close

Enter

Log in using OpenID

Haber Bültenini Görüntülemek İçin Tıklayınız

embedDownload
TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Hükümet ve Muhalefet temsilcileriyle görüştü:
“Türkiye’yi orta gelir tuzağından kurtaracak çıkış
kapısı, yeni sanayileşme reformudur.”
25 Eylül 2014
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Yağız Eyüboğlu ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, yeni sanayi reformu, istihdamın arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere,
çeşitli konularda görüş alış verişinde bulunmak üzere, Hükümet ve Muhalefet temsilcileriyle
temaslarda bulundu.
TİSK Heyeti, 23 Eylül 2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ı ve MHP
Genel Başkanı Prof. Dr. Devlet Bahçeli’yi; 24 Eylül 2014 tarihinde Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan’ı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ve Kalkınma Bakanı Cevdet
Yılmaz’ı makamlarında ziyaret etti.
Ziyaretler sırasında TİSK’in faaliyetleri ve gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi veren
Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu, içinde bulunulan dönemde, kalkınma ve istihdamın,
bütün sosyal paydaşların gündeminin ilk sırasında yer aldığını memnuniyetle gözlemlediklerini
dile getirdi. Eyüboğlu, Türkiye’yi orta gelir tuzağından kurtaracak çıkış kapısının, yeni
sanayileşme reformu olduğuna inandıklarını vurguladı. Yağız Eyüboğlu, 62. Hükümetin
ekonomideki ilk icraatları arasında yer alması beklenen ve yurtiçi üretimin desteklenmesini
öngören “sanayi dönüşüm programları”na TİSK olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazır
olduklarını belirtti. İlgili Bakanlarla yapılan görüşmeleri değerlendiren Eyüboğlu sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Ziyaretlerimiz sırasında Türk İşverenlerinin görüş ve önerilerini aktarıp ülkemizde istihdamı
artıracak yatırımların önünü açmak, endüstri ilişkilerini çağın gereklerine göre yenilemek,
rekabetçi ürün ve hizmet sunan işkollarını uluslararası pazarlarda desteklemek üzere atılacak
her adımda her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu dile getirdik.
Görüşmelerimizde ele aldığımız önemli konulardan biri işsizlikti. Bu kapsamda, yayımlanan
“Ulusal İstihdam Stratejisi”nin, 2023 hedeflerine ulaşmada önemli bir katma değer
yaratacağına yürekten inandığımızı başta Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olmak
üzere, ilgili Bakanlarımıza aktarma fırsatı bulduk. Kadının işgücüne katılımının 2004’ten bu
yana 8 puan yükselerek yüzde 30’un üzerine çıkmasından duyduğumuz memnuniyetimizi
ifade ettik. Aynı zamanda, OECD ortalamasının neredeyse yarısı kadar olan bu oranın
artırılması için, uzun vadede eğitim ve esnek çalışma modellerinin devreye alınması
gerektiğini, böylece kadınların işgücüne katılımının gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartılmasının
mümkün olabileceğini paylaştık.
1
Gündemimizin önemli bir diğer maddesi iş kazalarıydı. İş kazalarının, özellikle son dönemde
yaşadığımız kazaların ışığında, kabul edilemez olduğunu bir kez daha Sayın Bakanlarımızla
yaptığımız görüşmelerde ifade etme olanağını bulduk. Bu sorunu konunun bütün
paydaşlarıyla beraber, bu sorunu çözmek için TİSK olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazır
olduğumuzu yineledik.
Yapılan düzenlemeler ile idari, cezai ve hukuki yaptırımlar büyük oranda artırılmasına rağmen
sorunlar ne yazık ki bitmemiştir. Görüşmelerimizde, yaşanan her önemli iş kazası sonrasında
tepki yasaları çıkartılmasının doğru olmadığını, zira konunun bir eğitim ve bilinç sorunu
olduğunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ndaki cezaların Türk yasa külliyatındaki en ağır
cezalar olmasına rağmen iş kazalarının devam ettiği yönündeki görüşlerimizi Bakanlarımızla
paylaştık. Kanun koyucunun, düzgün çalışan işletmeleri, düzgün olmayanlardan ayırmasına
da ihtiyaç bulunduğunu, bu noktada, cezalandırma mekanizmasından ayrı olarak düzgün
çalışan işletmelerin teşvik edilmesinin de önem taşıdığını vurguladık. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığımızın bu konuda çalışmalarının bulunduğunu memnuniyetle öğrendik.”
Mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik konusunda da işveren tarafının görüşlerini paylaşma fırsatı
bulduklarını belirten Eyüboğlu: “Sınav ve belgelendirme kuruluşların mali açıdan
desteklenmeleri ve belge sahibi işçileri çalıştıran işverenler için teşviklerin daha güçlü biçimde
uygulanması ve mevcut teşviklerden yararlanma sürelerinin artırılması gerekmektedir” dedi.
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in oluşumunda sosyal tarafların temsilinin ağırlıkta olmasının
faydalı olacağını ve Konsey’in işlevsel hale getirilmesi gerektiği kaydeden Eyüboğlu, kalkınma
çabalarında paydaşların eşgüdümünün ve ortak bir irade etrafında kararlılık göstermesinin
son derece değerli olduğunu belirtti.
Türkiye’nin kendi sanayi sektörünü katma değeri yüksek ve teknoloji bazlı üretim, yatırım ve
ihracat hedefleri doğrultusunda dönüştürmek üzere, tüm kamusal politikaları yeniden
tasarlayarak bir an önce harekete geçirmesi gerektiğini ifade eden Eyüboğlu: “Sanayi
üretiminin GSMH içindeki payının artırılması öncelikli hedef olmalıdır. Artık vakit kaybına
tahammül yoktur. ABD, Almanya, Fransa, Japonya gibi gelişmiş ülkeler dahi küresel krizin
verdiği dersle yeniden sanayileşmeye sarılmış durumdadır” dedi.
TİSK Hakkında
Türk İşverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurt içinde 50’yi aşkın platformda, yurt dışında Uluslararası Çalışma
Teşkilatı’ndan (ILO) Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ve Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’na
(BUSINESSEUROPE) kadar birçok uluslararası platformda temsil eden TİSK, ekonominin değişik sektörlerinde
faaliyet gösteren 22 İşveren Sendikasını çatısı altında biraraya getiriyor. TİSK’e Üye İşveren Sendikalarına bağlı 9
bin 600 işyerinde, 1 milyon 230 bin çalışan istihdam ediliyor.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, “İşletmelerin Sesi Olmak” anlayışıyla 51 yıldır hükümet, işçi ve
işveren kesimlerinin oluşturduğu üçlü sosyal diyalog düzeninde işveren kesiminin görüşleriyle süreçlere katkı
sağlıyor; çalışma mevzuatı alanındaki uzmanlığı ve yaptığı araştırmalar ile iş dünyasına rehberlik ediyor.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
446 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content