close

Enter

Log in using OpenID

bahar 2014 harç duyurusu - Sakarya Meslek Yüksekokulu

embedDownload
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
BAHAR DÖNEMİ
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME TAKVİMİ VE
GENEL AÇIKLAMALAR
KAYIT TÜRÜ
ÖDEME TARİHLERİ
LİSANS / ÖNLİSANS
KAYIT YENİLEMESİ YAPACAK (TÜM ARA SINIF) ÖĞR.(İLAHİYAT FAK.İLİTAM HARİÇ)
KAYIT YENİLEMESİ YAPACAK (İLAHİYAT FAK.İLİTAM ARA SINIF) ÖĞRENCİLER
MAZERETLİ DERSE YAZILMA YAPACAK (ARA SINIF) ÖĞR.
03 ŞUBAT / 13 ŞUBAT 2014
03 ŞUBAT / 21 ŞUBAT 2014
14 ŞUBAT / 28 ŞUBAT 2014
LİSANSÜSTÜ
KAYIT YENİLEMESİ YAPACAK ARA SINIF (TEZLİ+TEZSİZ+UZAKTAN) ÖĞRENCİLERİ
MAZERETLİ DERSE YAZILMA YAPACAK ARA SINIF (TEZLİ+TEZSİZ+UZAKTAN)ÖĞR.
03 ŞUBAT / 13 ŞUBAT 2014
14 ŞUBAT / 28 ŞUBAT 2014
NOT: BELİRTİLEN TARİHLERDEN SONRA İLGİLİ OKUL SORUMLULARINDAN ONAY ALINMADAN KESİNLİKLE BANKAYA ÖDEME YAPILMAMASI GEREKMEKTEDİR.
AÇIKLAMALAR
1- Öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemelerini GARANTİ BANKASININ Bütün Şube Veznelerinden, Garanti İnternet Bankacılığı ve Garanti ATM'lerinin Üniversite
Ödemeleri Kısmından; TC KİMLİK NUMARALARINI Vererek/Girerek Yapabileceklerdir. Ayrıca Türkiye Genelinde PTT Aracılığı ile Yapılabilecektir. (PTT'den Yapılacak Ödeme
İşlemlerinde İşlem Başına 2,50.-Tl. Hizmet Bedeli Tahsil Edilecektir.)
2- Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemeleri DERSE YAZILMA İŞLEMLERİ ile Bağlantılıdır. Bu nedenle Kayıt yenilemesi yapacak ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ Katkı Payı/Öğrenim
Ücreti Ödemelerini, Tahsilat İşlemleri başlangıcından Derse Yazılmaların Son Gününe kadar Yapabilirler. Derse Yazılma İşlemlerinden sonraki yapılan/yapılacak ödemeler ise sadece
MAZERETLİ KAYITLAR için geçerlidir.
3- Derse yazılmanın başladığı tarihe kadar Katkı Payı/Öğrenim Ücretini yatıran öğrenciler DERSE YAZILMALAR AÇILDIĞINDA Ders Seçimlerini yapabilirler. Ancak;BANKA'dan
ödeme bilgileri günde üç kere geldiğinden, DERSE YAZILMA TARİHLERİ İÇERİSİNDE veya MAZERETLİ OLARAK Sonradan Derse YazılmaYapacak öğrenciler;
• SAAT 19.00 ile bir sonraki gün 12.00 arasında ödeme yapmaları halinde Saat:13.30 'den itibaren,
• SAAT 12.00-13.30 arasında ödeme yapmaları halinde 14.00'den itibaren,
• Saat: 13.30-19.00 arasında ödeme yapmaları halinde ise Saat 19.30' den itibaren
ders kayıtlarını
yapabileceklerdir.
4- VAKIF Veya YURTDIŞI Üniversitelerden Yatay Geçişle Gelen Öğrenciler İlgisine Göre Birinci Öğretim İçin Katkı Payı, İkinci Öğretim için Öğrenim Ücretini öder.
5- HAZIRLIK SINIFI Okuyacak İkinci ve Uzaktan Öğretim Öğrencileri Kayıtlı Olduğu Fakültenin Katkı Payını/Öğrenim Ücretini Öder.
İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK Okuyacak Öğrenciler Ayrıca Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı'nın Belirlediği MATERYAL ÜCRETİNİ Öderler. (I., II. ve Uzaktan
Öğretim)
6- Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak veya Okudukları Programın Normal Öğrenim Süreleri İçerisinde Yer Alıp kayıt yenileme yaptıracak BİRİNCİ ÖĞRETİM Öğrencileri Katkı
Payı ödemeyeceklerdir. ANCAK; Hazırlık Sınıfı Veya Yabancı Dil Geliştirme Programı Hariç Olmak Üzere, Önlisans, Lisans Ve Lisansüstü Düzeydeki Yükseköğretim
Programlarından Normal Program Süreleri (önlisans iki yıl, lisans dört yıl, lisans ve yüksek lisans derecesi birlikte altı yıl, yüksek lisans iki yıl, doktora dört yıl) Sonunda Mezun
Olamayan Birinci Öğretim Öğrencilerinden Öğrenci Katkı Payı Ve Öğrenim Ücreti Alınır.
7- MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA olan Birinci Öğretim Öğrencileri Program Süreleri Gözetilmeden Birinci Öğretim Katkı Payı Ücretini Öderler.
8- Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan İKİNCİ ÖĞRETİM ve UZAKTAN ÖĞRETİM öğrencileri Program Süreleri Gözetilmeden Öğrenim
Ücretlerini Ödeyeceklerdir.
9- II.ÖĞRETİMDE İlk %10’A GİREN LİSANS ve ÖNLİSANS Öğrencileri, I. Öğretim Katkı Payı Miktarı Kadar Öğrenim Ücreti Öderler. (Not: Normal öğretim süresinde olan birinci
öğretim öğrencilerinin katkı payı ödememesi, bu öğrencilerin de ödeme yapmayacağı anlamı gelmemelidir.)
10- İKİNCİ Öğretimden BİRİNCİ Öğretime Geçiş Yapan Öğrenciler İlgili Dönemin Birinci Öğretim Öğrenim Ücretini Öder.
11- UZAKTAN ÖĞRETİM Öğrencilerine Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince Materyal Ücreti Gideri İlave Edilmektedir.
12- ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUĞU Olduğunu Askerlik Şubelerinden veya Emniyet Müdürlüklerinden Alacakları Belge İle Beyan Edenler Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Ödemezler. (Kayıt
döneminde Belgelerin Aslının Getirilmesi Gerekir.)
13- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören ve normal öğrenim süresinde mezun olamayan ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ,
çalıştıkları kurumlarında alacakları Araştırma Görevlisi olduklarına dair belgeye istinaden katkı payı ödemezler.
14- ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN; Engelliler hakkında Kanun ve Özürlülük ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik uyarınca
engelli olduğuna dair "Sağlık Kurulu Raporu" Getiren Öğrencilere, Ödemesi Gereken Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Tutarından Özürlülük Oranı Kadar İndirim Yapılır. (Kayıt
döneminde Sağlık Kurulu Raporu'nun aslının getirilmesi gerekir.)
15- Birinci Öğretim Olup, "Sağlık Kurulu Raporunu" İbraz Eden ENGELLİ ÖĞRENCİLER Normal Öğretim Süresi Sonunda da Katkı Payı Ödemezler.
16- Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER (Türkçe Dil Eğitimi alan TÖMER ve hazırlık okuyanlar
dahil) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenim Ücretini Türk Uyruklu öğrenciler Kadar Ödeyeceklerdir. Sistemde YU (Yabancı Uyruklu Kimlik No) Numarası Olmayanlar Katkı
Payını Sadece Merkez KAMPÜS'teki Garanti Bankasına Ödeyebileceklerdir.
17- Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan ve öğrenimine devam etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti ve Akraba Topluluğu öğrencilerinden TÜRKİYE BURSLUSU olarak
yükseköğrenim gören öğrenciler katkı payı ödemeyeceklerdir.
18- ERASMUS, Mevlana veya Farabi nedeniyle Yurtdışı ve Diğer Üniversitelerden Ders Alan Öğrenciler Katkı Payını Üniversitemize Ödeyeceklerdir. (TC Kimlik No İle Garanti
Bankası Şubelerine)
19- Anadalından Mezun Olan ÇAP Öğrencileri Devam Ettikleri İkinci Anadallarının Katkı Payı/Öğrenim Ücretini Öderler.
20- Normal program süresi içerisinde veya dışında öğrenimini tamamlamış, DERSE Bağlı Olmadan Sadece ZORUNLU YAZ STAJI kalmış öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücreti
Ödemez. Ancak" MESLEK EĞİTİMİ ile MESLEKİ UYGULAMA" olarak DERS gören Normal Program süresini geçen Birinci Öğretim Öğrencileri ile Program Süresi gözetilmeden
İkinci ve Uzaktan Öğretim öğrencileri Katkı Payı/Öğrenim Ücretini Ödeyeceklerdir.
21- Eğitim alacağı dönemde Tek Dersinden dolayı Derse yazılmayıp, sadece “TEK DERS SINAVINA GİREN” Öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemez.
22- Yükseklisans Öğrencisi olup, sadece PROJE ÖDEVİ kalan öğrenciler ilgili dönemin Katkı Payı/Öğrenim Ücretini Öderler.
23- Tezsiz Yükseklisans Öğrencileri İlk Üç Dönem ve Sonraki Dönemler için Üniversite Yönetim Kurulunun Belirlediği ÖĞRENİM ÜCRETİNİ Öderler.
24- Başarı durumlarından dolayı ilk yüzde ON'a giren ve İkinci Öğretim olarak Ücretini yatıran İKİNCİ ÖĞRETİM Öğrencilerine yapılacak İADELER, Katkı Payı ve Öğrenim
Ücretinin Yatırılıp Ders Kaydının Yapılmaması, Yaz Okulunda Fazla Ders Ücreti ve Dersin Açılmaması Nedeniyle Fazla Yatırılan Ücretlerin Yanısıra İADE Gerektirecek Nedenlerle
Yapılacak Ödemelerin İadeleri İLGİLİ DÖNEM İçerisinde Yapılacaktır. DÖNEM Haricinde Yapılacak İADE Talepleri KESİNLİKLE KARŞILANMAYACAKTIR. Öğrencilerimizin
yukarıda sayılan nedenlerden dolayı İADE işlemleri IBAN ile yapılacaktır. Bu nedenle SABİS sisteminde IBAN bilgileriniz KENDİNİZE ait T.C.Kimlik numaranıza ait olmalıdır. Aksi
halde İADE ÜCRETİNİZ yatırılamaz.
25- Kayıtlı Olduğu Üniversite Senatosunun Olumlu Kararına istinaden ,başka Üniversitelerin öğrencisi iken Sakarya Üniversitesine bağlı birimlerin aynı düzeydeki diploma
programlarından eğitim almak isteyen öğrenciler ile Sakarya Üniversitesine bağlı birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup, başka bir üniversitenin aynı düzeydeki diploma
programlarından eğitim almak isteyen öğrenciler, diplomasını kayıt hakkı kazandığı Üniversiteden almasına rağmen, katkı payını/öğrenim ücretini eğitime devam ettikleri Üniversiteye
öderler.
26- Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü ve
ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. Özel öğrenci olarak kabul edilenler kayıtlı oldukları ilgili programın katkı
payı/öğrenim ücretini öderler.
27- KAYIT DONDURULARAK Geçirilen Süre (ilgili dönem/dönemler) Eğitim Süresinden Sayılmamaktadır.
28- KYK ÖĞRENİM VE BURS KREDİLERİ; Öğrenci KYK başvurusundan sonra Kurumun WEB sayfasından Öğrenim Kredisi veya Burs Ödeme Bilgilerini ve durumunu takip
etmesi gerekmektedir. BEYANINDAN sonra meydana gelen tüm değişiklikleri (öğretim durumu değişikliği, kayıt dondurma, yatay geçiş vb.) zamanında KYK Genel Müdürlüğüne yazılı
olarak bildirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde imzalamış olduğu TAAHHÜTNAME gereği tüm sorumluluk kendisine aittir.
29- KAYIT YAPTIRIP Kendi İsteği ile KAYDINI SİLDİREN Öğrencilerin Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Geri Ödenmez.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
249 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content