close

Enter

Log in using OpenID

KONYA DUATLONU TÜRKİYE FİNALİ VE KÜÇÜKLER

embedDownload
KONYA DUATLONU TÜRKĐYE FĐNALĐ VE KÜÇÜKLER AQUATLONU
YARIŞ TALĐMATI
Federasyonumuzun 2014 faaliyet programında yer alan Konya
Duatlon Türkiye finali ve küçükler Aquatlon yarışları 12 Ekim 2014 Pazar
günü Konya’da yapılacaktır.
Yarış Bilgileri:
Yarış tarihi: 11-12 Ekim 2014
Yarış yeri: Konya GHSĐM
KATEGORĐLER:
DUATLON YARIŞI
YAŞ ARALIĞI
YARIŞMA TÜRÜ
YILDIZ BAY/BAYAN
13 – 14 – 15
KISA SPRĐNT
GENÇ BAY/BAYAN
16 – 17 – 18 – 19
SPRĐNT
ELĐT BAY/BAYAN
19+
SPRĐNT
ADAY ELĐT BAY/BAYAN
19-23
SPRĐNT
YAŞ GRUPLARI BAY
24-29, 30-34, 35-39,
40-44,
45-49, 50-54, 55-59
,60+
SPRĐNT
YAŞ GRUPLARI BAYAN
24-29, 30-39, 40-49,
50-60
SPRĐNT
AQUATLON YARIŞI
DOĞUM TARĐHLERĐ
KÜÇÜKLER 1
2004-2005
KÜÇÜKLER 2
2003-2002
DUATLON VE AQUATLON MESAFELERĐ:
DUATLON
MESEFELERĐ
KOŞU
BĐSĐKLET
KOŞU
KISA SPRĐNT
2500 M(2
TUR)
5000 M(4
TUR)
SPRĐNT
10.200 KM(3
TUR)
20.400 KM(6
TUR)
1250 M (1 TUR)
2500 M(2 TUR)
AQUATLON
MESAFELERĐ
YÜZME
KOŞU
2004-2005 DOĞUMLU
100 M
600 M(1 TUR)
2003-2002 DOĞUMLU
250 M
1.250 M(2 TUR)
YARIŞMA PROGRAMI VE ÖNEMLĐ TARĐHLER:
T.T.F ON-LĐNE KAYIT
KAPANIŞ
09.10.2014
24.00
www.triatlon.org.tr
KAYIT KONTROL
11.10.2014
16.00 – 17.30
TEKNĐK TOPLANTI
11.10.2014
18.00
MAKARNA PARTĐSĐ
11.10.2014
19.00
Konya Gençlik spor il
müdürlüğü 2 kat
toplantı salonu
Konya Gençlik spor il
müdürlüğü 2 kat
toplantı salonu
Konya Gençlik spor il
müdürlüğü 2 kat
toplantı salonu
12.EKĐM 2014 PAZAR
08.00-08.20
Yıldızlar Değişim Alanına Giriş
08.20-08.40
Yaş Grupları Değişim Alanına Giriş
08.40-09.00
Elit,Aday Elit ve Gençler Değişim Alanına Giriş
09.00
Yıldız Erkek Start
09.05
Yıldız Bayan Start
10.00
Yaş Grubu Erkek Start
10.05
Yaş Grubu Bayan Start
11.30
Gençler, Elitler, Aday Elitler Erkek Start
11.35
Genç, Elit, Aday Elit Bayan Start
12.10.2014 Pazar
14.30
14.35
14.45
14.50
15:30
13.30
2004-2005 Doğumlu Erkekler
Start
2004-2005 Doğumlu Bayanlar
Start
2002-2003 Doğumlu Erkekler
Start
2002-2003 Doğumlu Bayanlar
Start
Ödül Töreni
Ödül Töreni
Aquatlon
Aquatlon
Aquatlon
Aquatlon
PUANLAMA VE DEGERLENDĐRME;
T.T.F. Teknik Kurulu nun 02.10.2014 tarihli puanlama ve değerlendirme ile
ilgili aldığı kararı T.T.F. Yönetim Kurulu nun 02.10.2014 tarihli kararı ile
onaylaması sonucuna göre;
Türkiye Duatlon Şampiyonası Ferdi ve Takım sıralaması alınan kararlar
gereği Đzmir /Çiğli ve Konya Duatlonunda alınan puanların toplamı
sonucuna göre belirlenecektir. Türkiye sıralamasına girebilmek için Final
müsabakasına katılmak zorunludur.
KATILIM ŞARTLARI:
• Yarışmaya katılacak tescilli kulüpler ve ferdi sporcular Gençlik Hizmetleri
ve Spor Đl Müdürlüklerinden aldıkları onaylı isim listeleri ve lisanslarını
Organizasyon Kuruluna vermek zorundadırlar. Onaylı isim listesi
olmayanların yarışmalarına izin verilmeyecektir.
• Yarışmaya katılacak tüm sporcuların lisanslarının 2014 yılı vizesi yapılmış
olacaktır.
• Tüm Gruplar için Kayıtlar internet yolu ile Federasyon Web sayfasından
yapılacak olup, manuel kayıt kesinlikle yapılmayacaktır. Kayıt yaptırmadan
gelecek sporcular yarışmaya alınmayacaklardır.
Web sayfası üzerinden kayıtlar yarışma öncesi olan Perşembe günü saat
24:00 te sona erecektir.
• Yarışmaya katılacak kulüp ve ferdi sporcular Federasyon web sitesinde
yayınlanan yarışmacı listelerini en geç 09 Ekim 2014 tarihine kadar
federasyonumuzun 0 312 309 25 77 nolu faksına veya
[email protected] adresinden “Yarışmacı Kayıt Sistemi” menüsünü
kullanarak mail yolu ile göndermeleri gerekmektedir.
• Aday Elit kategorisinde yarışma katılım ücreti alınacak olup yaş
gruplarındaki kurallar uygulanır
• Yaş Gruplarında yarışacak olan sporculardan Ulusal Yarışmalarda kayıt
kapanana kadar 30,-TL. Geç kayıt yaptıranlardan en geç 12 Ekim 2014
Cuma günü mesai saati bitimine kadar 50 tl geç katılım ücreti alınacaktır.
Bu ücret Federasyonun Banka Hesabına veya sanal pos ile müsabakadan
önce yatırılıp kayıt işlemi sonuçlandırılacaktır.
• Geç kayıt yaptıracak sporcular kayıtlarını
[email protected] ve [email protected] e-mail
adreslerine bildirmeleri gerekmektedir.
• Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi IBAN NO: TR72 0006
2000 7110 0006 2994 15
• Kayıt ücretleri Resmi rapor veya diğer resmi belge ile kanıtlanmaması
halinde hiçbir şekilde geri ödemesi yapılmayacaktır.
• Müsabakaya kayıt yaptırıp gelmeyen sporcu bir sonraki müsabakaya
katılamayacaktır. Mazeretini doktor raporu veya resmi bir belge ile
Federasyona bildirenler bir sonraki yarışa katılabileceklerdir.
• Kulüpler ve ferdi sporcular yarış ekipmanlarını kendi imkânlarıyla
getireceklerdir.
• Aday Elit kategorisi 20-23 yaş ve 19 yaş üzeri bu kategoriye katılmak
isteyen tüm sporculara açıktır.
• Aday Elit kategorisi Elit kategorisi ile aynı anda veya ayrı ayrı start
alırlar.
• Parkur ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda teknik kurul bu
sürede değişiklik yapabilir değişiklik yarışma başlangıcından önce bildirilir.
• Bisiklet parkuru 6 tur ve kısa olduğundan elitlerde tur yiyen sporcu
diskalifiye olmayacaktır.
• Aday Elit kategorisinde yarışanlar milli takıma seçilemezler.
• Elitler, gençler veya yaş grupları ile verilen start’ta drafting yapmaları
serbesttir.
• Sporcular kendi yaş kategorilerinde yarışacaklardır.
• Yarışma Türkiye Triatlon Federasyonu Yarışma Yönergesi Hükümlerine
göre yürütülecektir.
.Yarışmalar duatlon (tüm yaş kategörileri için) ve
aquatlon(küçükler için) puanlı olarak icra edilecektir.
.Aquatlon için yüzme havuzu 25m’dir.
GÜVENLĐK:
• Her yarışmacı uygunluğu (ITU) tarafından belirlenen kurumlarca
onaylanmış kask takacak, kaliteli materyalden yapıldığını garanti eden
markalı malzemeler kullanacaktır. (el yapımı kaska müsaade
edilmeyecektir.)
• Yarışmacı emniyet tedbirlerini hiçe sayarak yarışmaya başladığı takdirde;
meydana gelebilecek kaza, hasar ve benzeri olaylardan Federasyonumuz
(organizasyon kurulu) sorumlu değildir.
• Yarışmaların (yüzme, bisiklet, koşu) sağlık ve emniyet tedbirleri Valilik,
Kaymakamlık, Gençlik Hizmetleri ve spor Đl Müdürlüğü ile Đl Temsilciği
tarafından alınacaktır.
DĐĞER HÜKÜMLER:
• Yarışmalarda görev alacak hakemler ile kulüp sporcularının izinleri bağlı
oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüklerinden alınacaktır.
• Teknik toplantıya kulüp idarecileri, Antrenörler, Yıldız- Genç- Aday ElitElitler ve Ferdi olarak yarışan tüm sporcular katılmak zorundadırlar.
Mazeretleri nedeniyle teknik toplantıya katılamayanlar durumlarını Yarışma
Baş Hakemine bildirmek ve resmi mazeret belgelerini ibraz etmek
zorundadırlar. Bu sporcular start sıralamasında en son sırada yer alırlar.
• Yaş gruplarında takım sorumluları takım listeleri ile birlikte teknik
toplantıya katılmak zorunda olup, sporcular isteğe bağlı olarak
katılabilirler. Bu sporcuların kurallar ve parkur bilgilerini bildikleri kabul
edilecektir.
• Müsabakalara katılacak tüm sporcular TTF forma kurallarına
uymak zorundadır. Milli takım formasıyla yarışa iştirak edemezler.
• Tüm sporcular ITU’ nun belirlediği yarışma talimatlarını bilmek ve
uygulamak, yarışmacılara, hakemlere, görevlilere ve izleyicilere saygılı
davranmak, sporcu ahlakına aykırı hareketlerden kaçınmak zorundadır.
• Yarışma öncesinde öngörülemeyen ve yarışmanın daha sağlıklı
yürütülmesi için gerekli olan değişiklikler, Yarışma komisyonunun görüşü
alınarak, (yarışma başhakemi, yarışma organizasyon sorumlusu, bir teknik
kurul üyesi ve Federasyonumuzun belirttiği kişiler) tarafından teknik
toplantı sırasında açıklanır.
• Bu talimatta yer almayan hususlarda Federasyon Başkanlığı ve
adına görev yapacak Yarışma Komisyonu yetkilidir.
ĐTĐRAZLAR:
• Kulüpler itirazlarını, 150 TL itiraz bedeli yatırdıktan sonra Yarışma
Komisyonu ‘na yapacaklardır. Đtiraz bedeli federasyon mutemedine elden
ödenecektir. Đtirazın haklı görülmesi durumunda ödenen ücret ilgiliye iade
edilecek aksi durumda federasyon hesabına gelir kaydedilecektir.
• Yarışma esnasında bir sporcu, başka bir sporcu ya da resmi görevli
hakkında yapacağı itirazı, yarışmayı kendi bitiş zamanından sonra 5 dakika
içinde yazılı olarak hakeme vermelidir.
• Eğer bitirme süresi ile ilgili bir itiraz olacaksa, bu itiraz hakemin gayri
resmi sonuçları açıklamasından sonraki 15 dakika içinde yapılmalıdır.
ÖDÜLLER:
• Kategorilerinde ilk 3 dereceye giren sporculara madalya verilecektir.
• Yarışmaya katılan tüm sporculara katılım madalyası verilecektir.
• Ödül alan kulüplerin, Antrenör, idareci ve sporcularının ödül törenine
katılmak zorundadır.
• Duatlon final müsabakası olduğundan yılsonu puanlamasında ilk 3
derece alan sporcu ve kulüplere kupa verilecektir.
• Aquatlon yarışında ilk 3 derece alan sporculara madalya verilecektir.
ÖDEMELER:
Federasyonumuz GSGM harcırah yönetmeliklerine göre yarışmalarda;
Kendi
Kategorilerin de 1’nci gelen sporcudan itibaren süre farkına göre;
Küçükler-Yıldızlar kategorisinde %15 lik dilime
Gençler kategorisinde %8’lik dilime
Elitler kategorisinde %5 lik dilime
Girmeleri halinde sporcular harcırah almaya hak kazanırlar. 3-9 sporcu ile
katılan il-kulüplerin 1 Antrenörüne, 10 ve yukarısı sporcu ile katılan il –
kulüplerin 2 Antrenörüne, 1 ve 2 sporcu ile katılan il-kulüplerin sporcuları
ilk
3
dereceye
girmeleri
halinde
1
Antrenörüne
harcırahları
Federasyonumuzca BANKA ĐBAN NUMARALARINA YATIRILACAKTIR.
(Ödemeler merkezden yapılacak olup, katılımcılar IBAN numaralarını
yarışma alanında mutemede verecektir.).
• 6215 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10,11
ve 12. Maddelerinde yapılan düzenleme ile 3289 Sayılı Kanun’un E- 9.ncu
Maddesinin bazı fıkraları değiştirilmiş ve aynı Kanuna ek Madde 9/A ile
Geçici 11.nci madde eklenmiştir.
• Konya’da yapılacak Triatlon yarışlarında ücret ve yolluklar bu kanun
maddesi kapsamında yapılacaktır.
• Ev sahibi ilin kulüp sporcu ve Antrenörlerine ödeme yapılmayacaktır.
• Ödeme yapılmayan sporcu, Antrenör ve idarecilerin harcırahlarını,
kulüpleri veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlükleri bütçe imkanları
dahilinde ödeyebileceklerdir.
PARKUR:
Elit erkekler, Genç Erkekler, Elit bayanlar, Genç bayanlar, Aday
Elitler ve Yaş Grupları için parkur bilgileri:
1. 1. KOŞU: Her tur 1.250 mt olup Elit erkekler, Elit Bayanlar, Genç
Erkekler, Genç Bayanlar, Aday Elitler ve Yaş Grupları 4 tur olarak
icra edeceklerdir.
2. BĐSĐKLET PARKURU:3.400 mt olup 6 tur üzerinden icra edilecektir.
3. 2. KOŞU:1.250 mt olup Elit erkekler, Elit Bayanlar, Genç Erkekler,
Genç Bayanlar, Aday Elitler ve Yaş Grupları 2 tur olarak icra
edeceklerdir.
Yıldız Erkekler ve Yıldız Bayanlar için parkur bilgileri:
1. 1. KOŞU:Her tur 1.250 mt olup 2 tur olarak icra edilecektir.
2. BĐSĐKLET PARKURU: Her tur 3.400 mt olup 3 tur üzerinden icra
edeceklerdir.
3. 2. KOŞU: Her tur 1.250 mt olup 1 tur olarak icra edilecektir.
KÜÇÜKLER AQUATLONU:
Aquatlonda yüzme etabı 25 mt lik havuzda
a icra edilecektir.
2004-2005 Doğumlu Erkekler ve 2004-2005 Doğumlu
Bayanlar:
YÜZME: 25 mt lik havuzda 2 tur ve 100 mt olarak icra edilecektir.
KOŞU:
Koşu 1 tur ve 600 mt olarak icra edilecektir.
2002-2003 Doğumlu Erkekler ve 2002-2003 Doğumlu
Bayanlar:
YÜZME: 25 mt lik havuzda 5 tur ve 250 mt olarak icra edilecektir.
KOŞU:
Koşu 2 tur ve 1.250 mt olarak icra edilecektir.
KONAKLAMA BĐLGĐLERĐ:
Apron Suites:
Adres: Kerim Dede Mh., Üçler Cd No:44, 42020 Konya
Telefon:(0332) 352 7766
Anemon Konya Hotel - Konya
Adres: Işıklar Mahallesi Belen Sokak 3, Selcuklu Konya
Telefon: +90 (332) 235 14 14 | +90 (332) 235 14 24
BERA KONYA
Adres : Küçük Đhsaniye Mah. Doktor M. Hulusi Baybal Caddesi
No:9 Selçuklu Konya
Tel : +90 332 238 42 42
Tüm ilgililere duyurulur.02 Ekim 2014
TÜRKĐYE TRĐATLON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content