İslâmî Tıp Yazmaları
(Arapça,
Türkçe ue Farsça
Kataloğu)
(ed. Ekmeleddin ihsanoğlu),
İstanbul 1984.
Şevkânî,
el-Bedrü't-tâlic
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî,
el-Bedrü't-tâli',
Tedrîbü'r-râvî
Süyûtî,
Celâleddin es-Süyûtî,
Tedrîbü 'r-râuî fi şerhi
Takrîbi'n-Neueuî
(nşr. Abdülvehhâb Abdüllatîf), I-II,
Kahire 1379/1959.
Şafiî,
er-Risâle
(Kîlânî)
Muhammed b. Abdülkerîm
eş-Şehristânî,
el-Milel
ue'n-nihal
(nşr. M. Seyyid Kîlânî), I-II,
Kahire 1381/1961.
I-II
Kahire 1348.
Şevkânî,
Irşâdü'l-fuhûl
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî,
İrşâdü 'l-fuhûl
ilâ
tahkilfi'l-hakk
min'ilmi'l-uşûl,
Beyrut, ts. (Dârü'l-Ma'rife).
Muhammed b. İdris eş-Şâfıî,
Sübkî,
Tabakât
Tâceddin Abdülvehhâb
b. Ali es-Sübkî,
1929-43 (Yeni Harf).
Osrnânî
Mehmed Süreyyâ, Sicill-i
Buğyetü'l-vucât
Süyûtî,
Subhî,
Târih
Subhî Mehmed, Târih,
İstanbul 1198.
Suyolcuzâde,
'l-kübrâ, I-II,
Kahire 1373/1954.
(el-Mektebetü't-Ticâriyyetü'l-kübrâ).
(Dâru ihyâi'l-kütübi'l-Arabiyye).
İstanbul
Ûniuersitesi
Edebiyat
Fakültesi
Sanat Tarihi Yıllığı,
İstanbul 1964 -
Suter,
Die
Mathematiker
H. Suter, Die Mathematiker
Astronomen
der
Araber und İhre Werke,
Leipzing 1900;
N e w York 1972.
et-Tabak&t
Şâtıbî,
el-Muvâfakât
İbrâhim b. Mûsâ eş-Şâtıbî,
el-Muuâfakât fî uşûli'ş-şerfa,
I-IV, Kahire, ts.
I-II, Kahire 1318.
Literatüre
İstanbul 1891-1928;
Sicill-i
Süiemî,
Tabakât
Muhammed b. Hüseyin
es-Sülemî,
Tabakâtü 'ş-şûfiyye
(nşr. Nûreddin Şerîbe),
Kahire 1389/1969.
Süyûtî,
Paris 1953 -
STY
I-II,
Ebû Nasr es-Serrâc, el-Lüma'
(nşr. Abdülhalîm Mahmûd Tâhâ Abdülkadir Server),
Kahire 1960.
Sezgin,
Storey,
Persian
Şa'rânî,
Abdülvehhâb b. Ahmed eş-Şa'rânî,
et-Jabakâtü
Süheylî,
er-Ravzü'l-ünüf
Abdurrahman b. Abdullah
es-Süheylî,
er-Rauzü'l-ünüf
fi
şerhi's-Sîreti'n-nebeuiyye
li'bniHişâm
(nşr.
Abdurrahman el-Vekîl), I-VII,
Kahire 1387-90/1967-70.
el-İtkân fi
Şemsüleimme es-Serahsî,
Serrâc,
Târih, I-IV, İstanbul 1291.
Süyûtî,
İstanbul 1911-25; 1948-65.
Studia Islamica,
I-XXX, Kahire 1324-31.
Serkîs,
Muccem
Yûsuf Elyân Serkîs,
Mu'cemü'l-matbû'âti'l'Arabiyye ue'l-mu'arrebe,
Kahire 1928-30.
Atâullah Efendi,
Tabakâtü
'ş-Şâffiyyeti'l-kübrâ
(nşr. Mahmûd M. et-TanâhîAbdülfettâh M. el-Hulv), I-X,
Kahire 1383-96/1964-76.
Celâleddin es-Süyûtî,
Buğyetü'l-uu'ât
fî
tabakati'l-luğauiyyîn
ue'n-nuhât
(nşr. M. Ebü'l-Fazl), I-II,
Kahire 1384/1964.
Şemsüleimme es-Serahsî.
el-Mebsût,
b. Ali es-Sübkî,
Süyûtî,
SR
Sanat Tarihi Araştırmaları
İstanbul 1987 -
Târih
Şânîzâde,
Şânîzâde Mehmed
Şehristânî, el-Milel
Moğolları
B. Spuier, iran Moğolları:
Siyâset, idare üe KültürilhânlılarDeuri
1220-1350
(trc. Cemal Köprülü),
Ankara 1957.
St.I
el-Mebsût
Serahsî,
(haz. ismet
Parmaksızoğlu), I-III,
(Tanâhî)
Tâceddin Abdülvehhâb
Osmânî,
l-IV, İstanbul 1308-15 - >
Heppenheim, Bergstrasse 1971.
Tabakâtü'ş-Şâfi'iyyeti'l-kübrâ,
I-VI, Kahire 1323-24 - >
Beyrut, ts. (Dârü'l-Ma'rife).
er-Risâle (nşr. Ahmed M. Şâkir),
Kahire 1359/1940; 1399/1979.
Şafiî,
el-Üm
Muhammed b. İdris eş-Şâfiî,
el-Üm, I-VII, Bulak 1321-26.
Şevkânî,
Neylü'l-evtâr
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî,
Neylü'l-eutâr
şerhu
Münteka'l-ahbâr
min ehâdîşi
seyyidi'l-ahyâr,
I-VIII, Kahire 1391/1971.
Şevki Dayf,
Târîhu'l-edeb
Şevki Dayf,
Târîhu 'l-edebi'l-'Arabî,
l-VI, Kahire, ts. (Dârü'l-Maârif).
Şeybî.
eş-Şıla
Kâmil Mustafa eş-Şeybî,
eş-Şıla beyne't-taşauvuf
ve't-teşeyyuc, I-II,
Bağdad 1964; Beyrut 1982.
Şeyhi,
Veköyiu'l-fuzalâ
Taberî. Târih ( d e G o e j e )
Muhammed b. Cerîr et-'ftberî,
Târihu'r-rusül
ue'l-mülûk
(nşr, M. |. de Goeje), I-lll,
Leiden 1879-1901.
Taberî, Târîh
(Ebü'1-Fazl)
Muhammed b. Cerîr et-Taberî,
Târihu'r-rusül
ue'l-mülûk
(nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl), i-XI,
Kahire 1960-70 -> Beyrut, ts.
(Dâru Süveydân).
M. Murtazâ ez-Zebîdî,
Tâcü'l-'arûs
min ceuâhiri'l- Kâmûs:
Şerhu'l-Kâmûs, l-X,
Kahire 1306-1307.
Tarihi
Şikarîzâde Ahmed Efendi,
Karaman Tarihi
(haz. Mesut Koman),
Konya 1946.
Şîrâzî,
el-Mühezzeb
Ebû İshak İbrâhim eş-Şîrâzî,
el-Mühezzeb ft
fıkhi'l-imâm eş-Şâfı'î, l-II,
Kahire 1379/1959-60.
Şîrâzî,
Tabakütü'l-fukahâ3
Ebû İshak İbrâhim eş-Şîrâzî,
Tabakâtü 'l-fukahâ'
(nşr. ihsan Abbas),
Beyrut 1401/1981.
Şirbînî.
Muğni'l-muhtâc
Şemseddin Muhammed
b. Ahmed eş-Şirbînî,
Muğni'l-muhtâc
ilâ ma'rifeti
me'ânî
elfâzi'l-Minhâc,
l-IV, Kahire 1958 ->
Dımaşk, ts. (Dârü'l-Fikr).
ŞM
Şarkiyat
Mecmuası,
İstanbul 1956 - .
Şükûn.
Farsça-Türkçe
Lügat
TA
I-XXXIII,
Taberî,
Câmicu'l-beyân
(Bulak)
Muhammed b. Cerîr et-Tâberî,
Câmi'u'l-beyân
"an
te'uili âyi'l-Kur'ân, I-XXX,
Bulak 1323-29
Beyrut 1406-1407/1986-87.
"teberi.
Câmicu'l-beyân
(Şâkir)
Muhammed b. Cerîr et-'ftberî.
Câmi 'u 'l-beyân
'an te'vîli
âyi'l-Kur'ân
(nşr. Mahmûd M. Şâkir —
Ahmed M. Şâkir), [-XVI,
Kahire 1955;1969.
TDEAD
THİTM
Ege üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Araştırmaları Dergisi,
İzmir 1 9 8 2 -
Türk Hukuk ue iktisat Tarihi
Mecmuası, İstanbul 1931-39.
Belleten
Tİ
Türâsü'l-insâniyye,
Kahire 1971.
I-IX,
TDED
TK
Dergisi,
Türk Kültürü,
Ankara 1 9 6 2 -
Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü
Kuyûd-ı Kadîme Arşivi,
Tahrir Defterleri, Ankara.
Türk Dili, Ankara 1951 -
Çeşmeleri
İbrahim Hilmi Tanışık.
istanbul Çeşmeleri, I-İI,
İstanbul 1943-45.
et-Tacrîfât
Seyyid Şerif el-Cürcânî,
Kitâbü't-Ta'rifât,
İstanbul 1327;
Beyrut 1403/1983.
Tebrîzî,
TKA
Reyhânetü'l-edeb
Türk Kültürü
Araştırmaları,
Ankara 1964 -
Muhammed Aiî-yi
Müderris-i Tebrîzî,
Reyhânetü'l-edeb,
l-IV,
Tahran 1328-33 hş.
Tecrid
TKDB
Türk
Kütüphaneciler
Derneği Bülteni, Ankara 1952 -
Tercemesi
Taşköprizâde,
Mevzûâtü'l-ulûm
Ahmed ez-Zebîdî,
Sahîh-i Buhârî Muhtasarı
Tecrîd-i Sarih Tercemesi ve Şerhi,
I-III (trc. Ahmed Naim);
IV-XII (trc. Kâmil Miras),
Ankara 1970.
istanbul
üniuersitesi
Edebiyat Fakültesi
Türkiyat
Mecmuası,
İstanbul 1925 -
Taşköprizâde
İsâmeddin Ahmed Efendi,
Meuzûâtü'l-ulûm
{Miftâh u's-sa'âdej
(trc. Kemâleddin Mehmed Efendi),
l-II, İstanbul 1313.
TED
TOEM
istanbul üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Enstitüsü Dergisi,
İstanbul 1970 -
Târîh-i Osmânî
Encümeni
Mecmuası,
İstanbul 1910-23.
Taşköprizâde,
Miftâhu's-sacâde
Taşköprizâde
İsâmeddin Ahmed Efendi,
Miftâhu's-sa'âde
ue mişbâhu's-siyâde
(nşr. Abdülvehhâb Ebü'n-NûrKâmil Kâmil Bekri), I-III,
Kahire 1968.
Taşköprizâde
İsâmeddin Ahmed Efendi,
eş-Şekâ'iku'n-nu'mâniye
fi
'ulemâ'i'd-deuleti'l-'Oşmâniye
(nşr. Ahmed Subhi Furat),
İstanbul 1405/1985.
TCYK
İstanbul Kütüphaneleri TarihCoğrafya Yazmaları Katalogları I:
Türkçe Tarih Yazmaları,
1. fas. sy. 1-10,
İstanbul 1943-51.
TD
istanbul
üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi,
İstanbul 1949 -
Tl)AY
Tomar-Halvetiyye
M. Sâdık Vicdânî,
Tomar-ı Turuk-ı
Aliyye'den
Halvetiyye
Silsilenâmesi,
İstanbul 1338-41.
Teftâzânî,
TSAB
Şerhu'l-Makâşıd
Sâdeddin Mes'ûd
b. Ömer et-Teftâzânî.
Şerhu'l-Makâşıd,
l-II, İstanbul 1277.
Teftâzânî,
Turkish Studies Association
Bulletin, Bloomington, Indiana.
TT
Tarih ue Toplum, İstanbul 1984 -
et-Telvîh
Sâdeddin Mes'ûd b. Ömer,
et-Telvîh ft hakâ'ikı 't-Tenkih,
I-II, Kahire 1377/1957.
Tehânevı, Keşşaf
Muhammed Ali b. Ali et-Tehânevî,
Keşşâfü ıştılâhâti'l-fünûn, I-II,
Kalküta 1862 ->
İstanbul 1404/1984.
TDe.
Fakültesi
Tehzîbü'l-luğa
Ebû Mansûr el-Ezherî,
Tehzîbü'l-luğa
(nşr, Abdüsseiâm M. Hârûn M. Ali en-Neccâr), I-XV,
Kahire 1384-87/1964-67.
Türk Tarih Encümeni
İstanbul 1924-32.
TTK
TTK
Mecmuası,
Belgeler
Türk Tarih Kurumu
Ankara 1964 -
TTK
Belgeler,
Belleten
Belleten,
Bildiriler
Türk Tarih Kongresi,
Kongreye Sunulan Bildiriler,
Ankara.
TTOK
TFA
Türk Folklor Araştırmaları,
İstanbul 1949-79.
TTEM
Türk Tarih Kurumu
Ankara 1 9 3 7 -
TSkiyyüddin b. Abdüikadir et-Temîmî,
et-Tabakâtü 's-seniyye
ft terâcimi 'l-Hanefıyye
(nşr. Abdülfettâh M. el-Hulv),
I-III - Riyad 1403/1983.
Türk Dili Araştırmaları
Yıllığı Belleten,
Ankara 1 9 5 3 -
TM
Teftâzânî,
Şerhu'l-AkâHd
Sâdeddin Mes'ûd
b. Ömer et-Teftâzânî,
Şerhu'l-'Aka'id, İstanbul 1315.
Temîmî,
et-Tabakâtü's-seniyye
Belleten
Ankara
üniversitesi
Dil ue Tarih Coğrafya
Türkoloji Dergisi,
Ankara 1 9 6 5 -
Yıllığı
TK. TD
Taşköprizâde, eş-ŞeküHk
Ziya Şükûn,
Farsça-Türkçe Lügat: Gercine-i
Güftâr: Ferheng-i Ziya,
I-II, İstanbul 1944-46,
I-III, İstanbul 1984.
Türk Ansiklopedisi,
Ankara 1943-86.
Tanışık,
istanbul
Türk Folkloru Araştırmaları
Belleten, Ankara 1975 -
TDl.
Şikarî A h m e d ,
Karaman
TPAY
Türk Dili ve Edebiyatı
Ansiklopedisi, İstanbul 1976 -
istanbul üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
İstanbul 1 9 4 6 -
Tâcü'l-arûs
Şeyhî Mehmed Efendi,
Vekâyiu'l-fuzalâ
(nşr. Abdüikadir Özcan), III-VI,
İstanbul 1989.
TDEA
I-X!X,
Belleteni
Turing (Türkiye Turing ue
Otomobil Kurumu)
Belleteni,
İstanbul 1930 -
Türk
Lügati
Hüseyin Kâzım Kadri.
Türk Lügati, I-II,
İstanbul 1927-28;
III-1V, İstanbul 1943-45.
Türkiye
Maarif
Tarihi
VD
Vakıflar Dergisi,
İstanbul/Ankara 1 9 3 8 -
Osman [Nuri] Ergin,
Türkiye Maarif Tarihi, I-V,
İstanbul 1939-43, 1977.
Vekî',
TY
Türk Yurdu, İstanbul 1911 TYDK
İstanbul Kütüphaneleri
Türkçe
Yazma Divanlar Katalogu, I-IV,
İstanbul 1947-76.
UDMİ
Urdu Dâ'ire-i Ma'ârif-i
İslâmiyye,
1-XXIII, Pencap 1964-1989.
Ukaylî,
ed-Ducafâ3
Muhammed b. Amr b. Mûsâ,
Kitabü'd-Du'afâ*i'l-kebîr(r\şı.
Abdülmu'tîEmin Kal'acî),
l-IV, Beyrut 1404/1984.
Uzunçarşılı,
Anadolu
Beylikleri
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Anadolu Beylikleri ve
Akkoyunlu,
Karakoyunlu
Devletleri, Ankara 1937, 1969.
Uzunçarşılı, İlmiye
Teşkilâtı
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı
Devleti'nin
Ahbârü'l-kudât
Muhammed b. Halef el-VekT,
Ahbârü'l-lçuçlât,
I-III, Beyrut, ts.
(Âlemü'l-kütüb).
VVensinck,
el-Muccem
A. J. VVensinck v.dğr.,
el-Mu'cemü
'l-mûfehres
li-elfâzi 'l-hadîşi 'n-nebev î,
I-VII, Leiden 1936-69,
VIII: fehâris
(haz. W. Raven 1.1. Witkam),
Leiden 1988.
Uzunçarşılı, Osmanlı
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Tarihi, I-IV,
Ankara 1947-59.
Uzunçarşılı, Saray
Teşkilâtı
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı
Devleti'nin
Saray Teşkilâtı, Ankara 1945.
el-Meğâzî
Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî,
Kitâbü'l-Meğâzî {nşr. M. lones),
I-III, London 1965-66.
Vâsıf,
Târih
Ahmed Vâsıf Efendi,
Târih, 1-11, İstanbul 1219.
İstanbul 1917-23.
ZBalk.
Zeitschrift der Deutschen
Morgenlândischen
Gesellschaft,
Leipzig/Wiesbaden 1846 -
YA
Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî,
'İkdü
'l-ceuheri'ş-şemîn
(M. Tancî nüshası fotokopisi),
İSAM Ktp., nr. 4622.
Zebîdî,
Türkiye il İl:
Yâfiî,
Mir*âtü'l-cenân
(Cubûrî)
Abdullah b. Es'ad el-Yâfıî,
Mir'âtü'l-cenân
ve
'ibretü'l-yalfzân
fî
ma'rifeti'z-zamân
(nşr. Abdullah M. el-Cubûrî),
I-, Beyrut 1405/1984.
Yahyâ b. Maîn,
Vâkıdî,
Yeni Mecmua,
Wiener Zeitschrift für die
Kunde des Morgenlandes,
Wien 1887 -
Yurt Ansiklopedisi
et-Târîh
Yahyâ b. Maîn, et-Târîh
(nşr. Ahmed M. Nur Seyf),
l-IV, Mekke 1399/1979.
Ya'kûbî,
Târîh
Ahmed b. İshak b. Ca'fer,
Târîhu'l-Ya'kübî
(nşr. M. Th. Houtsma), I-II,
Leiden 1883 -> Beyrut, ts.
(Dâru Sâdır).
Vâsıf, Târih
(İlgürel)
Ahmed Vâsıf Efendi.
Yâküt,
Mehâsinü'l-âsâr ve
hakâiku'l-ahbâr
(nşr. Mücteba ilgürel).
İstanbul 1978.
Yâkût b. Abdullah el-Hamevî,
Mu'cemü 'l-büldân, I-V,
Beyrut 1957.
Muccemü'l-büldân
Zehebî, Târîhu'l-İslâm:
- ...
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Târîhu'l-İslâm:
es-Sîıetü'n-nebeviyye;
a.e.: el-Meğâzî; a.e.:
'Ahdü
'l-hulefâ'i'r-râşidîn;
a.e.: sene... (nşr.
Ömer Abdüsselâm TedmürîBeşşâr Avvâd Ma'rûf v.dğr.),
Beyrut 1 4 0 7 / 1 9 8 7 Zehebî,
Tezkiretü'l-huffâz
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Tezkiretü'l-huffâz, I-IV,
Haydarâbâd 1375-77/1955-58.
YM
WZKM
Yâfîî,
Mir^âtü'l-cenân
Abdullah b. Es'ad el-Yâfıî,
Mir'âtü'l-cenân
ve
'ibretü'l-yakzân
fi ma'rifeti mâ yu'teberu
min (îavâdisi'z-zamân, I-IV,
Haydarâbâd" 1334-39, 1390/1970.
Tarihi
(Dâru İhyâi't-türâsi'l-Arabî).
Zeitschrift für
Balkanologie,
Wiesbaden 1 9 6 2 ZDMG
İlmiye Teşkilâtı, Ankara 1965.
Osmanlı Devleti
Teşkilâtına
Medhal, Ankara 1941.
Yâküt,
Muccemü'l-üdebâ3
Yâkut b. Abdullah el-Hamevî,
Mu'cemü 'l-üdebâ': İrşâdü 'l-erib
(nşr. Ahmed Ferîd Rifâî), I-XX
Kahire 1355-57/1936-38
Beyrut, ts.
WI
Die Welt des lslams,
Berlin/Leiden 1 9 1 3 -
Dünü, Bugünü, Yarını, 1-XI,
İstanbul 1981-84.
Uzunçarşılı,
Medhal
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Yâküt,
Muceemü'l-büldân
(Cündî)
Yâkût b. Abdullah el-Hamevî,
Mu'cemü'l-büldân
(nşr. Ferîd Âbdülazîz el-Cündî),
I-VII, Beyrut 1410/1990.
cİkd
Zebîdî,
İthâfü's-sâde
Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî,
İtfıâfü 's-sâdeti 'l-muttelfin
bi-şerhi esrârı ihyâ'i
'ulûmi'd-dîn,
I-X, Kahire 1311.
Zehebî,
Aflâmü'n-nübelâ3
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Siyeru
a'lâmi'n-nübelâ'
(nşr. Şuayb el-Arnaût v.dğr.), I-XXIII,
Beyrut 1401-1405/ 1981-85.
Zehebî,
el-İber
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
el-'İber fî haberi men ğaber
(nşr. Ebû Hâcer Muhammed Saîd),
I-V, Beyrut 1405/1985.
Zehebî,
Macrifetü'l-kurrâ3
(Altıkulaç)
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Ma'rifetü 'l-kurrâ'i 'l-kibâr
'ale't-fabakât
ve'l-âşâr
(nşr. Tayyar Altıkulaç), I-II,
İstanbul 1996.
Zehebî,
Mîzânü'l-ftidâl
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Mîzânü'l-ftidâl
fînakdi'r-ricâl
(nşr. Ali M. el-Bicâvî), I-IV
Kahire 1382/1963.
Zemahşerî,
el-Keşşâf(Beyrut)
Muhammed b. Ömer
ez-Zemahşerî, el-Keşşâf
'an (ıa(câ'i(a
ğavâmizi't-tenzîl
ve
'uyûni'l-elfâvîl
ft vücûhi't-tevîl,
I-IV
Beyrut 1366/1947 (Zeylinde:
1- Ahmed Munîr
el-iskenderî, el-İnşâf,
2- ibn Hacer, el-Kâfi'ş-şâf,
3- Muhammed el-Merzûki, Ijâşiye,
4- Muhammed el-Merzûkî,
Müşâhidü'l-İnşâf).
Zerkâ,
el-Fıkhü'l-İslâmî
Mustafa Ahmed ez-Zerkâ,
el-Fıkhü 'l-İslâmî fî
şevbihi'l-cedîd
(el-Medhalü 'l-fılfhiyyü
'l-'âm),
I-III, Dımaşk 1958, 1967-68.
Zerkeşî,
el-Burhân
Bedreddin Muhammed
b. Abdullah ez-Zerkeşî,
el-Buıhân fî
'ulûmi'l-Kufan
(nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl), l-IV,
Kahire 1376-77/1957-58.
Ziriklî,
el-Aflâm
Hayreddin ez-Ziriklî,
el-A'lâm: Kâmûsü terâcim, I-X,
Kahire 1373-78/1954-59.
Ziriklî, el-Aclâm
(Fethullah)
Hayreddin ez-Ziriklî,
el-A'lâm: Kâmûsü terâcim
(nşr. Zübeyr Fethullâh),
I-VIII, Beyrut 1984.
Zühaylî,
el-Fıkhü'l-İslâmî
\fehbe ez-Zühaylî,
el-Fıkhü'l-İslâmî
ve edilletüh,
I-VIII, Dımaşk 1404/1984,
1405/1985.
ZVO
Zapiski Vostoçnago
Otdelenia
Imperatorskago
Russkago
Arheoliçeskago
Obşestva, sy. 1 -25,
St. Petersburg |?| - 1917.
15. CİLTTE MADDESİ B U L U N A N YAZARLAR
A B D Ü L K A D İ R O Ğ L U , A B D Ü L K E R İ M , Prof.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
BARDHI, İSMAİL
ARAŞTIRMACI-YAZAR
MAKEDONYA
Ç E T İ N , A B D U R R A H M A N , Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
A B O U S E I F , D O R I S B E H R E N S , Dr.
SANAT TARİHÇİSİ -MÜNİH/ALMANYA
B A Ş A R A N , S E L M A N , Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
Ç E T İ N , ATİLLA, Prof.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
A K A , İSMAİL, Prof.Dr.
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
A K G Ü N D Ü Z , A H M E T , Prof.Dr.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ
A K P I N A R , Y A V U Z , Doç.Dr.
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜtTESİ
A K Ü N , Ö M E R F A R U K , Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜUESİ
(EMEKLİ)
A K Y Ü Z , V E C D İ , Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ALBAYRAK, NURETTİN
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
A L G A R , H A M İ D , Prof.Dr.
UN1VERS1TY OF CALIFORNİA
DEPARTMENT OF NEAR EASTERN STUDİES
BERKELEY/USA
BAYAT, ALİ H A Y D A R , Prof.Dr.
EGE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
BEREKE,
A B D Ü L F E T T Â H A B D U L L A H , Prof.Dr.
MECMAU'l-BUHÛSİ'l-İSLÂMİYYE
KAHİRE/MISIR
B E Y D İ L L İ , K E M A L , Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
B İ L G E , M U S T A F A L „ Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
BİLGİCİOĞLU, BANU
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
B İ L G İ N , M U S T A F A , Y.Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BİRİNCİ, ALİ, Doç.Dr.
POLİS AKADEMİSİ
ANKARA
A L G Ü L , H Ü S E Y İ N , Prof.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ÇORUM İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
B O L E L L İ , N U S R E T T İ N , Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ALTI K U L A Ç , TAYYAR, Dr.
TBMM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
B O Z K U R T , N A H İ D E , Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
A N S A R I , A. S. B A Z M E E
MEMBER EXECUT1VE COMMITTEE
ENCYCLOPEDIA OF İSLAM
PAKİSTAN
(MERHUM)
B O Z K U R T , N E B İ , Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
A R A S , M. Ö Z G Ü , Y.Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ARUÇİ, M U H A M M E D , Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ATEŞ, S Ü L E Y M A N , Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜ1TESİ
A Y D I N , M . AKİF, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
A Y K A Ç , M E H M E T , Dr.
TBMM ÇORUM MİLLETVEKİLİ
B U D A K , M U S T A F A , Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
CAN, MUSTAFA, Dr
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
C E B E C İ O Ğ L U , ETHEM, Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇAĞRICI, M U S T A F A , Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Ç A V D A R , T U B A , Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
A Z A M A T , NİHAT, D r
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ç E Ç E N , K Â Z I M , Prof.Dr.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
BALTACİ, CAHİT, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Ç E K E R , O R H A N , Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
B A R D A K O Ğ L U , ALİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Ç E L E B İ , İLYAS, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Ç O R U H L U , T Ü L İ N , Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEK OKULU
Ç U B U K Ç U , ASRİ, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DAFTARY, F A R H A D , Prof.Dr.
THE INSTITUTE OF ISMAILI STUDİES
LONDON/ENGLAND
D A K Ü K İ , İ B R Â H İ M , Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
D E M İ R C İ , KÜRŞAT, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
D E M İ R C İ , M E H M E T , Prof.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
D E R M A N , F. ÇİÇEK, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
D E R M A N , M. U Ğ U R
TÜRK PETROL VAKFI
İSTANBUL
DİKİCİ, RECEP, D o ç . D r
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
D U R M U Ş , İSMAİL, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
E L M A L I , H Ü S E Y İ N , Doç.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
E M E C E N , F E R İ D U N , Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
E R A S L A N , C E Z M İ , Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
E R E N , H A S A N , Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
E R G İ N , ALİ ŞAKİR, Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
E R K A N , M U S T A F A , Dr.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MÛSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI
E R O Ğ L U , M U H A M M E D , Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
E R T A N , VELİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
ERTÜRK, M U S T A F A , Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
IŞIK, E M İ N , Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
K U Z G U N , Ş A B A N , Prof.Dr.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
E R Ü N S A L , İ S M A İ L E., Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İ L G Ü R E L , M Ü C T E B A , Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
K Ü Ç Ü K , C E V D E T , Prof.Dr
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EYİCE, SEMAVİ, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
İPŞİRLİ, M E H M E T , Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
K Ü T Ü K O Ğ L U , BEKİR, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
FÂNİ, E Y Y Ü P S A B R İ
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
F A U Q , HANIF, Prof.Dr.
UNIVERSITY OF KARACHİ
DEPARTMENT OF URDU
PAKİSTAN
FAYDA, M U S T A F A , Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
FERFÛR,
M U H A M M E D A B D Ü L L A T Î F S A L İ H , Dr.
el-MECMAU'l-İLMİYYÜ'l-ÂLf
DIMAŞ K/SURİYE
FERRARİ, N İ C O L E K A N Ç A L
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
G Ö K S O Y , İ S M A İ L H A K K I , Y.Doç.Dr.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
G Ö Y Ü N Ç , NEJAT, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
G Ö Z Ü B E N L İ , BEŞİR, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
G R O O T , A. H. D E
LEİDEN UNIVERSITY DEPARTMENT
OFTHE LANGUAGES AND CULTURES
HOLLAND
G Ü N E R , A H M E T , Y. Doç.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
G Ü N G Ö R , Ş E Y M A , Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
HAKİKİ, Z E H R Â T Â H İ R Î
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF NEAR
EASTERN STUDİES
USA
H A R Î T Â N Î , M A H M Û D , Prof.Dr.
CÂMİATÜ HALEB KÜLLİYYETÜ'1-ÂDÂB
ve'l-ULÛMİ'l-İNSÂNİYYE
HALEP/SURİYE
İ S E N , M U S T A F A , Prof.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İZGİ, CEVAT, Dr.
İSLÂM TARİH, SANAT ve KÜLTÜR ARAŞTIRMA
MERKEZİ (1RC1CA)
(MERHUM)
K A N D E M İ R , M. Y A Ş A R , Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KAPAR, M E H M E T ALİ, D o ç . D r .
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KARA, M U S T A F A , Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
K A R A A R S L A N , N A S U H İ Ü N A L , Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
K A R A K A Y A , ENİS, ( M . A . )
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
K A R A H A N , A B D Ü L K A D İ R , Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
KAVAS, A H M E T , Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFİ
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
KAYA, ALİ, Y.Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
K O C A , FERHAT, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
K O F O G L U , SAİT, Dr.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DİL ve İNKILÂP TARİHİ BÖLÜMÜ
K O N U K Ç U , E N V E R , Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
K Ö P R Ü L Ü , O R H A N F„ Assoc.Prof.
TÜRK TARİH KURUMU ASLt ÜYESİ
K Ö S E , S A F F E T , Y.Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
LUBIS, H. M. B U K H A R I , Assoc.Prof.
THE NATIONAL UNIVERSITY
OF MALAYS1A (UKM)
DEPARTMENT OF ARAB1C STUDİES
BANGI / MALAYSIA
M A N T R A N , ROBERT, Prof.Dr.
ACADEMIE DES INSCRIPTIONS
ETBELLES-LETTRES
A1X EN PROVENCE
FRANCE
M A S T E R S , B R U C E , Prof.Dr.
WESLEYAN UNIVERSITY
DEPARTMENT OF HİSTORY
USA
ORTAYLI, İLBER, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
OY, A Y D I N
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ö Ğ Ü T , S A L İ M , Y.Doç.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ÇORUM İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Ö N K A L , A H M E T , Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Ö Z , M U S T A F A , Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Ö Z A Y D I N , A B D Ü L K E R İ M , Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ö Z C A N , A B D Ü L K A D İ R , Prof.Dr.
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ö Z C A N , N U R İ , Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZDEMİR, MEHMET, Doç.Dr
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Ö Z E N , Ş Ü K R Ü , Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
K U R N A Z , C E M A L , Prof.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ö Z K A N , İSMAİL HAKKI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
K U R Ş U N , Z E K E R İ Y A , Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ö Z K A N , M U S T A F A , Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
K U R T U L U Ş , RIZA
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
Ö Z K A Y A , Y Ü C E L , Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
H I T C H I N S , KEITH, Prof.Dr.
UNIVERSITY OF ILLINOIS
at URBANA-CHAMPAIGN
USA
K U Ş O Ğ L U , M E H M E T ZEKİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ö Z K U Y U M C U , N A D İ R , Y.Doç.Dr.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
H Ö K E L E K L İ , HAYATİ, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KUTLUER, İ L H A N , Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Ö Z T Ü R K , M Ü R S E L , Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
H A S , Ş Ü K R Ü S E L İ M , Y.Doç.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
HIREYSÂT,
M U H A M M E D A B D Ü L K Â D İ R , Prof.Dr.
el-CÂMİATÜ'l-ÜRDÜNİYYE
KÜLLİYYETÜ'1-ÂDÂB
AMMAN/ÜRDÜN
Ö Z T Ü R K , N E C D E T , Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
T A Ş A Ğ I L , A H M E T , Doç.Dr.
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ü N V E R , İSMAİL, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Ö Z T Ü R K , Z E H R A , Dr.
ARAŞTI RMACI-YAZAR
İSTANBUL
TAYŞİ, M. S E R H A N
MİLLET KÜTÜPHANESİ
İSTANBUL
Y A R A N , RAHMİ, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
PEKTAŞ, KADİR. Y. D o ç . Dr.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TEKİN, E M R U L L A H
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
Y A Ş A R O Ğ L U , K Â M İ L , Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
R A Z Û K , M U H A M M E D , Dr.
CÂMlATÜ'l-HASAN es-SÂNf
KÜLLİYYETÜ'1-ÂDÂB
ve'l-ULÜMİ'l-İNSÂNİYYE
DÂRÜLBEYZÂ/FAS
TOKSARI, ALİ, Prof.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YAVAŞ, D O Ğ A N / M.A.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ
RIZVI, S A I Y I D A T H A R A B B A S , Prof.Dr.
AUSTRALIEN NATIONAL UNİVERSITY
CANBERRA - AUSTRALIA
(MERHUM)
S A D A K , BEKİR
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
S A K A O Ğ L U , SAİM, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
S A N D I K Ç I , S. K E M A L , Prof.Dr.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
RİZE İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
S A R I Ç A M , İBRAHİM, Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SERİN, M U H İ D D İ N , Doç.Dr
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
S İ N A N O Ğ L U , M U S T A F A , Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
S Ö N M E Z , M E H M E T ALİ, Prof Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ŞAHİN, KÂMİL
İLÂHİYATÇl-YAZAR
ANKARA
Ş A K İ R O Ğ L U , M A H M U T H „ Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
T O P A L O Ğ L U , BEKİR, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
T O P U Z O Ğ L U , TEVFİK R Ü Ş T Ü . Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
T U N C E L , M E T İ N , Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
T U R A N , Ş E R A F E T T İ N , Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
T Ü C C A R , Z Ü L F İ K A R , Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
T Ü L Ü C Ü , S Ü L E Y M A N , Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
U Ğ U R , M Ü C T E B A , Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
U L U Ç A M , A B D Ü S S E L Â M , Prof.Dr.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
U L U D A Ğ , S Ü L E Y M A N , Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
UNAT, Y A V U Z
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
ŞENEL, SÜLEYMAN
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MÛSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI
U S L U , RECEP, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
T A N E R İ , A Y D I N , Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
U Z U N , M U S T A F A , Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
T A N M A N , M. B A H A , Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÜLKÜ, C A N D A N
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Y A V U Z , H U L Û S İ , Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Y A V U Z , Y U S U F Ş E V K İ , Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YAYLA, M U S T A F A , Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFİ
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YAZICI, H Ü S E Y İ N , Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YAZICI, N E S İ M İ , Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YÂZÎCf, TÂLİB, Prof.Dr.
SANAT TARİHÇİSİ
HALEP/SURİYE
YAZICI, T A H S İ N , Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
YİĞİT, İSMAİL, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Y U R D A G Ü R , M E T İ N , Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Y Ü C E L , E R D E M , Dr.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Y Ü K S E L , E M R U L L A H , Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ZİLLİ, I S H T I Y A O A., Dr.
ALIGARH MÜSLİM UNİVERSITY
DEPARTMENT OF HIST0RY
IND1A
ZUBAIRY, H A K İ M N A I M U D D I N
BAIT AL-HIKMAT LIBRARY AT
M ADI N AT AL- H1KMAT
KARACHI/PAKISTAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
1 374 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content