close

Enter

Log in using OpenID

7785 Brülör kontrolleri LOK16... LGK16

embedDownload
7
Brülör kontrolleri
785
LOK16...
LGK16...
Brülör kontrolleri
 Orta-yüksek güç gaz üflemeli brülörler, sıvı yakıt üflemeli brülörler veya çift
yakıtlı üflemeli brülörler için
 Otomatik kontrollü alev sinyali yükselticili
 Sürekli işletimde çok kademeli veya modülasyonlu brülörlerin orta-yüksek
performansı için
 Kontrollü hava damperi kontrolü için hava basınç kontrollü
 EN 230: 2005 uyarınca sıvı yakıt brülörleri için brülör kontrolleri
LOK16/LGK16 ve bu veri föyü ürünlerinde LOK16/LGK16'e yer veren ilk OEM
firmalarına yöneliktir!
CC1N7785tr
02.07.2014
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Uygulama
Brülör kontrolleri otomatik denetleme yapan bir alev gözleme devresiyle donatılmıştır.
Alev gözleme devresi emniyet sistemini şu durumlarda devreye sokar:
 Alev sinyali zamanından önce verilmişse ya da hiç verilmemişse
 Alev dedektöründe, dedektör kablolarında ve alev sinyali yükseltecinde brülörün
işletimi sırasında bir alev sinyali yanılgısına neden olabilecek bir arıza olduğunda
Bu nedenle de bu kontroller, otomatik denetleme yapabilen alev gözleme sistemlerinin
öngörüldüğü ya da bunlarının kullanımının önerildiği tüm sıvı yakıtlı brülör tesislerinde
ve gazlı brülör tesislerinde kullanılabilir.
Örneğin:
Sürekli işletimdeki brülörler
Yüksek ısı yüklerinde aralıksız 24 saat boyunca çalıştırılabilen aralıklı çalışma
modundaki brülörlerdir, örn. kazan için sıralı kontrol sistemine sahip tesislerde
Buhar kazanları için teknik kuralların geçerlilik alanına giren brülörler (Federal
Almanya Cumhuriyeti TRD 411 ve 412)
Özel bir emniyet gereksiniminden dolayı brülör denetlemesinin, otomatik kontrollü
alev gözleme sistemiyle yapılmasının mantıklı olacağı düşünüldüğü tesislerdeki
brülörler
Bu kontrollerin kumanda programı ve bağlantı devresi LAL2 veya LFL1 ürün
numaralarınınkiyle aynıdır (LFL1.148 hariç), bu nedenle de mevcut tesisler de
otomatik kontrollü kontrollerle donatılabilmektedir
 tabii eğer şu ana kadar LFL1 ile denetlenen tesiste çok iyi dedektör akım
değerleri ölçülebilmişse ve
 aşağıda belirtilen alev dedektörleri varsa veya sonradan monte edilebilirse:
LOK16 için alev
gözleme
-
Silisyum fotosel dedektörü RAR9
LGK16 için alev
gözleme
-
Alev dedektörü QRA53/QRA55
İyonizasyon çubuğu
Alev dedektörü QRA53/QRA55 ve iyonizasyon çubuğu bir arada, örn. ateşleme
brülörüne sahip brülörlerde, bkz. veri föyü N7712
2/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Uyarılar
Kişi, mal ve çevreye gelebilecek zararları önlemek için aşağıdaki uyarılar dikkate
alınmalıdır!
Yapılmaması gerekenler: Cihazın açılması, cihaza müdahale edilmesi veya
cihazda değişiklik yapılması!







Tüm işlemler (montaj, kurulum, servis, vs.) bu iş için kalifiye uzman kişiler
tarafından yapılmalıdır
Bağlantı bölgesindeki tüm çalışmalardan önce tesisin gerilim beslemesini her iki
kutuptan kesin. Bunları istenmeden tekrar çalıştırmaya karşı emniyete alın ve
gerilimsizliği tespit edin. Kapatılmamış tesiste elektrik çarpma tehlikesi
bulunmaktadır
Uygun önlemler alarak elektrik bağlantılarına dokunma koruması sağlayın
Her kullanımdan sonra (montaj, kurulum, servis gibi) kabloların düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol edin ve Çalıştırma talimatları bölümünde belirtilen emniyet
kontrollerini yapın
Kilit açma düğmesini yalnızca el ile kullanın (kullanım gücü 10 N'dir), herhangi bir
alet veya keskin köşeli cisim ile kullanmayın
Cihazdaki kilit açma düğmesini veya uzaktan reseti (giriş 21) 10 saniyeden fazla
çalıştırmayın, kilit açma süresinin uzaması cihazdaki bloke rölesinin zarar
görmesine yol açar
Düştükten veya darbe aldıktan sonra aygıtları tekrar çalıştırmayın, dışarıdan
görünmeyen hasarlar nedeniyle emniyet fonksiyonları doğru çalışmayabilir
Montaj bilgileri
Ulusal emniyet talimatlarını dikkate alın.
Var olan tesislerin
değiştirilmesi
Var olan tesisler LOK16 veya LGK16 ile donatılırken LAL brülör kontrolleri ya da LFL
brülör kontrolleri için var olan soket kaidesi, LOK16/LGK16 için uygun soket kaidesi
AGM17 ile değiştirilmelidir.
Alev kesintisinde tekrar
LOK16... işletim sırasında alev kesintisi olduğu takdirde cihazın alt kısmındaki köprü (B)
çıkarılarak başlangıç tekrarına geçirilebilir.
Bunun için köprünün tamamen kesilip çıkarılması gerekmektedir.
Ülkeye özel normların ve yönetmeliklerin buna izin verip vermediği kontrol edilmelidir.
Kurulum açıklamaları




Yüksek gerilim ateşleme kablolarını daima ayrı olarak, cihaza ve diğer kablolara
mümkün olduğunca uzak bir mesafeye döşeyin
Nötr iletkenler yanlış bağlanmamalıdır
Şalter, sigorta, topraklama gibi öğeleri yerel talimatlara göre bağlayın
Bağlantı klemenslerinin izin verilen maksimum elektrik yüklemesini aşmayın
3/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Alev dedektörlerinin elektrik bağlantısı
Önemli olan sinyal yayımının mümkün olduğunca kesintisiz ve kayıpsız olmasıdır:
 Dedektör kablosunu diğer iletkenlerle birlikte bağlamayın
 – iletkenlik kapasitesi alev sinyalinin gücünü düşürür
 – ayrı kablo kullanın
 Sensör kablolarının izin verilen uzunluğunu dikkate alın, bkz. Teknik veriler
 İki alev dedektörü QRA53/QRA55 paralel bağlanmamalıdır
 QRA53/QRA55 ile bağlantılı olarak klemens 22'yi mutlaka toprağa bağlayın
 İyonizasyon çubuğu temas korumalı değildir
 Ateşleme elektrodunu ve iyonizasyon çubuğunu, ateşleme kıvılcımı iyonizasyon
çubuklarının üzerine sıçramayacak (aşırı elektrik yüklemesi tehlikesi) ve
iyonizasyon denetimi ateşleme kıvılcımları tarafından etkilenmeyecek şekilde
yerleştirin
 İyonizasyon çubuklu ve alev dedektörlü QRA denetimi mümkündür, fakat istisnai
olarak ikinci emniyet zamanı (t9) dışında, emniyet tekniği açısından her iki alev
dedektörü aynı anda kullanılmamalıdır. İkinci emniyet zamanı sonunda, algılanan
alevlerden biri, örneğin klemens 17'deki ateşleme vanasının kapatılmasıyla
sönmüş olması gerekir
Çalıştırma talimatları

İlk kullanımdan veya bakımdan önce şu emniyet kontrollerini yapın:
a)
b)
c)
d)
e)
Uygulanması gereken emniyet
kontrolleri
Karartılmış alev dedektörlü brülör
başlatımı
İkincil ışıklandırmalı alev dedektörü
ile brülör başlatımı
Alev kaybı simülasyonlu brülör
işletimi, bunun için işletmede alev
dedektörünü karartın ve bu durumda
bırakın
Hava basıncı anahtarındaki
kesintiyle birlikte brülör başlatımı
Hava basıncı düşüşü
simülasyonuyla brülör işletimi
Beklenen reaksiyon
Emniyet zamanının sonunda arıza
En geç 40 saniye sonra arıza
LOK16'da ayrılmış köprüyle: Tekrar,
emniyet zamanının sonunda arıza
LGK16 ve LOK16 kapalı köprüyle: hemen
arıza
Ön süpürme zamanında başlatma
engeli/arıza
Hemen arıza
4/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Standartlar ve sertifikalar
EEC yönergeleri ile uyumluluk
– Elektromanyetik uyumluluk EMC (bağışıklık)
– Düşük gerilim yönergesi
– Gaz ile çalışan aletler yönergesi
– Basınç ile çalışan aletler yönergesi
ISO 9001: 2008
Sert. 00739
2004/108/EG
2006/95/EG
2009/142/EG
97/23/EG
ISO 14001: 2004
Sert. 38233
Kimliklendirme kodu EN 230/EN 298'e göre:
F B/M L L X K
Soket kaidesi ve alev dedektörü ile sertifikalandırılmış:
Model
LOK16.140
LOK16.250
LOK16.650
-------
-------















-------
LGK16.122
LGK16.133A17
LGK16.133A27
LGK16.322
LGK16.333
LGK16.335
LGK16.622
LGK16.635

--














--





-----------------
-----------------
-----------------
















Servis bilgileri
Alev dedektörü akım ölçme cihazı KF8832 sürekli işletimde kullanılmamalıdır.
Kullanım süresi
Bir brülör kontrollerinin tasarım dayanıklılık süresi* 250.000 brülör start devridir, bu
normal bir ısıtma sisteminde yaklaşık 10 yıllık kullanım süresine eşdeğerdir (ürün tipi
alanındaki detaylı üretim tarihinden itibaren).
Bunun nedeni EN 230/EN 298 normu ile belirlenen sürekli testlerdir.
Şartların özetini Avrupa ayar cihazları üreticileri birliği (Afecor) yayınladı
(www.afecor.org).
Beklenen kullanım ömrü, brülör kontrolleri veri föyündeki talimatlara göre
kullanıldığında geçerlidir. Brülör devri veya ilgili kullanım süresi açısından beklenen
kullanım ömrüne ulaşıldığında brülör kontrolleri yetkili personel tarafından
değiştirilmelidir.
* Kullanım ömrü, teslimat koşullarında belirtilen garanti süresi değildir.
Tasfiye uyarıları
Cihaz elektrikli ve elektronik komponentlerden oluşmaktadır ve ev çöpüne
atılmamalıdır.
Yerel ve güncellenmiş kanunlar dikkate alınmalıdır.
5/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Tanım
LGK16/LOK16
– Takılabilir
– Değiştirilebilir cihaz sigortası, yedek sigorta dahil
Gövde
– Darbeye ve ısıya dayanıklı siyah plastik materyalden
– Gözetleme camlı kilit açma düğmesinin arkasında bulunanlar:
– Arıza uyarı lambası
– Arıza göstergesi
– program aksına bağlı
– transparan kilit açma düğmesiyle birlikte görülebilir
– işlenmesi kolay semboller ile arızanın türü ve oluşum zamanı hakkında bilgi verir
6/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Ürün numarası tablosu
İşletmeye alma sırasında devir zamanları, 50 Hz şebeke frekansı için geçerlidir. 60 Hz'de süreleri yakl. %20 daha kısadır. Model
tanımlamaları AC 230 V, 50...60 Hz'lik kontroller için geçerlidir.
*
AC 100...110 V, 50...60 Hz'lik kontroller için son iki rakam 27 yerine 17'dir.
LOK16
Sıvı yakıt brülörleri için silisyum fotosel dedektörü RAR9 ile yapılan alev
gözlemesi için
Tercih edilen kullanım şekli/yeri:
Flaş buhar
Üniversal kullanım
Orta sıvı yakıt
jeneratörü
brülörü ve ağır sıvı
yakıt brülörü
LOK16.140A27*
LOK16.250A27*
LOK16.650A27
t1
10 sn
22 sn
66 sn
TSA
4 sn
5 sn
5 sn
TSA´ ------t3
2 sn
2,5 sn
2,5 sn
t3´
Çalıştır komutu itibariyle (hava basıncı denetiminde: hava
basınç sinyali geldikten sonra)
t3n
10 sn
15 sn
15 sn
t4
8 sn
7,5 sn
7,5 sn
t4´
---
---
---
t5
4 sn
7,5 sn
7,5 sn
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12
t13
t16
t20
10 sn
2 sn
30 sn
--6 sn
İstendiği gibi
İstendiği gibi
10 sn
4 sn
32 sn
15 sn
2,5 sn
47 sn
--10 sn
15 sn
2,5 sn
91 sn
--10 sn
15 sn
5 sn
34,5 sn
15 sn
5 sn
12,5 sn
Zaman açıklamaları
Açık hava damperi ile ön süpürme zamanı
Emniyet zamanı veya birinci emniyet zamanı
Ateşleme brülörlü brülörlerde emniyet zamanı
Ön ateşleme zamanı
Uzun ön ateşleme zamanı
Son ateşleme zamanı (klemens 15'teki ateşleme trafosu)
Emniyet zamanı başlangıcında ve vananın klemens 19'da
serbest bırakılması arasındaki aralık
Emniyet zamanı başlangıcında ve vananın klemens 19'da
serbest bırakılması arasındaki aralık
Aralık sonu (t4/t4') ve yük kontrolünün ya da vananın klemens
20'da serbest bırakılması arasındaki aralık
Son süpürme zamanı (aynı zamanda yanma sonrası zaman)
Fan motoru için devre girme gecikmesi
Damperde çalışma süresi olmadan işletmeye alma süresi
Ateşleme brülörlü brülörlerde ikinci emniyet zamanı
Başlangıçtan hava basınç kontrolü başlangıcına kadarki aralık
Hava damperinin AÇ pozisyonunda çalışma süresi
Hava damperinin düşük alev konumuna geliş süresi
İzin verilen yanma sonrası zaman
Başlangıçtan hava damperi için AÇ komutuna kadarki aralık
Programın otomatik kapanmasına kadar olan aralık
LGK16...
Alev dedektörü QRA53/QRA55 ya da iyonizasyon çubuğu ile alev gözleme için
Tercih edilen kullanım şekli/yeri:
Flaş buhar
Flaş buhar
D (doğrudan
D, A
jeneratörü
jeneratörü
yanmalı hava
ısıtıcıları için de
uygundur), F
LGK16.122A27* LGK16.133A27 LGK16.322A27* LGK16.333A27*
t1
10 sn
9 sn
35,5 sn
31,5 sn
TSA
2 sn
3 sn
2 sn
3 sn
TSA´
2 sn
3 sn
2 sn
3 sn
t3
4 sn
3 sn
4 sn
6 sn
t3´
4 sn
--4 sn
6 sn
t3n
--------t4
6 sn
6 sn
10 sn
11,5 sn
t4´
6 sn
--10 sn
11,5 sn
t5
4 sn
3 sn
10 sn
11,5 sn
t6
10 sn
14,5 sn
12 sn
17 sn
t7
2 sn
3 sn
2 sn
3 sn
t8
30 sn
29 sn
65 sn
69 sn
t9
2 sn
3 sn
2 sn
3 sn
t10
6 sn
6 sn
8 sn
11,5 sn
t11
İstendiği gibi
t12
İstendiği gibi
t13
10 sn
14,5 sn
12 sn
17 sn
t16
4 sn
3 sn
4 sn
6 sn
t20
32 sn
60 sn
--26 sn
GB
F, I
B, NL
LGK16.335A27*
37 sn
2,5 sn
5 sn
5 sn
2,5 sn
--12,5 sn
15 sn
12,5 sn
15 sn
2,5 sn
74 sn
5 sn
10 sn
LGK16.622A27*
65 sn
2 sn
2 sn
4 sn
4 sn
--10 sn
10 sn
10 sn
12 sn
2 sn
95 sn
2 sn
8 sn
LGK16.635A27*
66 sn
2,5 sn
5 sn
5 sn
2,5 sn
--12,5 sn
15 sn
12,5 sn
15 sn
2,5 sn
103 sn
5 sn
10 sn
15 sn
5 sn
22 sn
12 sn
4 sn
---
15 sn
5 sn
---
7/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Sipariş bilgileri
Brülör kontrolü, soket kaidesiz
(Soket kaidesi teslimat kapsamında bulunmamaktadır, ayrıca sipariş edilmelidir)
AC 230 V* için
LOK16.140A27*
LOK16.250A27*
LOK16.650A27
*
Kumanda programı ve
bağlantı devresi
LAL2.14
LAL2.25
LAL2.65
Tercih edilen kullanım
şekli/yeri
Flaş buhar jeneratörü
Üniversal kullanım
Ağır sıvı yakıt brülörü
AC 100...110 V, 50...60 Hz'lik kontroller için son iki rakam 27 yerine 17'dir.
Orta kapasite brülör kontrolü için bağlantı aksesuarı
bkz. veri föyü N7230
– Soket kaidesi AGM16 Pg11-dişleri, kablo yerleştirme kutuları için
– Soket kaidesi AGM16.1 M16-dişleri, kablo yerleştirme kutuları için
Alev dedektörü
– Silisyum fotosel dedektörü RAR9
bkz. veri föyü N7713
Gaz brülör kontrolleri, soket kaidesiz
(Soket kaidesi teslimat kapsamında bulunmamaktadır, ayrıca sipariş edilmelidir)
AC 230 V* için
LGK16.122A27*
LGK16.133A27
LGK16.322A27*
Kumanda programı ve
bağlantı devresi
LFL1.122
LFL1.133
LFL1.322
LGK16.333A27*
LGK16.335A27*
LGK16.622A27*
LGK16.635A27*
LFL1.333
LFL1.335
LFL1.622
LFL1.635
*
Tercih edilen kullanım
şekli/yeri
Flaş buhar jeneratörü
Flaş buhar jeneratörü
D (doğrudan yanmalı hava
ısıtıcıları için de uygundur),
F
D, A
GB
I, F
B, NL
AC 100...110 V, 50...60 Hz'lik kontroller için son iki rakam 27 yerine 17'dir.
Orta kapasite brülör kontrolü için bağlantı aksesuarı
bkz. veri föyü N7230
– Soket kaidesi AGM17 Pg11-dişleri, kablo yerleştirme kutuları için
– Soket kaidesi AGM17.1 M16-dişleri, kablo yerleştirme kutuları için
Alev dedektörü
– Alev dedektörü QRA53/QRA55
- İyonizasyon çubuğu
bkz. veri föyü N7712
yapım aşamasında bulundurulmalıdır
Dedektör akımı ölçme cihazı
KF8832
– QRA53, QRA55 ile dedektör akımını ölçme cihazı, C ve E serisine kadar önerilir
– Sürekli işletim için değildir
– Sadece kısa süreli ölçüm için
– Otomatik denetim fonksiyonu KF8832 ile kaldırılmıştır
8/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Teknik veriler
Genel cihaz verileri
LOK16/LGK16
Şebeke gerilimi
Çevre koşulları
Depolama
Hava koşulları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
Nakliye
Hava koşulları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
İşletme
Hava koşulları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
AC 220 V -%15...AC 240 V +%10
AC 100 V -%15...AC 110 V +%10
Şebeke frekansı
50...60 Hz %±6
Cihaz sigortası
T6,3H250V, DIN EN 60127'ye göre
Ön sigorta, harici
Maks. 16 A, yavaş
Ağırlık
Yaklaşık 1000 gr
Güç tüketimi
Yaklaşık 3,5 VA
İzin verilen montaj konumu
İstendiği gibi
Koruma derecesi
IP40 dahili bağlanmış şekilde, bağlantı
bölgesi hariç (terminal soket kaidesi)
II
Koruma kategorisi
Klemens 1 için izin verilen giriş elektriği
VDE 0660 AC3'e göre maksimum 5 A
Kontrol terminallerinde izin verilen elektrik VDE 0660 AC3'e göre maksimum 4 A
yüklemesi
Komütatörler için gerekli akım gücü
– klemens 4 ve 5, 4 ve 12 arasında
1 A, AC 250 V
– klemens 4 ve 14 arasında
Klemensler 15, 16, 18, 19'a yüklenen güce
göre (LGK16...: 16...19), min. 1 A, AC 250
V
DIN EN 60721-3-1
Sınıf 1K3
Sınıf 1M2
-20...+60 °C
<%95 bağıl nem
DIN EN 60721-3-2
Sınıf 2K3
Sınıf 2M2
-20...+60 °C
<%95 bağıl nem
DIN EN 60721-3-3
Sınıf 3K3
Sınıf 3M3
-20...+60 °C
<%95 bağıl nem
İkaz!
Yoğuşma, buzlanma ve su girişine izin verilmemektedir!
9/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Teknik veriler (devamı)
Alev gözleme
LOK16
RAR9
Gerekli asgari dedektör akımı
Mümkün olan maksimum dedektör akımı
Kısa devre akımı
<DC 1 V
±%10
DC 6 µA
DC 38 µA
---
QRA5x.C
QRA5x.E
AC 280 V¹)
±%10
DC 35 µA
DC 50 µA
---
LGK16
QRA5x.D
QRA5x.G
AC 280 V¹)
±%10
DC 120 µA
DC 270 µA
---
Maksimum dedektör kablosu uzunluğu (ayrı döşenmiş)
100 m
²)
²)
İşletim gerilimi (klemens 23 veya 24)
1)
İyonizasyon
çubuğu
AC 245 V¹)
±%10
DC 12 µA
DC 100 µA
yaklaşık AC
300 µA
60 m³)
AC 230 V şebeke geriliminde dedektör akımı olmadan ölçülmüş alternatif gerilim. Ölçüm cihazının
iç direnci 10 M. Alev dedektörü QRA53/QRA55'in siperlik tahriki şebeke gerilimindedir.
2)


Dedektör kablosunu diğer şebeke kablolarına en az 5 cm mesafe bırakarak döşeyin:
-
çoklu kablo şeklinde
-
5 tekli kablo
Alev dedektörü QRA53/QRA55'teki klemens 3, 4 ve 5'e korumalı 3 damarlı
Maks. 50 m
Maks. 70 m
Maks. 15 m
kumanda kablosu ve klemens 1 ve 2'ye normal şebeke kablosu ile

Alev dedektörü QRA53/QRA55'teki klemens 3 ve 4'e 2 adet korumalı tek
Maks. 60 m
damarlı koaksiyal kablo (45 pF/m, örn. RG 62) ve klemens 1, 2 ve 5'e normal
şebeke kablosu ile

3)
Koruma örgüsünü mümkünse her iki kablo ucundan topraklayın
Dedektör kablosu az kapasiteyle kontroldeki klemens 24'e döşendiğinde (özellikle de topraklanmış
kabloların karşısına!) daha büyük mesafeler de mümkündür.
10/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Dedektör akımı ölçümü
LOK16/RAR9
Dedektör ve klemens 22 arasındaki aleti anahtarlayın (klemens 22'deki + kutbu).
RAR9 ile
22
DC 6...38 µA
+
A
RAR9...
+
24
7785v02/1008
LGK16/QRA53/QRA55
KF8832 ölçüm cihazını kullanın (sürekli işletim için değildir).
Ölçüm işlemi sırasında otomatik denetim yapılmaz.
QRA5x.D/QRA5x.G'de ölçüm cihazı KF8832'ye gerek yoktur.
QRA5x.C/QRA5x.E ile
22
DC 35...50 µA
+
A
+
470 µF/25 V
7785v04/1008
QRA5x.D/QRA5x.G ile
22
DC 120...270 µA
+
A
7785v01/1008
+
470 µF/25 V
11/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Dedektör akımı ölçümü (devamı)
LGK16/İyonizasyon
çubuğu
İyonizasyon çubuğu ve klemens 24 arasındaki aleti anahtarlayın (klemens 24'deki +
kutbu).
İyonizasyon ile
24
DC 12...100 µA
ION
+
A
7785v03/1008
Brenner
Brülör kontrolleri
Şalter dolabındaki
klemensler
Brülör kasasındaki
klemensler
LGK16-klemens kaidesi
1
2
22
23
15
1
1
2
2
5
5
3
3
4
Maks. 60 m
A
RAR9
ION
2
5
QRA5...
Tek damarlı koaksiyal
kablo (örn. RG62)
Koruma
İşaretlerin açıklaması
1
4
3
4
Kablo AGM19
7785g01tr/0814
Ampermetre
Silisyum fotosel dedektörü
İyonizasyon çubuğu
12/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Fonksiyon
Otomatik denetimin
fonksiyon prensibi
Alev dedektörünün sinyali (bilinen diğer yükselticilere kıyasla) statik şekilde değil dinamik
şekilde işlenir. Bu esnada bir dizi kumanda impulsuna dönüştürülür ve alev röle
devresine iletilir. Bu devre, alev rölesi sadece tek bir alev sinyali tarafından tarif edilen
şekilde tahrik edilebilecek şekilde döşenmiştir. Dedektörde veya dedektör kablosundaki
arızalar impulsların değişmesine neden olursa, röle düşer ve kontroller yukarıda belirtilen
emniyet tedbirlerini devreye sokar. UV denetiminde ayrıca UV borusunun (örn. eskime
nedeniyle) otomatik ateşlenmesinin yanlış bir alev sinyali vermemesi sağlanmalıdır.
Bunun için de boru üzerine düşen UV ışınları bir siperlik ile periyodik olarak ayrılır.
Otomatik denetim özelliğine ek olarak ön süpürme süresi içinde alev sinyali devresi bir
fonksiyon testine tabii tutulur ve düzgün çalışmadığı tespit edildiğinde işletmeye alma
işlemi yarıda kesilir veya arıza tetiklenir. Bunun dışında şebeke gerilimi brülörün güvenle
işletilmesini mümkün kılmayan değerlere düştüğünde brülör işletimi otomatik olarak
kesilir. Şebeke gerilimi tekrar yükseldiğinde kontroller yeniden başlar; ancak dedektör
sinyalleri asgari değerlerin sadece biraz üzerindeyse bu tür şebeke gerilimi
dalgalanmaları da arızaya neden olabilir.
Brülör start için ön koşul
-
Kontrollerin kilidi açıldı ve başlangıç konumunda (klemensler 11 ve 12 gerilim
iletmelidir)
Hava damperi kapalı. KAPA pozisyonu için değişim sonu anahtarı (z) klemens
11'den klemens 8'e gerilim vermeli
Klemensler 12 ve 5 arasındaki tüm kontrol kontakları (denetleyiciler, regülatörler
vs.) kapalı olmalıdır.
A Başlat
Sıcaklık regülatörü veya basınç regülatörü kapatıldığında kontrollerin programı
çalışmaya başlar. Aynı zamanda klemens 6'daki fan motoru (sadece ön süpürme) ve
devreye sokma gecikmesinden sonra fan motoru veya klemens 7'deki baca gazı fanı da
(ön süpürme ve son süpürme) gerilimle beslenir. Aralık (t16) bitince klemens 9
üzerinden hava damperinin açılması için kontrol komutu verilir. Ayar süresi boyunca
program çalışmaz, çünkü program motorunun beslenmesini sağlayan klemens 8 bu
süre içinde gerilim iletmez. Hava damperi tamamen açıldıktan sonra, değişim sonu
anahtarı «a» değişim yaptığında ve bu şekilde klemens 8 gerilim ilettiğinde program
tekrar çalışır ve şunları çalıştırır.
t1 Açık hava damperi ile ön süpürme zamanı (yüksek alev hava miktarı)
Ön süpürme zamanı başladıktan kısa bir süre sonra hava basıncı denetleyicisi
değişmeli ve bu şekilde klemens 4 ve 13 arasındaki akım yolunu kesmelidir, çünkü aksi
takdirde kontroller arıza tetikler (hava basıncı kontrolü başlar). Bu sırada klemens 14
gerilim sevk etmelidir, çünkü daha sonra ateşleme trafosu ve yakıt vanaları bu akım
yolu üzerinden beslenir.
t3´ LOK16 'da bu nedenle o anda klemens 15'e bağlı bir ateşleme trafosu çalıştırılır
(uzun ön ateşleme). Hava basıncı denetleyicisi yoksa, başlatma komutunda gerilimle
beslenir. Ön süpürme zamanı bittikten sonra otomat klemens 10 üzerinden hava
damperini yardımcı şalterin (m) şalter değiştirme noktası tarafından saptanan düşük
alev konumuna yönlendirir. Klemens 8'e «m» tarafından gerilim beslemesi yapıldığı
sürece ayar süresi içerisinde program tekrar durur.
t5 Aralık
Aralık (t5)'in bitiminden sonra klemens 20'ye gerilim gelir, aynı zamanda kontrol çıkışları
9...11 ile giriş 8, kontrollerin kontrol bölümü tarafından galvanik olarak ayrılır, bu şekilde
güç denetim devresinden gelebilecek geri gerilimlerden korunmaktadır. Yükleme
kontrolcüsünün klemens 20'de serbest bırakılması ile kontrollerin başlatma programı
son bulur. Program zaman varyantına göre ya hemen kapanır ya da bir kaç boşa
çalışma adımından sonra, yani kontak pozisyonunu değiştirmeden yapılan adımlardan
sonra kapanır.
13/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Fonksiyon (devamı)
LOK16 veya LGK16 ile
tek borulu brülör
t3 Kısa ön ateşleme zamanı; daha sonra klemens 18 üzerinden yakıt beslenir.
TSA
Emniyet zamanı (kısmi yük)
En geç emniyet zamanının sonunda alev sinyali yükselticisinin girişinde bir alev sinyali
bulunmalıdır, aksi takdirde kontroller arıza işlemini devreye sokar.
Sadece LOK16'da:
t3n Son ateşleme zamanı (ateşleme trafosu klemens 15'e bağlıysa).
t4 aralığı , klemens 19'daki yakıt vanası açılana kadar.
LGK16'lı 2 borulu brülör
(Ateşleme brülörlü brülör)
t3/t3´ Kısa ön ateşleme zamanı; daha sonra klemens 17 üzerinden ateşleme
brülörü için yakıt beslenir.
TSA/TSA´
İlk emniyet zamanı (ateşleme yükü)
En geç emniyet zamanının sonunda alev sinyali yükselticisinin girişinde bir alev sinyali
bulunmalıdır, aksi takdirde kontroller arıza işlemini devreye sokar.
t4/t4´ Aralığı, klemens 19'daki vana açılana kadar (ana brülörün başlangıç yükü).
Emniyet zamanı (TSA´) , kısa ön ateşleme zamanı (t3´) ve aralık (t4´) zamanları
sadece LGK16.335 ve LGK16.635 kontrollerini programlar.
t9 2. Emniyet zamanı
Emniyet zamanının sonunda ateşleme brülörünün ana brülörü yanmalıdır, çünkü
ateşleme gazı vanası ikinci emniyet zamanı (t9) dolduktan sonra kapanır.
B
Brülörün işletim konumu
B-C Brülör işletimi (ısı üretimi)
Brülör işletimi sırasında yük kontrolü hava damperini ısı ihtiyacına göre yüksek alev
veya düşük alev konumuna yönlendirir. Bu esnada yüksek alev, aktüatördeki yardımcı
şalter (v) aracılığıyla serbest bırakılır.
C Sıcaklık ve basınç kontrol cihazı ile kontrollü kapatma
Kontrollü kapatma işleminde yakıt vanaları hemen kapanır.
Aynı anda program tekrar başlar ve son süpürme zamanını (t6) başlatır.
t6 Son süpürme zamanı (klemens 7'de fan (M2) ile son süpürme).
Son süpürme zamanının başlamasından kısa süre sonra klemens 10'a gerilim gelir, bu
şekilde hava damperi MIN konumuna ayarlanır. Damperin tamamen kapanması ise son
süpürme zamanı dolmadan kısa süre önce başlar ve klemens 11'deki kontrol sinyaliyle
tetiklenir. Daha sonra gerçekleşen işletim duraksaması sırasında klemens 11'de gerilim
kalır.
t13 İzin verilen yanma sonrası zaman
İzin verilen yanma sonrası zaman (t13) sırasında alev sinyali girişinde bir alev sinyali
kalabilir
 arıza yok
D-A Kontrollü program sonu (başlangıç konumu)
Son süpürme zamanı (t6) dolduktan sonra program tekrar kontrol kontaklarını
başlangıç konuma getirdiğinde ve bu esnada kendini kapattığında tekrar dedektör testi
ve harici ışık testi başlar. Ancak işletme duraksaması sırasında bir kaç saniye süren
hatalı bir alev sinyali arızaya yol açar. Kozmik ışın etkilerinden dolayı oluşan, UV
borusunun kısa ateşleme impulsları bundan dolayı arızaya yol açmaz.
14/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Arızalarda kontrollü program ve arıza göstergesi
Prensip olarak tüm arızalarda yakıt beslemesi anında kesintiye uğratılır. Aynı zamanda
programla birlikte arıza göstergesi de durur.
Gösterge üzerinde bulunan sembol her bir arızanın şeklini gösterir:
◄ Bir kontak kapalı olmadığı için çalıştırılamaz (bkz. bunun için ayrıca Brülör
başlatma şartları) veya da harici ışık nedeniyle kontrol programı bitiminde arıza
(örn. sönmemiş alevler, sızıntı yapan yakıt vanaları, alev gözleme devresinde arıza
ve benzeri).
▲ İşletime alma işlemi yarıda kesilir, çünkü klemens 8'de değişim sonu anahtarının
«a» AÇ sinyali eksik. Klemens 6, 7 ve 14 ve LOK16'da ayrıca klemens 15 arızanın
düzeltilmesine kadar gerilim altındadır.
P
Hava basınç kontrolü başında hava basıncı kontrolü olmadığı için arıza.
Bu zamandan sonra meydana gelen her hava basıncı kesintisi de arızaya neden
olur.
■
Alev gözleme devresindeki bir arıza nedeniyle arıza konumu.
▼ İşletime alma işlemi yarıda kesilir, çünkü klemens 8'de düşük alev konumu için
yardımcı şalterin «m» pozisyon sinyali eksik. Klemens 6, 7 ve 14 ve LOK16'da
ayrıca klemens 15 arızanın düzeltilmesine kadar gerilim altındadır.
1
(Birinci) emniyet zamanının bitiminden sonra alev sinyalinin mevcut olmamasından
dolayı arıza.
2
Sadece LGK16'da:
İkinci emniyet zamanının bitiminden sonra alev sinyalinin gelmemesinden dolayı
arıza (2 borulu brülörlerde ana alevde alev sinyali).
I
Alev sinyali brülör işletimi sırasında kesildiğinden veya hava basıncı eksik
olduğundan arıza.
Sadece LOK16'da:
Köprü (B) ayrıldığında kontroller, işletim sırasındaki bir alev kesintisi durumunda
kısaltılmamış program seyriyle bir başlatma tekrarı programlar.
15/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Arızalarda kontrollü program ve arıza göstergesi (devamı)
a
Arıza göstergesi
a
P
a
b´
P
b´
b
P
1
2
1
2
1
b
LOK16.140...
LOK16.250...
LOK16.650...
b
LGK16.122...
LGK16.133...
LGK16.322...
LGK16.333...
LGK16.622...
a
a
P
b´
b
P
2
1
1
2
b
7785p02/0296
LGK16.335...
LGK16.635...
a-b
Başlatma programı
b-b´
Bazı zaman varyantlarında:
Brülör işletmeye alındıktan sonra otomatik kapanana kadarki program boş
adımları
(b´ = programın işletme konumu)
b(b´)-a
Kontrollü kapatma sonrası son süpürme programı.
Program, a başlangıç konumunda otomatik kapanır veya – örn. bir arıza
giderildikten sonra – hemen tekrar brülörün çalışmasını sağlar

Tek borulu brülörlerde emniyet zamanı süresi

2 borulu brülörlerde emniyet zamanı süresi
Bir arızadan sonra kontrollerin kilidi hemen açılabilir.
Kilit açıldıktan sonra ve işletmenin kesilmesine neden olan bir arıza giderildikten sonra
ve de her gerilim kesintisinden sonra program genel olarak önce başlama pozisyonuna
gelir ki bu esnada sadece klemensler 7, 9, 10 ve 11 kontrol programına göre gerilimle
beslenir.
Bu aşamadan sonra kontroller brülörün tekrar çalışmasını programlar.

Bilgi!
Kilit açmayı en fazla 10 saniye çalıştırın.
16/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Bağlantı şemaları (devre seçenekleri, bkz. Bağlantı örnekleri)
LOK16
zm a
t1 t11 t16
t7
t10
A
1
2
21
3
t4
1
t13
t5
B
C
D
A 13 12 14
t6
AS
TSA
t3n
t3
t12
t3´
P
4
5
6
7
15
16 17 18
19
20
1(3)
11 10
8
22
AL
RAR9...
W
SA
LP
EK2
24
+
B
LR
SB
H
9
v
R
M1
Si
M2
Z
BV1
a
z
M
m
BV3
LK
BV2
L
N
7785a01/0908
İkaz!
Kilit açma düğmesini (EK) en fazla 10 saniye çalıştırın!
LGK16
z
m a
1 2 21
2
t13
t5
t4
TSA
t5
t9
B
C
D
A
3 13 12 14
1
t6
AS
TSA´
t4´
t3
t12
t3´
t1
t11
t7
t16
A
4
5
7 16
6
17
18
19
20
9
11
10 8
22
23 15
1
LR
d1
SB
W
1(3)
GP
d2
SA
R
3 4 1
2 5
v
a
z
+
N
N
H
L
N
Si
QRA5... 1)
EK2
M1
AL
M2
Z
LK
LP
7785a02tr/0814
22
TSA', t3' ve t4' yalnızca
LGK16.335 ve
LGK16.635'de
24
ION
İkaz!
Kilit açma düğmesini (EK) en fazla 10 saniye çalıştırın!
1) QRA53/QRA55 ile bağlantılı olarak klemens 22'yi mutlaka topraklayın!
17/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
İşaretlerin açıklaması
a
Değişim sonu anahtarı, hava damperinin AÇIK pozisyonu için
AL
Kilitleme göstergesi (alarm)
AR
Kontaklı ana röle (çalışma rölesi) ar
AS
Cihaz sigortası
B
Kablo bağlantısı (kontrollerin soket bölümünde)
BR
Kontaklı bloke rölesi br
BV...
Yakıt vanası
bv...
Kapatma konumu kontrolü için vana tahrikinde yardımcı kontak
d...
Kontaktör veya röle
EK...
Kilit açma düğmesi
ION
İyonizasyon çubuğu
FR
Kontaklı alev rölesi fr
FS
Alev sinyali
GP
Gaz basıncı anahtarı
H
Ana şalter
L...
Arıza uyarı lambası
LK
Hava damperi
LP
Hava basıncı anahtarı
LR
Yük kontrolü
m
Hava damperinin MIN pozisyonu için yardımcı şalter
M...
Fan motoru veya brülör motoru
NTC
NTC direnci
QRA...
Alev dedektörü
R
Sıcaklık ve basınç kontrol cihazı
RAR9...
Silisyum fotosel dedektörü
SA
Hava damperi aktüatörü
SB
Emniyet sınırlayıcı
Si
Harici ön sigorta
SM
Program senkron motoru
v
Aktüatörde: Pozisyona bağlı yakıt besleme için yardımcı şalter
V
Alev sinyali yükselteci
W
Sıcaklık denetleyicisi veya basınç anahtarı
z
Aktüatörde: Hava damperinin KAPA pozisyonu için limit anahtarı
Z
Ateşleme trafosu
ZBV
Ateşleme yakıt vanası

Tek borulu brülörler için geçerlidir

Ana brülör yandıktan sonra kapanan ateşleme brülörlü 2 borulu brülör için geçerlidir
A
Başlat
B
İşletme konumu
C
Kontrollü kapatma
D
Kontrollü program sonu
Brülör kontrollerinin kontrol sinyalleri
İzin verilen giriş sinyalleri
Gerekli giriş sinyalleri:
Sembollerle işaretlenen zamanda ya da işaretli zaman diliminde bu sinyallerin eksik olması durumunda kontroller işletime
alma işlemini durdurur veya arızayı devreye sokar
Giriş sinyali eksikken arıza göstergesi (bkz. Arızalar durumunda kontrol programı):
◄
Start yok
▲
Çalıştırmayı yarıda kesme
▼
Çalıştırmayı yarıda kesme
■
Arıza (alev gözleme devresinde arıza)
1
Arıza (alev yok)
2
Arıza (alev yok)
P
Arıza (hava basıncı yok)
18/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
İşaretlerin açıklaması (devamı)
Zaman tablosu
t1
Açık hava damperi ile ön süpürme zamanı
TSA
Ateşleme brülörlü brülörlerde emniyet zamanı veya birinci emniyet zamanı
TSA‘
Ateşleme brülörlü brülörlerde emniyet zamanı veya birinci emniyet zamanı
t3
Ön ateşleme zamanı
t3´
Uzun ön ateşleme zamanı
t3n
Son ateşleme zamanı (klemens 15'teki ateşleme trafosu)
t4
Emniyet zamanı (TSA/TSA‘) başlangıcı ile klemens 19'da vananın serbest bırakılması arasındaki aralık
t4´
Emniyet zamanı (TSA/TSA‘) başlangıcı ile klemens 19'da vananın serbest bırakılması arasındaki aralık
t5
Aralık sonu (t4/t4') ve yük kontrolünün ya da klemens 20'da vananın serbest bırakılması arasındaki aralık
t6
Son süpürme zamanı (aynı zamanda yanma sonrası zaman (t13))
t7
Fan motoru için devre girme gecikmesi (M2)
t8
Çalışma süresi olmadan işletmeye alma süresi (t11/t12)
t9
Ateşleme brülörlü brülörlerde ikinci emniyet zamanı
t10
Başlangıçtan hava basınç kontrolü başına kadar ki aralık
t11
Hava damperinin AÇ pozisyonunda çalışma süresi
t12
Hava damperinin düşük alev konumuna geliş süresi
t13
İzin verilen yanma sonrası zaman
t16
Başlangıçtan hava damperi için AÇ komutuna geliş aralığı
t20
Programın otomatik kapanmasına kadar olan aralık
maks.
İşletim esnasında alev kesintisinde emniyet zamanı
*
Emniyet zamanı (TSA´), uzun ön ateşleme zamanı (t3´) ve aralık (t4´) zamanları sadece LGK16.335 ve LGK16.635 kontrollerini
programlar.
19/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Bağlantı şeması
LGK16
SB
1
ION
AS
b
a
ar1
ar2
b XV
a a b
I
4
QRA5...1)
12
6
7
1
W
d1
LP
5
d2
N
M1
14
13
5
4 3
24 15 23
M2
fr2
fr1
b XIII
IV
b a
b a a b
2
M
22
d1/d2
GP
R
15 23
22 24
br1
V
fr3
a
XII
NTC
a
AR
L1
EK1
br2
21
3
a
b
BR
A
2
VIII
X
II
M
E
a
b
a
Si
L
a
SA
Z
ZBV
EK2
BV1
N
III
a
b
v
BV3
BV1
BV2
VII
a
ar3
a b
b
SM
11
a
BV2
a
b
9
19 20
LR
1(3)
H
V
VI
b
17 18
16
AL
b
XIV
M
10
z
m
b
M
8
LK
7785a06/0305
İkaz!
Kilit açma düğmesini (EK) en fazla 10 saniye çalıştırın!
1) QRA53/QRA55 ile bağlantılı olarak klemens 22'yi mutlaka topraklayın!
LOK16
1
AS
br1
**I
a
XV
a
b
b
a
b
RAR9...
+
ar1
ar2
4
SB
12
22
6
7
M1
M2
V
W
B
R
LP
IX
XI
b
b
b
a
fr3
fr2
14
II
X
b
aa
a
V
b
a
VI
III
a
ba
b
ar3
VIII
ba
AR
EK1
br2
L1
H
L
Si
N
21
1 (3)
b
b
SM
M
M
E
A
3
b
VII
NTC
IV
b
b
a
XII
a
a
XIV
a
XIII
a
FR
N
13
5
fr1
23 24
2
BR
15
16
18
19
9
SA v
AL
EK2
a
20
LR
M
z
11 10 17
m
8
LK
BV2
Z
BV1
BV3
7785a07/0908
İkaz!
Kilit açma düğmesini (EK) en fazla 10 saniye çalıştırın!
20/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Program dizisi
LGK16
A
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
t11
t1
B
t12
C
t6
Klemens üzerinde
D kontrol çıkışı
12
a
b t7
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
t3
7
t4
19
16
10
9
9
t16
11
20
a
b
a
b
TSA
t20
18
IX
*t4´
*t3´
X
a
b
t9
17
t5
*TSA´
XI
XII
XIII
XIV
XV
a
b
a
b
a
b
12
a
b
7
t8
7785d03tr/0814
Arıza göstergesi pozisyonları
P
1
2
* Emniyet zamanı (TSA´), uzun ön ateşleme zamanı (t3´) ve aralık (t4´) zamanları sadece
LGK16.335 ve LGK16.635 kontrollerini programlar.
LOK16
A
I
II
III
t11
B
t12
t1
C
t6
Klemens üzerinde
D kontrol çıkışı
12
a
b t7
a
b
a
b
7
t4
16
IV
a
15
V
a
b
a
b
a
b
a
b
9
VI
VII
VIII
IX
a
X
a
b
a
b
a
b
XI
XII
XIII
XIV
XV
11
17
18
a
b
a
b
a
b
t8
7785d04tr/0814
Arıza göstergesi pozisyonları
P
1
21/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Bağlantı örnekleri
16
LGK16
17 18 19
LGK16.335 ve LGK16.635 kontrolleri kullanıldığında
tek borulu brülörlerde emniyet zamanı ikiye katlanır.
BV2
BV1
Z
N
Klemensler 17 ve 18 bağlandığında emniyet zamanı iki
katına çıkar, ön ateşleme zamanı ise yarıya iner.
Bu devre kullanılmadan önce ulusal normların vs. ve
brülör tesisinin konstrüksiyonunun uzun emniyet
zamanına izin verip vermediği kontrol edilmelidir!
7785a03/1295
19
18
LOK16
9 20 11 10 8 6
17
Aktüatörün işletim sırasında klemens 17 üzerindeki
kontrol sinyalleri ile kontrolü.
LR
BV1
BV2
LK
N
7785a09/0396
13 12 14
5
4
6
R
d1
W
d1/d2
Hava basıncı denetimi olmadan işletim için gereken
kabloların döşenmesi.
M1
N
Fan kontaktörüne ait bir yardımcı kontak şemaya göre
devreye entegre edilirse, ateşleme ve yakıt besleme
işlemleri sadece kapalı kontakta gerçekleşir.
7785a11/0196
12
3
LOK16/LGK16
13 14
I
AL
L3
N
4
W
5
Yarı otomatik işletmeye alma
GP
0
LP
7785a05/1295
Brülör sadece I tuşuyla çalıştırılabilir.
Bu aşamadan sonra kontroller, başlatma ve alev gözleme
işlemlerini programlar.
Brülör 0 tuşuyla ya da sıcaklık denetleyicisi veya basınç anahtarı tepki verdiğinde
(W/GP) otomatik kapanır.
Sinyal lambası (L3) kontrollerin çalışma hazır olduğunu gösterir ve brülör çalıştırıldıktan
kısa bir süre sonra söner.
Diğer bağlantılar için bkz. Bağlantı şemaları.
19
20
9 11
10 8
Aktüatörlerin değişim sonu anahtarı olmadan KAPALI
pozisyonu için bağlanması
LR
SA
N
v
BV2
19
BV2
N
a M
z
LK
Şalter Z küçük yüke ayarlıdır.
7785a08/0196
20
9 11 10 8
6
Bir yakıt vanasının, hava damperi olmayan bir brülörde ya
da kontroller tarafından kontrol edilmeyen damperli
brülörlerde klemens 20'den kontrol edilmesi
BV3
7785a10/0396
Eğer klemens 20'deki vana hidrolik olarak klemens 18
veya 19 tarafından kontrol edilen bir vanaya seri
bağlanmışsa röleye gerek yoktur.
Aktüatör olmadan kullanıldığında klemens 8 klemens 6'ya
bağlanmalıdır.
22/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Program dizisi
LOK16 veya LGK16 ile kontrol edilen ve denetlenen tek borulu brülör (ateşleme
brülörüne sahip olmayan brülör).
Hava damperi işletme duraksamalarında düşük alev konumunda (min.).
B
A
T
C
D
R
P
t7
t6
t1
M1
M2
M
~
t3
Z
TSA
BV1
t4
LR
R
t5
100%
M
min.
LK
0...
BV2
t11
t12
FS
7785d01/0901
LGK16.335 veya LGK16.635 ile kontrol edilen ve denetlenen (örnek olarak) 2 borulu
brülör (ateşleme brülörüne sahip brülör).
LGK16 'nin diğer kontrolleri ateşleme brülörü için şu zamanları programlar: emniyet
zamanı (TSA), ön ateşleme zamanı (t3), aralık (t4) ve ikinci emniyet zamanı (t9).
B
A
T
C
D
R
P
t7
t6
t1
M1
M2
M
~
t3´
Z
TSA´
ZBV
t4´
t9
BV1
LR
R
t5
100%
M
min.
LK
0...
BV2
t11
t12
FS
7785d02/1001
23/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7785tr
02.07.2014
Boyutlu çizimler
Ebatlar mm olarak
123
108,5
1,5
LOK16/LGK16
Soket kaidesi AGM17/AGM17.1
7785m04/0305
27,5
7,5
103
37
27,5
103
24/24
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
2014 Siemens AG Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division
Değişiklik hakkı saklıdır!
CC1N7785tr
02.07.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
452 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content