close

Enter

Log in using OpenID

2. SINIF B KITAPÇIGI.indd

embedDownload
ÖDÜLLÜ
KİTAP OKUMA
YARIŞMASI
Bu testte 50 soru vardır. Süreniz 90 dakikadır.
2 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir.
Cevaplarınızı optik forma işaretleyiniz.
4. “Arkadaşları uyurken onları korumak için nöbet tutar.’’
HARİKA HAYVANLAR
1. “Annemin pembe sütü beni korur.”
diyen hayvan hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, özelliği
verilen hayvana aittir?
A) Aslan
A) İri kafası vardır.
B) Köstebek
B) Kesesi vardır.
C) Zebra
C) Uzun boynu vardır.
2. Yavrularını beslemek için dörtfarklı tatta süte sahip olan hayvan hangisidir?
5. Kendi boyu kadar uzun kuyruğu
olan hayvan hangisidir?
A) Kedi
A) Kedi
B) Sincap
B) Maymun
C) Kanguru
C) Kanguru
3. Takip edilmekten kurtulmak için
arka ayaklarımla ön ayaklarımın
izine basarım.
6. “Biz koalalar bütün günümüzü
……………… ağacında geçiririz.”
Noktalı yere gelecek ağacın adı
nedir?
Bilin bakalım ben kimim?
A) Kaplan
A) Ananas
B) Zebra
B) Okaliptüs
C) Geyik
C) Palmiye
2. SINIF
B
kitapçığı
1
Diğer sayfaya geçiniz.
B
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
10. Yediği otları iyi sindirebilmesi
için dört tane midesi olan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
7. Bacaklarında bulunan kilit sistemi sayesinde ayakta uyuyabilen hayvanın adı nedir?
A) At
A) At
B) Deve
B) Fil
C) Zürafa
C) Koyun
11. Denizin dibinde yaşayan ve saldırıya uğrayınca kollarını bırakan
denizanası bunu niçin yapar?
8. Hayatının büyük kısmını buzların üzerinde geçiren, “ayıbalığı”
diye de bilinen hayvanın diğer
adı nedir?
A) Daha hızlı kaçmak için
A) somon balığı
B) Korktuğu İçin
B) Fok
C) Düşmanını oyalamak için
C) Balina
9. Güneş ışınlarından korunmak
için kendi kremini üretebilen ve
derisi tüysüz olan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
12. Ağaçkakanın beyninin zarar görmemesi için beyni ile gagası arasına nasıl bir madde konulmuştur?
A) Fok
A) Sıvı
B) Su aygırı
B) Pamuksu
C) Yunus
C) Süngerimsi
2. SINIF
2
Diğer sayfaya geçiniz.
B
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
13. Yüce Allah’ın göçmen kuşlara
rüzgâr karşısında kolayca uçabilmeleri için verdiği uçuş tekniği
hangisidir?
kitapçığı
DARRLY İLE TİLKİ FREDDY
17. Tilki Freddy, kralın sözlerinin ardından hangi duygusuna yenik
düşerek “Benim hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok.” demiştir?
A) V şeklinde uçmak
B) T şeklinde uçmak
A) Cesaret
C) C şeklinde uçmak
B) Hırs
C) Kibir
14. Hangi böcek parlak renkleri sayesinde düşmanlarından korunur?
A) Ateş böceği
B) Uğur böceği
18. Geyik Darrly ve Tilki Freddy’in
ulaşmak istediği ormanın adı
aşağıdakilerden hangisidir?
C) Ağustos böceği
A) Andrew Ormanı
B) PrettyLeaves Ormanı
C) Giant Ormanı
15. Tehlike anında kuyruğunun bir
kısmını bırakabilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Timsah
B) Kertenkele
C) Deve Kuşu
19. Kral Andrew, Darrly ve Freddy’ye
karşılaştıkları yabancı hayvanlardan korunmaları için ne önermiştir?
16. Ayakları ve kulaklarını arkadaşları ile iletişim kurmak için kullanan orman sakini kimdir?
A) Kendilerini koruyup kollamalarını
A) Ayı
B) Fil
B) Onları kendisinin gönderdiğini
söylemelerini
C) Su aygırı
C) Birbirlerine rehberlik etmelerini
2. SINIF
3
Diğer sayfaya geçiniz.
B
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
24. Freddy’nin, karşılaştığı duvardan, Darryl’ye göre çok daha
uzun zaman sonra geçebilmesinin nedeni nedir?
20. Çıngıraklı yılan, Tilki Freddy’yi
neresinden ısırarak zehirlemiştir?
A) Boynundan
A) Kendisine yardım etmek isteyen kuşu küçük görüp yardımı
reddetmesi
B) Bacağından
C) Sırtından
B) Boyunun Darryl’a göre çok
daha kısa olması
C) Yardım çağrılarına kimsenin
cevap vermemesi
21. Darrly’ye aradığı şifalı bitkinin
yerini kim göstermiştir?
A) Kurt
B) Yarasa
C) Tavşan
25. Tilki Freddy’nin seyahate çıkmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ne kadar cesur ve maharetli
olduğunu ispatlamak
22. Çıngıraklı yılan, Tilki Freddy’yi
hangi sözle tehdit etmiştir?
B) Şifalı bir bitkiyi bulmak
A) Geç de görelim!
C) Hastalığının iyileşmesi
B) Çekil git yolumdan!
C) Beni hafife alma…
26. Geyik Darrly’in yolculuğunun kolay geçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
23. Freddy, Darrly’den kaç gün sonra
gitmek istedikleri ormana ulaşmıştır?
A) 2
A) Kral Andrew’in koruması altında yolculuk yapması
B) 3
B) Çok cesur olması
C) 4
C) Akıllı ve zeki olması
2. SINIF
4
Diğer sayfaya geçiniz.
B
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
kitapçığı
30. Uğur böceği kimin parmağına
konmuştur?
HAYAL ADASI
27. Sokak kedisi, Topak’ın ev kedisi
olduğunu nasıl anlamış?
A) Yahya
A) Güzel bir kedi olmasından
C) Yavuz
B) Yakup
B) Tüylerinin pırıl pırıl olmasından
C) Cesaretli olmasından
31. Tekneyi bulan genç adam onun
adını ne koymuş?
28. Ev sahibi, anne kedinin kaç yavrusunu sokağa salmıştır?
A) Fırtına
A) 4
B) Yorgun
B) 5
C) Dostum
C) 3
29. Karıncalar aleminde bir yavru
kaç haftalık olunca okula başlarmış?
32. Tekneye konan kuşun görevi
neymiş?
A) 2 hafta
A) Aşçılık
B) 3 hafta
B) Gözcülük
C) 5 hafta
C) Bekçilik
2. SINIF
5
Diğer sayfaya geçiniz.
B
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
36. Yakup, Karaben’e terlik, pabuç
alabilmek için nasıl bir çözüm
buluyor?
33. Aşağıdakilerden hangisi Sincap
ailesinin en çok sevdiği yiyeceklerden biri değildir?
A) Fındık
A) Büyüteç kullanıyor
B) Ceviz
B) Böcekler çarşısına götürüyor
C) Badem
C) Takma ayaklar taktırıyor
37. Büşra’ya göre insanların en çok
ihtiyaç duyduğu şey nedir?
34. Kötü niyetli insanların ürettikleri
bilgisayar oyununun adı nedir?
A) Cennet Ülke
A) İyi bir arkadaş
B) Miskin Çocuk
B) Mutluluk
C) Hayal Adası
C) Sevgi
38. Yavru karınca Karalı, kimlerle arkadaşlık kurmuş?
35. Sincapların sonbaharda tanıştığı
ve çok sevdikleri meyve nedir?
A) Palamut
A) Çalışkan karıncalarla
B) Kozalak
B) Tembel karıncalarla
C) Kestane
C) İşçi karıncalarla
2. SINIF
6
Diğer sayfaya geçiniz.
B
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
39. Kartalın düşürmesiyle peynire
kavuşan karganın mutluluğunun
sebebi neymiş?
kitapçığı
KELEBEK PEŞİNDE
42. Aile arabalarının bozulmasını
aşağıdakilerden hangisi olarak
yorumladı?
A) Peynire yeniden kavuşması
B) Arkadaşlarıyla bir iş başarması
A) Allah’ın kendilerini cezalandırması
C) Arkadaşlarının onu tebrik etmesi
B) Allah’ın hayvanı çaresiz bırakmaması
C) Allah’ın kendilerine olan hediyesi
43. Ömer ile Ayşe’nin kaybolan kardeşlerini bulup ailesine getiren
kimdi?
40. Kral, tuğlaları isterken halkının
hangi özelliğini ölçmek istemiş?
A) Cesaret ölçüsünü
A) Oduncu Hasan
B) İtaat ölçüsünü
B) Çoban Hasan
C) Sorumluluk bilincini
C) Bekçi Hasan
44. Kelebek Peşinde hikâyesindeki
Büşra’nın başına nasıl bir iş gelmişti?
A) Yere düşmüş ve elbiseleri yırtılmıştı
41. Topak, nasıl bir yavruymuş?
A) Söz dinlemeyen bir yavruymuş
B) Koşarken yuvarlanmış ve bacağı kırılmıştı
B) Çok korkak bir yavruymuş
C) Oyun oynarken üzerine çaydanlık dökülmüş ve yanmıştı
C) Şirin ve meraklı bir yavruymuş
2. SINIF
7
Diğer sayfaya geçiniz.
B
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
48. Büşra, arkadaşına ne dediğinde
öğretmeni onu “Bu çok kötü bir
davranış…” diye uyarmıştı?
45. Aşağıdaki oyunlardan hangisi
piknik yapan çocukların oynadığı bir oyun değildir?
A) İp Atlama
A) Yanık surat
B) Saklambaç
B) Kepçe kulak
C) Sek Sek
C) Çirkin surat
46. Arkadaşları Büşra’nın yüzü yanınca ne yaptılar?
49. Köye gitme hayaliyle yola çıkan
aile, arabaları bozulunca, hangi
hayvanın yardımına yetiştiler?
A) İntikam aldılar.
B) Geçmiş olsun dediler.
A) Köstebek
C) Onunla konuşmadılar.
B) Kirpi
C) Kaplumbağa
47. Büşra’nın lakap takmasına
hangi arkadaşı aldırış etmezdi?
50. Büşra’nın simsiyah olan saçları
nasıldı?
A) Esra
A) Düz ve uzun
B) Emre
B) Bukleli ve kıvırcık
C) Ahmet
C) Kısa ve dalgalı
2. SINIF
8
Test bitti. Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content