close

Enter

Log in using OpenID

SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZLER N N

embedDownload
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tezin Adı
Ahmet Muhip Dıranas’ın Fikir ve His Dünyası
Sevinç Çokum’un Eserleri Üzerinde Tematik
Çalışma
Mustafa Miyasoğlu’nun Edebi Eserlerinin
İncelenmesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencilerinin Benlik
Tasarımı
Abdullah Bin Zübeyr ve Halifeliği
Mustafa Kutlu’nun Hikayeleri
İnceleme
Tanpınar’ın Fikir Dünyası
Üzerine
Bir
“Hunger” und “Obdachlosigkeit In Den
Kurzgeschichten Von Wolfgang Borchert”
Die Frauengestalten Im Barbara Frischmuth’s
Erzählwerk
Die Ausländertypen In Den Werken Von Hans
Bender
Die Frauengestalten In Max Frisch’s “Stiller” und
“Home Faber”
Die Kontrastive Untersuchung der TurkischDeutschen
Arm-Und
Handteilbezogenen
Idiomatischen Redewendungen
Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşamış Eşkıya ve
Kabadayılara Ait Türküler-Destanlar
Halk Hikâyelerinde Kadınlar
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.Dr.Celâl TARAKÇI
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Mustafa KIRCI
Kabul
Tarihi
18.04.1988
Doç.Dr.Celâl TARAKÇI
Ali BULUT
18.04.1988
Doç.Dr.Celâl TARAKÇI
Ali OĞUZKAN
19.04.1988
Prof. Dr. Muharrem Mevlüt KAYA
KEPÇEOĞLU
Doç.Dr.M.Orhan ÜNER Ali Rıza AYAR
27.05.1988
Doç.Dr.Celâl TARAKÇI
Ahmet KÖKDEMİR
28.11.1988
Doç.Dr.Celâl TARAKÇI
Mustafa ÖZTÜRK
28.11.1988
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
ÇOLAK
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
ÇOLAK
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
ÇOLAK
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
ÇOLAK
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
ÇOLAK
Erol DURGUN
02.12.1988
Hasan BOLAT
02.12.1988
Recep ŞAHLI
02.12.1988
Birkan KARGI
02.12.1988
Atilla BOZKURT
02.12.1988
Yaşar KÜÇÜK
05.12.1988
Yalçın KARA
05.12.1988
Yrd.Doç.Dr.Zeynelabidin
MAKAS
Yrd.Doç.Dr.Zeynelabidin
MAKAS
23.11.1988
Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler
(İslam Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Yabancı Diller Eğitimi
(Alman Dili ve Edebiyatı)
Yabancı Diller Eğitimi
(Alman Dili ve Edebiyatı)
Yabancı Diller Eğitimi
(Alman Dili ve Edebiyatı)
Yabancı Diller Eğitimi
(Alman Dili ve Edebiyatı)
Yabancı Diller Eğitimi
(Alman Dili ve Edebiyatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Muharrem
KEPÇEOĞLU
Doç.Dr.Celâl TARAKÇI
Hazırlayanın
Kabul
Adı ve Soyadı
Tarihi
Haluk Sefa BÖLÜKBAŞ 22.03.1989
17
Tezin Adı
Yükseköğrenimde Program Seçimini Etkileyen
Faktörler
Haldun Taner’in Nesirlerinin Muhteva Açısından
İncelenmesi
Yavuz Bülent Bâkiler ve Eserlerinin İncelenmesi
Doç.Dr.Celâl TARAKÇI
Hüsniye ZAL
19.04.1989
18
Din Görevlilerinin Mesleki Problemleri
Doç.Dr.Hüseyin PEKER
Mustafa KÖYLÜ
22.05.1989
19
Milli Mücadelede Trabzon
Abdullah SAYDAM
11.09.1989
20
Erdoğan BOZKURT
12.09.1989
21
Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerini
Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler
Bayatılar
Mehmet SEZGİN
15.09.1989
22
Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun Fikir ve His Dünyası
Prof.
Dr.
Bayram
KODAMAN
Yrd.Doç.Dr.Reşide
KABADAYI
Yrd.Doç.Dr.Zeynelabidin
MAKAS
Doç.Dr.Celâl TARAKÇI
Abdullah ÇELİK
20.11.l989
23
Behçet Necatigil’in Şiir Dünyası
İbrahim DEMİRCİ
26.03.1990
24
Rehber Öğretmenler Gereksinim Karşılanma
Yetersizliği Dereceleri
Lise Öğrencilerinin Problemlerini Etkileyen
Faktörler
Lise Öğrencilerinin Dini Davranışlarını Etkileyen
Faktörler
Lise ve Dengi Okullara Devam Eden Öğrencilerin
Uyum Düzeylerini Etkileyen Faktörler
XX. Asrın İlk Yarısındaki Türk Müfessirler
Cengiz POYRAZ
07.05.1990
S.No
15
16
25
26
27
28
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
ÖZBALCI
Yrd.Doç.Dr.Reşide
KABADAYI
Prof. Dr. Muharrem
KEPÇEOĞLU
Doç.Dr.Hüseyin PEKER
Sadiye DEMİRCİOĞLU 19.04.1989
Tevfik Fikret KARAHAN 09.05.1990
Halil İbrahim
YURDUSEVER
Muharrem Fedai YILMAZ
Prof. Dr.
KEPÇEOĞLU
Prof. Dr. Süleyman Mehmet OKUYAN
ATEŞ
09.05.1990
16.05.1990
25.06.1990
Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler
(Din Psikolojisi)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler
(Din Psikolojisi ve Sosyolojisi)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Tefsir ve Hadis
(Tefsir)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
29
30
31
32
33
Tezin Adı
1518 (H.924) Tarihli Tahrir Defterine Göre Ergani
Sancağı
H.1292-1309 (M.1875-1891) Tarihli Samsun
Şer’iyye Sicili (Arşiv Numarası: 1779)
89 No’lu 1737-1739 (1149-1152 H.) Tarihli Sinop
Şer’iyye Sicili
Âşık Şemşir
34
Osmanlı İmparatorluğu Gerileme Döneminde
Hadis Çalışmaları (1699 Karlofça Antlaşması1876 I.Meşrutiyet)
Kur’an’da Kadın Hakları
35
Kurbani ve Peri Hikayesi Üzerine Bir Araştırma
36
1763 No’lu Samsun Şer’iye Sicil Defteri (H.12741277)
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerini
Etkileyen Bazı Etmenler
1518 (H.924) Tarihli Tahrir Defterine Göre Kiğı
Sancağı
Taberî’nin Hayatı ve Tarihçiliği
37
38
39
40
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.Dr.M.Ali ÜNAL
Doç.Dr.M.Orhan ÜNER
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Hasan Basri
KARADENİZ
Ahmet Fevzi ELİHOŞ
31.08.1990
Doç.Dr.M.Ali ÜNAL
Fahri SAKAL
31.08.1990
Yrd.Doç.Dr.Zeynelabidin
MAKAS
Doç.Dr.S.Kemal
SANDIKÇI
Faruk TOYDEMİR
24.09.1990
Yunus MACİT
24.09.1990
Prof. Dr. Süleyman Şakir ERKAN
ATEŞ
Yrd.Doç.Dr.Zeynelabidin Şahin KÖKTÜRK
MAKAS
Doç.Dr.M.Orhan ÜNER Osman KESKİNER
Kabul
Tarihi
31.08.1990
02.10.1990
29.11.1990
03.12.1990
Prof. Dr. Muharrem
KEPÇEOĞLU
Doç.Dr.M.Ali ÜNAL
Şükriye VAROL
07.12.1990
Behset KARACA
05.02.1991
Doç.Dr.M.Orhan ÜNER
Hasan KURT
05.02.1991
Prof. Dr. Mehmet DAĞ
Burhanettin TATAR
20.03.1991
41
Bir Zahirî Bilgini Olarak İbn Hazm’ın Tanrı’nın
Varlığı Konusundaki Yaklaşımı
Bekir Sıtkı ERDOĞAN (Hayatı-Eserleri-Sanatı)
Doç.Dr.Celâl TARAKÇI
Ahmet ÇOBAN
12.04.1991
42
Kur’an Kursu Öğreticilerinin Mesleki Problemleri
Doç.Dr.Hüseyin PEKER
Ali Rıza AYDIN
29.04.1991
Anabilim Dalı
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler
(İslam Tarihi)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Tefsir ve Hadis
(Hadis)
Tefsir ve Hadis
(Tefsir)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler
(İslam Tarihi)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler
(İslam Tarihi)
Kelam ve İslam Felsefesi
(Kelam)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler
(Din Psikolojisi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
43
44
45
46
47
Tezin Adı
Lise Öğrencilerinin Uyum Düzeylerine AnneBaba Tutumlarının Etkisi
Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle
Kur’an ile Tevrat’ın
Mukâyesesi
İslâm Eşya Hukuku
Kıssalar
Yönünden
48
Hz. Peygamber’in Ehl-i Kitap’la İlişkileri-Mekke
Dönemi
XVI. Yüzyıl Başlarında Merzifon Kazası
49
Molla Fenârî ve Fatiha Sûresi Tefsiri
50
Peyami Safa’nın Eserlerinde Eğitim-Öğretim
Meselesi
Kur’an Kursu Öğrencilerinin Psiko-Sosyal
Problemleri
Rasim
Özdenören
(Eserlerinin
Tematik
İncelenmesi)
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile
Akademik Başarıları Arasında İlişki
Cahit Zarifoğlu (Eserlerinin Tematik İncelenmesi)
51
52
53
54
55
56
1518 (H.924) Tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre
Siverek Sancağı
1530 (H.937) Tarihli Tahrir Defterine Göre
Darende Kazâsı
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Kurtman
ERSANLI
Yrd.Doç.Dr.Osman
ZÜMRÜT
Prof. Dr. Süleyman
ATEŞ
Yrd.Doç.Dr.Osman
ZÜMRÜT
Prof. Dr. Sadık CİHAN
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Yücel ÖKSÜZ
Kabul
Tarihi
29.04.1991
Temel ŞEN
29.04.1991
Yaşar KURT
19.06.1991
Ali TÜRKMEN
19.06.1991
Osman GÜNER
09.07.1991
Doç.Dr.M.Ali ÜNAL
Mustafa ÇOLAK
05.09.1991
Prof. Dr. Süleyman
ATEŞ
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
ÖZBALCI
Doç.Dr.Hüseyin PEKER
Mustafa TUNCER
17.09.1991
Ramazan GÜLENDAM
12.03.1992
Yaşar YÜRÜK
13.04.1992
Doç.Dr.Celâl TARAKÇI
Şaban SAĞLIK
31.07.1992
Doç.Dr.Kurtman
ERSANLI
Doç.Dr.Celâl TARAKÇI
Lâle ARAS
14.07.1992
Nazım ELMAS
14.09.1992
Doç.Dr.M.Ali ÜNAL
İlhan EKİNCİ
15.09.1992
Doç.Dr.M.Ali ÜNAL
Songül AKKOYUN
(ÇOLAK)
15.09.1992
Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetleri)
Tefsir ve Hadis
(İslam Hukuku)
Tefsir ve Hadis
(Tefsir)
Tefsir ve Hadis
(İslam Hukuku)
Tefsir ve Hadis
(Hadis)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
Tefsir ve Hadis
(Tefsir)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
57
58
59
Tezin Adı
H.1285-1286 (M.1868-1869) Tarihli Samsun
Şer’iye Sicil Defteri
Ruh Sağlığı Bozulmuş Kişilerin Bazı Özellikleri
60
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencilerinin
Problem Çözme Becerileri ile Benlik Saygıları
Arasındaki İlişkiler
Amrubnü’l-As ve Mısır Valiliği
61
Hüseyin Arif’in Koşmaları Üzerinde Bir İnceleme
62
İsmet Özel (Hayatı-Sanatı ve Şiirlerinin
İncelenmesi)
Muhammed b. Bedrüddin el-Münşi Hayatı,
Eserleri ve Tefsirdeki Metodu
Kur’ân-ı Kerim’de İnsan Psikolojisi
63
64
65
66
67
68
69
70
Die Kontrastive Untersuchung Der Partizipien im
Türkischen und im Deutschen
Halktaki Din Adamı İmajı ve Din Görevlilerinden
Beklentileri
Son Osmanlı Şeyhülislamlarından Musa Kâzım
Efendi (Yaşamı, Görüşleri, Etkisi)
Schopenhauer’da Acı Olarak Dünya ve Kurtuluş
Yolları
Amasya ve Çevresindeki Mimarî Eserlerde Yazı
Kullanımı
İslâm Hukukunda Nesep
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.Dr.M.Orhan ÜNER
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Mehmet COŞKUN
Kabul
Tarihi
16.09.1992
Prof. Dr. Muharrem
KEPÇEOĞLU
Doç.Dr.Reşide
KABADAYI
Mehmet E.
SARDOĞAN
Nevres KAYA
18.09.1992
Doç.Dr.M.Zeki TERZİ
Hüseyin GÜNEŞ
27.11.1992
Yrd.Doç.Dr.Zeynelabidin
MAKAS
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
ÖZBALCI
Doç.Dr.İshak YAZICI
Enver ARAS
08.04.1993
Mustafa AYYILDIZ
08.04.1993
Hayrettin ÖZTÜRK
14.04.1993
Doç.Dr.İshak YAZICI
12.05.1993
Doç.Dr.Mustafa ÇOLAK
Abdurrahman
KASAPOĞLU
Beyazıt AKDAĞ
08.01.1993
Doç.Dr.Hüseyin PEKER
Hamdi UYGUN
16.02.1993
Doç.Dr.Osman ZÜMRÜT Şahin KESKİN
08.07.1993
Prof. Dr. Bilal DİNDAR
Lokman ÇİLİNGİR
09.08.1993
Yrd.Doç.Dr.Yılmaz CAN
Recep GÜN
17.09.1993
Doç.Dr.Muhsin KOÇAK
Yüksel GÜNEŞ
17.09.1993
11.11.1992
Anabilim Dalı
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Yabancı Diller Eğitimi
(Alman Dili ve Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Felsefesi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Sanatları)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
71
Tezin Adı
Osmanlı İmparatorluğunun Kafkasya Siyaseti
72
XIX. Yüzyılın Başlarında Samsun Şehri
73
1487 (H.892) Tahririne Göre Kastamonu Kazası
74
XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-Rus
Münasebetleri (84/2 No’lu Rusya Ahkam
Defterine Göre)
Üniversiteye Girişte Yönelme, Mesleki İlgi ve
Akademik Başarı
Mûnis Faik Ozansoy-Şiir ve Nesirlerinin Tematik
İncelenmesi
Ondokuzuncu Yüzyıl İslâm Hukukçuları
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları (19201992)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Öğrencilerinin Belli Başlı Problemleri
Yüksek Lisans Tez Sergime Bağlı Olarak
Ekspresyonizmde İnsan Konusunun Plastik
Çözümlemesi
Kilise Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi
Çağdaş Resimde Figürün Plastik Değer Olarak
Kullanılması
1590 [H.999] Tarihli Tahrir Defteri’ne Göre Revan
Kazası
1727 (H.1140) Tarihli Tahrir Defterine Göre
Tebriz Sancağı
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Bayram
KODAMAN
Prof. Dr. Bayram
KODAMAN
Doç.Dr.M. Ali ÜNAL
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Rıza KARAGÖZ
Kabul
Tarihi
17.09.1993
Mehmet BEŞİRLİ
17.09.1993
Zübeyde GÜNEŞ
17.09.1993
Yrd.Doç.Dr.Nedim İPEK
Osman KÖSE
17.09.1993
Doç.Dr.Reşide
KABADAYI
Prof. Dr. Celâl TARAKÇI
Bünyamin ALKAN
25.10.1993
Ali Osman BAŞ
25.10.1993
Doç.Dr.Muhsin KOÇAK
Murat Paşa OK
08.11.1993
Doç.Dr.S. Kemal
SANDIKÇI
Doç.Dr.Kurtman
ERSANLI
Yrd.Doç.Osman
GÜNGÖR
Yavuz ÜNAL
18.06.1993
Şadiye SARAÇOĞLU
16.11.1993
Halit Serdar ARI
25.11.1993
Prof. Dr. Ekrem
SARIKÇIOĞLU
Yrd.Doç.Hilmi ÖZBAY
Mahmut AYDIN
29.11.1993
Oya BALKAN
24.01.1994
Hasan BABACAN
28.01.1994
Selim ÖZCAN
28.01.1994
Doç.Dr.Mehmet Ali
ÜNAL
Doç.Dr.Mehmet Ali
ÜNAL
Anabilim Dalı
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
85
86
87
88
89
90
Tezin Adı
Fütûhi Divanı İnceleme-Metin Sözlük
İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Dini Tutum ve
Davranışları
İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Fıkıh Dersi
Programının Değerlendirilmesi
Lise Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarını
Etkileyen Faktörler
7-12 Yaş Çocukları İçin İllüstrasyon
95
Mehmet Vehbi Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve
Tefsirdeki Metodu
Şihabuddin es-Sivasi Hayatı, Eserleri ve
Tefsirdeki Metodu
İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Bu Okullardan
Beklentileri ve Kendilerini Nasıl Değerlendirdikleri
XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kastamonu
Şer’iyye Sicili
1540 (H.947) Tarihli Tahrir Defterine Göre Bitlis
Sancağı
Çağdaş İngiliz Felsefesinde Kötülük Problemi
96
İnsan Figürünün Antropik Çözümlemesi
97
Samsun Yöresinde Yaşayan Halk İnançları
Üzerine Bir İnceleme
Vezirköprü Yöresinin Zirai Faaliyetleriyle İklim
Koşulları Arasındaki İlişkiler
Turan Erol’un Resim Sanatı Anlayışı
91
92
93
94
98
99
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Ali Osman
COŞKUN
Doç.Dr.Hüseyin PEKER
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Dursun Ali TOKEL
Kabul
Tarihi
04.02.1994
Mustafa Doğan
KARACOŞKUN
Şuayip ÖZDEMİR
17.02.1994
Mehmet Ali ÇAKIR
22.03.1994
Refika KANGEL
08.04.1994
Remzi ATEŞYÜREK
08.04.1994
Abdulbaki GÜNEŞ
13.04.1994
20.04.1994
Yrd.Doç.Dr.Nedim İPEK
Aişe Sıddıka
(TAŞPINAR) NAZLI
Pelin İSKENDER
Doç.Dr.M. Ali ÜNAL
Emine ALTUNAY
22.04.1994
Prof. Dr. Hasan
KATİPOĞLU
Yrd.Doç.Ahmet Aydın
KAPTAN
Yrd.Doç.Dr.Zeynelabidin
MAKAS
Prof. Dr. Ahmet NİŞANCI
Metin YASA
08.07.1994
Mustafa IŞIK
14.07.1994
Bekir ŞİŞMAN
15.07.1994
Kemalettin ŞAHİN
15.07.1994
Metin EKER
15.07.1994
Doç.Dr.Hüseyin PEKER
Doç.Dr.Kurtman
ERSANLI
Yrd.Doç.Ahmet Aydın
KAPTAN
Prof. Dr. Süleyman
ATEŞ
Doç.Dr.İshak YAZICI
Doç.Dr.Hüseyin PEKER
Yrd.Doç.Dr.İhsan TERZİ
18.02.1994
22.04.1994
Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı
(Eski Türk Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Felsefesi)
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Coğrafya)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.Dr.Muhsin KOÇAK
Hazırlayanın
Kabul
Adı ve Soyadı
Tarihi
Ömer Faruk ALTINTAŞ 05.08.1994
Doç.Dr.Hüseyin PEKER
Ali AKDOĞAN
05.09.1994
Yrd.Doç.Dr.İhsan TERZİ
Sadık ŞENER
12.09.1994
Nüzhet İslimyeli’nin Resim Sanatı
Yrd.Doç.Zehra SENGİR
Leyla AKIN
12.09.1994
104
“Samsun Halkının Resim Sanatına Bakışı”
Yrd.Doç.Dr.İhsan TERZİ
Gülten İMAMOĞLU
13.09.1994
105
Samsun’da 6-12 Yaş Arasındaki Çocuk Resimleri
Yrd.Doç.Dr.İhsan TERZİ
Sevinç YANBEYİ
13.09.1994
106
Göksun’da Yaylacılık (Kar Yaylacılığı)
Mehmet GÜRBÜZ
13.09.1994
107
Çamlıca Boğazı ve Yazıtepe Depresyonu’nun
Jeomorfolojisi
Osmanlı İmparatorluğu’nun Kafkas Kabileleri İle
Münasebetleri
Öğretmen ve Öğrencilere Göre Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Ders Müfredatları (İlköğretim 6.7.8.
Sınıflar)
Kur’ân’da Sünnetullah ve Helâk Edilen Toplumlar
Yrd.Doç.Dr.Cevdet
YILMAZ
Yrd.Doç.Dr.Ali UZUN
Halil İbrahim ZEYBEK
13.09.1994
Yrd.Doç.Dr.Nedim İPEK
Ali KABLAN
13.09.1994
Doç.Dr.Hüseyin PEKER
Osman TAŞTEKİN
14.09.1994
Doç.Dr.İshak YAZICI
Nuri TOK
14.09.1994
Doç.Dr.Mehmet Ali
ÜNAL
Nurgül BOZKURT
16.09.1994
Yrd.Doç.Turan BAYER
Vesile KAPTAN
07.10.1994
S.No
100
102
Tezin Adı
Geçmiş Şeriatların İslam Hukukunda Kaynak
Değeri
İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Hadis Dersi
Programının Değerlendirilmesi
Şeref Bigalı’nın Resim Sanatı Anlayışı
103
101
108
109
110
111
112
1699-1736 Tarihli Ecnebi Defterine Göre XVIII.
Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-Avusturya
Münasebetleri
Okul Öncesi Çocuklarda İllüstrasyon Sorunları,
Yeni bir Model Olarak İllüstrasyon Kullanımı
Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Coğrafya)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Coğrafya)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Sosyal Bilimler Eğitimi
(Tarih)
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
113
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.Dr.Reşide
KABADAYI
Doç.Dr.Reşide
KABADAYI
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Sabriye DEMİRCİ
Kabul
Tarihi
19.10.1994
Hasan Cemalettin
GÜRPINAR
19.10.1994
Nuray GÜLLÜ
20.10.1994
Nevzat TARTI
20.10.1994
115
Tezin Adı
Ortaöğretim Öğrencilerinin Genel Akademik
Yetenek Düzeyleri ve Yönelme
Ortaöğretim
Öğrencilerinin
Eğitimsel
Özgeçmişleri İle Uyum Düzeyleri Arasındaki
İlişkiler
“Sessiz Ev” Üzerine Bir Metindilbilim Çalışması
116
İbn Abdi’l-Berr ve et-Temhid’indeki Şerh Metodu
Yrd.Doç.Dr.Yavuz
DEMİR
Prof. Dr. Sadık CİHAN
117
İslam Hukukunda Hacr
Doç.Dr.Muhsin KOÇAK
Mithat YAYLI
21.10.1994
118
Şehristânî’nin el-Milel ve’l-Nihal Adlı Eserinde
Aristoteles Felsefesi ve Kaynakları
Kontrast Renk Armonilerinin Resimlerde Konu ve
Psikoloji Bakımından İncelenmesi ve Güncel
Alanlarda Kullanımı
“Milli Tetebbular Mecmuası” Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Mehmet DAĞ
Mustafa AYDIN
24.10.1994
Yrd.Doç.Turan BAYER
Düriye YÜKSEL
24.10.1994
Doç.Dr.Mustafa
ÖZBALCI
Doç.Dr.Kurtman
ERSANLI
Yrd.Doç.Dr.Erkan
PERŞEMBE
İsa ÇOLAKER
23.01.1995
Düriye ALP
24.02.1995
Sevim ERKEN
13.03.1995
Yrd.Doç.Osman
GÜNGÖR
Yrd.Doç.Dr.Zeynelabidin
MAKAS
Yrd.Doç.Dr.Ali Osman
COŞKUN
Gülay BİRBEN
12.07.1995
Osman YAZICI
13.07.1995
Yavuz BAYRAM
24.07.1995
114
119
120
121
122
123
124
125
Velilerin Orta Dereceli Okullardaki Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden Beklentileri
“Toplumsal Değişmeler Karşısında Tavır
Belirlemede Dini Gruplar” Fettullah Gülen
Cemaati
Çağdaş Söylem Biçimlerinin Geliştirilmesinde
Uygulanabilir Bir Araç Teknik Olarak Suluboya
Behram ile Gülhendan Hikayesi Üzerine Bir
Araştırma ve İnceleme
16.Yüzyıl Divan Şiiri’nde “Poetika”
Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Felsefe ve Din Bilimleri
(İslam Felsefesi)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyati)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Eski Türk Edebiyatı)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
126
Tezin Adı
“Dergah Mecmuası” Üzerine Bir İnceleme
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Celâl TARAKÇI
127
Arap Dilinde Harfi Cerler
Doç.Dr.Hulusi KILIÇ
128
Prof. Dr. Ahmet
Tamer ÖZLÜ
NİŞANCI
Yrd.Doç.Dr.Mevlüt KAYA Salim KONAL
12.09.1995
130
Samsun ve Yakın Çevresi’nin Coğrafi Yönden
Hava Kirliliği
İmam-Hatip
Lisesi
Meslek
Dersleri
Öğretmenlerinin Meslekî Problemleri
İslâm Hukukunda Şuf’a
Doç.Dr.Muhsin KOÇAK
12.09.1995
131
İslam Hukukunda Satım Akdiyle İlgili Şartlar
Doç.Dr.Muhsin KOÇAK
132
Doç.Dr.Muhsin KOÇAK
133
İslam Hukukuna Göre Satım Akdinde Mülkiyetin
İntikali
Amme Tefsiri Metin-İnceleme
134
İbn-i Hişam’ın Hayatı ve Tarihçiliği
135
Atelye Donanım Elemanlarından Resim
Sehpası’nın
Fonksiyonel
Boyutlarının
Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma
Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan Siyaseti ve
Konar-Göçer Aşiretlerin Yerleştirilmesi (18401876)
Ebû Ubeyde b. el-Cerrah
129
136
137
138
Mütercim Âsım Efendi ve Tuhfe-i Âsım İsimli
Eseri
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
AYDIN
Doç.Dr.M. Orhan ÜNER
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Fikret USLUCAN
Kabul
Tarihi
08.09.1995
Ahmet YÜKSEL
08.09.1995
12.09.1995
Abdurrahman
ÖZDEMİR
Abdurrahman
HAÇKALI
Şevket TOPAL
13.09.1995
Necati GÜL
25.09.1995
Seyfullah ÇORUH
13.10.1995
12.09.1995
Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Coğrafya Eğitimi
(Coğrafya)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Dili ve Edebiyatı)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Resim-İş Eğitimi
(Tasarım)
Yrd.Doç.Memduh ERKİN Salih GEÇİMLİ
16.10.1995
Yrd.Doç.Dr.Nedim İPEK
Celal ERDÖNMEZ
20.10.1995
Tarih Eğitimi
(Tarih)
Doç.Dr.Mustafa Zeki
TERZİ
Doç.Dr.Hüseyin ELMALI
Salih Hakkı BAK
20.10.1995
Dursun Ali TÜRKMEN
20.10.1995
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Tezin Adı
Ailenin Bazı Özelliklerinin Çocuğun Suça
Yönelmesinde Etkisi
Menopoz Dönemi Kadınların Uyum Düzeyleri
Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Kadar Türk
Resim Sanatında Dokunun Uygulanışı
1960 ve Sonrası Çağdaş Türk Resmi
Lise Öğretmenlerinin Öğrenci Kontrol Eğiliminin
Tükenmişlik ve Çeşitli Değişkenler İle İlişkisi
Teknolojinin Çağdaş Heykel Sanatına Etkileri
Grafik Tasarımına Altyapı Oluşturmak Üzere
Temel Tasarım Eğitimine Bir Yaklaşım Tarzı
Alaaddin es-Semerkandî Hayatı, Eserleri ve
Tefsirdeki Metodu
İletişimin Kitlesel Etkisi Bağlamında Türkiye’de
Basının Dine Bakışı (1990-1994 Yılları Arasında
Yayınlanan Nokta Dergileri Örneği)
İbn Tayfur es-Secâvendî, Hayatı, Eserleri ve
Tefsirdeki Metodu
Hâfız Mehmet Sebâtüddin Hayatı ve Eserlerinin
İncelenmesi
Tanzîmat’ın Bosna Hersek’te Uygulanması
Şeyhulislâm Mollā Gürâni Hayatı, Eserleri ve
Tefsirdeki Metodu
55 Numaralı Mühimme Defteri
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.Dr.Kurtman
ERSANLI
Doç.Dr.Kurtman
ERSANLI
Yrd.Doç.Osman
GÜNGÖR
Yrd.Doç.Osman
GÜNGÖR
Doç.Dr.Ramazan ABACI
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Hülya ÖZKAN
Kabul
Tarihi
27.10.1995
Sahime ÇAĞLI
27.10.1995
Tahsin GÜNGÖREN
27.10.1995
Serap SEVİNÇ
16.02.1996
Melek KALKAN
01.03.1996
Yrd.Doç.Necati KIVRAK
Ali ŞEN
19.03.1996
Yrd.Doç.Turan BAYER
Önder TOPDAŞ
22.03.1996
Doç.Dr.İshak YAZICI
Osman GENÇ
22.03.1996
Yrd.Doç.Dr.Erkan
PERŞEMBE
Ulviye
EZERBOLATOĞLU
29.03.1996
Doç.Dr.İshak YAZICI
Şahin NAS
21.06.1996
Prof. Dr. Ceâl TARAKÇI
Adem ÇALIŞKAN
28.06.1996
Yrd.Doç.Dr.Nedim İPEK
Zafer GÖLEN
17.07.1996
Doç.Dr.İshak YAZICI
Abdulcebbar ALTUN
19.07.1996
Prof. Dr. Dursun Ali
AKBULUT
Musa GÜNAY
22.07.1996
Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Resim-İş Eğitimi
(Heykel)
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Tarih Eğitimi
(Tarih)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Tarih Eğitimi
(Tarih)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
153
155
Tezin Adı
Lozan Görüşmeleri Ara Döneminde Ankara
Basınında Dış Haberler
Kur’ân-ı Kerim’deki Müşkil İfadeler ve Çözüm
Yolları
Hadisler Açısından Bid’at
156
İllüstrasyon ve İllüstrasyonla Karadeniz Fıkraları
157
Bir Proje Çalışması Çerçevesinde
Bildirişim Simgelerinin İletişimindeki Yeri
Afişte İllüstrasyonun Yeri ve Önemi
154
158
159
160
161
162
163
164
165
Görsel
Lise Öğrencilerinin Kişisel Stillerini Belirleyen
Faktörler
Manastır Vilâyeti’nin İdarî ve Sosyal Yapısı
(1873-1912)
Modernleşme-Din İlişkisi ve Modernleşmenin
İslâm Toplumlarına Giriş Süreci
Minarenin Cami Mimarisine Katılımı ve İlk Minare
Örnekleri
Ahıska’nın Elden Çıkışı
Toplumsal Çözülme ve Din İlişkilerine Din
Sosyolojisi Açısından Kavramsal Bir Yaklaşım
Kendini Kabul Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan
Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı
Algılamaları İle Kendini Ayarlama Becerileri
Arasındaki İlişki
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Dursun Ali
AKBULUT
Doç.Dr.Muhsin KOÇAK
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
İlhan AKSOY
Kabul
Tarihi
22.07.1996
Osman ŞAHİN
13.08.1996
Prof. Dr. Sadık CİHAN
Kadir GÜRLER
06.09.1996
Yrd.Doç.Ahmet Aydın
KAPTAN
Yrd.Doç.Turan BAYER
Tuncer YILDIRIM
09.09.1996
Tarık YAZAR
10.09.1996
Yrd.Doç.Sevgi
KOYUNCU
Doç.Dr.Kurtman
ERSANLI
Yrd.Doç.Dr.M.Emin
YOLALICI
Yard.Doç.Dr.Erkan
PERŞEMBE
Yrd.Doç.Dr.Yılmaz CAN
Ata Yakup KAPTAN
10.09.1996
Recep ESKİCİ
11.09.1996
Mucize (SARI) ÜNLÜ
11.09.1996
Yaşar GEDİKLİ
11.09.1996
Eyüp NEFES
11.09.1996
Hava Berşan ÇELİK
11.09.1996
Vejdi BİLGİN
11.09.1996
Osman Zati YAZAR
12.09.1996
Yrd.Doç.Dr.M.Emin
YOLALICI
Yrd.Doç.Dr.Erkan
PERŞEMBE
Yrd.Doç.Dr.Yaşar
BARUT
Anabilim Dalı
Tarih Eğitimi
(Tarih)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Tarih Eğitimi
(Tarih)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(Türk İslam Sanatları)
Tarih Eğitimi
(Tarih)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
Tezin Adı
Değirmendere-I İle Engiz Çayı Arası Kıyı
Kesiminin Jeomorfolojisi
Mehmet Rauf’un Edebi Makaleleri Üzerine Bir
İnceleme
Üniversite Öğrencilerinin Dinî Yasaklarla İlgili
Tutumları
Hz. Ebû Bekir Döneminde Diplomatik
Münasebetler ve Andlaşmalar
Mehmed Emîn Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve
Tasavvufî Görüşleri
Depresyon ve Mutlulukta Otomatik Düşüncelerin
Rolü
Öz-Biçim İlişkisi Açısından Takvim Tasarımları
Abay’ın Kara Sözler Adlı Eseri Üzerine Bir
İnceleme (Gramer-Metin-Sözlük)
İlköğretim I. Kademe (4-5) Öğrencilerinin Din
Hakkında Sordukları Sorular ve Bu Sorular
Açısından Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ders
Kitaplarının Değerlendirilmesi
Farabi’nin Eylemsel Felsefesinde Ahlak ve
Siyaset İlişkisi
Ruh Sağlığı Açısından Kur’an-ı Kerim
Kur’an-ı Kerim’deki Nefs Kavramına Psikolojik
Açıdan Bir Yaklaşım
Samsun Küçük Sanayi Sitesinin Sosyo-Ekonomik
Yapısı İçinde Dinin Konumu
Darüleytamlar
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Ali UZUN
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Faruk AYLAR
Kabul
Tarihi
12.09.1996
Doç.Dr.Mustafa
ÖZBALCI
Prof. Dr. Hüseyin
PEKER
Doç.Dr.M.Zeki TERZİ
Ahmet Cüneyt ISSI
12.09.1996
Halil APAYDIN
12.09.1996
İsrafil BALCI
12.09.1996
Yrd.Doç.Dr.Erhan YETİK Halil İbrahim ŞİMŞEK
12.09.1996
Doç.Dr.Kurtman
ERSANLI
Yrd.Doç.Turan BAYER
Sezai KALAFAT
12.09.1996
Mustafa Burhan ESEN
12.09.1996
Yrd.Doç.Dr.K.Mehmet
GECE
Prof. Dr. Hüseyin
PEKER
İlknur KARAGÖZ
12.09.1996
Hasan DAM
12.09.1996
Prof. Dr. Mehmet DAĞ
Fatih TOKTAŞ
13.09.1996
Prof. Dr. Hüseyin
PEKER
Prof. Dr. Hüseyin
PEKER
Yrd.Doç.Dr.Erkan
PERŞEMBE
Yrd.Doç.Dr.Nedim İPEK
Yusuf MACİT
13.09.1996
Muammer CENGİL
13.09.1996
Osman EYÜPOĞLU
13.09.1996
Yasemin OKUR
20.09.1996
Anabilim Dalı
Coğrafya Eğitimi
(Coğrafya)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(Tasavvuf Tarihi)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Dili)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(İslam Felsefesi Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Tarih Eğitimi
(Tarih)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
180
182
Tezin Adı
Kur’an ve Hadislerde Bilgi Kavramı ve İlk Dönem
İnanç Mezheplerinde Tarihsel Gelişimi
Cumhuriyet Döneminden Günümüze Türk
Sinema Afişlerinin Grafiksel Sorunları Üzerine Bir
Araştırma
Hz. Peygamberin Hadislerinde Dua Metodu
183
Tanıtım Grafiğinde Tipografik Sorunlar
184
Gösteri-Sanat İlişkisi Şeklinde Bakıldığında
Happeningler’in Çağdaş Sanat İçindeki Yeri
Lozan Görüşmeleri Ara Döneminde Ankara
Basınında İç Haberler
Çağdaş Türk Resminde Çizgi
181
185
186
187
188
189
190
191
192
Soyut Resimde Plastik Düzenleme Unsurlarından
“Çizgi ve Leke”
İbn Berrecan’ın Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki
Metodu
Şiir ve Öykü Kitaplarında Kapak Tasarımlarının
Göstergebilimsel Analizi ve Öneriler
Gravür Tekniğinin Resimsel Anlatımındaki Temel
Zorlukları ve Avantajları Üzerine Düşünceler
Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıklarını Belirlemeye
Yönelik Bir Envanter Geliştirme Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması
Anadolu’nun Bir Taşra İlçesindeki İnsanların
Dindarlık Boyutları Üzerine Sosyolojik Bir
Araştırma (İskilip Örneği)
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Mehmet DAĞ
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Hasan AYDIN
Kabul
Tarihi
23.09.1996
Yrd.Doç.Sevgi
KOYUNCU
Şaduman BESLİ
18.10.1996
Prof. Dr. Sadık CİHAN
Cengiz ÇELİK
30.10.1996
Yrd.Doç.Ahmet
Aydın
KAPTAN
Yrd.Doç.Ertuğrul
GÜNDOĞDU
Prof. Dr. Dursun Ali
AKBULUT
Yrd.Doç.Hilmi ÖZBAY
Yavuz YÜCEL
21.02.1997
Gülbin ZEREN
26.02.1997
Özgül AKSOY
28.02.1997
Tülay DOĞAN
11.04.1997
Yrd.Doç.Hilmi ÖZBAY
Tülay SENGİR
04.07.1997
Prof. Dr. İshak YAZICI
Hamza KÜÇÜK
07.07.1997
Yrd.Doç.Turan BAYER
Ali TOMAK
17.09.1997
Doç.Sevgi KOYUNCU
Mehmet Hakan KILIÇ
18.09.1997
Doç.Dr.Kurtman
ERSANLI
Müge YILMAZ
18.09.1997
Yrd.Doç.Dr.Erkan
PERŞEMBE
Mustafa ARSLAN
18.09.1997
Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri
(Kelam)
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Tarih Eğitimi
(Tarih)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
193
Tezin Adı
Çırak ve Kalfalarda Dini İnanç ve Davranışlar
194
Mehmet Kaplan (Hayatı-Fikirleri)
195
Din Eğitimi Açısından Din Görevlilerinin Mesleki
Yeterlilikleri ve Cemaatle Olan İlişkileri
1411 No’lu Giresun Şer’iyye Sicil Defteri H.13061307 (M.1889)
Çıraklık Eğitim Merkezine Devam Eden
Çırakların Benlik Algısını Etkileyen Faktörler
Algılanan Anne-Baba Tutumlarının Durumluk
Mizah Tepki Düzeyine Etkisi
Bronz Heykelde Kalıplama; Döküm Teknikleri ve
Yüzey İşleme Teknikleri
Özgün Baskı Tekniklerinin Yaratıcılığa Etkileri
196
197
198
199
200
201
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Hüseyin
PEKER
Doç.Dr.Mustafa
ÖZBALCI
Yrd.Doç.Dr.Mevlüt KAYA
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Hasan ARSLAN
Kabul
Tarihi
18.09.1997
Şeyma BÜYÜKKAVAS
14.11.1997
Mehmet YILGIN
14.11.1997
Doç.Dr.Osman ZÜMRÜT Ali YILMAZ
18.11.1997
Yrd.Doç.Dr.Yaşar
BARUT
Yrd.Doç.Dr.Yaşar
BARUT
Yrd.Doç.Necati KIVRAK
Mehmet Bünyami
ÖZMEN
Semiha ÖZENÇ
05.12.1997
Turan BAŞ
13.03.1998
Yrd.Doç.Ahmet Aydın
KAPTAN
Prof. Dr. İshak YAZICI
Nur BALAMİR
13.03.1998
Abdullah ERÇİN
20.03.1998
Yrd.Doç.Dr.Ali YILMAZ
Mehmet DÖŞ
27.03.1998
Yrd.Doç.Dr.Ali BOĞA
Hürrem ÖZERDEN
10.07.1998
Mustafa BIYIK
04.09.1998
Ali BOLAT
08.09.1998
27.02.1998
204
Ebu’l Hasen el-Bekrî Hayatı, Eserleri ve
Tefsirdeki Metodu
Kavak İlçesinde Şehir Fonksiyonlarının Gelişimi
ve Samsun-Kavak İlişkileri
Pastel Boya Resim Tekniği ve Uygulama
Biçimleri
Sun Myung Moon ve Birlik Mezhebi
205
Muhasibî’nin Marifet Anlayışı
Prof. Dr. Ekrem
SARIKÇIOĞLU
Doç.Dr.Erhan YETİK
206
Kuran ve Hadisler’de Şefâat
Doç.Dr.İsa DOĞAN
Mehmet Kenan ŞAHİN
08.09.1998
207
Dini Epistemolojide Eleştirel Akılcılık
Yrd.Doç.Dr.Cafer Sadık
YARAN
Münteha YASA
10.09.1998
202
203
Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Resim-İş Eğitimi
(Heykel)
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Coğrafya Eğitimi
(Coğrafya)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(Tasavvuf Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(Kelâm)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Felsefesi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
208
211
Tezin Adı
Temel Belirleyicileri Bağlamında Takvim
Tasarımlarının Problematikleri ve Çözüm
Önerileri
H.1325-1330 Tarihli Ordu Kazası Şer’iyye Sicil
Defteri
15. Fırka’nın Samsun’daki Faaliyetleri (19191921)
Nihâd Sâmi Banarlı
212
Din-Bilim İlişkisi Bağlamında Evrenin Yaratılışı
213
Eğitim Açısından Kur’ân-ı Kerim’de Ceza ve
Mükâfat
İslâm Kitâbet Dairesinin Doğuşu ve Gelişmesi
209
210
214
215
216
217
218
219
220
221
1772 No’lu Samsun Şer’iyye Sicili Defteri’nin
Değerlendirilmesi
İlk Dönem Hâricîlerinin Doğuşunu Etkileyen
Sosyo-Kültürel Faktörler
el-Hîtî’nin es-Seyfü’l-Bâtir Adlı Eseri ve
Mezhepler Tarihindeki Yeri
Muvaffakuddin el-Kevaşi Hayatı, Eserleri ve
Tefsirdeki Metodu
İslâm Boşanma Hukukunda Üç Talâk Problemi
Yükleme Biçimlerinin Depresyon ve Kendini
Ayarlamadaki Rolü
Samsun Çevre Yolu
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Turan BAYER
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Ali SEYLAN
Kabul
Tarihi
11.09.1998
Yrd.Doç.Dr.M.Emin
YOLALICI
Doç.Dr.Mustafa
BALCIOĞLU
Doç.Dr.Mustafa
ÖZBALCI
Yrd.Doç.Dr.Cafer Sadık
YARAN
Prof. Dr. Hüseyin
PEKER
Prof. Dr. Mustafa Zeki
TERZİ
Prof. Dr. Osman
ZÜMRÜT
Prof. Dr. Ahmet TURAN
İzzet Bahri ATEŞLİ
11.09.1998
Bünyamin KOCAOĞLU 11.09.1998
Ümmügülsüm
TARAKÇI
Şahin EFİL
Nuray (ORDU)
KUKULA
Metin YILMAZ
11.09.1998
11.09.1998
11.09.1998
11.09.1998
Abdurrahman OKUYAN 11.09.1998
Harun YILDIZ
11.09.1998
Prof. Dr. Ahmet TURAN
Cenksu ÜÇER
11.09.1998
Prof. Dr. İshak YAZICI
Mustafa ÖZTÜRK
11.09.1998
Prof. Dr. Muhsin KOÇAK Ali YÜKSEK
14.09.1998
Yrd.Doç.Dr.Yaşar
BARUT
Yrd.Doç.Dr.Cevdet
YILMAZ
Recep KOÇAK
14.09.1998
Mesut YILDIRIM
02.10.1998
Anabilim Dalı
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
Tarih
(T.C. Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Felsefesi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Mezhepleri Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Mezhepleri Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Coğrafya Eğitimi
(Coğrafya)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
222
Tezin Adı
İnebolu Çayı Havzasının Jeomorfolojisi
223
Maârif Salnâmelerine Göre, 20. Yüzyıl
Başlarında (1898-1903) Amasya’da Eğitim ve
Eğitim Kurumları
Ahmed Şuayb’ın Tenkidçiliği
224
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.Dr.Ali UZUN
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Akın ALARCIN
Kabul
Tarihi
02.10.1998
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
EVSİLE
Turgut İLERİ
09.10.1998
Anabilim Dalı
Coğrafya Eğitimi
(Coğrafya)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Prof. Dr. Celâl TARAKÇI Ruhi İNAN
09.10.1998
Prof. Dr. Osman
ZÜMRÜT
İmdat GÜNEY
09.10.1998
Prof. Dr. Osman
ZÜMRÜT
Süleyman EŞİT
09.10.1998
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi
Ahmet KAYA
09.10.1998
Camilerde Görev Yapan İmam-Hatiplerin Hizmet
İçi Eğitim İhtiyaçları
İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Tefsir Dersi
Programının Değerlendirilmesi
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinin Dilbilim
Açısından İncelenmesi
İlk Kaderîler ve Görüşleri
Prof. Dr. Mustafa Zeki
TERZİ
Yrd.Doç.Dr.Mevlüt
KAYA
Yrd.Doç.Dr.Mevlüt
KAYA
Yrd.Doç.Dr.K.Mehmet
GECE
Doç.Dr.İsa DOĞAN
Osman AYAS
23.10.1998
Nuri KÖSE
23.10.1998
Sevda YÜKSEL
30.11.1998
Muammer TURAN
16.12.1998
Prof. Dr. Kurtman
ERSANLI
Prof. Dr. Sadık CİHAN
Fatmagül KELLECİ
14.01.1999
233
Milletvekillerinin Kişilik Özelliklerini Etkileyen Bazı
Dış Etmenlerin İncelenmesi
Hadislere Göre Cennet ve Cehennem
Rahmi SEKME
19.02.1999
234
Cebriye Mezhebinin Doğuşu ve Kelami Görüşleri
Doç.Dr.İsa DOĞAN
Ali ASLAN
26.02.1999
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Dili)
Temel İslam Bilimleri
(Kelâm)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Temel İslam Bilimleri
(Kelâm)
225
226
227
228
229
230
231
232
Osmanlı Dönemi Mahkeme Kayıtları (Trabzon
Şer’iyye Sicilleri) 42/2081 No’lu Deftere Göre
Yöre Araştırması
Osmanlı Dönemi Mahkeme Kayıtları Trabzon
Şer’iyye Sicilleri 42/2079 (1322-1325) No’lu
Deftere Göre Yöre Araştırması
Vâkıdî’nin Hayatı ve Tarihçiliği
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
235
236
237
238
239
240
241
Tezin Adı
Çağdaş Resimde Biçimselliğin Ritim ve Hareket
Estetiğine Dönüşüm Süreci
Çağımız Resminde Biçimselliğin Denge
Estetiğine Dönüşüm Süreci
Zeitkritische Aspekte in Hermann Sudermanns
früheren Dramen
2034 No’lu Trabzon Şeriyye Sicil Defterinin (Vr
70-142 Arası) Değerlendirilmesi
2091 No’lu Trabzon Şer’iyye Sicil Defterinin
Değerlendirilmesi
Konstrüktivizm ve Türk Resmine Yansımaları
243
Resimde Objenin Çizgi Diliyle Plastik
Çözümlemesi
İslam Aile Hukukuna Göre Kadının Nikah Yetkisi
Problemi
Toplumsallaşma Sürecinde Dinin Fonksiyonu
244
Çağdaş Türk Resim Sanatında “At”lar
245
Les Images des Femmes dans les Oeuvres de
Saint-Exupery
Martin Luther ve Reform Hareketi
242
246
247
248
İlköğretim 6-7-8. Sınıflarda Okutulan Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Dersinin Amaçlarının
Gerçekleşme Düzeyi
Doktorların Hastalarına Karşı Tutumlarını
Belirlemeye Yönelik Bir Envanter Geliştirme
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.DoçAli BOĞA
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Siyabe GÜRBÜZ
AYRANCI
Osman ÖZEL
11.06.1999
Prof. Dr. Mustafa
ÇOLAK
Prof. Dr. Mustafa Zeki
TERZİ
Prof. Dr. Mustafa Zeki
TERZİ
Yrd.Doç.Zehra SENGİR
Nevzat BAKIR
14.06.1999
Kadir ALBAYRAK
25.06.1999
Ahmet YAZICI
25.06.1999
Rabia ERSEZEN
15.07.1999
Yrd.Doç.Ali BOĞA
Hasan BALTACI
16.07.1999
Yrd.Doç.Ali BOĞA
Kabul
Tarihi
11.06.1999
Prof. Dr. Muhsin KOÇAK Burhan ERKUŞ
16.07.1999
Yrd.Doç.Dr.Erkan
PERŞEMBE
Yrd.Doç.Osman
GÜNGÖR
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
ATALAR
Doç.Dr.Şinasi GÜNDÜZ
İbrahim ALTUNDAL
16.07.1999
Kerim DİNCEL
16.07.1999
Tülay TÜTÜNCÜ
16.07.1999
Hakan OLGUN
19.07.1999
Kamuran ÇELİK
20.07.1999
Yrd.Doç.Dr.Seher BALCI Hüdayar CİHAN
22.07.1999
Doç.Dr.Mevlüt KAYA
Anabilim Dalı
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Yabancı Diller Eğitimi
(Alman Dili ve Edebiyatı)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Yabancı Diller Eğitimi
(Fransız Dili ve Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
249
Tezin Adı
Hadislerde Meseller
250
Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin
Empatik Eğilim Düzeyleri İle İletişim Çatışma
Eğilim Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından
İncelenmesi
Hicrî İlk Üç Asırda Kur’an Filolojisine Dair Eser
Veren İlim Adamları ve Eserleri
Selim İleri’nin Romanları Üzerine “Okur Merkezli”
Bir Yaklaşım
Bilge Karasu’nun Hikâyelerinde Anlatı Yapısı
251
252
253
254
258
Yetiştirme Yurdu İle Ailesi Yanında Kalan
Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerinin
Okul Başarılarına Etkisi
Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre
Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler İle, Öğrenci
Yerleştirme Sınavı Sonuçlarına Göre Üniversiteyi
Kazanan
Öğrencilerin,
Kendini
Kabul
Düzeylerinin Karşılaştırılması
7-9 Yaş Çocuklarının Dini Bilgi ve Duygu
Gelişimleri Üzerinde Ailenin Etkisi
Ovit
Yöresindeki
(Rize-İkizdere)
Geçici
Yerleşmeler
Bafra (Samsun) Ovasında Kır Yerleşmeleri
259
Borabay’da (Amasya-Taşova) Arazi Kullanımı
255
256
257
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Sadık CİHAN
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Ali ARSLAN
Kabul
Tarihi
23.07.1999
Yrd.Doç.Dr.Yaşar
BARUT
Murat GÜNAYDIN
23.07.1999
Yrd.Doç.Dr.Osman
KESKİNER
Doç.Dr.Yavuz DEMİR
Ali BULUT
26.07.1999
Alpay Doğan YILDIZ
30.07.1999
Doç.Dr.Yavuz DEMİR
Dinçer EŞİTGİN
30.07.1999
Yrd.Doç.Dr.Yaşar
BARUT
Tekin BALCI
23.09.1999
Yrd.Doç.Dr.Yaşar
BARUT
Murat BAYHAN
23.09.1999
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Doç.Dr.Mevlüt KAYA
Semiha YILMAZ
08.10.1999
Yrd.Doç.Dr.Sebahat
UZUN
Yrd.Doç.Dr.Ali YILMAZ
İsak DAĞCI
08.10.1999
Necati TOMAL
08.10.1999
Eren ŞENOL
15.10.1999
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Coğrafya Eğitimi
(Coğrafya)
Coğrafya Eğitimi
(Coğrafya)
Coğrafya Eğitimi
(Coğrafya)
Prof. Dr. Ahmet
NİŞANCI
Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Temel İslam Bilimleri
(Arap Dili ve Belâgatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
Tezin Adı
Osmanlı Mahkeme Kayıtları (Şer’iyye Sicilleri)
1788 No’lu Deftere Göre Samsun
Lütfullah bin Muhammed Erzurûmî’nin “Râmûzu’tTahrîr ve’t-Tefsir”i
Une Etude Thematique et Artistique Sur le
Recueil “Romances Sans Paroles” de Paul
Verlaine
Lise Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek
Düzeyi İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki
İlişki
Resimde Metamorfoz ve Türk Resminde
Metamorfik Etkiler
Arap Dilinde İstifham Edatları
Sibeveyh’in Bedel İsm-i Fail Mastar ve Sıfat-ı
Müşebbehe Konularını İşleme Yöntemi
İslam Hukuk Usûlünde Emir
Osmanlı Dönemi Mahkeme Kayıtları (Samsun
Şer’iyye Sicilleri) 1769 Nolu Deftere Göre Yöre
Araştırması
Kronik Bir Hastalığın Çocuklar Üzerindeki
Psikolojik Etkisi
Lise Öğrencilerinin Sürekli Öfke ve Öfke İfade
Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından
İncelenmesi
İlköğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin
Başarısını Etkileyen Faktörler
Grafik Tasarım Sürecinde Bilgisayar Destekli Bir
Ortamın Tasarımcının Yaratıcılığına Yansımaları
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Osman
ZÜMRÜT
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
OKUYAN
Yrd.Doç.Dr.Atilla
KUTLUÖZEN
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Fikret EKMEKÇİ
Kabul
Tarihi
15.10.1999
Faruk ÖZDEMİR
29.11.1999
Hasan ÖZDUMAN
10.12.1999
Yrd.Doç.Dr.Yaşar
BARUT
Bülent BUDAK
17.01.2000
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Yrd.Doç.Zehra SENGİR
Kevser TÜRKOĞLU
11.02.2000
Yrd.Doç.Dr.Osman
KESKİNER
Doç.Dr.Mehmet ÇAKIR
Mehmet GÜLER
25.02.2000
Metin YANARATEŞ
25.02.2000
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Temel İslam Bilimleri
(Arap Dili ve Belâgatı)
Temel İslam Bilimleri
(Arap Dili ve Belâgatı)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku))
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Prof. Dr. Muhsin KOÇAK Ali SERENLİ
01.03.2000
Prof. Dr. Osman
ZÜMRÜT
Ahmet ELMAS
03.03.2000
Yrd.Doç.Dr.Seher BALCI Rahime KURU
24.04.2000
Yrd.Doç.Dr.Yaşar
BARUT
İsmail KILIÇARSLAN
29.06.2000
Doç.Dr.Mevlüt KAYA
Mehmet AYAS
21.07.2000
Yrd.Doç.Ahmet Aydın
KAPTAN
Suzan Duygu YILMAZ
25.07.2000
Anabilim Dalı
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Yabancı Diller Eğitimi
(Fransız Dili ve Edebiyatı)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
Tezin Adı
Kır Yerleşmelerinde Sosyo-Ekonomik Yapının
Oluşmasında Coğrafi Çevre Şartlarının Etkisi
Üzerine Bir Araştırma: Eynegazi ve Kuşçular
Köyleri Örneği
II. Meşrutiyet Döneminde Tanin’deki Siyasi
Yazıların Muhteva Analizi
Ateizmin Psikolojik Gerekçeleri ve Teizmin
Cevapları
Ateizmin Sosyolojik Gerekçeleri ve Teizmin
Cevapları
Kitāb-ı Feżāil-i Mekke ve’l-Medine ve’l-Kudsü’şŞerif (Metin-İnceleme-Sözlük)
Arnavut Ortodoks Kilisesi
Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenlere Göre İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Çoklu YetenekÖğrenme Stilleri İle Benlik Saygısı ve Sürekli
Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Lack of Communication and the Alieanation
in Virgina Woolf''s Novels; Mrs.Dalloway, to the
Lighthouse, the Waves
Unheroic Heroes in Kingsley Amis's Novels; The
Folks that Live on the Hill, The Russian Girl, You
Can't Do Both
Birliktelikleri Devam Eden Ailelerin Yapı ve
İşlevleri İle Boşanmış Ailelerin Yapı ve İşlevlerinin
Karşılaştırılması
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Ali YILMAZ
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Sevgi DÜŞÜNEN
Kabul
Tarihi
04.08.2000
Yrd.Doç.Dr.Fahri SAKAL Erkal AYKAÇ
04.09.2000
Doç.Dr.Cafer Sadık
YARAN
Doç.Dr.Cafer Sadık
YARAN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
AYDIN
Doç.Dr.Şinasi GÜNDÜZ
Hasan ATSIZ
04.09.2000
Ferhat AKDEMİR
04.09.2000
Münteha GÜL
04.09.2000
Kani NESİMİ
06.10.2000
Anabilim Dalı
Coğrafya Eğitimi
(Coğrafya)
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Felsefesi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Felsefesi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Dili)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Doç.Dr.Ramazan ABACI Yasemin SARAÇOĞLU
06.10.2000
Doç.Dr.Ramazan ABACI Aynur BARAN
06.10.2000
Yrd.Doç.Dr.Zerrin EREN İsrafil AKSAN
13.10.2000
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Yrd.Doç.Dr.Zerrin EREN Ferit BERÇİN
13.10.2000
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Yrd.Doç.Dr.Yaşar
BARUT
13.10.2000
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Seniha AY
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
284
Danışmanın
Hazırlayanın
Unvanı-Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Seher BALCI Hatice KUMCAĞIZ
Kabul
Tarihi
20.10.2000
Prof. Dr. Hüseyin
PEKER
Prof. Dr. İsa DOĞAN
Rıza ALTUN
12.01.2001
Mustafa TEKİN
21.02.2001
Doç.Dr.Cafer Sadık
YARAN
Yrd.Doç.Ali BOĞA
Ömer İPEK
26.07.2001
Ali ÖZCAN
17.08.2001
286
Tezin Adı
Lise
Öğrencilerinin
Olumsuz
Otomatik
Düşünceleri İle Savunma Mekanizmaları
Arasındaki İlişki
İslâmi Anlatım ve Uygulamalarda Kişileri Rahatsız
Eden Hususlar
İslâm’da İman-Amel İlişkisi
287
Ateizmin Etik Boyutu ve Teizmin Verdiği Cevaplar
288
289
Geleneksel Türk Resminin Çağdaş Sanat
Anlayışında Plastik Yorumlaması
Asarcık Ağzı
Doç.Dr.Mehmet AYDIN
Mehmet Dursun ERDEM 29.08.2001
290
II.Abdülhamid Dönemi Osmanlı Askerî Sanayii
Doç.Dr.Nedim İPEK
Necip BOLAT
03.09.2001
291
İmam-ı Evzâî ve Sünenindeki Metodu
Yrd.Doç.Dr.Yavuz ÜNAL Nevzat AYDIN
03.09.2001
292
Sosyal Bütünleşme ve Din İlişkisi
Alparslan KOÇ
03.09.2001
293
Servet-i Fûnûn Nazmında Vezin, Şekil ve Kâfiye
Hüsrev AKIN
03.09.2001
294
Ortadoğu Dinlerinde Eskatoloji Mitosları
Yrd.Doç.Dr.Erkan
PERŞEMBE
Prof. Dr. Mustafa
ÖZBALCI
Doç.Dr.Şinasi GÜNDÜZ
Cengiz BATUK
03.09.2001
295
Esseniler ve Ölü Deniz Yazmaları
Doç.Dr.Şinasi GÜNDÜZ
İsmail KAZEZ
04.09.2001
296
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Samsun’un Ekonomisi
297
Çekirdek ve Geniş Ailelerde Aile Fonksiyonlarının
Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Prof. Dr. Dursun Ali
Coşkun TOPAL
AKBULUT
Yrd.Doç.Dr.Seher BALCI Serpil TOPÇUOĞLU
285
04.09.2001
16.11.2001
Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)
Temel İslam Bilimleri
(Kelam)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Felsefe Tarihi)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Dili)
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
298
302
Tezin Adı
İmamiye Mezhebinin İlk Ortaya Çıkışı ve Belli
Başlı İddiaları
1866/52 (H.1113-1114/M.1702-1703) No’lu
Trabzon Şeriyye Sicil Defterine Göre Yöre
Araştırması
42/2034 No’lu Şer’iyye Sicil Defterine (Vr.1-70)
Göre Trabzon’un Sosyo Ekonomik ve Kültürel
Yapısı
6-12 Yaş Çocuklar İçin Yapılmış İllüstrasyonların
Değerlendirilmesi ve Yeni İllüstrasyon Önerileri
Needs Assessment of the Students In ELT
303
İnce Memed I-IV Üzerinde Bir İnceleme
304
306
Web Sayfalarında Ana Sayfaların (Home Pages)
Estetik Belirleyicileri
1941/127 No.lu Trabzon Şeriye Sicili (Transkrip
ve Tahlili)
Fâik Âli’nin Şiiri
307
Hamile Kadınların Kaygı Düzeyleri
308
Testing Techniques for Elementary School
Children
Sosyal Beceri Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin
Öz Kavramı Düzeylerine Etkisi
Öğretmenlerin Etki ve İlgi Alanı Alışkanlıkları İle
Tükenmişlik Düzeyleri ve Serbest Zamanlarda
Yaşanılan Duygular Arasındaki İlişki
299
300
301
305
309
310
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Ahmet TURAN
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Yakup KESKİN
Kabul
Tarihi
22.11.2001
Prof. Dr. Mustafa Zeki
TERZİ
Aynur UYGUN
23.11.2001
Yrd.Doç.Dr.Kenan
AYAR
Nihat ALBAYRAK
26.11.2001
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Yrd.Doç.Turan BAYER
Kadriye ÇAKIR
27.11.2001
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Resim-İş Eğitimi
(Grafik)
Tarih
(Yeniçağ Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Eğitim Bilimleri
(Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Yrd.Doç.Dr.Nalan
Mehmet Onat
KIZILTAN
CİHANOĞLU
Prof. Dr. Celâl TARAKÇI Zekiye KAYA
29.11.2001
Doç.Sevgi KOYUNCU
14.12.2001
Ali Erdal YILMAZ
Yrd.Doç.Dr.Rıza
Mehmet EYNALLI
KARAGÖZ
Prof. Dr. Celâl TARAKÇI Hüseyin ÖZDEMİR
28.11.2001
01.04.2002
02.04.2002
Prof. Dr. Kurtman
Dudu GENEZ
ERSANLI
Yrd.Doç.Dr.Nalan
Mustafa CANER
KIZILTAN
Yrd.Doç.Dr.Seher BALCI Selcen CERRAHOĞLU
03.04.2002
Prof. Dr. Kurtman
ERSANLI
16.04.2002
Aysel AKBULUT
05.04.2002
15.04.2002
Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri
(İslam Mezhepleri Tarihi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
311
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Necati KIVRAK
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Sinan TUNCER
Kabul
Tarihi
16.04.2002
312
Tezin Adı
Plastik Sanatlar Kapsamında Heykel Eğitimi
Aracılığıyla Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Uzmanlarında Konstrüksiyon ve Boyutsallık
Kavramlarının Geliştirilmesi
Basında Mondros Mütarekesi
Yrd.Doç.Dr.Fahri SAKAL Nurgül ÇİM
17.04.2002
313
İslami Temelleri Işığında Aklın Dindeki Yeri
Prof. Dr. İsa DOĞAN
Ergün AYDIN
18.04.2002
314
I. Dünya Savaşı Sırasında Orta ve Doğu
Karadeniz Bölgesinde Ermeni Terör Faaliyetleri
İmamiyye Şiası’nda İmamet Anlayışının Doğuşu
Prof. Dr. Dursun Ali
AKBULUT
Prof. Dr. Ahmet TURAN
Önder DUMAN
08.07.2002
Ali AVCU
22.08.2002
29.08.2002
Selçuk ÇIKLA
02.09.2002
Gamze DOĞAN
02.09.2002
Recep ALPYAĞIL
03.09.2002
320
Saltuknâme’de Küçük Ünlü Uyumu
Mediha AKSU
03.09.2002
321
Hadislere Göre Cuma ve Toplumsal Boyutu
Yrd.Doç.Dr.Mahmut
AYDIN
Yrd.Doç.Dr.Şaban
SAĞLIK
Yrd.Doç.Dr.K.Mehmet
GECE
Doç.Dr.Cafer Sadık
YARAN
Yrd.Doç.Dr.K.Mehmet
GECE
Doç.Dr. Osman GÜNER
Mehmet Ziya AKSU
319
İngiltere’de Reform Hareketi ve Anglikan
Kilisesi’nin Teşekkülü
Servet-i Fûnun Romanında Yabancı Unsurlar ve
Kişiler
Kitāb-ı Gunyā ve Mecmū’atu’n-Nezā’ir’de Ünlü
Değişmeleri
Dini Epistemolojide Fideizm
Mehmet Akif DEMİR
04.09.2002
322
Doç.Dr.Mevlüt KAYA
Kadir AK
04.09.2002
323
17-25 Yaş Gençlerde Görülen Bazı Dini Şüpheler
ve Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Hadis Alma Yöntemi Olarak İcazet ve Münavele
Doç.Dr.Yavuz ÜNAL
Muhittin DÜZENLİ
05.09.2002
324
Eski Uygur Türkçesinde İkilemeler
Yrd.Doç.Dr.K.Mehmet
GECE
Serkan ŞEN
05.09.2002
315
316
317
318
Anabilim Dalı
Resim-İş Eğitimi
(Heykel)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(Kelam)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Mezhepleri Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Dili)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Felsefesi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Dili)
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Eski Türk Dili)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
325
Tezin Adı
I. TBMM’nde Dahiliye Vekaleti
326
İlköğretim ve Ortaöğretimdeki Din Eğitimi
Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Bakışları
John Hick’in Din Felsefesinde Dinsel Dışlayıcılığa
Yöneltilen Eleştiriler
Kutlukent’te (Samsun) Arazi Kullanımı
327
328
329
330
331
1876/62 (H.1128-1129/M.1716-1717) No’lu
Trabzon Şer’iyye Sicil Defterine Göre Yöre
Araştırması
Evlenme Engeli Olması Açısından Süt Akrabalığı
337
İhap Hulûsi Görey ve Harf İnkılabı’ndan
Günümüze Afiş Sanatının Gelişim Süreci
III. Mustafa Devri Asayiş Olayları İle Mücadele
(1757-1774)
Üniversite Öğretim Elemanlarının Duygusal Zeka
Düzeyleri
Ebu’l Abbas Ahmet b.Ammar el-Mehdevi, Hayatı,
Eserleri ve Tefsirdeki Metodu
Lozan Anlaşmasından Sonra Ordunun Yeniden
Düzenlenmesi
Nev’izâde
Atâî’nin
Nefhatü’l-Ezhâr
Adlı
Mesnevisinin Metin, Biçim ve İçerik Bakımından
İncelenmesi
Küreselleşme Kapsamında Din
338
Bertrand Russell’in Teolojiye Bakışı
332
333
334
335
336
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Kaya Tuncer
ÇAĞLAYAN
Doç.Dr.Mevlüt KAYA
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Sadettin YÜCEL
Kabul
Tarihi
06.09.2002
Bilal GÜN
01.11.2002
Doç.Dr.Cafer Sadık
YARAN
Prof. Dr. Ahmet
NİŞANCI
Yrd.Doç.Dr.Kenan
AYAR
Mustafa ÇAKMAK
01.11.2002
Merve Görkem BİLGİ
24.01.2003
İsmet SEZGİN
24.02.2003
Prof. Dr. Nihat DALGIN
İsmail KAYIŞ
03.02.2003
Yrd.Doç.Ahmet Aydın
KAPTAN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
Yavuz ERLER
Yrd.Doç.Dr.Yaşar
BARUT
Prof. Dr. İshak YAZICI
Emine DANACI
31.03.2003
Siyami DÜZGÜN
14.04.2003
Ercümend ERSANLI
27.06.2003
Aslan HABİBOV
17.07.2003
Prof. Dr. Dursun Ali
AKBULUT
Prof. Dr. Turgut
KARACAN
İsmail Enis ERGİN
21.07.2003
Muhammet KUZUBAŞ
24.07.2003
Yrd.Doç.Dr.Erkan
PERŞEMBE
Yrd.Doç.Dr.Metin YASA
Yakup ÇOŞTU
31.07.2003
Küçük Ali KAHVECİ
25.08.2003
Anabilim Dalı
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Felsefesi)
Coğrafya
(Bölgesel Coğrafya)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Tarih
(Yeniçağ Tarihi)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Eski Türk Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Felsefesi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
Tezin Adı
II. Abdülhamid Döneminde Orta ve Doğu
Karadeniz’de Ermeni Tedhişi
Engelli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bu Konuyla
İlgili Dini Tutumları
Trabzon Valisi Canikli Tayyar Mahmut Paşa
İsyanı
2093/279 (H.1327-1329, M.1909-1911) Trabzon
Şer’iyye Sicil Defterine Göre Yöre Araştırması
Ahlaki Düşünce ve Yargıları Etkileyen Bazı
Faktörlerin İncelenmesi
Rudolf Bultmann’ın Mitolojiden Arındırma
Yöntemi
Havza Yöresi Anonim Halk Edebiyatı Ürünleri
Üzerine Bir Araştırma
Vezirköprü’de Şehiriçi Arazi Kullanımı
Enhancing Reading Comprehension in EFL
Through
Some
Brain-based
Teaching
Techniques
Ergenlik Döneminde Dua
351
13. Yüzyıl Anadolu Halk Sufizminde Dinsel
Çoğulculuk: Mevlana Örneği
Ebū’l-Fedâil Yūsuf b.Hilâl es-Safedî’nin Keşfu’lEsrar ve Hetkü’l-Estâr Adlı Tefsirinin İncelenmesi
İslam Hukukunda Taklit
352
Gazâli Felsefesinde Dini Hakikat Sorunu
350
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.dr.Nedim İPEK
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Tuğrul ÖZCAN
Kabul
Tarihi
29.08.2003
Prof. Dr. Hüseyin
PEKER
Doç.Dr.Nedim İPEK
Elif KARA
29.08.2003
Prof. Dr. Osman
ZÜMRÜT
Doç.Dr.Mevlüt KAYA
Hüseyin Vehbi
İMAMOĞLU
Mustafa ŞENGÜN
01.09.2003
Doç.Dr.Mahmut AYDIN
Emir KUŞCU
02.09.2003
Yrd.Doç.Dr.Bekir
ŞİŞMAN
Yrd.Doç.Dr.Ali YILMAZ
Cafer ÖZDEMİR
22.09.2003
Hatice ÇEKER
13.10.2003
Yrd.Doç.Dr.Nalan
KIZILTAN
Gül UZAL
14.10.2003
Yrd.Doç.Dr.Ali Rıza
AYDIN
Doç.Dr.Mahmut AYDIN
İsa ÖZEL
14.10.2003
Halil YANBUL
15.10.2003
İbrahim SERBESTOĞLU 29.08.2003
01.09.2003
Doç.Dr.Mehmet
Murat YILDIZ
OKUYAN
Prof. Dr. Muhsin KOÇAK İhsan ŞENOCAK
16.10.2003
Doç.Dr.Burhanettin
TATAR
17.10.2003
Aynur ÇEŞME
16.10.2003
Anabilim Dalı
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Coğrafya
(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Felsefe ve Din Bilimleri
(İslam Felsefesi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
Tezin Adı
Necmuddin et-Tufi Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki
Metodu
Kitab-ı Mukaddesle İlgili Rivayetlerin Tahlil ve
Tenkidi
Yakup Afvî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf
Anlayışı
Asker Kaynakları ve Asker Alma Hizmetleri
(1920-1923)
Ailenin Dini Eğitimi
Das Portfolio als Alternative Prüfungsform Beim
Deutschlernen der Schüler in den Grundschulen
Tasavvuf Hareketi İçinde Yer Alan Bayan
Mutasavvıflar (h.I-V./m.VII-XI. Yüzyıllar)
ABD el-Kâhir el-Bağdâdî ve Yöntembilimine
Eleştirel Bir Yaklaşım
H.1267-1270 (1850-1854) Tarihli (Nr.1759)
Samsun Şer’iye Sicili’nin Transkrip ve Tahlili
Üniversite Öğrencilerinin Antisosyal Davranış
Ölçeği Puanlarının Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi
18. Yüzyılın Sonlarında Kastamonu (Şeriye
Sicillerine Göre)
2039/225 No’lu Trabzon Şer’iyye Siciline (Vr.170) Göre Şehrin İdari Ekonomik Sosyal ve
Kültürel Yapısı (H.1301-1305/M.1883-1888)
The Use of Role Play in Teaching English to
Students in the Department of Tourism and Hotel
Management of Ondokuz Mayıs University
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Prof. Dr. İshak YAZICI
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Abdurrahman TAŞ
Kabul
Tarihi
17.10.2003
Doç.Dr.Osman GÜNER
Abdullah AKSU
17.10.2003
Doç.Dr.Erhan YETİK
Ahmet ATEŞYÜREK
20.10.2003
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
Emin YOLALICI
Doç.Dr.Mustafa KÖYLÜ
Ahmet GÜL
30.01.2004
Osman GÜL
09.02.2004
Prof. Dr. Hasan BOLAT
Günay KAYHAN
18.02.2004
Doç.Dr.Erkah YETİK
Hatice ÇUBUKCU
19.02.2004
Prof. Dr. Mehmet DAĞ
Hüseyin DOĞAN
02.04.2004
Doç.Dr.Mehmet Yavuz
ERLER
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
Emin SARDOĞAN
Arzu TİRYAKİ
18.06.2004
Alper ÇUHADAROĞLU
14.07.2004
Yrd.Doç.Dr.Rıza
KARAGÖZ
Prof. Dr. Mustafa Zeki
TERZİ
Fahri MADEN
26.07.2004
Mustafa GANGAL
16.08.2004
Yrd.Doç.Dr.Nalan
KIZILTAN
Fatma GEDİZ
05.11.2004
Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Temel İslam Bilimleri
(Tasavvuf)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Yabancı Diller Eğitimi
(Alman Dili Eğitimi)
Temel İslam Bilimleri
(Tasavvuf Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(Kelam)
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
366
367
368
369
370
371
372
373
Tezin Adı
Hadisin Tahammül ve Edasında Sema, Arz ve
Kıraat Yolları
Fenomenolojik Açıdan Kutsalın Anlamı ve
Toplumsal İşlevi
Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Ana-Babalarının
Ayrılık Kaygısı Düzeyleri
Türkiye’de 7-12 Yaş Seviyesi Masal Kitapları
İllüstrasyonlarına Eleştirel Bir Bakış ve Öneriler
Türkiye’deki Sanat Eğitiminin Küresel Etkiler
Bağlamında İncelenmesi
İlköğretimde Kullanılan Etkileşimli CD’lerin Görsel
Açıdan Çözümlenmesi ve Öneriler
Sevinç Çokum’un Eserlerinde Aile Kurumu
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.Dr.Yavuz ÜNAL
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Mehmet Nazım ŞİRAZ
Kabul
Tarihi
10.11.2004
Yrd.Doç.Dr.Erkan
Fatih EROĞLAN
PERŞEMBE
Yrd.Doç.Dr.Seher BALCI Eray DEMİRDİŞ
10.11.2004
Yrd.Doç.Ata Yakup
KAPTAN
Yrd.Doç.Metin EKER
Kader SÜRMELİ
22.11.2004
Asuman BAHADIR
22.11.2004
Yrd.Doç.İ.Halil TÜRKER Mahir YERLİKAYA
23.11.2004
Prof. Dr. Mustafa
ÖZBALCI
Doç.Dr.Mevlüt KAYA
Aysun ÖZKAN
23.11.2004
Tûba Özlem ÖZEN
24.11.2004
25.11.2004
11.11.2004
376
1982 ve 2000 Yıllarında Kabul Edilen İlköğretim
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim
Programlarının Amaçları ve Konuları Yönünden
Karşılaştırılması
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dağılma
Süreci
A.Turan Oflazoğlu’nun Üç Trajedisinde Dilsel
Yapı ve Eğitim Unsurları
Kırıkkale Şehir Coğrafyası
377
Tekkeköy Şehir Coğrafyası
Doç.Dr.Cevdet YILMAZ
Gülhan ÖZGÜR
26.11.2004
378
Muhammed ibn Abdurrahman el-îcî ve Tefsirdeki
Metodu
Teaching English Through Content-based
Instruction in Elemantary Schools
Prof. Dr. İshak YAZICI
Celal EKER
26.11.2004
Yrd.Doç.Dr.Nalan
KIZILTAN
Ceylan YANGIN
ERSANLI
11.02.2005
374
375
379
Doç.Dr.Mehmet Yavuz
ERLER
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
KIRCI
Yrd.Doç.Dr.Ali YILMAZ
Mevlüde (ÇEBİ)
BAYRAKTAR
Bekir Şakir KONYALI
25.11.2004
Yusuf GÜLYAZI
25.11.2004
Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Türkçe Eğitimi
Coğrafya
(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)
Coğrafya
(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
380
381
382
383
384
Tezin Adı
Effects of Drama Practices upon Learning and
Retaining World Pairs in EFL Classes
Dört Halife Döneminde Yönetim ve Toplumsal
Sınıflar
Ebûbekir el-Haddâd’ın Tefsirinde Uyguladığı
Yöntem
Fazlur Rahman’da Tanrı Kavramı ve İşlevi
385
İlköğretim 6-7-8. Sınıflarda Resim-İş Programının
Uygulanmasında Öğretmenin Rolü
1923-1938 Türk Polis Teşkilatı
386
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Gülay ER
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Bilgi OK
Kabul
Tarihi
17.02.2005
Prof. Dr. Osman
ZÜMRÜT
Prof. Dr. İshak YAZICI
Sultan Neval ŞİMŞEK
23.02.2005
Yavuz KOÇAK
25.02.2005
Yrd.Doç.Dr.Fethi Kerim Fatih ARSLAN
KAZANÇ
Yrd.Doç.İ.Halil TÜRKER Şahin GÜZEL
21.03.2005
24.06.2005
İstikbâl Gazetesinde Milli Mücadele ve İnkılâplar
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
Eşref ERTÜRK
Emin YOLALICI
Yrd.Doç.Dr.Fahri SAKAL Mustafa AKBULUT
11.07.2005
387
Bulancak İlçesi’nin Nüfus Özellikleri
Doç.Dr.Cevdet YILMAZ
Zühal ZEREN
29.07.2005
388
Hadisin Güvenilirliğini Tespitte Lafız ve Mana
Bozukluğunun Fonksiyonu
Erbaş ve Erlerin Aldıkları Askeri Eğitimin
“Tolerans Düzeyini” Geliştirmeye Etkisi
Some Suggested Brain-Based Techniques for
Teaching Writing Skills in Prep-Classes at
Ondokuz Mayıs University
Coursebook Evaluation in Foreign Language
Teaching: A Case Study on “Easy English”
Metinlerarası Evrensel Öğeler Bağlamında Çocuk
Edebiyatında Çocukluk Felsefesi
Çağdaş Sanat Eğitiminde Etki Olanakları
Açısından Postmodern Sanat Postmodern
Pedagoji İlişkisi
Doç.Dr.Yavuz ÜNAL
Behljulj KANACEVIC
21.09.2005
Prof. Dr. Kurtman
ERSANLI
Yrd.Doç.Dr.Nalan
KIZILTAN
Fatih Mehmet
DEMİRTÜRK
Ayşegül KUŞ
03.10.2005
03.10.2005
Yrd.Doç.Dr.Gülay ER
Mustafa Kerem KOBUL
03.10.2005
Yrd.Doç.Dr.Ali BULUT
Zehra AYDIN YARDIM
04.10.2005
Yrd.Doç.Metin EKER
Temel Şükrü TÖRE
05.10.2005
389
390
391
392
393
27.06.2005
Anabilim Dalı
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Temel İslam Bilimleri
(Kelam)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Coğrafya
(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
Türkçe Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
394
395
Tezin Adı
Rıfat Ilgaz’ın “Sarı Yazma” ve “Karartma Geceleri”
Adlı Romanlarında 1940’ların Eğitim-Öğretim
Anlayışı ve Aydın Yaşayışını Yansıtan Anlam
Birimleri
Türk Emniyet Teşkilatı (1945-1955)
396
18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlılarda Kölelik
397
Evanjelik Hıristiyanlığın Misyon Anlayışı ve
Misyonerlik Yöntemleri
Psiko-Sosyal Değişkenlere Göre Ortaöğretim
Öğrencilerinin Dini Tutumları
Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Anlam Sapmaları
398
399
400
401
402
403
404
405
2110/296 Numaralı Trabzon Şer’iyye Sicilinin
Transkribi ve Değerlendirilmesi (H.13321334/M.1914-1916)
İlgili Hadisler Bağlamında, Çeşitli İnanç
Guruplarının Arap Yarımadası’ndan Sürülmesi
Resim-İş Eğitimi Bağlamında Anadolu Güzel
Sanatlar Liselerinin Kuruluş Amaçları, Bugünkü
Durumu, Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler
18. ve 19. Yüzyıl Türk Halk Şiirinde Toplumsal
Eleştiri
Türkiye’nin Çağdaşlaşmasında Dini Hareketlerin
Stratejik ve Jeopolitik Açıdan Olumsuz Rolü
Osmanlı Döneminde Makedon Ortodoks
Kilisesinin Durumu
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
KIRCI
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Oya AŞKIR
Kabul
Tarihi
05.10.2005
Doç.Dr.Kaya Tuncer
ÇAĞLAYAN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
Emin YOLALICI
Doç.Dr.Mahmut AYDIN
Hasan Alparslan İLTER
06.10.2005
Civan ÇELİK
06.10.2005
Şener Faruk BEDİR
06.10.2005
Doç.Dr.Mustafa KÖYLÜ
Semra KONTBAY
06.10.2005
Yrd.Doç.Dr.Bekir
ŞİŞMAN
Yrd.Doç.Dr.Kenan
AYAR
Yılmaz IRMAK
07.10.2005
Abdurrahman
LATİFOĞLU
07.10.2005
Doç.Dr.Osman GÜNER
Salih KESGİN
07.10.2005
Yrd.Doç.Gülten
İMAMOĞLU
Serdar SEVİNÇ
14.10.2005
Yrd.Doç.Dr.Bekir
ŞİŞMAN
Prof. Dr. Osman
ZÜMRÜT
Doç.Dr.Mahmut AYDIN
Gülsevim YILMAZ
14.10.2005
Celal EMANET
26.10.2005
Nevzat JUSUFOSKI
06.01.2006
Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
Tezin Adı
Üniversite
Öğrencilerinin
Sosyal
Beceri
Düzeylerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Bazı
Kişisel Özelliklerine Göre İncelenmesi
Kabilecilik Anlayışının Hz.Ali Dönemi Siyasi
Gelişmelerine Etkisi
Arap Kabilecilik Anlayışının Hz.Osman Dönemi
Siyasi Gelişmelerine Etkisi
Aile Mutluluğunu Etkileyen Sosyo-Kültürel
Değişkenlerin
Din
Eğitimi
Açısından
Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği
Ortaöğretim Öğrencilerinin Resim Dersi Başarı
Düzeyi ve İlgilerinin İncelenmesi
Muhammed İkbal’de Tanrı Anlayışı
İlköğretim Okulu Programında İş ve Teknik
Eğitimi Dersi Kapsamında 3 Boyutlu
Uygulamaların Öğrencilerin El Becerilerine ve
Yaratıcılığına Yaptığı Katkılar
Dramanın
İlköğretim
Birinci
Kademe
Öğrencilerine Yönelik Resim-İş Derslerinin
Uygulanmasındaki Önemi Üzerine Bir Araştırma
16. ve 17. Yüzyıl Türk Halk Şiirinde Toplumsal
Yergi
Multiple Strategies for Multiple Intelligencesbased Portfolio Assessment in Elementary
Schools
The use of Poetry to Teach English in
Intermediate Level for EFL Students
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Müge
YILMAZ
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Abdullah Nuri DİCLE
Kabul
Tarihi
23.01.2006
Yrd.Doç.Dr.Kenan
Yasemin BARLAK
AYAR
Yrd.Doç.Dr.İsrafil BALCI Hasan BARLAK
23.01.2006
Doç.Dr.Mustafa KÖYLÜ
Kübra VAROL
23.01.2006
Yrd.Doç.Gülten
İMAMOĞLU
Doç.Dr.Metin YASA
Engin GÜNEY
24.01.2006
Alim YAYA
30.01.2006
23.01.2006
Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Felsefesi)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Yrd.Doç.İ.Halil TÜRKER Şenol AYAR
01.02.2006
Yrd.Doç.Ata Yakup
KAPTAN
Fatma KÜÇÜK
01.02.2006
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Yrd.Doç.Dr.Bekir
ŞİŞMAN
Yrd.Doç.Dr.Nalan
KIZILTAN
Ömer SARAÇ
07.02.2006
Deren Başak AKMAN
YEŞİLEL
08.02.2006
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
Yrd.Doç.Dr.Zerrin EREN Dalga ÖZAL
08.02.2006
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Tezin Adı
Teaching
Vocabulary
Through
the
Communicative Activities of Language Teaching
Approaches
Teaching English to Young Learners Through
Fairy Tales
Tügölbay Sıdıkbekov’dan Seçme Metinler
Üzerinde Kökenbilgisi Çalışması
Sokratesçi Öğretme Yaklaşımının İlköğretim
Türkçe Eğitim Programına Yansıması ve
Uygulamadaki Durum
İlköğretim İkinci Kademe Resim Dersleri
Kapsamında Kolaj Tekniğinin Yaratıcılığı
Geliştirmesindeki Yeri ve Önemi
Dini İçerikli Televizyon Programlarının Yetişkinler
Üzerine Etkisi
İbn Kayyım el-Cevziyye’nin İ’lāmū’l-Muvakkıîn
İsimli Eserindeki Hukukî Görüşleri
Eine Untersuchung im Rahmen der Multiplen
Intelligenz Theorie zur Erweiterung der
Schreibfertigkeit der Vorbereitungsstudenten der
Deutschsprachenabteilung
Adbilim Açısından Samsun, Ordu ve Sinop
Ağızlarında Armut, Elma ve Erik Adları
Anlambilimsel Bağlamıyla Divânü Lûgat-it Türk’te
Mutfak Kültürü
1990-2000 Yılları Arası İlköğretim II. Kademe
Türkçe Ders Kitaplarındaki Halk Şiiri Metinlerinin
“Çoklu Zeka Teorisi” Açısından İncelenmesi
Yazılı Anlatım Biçimlerinin Yazma Becerisi
Edinimindeki İşlevleri
Danışmanın
Hazırlayanın
Unvanı-Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Müfit ŞENEL Burcu YAMAN
Kabul
Tarihi
09.02.2006
Yrd.Doç.Dr.Zerrin EREN İlknur ÖZGÖNENEL
09.02.2006
Prof. Dr. Turgut
KARACAN
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
KIRCI
Vildan KARABULUT
10.02.2006
Belgin ÇEBİ
10.02.2006
Yrd.Doç.Ata Yakup
KAPTAN
Özlem SÖZEN
13.02.2006
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Doç.Dr.Mustafa KÖYLÜ
İbrahim TURAN
13.02.2006
Doç.Dr.Nihat DALGIN
Ahmet DEBEROĞLU
14.02.2006
Prof. Dr. Hasan BOLAT
Canan UZUN
14.02.2006
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Yabancı Diller Eğitimi
(Alman Dili Eğitimi)
Yrd.Doç.Dr.Özen
YAYLAGÜL
Yrd.Doç.Dr.Salih
DEMİRBİLEK
Yrd.Doç.Dr.Şahin
KÖKTÜRK
Nuh DOĞAN
15.02.2006
Mehmet Fatih YILMAZ
16.02.2006
Ahmet DAĞLI
23.02.2006
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
KIRCI
Sıddık AKBAYIR
24.02.2006
Anabilim Dalı
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Çağdaş Türk Dilleri ve Edebiyatları)
Türkçe Eğitimi
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Dili)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Eski Türk Dili)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Türkçe Eğitimi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
Tezin Adı
İlköğretim İkinci Kademedeki Türkçe Dersi
Kitaplarında Yaratıcı Drama Yoluyla İşlenebilecek
Metinlerin Çözümlenmesi
Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümleri Anasanat Atölye Resim Dersi
Kapsamında
Soyutlama
Yöntemlerinden
Biçimbozumun Kullanımı
Çarşamba İlçe Merkezinde Şehiriçi Arazi
Kullanımı
İlköğretim Programında Okutulmakta Olan Hayat
Bilgisi Derslerinin, Öğrencileri Fen Bilgisi
Derslerine Hazırlamadaki Etkileri
Sanat Eğitimi Kapsamında Resim-İş Eğitiminin
Çocuk Esirgeme Kurumlarındaki Çocukların
Gelişim Süreçlerine Katkıları
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümleri, Grafik Atölye Derslerinde Afiş
Konusunun Ele Alınış Biçimleri Üzerine Bir
Araştırma
Şevket Rado’nun Eşref Saat ve Sözün Gelişi Adlı
Eserlerinde Eğitimle ilgili Konularda Etkin Dil
Yapıları
Kavramsal Sanatın Resim Sanatı Tanımını
Etkileyişi ve Resim-İş Eğitimine Getireceği
Katkılar
İlköğretim Okullarında (9-12 Yaş) Görsel Sanatlar
Dersi
Kapsamında
Renk
Bilgisi’nin
Kavratılmasındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
42/1769 No’lu Samsun Şer’iyye Sicili’nin
Transkrip ve Tahlili
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Ali BULUT
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Kamil SÖNMEZ
Kabul
Tarihi
24.02.2006
Yrd.Doç.Füsun
ÇAĞLAYAN
Ümit GÜVENDİ
27.02.2006
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Yrd.Doç.Dr.Ali YILMAZ
Kerem GÜREL
02.03.2006
Doç.Dr.Tohit GÜNEŞ
Sibel DEMİR
21.06.2006
Coğrafya
(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
Yrd.Doç.Hilmi ÖZBAY
Selda GÜNAYDIN
26.06.2006
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Yrd.Doç.Ahmet Aydın
KAPTAN
Tezcan BAHAR
26.06.2006
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
KIRCI
Sami BASKIN
26.06.2006
Türkçe Eğitimi
Yrd.Doç.Füsun
ÇAĞLAYAN
Ebru SÜSOY ŞİMŞEK
27.06.2006
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Doç.Gülten İMAMOĞLU
Fatih Mehmet AKYILDIZ 27.06.2006
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Yrd.Doç.Dr.İsrafil BALCI Gürcan YAZICI
29.06.2006
Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
441
Tezin Adı
Türkiye’de 1946 Genel Seçimlerinde İzlenen
Stratejiler ve Seçim Sonuçları
Tokat Merkez Sancağı’nın Sosyo-Ekonomik
Konumu (1800-1850)
Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları
442
İslâm Özürlüler Hukuku
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Rıza
KARAGÖZ
Doç.Dr.Mehmet Yavuz
ERLER
Yrd.Doç.Dr.Şahin
KÖKTÜRK
Prof. Dr. Nihat DALGIN
443
2004 Hayat Bilgisi Pilot Programının, 1998 Hayat
Bilgisi Programıyla Karşılaştırılması
Tasavvufta Sabır ve Şükür Anlayışı
Prof. Dr. Erdoğan
BAŞAR
Prof. Dr. Erhan YETİK
Yeşim ÖZDEN
14.07.2006
Yakup YÜKSEL
21.07.2006
Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Puanlarının
Kendini Açma Davranışı, Okul Türü, Cinsiyet,
Sınıf Düzeyi, Anne-Baba Öğrenim Düzeyi
Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı
Personelinin
İletişim
Becerilerinin
Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi
John Hick’in Diriliş İnancına Bakışı
Yrd.Doç.Dr.Tevfik Fikret
KARAHAN
Turabi AĞLAMAZ
24.07.2006
Yrd.Doç.Dr.Müge
YILMAZ
Musa KÖROĞLU
25.07.2006
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Doç.Dr.Metin YASA
Hatice MERAL BİLEN
28.07.2006
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Felsefesi)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
S.No
439
440
444
445
446
447
448
449
450
451
Üniversite Öğrencilerinin İyimserlik Düzeyleri İle
Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerine
Göre Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin
İncelenmesi
İlköğretim Okullarında Uygulanan Resim
Derslerinin Sanat Eğitimi Açısından İncelenmesi,
Görülen Temel Sorunlara Uygun Yöntem Önerisi
Fatsa (Ordu)’nun İklim Özellikleri ve Hava
Şartlarının Fındık Verimine Etkisi
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Halit OLGAÇ
Kabul
Tarihi
06.07.2006
Harun ÇİÇEK
06.07.2006
Rahime ÖZDOĞAN
07.07.2006
Şevket PEKDEMİR
10.07.2006
Anabilim Dalı
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
Temel İslam Bilimleri
(Tasavvuf)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Yrd.Doç.Dr.Seher BALCI Cem GENÇOĞLU
08.11.2006
Yrd.Doç.Dr.Tevfik Fikret
KARAHAN
Hatice EPLİ KOÇ
15.11.2006
Yrd.Doç.Ertuğrul
GÜNDOĞDU
Ayşe KARACA
15.11.2006
Resim-İş Eğitimi
(Resim)
Prof. Dr. Ahmet
NİŞANCI
Timuçin ŞENSU
15.11.2006
Coğrafya
(Fiziki Coğrafya)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
452
Tezin Adı
Yeşilkent’in (Samsun) Beşeri ve Ekonomik Etüdü
453
Using the Role-Play Technique in Teaching
English Idioms to Enhance Communicative
Effectiveness of EFL Learners
Eine Untersuchung im Rahmen der Multiplen
Intelligenz Theorie zur Erweiterung der
Sprechfertigkeit der Vorbereitungsstudenten der
Deutschsprachenabteilung
Die Psychosoziale Wirkung der Zielkultur auf
Studenten/Innen beim Daf-Unterricht
Ömer Seyfettin’in Hikayelerinde Çocuğa Görelik
Açısından Olumluluklar ve Olumsuzluklar
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde “de”, “ki”
Bağlaç ve Eklerinin Öğretimi
Et-Tenbih
ve’l-Bida’da
Malatî’nin
İslam
Mezheplerine Bakışı
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Nurettin Topçu’nun
Eserlerinin Kültür ve Uygarlık Kavramları
Açısından Karşılaştırılması
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim
Programlarındaki
Ahlaki
Davranışların
Gerçekleşme Düzeylerini Etkileyen SosyoKültürel Faktörlerin İncelenmesi
Muhammed ibn Arafe, Tefsirindeki Kaynakları ve
Uyguladığı Metod
Muhammed b.Eyyûb et-Tâzâfî’nin Tefsirindeki
Metodu
Muhammed el Bulkînî’nin Tefsirindeki Kaynakları
ve Uyguladığı Yöntem
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Semra
GÜNAY ERGÜN
Yrd.Doç.Dr.Gülay ER
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Neslihan KAYA
Kabul
Tarihi
15.11.2006
Canan ÖZCAN
15.11.2006
Prof. Dr. Hasan BOLAT
İlkay AYVAZ BİR
15.11.2006
Yabancı Diller Eğitimi
(Alman Dili Eğitimi)
Prof. Dr. Hasan BOLAT
Nesrin OFLAZ
15.11.2006
Yrd.Doç.Dr.Ali BULUT
Pervin USTAOĞLU
15.11.2006
Yabancı Diller Eğitimi
(Alman Dili Eğitimi)
Türkçe Eğitimi
Yrd.Doç.Dr.Ali BULUT
Ezgi ALKAN
15.11.2006
Türkçe Eğitimi
Prof. Dr. Ahmet TURAN
Orhan ÇEBİTÜRK
15.11.2006
Doç.Dr.Şaban SAĞLIK
Ümit APAYDIN
06.12.2006
Temel İslam Bilimleri
(İslam Mezhepleri Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Prof. Dr. Mevlüt KAYA
Raif ÖZCAN
06.12.2006
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Prof. Dr. İshak YAZICI
Cemal SANDIKÇI
10.01.2007
Prof. Dr. İshak YAZICI
İsmail DURSUN
10.01.2007
Prof. Dr. İshak YAZICI
Adem KILIÇ
23.01.2007
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Anabilim Dalı
Coğrafya
(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
Tezin Adı
İlköğretim Öğrencilerinin Resim-İş Dersine Olan
İlgi Düzeyleri
The Effect of the use of Body Language and
Facial Expressions in Vocabulary Teaching on
Learners’ Level of Success
170 No’lu Mühimme Defteri (H.11851188/M.1771-1774)’nin
Transkribi
ve
Değerlendirmesi
Osmanlı-Karadağ Sınır Anlaşmazlıkları ve
Çözümü (1878-1912)
1964/150 No’lu Trabzon Şer’iyye Sicili’nin
Transkripsiyonu ve Tahlili
Desen
Dersinde,
Anatomik
Özelliklerin
Kavranabilmesi Bağlamında Üç Boyutlu Objelerin
Kullanılmasının Önemi
Öfke Kontrolü İle Tolerans Düzeyi Arasındaki
İlişki
Psikolojik Yardımın Dıştan Denetimli İnsanların
İçten Denetim Düzeyini Yükseltmeye Etkisi
Divân-ı Hikmet’te Sözcük Gruplarının İncelenmesi
2039/225 Numaralı Trabzon Şer’iyye Sicilinin
(Vr.71-123) Transkribi ve Değerlendirilmesi
(H.1303-1305/M.1886-1888)
Türkiye’de Çocuk Yazını Ürünlerinde Eğitbilimsel
Göstergeler
Kendini Denetleme Becerileri Eğitiminin
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük
Düzeyine Etkisi
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.Gülten İMAMOĞLU
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Emire ÖZTÜRK
Kabul
Tarihi
02.02.2007
Anabilim Dalı
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
Yrd.Doç.Dr.Müfit ŞENEL Gülçin OĞUZASLAN
02.02.2007
Yrd.Doç.Dr.Rıza
KARAGÖZ
02.02.2007
Tarih
(Yeniçağ Tarihi)
Yrd.Doç.Dr.Mucize
Abidin TEMİZER
ÜNLÜ
Yrd.Doç.Dr.İsrafil BALCI Ayşegül ŞAHİNER
02.02.2007
Doç.Ata Yakup KAPTAN Ramazan TİLKİ
21.03.2007
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Prof. Dr. Kurtman
ERSANLI
Yrd.Doç.Dr.Yaşar
BARUT
Yrd.Doç.Dr.Salih
DEMİRBİLEK
Yrd.Doç.Dr.Kenan
AYAR
Selçuk YAZGAN
21.03.2007
Gülhan YILAN
21.03.2007
Filiz GÜNER
21.03.2007
Mustafa BÜLBÜL
21.03.2007
Eda ÖZÇELİK
21.03.2007
Türkçe Eğitimi
21.03.2007
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÇEBİ
Tuğba KARA
Yrd.Doç.Dr.Seher BALCI Özlem MENTEŞ
ÇELİK
YALÇIN
07.03.2007
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Dili)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
476
Tezin Adı
Bogomilizm ve Bosna-Hersek Bogomilleri
477
Anasınıfı Çocuklarında Konuşma Temel Dil
Becerisinin Üstlendiği İşlevler
İlköğretim Birinci Kademede Birleştirilmiş
Sınıflardaki 4. Sınıf Öğrencilerinin, Sosyal Bilgiler
Dersinin Kazanımlarına Erişim Düzeyleri
Divanü
Lûgat-it-Türk’teki
Atasözlerinin
Anlambilimsel Açıdan İncelenmesi
Avrupa’nın Türk Aydınları Üzerindeki Sosyal ve
Siyasal Etkileri (1876-1914)
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü
Öğrencilerinin Özel Yetenek Sınavlarındaki
Başarı Düzeyleri
Cumhuriyet Dönemi Samsun Emniyet Teşkilatı
(1923-1945) ve Emniyet Hizmetlerinde Kurumsal
Kimliğin Gelişimine Katkısı
Sümbülzâde Vehbî’nin Şevk-Engîz Mesnevisinin
Karşılaştırmalı Metni ve Konularının İncelenmesi
Suggested Verbal-Linguistic and Visual-Spatial
Intelligence Based Activities Designed Through
Reading Texts for Teaching English to PrepClass Students in High Schools
The Effects of the Reading Texts with Visual Aids
on Improving the Young Learners’ Level of
English
The Techniques for the Use of Popular Culture in
Teaching Englih at Primary Schools
Birleştirilmiş
Sınıflarda
Sosyal
Bilgiler
Öğretimindeki Sorunlar
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.Dr.Mahmut AYDIN
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
İsmajil HODZIC
Kabul
Tarihi
21.03.2007
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÇEBİ
Elif MERCAN
04.04.2007
Prof. Dr. Erdoğan
BAŞAR
Özcan PALAVAN
11.04.2007
Yrd.Doç.Dr.Salih
DEMİRBİLEK
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
Emin YOLALICI
Yrd.Doç.Hilmi ÖZBAY
Hatice KORKMAZ
23.05.2007
Cüneyt MUMCU
06.06.2007
Özcan KANDEMİR
27.06.2007
Mustafa KARABAL
27.06.2007
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Prof. Dr. Turgut
Mehtap YALIN
KARACAN
Yrd.Doç.Dr.Müfit ŞENEL Demet Betül GÜLER
27.06.2007
Türk Dili ve Edebiyatı
(Eski Türk Edebiyatı)
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
Yrd.Doç.Dr.Müfit ŞENEL İlknur KAYA
27.06.2007
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
Yrd.Doç.Dr.Zerrin EREN Meltem ERKEN
27.06.2007
Prof. Dr. Erdoğan
BAŞAR
12.07.2007
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
Yrd.Doç.Dr.Mucize
ÜNLÜ
Sevilay ABAY
27.06.2007
Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Eski Türk Dili)
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
488
490
Tezin Adı
Suggested Reading Activities for Developing
Reading Considering Learners’ Cognitive Factors
Bosna-Hersek’in İslamlaşma Süreci (XV. Ve XVI.
y.y.)
Terme Yöresi Halk Edebiyatı Örnekleri
491
Bir Tarih Kaynağı Olarak Emel Dergisi
492
Osmanlı Devleti’nde Sultaniler ve İdadiler
493
Hadisleri Tedvin ve Tasnif Düşüncesinin Tarihsel
Seyri
Milli Mücadele’de Samsun
489
494
495
496
497
498
499
500
Oğuz Grubu Türk Lehçelerindeki Hareket
Fiillerinde Yalancı Eşdeğerlikler
Needs Assessment of the Prep-Class Students in
the Faculty of Engineering at Ondokuz Mayıs
University
Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarındaki Çocuk
Karakterlerin Çocuğa Görelikler Açısından
Değerlendirilmesi
Märchen im Fremdsprachenunterricht
1797-1798 Yıllarına Ait Tokat Şer’iyye Sicilinde
Yer Alan Belgelerin Sosyal ve Ekonomik Yönden
Tahlili
Avut Köyünün Halkbilimi Açısından İncelenmesi
Danışmanın
Hazırlayanın
Unvanı-Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Müfit ŞENEL Sevil UĞURLU
Kabul
Tarihi
18.07.2007
Yrd.Doç.Dr.İsrafil BALCI Kemal NURKIC
18.07.2007
Yrd.Doç.Dr.Bekir
İsa SEMİZ
ŞİŞMAN
Yrd.Doç.Dr.Fahri SAKAL Neslihan ADIGÜZEL
23.08.2007
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
Emin YOLALICI
Doç.Dr.Yavuz ÜNAL
Derya DEMİREL
23.08.2007
Salih ŞENGEZER
03.10.2007
Doç.Dr.Kaya Tuncer
ÇAĞLAYAN
Yrd.Doç.Dr.Özen
YAYLAGÜL
Yrd.Doç.Dr.Nalan
KIZILTAN
Hanife GÜMÜŞ
24.10.2007
Sadiye ERTUĞ
24.10.2007
Evrim KEŞMER
24.10.2007
Yrd.Doç.Dr.Ali BULUT
Fatma TAŞÇI
24.10.2007
Türkçe Eğitimi
Prof. Dr. Mustafa
ÇOLAK
Yrd.Doç.Dr.Kenan
AYAR
Fatma ALTUN
24.10.2007
Ömer YILDIRIM
24.10.2007
Yabancı Diller Eğitimi
(Alman Dili Eğitimi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Yrd.Doç.Dr.Bekir
ŞİŞMAN
Ali Osman AKTAŞ
24.10.2007
23.08.2007
Anabilim Dalı
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Dili)
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
Tezin Adı
Samsun ve Çevresi İşlemelerinin Geleneksel
Türk-İslam İşleme Sanatındaki Yeri
1924/110 No’lu Trabzon Şer’iyye Sicil Defterinin
Transkripsiyonu ve Tahlili
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve
Psikolojik Danışma Bölümü Öğrencilerine Verilen
Duygusal Zeka Düşünme Becerileri Eğitiminin
Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi
1982 ve 2005 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretim Programlarının Karşılaştırılarak
2005 Öğretim Programının Değerlendirilmesi
Hıristiyanlıkta Şiddet Eylemlerini Meşrulaştıran
Teolojik Söylemler
Samsun Sağlık Ocakları Planlamasına Mekansal
Yaklaşım
İlköğretim II. Basamak Fen Bilgisi Ders
Kitaplarında Kullanılan Görsellerin Biçim ve İçerik
Yönünden İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme
Kuramı İle İlgili Bilgi Düzeyleri
Taflan Deresi İle Gelemen Deresi Arasının Kıyı
Kullanımı
Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarına İlişkin
Öğretmen Görüşleri
İslam Hukuk Usulünde Nehiy
Kindererziehung bei Christine Nöstlinger und
Gülten Dayıoğlu (am Beispiel der Werke “Konrad
oder das Kind aus der Konservenbüchse” und
“Fadiş”)
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Recep
GÜN
Yrd.Doç.Dr.İsrafil
BALCI
Yrd.Doç.Dr.Müge
YILMAZ
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
İlknur ALGÜL
Kabul
Tarihi
24.10.2007
Musa UZUN
24.10.2007
Güncem KURT
24.10.2007
Prof. Dr. Mevlüt KAYA
Canan ÖZBAY
31.10.2007
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Doç.Dr.Mahmut AYDIN
Fatıma Gül ÖZ
31.10.2007
Yrd.Doç.Dr.Semra
GÜNAY
Doç.Gülten İMAMOĞLU
İlknur SARAÇ
31.10.2007
Evren TURAL
31.10.2007
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
Coğrafya
(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Yusuf ÖZDEMİR
28.11.2007
Mücehit YILDIRIM
05.12.2007
Kadir YALINKILIÇ
12.12.2007
Yusuf İbrahim YÜCEL
09.01.2008
Evrim KADIOĞLU
18.01.2008
Yrd.Doç.Dr.Kasım
KIROĞLU
Doç.Dr.Kemalettin
ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
KIRCI
Prof. Dr. Muhsin KOÇAK
Prof. Dr. Mustafa
ÇOLAK
Anabilim Dalı
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
Coğrafya
(Fiziki Coğrafya)
Türkçe Eğitimi
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Yabancı Diller Eğitimi
(Alman Dili Eğitimi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
Tezin Adı
2032
No’lu
Trabzon
Şeriye
Sicilinin
Transkripsiyonu ve Tahlili
Türk Basınında II. Dünya Savaşı Konulu
Haberlerin Sosyal Teknolojik Analizi
Needs Assessment of the Prep-Class Students in
the Faculty of Medicine at Ondokuz Mayıs
University
Young Language Learners’ Attitude Towards
English Lessons inTurkish Elemantary Schools
Terme Çayı İle Akçay Arasında Kalan Sahanın
Kıyı Morfolojisi ve Kıyı Kullanımı
Muzaffer İzgü’nün “İçimde Çiçekler Açınca”,
“Kaçak Kız” ve “Bütün Sabahlarım Senin Olsun”
Adlı Romanlarında Soyut İşlemler Dönemi
Çocuklarına Yönelik Eğitim Amaçlı İletiler
Dindarlık ve Mutluluk İlişkisi (İlk Yetişkinlik
Dönemi)
Okul Öncesi Dönem 4-6 Yaş Grubu Çocukların
Müziksel Yaşantılarına Popüler Müziklerin Etkisi
Cumhuriyet Dönemi Kadın Sanatçıların Resim
Öğretimindeki Rolü
Zihinsel Engelli Öğrencilerin Kavram Öğretiminde
Kullanılan Etkileşimli Eğitim CD’lerinin Görsel
Tasarım İlkelerine ve İçeriğe Uyumu
Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları İle
Psikolojik Doğum Sırası Arasındaki İlişki
Yeni Bir Doğa Koruma Kavramı: UNESCO
Jeoparklar Çerçevesinde Çamlıdere (Ankara)
Fosil Ormanı Fizibilite Çalışması
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Rıza
KARAGÖZ
Doç.Dr.Mehmet Yavuz
ERLER
Yrd.Doç.Dr.Nalan
KIZILTAN
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Hakan AKDEMİR
Kabul
Tarihi
31.01.2008
Muharrem Selçuk
ÖZKAN
Özlem YENİÇERİ
05.03.2008
Yrd.Doç.Dr.Nalan
KIZILTAN
Doç.Dr.Halil İbrahim
ZEYBEK
Yrd.Doç.Dr.Mustafa
KIRCI
Işıl ATLI
19.03.2008
Neslihan ALTUNOĞLU
19.03.2008
Duygu Hasibe
BAYRAKTAR
19.03.2008
Doç.Dr.Ali Rıza AYDIN
Rüveyda Efdal
AYDEMİR
Melis OKUMUŞ
19.03.2008
19.03.2008
Yrd.Doç.Dr.Can
KARAHAN
Doç.Çağatay KARAHAN Esen KARADAĞ
02.04.2008
Doç.Ata Yakup KAPTAN Sevda YILMAZ
02.04.2008
Yrd.Doç.Dr.Melek
KALKAN
Prof. Dr. Ahmet
NİŞANCI
Selda KARADENİZ
02.04.2008
Erdal GÜMÜŞ
30.04.2008
02.04.2008
Anabilim Dalı
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
Coğrafya
(Fiziki Coğrafya)
Türkçe Eğitimi
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Müzik Eğitimi)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Coğrafya
(Fiziki Coğrafya)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
525
529
Tezin Adı
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Ses
Problemleri ve Nedenleri
Türk Dilinde Edilgen Çatı (Tarihî-Karşılaştırmalı
Bir Durum Çalışması)
Gümrük Kayıtlarına Göre Samsun’da Ticaret
(1935-1940)
Bafra’nın İki Köyünde (Sarıçevre-Türbe)
Karşılaştırmalı Arazi Kullanımı
Atatürk Dönemi Türk Tarih Kongreleri
530
Türkiye’deki Dinlerarası Diyalog Çalışmaları
531
Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitiminde Vektörel
Çizim Programlarının Amblem ve Logo
Tasarımlama Sürecine Katkısı
İlköğretim İngilizce Ders Kitaplarındaki (11-14
Yaş) Resimlerin Çocukların Yaş Grubuna
Uygunluğu
Obez Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri
526
527
528
532
533
534
535
536
537
İlköğretim 3. Sınıf Türkçe Dersinde Buluş
Yaptırarak Öğretme Yaklaşımının Etkililiği
İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Dersinde
Drama Yönteminin Etkililiği
Emevi Dönemi İsyanlarında Tarafların İzledikleri
Strateji ve Taktikler
Anasınıfı Türkçe Dil Etkinliklerinde Yaratıcı
Drama Yönteminin Etkililiği
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.Dr.Süleyman
TARMAN
Yrd.Doç.Dr.Özen
YAYLAGÜL
Doç.Dr.Mehmet Yavuz
ERLER
Doç.Dr.Kemalettin
ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Pelin
İSKENDER
Prof. Dr. Mahmut AYDIN
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Bilgen ÖZCAN
COŞKUNSOY
Mehmet Özgür DURU
Kabul
Tarihi
04.06.2008
18.06.2008
Bora ALKAN
05.09.2008
Sibel KURUCU SİPAHİ
12.11.2008
Kenan PALA
12.11.2008
Emine BATTAL
12.11.2008
Yrd.Doç.Ahmet Aydın
KAPTAN
Adem YÜCEL
21.11.2008
Doç.İ.Halil TÜRKER
İlter KILIÇOĞLU
21.11.2008
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Yrd.Doç.Dr.Yaşar
BARUT
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÇEBİ
Serpil AKSAKAL
21.11.2008
Elif ÇIRAKLI
21.11.2008
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Türkçe Eğitimi
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÇEBİ
İlknur KAYA GÜLER
21.11.2008
Prof. Dr. Mustafa Zeki
TERZİ
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÇEBİ
Ali İhsan ŞAHİN
01.12.2009
Bilgen ÇAKIR
01.12.2009
Anabilim Dalı
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Müzik Eğitimi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Dili)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Coğrafya
(Fiziki Coğrafya)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
Tezin Adı
Syntaktische Probleme bei den Schreib-und
Sprechfertigkeiten der Vorbereitungsstudenten
der Deutschlehrerabteilung
İstavloz Çayı Yukarı Havzasında Doğal Çevre
Faktörleri İle Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkiler
Grafik Tasarım Atölye Derslerinde Afiş
Konusunun
Uygulama
ve
Çözümleme
Süreçlerinde
Göstergebilimsel
Çözümleme
Yönteminin Kullanımı
An English Language Needs Assessment of the
Preparatory-class Students of the Faculty of
Divinity and the Department of the Teacher
Training for the Culture of Religion and Ethics for
Primary School at Ondokuz Mayıs University
İlköğretim Birinci Sınıfa Erken Okuryazar Olarak
Başlayan Öğrencilere Yönelik Öğretmen Tutum
ve Yaklaşımları
Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmede Akpınar Köy
Enstitüsünün Yeri ve Önemi
Gebelik ve Gebelik Sonrası Dönemdeki
Kadınların Uyum Düzeyleri
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Proje
Tabanlı Öğrenme Yönteminin Uygulanması İle
İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Ercüment Ekrem Talu’nun Hikayelerinde KadınErkek İlişkilerinin Mizahi Dille Eleştirisi
Yetişkin Bireylerin Algılanan Duygusal İstismar
Düzeyleri
7-13 Yaş Çocuklarının Duygusal Zeka Düzeyleri
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Hasan BOLAT
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Adnan OFLAZ
Kabul
Tarihi
01.12.2009
Doç.Dr.Kemalettin
ŞAHİN
Yrd.Doç.Ata Yakup
KAPTAN
Seyfullah GÜL
26.01.2009
Aytaç ÖZMUTLU
04.02.2009
Anabilim Dalı
Yabancı Diller Eğitimi
(Alman Dili Eğitimi)
Coğrafya
(Fiziki Coğrafya)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Yrd.Doç.Dr.Zerrin EREN Aydan ERMİŞ
11.03.2009
Yabancı Diller Eğitimi
(İngiliz Dili Eğitimi)
Yrd.Doç.Dr.Zeynep
ALAT
Sezgin ASLAN
ERKENET
11.03.2009
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
Prof. Dr. Erdoğan
BAŞAR
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
Emin SARDOĞAN
Yrd.Doç.Dr.Şafak
ÖZTÜRK
Ayça TURAN
11.03.2009
Teslime KARABULUT
DOYURGAN
Melek ŞAHİN
25.03.2009
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
Doç.Dr.Şaban SAĞLIK
Esra KARA
25.03.2009
Prof. Dr. Kurtman
ERSANLI
Yrd.Doç.Dr.Müge
YILMAZ
Kemal ÖZCAN
25.03.2009
Nuray KÖSE
08.04.2009
25.03.2009
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Tezin Adı
Rönesans Resminin Plastik Anlayışının Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümlerindeki Resim Atölye
Derslerine Katkısı
Çocuk Sahibi Olan ve Olmayan Ailelerin Problem
Çözme Becerilerinin ve Yaşam Doyumlarının
Karşılaştırılması
Engelli Öğrencilerin İhmal ve İstismar Düzeyleri
Lise Öğrencilerinde Gözlenen Saldırganlık
Düzeylerinin Otomatik Düşünceler, Cinsiyet ve
Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okulun Parasal
Kaynaklarını Yönetme Yeterlikleri (Ordu İli
Örneği)
Cumhuriyet’in İlk Beş Yılında Kadın Dergileri: Bir
Değişimin Kadınca Hikayesi
Edebiyatımızda Pozitivist Düşüncenin Gelişmesi
ve “Güneş Mecmuası”
Medya Okuryazarlığının Görsel Kültür ve Sanat
Eğitimi Ekseninde Çözümlenmesi
Varlık Dergisi’nin Düşün ve Edebiyat Dünyamıza
Katkıları (1938-1941 Dönemi)
Din Psikolojisi Açısından Yunus Emre’de Allah
İnancı ve Din Duygusu
Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının
Çiftlerin İlişki Doyum Düzeylerine Etkisi
2006 Yılı Türkçe Öğretim Programına Göre
Hazırlanan 6. ve 7. Sınıf Türkçe Ders
Kitaplarındaki Dil Yanlışları ve Anlatım
Bozuklukları
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.Gülten İMAMOĞLU
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Engin ÜMER
Kabul
Tarihi
08.04.2009
Yrd.Doç.Dr.Yaşar
BARUT
Zehra BİLİCİ
06.05.2009
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Yrd.Doç.Dr.Yaşar
BARUT
Yrd.Doç.Dr.Tevfik Fikret
KARAHAN
Rumeysa HOŞOĞLU
06.05.2009
Eray KURTOĞLU
27.07.2009
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Yrd.Doç.Dr.Selahattin
ÖZYURT
Aydan GÖNDELEN
YOZGAT
27.07.2009
Eğitim Bilimleri
(Eğitim Yönet., Teft., Plan.ve Ekon.)
Yrd.Doç.Dr.Mucize
ÜNLÜ
Doç.Dr.Şaban SAĞLIK
Melike KARABACAK
27.07.2009
Kadir Can DİLBER
27.07.2009
Doç.Dr.Metin EKER
Hasbi ASLAN
26.08.2009
Doç.Dr.Şaban SAĞLIK
Kezban Habibe
BÜYÜKBAYRAKTAR
Fatih ERGİN
26.08.2009
Tuğba YILMAZ
30.09.2009
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)
Eğitim Bilimleri
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Nuriye DEMİRCİ
21.10.2009
Prof. Dr. Hüseyin
PEKER
Yrd.Doç.Dr.Melek
KALKAN
Yrd.Doç.Dr.İlknur
KARAGÖZ
26.08.2009
Anabilim Dalı
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Türkçe
(Türkçe Eğitimi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
Tezin Adı
6,7,8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Öykülerin
Çocuğa Görelikler Açısından İncelenmesi
Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenlerin Örgütsel
Bağlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması
Sözleşmeli
Öğretmenlik
Uygulamasının
Öğretmenler
Üzerindeki
Etkilerinin
Değerlendirilmesi (Trabzon İli Örneği)
İlköğretim
7.Sınıf
Türkçe
Dersinde
Dramatizasyonla
Yaratıcı
Dramanın
Karşılaştırılması
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Kayıtlarına Göre
Polis Teşkilatı Kadro Hareketleri (1909-1938)
Yapılandırmacı Yaklaşım Temelli Yeni İlköğretim
Programı
Kılavuzluğunda
Gerçekleştirilen
Öğretim Etkinlikleri Sonrası Yaz Tatili Öğrenme
Kayıpları
Yüz Temel Eserde Dini ve Ahlaki Değerler
Eğitim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümlerinde, Teknolojik Gelişmeye Paralel
Olarak Duvar Resmi Tekniklerinin Eğitimi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde
Kullanılan Drama Yönteminin Öğrencilerin Ahlaki
Kazanımları ve Derse Yönelik Tutumları
Üzerindeki Etkisi
İslami Popüler Romanlarda Müslüman Kimliğinin
Değişimi
Devlet Okulları İle Özel Okullarda Öğrenim Gören
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler
Dersindeki Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.İlknur
KARAGÖZ
Yrd.Doç.Dr.Sabit
MENTEŞE
Yrd.Doç.Dr.Sabit
MENTEŞE
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Pınar ÇAKIR
Kabul
Tarihi
21.10.2009
Seçil SAVGUN
DOĞRUÖZ
Zübeyde ÖLMEZ
(ÇOLAK)
21.10.2009
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÇEBİ
Kahraman KOÇ
04.11.2009
Türkçe
(Türkçe Eğitimi)
Doç.Dr.Kaya Tuncer
ÇAĞLAYAN
Yrd.Droç.Dr.M.Çağatay
GÜVEN
Gökhan TANIŞIK
04.11.2009
Eğemen Umut ŞEN
04.11.2009
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
Prof. Dr. Mustafa
KÖYLÜ
Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul
GÜNDOĞDU
Ayşe İNAN KILIÇ
04.11.2009
Durmuş BAHAR
04.11.2009
Prof. Dr. Mevlüt KAYA
Hacer AKYÜZ
04.11.2009
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Yrd.Doç.Dr.Osman
EYÜPOĞLU
Prof. Dr. Erdoğan
BAŞAR
Nagihan DÖNMEZ
11.11.2009
Tuğba DURMUŞ
24.11.2009
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
04.11.2009
Anabilim Dalı
Türkçe
(Türkçe Eğitimi)
Eğitim Bilimleri
(Eğitim Yönet., Teft., Plan.ve Ekon.)
Eğitim Bilimleri
(Eğitim Yönet., Teft., Plan.ve Ekon.)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
Tezin Adı
Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin
Yeterlikleri (Sinop İli Örneği)
Beşinci Bölge Anadolu Güzel Sanatlar Liselerini
Müzik Bölümlerinde Okuyan 9, 10, 11 ve 12. Sınıf
Öğrencilerinin Beklentileri Arasındaki Farklar
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Türkiye’deki Sanat
Eğitimine Resim-Şiir İlişkisi Bağlamında Katkıları
Kur’an-ı Kerim’e Göre Hüsün Kubuh Problemi
Nevbahtî’nin Fıraku’ş-Şia’sında Şiî Mezheplere
Yaklaşımı
İlköğretim
Okul
Yöneticilerinin
Liderlik
Davranışlarının Öğretmenlerin İş Doyumu
Düzeylerine Etkisi (Samsun İli Örneği)
Atatürk Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi
Görüşmelerinde Emniyet Teşkilatı (1920-1938)
“Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi” ve Yeni Türk
Edebiyatında Edebiyat Tarihçiliği
Eski Ahit ve Kur’an Bağlamında Karizmatik Bir
Lider Olarak Hz. Musa
İslam Aile Hukukunda Kocanın Nafaka
Yükümlülüğü
Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Dil ve Anlatım
Yönünden Değerlendirilmesi
İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin
360° Performans Değerlendirme Sistemine İlişkin
Görüşleri (Samsun İli Örneği)
Özel ve Kamuya Ait İlköğretim Kurumlarında
Çalışan Öğretmenlerin Yaşam ve İş Doyumu
Düzeyleri
Danışmanın
Hazırlayanın
Unvanı-Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Cevat ELMA Selman ALMIŞ
Kabul
Tarihi
21.01.2010
Yrd.Doç.Dr.Can
KARAHAN
Kadir ÖZAL
21.01.2010
Yrd.Doç.Dr.Çağatay
İNAM KARAHAN
Prof. Dr. Nihat DALGIN
Ece KIVRAK
(ERTİKMAN)
Muzaffer BARLAK
02.02.2010
DoçDr.Harun YILDIZ
Adem ÖZKURT
02.02.2010
Yrd.Doç.Dr.Ali YILMAZ
Çiğdem BOĞA
10.03.2010
Prof. Dr. Dursun Ali
AKBULUT
Doç.Dr.Şaban SAĞLIK
Kenan SAYIN
10.03.2010
Salih NURDAĞ
10.03.2010
Yrd.Doç.Dr.Osman
EYÜPOĞLU
Doç.Dr.Osman ŞAHİN
Varol ÖZTÜRK
10.03.2010
Zahit KÖSEOĞLU
10.03.2010
Yrd.Doç.Dr.M.Kasım
Betül EROL
KIROĞLU
(BABAOĞLU)
Yrd.Doç.Dr.Cevat ELMA Yurdanur ŞENGÜL
(YİĞİT)
Prof. Dr. Kurtman
ERSANLI
Çiçek TOMRUKÇU
02.02.2010
24.03.2010
09.04.2010
09.04.2010
Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri
(Eğitim Yönet., Teft., Plan.ve Ekon.)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Müzik Eğitimi)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Temel İslam Bilimleri
(Kelam)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Meshepleri Tarihi)
Eğitim Bilimleri
(Eğitim Yönet., Teft., Plan.ve Ekon.)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
Eğitim Bilimleri
(Eğitim Yönet., Teft., Plan.ve Ekon.)
Eğitim Bilimleri
(Eğitim Yönet., Teft., Plan.ve Ekon.)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
Tezin Adı
Cumhuriyet Döneminde Samsun İlinde İlköğretim
(İlkokul) Kurumlarının Tarihsel Gelişimi (19231960)
1919 Yılında İstanbul’un Asayişi
Şehname ve Köroğlu Destanlarında Baş
Kahraman Tiplerinin Karşılaştırılması
Din Dili Bağlamında 73 Fırka Hadisinin
Değerlendirilmesi
Nesnel Gerçekçilik Gelişim Basamağındaki
Çocukların Üç Boyutlu Modelleme Tekniklerini
Öğrenmelerini
Kolaylaştıracak
Öğretim
Yöntemlerinin Araştırılması
Arap Dilinde Mastarlar ve Kur’ân-ı Kerîm’deki
Kullanılışları
Avrupa Birliği’nin Çok Dillilik Politikası ve
Türkiye’de İkinci Yabancı Dil Öğretimi
İslâm’da Kumar Yasağı
Akçaabat Yöresindeki Osmanlı Dönemi Mezar
Taşları
Sayısal Ortamda Yapılan Resimlemelerin
(İllüstrasyon) Güzel Sanatlar Eğitimi Grafik
Anasanat Atölye Dersi Eğitimine Katkısı
Osmanlı İmparatorluğunda Padişah Huzurunda
Yapılan Tefsir Dersleri
71 No’lu
(D.No:71, S.No:2254)
Amasya
Şer’iyye
Sicilinin
Transkripsiyonu
ve
Değerlendirmesi
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Erdoğan
BAŞAR
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Cemalettin KÖMÜRCÜ
Kabul
Tarihi
09.04.2010
Doç.Dr.Kaya Tuncer
ÇAĞLAYAN
Yrd.Doç.Dr.Şahin
KÖKTÜRK
Prof. Dr. Yavuz ÜNAL
Ayfer Aydemir KARA
21.04.2010
Yurdagül KIYAK
21.04.2010
Davut Gazi BENLİ
02.06.2010
Yrd.Doç.Dr.Ali TOMAK
Gürkan ŞAHİN
02.06.2010
Doç.Dr.Ali BULUT
Şuayip GÜLLÜ
09.06.2010
Yrd.Doç.Dr.Rıfat
GÜNDAY
Prof. Dr. Nihat DALGIN
Özgür KARADEMİR
22.06.2010
Kemal TEMİZ
22.06.2010
Prof. Dr. Yılmaz CAN
İsmail GEDİKLİ
29.06.2010
Doç.İbrahim Halil
TÜRKER
Rarim SARIKAYA
26.07.2010
Prof. Dr. Mustafa
ÜNVER
Prof. Dr. Mustafa Zeki
TERZİ
Salih ÇAVUŞOĞLU
26.07.2010
Ahmet ERDOĞAN
26.07.2010
Anabilim Dalı
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Temel İslam Bilimleri
(Arap Dili ve Belagatı)
Yabancı Diller Eğitimi
(Fransız Dili Eğitimi)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
İslam Tarihi ve Sanatları
(Türk İslam Sanatları Tarihi)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
Tezin Adı
Türkçe Dersine Karşı Tutumun Okuduğunu
Anlamaya Etkisi
İlk ve Orta Öğretim Kurumlarımızda Sanat
Eğitiminin Değişen Paradigmalarının Görsel
Sanatlar Dersi Bağlamında İncelenmesi
Medya Okuryazarlığı Dersine İlişkin Öğretmen,
Öğrenci ve Veli Görüşleri (Samsun İli Örneği)
Çanakkale
Muharebelerinin
Avustralya
Basınındaki Yeri
Kam-Şaman Tipi ile Alevilikteki Dede Tipi Üzerine
Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Sivas-Yıldızeli
Örneği)
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojilerini
Kullanımı ve Bilgisayar Teknolojilerine Yönelik
Tutumları
Kızılırmak Deltası’nda Aktüel Kıyı Çizgisi
Değişiklikleri ve Sonuçları
Klasik İslam Filozoflarında Şehir-Felsefe İlişkisi
Sorunu
62 No’lu (H.1200-1201/M.1785-1787) Amasya
Şer’iyye
Sicilinin
Transkripsiyonu
ve
Değerlendirmesi
Papa’nın Yanılmazlığı Sorunu ve Hans Küng’ün
Yanılmazlık Doktrinini Eleştirisi
Hz.Peygamber Döneminden Günümüze Kadın
Fıkıhçılar
Dirayet Tefsirleri Geleneğinde Kur’an’daki Kevnî
Ayetlerin Yorumlanma Biçimleri
Mu’tezile Kelâmında Teklîf Anlayışı
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Zeki
APAYDIN
Yrd.Doç.Ali SEYLAN
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Utku KARA
Kabul
Tarihi
26.07.2010
Tayfur ÇİĞDEM
28.08.2010
Yrd.Doç.Dr.Alper
KESTEN
Doç.Dr.Osman KÖSE
Eda BÜTÜN
29.09.2010
Emine BOL YAZICI
20.10.2010
Yrd.Doç.Dr.Bekir
ŞİŞMAN
Melike ESEN
03.11.2010
Yrd.Doç.Dr.Zeynep
ALAT
İbrahim Hakan
ÇOBANOĞLU
03.11.2010
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
Doç.Dr.Halil İbrahim
ZEYBEK
Prof. Dr. Burhanettin
TATAR
Prof. Dr. Mustafa Zeki
TERZİ
Sema
ÖZDEMİR(GÜRBÜZ)
Fatme SAYIN
11.11.2010
Ahmet ŞAHİN
11.11.2010
Coğrafya
(Beşeri Coğrafya)
Felsefe ve Din Bilimleri
(İslam Felsefesi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Prof. Dr. Mahmut AYDIN Hatice ÇİÇEK
01.12.2010
Prof. Dr. Muhsin KOÇAK Havva DEMİRCİ
01.12.2010
Prof. Dr. Mehmet
OKUYAN
Doç.Dr.Fethi Kerim
KAZANÇ
Asım DURAN
30.03.2011
Özlem YILMAZ
30.03.2011
11.11.2010
Anabilim Dalı
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
Güzel Sanatlar Eğitimi
(Resim-İş Eğitimi)
İlköğretim
(Sınıf Öğretmenliği)
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Temel İslam Bilimleri
(Kelam)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
610
611
612
Tezin Adı
Şiddet İçeren Bilgisayar Oyunlarının Ortaöğretim
Gençliği Üzerindeki Etkileri (Samsun Örneği)
Mevlana’nın Mesnevi’sinde Doğa Bilinci
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.Dr.Erkan
PERŞEMBE
Doç.Dr.Metin YASA
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Özgür KIRAN
Kabul
Tarihi
15.06.2011
08.07.2011
Doç.Dr.Şaban SAĞLIK
Fatma
KARAKAŞ(BENGİ)
Aysun ASLANER
Prof. Dr. Nihat DALGIN
Betül AŞAR (GENÇ)
20.07.2011
614
Kurmaca Anlatıda Anlatabilirlik’in Stilistik
Tezahürü Olarak Anlatıcı Özne Üzerine Bir
Mukayese: “Küçük Ağa ve Yorgun Savaşçı”
İslam Hukuk Tarihinde Para Vakıfları ve Finans
Kaynağı Olarak Kullanılması
Eski Anadolu Türkçesinde İkilemeler
Yrd.Doç.Dr.Serkan ŞEN
Hasan TUNCA
17.08.2011
615
Doğu-Batı Arasındaki İdrak Kavşağı Orhan OKAY
Doç.Dr.Erdoğan ERBAY Ömer Faruk KARATAŞ
17.08.2011
616
Türk-İslam Minyatürlerinde Simurg Tasviri ve
İkonografisi
İslam Fıkhında Yemin
Prof. Dr. Yılmaz CAN
17.08.2011
613
617
618
619
620
Türkiye’nin İlk Sanayi Kasabalarından Biri:
Ayancık/Sinop
Meclis-i Ayan Zabıtlarına Göre Ahmet Rıza Bey
622
Cumhuriyet’ten Bugüne Türk Edebiyatında
Cezaevi Hikâyeleri
Özbek Türkçesi – Türkiye Türkçesi Yalancı
Eşdeğerli Sözcükler
Midyat Taşı ve Coğrafi Çevre Arasındaki İlişkiler
623
Kur’an’da Fiillerin Zamanını Belirleyen Unsurlar
621
Hayrunnisa ÇAKMAKÇI
08.07.2011
Prof. Dr. Muhsin KOÇAK Recai ÖĞÜK
07.08.2011
Prof. Dr. Cevdet YILMAZ Mutlu KAYA
26.08.2011
Yrd.Doç.Dr.Mucize
ÜNLÜ
Doç.Dr.Şaban SAĞLIK
Savaş BARIŞ
26.08.2011
Canan OLPAK KOÇ
26.08.2011
Yrd.Doç.Dr.Özen
YAYLAGÜL
Doç.Dr.Kemalettin
ŞAHİN
Doç.Dr.Soner
GÜNDÜZÖZ
Eda GÜL
26.08.2011
Asiye GÜREL
13.09.2011
Fatih YEDİYILDIZ
06.10.2011
Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Eski Türk Dili)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
İslam Tarihi ve Sanatları
(Türk İslam Tarihi Sanatları)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Coğrafya
(Beşeri Coğrafya)
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Dili)
Coğrafya
(Fiziki Coğrafya)
Temel İslam Bilimleri
(Arap Dili ve Belegatı)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
624
625
626
Tezin Adı
Bafra Ovasında Yer Altı Suyundan Yararlanma
ve Doğal Çevre İlişkisi
Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun Ziyaretleri
630
Sinop Seyyid Bilal Türbesi Haziresindeki Mezar
Taşları
Sarıçiçek Dağı’nda (Alacura/Giresun) Karstlaşma
ve Karstik Şekiller
Geciktirilmiş Öykü Tekniği Üzerine Bir
Karşılaştırma: Tristram Shandy Beyefendi’nin
Hayatı ve Görüşleri/Karı Koca Masalı
1888-1889 Yıllarına Ait Samsun Şer’iyye Sicilinde
Yer Alan Belgelerin Tahlili
Kur'an-ı Kerim'de Da'vet Kavramı
631
Terceme-i Şir'atü'l İslâm (Metin-Gramatikal Dizin)
632
Fakir Baykurt’un Romanlarında Halkbilim
Unsurları
Mehmed Memdûh Paşa'nın Hayatı, Sanatı,
Eserleri ve Divân-ı Eş'âr'ı Üzerine Bir İnceleme
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde
Dua Öğretiminin Öğrencilerin Dua Davranışları
Üzerindeki Etkisi
627
628
629
633
634
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.Dr.Kemalettin
ŞAHİN
Doç.Dr.Osman KÖSE
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Hüseyin MERTOL
Kabul
Tarihi
27.10.2011
Dürdane ŞAHİN
17.11.2011
Yrd.Doç.Dr.Recep GÜN
Fatma TÜRKER
17.11.2011
Prof. Dr. Ali UZUN
İnci DEMİRAĞ
24.01.2012
Prof. Dr. Şaban SAĞLIK Atiye Gülfer KAYMAK
22.03.2012
Yrd. Doç. Dr. Kenan
AYAR
Doç. Dr. Yaşar KURT
Mehmet ZORLU
12.04.2012
Özkan ÇELİK
12.04.2012
Yrd.Doç.Dr.Salih
DEMİRBİLEK
Doç.Dr.Bekir ŞİŞMAN
Seyfullah ÖZTÜRK
22.05.2012
Altuğ ORTAKÇI
04.06.2012
Yrd.Doç.Dr.Adem
ÇALIŞKAN
Prof.Dr.Mevlüt KAYA
Nilay ŞAHİN
27.07.2012
Osman TAŞKIN
27.07.2012
Anabilim Dalı
Coğrafya
(Fiziki Coğrafya)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(Türk İslam Sanatları Tarihi)
Coğrafya
(Fiziki Coğrafya)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Eski Türk Dili)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
635
636
637
638
639
640
641
641
642
643
644
645
646
647
Tezin Adı
21. Yüzyılda Kentli Hayat Tarzı ve Dindarlık
İlişkisi
Tokat Yöresi Dini Musikisi
Arap Dilinde Sıfat-ı Müşebbehe ve Kur'ân-ı
Kerîm'deki Kullanımı
İsrail'in Kuruluş Sürecinde Türk-İngiliz İlişkileri
(1947-1948)
Hicâbî Abdülbâkî Efendi'nin Tasavvufi Görüşleri
Kurmaca Anlatının Zamansal Dizilişi Üzerine Bir
Karşılaştırma: Ulysses ve Huzur
Ahlak Eğitimi Bağlamında Kohlberg'in Ahlak
Gelişim Teorisi ve Sorunları
19. Yüzyılın İlk Yarısında Samsun Kazasının
Nüfusu
19. Yüzyılın İlk Yarısında Bafra Kazası Nüfusu
Kur'an Kursu Öğreticilerinde Empati (Kastamonu
Örneği)
Bafra ve Çevresindeki Halk İnançları ve
Uygulamaları
Turnasuyu ile Melet Irmağı Arası Kıyı Bölgesinin
Jeomorfolojisi, Ordu
Engiz Çayı Havzası'nın Jeomorfolojisi
Cinsel Kimlik Gelişiminde Din Eğitiminin Rolü
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç. Dr. Osman
EYÜPOĞLU
Doç.Dr.Ahmet ÇAKIR
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Işıl ÖZSEVİNÇ
Kabul
Tarihi
27.07.2012
Emre PINARBAŞI
27.07.2012
Prof.Dr.Ahmet YÜKSEL
Doğan FIRINCI
27.07.2012
Prof.Dr.Kaya Tuncer
ÇAĞLAYAN
Doç.Dr.Ali BOLAT
Prof.Dr.Şaban SAĞLIK
Fürkan ÇAKIR
27.07.2012
Mehmet UYAR
Servet GÜNDOĞDU
27.07.2012
27.07.2012
Prof.Dr.Mustafa KÖYLÜ
Semra ÇİNEMRE
03.08.2012
Prof.Dr.Nedim İPEK
Cihat USLUCAN
17.08.2012
Doç.Dr.Rıza KARAGÖZ
Prof.Dr.Ali Rıza AYDIN
Tancan ÖZKAN
Sündüz TOZKOPARAN
17.08.2012
17.08.2012
Prof.Dr.Erkan
PERŞEMBE
Prof.Dr.Ali UZUN
Zekeriya ÖZKAN
17.08.2012
İlter Kutlu HATİPOĞLU
29.08.2012
Tarih (Yakınçağ)
Felsefe ve Din Bilimleri (Din
Psikolojisi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Coğrafya (Fiziki Coğrafya)
Prof.Dr.Ali UZUN
Prof.Dr.Mustafa KÖYLÜ
Ali İMAMOĞLU
Emine KÜREK
29.08.2012
29.08.2012
Coğrafya (Fiziki Coğrafya)
Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi)
Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(Türk Din Musikisi)
Temel İslam Bilimleri
(Arap Dili ve Belagatı)
Tarih (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Temel İslam Bilimleri (Tasavvuf)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Tarih (Yakınçağ Tarihi)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
648
649
650
Tezin Adı
Muhammed b.Abdurrahman El-Bekri EsSıddıkî'nin Metodu
Sevinç Çokum’un Romanlarında Kültür Aktarımı
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Prof.Dr.İshak YAZICI
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Bilal TOPUZ
Kabul
Tarihi
01.11.2012
Doç.Dr.Bekir ŞİŞMAN
Meral ALIÇ
01.11.2012
Doç.Dr.Ali YILMAZ
Mahmut Hazım ŞAHİN
01.11.2012
651
Türkiye'de Yeri Değiştirilen Şehirlere Bir Örnek:
Erbaa/Tokat
Samsun'da Şehir İçi İkametgah Hareketliliği
Prof.Dr.Cevdet YILMAZ
Nurcan DÜBÜŞ KOÇ
01.11.2012
652
Sevinç Çokum’un Romanlarında Kültür Aktarımı
Doç.Dr. Bekir ŞİŞMAN
Meral ALIÇ
01.11.2012
653
Muhammed b.Abdurrahman El-Bekri EsSıddıkî'nin Metodu
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin
Öğrencilerin Batıl İnançları Üzerindeki Etkisi
Kur'an Kurslarında Bayanlara Yönelik Din Eğitimi
(Samsun Örneği)
Yazma Mani Geleneği ve Âşık Gümanî (İmsek
Kılıç)
Yaz Kur'an Kurslarında Kur Sistemi
Prof.Dr.İshak YAZICI
Bilal TOPUZ
01.11.2012
Prof.Dr.Mevlüt KAYA
İshak AŞAR
08.11.2012
Yrd.Doç.Dr.Hasan DAM
Selma ÇINAR
22.11.2012
Doç.Dr.Bekir ŞİŞMAN
Halis ALÇIN
06.12.2012
Yrd.Doç.Dr.Hasan DAM
Sevgi SEL
13.12.2012
Yrd.Doç.Dr.Eyüp
NEFES
Doç.Dr. Ali BOLAT
Doç.Dr. Harun YILDIZ
Bayram ÇELİK
10.01.2013
Güldane GÜNDÜZÖZ
Mehmet SEVER
10.01.2013
17.01.2013
Doç.Dr. Ali YILMAZ
Fatma DEMİRCİ
30.01.2013
654
655
656
657
658
659
660
661
Ordu İli, Ünye İlçesi Hacı Osman Ağa Camii
Haziresindeki Mezar Taşları
Bektaşi Kültüründe Yemek Motifi
Sa'dettin Taftâzânî'nin İmamet Anlayışı ve İlk
Dönem Siyasi Olayları Değerlendirişi
Çorum Şehrinde Tarihsel Koruma ve Şehir
Turizmine Katkıları
Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri (Tefsir)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Coğrafya
(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)
Coğrafya
(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Felsefe ve Din Bilimleri
(İslam Felsefesi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Temel İslam Bilimleri (Tasavvuf)
Temel İslam Bilimleri (İslam
Mezhepleri Tarihi)
Coğrafya (Beşeri ve İktisadi
Coğrafya)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
662
Tezin Adı
Siirt Merkez İlçesinin Coğrafi Etüdü
663
Kızılırmak Deltası’nda Kıyı Yerleşmelerinin Doğal
Ortam Şartlarından Kaynaklanan Başlıca
Sorunları”
Uluçay-Güzelceçay Arası Kıyı Kuşağında Arazi
Kullanımı
Din Görevlisinin Toplumsal İmajını Etkileyen
Faktörler (Samsun Örneği)
Hz.İbrahim'de Allah İnancı ve Din Duygusu
664
665
666
667
668
669
670
671
672
Örgütlerde İşgören Performansını Arttırmada
Kullanılan Motivasyon Araçlarının İncelenmesi ve
Bir Uygulama
Cengiz Dağcı’nın Romanlarının Halkbilimi
Açısından İncelenmesi
Karşılaştırmalı Dilbilim Açısından Arapça ve
Türkçede Yan Cümleler
Hz. Peygamber Döneminde Ev Kadını ve Aile
İçerisindeki Fonksiyonu
Büyük Günah Meselesinde Mu’tezilî ve Eş’ârî
Delillerin Kelâmî ve Fıkhî Yönünün Tahlîli
Câmî-i Rûmî’nin Sa’âdet-Nâme Adlı Eseri (MetinSözlük) [150b-200b]
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Prof.Dr. Halil İbrahim
ZEYBEK
Prof.Dr. Halil İbrahim
ZEYBEK
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Canan AYBERK
Kabul
Tarihi
30.01.2013
Anabilim Dalı
Coğrafya (Bölgesel Coğrafya)
Nurgül AKTAŞ
30.01.2013
Coğrafya (Fiziki Coğrafya)
Prof.Dr. Halil İbrahim
Özgür ARAS
ZEYBEK
Yrd.Doç.Dr. Hasan DAM Ömer OZAN
30.01.2013
Coğrafya (Fiziki Coğrafya)
07.02.2013
Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi)
Prof.Dr. Hüseyin PEKER Esra KESGİN
21.02.2013
Doç.Dr. Gürhan UYSAL
Mahmut Tuğrul TORUN
07.03.2013
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)
İşletme
(Yönetim ve Organizasyon)
Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN
İbrahim BOZ
28.03.2013
Prof.Dr.Ahmet YÜKSEL
Harun GÜNDÜZ
18.04.2013
Doç.Dr. Metin YILMAZ
Tuğba VELİOĞLU
09.05.2013
Prof.Dr. İsa DOĞAN
Mustafa AKKAYA
09.05.2013
Doç.Dr. Yavuz BAYRAM Kübra Yıldız AYYILDIZ
04.06.2013
Türk Dili ve Edebiyatı
(Türk Halk Edebiyatı)
Temel İslam Bilimleri
(Arap Dili ve Belegatı)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(Kelam)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Eski Türk Edebiyatı)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Yrd.Doç.Dr.Yetkin
BULUT
Prof. Dr. Dursun Ali
AKBULUT
Prof. Dr. M. Hakan
HAKERİ
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Aybike Tuba ÖZDEN
Kabul
Tarihi
13.06.2013
Anabilim Dalı
İşletme
Ali ÇAKIR
20.06.2013
Tarih (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Nur KARAHAN
20.06.2013
Kamu Hukuku (Kamu Hukuku)
S.No
673
Tezin Adı
Şehir Markalaşması ve Samsun Örneği
674
675
Haber Gazetesinin Başyazılarına Göre Bölgenin
ve Türkiye’nin Gündemine Bir Bakış (1923-1924)
Kamu Davasının Açılmasında Takdir Yetkisi
676
Uluslararası ve Ulusal Boyutlarıyla Konut Hakkı
Doç.Dr. Erdal
ABDÜLHAKİMOĞULLARI
Fatmagül KALE
20.03.2013
Kamu Hukuku (Kamu Hukuk)
677
Yrd.Doç.Dr. Hasan GÜL
Melike ŞENTÜRK
20.06.2013
İşletme (İşletme)
678
Beklenmeyen Olumsuz Çevresel Olaylar
Karşısında Örgütsel Dirençlilik ve Samsun İli
Uygulaması
Nisâ Sûresinin Kırâat-i Aşere Açısından Tahlili
Doç.Dr. Yaşar KURT
Yaşar AKASLAN
20.06.2013
679
Ahterî-î Kebîr ve Sözlükbilim Açısından Değeri
Mustafa KARTAL
26.06.2013
680
Kardinal Ratzinger’den Papa XVI. Benediktus’a
Papalığın Diyalog Politikası
Alevi-Sünni Evliliklerindeki Çocukların Din Eğitimi:
Malatya Örneği
Yirminci Yüzyıl Siyer Yazıcılığında Hz.
Muhammed Algısı: Muhammed Hüseyin Heykel,
Muhammed İzzet Derveze ve İmadüddin Halil
Örneği
Hadis’te ‘Kitabu’l-Megazî’ Literatürünün Erken
Dönem
Kaynaklarının
Tespiti
ve
Değerlendirilmesi: İmam Buhari Örneği
Dini Kültürde Tüketim Sorunu – Türkiye’de İslâmi
Kültürün Yeni Tüketim Biçimleri
Prof.Dr.Soner
GÜNDÜZÖZ
Prof.Dr. Mahmut AYDIN
Merve SEYİS
26.06.2013
Temel İslam Bilimleri
(Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
Temel İslam Bilimleri
(Arap Dili ve Belagatı
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
681
692
693
Prof.Dr. Mustafa KÖYLÜ Mehtap TEKELİOĞLU
08.07.2013
Prof.Dr. Nahide
BOZKURT
08.07.2013
Ferda DEMİR
Prof.Dr. Osman GÜNER Dursun ÇIN
18.07.2013
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Prof.Dr. Erkan
PERŞEMBE
18.07.2013
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Sümeyye AYDIN
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Rabia DOĞRU
Kabul
Tarihi
18.07.2013
Prof.Dr. Nihat DALGIN
Büşra Nur ÜNAL
18.07.2013
Prof.Dr. Mehmet
OKUYAN
Prof.Dr. Mevlüt KAYA
Ayşe UZUN
24.07.2013
Kadir CİHAN
29.07.2013
S.No
694
Tezin Adı
Kara Vâiz’in Mevlid’i (Metin-İnceleme)
Yrd.Doç.Dr.Halil İbrahim
HAKSEVER
695
İslam Kültüründe Kadın-Erkek Diyaloğu
696
Muhammed Âbid el-Câbirî’nin Tefsiri ve Yorum
Yöntemi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
İbadet Konularının İşlenişinde Çoklu Zeka
Yaklaşımının Öğrencilerin Başarıları Üzerindeki
Etkisi
Ahzab Suresi’ndeki Ailevi-Sosyal İçerikli Ayetlerin
Tahlili
İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyi ile Takım
Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir
Araştırma
Kamulaştırma İşlemi
697
698
699
700
Prof.Dr. Mehmet
OKUYAN
Doç.Dr. Hasan GÜL
Aysel İÇ
29.07.2013
Arzu ALACALAR
29.07.2013
Doç.Dr. Erdal
Lokman YENİAY
26.08.2013
ABDÜLHAKİMOĞULLARI
701
Doç.Dr. İsrafil BALCI
Mustafa İMAMOĞLU
26.08.2013
702
1793/39 Numaralı Samsun Şer’iyye Sicil
Defterlerinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
İslam Hukukunda Nâfile İbâdetler
Doç.Dr. Osman ŞAHİN
Abdullah KUMAŞ
26.08.2013
703
Mevlid ve Naatlarda Peygamber Tasavvuru
Prof.Dr. Yavuz ÜNAL
İsa ONAY
26.08.2013
704
Mesnevilerde Aile ve Çocuk (Kutadgu Bilig, Leyla
vü Mecnun, Pend-nâme, Hüsn ü Aşk, Hayriyye,
Lutfiyye
Yrd.Doç.Dr. Dursun Ali
TÖKEL
Adnan İPEKDAL
28.06.2013
Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri
(Türk İslam Edebiyatı)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
Felsefe ve Din Bilimleri
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)
İşletme
(İşletme)
Kamu Hukuku
(Kamu Hukuku)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Eski Türk Edebiyatı)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN KÜNYESİ
S.No
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
Tezin Adı
İlköğretim Öğrencilerinin Cennet ve Cehennem
Tasavvurları
The Times Gazetesine Göre İkinci Dünya Savaşı
Sırasında Türk Dış Politikası
19.Yüzyılın İlk Yarısında Çarşamba Kazasının
Nüfusu
1775/21 Numaralı (H.1292/M.18751876/H.1295/M.1878) Samsun Şer'iyye Sicilinin
Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi
Kur’an Tilavetinde Temsili Okuma (29-30.
Cüzlerdeki Ma “” Örneği)
Cumhuriyet Dönemi Türk Şairlerinin
Mektuplarındaki Edebi Poetikalar (Ahmet Hamdi
Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Behçet Necatigil
Arapçada Mastarların Türkçeye Çeviri Sorunu
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Prof.Dr.Mustafa KÖYLÜ
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
S.Emine KARACA
KÖSE
İlker CENDER
Kabul
Tarihi
31.10.2013
Kadir Tekin ERTEKİN
07.11.2013
Prof.Dr.Mustafa Zeki
TERZİ
Nurullah FIRAT
20.11.2013
Doç.Dr.Yaşar KURT
Hayrunisa NEFES
28.11.2013
Yrd.Doç.Dr.Şeyma
BÜYÜKKAVAS KURAN
Hami GÜÇ
19.12.2013
Ayşe YÜKSEK
26.12.2013
Yaşar ŞİMŞEK
03.01.2014
Mustafa Sefa ÇAKIR
03.01.2014
Emre KOLAY
13.01.2014
İlkay ERKEN
21.01.2014
Kuttusi ZORLU
30.01.2014
Doç.Dr.Bünyamin
KOCAOĞLU
Prof.Dr.Nedim İPEK
Prof.Dr. Soner
GÜNDÜZÖZ
Firdevsî-i Rûmî, Süleymân-nâme-i Kebîr (76.cilt)
Prof.Dr. Mehmet Dursun
Giriş, Ses Bilgisi, Tenkitli Metin, Sözlük
ERDEM
Taşköprîzade Kemaleddin Mehmed Bin Ahmed’in Yrd.Doç.Dr.Yakup
Şerh-i Ehadis-i Erbain Tercümesi (Metin-İnceleme) POYRAZ
Amasya İl Merkezinde Geç Dönem Kamu Yapıları Doç.Dr.Eyüp NEFES
(1848-1947)
İşkodra Vilayetinin İdari ve Sosyal Yapısı (1876Prof.Dr.Nedim İPEK
1912)
Aksaray-Ihlara Vadisi’nde Ekoturizm
Prof.Dr.Ali YILMAZ
31.10.2013
Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Tarih
(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi
Temel İslam Bilimleri
(Kur-an’ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Yeni Türk Edebiyatı)
Temel İslam Bilimleri
(Arap Dili ve Belagatı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Eski Türk Dili)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Eski Türk Edebiyatı)
İslam Tarihi ve Sanatları
(Türk İslam Sanatları Tarihi)
Tarih
(Yakınçağ Tarihi)
Coğrafya
(Beşeri ve İktisadi Coğrafya)
S.No
717
Tezin Adı
Eski Ahit’te Kadın İmgesi
718
719
Toplumsal Değişme ve Dini Hayat (Vezirköprü
Örneği)
Ebû’l-Mu’in En-Nesefî’nin İman ve Tekfir Anlayışı
720
Sıdkî Derviş Mehmed Divanı (Metin –İnceleme)
721
723
Kur’an’ı Kerimde Geçen Eğitimle İlgili Ayetlerin
Bazı Çağdaş Müfessirlere Göre Yorumu
Ortaöğretim Gençliğinin Kimlik Oluşumunda Aile,
Din ve Medyanın Etkileri (Çarşamba Örneği)
Soruşturma Aşamasının Sona Ermesi
724
Şevkânî ve Kelâmî Görüşleri
722
Danışmanın
Unvanı-Adı ve Soyadı
Doç.Dr.Cengiz BATUK
Hazırlayanın
Adı ve Soyadı
Havva BALIKÇI
Kabul
Tarihi
13.03.2014
Doç.Dr.Osman
EYÜPOĞLU
Yrd.Doç.Dr. İbrahim
Hakkı İNAL
Yrd.Doç.Dr.Yakup
POYRAZ
Prof.Dr.Mustafa KÖYLÜ
Erkan ULAŞIR
13.03.2014
Şafak ÇATAL
13.03.2014
İrem ÇAVUŞOĞLU
ÖZKET
Lokman YILDIRIM
21.03.2014
03.04.2014
Ahmet ASLAN
03.04.2014
Kadri ÇEKER
03.04.2014
Emine GÜNDÜZ
08.05.2014
Doç.Dr.Osman
EYÜPOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Önder
TOZMAN
Prof.Dr. İsa DOĞAN
Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Temel İslam Bilimleri
(İslam Mezhepleri Tarihi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Eski Türk Edebiyatı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Kamu Hukuku
(Kamu Hukuk)
Temel İslam Bilimleri
(Kelam)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
352
File Size
530 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content