close

Enter

Log in using OpenID

2015 - 2016 Akademik Takvim PDF Formatı

embedDownload
ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ
2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ
GÜZ YARIYILI
12 Haziran 2015
Lisansüstü programlarda yeni başvurular ve yatay geçiş başvuruları için son gün.
12 Haziran 2015
2015-2016 Güz Yarıyılında Lisansüstü programlarda açılacak derslerin EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye
bildirilmesi için son gün.
25-26 Haziran 2015
Hazırlık Sınıfına devam ederek final sınavına girmeye hak kazanan ve/veya final sınavında başarısız olan
hazırlık sınıfı öğrencilerinin bütünleme sınavları.
30 Haziran 2015
Doktora öğrencilerinin tez izleme komite toplantısı yapması için son gün
1 Temmuz 2015
6 Temmuz 2015
Hazırlık Sınıfına devam ederek final sınavına girmeye hak kazanan ve/veya final sınavında başarısız olan
hazırlık sınıfı öğrencilerinin bütünleme sınav sonuçlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
2015-2016 Güz Yarıyılında açılacak dersler için Fen Fakültesinden, servis derslerinin yerleştirilerek Genel Kültür
Dersleri Bölümüne bildirilmesi için son gün.
6 Temmuz 2015
Lisansüstü programlara ait kabul sonuçlarının EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye iletilmesi için son gün.
13-28 Temmuz 2015
Lisans Programlarına Yurt Dışından Yabancı Uyruklu Öğrenci başvuruları.
13-28 Temmuz 2015
Lisans programları için ÖİDB'ye Kurumlararası ve Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuruları.
14 Temmuz 2015
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü öğrencilerin tez savunma sınavına girecekleri son gün.
15 Temmuz 2015
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınavı.
17-19 Temmuz 2015
Ramazan Bayramı
20 Temmuz 2015
2015-2016 Güz Yarıyılında açılacak dersler için Genel Kültür Dersleri Bölümünden, Türkçe ve Tarih ders
programlarının eklenerek YDYO'ya bildirilmesi için son gün.
20-24 Temmuz 2015
2015-2016 Güz Yarıyılı için Lisansüstü programlarda MFBE'ye özel öğrencilik başvuruları.
21 Temmuz 2015
22 Temmuz 2015
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin tez savunma sınav sonuçlarının
MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının YDYO'ca
ÖİDB'ye ve MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
31 Temmuz 2015
Kurumlararası Yatay Geçiş başvurularının YDYO'ya gönderilmesi.
31 Temmuz 2015
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
3 Ağustos 2015
2015-2016 Güz Yarıyılında açılacak dersler için YDYO'dan İngilizce ders programlarının eklenerek Fakülte
Dekanlıklarına bildirilmesi için son gün.
3-31 Ağustos 2015
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuruları.
3 Ağustos 2015
Lisans Programlarına Kurumlararası Yatay Geçiş için başvuran öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınavı.
5 Ağustos 2015
Lisans Programlarında Kurumlararası Yatay Geçiş İngilizce Seviye Belirleme Sınavı Sonuçlarının YDYO'ca web
sayfasında yayımlanması ve ÖİDB'ye bildirilmesi.
6 Ağustos 2015
Lisans programları için Yabancı Uyruklu Öğrenci Komisyonunun değerlendirme toplantısı.
10 Ağustos 2015
Lisans programlarına kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin ÖİDB tarafından ilgili Fakültelere gönderilmesi
için son gün.
14 Ağustos 2015
14 Ağustos 2015
19 Ağustos 2015
28 Ağustos 2015
28 Ağustos 2015
Lisans programları için yapılan Kurumlararası ve Kurumiçi yatay geçiş öğrenci başvurularının ÖİDB tarafından
ilgili Fakültelere gönderilmesi için son gün.
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen ve Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilerin tezlerini MFBE'ye
teslimi için son gün.
Lisans programlarına kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci değerlendirmelerinin ilgili Fakültelerce ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
Lisansüstü öğrencilerinin Bahar Yarıyılına ait maddi hatalarının EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için
son gün.
Lisans programları için yapılan Kurumlararası ve Kurumiçi yatay geçiş öğrenci değerlendirmelerinin ilgili
Fakültelerce ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
30 Ağustos 2015 (Pazar)
Zafer Bayramı
31 Ağustos 2015
Lisans programlarında 2015-2016 Güz Yarıyılında açılacak derslerin ve haftalık ders programlarının
Dekanlıklarca ÖİDB'ye bildirilmesi ve ÖBS'ye girişlerinin yapılması için son gün.
31 Ağustos-4 Eylül 2015
2015-2016 Güz Yarıyılı için Lisans Programlarında Fakülte Dekanlıklarına özel öğrencilik başvurusu.
31 Ağustos-4 Eylül 2015
Yan Dal ve Çift Anadal programları için ÖİDB'ye başvurular.
3 Eylül 2015
Lisans Programlarına Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş için başvuran öğrencilerin İngilizce Seviye
Belirleme Sınavı.
(*)
LYS, DGS ile Enstitümüzü kazanan öğrencilerin yeni kayıtları.
8 Eylül 2015
9 Eylül 2015
Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına yapılan başvuruların ÖİDB tarafından ilgili Fakültelere gönderilmesi için
son gün.
Lisans Programlarına Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş için başvuran öğrencilerin İngilizce Seviye
Belirleme Sınavı Sonuçlarının YDYO'ca ÖİDB'ye bildirilmesi.
9-10 Eylül 2015
2015-2016 Güz Yarıyılı lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin yeni kayıtları.
10 Eylül 2015
Uzmanlık Alanı Derslerinin ve Tez Derslerinin notlandırılması için son gün.
11 Eylül 2015
Lisans programları için yapılan Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş başvurularının ÖİDB tarafından ilgili
Fakültelere gönderilmesi için son gün.
14 Eylül 2015
Yeni kayıt yaptıran Lisans (LYS, DGS ve Yabancı Uyruklu) ve Hazırlık sınıfında kalan Lisans ve Lisansüstü
öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınavı.
14-15 Eylül 2015
Lisans programlarına kabul edilen Kurumlararası ve Kurumiçi yatay geçiş asil adayların yeni kayıtları.
17 Eylül 2015
Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin 2014-2015 Bahar Yarıyılı maddi hatalarına ilişkin Fakülte/MFBE Yönetim Kurulu
Kararlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
17 Eylül 2015
17-18 Eylül 2015
18 Eylül 2015
18 Eylül 2015
21-22 Eylül 2015
22 Eylül 2015
22 Eylül 2015
Fakülte/MFBE Yönetim Kurullarınca teslim süresi uzatılan eksik (Incomplete) notlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için
son gün.
Lisans programlarına kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin yeni kayıtları.
Yeni kayıt yaptıran Lisans (LYS, DGS ve Yabancı Uyruklu) ve Hazırlık sınıfında kalan Lisans ve Lisansüstü
öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının ÖBS'ye girillmesi için son gün.
2015-2016 Güz Yarıyılı Lisans/Lisansüstü özel öğrencilik kabulüne ilişkin Fakülte/MFBE Yönetim Kurulu
Kararlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
Lisans programlarına kabul edilen Kurumlararası ve Kurumiçi yatay geçiş yedek adayların yeni kayıtları.
Lisans programları için yapılan Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş değerlendirmelerinin ilgili Fakültelerce
ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına kabul edilen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
24-25 Eylül 2015
Kurban Bayramı
28-29 Eylül 2015
Merkezi YerleĢtirme Puanıyla Yatay GeçiĢ baĢvurusu kabul edilen öğrencilerin yeni kayıtları.
28-29 Eylül 2015
Ders seçme iĢlemleri (Lisans/Lisansüstü öğrencileri), Katkı payı ödemeleri (Hazırlık/Lisans/Lisansüstü
öğrencileri)
30 Eylül-6 Ekim 2015
Lisans/Lisansüstü programlarda Ders Ekleme - Çıkarma.
30 Eylül-6 Ekim 2015
Lisans/Lisansüstü programlarda Ders Ekleme-Çıkarma iĢlemleri sonrasında katkı payı ödemeleri yada
iadeleri.
30 Eylül-6 Ekim 2015
Lisans programlarında ders saydırma iĢlemleri için ilgili bölümlere baĢvurular.
30 Eylül 2015-8 Ocak 2016
Lisans/Lisansüstü programlarda I. yarıyıl dersler.
30 Eylül 2015-22 Ocak 2016
Hazırlık Sınıfı I. yarıyıl dersler.
5 Ekim 2015
Katkı payını ödeyemeyen öğrenciler için gerekçeli dilekçelerin ÖĠDB'ye verilmesi için son gün.
8-9 Ekim 2015
Kapatılan seçmeli derslere kayıt yaptıran lisans öğrencilerin ders değiştirme işlemleri.
13 Ekim 2015
Lisansüstü Programlarda kapatılan derslerin MFBE'ye bildirilmesi için son gün
13 Ekim 2015
Lisans/Lisansüstü programlarda kapatılan derslerin Fakülte / MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
29 Ekim 2015 (PerĢembe)
Cumhuriyet Bayramı
30 Ekim 2015
Lisans/Lisansüstü programlarda bahar yarıyılı itibarıyla eğitim planlarına eklenmesi istenilen seçmeli ders
önerilerinin Enstitü Senatosuna sunulmak üzere akademik birimler tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
2 Kasım 2015
2015-2016 Bahar Yarıyılında açılacak dersler için Fen Fakültesinden, servis derslerinin yerleştirilerek Genel
Kültür Dersleri Bölümüne bildirilmesi için son gün.
2-27 Kasım 2015
Doktora Yeterlik Sınavları.
6 Kasım 2015
Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin ifadenin güçlendirilmesi ve
içerikle uyum açısından son şekli belirlenmiş tez başlıklarının, MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'nda Doktora Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan doktora öğrencilerinin
tez önerisi savunma sınavı yapması için son gün
Lisansüstü programlarda Bahar Yarıyılında açılacak derslerin EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için
son gün.
2015-2016 Bahar Yarıyılında açılacak dersler için Genel Kültür Dersleri Bölümünden, Türkçe ve Tarih ders
programlarının eklenerek YDYO'ya bildirilmesi için son gün.
9 Kasım 2015
13 Kasım 2015
16 Kasım 2015
,
30 Kasım 2015
Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin tez savunma jüri önerilerinin ve
jüriye gönderilecek tez kopyalarının MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
30 Kasım 2015
2015-2016 Bahar Yarıyılında açılacak dersler için YDYO'dan İngilizce ders programlarının eklenerek Fakülte
Dekanlıklarına bildirillmesi için son gün.
9 Aralık 2015
Lisans programlarında dersten çekilme (W notu) için son gün.
11 Aralık 2015
Azami süre içinde mezun olamayacak doktora öğrencilerinin, ek süre talebinde bulunmaları için son gün.
22 Aralık 2015
Lisansüstü programlarda yeni başvurular ve yatay geçiş başvuruları için son gün.
28 Aralık 2015
28 Aralık 2015
29 Aralık 2015
30 Aralık 2015
30 Aralık 2015
Yeterlik Sınavında başarılı olan doktora öğrencilerinin tez izleme komitesi belirlenerek MFBE'ye gönderilmesi
için son gün
Lisans programlarında 2015-2016 Bahar Yarıyılında açılacak derslerin ve haftalık ders programlarının
Dekanlıklarca ÖİDB'ye bildirilmesi ve ÖBS'ye girişlerinin yapılması için son gün.
Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü öğrencilerin tez savunma sınavına girecekleri son gün.
Yüksek lisans ve doktora programlarındaki 2. yarıyıl öğrencilerinin tez danışmanı atama önerilerinin EABD
Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
2015-2016 Güz Yarıyılında Fen Fakültesi tarafından açılan servis dersleri için bütünleme sınav tarihlerinin
belirlenerek, Genel Kültür Dersleri Bölümüne bildirilmesi için son gün.
30 Aralık 2015
Doktora öğrencilerinin tez izleme komite toplantısı yapması için son gün
1 Ocak 2016 (Cuma)
YılbaĢı
5 Ocak 2016
6 Ocak 2016
Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü öğrencilerin tez savunma sınav sonuçlarının MFBE'ye
bildirilmesi için son gün.
2015-2016 Güz Yarıyılında Genel Kültür Dersleri Bölümü tarafından açılan dersler için bütünleme tarihlerinin
belirlenerek, YDYO'ya bildirilmesi için son gün.
11-22 Ocak 2016
Lisans/Lisansüstü programlarda yarıyıl sonu sınavları.
11 Ocak 2016
Lisansüstü programlara ait kabul sonuçlarının EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye iletilmesi için son gün.
13 Ocak 2016
2015-2016 Güz Yarıyılında YDYO tarafından açılan dersler için bütünleme tarihlerinin belirlenerek Fakülte
Dekanlıklarına bildirilmesi için son gün.
18-22 Ocak 2016
2015-2016 Bahar Yarıyılı için Lisansüstü programlarda MFBE'ye özel öğrencilik başvuruları.
20 Ocak 2016
2015-2016 Güz Yarıyılında açılan dersler için belirlenen bütünleme tarihlerinin Dekanlıklarca ve MFBE'ce
ÖİDB'ye bildirillmesi için son gün.
20 Ocak 2016
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınavı.
25-29 Ocak 2016
2015-2016 Bahar Yarıyılı için Lisans Programlarında Fakülte Dekanlıklarına özel öğrencilik başvurusu.
25-29 Ocak 2016
Yan Dal ve Çift Anadal programları için ÖİDB'ye başvurular.
27 Ocak 2016 (Saat 24:00'a kadar)
Lisans/Lisansüstü programlarda yarıyıl sonu sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
27 Ocak 2016
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının YDYO'ca
ÖİDB'ye ve MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
29 Ocak 2016
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
29 Ocak 2016
Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen ve Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilerin tezlerini MFBE'ye
teslimi için son gün.
29 Ocak 2016
Uzmanlık Alanı Derslerinin ve Tez Derslerinin notlandırılması için son gün.
1 ġubat 2016 (Saat 24:00'a kadar)
Lisans/Lisansüstü programlarda yarıyıl sonu sınavlarına ait eksik (Incomplete) notlarının öğretim
elemanları tarafından ÖBS'ye girilmesi için son gün.
1 Şubat 2016
Yaz okulunda açılacak derslerin ÖİDB tarafından ilgili birimlerden istenmesi.
2 Şubat 2016
2 Şubat 2016
Lisansüstü öğrencilerinin Güz Yarıyılına ait maddi hataların EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için son
gün.
Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına yapılan başvuruların ÖİDB tarafından ilgili Fakültelere gönderilmesi için
son gün.
2-8 ġubat 2016
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünleme sınavları.
11 ġubat 2016 (Saat 24:00'a kadar)
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünleme sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
12 Şubat 2016
12 Şubat 2016
12 Şubat 2016
12-15 Şubat 2016
12-15 Şubat 2016
16 Şubat 2016
16 Şubat 2016
Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin 2014-2015 Güz Yarıyılı maddi hatalarına ilişkin Fakülte/MFBE Yönetim Kurulu
Kararlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
Fakülte/MFBE Yönetim Kurullarınca teslim süresi uzatılan eksik (Incomplete) notlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için
son gün.
2015-2016 Bahar Yarıyılı Lisans/Lisansüstü özel öğrencilik kabulüne ilişkin Fakülte/MFBE Yönetim Kurulu
Kararlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
Lisans Yönetmeliği'nin 19.Maddesi uyarınca sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları.
Merkezi sınav ile yerleştiği programdan daha düşük puanlı programa geçmek isteyen öğrencilerimizin ÖİDB'ye
kurumiçi yatay geçiş başvuruları.
Merkezi sınav ile yerleştiği programdan daha düşük puanlı programa geçmek isteyen öğrencilerimizin kurumiçi
yatay geçiş başvurularının ilgili Fakültelere bildirilmesi.
Lisans Yönetmeliğinin 19.Maddesi uyarınca sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının
ilgili Fakültelere gönderilmesi için son gün.
BAHAR YARIYILI
5 Şubat 2016
18-19 ġubat 2016
18-19 ġubat 2016
18 Şubat 2016
22 Şubat 2016
Lisansüstü programlar için yaz okulunda açılacak derslerin EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için son
gün.
Ders seçme iĢlemleri (Lisans/Lisansüstü öğrencileri), Katkı payı ödemeleri (Hazırlık/Lisans/Lisansüstü
öğrencileri)
2015-2016 Bahar Yarıyılı lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin yeni kayıtları.
Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına kabul edilen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
Lisans Yönetmeliğinin 19. Maddesi uyarınca sınav hakkını kullanan öğrencilerin sınav sonuçlarının ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
22-26 ġubat 2016
Lisans/Lisansüstü programlarda Ders Ekleme-Çıkarma.
22-26 ġubat 2016
Lisans/Lisansüstü programlarda Ders Ekleme-Çıkarma iĢlemleri sonrasında katkı payı ödemeleri yada
iadeleri.
22-26 ġubat 2016
Lisans programlarında ders saydırma iĢlemleri için ilgili bölümlere baĢvurular.
22 ġubat-27 Mayıs 2016
Hazırlık/Lisans/Lisansüstü programlarda II. yarıyıl dersler.
25 Şubat 2016
Merkezi sınav ile yerleştiği programdan daha düşük puanlı programa geçmek isteyen öğrencilerimizin kurumiçi
yatay geçiş başvurularının ilgili Fakültelerce değerlendirmelerinin ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
25 ġubat 2016
Katkı payını ödeyemeyen öğrenciler için gerekçeli dilekçelerin ÖĠDB'ye verilmesi için son gün.
29 Şubat 2016
Yaz okulunda açılacak derslerin ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
1-2 Mart 2016
Kapatılan seçmeli derslere kayıt yaptıran lisans öğrencilerinin ders değiştirme işlemleri.
7 Mart 2016
Lisansüstü Programlarda kapatılan derslerin MFBE'ye bildirilmesi için son gün
14 Mart 2016
Lisans/Lisansüstü programlarda kapatılan derslerin Fakülte / MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
26 Mart 2016
6.Teknoloji ve Kariyer Günü.
11 Nisan-6 Mayıs 2016
Doktora Yeterlik Sınavları.
23 Nisan 2016 (Cumartesi)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
29 Nisan 2016
Lisans programlarında dersten çekilme (W notu) için son gün.
29 Nisan 2016
Lisans/Lisansüstü programlarda güz yarıyılı itibarıyla eğitim planlarına eklenmesi istenilen seçmeli ders
önerilerinin Enstitü Senatosuna sunulmak üzere akademik birimler tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
29 Nisan 2016
Lisans/Lisansüstü programlarda eğitim planı değişikliklerinin ve yeni program önerilerinin Enstitü Senatosuna
sunulmak üzere akademik birimler tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
1 Mayıs 2016 (Pazar)
Emek ve DayanıĢma Bayramı
12-13-14 Mayıs 2016
Geleneksel 18. Bahar ġenliği.
16 Mayıs 2016
18 Mayıs 2016
19 Mayıs 2016 (PerĢembe)
25 Mayıs 2016
27 Mayıs 2016
Yüksek Lisans ve doktora programlarındaki 2. yarıyıl öğrencilerinin tez danışmanı atama önerilerinin EABD
Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
2015-2016 Bahar Yarıyılında Fen Fakültesi tarafından açılan servis dersleri için bütünleme sınav tarihlerinin
belirlenerek, Genel Kültür Dersleri Bölümüne bildirilmesi için son gün.
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
2015-2016 Bahar Yarıyılında Genel Kültür Dersleri Bölümü tarafından açılan dersler için bütünleme tarihlerinin
belirlenerek, YDYO'ya bildirilmesi için son gün.
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan doktora öğrencilerinin tez
önerisi savunma sınavı yapması için son gün.
30 Mayıs-10 Haziran 2016
Lisans/Lisansüstü programlardaki öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları.
1 Haziran 2016
2015-2016 Bahar Yarıyılında YDYO tarafından açılan dersler için bütünleme tarihlerinin belirlenerek Fakülte
Dekanlıklarına bildirillmesi için son gün.
3 Haziran 2016
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin ifadenin güçlendirilmesi ve
içerikle uyum açısından son şekli belirlenmiş tez başlıklarının MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
3 Haziran 2016
6 Haziran 2016
2016-2017 Güz Yarıyılında lisansüstü programlarda açılacak derslerin EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye
bildirilmesi için son gün.
Yeterlik Sınavında başarılı olan doktora öğrencilerinin tez izleme komitesi belirlenerek MFBE'ye gönderilmesi
için son gün
8-10 Haziran 2016
Hazırlık öğrencilerinin final sınavları.
8 Haziran 2016
2015-2016 Bahar Yarıyılında açılan dersler için belirlenen bütünleme tarihlerinin Dekanlıklarca ve MFBE'ce
ÖİDB'ye bildirillmesi için son gün.
10 Haziran 2016
Lisansüstü programlarda yeni başvurular ve yatay geçiş başvuruları için son gün.
15 Haziran 2016 (Saat 24:00'a kadar)
Lisans/Lisansüstü programlardaki öğrencilerin yarıyıl sonu sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için son
gün.
17 Haziran 2016
Hazırlık öğrencilerinin final sınav notlarının OBS'ye girilmesi için son gün.
20 Haziran 2016 (Saat 24:00'a kadar)
Lisans/Lisansüstü programlarda yarıyıl sonu sınavlarına ait eksik (Incomplete) notlarının öğretim
elemanları tarafından ÖBS'ye girilmesi için son gün.
21-27 Haziran 2016
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünleme sınavları
23-24 Haziran 2016
29 Haziran 2016
Hazırlık Sınıfına devam ederek final sınavına girmeye hak kazanan ve/veya final sınavında başarısız olan
hazırlık sınıfı öğrencilerinin bütünleme sınavları.
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin tez savunma jüri önerilerinin ve
jüriye gönderilecek tez kopyalarının MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
30 Haziran 2016
Doktora öğrencilerinin tez izleme komite toplantısı yapması için son gün.
30 Haziran 2016
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünleme sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
30 Haziran 2016
Lisans/Lisansüstü öğrencilerin Mezuniyet Töreni.
1 Temmuz 2016
Hazırlık Sınıfına devam ederek final sınavına girmeye hak kazanan ve/veya final sınavında başarısız olan
hazırlık sınıfı öğrencilerinin bütünleme sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
1 Temmuz 2016
Lisansüstü programlara ait kabul sonuçlarının EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye iletilmesi için son gün.
11-13 Temmuz 2016
Lisans Yönetmeliği'nin 19. Maddesi uyarınca sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları.
15 Temmuz 2016
Lisans Yönetmeliğinin 19. Maddesi uyarınca sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının
ilgili Fakültelere bildirilmesi.
20 Temmuz 2016
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınavı
27 Temmuz 2016
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının YDYO'ca
ÖİDB'ye ve MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
29 Temmuz 2016
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü öğrencilerin tez savunma sınavına girecekleri son gün.
29 Temmuz 2016
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
3 Ağustos 2016
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin tez savunma sınav sonuçlarının
MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
5 Ağustos 2016
Azami süre içinde mezun olamayacak doktora öğrencilerinin, ek süre talebinde bulunmaları için son gün.
23 Ağustos 2016
Lisansüstü öğrencilerinin Bahar Yarıyılına ait maddi hatalarının EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için
son gün.
29 Ağustos 2016
Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilerin tezlerini MFBE'ye teslimi için son gün.
30 Ağustos 2016 (Salı)
Zafer Bayramı
9 Eylül 2016
Lisans Yönetmeliğinin 19. Maddesi uyarınca sınav hakkını kullanan öğrencilerin sınav sonuçlarının ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
9 Eylül 2016
Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin 2015-2016 Bahar Yarıyılı maddi hatalarına ve uzatılan eksik (Incomplete)
notlarına ilişkin Fakülte/MFBE Yönetim Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
30 Haziran 2016
Yaz okulunda açılacak Lisans/Lisansüstü derslerin ve haftalık ders programlarının ÖBS'ye girilmesi ve ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
13-14 Temmuz 2016
Kayıt iĢlemleri.
15 Temmuz 2016
Yaz okulunda kapatılan derslere kayıt yaptıran öğrencilerin ders değiştirme işlemleri.
18 Temmuz-26 Ağustos 2016
Yaz okulu dersleri.
24-26 Ağustos 2016
Hazırlık/Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin Yaz Okulu sınavları.
1 Eylül 2016
Hazırlık/Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin Yaz okulu sınav sonuçlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
2015-2016 YAZ OKULU AKADEMĠK TAKVĠMĠ
(*) ÖSYM'ce belirlendiği zaman ilan edilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
183 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content