close

Enter

Log in using OpenID

7435 Brülör kontrolleri LGB

embedDownload
7
Brülör kontrolleri
435
LGB...
Tek kademeli veya 2 kademeli gaz brülörlerinin veya küçük ila orta güce sahip
(tipik olarak 350 kW'a kadar), fanlı veya fansız, çalışma şekli aralıklı olan gaz
brülörlerinin/sıvı yakıt brülörlerinin denetlenmesi için brülör kontrolleri.
LGB ve bu veri föyü, ürünlerinde LGB'ye yer veren OEM firmalarına yöneliktir!
Uygulama
Tek kademeli veya 2 kademeli gaz brülörlerinin veya çalışma şekli aralıklı olan gaz
brülörlerinin/sıvı yakıt brülörlerinin işletime alma ve denetleme görevini LGB'ler üstlenir.
Alev gözleme otomatın tipine göre gaz üflemeli brülörler/sıvı yakıt üflemeli brülörler için
iyonizasyon çubuğu, QRC1 mavi alev dedektörü veya QRA UV alev dedektörü (ilave
cihaz AGQ1...A27 ile) yardımıyla gerçekleşir.
LGB'ler ilgili adaptörlerle LFI7, LFM1 otomatlarının yerini alır (bkz. Sipariş bilgileri
altında Yedek modeller).
-
CC1N7435tr
01.05.2014
EN 676 uyarınca gaz biçiminde yakıtlar için üflemeli otomatik brülörler
EN 298 uyarınca gaz brülörleri için brülör kontrolleri
EN 230: 1991-05 uyarınca sıvı yakıt brülörleri için brülör kontrolleri
Düşük gerilim algılaması
Başlatma ve işletim esnasında hava basıncı anahtarının fonksiyon kontrolü ile hava
basıncı denetimi
Elektrikli uzaktan reset
Atmosferik gaz brülörleri için LGB41
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Uyarılar
Kişi, mal ve çevreye gelebilecek zararları önlemek için aşağıdaki uyarılar dikkate
alınmalıdır!
Yapılmaması gerekenler: Cihazın açılması, cihaza müdahale edilmesi veya
cihazda değişiklik yapılması!






Tüm işlemler (montaj, kurulum, servis, vs.) bu iş için kalifiye uzman kişiler
tarafından yapılmalıdır
Bağlantı bölgesindeki tüm işlemlerden önce sistemin gerilim beslemesini her iki
kutuptan kesin. Bunları istenmeden tekrar çalıştırmaya karşı emniyete alın ve
gerilimsizliği tespit edin. Kapatılmamış tesiste elektrik çarpma tehlikesi
bulunmaktadır
Uygun önlemler alarak elektrik bağlantılarına dokunma koruması sağlayın. Bu
dikkate alınmadığında elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur
Her işlemden sonra (montaj, kurulum, servis gibi) kablolamanın düzgün olmasını
kontrol edin ve Çalıştırma talimatları bölümünde belirtilen emniyet kontrollerini
yapın. Uyarılar dikkate alınmadığı takdirde emniyet fonksiyonlarının zarar görmesi
veya elektrik çarpma tehlikesi vardır
Kilitleme reset düğmesini/kontrol butonunu yalnızca el ile kullanın (kullanım gücü
10 N'dir), herhangi bir alet veya keskin köşeli cisim ile kullanmayın. Uyarılar dikkate
alınmadığı takdirde emniyet fonksiyonlarının zarar görmesi veya elektrik çarpma
tehlikesi vardır
Düştükten veya darbe aldıktan sonra aygıtları tekrar çalıştırmayın, dışarıdan
görünmeyen hasarlar nedeniyle emniyet fonksiyonları doğru çalışmayabilir.
Uyarılar dikkate alınmadığı takdirde emniyet fonksiyonlarının zarar görmesi veya
elektrik çarpma tehlikesi vardır
Montaj bilgileri
Ulusal emniyet talimatlarını dikkate alın.
2/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Kurulum açıklamaları









Yüksek gerilim ateşleme kablolarını mümkün olduğunca ayrı, cihaza ve diğer
kablolara mümkün olduğunca uzak bir mesafeye döşeyin
Faz ve nötr iletkenleri veya merkez iletkenleri, yerlerini değiştirerek bağlamayın
Şalter, sigorta, topraklama gibi öğeleri yerel talimatlara göre bağlayın
İzin verilen maksimum elektrik yüklemesini aşmayın, bkz. Teknik veriler
Kumanda çıkışları dışarıdan şebeke gerilimi almamalıdır. Otomat tarafından
kumanda edilen brülör bileşenlerinin (yakıt vanaları veya benzeri) bir fonksiyon
kontrolü sırasında LGB prensip olarak bağlı olmamalıdır
Şebekeden ayırma için min. 3 mm kontak açıklığı genişliği olan iki kutuplu bir şalter
öngörün
Klemens soket kaidesindeki topraklama pabucunu metrik vidalar ve gevşeme
koruyucusu ile bağlayın
Fan motoru olmayan brülörlerde klemens 3'e AGK25 yüklenmeli; aksi takdirde
brülör güvenilir bir şekilde başlatılamaz
Güvenlikle nedenlerinden dolayı nötr iletkeni soket kaidesinin nötr iletken
dağıtıcısına veya klemens 2'nin üzerine geçirin. Brülör bileşenleri (fan, ateşleme
transformatörü ve gaz vanaları) resim 7435a14'de gösterildiği üzere nötr iletken
dağıtıcısına bağlanmalıdır. Nötr iletken ile klemens 2 arasındaki bağlantı klemens
soketinin içinde önceden sabitlenmiştir
Örnek
2
3
7
4
5
V2
M
Z
V1
N
7435a14/0601
İşaretlerin açıklaması
V...
M
Z
Yakıt vanası
Fan motoru
Ateşleme trafosu
Nötr iletkenlerin doğru şekilde kablolanması!
3/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Alev dedektörlerinin elektrik bağlantısı
Önemli olan sinyal yayımının mümkün olduğunca kesintisiz ve kayıpsız olmasıdır:
 Sensör kablosunu diğer iletkenlerle birlikte bağlamayın
– iletkenlik kapasitesi alev sinyalinin gücünü düşürür
– ayrı kablo kullanın
 Sensör kablolarının izin verilen uzunluğunu dikkate alın, bkz. Teknik veriler
 İyonizasyon çubuğu ve ateşleme elektrodu dokunmaya karşı korumalı değildir
 Ateşleme ve iyonizasyon çubuklarını, ateşleme kıvılcımı iyonizasyon çubuğunun
üzerine sıçramayacak (aşırı elektrik yüklemesi tehlikesi) ve iyonizasyon denetimi
ateşleme kıvılcımları tarafından etkilenmeyecek şekilde yerleştirin
 Alev algılaması için kablo uzunluğu, hem iyonizasyon akımı denetiminde hem UV
denetiminde 20 m'yi aşmamalıdır
 İzolasyon direnci
– iyonizasyon çubuğu ile şase arasında en az 50 M olmalıdır
– kirli dedektör tutucusu izolasyon direncini azaltır ve böylece kaçak akıma yardımcı
olur
– bunun için ön koşul, yalnızca elektrot kablosunun değil, iyonizasyon çubuklarının
da kaliteli ve ısıya dayanımlı bir izolasyonudur (seramik tutucu)
 Brülörü talimatlara uygun olarak topraklayın, kazanın tek başına topraklanması
yeterli değildir
 Şemalar topraklamalı nötr iletkeni olan brülör kontrolleri için çizilmiştir.
Topraklanmamış nötr iletkenli şebekelerdeki iyonizasyon akımı denetiminde,
klemens 2, bir RC elemanı ARC 4 668 9066 0 üzerinden toprak iletkenine
bağlanmalıdır. AC 230 V/50 Hz'lik bir şebeke geriliminde 2,7 mA'lik bir pik
topraklama akımı aktığından geçerli yerel talimatlara (örneğin elektrik
çarpmasından korunma ile ilgili) uyulmasına dikkat edin
Çalıştırma talimatları
Hem ilk kullanımdan önce hem bakımdan önce şu emniyet kontrollerini yapın:
a)
b)
c)
Uygulanması gereken
emniyet kontrolü
QRA ve QRC1'de karartılmış alev dedektörlü
ve iyonizasyon çubuğuna giden hattın daha
önceden kesilmesiyle brülör başlatımı
Alev kaybı simülasyonlu brülör işletimi,
bunun için işletme sırasında gaz beslemesini
kesin (örn. yakıt vanasının soketini çekip
çıkartın, bunu yaparken dokunma
korumasına dikkat edin)
Hava basıncı düşüşü simülasyonlu brülör
işletimi (atmosferik brülörlerde yok)
Beklenen tepki
Emniyet zamanı (TSA) sonunda
arıza
hemen arıza
hemen arıza
4/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Standartlar ve sertifikalar
EC yönergeleri ile uyumluluk
- Elektromanyetik uyumluluk EMC (bağışıklık)
- Gaz ile çalışan aletler yönergesi
- Alçak gerilim yönergesi
ISO 9001: 2008
Sert. 00739
2004/108/EC
2009/142/EC
2006/95/EC
ISO 14001: 2004
Sert. 38233
Kimliklendirme kodu EN 298'e göre
- LGB21/LGB22
F T L L X N 2 kademeli işletimde
- LGB32
F M L L X N 2 kademeli işletimde
- LGB41...
A B L L X N 2 kademeli işletimde
(yakıt vanası (BV1) + yakıt vanası (BV2) veya ateşleme gaz vanası (ZV1) + yakıt vanası
(BV2))
A M L L X N tek kademeli işletimde
LGB21.130A17
LGB21.130A27
LGB21.230A27
LGB21.330A27
LGB21.350A17
LGB21.350A27
LGB21.550A27
LGB22.130A27
LGB22.230B27
LGB22.330A17
LGB22.330A27
LGB22.330A270
LGB32.130A27
LGB32.230A17
LGB32.230A27
LGB32.330A17
LGB32.330A27
LGB32.350A17
LGB32.350A27
LGB41.255A27
LGB41.258A17
LGB41.258A27
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
---
---
●
●
●
---
---
---
●
●
●
●
●
●
●
---
---
---
●
●
●
---
---
---
●
●
●
●
●
---
●
---
●
●
-------
---
●
●
---
---
---
●
Servis bilgileri
KF8872 servis adaptörünü sadece kısa süreli kullanın.
5/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Dayanıklılık süresi
Bir brülör kontrollerinin tasarım dayanıklılık süresi* 250.000 brülör start devridir, bu
normal bir ısıtma sisteminde yaklaşık 10 yıllık kullanım süresine eşdeğerdir (ürün tipi
alanındaki detaylı üretim tarihinden itibaren). Bunun nedeni EN 298 normu ile belirlenen
sürekli testlerdir.
Şartların özetini Avrupa ayar cihazları üreticileri birliği (Afecor) yayınladı
(www.afecor.org).
Tasarım dayanıklılık süresi, brülör kontrollerinin veri föyü bilgilerine göre kullanımı için
geçerlidir. Brülör devri veya ilgili kullanım süresi açısından beklenen kullanım ömrüne
ulaşıldığında brülör kontrolleri yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.
* Kullanım ömrü, teslimat koşullarında belirtilen garanti süresi değildir.
Tasfiye uyarıları
Cihaz elektrikli ve elektronik komponentlerden oluşmaktadır ve ev çöpüne
atılmamalıdır.
Yerel ve güncellenmiş kanunlar dikkate alınmalıdır.
Tanım
Gövde darbeye, ısıya karşı dayanıklı ve kolay tutuşmayan plastikten oluşmaktadır.
Takılabilir (91 x 62 x 63 mm, soket kaidesi dahil) olup işitilebilir bir sesle soket
kaidesinin içine geçerek oturur.
Gövde aşağıdakileri kapsar:
senkron motorlu program kontrolörü
alev röleli elektronik alev sinyali yükselteci (iyonizasyon) ve diğer devre bileşenleri
entegre arıza uyarı lambasıyla kilitleme reset düğmeleri
-
6/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Ürün numarası tablosu
Model tanımlamaları, soket kaidesiz ve alev dedektörsüz LGB'ler için geçerlidir.
Soket kaidesi ve diğer aksesuarlar için sipariş bilgileri, bkz. Tanım, Sipariş bilgileri, Alev
gözleme ... ve Teknik veriler.
Alev dedektörü
Model
Onaylandığı
tw
t1
TSA
t3n
t3
t4
t9
t10
t11
t12
t20
yer:
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
3)
3)
mak
mak
s.
s.
6)
yakl.
min.
maks. yakl. yakl yakl mak
.
.
s.
min.
yakl.
Aktüatör kumandasız 2 kademeli brülörler için otomat
İyonizasyon çubuğu
LGB21.130A27
(ION) veya
4)7)
AGQ1...A27'lü UV
dedektörü QRA
CH, EU, S, SF
8
7
3
2,4
2
8
---
5
---
---
6
LGB21.230A27 5)
CH, EU, S, SF
8
15
3
2,4
2
8
---
5
---
---
38
LGB21.330A27 5)
CH, EU, H, S,
8
30
3
2,4
2
8
---
5
---
---
23
8
30
5
4
2
10
---
5
---
---
21
8
50
5
4
2
10
---
5
---
---
2
SF
LGB21.350A27
CH, EU, H, S,
5)7)
SF
LGB21.550A27 5)
AUS, CH, EU
Aktüatör kumandalı 2 kademeli brülörler için otomat
İyonizasyon çubuğu
LGB22.130A27 4)
CH, EU, N, S
9
7
3
2,4
3
8
---
4
12
12
21
(ION) veya
LGB22.230B27 5)
CH, EU, N, S,
9
20
3
2,4
3
8
---
4
16,5
16,5
2
9
30
3
2,4
3
8
---
4
12
11
2
AGQ1...A27'lü UV
dedektörü QRA
SF
LGB22.330A27
AUS, CH, EU,
5)7)
H, N, S, SF
LGB22.330A270
EU
9
30
3
2,4
3
8
---
4
12
11
2
CH, EU
9
7
3
2,4
3
8
---
4
12
12
21
CH, EU
9
15
3
2,4
3
8
---
4
12
12
2
LGB32.330A27 5)
CH, EU
9
30
3
2,4
3
8
---
4
12
11
2
LGB32.350A27 5)
CH, EU
9
30
5
4,4
1
10
---
4
12
9
2
5)8)
Mavi alev dedektörü
LGB32.130A27
4)1)
QRC1
LGB32.230A27
5)1)
Atmosferik brülörler için otomat
İyonizasyon çubuğu
LGB41.255A27
EU
18
---
5
4
2
10
5
---
---
---
10
(ION) veya
LGB41.258A27
CH, EU, H, SF
18
---
5
4
2
10
8
---
---
---
10
AGQ1...A27'lü UV
2)5)7)
dedektörü QRA
İşaretlerin
tw
Bekleme süresi
1)
Talep üzerine
t1
Ön süpürme zamanı
2)
120 kW'a kadar atmosferik brülörler için
TSA
Harekete geçmede emniyet zamanı
3)
Aktüatör için maksimum mevcut çalışma
t3
Ön ateşleme zamanı
t3n
Son ateşleme zamanı
4)
Flaş buhar jeneratörleri için de
t4
Yakıt vanası (BV1) – yakıt vanası (BV2) veya
5)
Hava ısıtıcıları için de
açıklaması
süresi
yakıt vanası (BV1) – yükleme kontrolcüsü
(LR) aralığı
t9
İkinci emniyet zamanı
6)
İkinci emniyet zamanı (t9) + alev rölesinin alev sönmesi
t10
Hava basıncı mesajı için belirlenen süre
7)
AC 100...110 V için de teslim edilebilir; son iki rakam ...27
t11
Aktüatör (SA) için programlanmış açılma
8)
Dahili cihaz minyatür sigortasız. Sadece harici gecikmeli
tepki süresi
yerine ...17'dir
zamanı
t12
Aktüatör (SA) için programlanmış kapanma
t20
Programın otomatik kapanmasına kadar olan
minyatür sigorta 6,3 A ile kullanılmalı!
zamanı
aralık süresi
7/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Sipariş bilgileri
Brülör kontrolleri, soket kaidesiz
bkz. Ürün numarası tablosu
Küçük kapasite brülör kontrolü için bağlantı aksesuarı
- Soket kaidesi AGK11
- Kablo tutucusu AGK65, AGK66
bkz. veri föyü N7201
Alev dedektörü
- İyonizasyon çubuğu
- UV alev dedektörü QRA2/QRA10
- Alev dedektörü QRA4
- Mavi alev dedektörü QRC1
yapım aşamasında
bkz. veri föyü N7712
bkz. veri föyü N7711
bkz. veri föyü N7716
RC elemanı
ARC 4 668 9066 0
- Topraklamasız nötr iletkenli şebekelerde iyonizasyon akımı denetimi için
PTC direnci (AC 230 V)
AGK25
- Klemens 3'e yüklenen güç için (fan motoru olmayan brülörlerde klemens 3'te mutlaka
gereklidir)
UV denetimi için ilave cihaz
- Kablo uzunluğu 500 mm
- Kablo uzunluğu 300 mm
- Soket kaidesinin altına uygun, boyutlar bkz. Boyutlu çizimler
AGQ1.1A27
AGQ1.2A27
Alt takım (boş gövde)
AGK21
- Yapı yüksekliğinin LFM yapı yüksekliğine veya LFI7 yapı yüksekliğine büyütülmesi için
Servis adaptörü
- Brülör sistemindeki otomatların fonksiyon kontrolü için
- Kontrol lambaları yardımıyla fonksiyon kontrolü
-  4 mm'lik ölçüm soketi yardımıyla dedektör direnç ölçümü
Adaptörler/Yedek
modeller
KF8872
Yeniden kablolama gerekli değil
Adaptörlü LGB21
Adaptörlü LGB22
Adaptörlü LGB41
KF8852
LFI7
KF8880
LFM1 ¹)
LFM1...-F ¹)
KF8853-K
LFI7
KF8880
LFM1 ¹)
KF8862
LFM1 ¹)
¹) Sadece iyonizasyon için öngörüldü
8/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Teknik veriler
Genel cihaz verileri
LGB
Şebeke gerilimi
Şebeke frekansı
Klemens 12 için giriş akımı
İzin verilen klemens yükü
klemens 3'e
klemens 4, 5 ve 7
klemens 9 ve 10
klemens 12
İzin verilen montaj konumu
Ağırlık
Maks. 3 A (maks. 0,5 s esnasında 15 A)
Maks. 2 A
Maks. 1 A
Maks. 5 A
(Umaks. AC 264 V veya AC 253 V'de)
100 pF/m'de 20 m
100 pF/m iletkenlik kapasitesinde maks. 3 m
20 m
3 VA
Maks. 10 A, yavaş
IP40 monte ederek emniyete alın, bağlantı
bölgesi haricinde
İstendiği gibi
Yaklaşık 230 g
Depolama
Hava koşulları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
Nakliye
Hava koşulları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
İşletme
Hava koşulları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
DIN EN 60721-3-1
Sınıf 1K3
Sınıf 1M2
-20...+60 °C
<%95 bağıl nem
DIN EN 60721-3-2
Sınıf 2K2
Sınıf 2M2
-50...+60 °C
<%95 bağıl nem
DIN EN 60721-3-3
Sınıf 3K5
Sınıf 3M2
-20...+60 °C
<%95 bağıl nem
Klemens 8 ve klemens 10 hat uzunluğu
İzin verilen hat uzunlukları
Dedektör kablosu ayrı döşeli
Güç tüketimi
Ön sigorta
Koruma derecesi
Çevre koşulları
AC 100 V -%15 ...AC 110 V +%10
AC 220 V -%15 ...AC 240 V +%10
(LGB2/LGB4)
AC 230 V -%15/+%10 (LGB32)
50...60 Hz ±%6
Maks. 5 A
İzin verilen gerilim aralığında, yani
AC 187...264 V veya AC 195...253 V
Uyarı!
Yoğuşma, buzlanma ve su girişine izin verilmemektedir!
Uyarılar dikkate alınmadığı takdirde emniyet fonksiyonlarının zarar görmesi ve
elektrik çarpma tehlikesi vardır.
9/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Alev gözleme
İyonizasyon çubuklu
alev gözleme
Klemens 1 ve klemens 2 veya şase arasında
dedektör gerilimi
(alternatif akım ölçme cihazı Ri 10 M)
Güvenilir işletim için gerekli dedektör akımı
İşletimde mümkün dedektör akımı
UN = AC 230 V şebeke geriliminde
UN
Min. 3 µA
Maks. 100 µA
Alev gözleme, sıcak alev gazlarının iletkenliği ve redresör etkisi kullanılarak gerçekleşir.
Bu maksatla alevin içine sarkan, ısı dayanımlı malzemeden üretilmiş iyonizasyon
çubuğuna bir alternatif gerilim uygulanır. Bir alevin varlığında akmakta olan elektrik
akımı (iyonizasyon akımı), alev sinyali yükseltecinin girişine verilen alev sinyalini
oluşturur. Bu, yalnızca alev sinyalinin doğru akım gerilimi komponentine tepki verecek
şekilde dizayn edilmiştir. Böylelikle iyonizasyon çubuğu ve şase arasında bir kısa
devrenin bir alev sinyalini simüle etmesi önlenir (çünkü bu durumda bir alternatif akım
akardı).
Genelde alev gözleme devresi, ateşleme kıvılcımının negatif etkilerine karşı
duyarsızdır.
Buna rağmen iyonizasyon gerilimi üzerindeki olası ateşleme kıvılcımı sorunlarının fazla
büyük olması halinde, ya ateşleme trafosunun primer elektrik bağlantısındaki kutuplar
değiştirilmeli ve/ya da ateşleme elektrodunun iyonizasyon çubuğu karşısındaki konumu
kontrol edilmelidir.
AC 110 V otomatlarda
iyonizasyon akımı
denetimi
AC 230 V otomatlara kıyasla AC 110 V otomatlarda iyonizasyon akımı takriben yarı
yarıya düşmesinden dolayı, bazı durumlarda trafo aracılığı ile yükseltilmelidir.
Trafonun gücü: Min. 2 VA
Aktarım oranı: Yakl. 1,1...1,5
Primer sargı ve sekonder sargı galvanik olarak ayrıdır.
AC 115 V
7435v01/0504
Trafo bağlantısı
L
N
12
2
LGB2...
1
ION
AC 115...230 V
10/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Alev gözleme (devamı)
QRC1 ile alev gözleme
Ön süpürme zamanı esnasında izin verilen Maks. 5 µA
dedektör akımı (karanlık akım)
İşletim esnasında gerekli dedektör akımı
Min. 50 µA
İşletimde mümkün dedektör akımı
Maks. 80 µA
M
sw
LGB3...
+
QRC1
1
12
2
7435v02/0601
QRC1 ile ölçüm şalteri
br
bl
İşaretlerin açıklaması
M
Mikro ampermetre Ri maks. 5000 
sw
siyah damar
br
kahverengi damar
bl
mavi damar
QRC1 özel olarak mavi yanan alevler için tasarlanmıştır. Önden ve yandan ışık
vurması. Yumuşak plastik soket aracılığı ile takmalı bağlantı. 3 damarlı bağlantı
(dedektör gövdesine entegre ön yükselteç). Modeller, uygulama tekniği ve teknik
veriler, bkz. veri föyü N7716.
LGB21/LGB22/LGB41
için QRA ve AGQ ile
alev gözleme
Şebeke gerilimi
Şebeke frekansı
Güç tüketimi
Koruma derecesi
İzin verilen ortam sıcaklığı
- işletim esnasında
- nakliye ve depolama esnasında
AGQ1...A27'ye izin verilen QRA hat
uzunluğu (ayrı kablo kullanın)
İzin verilen montaj konumu
LGB'ye izin verilen AGQ1...A27 hat
uzunluğu
Ağırlık AGQ1...A27
AC 220 V -%15 ...AC 240 V +%10
50...60 Hz %6
4,5 VA
IP40
-20...+60 °C
-40...+70 °C
Maks. 20 m
İstendiği gibi
Maks. 20 m
Yaklaşık 140 g
Şebeke gerilimi UN:
AC 220 V
AC 240 V
QRA'da dedektör gerilimi (yüksüz)
Belirlenen sürenin (t10) sonuna kadar ve kontrollü
kapatma işleminden sonra
Ön süpürme zamanının (t1) başlangıcından itibaren
Dedektör gerilimi
DC ölçüm aleti tarafından uygulanan yük Ri >10 M
Belirlenen sürenin (t10) sonuna kadar ve kontrollü
kapatma işleminden sonra
Ön süpürme zamanının (t1) başlangıcından itibaren
UV dedektörü QRA ile doğru akım dedektör sinyalleri
QRA'da ölçüm
DC 400 V
DC 400 V
DC 300 V
DC 300 V
DC 380 V
DC 380 V
DC 280 V
En az
gerekli
200 µA
DC 280 V
Maksimum
mümkün
500 µA
11/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Alev gözleme (devamı)
LGB21/LGB22/LGB41 için QRA ve AGQ ile alev gözleme
UV alev dedektörü QRA
Gaz brülörleri ve gaz brülörleri/yağ brülörleri için genelde kullanılabilir alev dedektörü.
Işık vurması önden ve yandan. Toplam uzunluk 97 mm. Arttırılmış hassasiyetle QRA2M
veya normal olarak teslim edilebilir. Flanş ve kelepçe aracılığı ile takmalı bağlantı.
QRA10 olarak metal kapsüllü modelde de teslim edilebilir. Detaylar, bkz. veri föyü
N7712.
İlave cihaz AGQ1...A27
LGB otomatları ile bağlantılı olarak UV ilave cihazı AGQ1...A27 kullanılmalıdır.
Bu, 2 hat üzerinden şebekeye ve klemens 1, 2 ve 11 üzerinden otomata bağlanır.
Bağlantı türü (A) veya (B)'ye göre, yaşlanan boruların tam ateşleme eğiliminin kontrol
edilmesi ve UV ışığının algılanması için 2 seçenek vardır.
1. (A) Sürekli fazda işletim
Başlatma sırasında ve kontrollü kapatma işleminden sonra UV borusunda
arttırılmış besleme gerilimi aracılığı ile UV testi.
2. (B) Kontrollü faz ile işletim
Arttırılmış besleme gerilimi aracılığı ile UV testi, yalnızca başlatma sırasında,
yani kontrollü açma işlemi ve hava basıncı mesajı arasındaki aralık esnasında.
– kontrollü kapatma işleminden sonra UV borusunda gerilimsiz durum
– yaşlanmış bir UV borusunun rejenere olabilmesinden dolayı çalışma şekli
(A)'nın tam olarak yerine geçmez
Ölçüm şalteri
Bağlantı resmi
Alev dedektöründe ölçüm
İşaretlerin açıklaması
GP
Gaz basıncı anahtarı
R
Sıcaklık ve basınç kontrol cihazı
SB
Emniyet sınırlayıcı
W
Sıcaklık denetleyicisi veya basınç anahtarı
*
LGB41'de: Klemens 3
(A)
Sürekli faz ile işletim
(B)
Kontrollü faz ile işletim
bl
mavi
br
kahverengi
gr
gri
(eski: rt = kırmızı)
sw
siyah
12/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Fonksiyon
Kontrol bölümüne ve alev gözleme devresine gerekli veya izin verilebilir giriş sinyalleri
ilgili fonksiyon diyagramında (bkz. Bağlantı şeması) taramalı olarak vurgulanmıştır.
Bu giriş sinyalleri eksik olursa otomat başlatma programını durdurur ve emniyet
kurallarının mecbur ettiği yerlerde arızaya geçer.
Başlatma için ön koşul
-
-
Otomat açıldı
Gaz basıncı anahtarı (GP), sıcaklık denetleyicisi/basınç anahtarı (W), sıcaklık
kontrol cihazı/basınç kontrol cihazı (R) ve emniyet sınırlayıcı (SB) kontakları kapalı
olmalıdır
Fan motoru (M) veya model AGK25 bağlıdır
Hava basıncı anahtarı (LP) bekleme konumunda
Düşük gerilim
LGB'ler düşük gerilimi algılar, yani yakl. AC 160 V (nominal AC 220...240 V için) veya
AC 75 V'den (nominal AC 100...110 V için) daha düşük olan bir şebeke geriliminde
çalışma rölesi (AR) atar.
Gerilim tekrar bir değer >AC 160 V veya AC 75 V'a yükseldiği zaman, brülör kontrolleri
otomatik olarak yeni bir başlatma denemesini uygular.
Ters kutuplama
koruması
Faz (klemens 12) ve nötr iletken (klemens 2) için bağlantıların yerleri değiştiğinde,
emniyet zamanı (TSA) bitiminde arıza uygulanır.
Başlatma programı
A–C
Başlatma programı
A
Başlatma komutu (açma)
Bu, sıcaklık kontrol cihazı/basınç kontrol cihazı (R) tarafından uygulanır.
Klemens 12 gerilim alır ve program başlar.
LGB21'deki bekleme süresinin (tw) sona ermesinden sonra veya
LGB22/LGB32'de hava damperinin (SA) yüksek alev konumuna geçmesinden
sonra (yani açılma zamanı (t11)'den sonra) fan motoru (M) kumanda edilir.
TSA
Harekete geçmede emniyet zamanı
Emniyet zamanı (TSA) bitiminde klemens 1'de bir alev sinyali mevcut
olmalıdır.
Kapamaya kadar kesilmeksizin korunması gerekir, aksi takdirde alev rölesi
(FR) atar, otomat arıza tetikler ve kendini arıza durumunda kilitler.
tw
Bekleme süresi
Burada hava basıncı anahtarının (LP) ve alev rölesinin (FR) doğru kontak
konumu bakımından kontrolü yapılır.
t1
Ön süpürme zamanı
Yanma odasının ve konvektif ısıtma yüzeylerinin havalandırılması:
LGB21'de düşük alev hava miktarıyla, LGB22/LGB32'de yüksek alev hava
miktarıyla
Ürün numarası tablosu'nda ve Fonksiyon diyagramları ve devre
diyagramları'nda, hava basıncı anahtarının (LP) talep edilen hava basıncını o
esnada doğrulaması gerektiği ön süpürme zamanı (t1) gösterilir.
Etkili ön süpürme zamanı (t1), bekleme süresinden (tw) ön ateşleme
zamanına (t3) kadar olan aralık sonunu kapsar.
t3
Ön ateşleme zamanı
Ön ateşleme zamanı (t3) esnasında ve emniyet zamanının (TSA) sonuna
kadar alev rölesinin (FR) zorunlu bir kurulumu gerçekleşir.
Ön ateşleme zamanının (t3) sonunda klemens 4'e veya LGB41'de klemens
11'e yakıt salma uygulanır.
13/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Fonksiyon (devamı)
t3n
Son ateşleme zamanı
Emniyet zamanı (TSA) esnasında ateşleme zamanı
Emniyet zamanının (TSA) bitiminden az önce ateşleme trafosu (Z) kapatılır.
Yani son ateşleme zamanı (t3n), emniyet zamanından (TSA) biraz daha
kısadır.
Zorunlu kurulumla kurulan alev rölesinin (FR), mevcut olmayan alevde
atmasına zamanı olması için, bu gereklidir.
t4
Aralık
LGB21/LGB41: 2. yakıt vanasının (BV2) serbest bırakılmasına kadar olan
süre
LGB22/LGB32: Aralığın (t4) sona ermesinden sonra ısı jeneratörünün yüke
bağlı olarak regülasyonu gerçekleşir (yükleme kontrolcüsünün (LR) serbest
bırakılması)
t9
İkinci emniyet zamanı
(Sadece LGB41'de)
Bir ateşleme gaz vanası (ZV1) ile donatılmış olan, ana alev gözlemeli
ateşleme brülörleri için
t10
Hava basıncı mesajı için belirlenen süre
Bu sürenin bitiminden sonra ayarlı hava basıncı oluşturulmuş olmalı, aksi
takdirde arıza uygulanır.
t11
Aktüatör (SA) için programlanmış açılma zamanı
(Sadece LGB22/LGB32'de)
Hava damperi yüksek alev konumuna kadar açılır, fan motorunun (M) işletime
alınması ancak bu durumda gerçekleşir.
t12
Aktüatör (SA) için programlanmış kapanma zamanı
(Sadece LGB22/LGB32'de)
Kapanma zamanı (t12) esnasında hava damperi düşük alev konumunda
çalışır.
B – B´
Alev oluşumu için aralık
C
Brülörün işletim konumuna ulaşıldı
C–D
Brülör işletimi (ısı üretimi)
Yüksek alevle güç çıkışı veya düşük alevle bir yükleme kontrolcüsü (LR) ile
bağlantılı olarak güç çıkışı.
D
Sıcaklık veya basınç kontrol cihazı (R) tarafından kapama
Brülör hemen kapatılır ve kontrolör yeni bir başlatma için hazırdır.
14/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Fonksiyon (devamı)
Arızalarda kumanda
programı
Prensip olarak tüm arızalarda yakıt beslemesi anında kesintiye uğratılır. Arıza,
simgelerle işaretli olmayan başka bir anda, başlatma ile ön ateşleme arasında
gerçekleşirse, bunun nedeni genellikle hava basıncı anahtarı (LP) tarafından bir
kapatmadır veya erken hatalı bir alev sinyalidir.
 Şebeke gerilimi kesintisinden sonra
veya düşük gerilim eşiğinin altına
inildiğinde:
 Ön süpürme zamanının (t1)
başlangıcından itibaren erken alev
sinyalinde:
 Bekleme süresi (tw) esnasında hava
basıncı anahtarının (LP) kaynaklanmış
kontağında:
 Hava basıncı mesajının gelmemesi
halinde:
 Belirlenen sürenin (t10) sona
ermesinden sonra hava basıncı
düşüşünde:
 Brülörün ateşlememesi durumunda:
 İşletim esnasında alev kesintisinde:
Gerilimin geri dönüşünden itibaren
kısaltılmamış program dizisiyle yeniden
başlatma
Hemen arıza
Başlatma engeli
Belirlenen sürenin (t10) sona ermesinden
sonra arıza
Hemen arıza
Emniyet zamanının (TSA) bitiminden
sonra arıza
Hemen arıza
Arıza
Arıza sonrasında LGB kilitli kalır (arıza değiştirilemiyor).
Bu durum şebeke gerilimi kesintisinde de korunur.
LGB'nin kilidinin
açılması
Her arızadan sonra kilidin hemen açılması mümkündür.
15/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Arıza göstergesi ve kumanda programı göstergesi
Otomatın ön tarafındaki izleme camından programın pozisyonu okunabilir. Arızalarda
programla birlikte arıza göstergesi de durur. İzleme camında görünen sembol, hem
program dizisindeki konumu hem de arızanın türünü aşağıdaki işaret açıklamasına
göre belirtir:

Başlatma kontrolü döngüsüne ara verilmesi nedeniyle başlatma yok
IIII
Bekleme süresi (tw) veya belirlenen süre (t10) aralığı (LGB21)
Bekleme süresi (tw) veya açılma zamanı (t11) aralığı (LGB22/LGB32)
Bekleme süresi (tw), ön ateşleme zamanı (t3) veya emniyet zamanı (TSA)
aralığı (LGB41)

Hava damperi açık (LGB22/LGB32)
P
Hava basıncı mesajının gelmemesi nedeniyle arıza
Ön süpürme zamanı (t1), ön ateşleme zamanı (t3) ve emniyet zamanı (TSA)
aralığı (LGB21)

Ön süpürme zamanı (t1), ön ateşleme zamanı (t3) (kapanma zamanı (t12))
aralığı (LGB22/LGB32)

Yakıt salma
1
Birinci emniyet zamanının bitiminden sonra alev sinyalinin mevcut
olmamasından dolayı arıza
2
İkinci yakıt vanasının serbest bırakılması (LGB21/LGB41)
Yükleme kontrolcüsünün serbest bırakılması (LGB22/LGB32)
3
İkinci emniyet zamanının bitiminden sonra alev sinyalinin gelmemesinden
dolayı arıza (LGB41)

Düşük alev çalışması veya yüksek alev çalışması (veya işletim konumuna geri
dönüş)
16/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Bağlantı şeması
LGB21
Alev gözleme
Tek kademeli veya 2 kademeli üflemeli brülörler için otomatlar.
LGB21: İyonizasyon çubuğu ile veya UV dedektörü QRA için ilave AGQ1
Düşük alev hava miktarı ile ön süpürme için hava damperi kontrolü.
ile
A
B B´
C
D
12
t1
tw
3
t10
10
2
8
3
AL
7
Z
BV1
BV2
TSA
FS
0
1
L
N
7435f01/1299
M
ION
BV1
Z
LP
I
LGB2...
2 kademeli brülörlerin veya 2 kademeli kayan brülörlerin aktüatör
1
BV2
HS
5
Bağlantı örnekleri
5
EK2
R
4
t4
4
Dbr1
W
11
t3
9
7
bv1
bv2
GP/SB
6
LP
11
6
7435a09tr/0514
M
12
Si
GP/SB
R/W
LKP
t1
LR
kumandası için.
NL
Düşük alev hava miktarı ile ön süpürme (t1)
RV
SA
İşletime alma ve işletme esnasında tam olarak aynı düşük alev aktüatör
I
IV
KL
BV1
IV
IV
III
konumu (tetikleme kamı III)!
KAPALI
III
t
II
Aktüatörler (SA) hakkında bilgi:
SQN3: Bkz. veri föyü N7808
SQN7: Bkz. veri föyü N7804
SQN9: Bkz. veri föyü N7806
12
2
10
3
8
6
11
9
4
7
5
(*)
1
Dbr1
EK2
LP
M
AL
12
2
10
ION
8
3
6
I
Si
0
N
L
IV
III
a
b
a
BV2
3
B
b2
b1
4
5
b
BV2
SB
*
N
HS
a2
II
I
MS
SA
a b
N
1
5
2
0
I
+
L
a
b
a b
D
-
+
K1
C3
C31
V
II
a b
a b
4
6
III
IV
N
RV
a1
3
K2
A
a3
LR
R/W
7435a01/0704
HS
ION
BV1
Si
(*)
7
6
1
Z
LR
SB
2
5
GP
R/W
1
4
LP
GP
N
7
M
AL
BV1
9
Dbr1
EK2
Z
11
MS
LK
a
b
V
I
a b
R32
SA
SQN3...121
R1
a
b
LK
7435a02/0704
SQN91.140/2 kademeli kumanda
* Açıklama:
2 kademeli kayan brülörlerde (gaz ayar kapağı (RV) ile) yakıt vanasına
(BV2) ve çizili olarak gösterilen bağlantıya gerek kalmaz (*)!
17/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Bağlantı şeması (devamı)
LGB21
EK2
GP
M
BV1
LR
BV2
SB
N
LKP
0
NL
a1
N
I
I
c1
IV
a2
KAPALI
M
I
II
III
IV
III
II
t1
7435a03tr/0514
b1
IV
III
KL
TSA
t4
SQN7...244/2 kademeli kumanda
Üflemesiz brülörler, hava basıncı anahtarı (LP) olmadan
2
3
11
LGB21'de ilave AGQ1 ile QRA (Resim 7435a06)
12
6
AGK25
2
GP/SB
R/W
L
L
N
7435a04/0398
1
11
br bl rt
AGQ1 sw
sw
bl
7435a06/0704
QRA
+
-
Yardımcı kontaktör (HS) üzerinden üfleme kumandalı brülörler, hava
İşaretlerin açıklaması
basıncı anahtarlı (LP)
bl
mavi damar
br
kahverengi damar
rt
kırmızı damar
12
GP/SB
R/W
L
N
2
3
HS AGK25
11
LP
6
sw siyah damar
M
7435a16/1299
18/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Bağlantı şeması (devamı)
LGB22/LGB32
Alev gözleme
Tek kademeli veya 2 kademeli üflemeli brülörler için otomatlar.
LGB22: İyonizasyon çubuğu ile veya UV alev dedektörü QRA için ilave
Yüksek alev hava miktarı ile ön süpürme için hava damperi kontrolü.
AGQ1 ile
LGB32: Mavi alev dedektörü QRC1 ile
A
B B´
C
D
GP/SB
R/W
Sadece LGB22...
LGB22... / LGB32...
12
3
Kam I
LK
12
10
2
3
8
11
6
GP/
SB
9
5
1
4
7
ION
LR
LP
W
M
t11
t1
t10
t12
LP
t3
Z
6
R
11
HS
7
BV1
4
t4
LR
Sadece LGB32...
0 I
L
N
2
8
7 10
6
AL
Si
tw
3 1
1
sw
SA
M
2
7435a10tr/0514
LGB22.../32...
LKP
1
FS
12
bl
EK2
5
TSA
br
QRC1...
BV1
Z
t1
LR
NL
9
I
SA
7435f02tr/0514
KL
III
Bağlantı örnekleri
III
t
KAPALI
II
2 kademeli brülörlerin veya 2 kademeli kayan brülörlerin aktüatör
kumandası için.
Yüksek alev hava miktarı ile ön süpürme (t1).
Aktüatörler hakkında bilgi:
SQN3: Bkz. veri föyü N7808
SQN7: Bkz. veri föyü N7804
SQN9: Bkz. veri föyü N7806
LGB22...
LGB22...
2
8
10
3
EK2
GP
6
11
9
5
4
7
ION
Z
LP
AL
12
1
M
8
10
GP
S1)
R/W
2
LR
7
2
5
6
3
4
HS
b1
B
L
A
I
b2
a2
a1
M
I
N
7435a20/0704
R1
N
0
R3
Si
I
6
LR
III
V
5
10
2
R3
1
3
C3
III
7
9
R1
L
K2
K1
LK
II
Z
BV1
8
2)
9
HS
0
ION
LP
SB
*
1
4
M
Si
8
7
5
AL
W
*
1
9
11
BV1
BV2
N
6
EK2
R
SB
3
7435a08/0704
12
R2
1)
C1
RV
SQN3...151 veya SQN3...251
I
MS
RV
II
2
SA
LK
SQN90.220/2 kademeli kayan kumanda
* Açıklama:
2 kademeli kayan brülörlerde (gaz ayar kapaklı (RV)) yakıt vanasına
(BV2) ve klemensler arasındaki çizili olarak gösterilen bağlantıya gerek
kalmaz (*)!
19/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Bağlantı şeması (devamı)
LGB22/LGB32
LGB22...
LGB22...
2
12
R/W
10
8
3
6
R/W
Z
11
9
5
7
LP
4
1
Z
EK2
LR
GP
GP
AL
1
M
2
BV1
BV2
SB
SB
HS
4
7435a17tr/0514
IV
5
8
6
7
b2
b1
IV
M
I
II
III
IV
2
SQN7...424/2 kademeli kumanda
Tek telli kumanda
İki telli kumanda
LGB22'de ilave AGQ1 ile QRA (resim 7435a06)
12
11
2
t4
LGB22/LGB32
3
3
SQN7...454/2 kademeli kumanda
Üflemesiz brülörler, hava basıncı anahtarı (LP) olmadan
2
1
a1
L
b1
5
Si
0
2
GP/SB
R/W
L
L
N
6
AGK25
7435a04/0398
1
11
br bl rt
AGQ1 sw
sw
bl
7435a06/0704
QRA
+
-
Yardımcı kontaktör (HS) üzerinden üfleme kumandalı brülörler, hava
İşaretlerin açıklaması
basıncı anahtarlı (LP)
bl
mavi damar
LGB22/LGB32
br
kahverengi damar
rt
kırmızı damar
12
GP/SB
R/W
L
N
2
3
HS
11
AGK25
6
sw siyah damar
LP
M
7435a16/1299
İşaretlerin açıklaması
TSA
Harekete geçmede emniyet zamanı
t1
Ön süpürme zamanı
t4
Yakıt vanası (BV1) – yakıt vanası (BV2) aralığı
LGB22/LGB32: Yakıt vanası (BV1) – yükleme kontrolcüsü (LR) aralığı
AL
Alarm cihazı
LR
Yükleme kontrolcüsü
BV...
Yakıt vanası
M
Fan motoru
EK2
Uzaktan kilitleme reset düğmesi
NL
Yüksek alev
ION
İyonizasyon çubuğu
R
Sıcaklık ve basınç kontrol cihazı
GP
Gaz basıncı anahtarı
SB
Emniyet sınırlayıcı
HS
Ana şalter
Si
Ön sigorta
KL
Düşük alev
W
Sıcaklık denetleyicisi veya sınırlayıcı
LKP
Hava damperi konumu
Z
Ateşleme trafosu
LP
Hava basıncı anahtarı
20/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Bağlantı şeması (devamı)
LGB41
Yardımcı fanı olan veya olmayan atmosferik gaz brülörleri için otomatlar. Aktüatör kumandası yok. İyonizasyon çubuklu alev gözleme
A
B B´
tw
GP/SB
R/W
C
D
12
t3
Z
7
TSA
BV1
4
t4
ZV1
t9
BV2
11
5
FS
1
7435f03/0301
12
10
2
8
6
3
7
11
9
4
5
Dbr1
bv1
zv1
12
1
Dbr2
GP/
SB
LGB4'de ilave AGQ1 ile QRA (resim 7435a21)
ION
GP/SB
R/W
L
L
N
bv2
W
AL
R
EK2
BV2
Z
M
br bl rt
AGQ1 sw
QRA
HS
sw
bl
+
-
Si
0
1
3
7435a21/0704
BV1
ZV1
2
L
N
7435a11/0704
ION
ION1
ZR
7435s02/0504
7435s01/0504
ION2
HR
BV1
HR
BV2
BV2
ZV1
İşaretlerin açıklaması
A
B – B´
C
D
tw
TSA
t3
t4
t9
Başlatma (sıcaklık veya basınç kontrol cihazı (R)
tarafından açma)
Alev oluşumu için aralık
Brülörün işletim konumu veya yükleme kontrolcüsü (LR)
tarafından ikinci kademenin serbest bırakılması
Sıcaklık veya basınç kontrol cihazı (R) tarafından kapama
Bekleme süresi
Harekete geçmede emniyet zamanı
Ön ateşleme zamanı
Yakıt vanası (BV1) – yakıt vanası (BV2) aralığı
İkinci emniyet zamanı
Gerekli giriş sinyalleri
Otomatın çıkış sinyalleri


Ana alev gözlemeli ateşleme brülörlerinde vanaların
bağlantısı
Birinci kademenin denetimine sahip 2 kademeli
atmosferik brülörlerde vanaların bağlantısı (yakıt vanası
(BV1))
AL
BV...
bv...
Dbr1
Dbr2
EK2
ION
FS
GP
HR
HS
M
QRA...
QRC...
bl
br
rt
sw
R
SB
Si
W
Z
ZR
ZV1
zv1
Alarm cihazı
Yakıt vanası
Yakıt vanalarındaki yardımcı şalter (kapama kontrolü için)
Kablo bağlantısı
Kablo bağlantısı, «bv» veya «zv1» kontakları olmadığında
gerekli
Uzaktan kilitleme reset düğmesi
İyonizasyon çubuğu
Alev sinyali
Gaz basıncı anahtarı
Ana rampa
Ana şalter
(Yardımcı motor) fan motoru
UV alev dedektörü
Mavi alev dedektörü
Mavi damar
Kahverengi damar
Kırmızı damar
Siyah damar
Sıcaklık ve basınç kontrol cihazı
Emniyet sınırlayıcı
Ön sigorta
Sıcaklık denetleyicisi veya sınırlayıcı
Ateşleme trafosu
Ateşleme rampası
Ateşleme gaz vanası
Ateşleme gaz vanasındaki yardımcı şalter
21/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Kontrolörlerin iç şeması ve zaman diyagramı
LGB21
HS
a
GP/
SB
12
br
W
R
L N
İşaretlerin açıklaması
0 I
b
AS
1)
ar
ba
I
a
b
a
BR
a b a b
II VIII
LP
6 11
b
IV
fr
a
AR
M
3
V
a
FR
b
IX
a b
VI
b a
VII
b
a
L1
2 10
8
AL EK2
4
5
BV1
BV2
9
7
ION
Dbr1
Z
B
A
1
7435i01/0504
MS
EK1
C
b
a
tw
t10
II
b
IV a
7435f04/0801
b
I a
t1
t3
TSA
t4
t20
b
V a
b
VI a
4
b
VII a
7
b
VIII a
Alarm cihazı
AR
«ar» kontaklı çalışma rölesi
AS
Cihaz sigortası
BR
«br» kontaklı bloke rölesi
BV...
Yakıt vanası
Dbr1
Kablo bağlantısı
EK...
Kilitleme reset düğmesi
FR
Alev rölesi
GP
Gaz basıncı anahtarı
HS
Ana şalter
ION
İyonizasyon çubuğu
L1
Arıza uyarı lambası
LP
Hava basıncı anahtarı
M
Fan motoru
MS
Senkron motor
R
Sıcaklık ve basınç kontrol cihazı
SB
Emniyet sınırlayıcı
W
Sıcaklık denetleyicisi veya basınç anahtarı
Z
Ateşleme trafosu
A
Başlangıç konumu (açma)
B
Brülörün işletim konumu
C
Kontrolörün işletim konumu veya başlangıç konumu
I...IX
Kam şalteri
tw
Bekleme süresi
TSA
Harekete geçmede emniyet zamanı
T
Kontrolörün toplam dönüş süresi
t1
Ön süpürme zamanı
t3
Ön ateşleme zamanı
t4
Yakıt vanası (BV1) – yakıt vanası (BV2) aralığı
t10
Hava basıncı mesajı için belirlenen süre
t20
Programın otomatik kapanmasına kadar olan aralık
1)
b
IX a
5
b
AR a
3
b
FR a
AL
Klemens 3 ve «N» arasındaki direnç maks. 1,6 k
olmalıdır
2)
sadece LGB21.130A27'de
T = 81 s (40,5 s 2) )
22/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Kontrolörlerin iç şeması ve zaman diyagramı (devamı)
LGB22/LGB32
L N
W
br
7435i02tr/0514
b
a
6 11
b
FR
b
b
b
b a
a
b
a
b
BR
VIII
EK1
10
8
9
5
4
İşaretlerin açıklaması
R
AL
Alarm cihazı
AR
«ar» kontaklı çalışma rölesi
AS
Cihaz sigortası
BR
«br» kontaklı bloke rölesi
BV...
Yakıt vanası
EK...
Kilitleme reset düğmesi
FR
Alev rölesi
GP
Gaz basıncı anahtarı
HS
Ana şalter
ION
İyonizasyon çubuğu
L1
Arıza uyarı lambası
LP
Hava basıncı anahtarı
M
Fan motoru
MS
Senkron motor
R
Sıcaklık ve basınç kontrol cihazı
SB
Emniyet sınırlayıcı
W
Sıcaklık denetleyicisi veya basınç anahtarı
Sadece LGB22... Sadece LGB32...
1
1
ION
sw
br
QRC1...
12
bl
2
B
A
C
7435f05/1299
b
I a
b
II a
b
III a
tw
t11 + t10
t1
Z
Ateşleme trafosu
A
Başlangıç konumu (açma)
B
Brülörün işletim konumu
C
Kontrolörün işletim konumu veya başlangıç konumu
I...IX
Kam şalteri
t12
b
IV a
9
b
V a
b
VI a
4
t3
b
VII a
TSA t4
t20
7
tw
Bekleme süresi
TSA
Harekete geçmede emniyet zamanı
T
Kontrolörün toplam dönüş süresi
t1
Ön süpürme zamanı
t3
Ön ateşleme zamanı
t4
Yakıt vanası (BV1) – yakıt vanası (BV2) veya yakıt
vanası (BV1) – yükleme kontrolcüsü (LR) aralığı
b
VIII a
b
IX a
5
b
AR a
3
b
FR a
t10
Hava basıncı mesajı için belirlenen süre
t11
Aktüatör (SA) için programlanmış açılma zamanı
t12
Aktüatör (SA) için programlanmış kapanma zamanı
t20
Programın otomatik kapanmasına kadar olan aralık
1)
T = 81 s
Klemens 3 ve «N» arasındaki direnç maks. 1,6 k
olmalıdır
23/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Kontrolörlerin iç şeması ve zaman diyagramı (devamı)
LGB41
L N
HS
a br
GP/
SB
12
W
R
0 I
b
AS
I
a
ar
a
b
b
3
b
M
1)
a
BR
a
b a
II VIII b
b
a
VI
b a
VII
IX
a
b
b
8
AL
EK2
6
Dbr2
2 10
a
11
4
5
BV1
BV2
9 1
7
Dbr1
ZV1
Z
ION
B
A
C
Ib
a
7435i03/0504
IV
EK1
«ar» kontaklı çalışma rölesi
AS
Cihaz sigortası
BR
«br» kontaklı bloke rölesi
BV...
Yakıt vanası
Dbr1
Kablo bağlantısı
EK...
Kilitleme reset düğmesi
FR
Alev rölesi
GP
Gaz basıncı anahtarı
HR
Ana rampa
HS
Ana şalter
ION
İyonizasyon çubuğu
L1
Arıza uyarı lambası
M
Fan motoru
MS
Senkron motor
R
Sıcaklık ve basınç kontrol cihazı
SB
Emniyet sınırlayıcı
W
Sıcaklık denetleyicisi veya basınç anahtarı
Z
Ateşleme trafosu
ZR
Ateşleme rampası
ZV1
II b
a
Ana alev gözlemeli ateşleme brülörlerinde yakıt
vanasının (BV1) yerine ateşleme gaz vanası
III b
a
6
t9
IV b
a
11
tw
Vb
a
t3 TSA
t4
t20
VI b
a
4
VII b
a
7
VIII b
a
IX b
a
5
7435f06/0301
AR b
a
FR b
a
tw
Bekleme süresi
TSA
Harekete geçmede emniyet zamanı
T
Kontrolörün toplam dönüş süresi
t3
Ön ateşleme zamanı
t4
Yakıt vanası (BV1) – yakıt vanası (BV2) aralığı
t9
İkinci emniyet zamanı
t20
Programın otomatik kapanmasına kadar olan aralık
A
Başlangıç konumu (açma)
B
Brülörün işletim konumu
C
Kontrolörün işletim konumu veya başlangıç konumu
I...IX
Kam şalteri
T = 40,5 s
1)
ION
Klemens 3 ve nötr iletken (N) arasındaki direnç
maks. 1,6 k olmalıdır
ION1
ZR
7435s02/0504
7435s01/0504
ION2
HR
BV1
Klemens 6-2 kablo bağlantısı, «bv» veya «zv1»
kontakları olmadığında gerekli
MS
L1
Alarm cihazı
AR
FR
fr
a
V
AL
Dbr2
III
AR
İşaretlerin açıklaması
HR
BV2
BV2
ZV1
24/25
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7435tr
01.05.2014
Boyutlu çizimler
Ebatlar mm olarak
9
7435m06/1106
62,5
5,5
22
LGB
Soket kaidesi AGK11
88
41,5
Model
27,5
UV ilave cihaz
AGQ1...A27
62,5
47
91
90,5
Ebat
A
B
AGQ1.1A27
500
19
AGQ1.2A27
300
34
60
69
13
5,4
7435m01/0301
5,4
B 6
A
2014 Siemens AG Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division
Değişiklik yapma hakkı saklıdır!
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
6
4
65,6
18
220
25/25
CC1N7435tr
01.05.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
138
File Size
618 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content