close

Enter

Log in using OpenID

Bilgi için tıklayınız

embedDownload
MERSİS(Merkezi Kayıt Sistemi)
MERSİS SİSTEMİ KAPSAMINDA SİCİL UYGULAMALARI
Tüm yeni kuruluş ile şube açılışı ve merkezi İstanbul dışındaki firmaların İstanbul’a merkez nakli tescil
başvuruları için, MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden sisteme giriş yapılması ve talep numarası
alınması gerekmektedir.
Mevcut kurulmuş bulunan ve kurulacak firmaların kuruluştan sonraki her türlü tescil başvuru işlemleri
isedaha önceden olduğu gibi doğrudan Müdürlüğümüze yapılacaktır.
A-YENİ KURULUŞ VE ŞUBE AÇILIŞ İŞLEMLERİ (ELEKTRONİK İMZA ZORUNLU DEĞİLDİR)
1) MERSİS kullanıcı kayıt işlemi ile sisteme kayıt olunur.
2) MERSİS sistemi üzerinden MERSİS – TESCİL BAŞVURU – KURULUŞ İŞLEMLERİ adımlarından ilgili kuruluş işlemi
başlatılarak, tüzel kişiliklerde ana sözleşme, gerçek kişilerde taahhütname
numarası alınır.
metni oluşturulur ve talep
3) Şube ve iktisadi işletme açılışında, öncelikle karar alınır, alınan karar noterden tasdik edilerek
Mersis üzerinden şube açılış başvurusu yapılırken karara ait bilgiler sisteme girilerek taahhütname
oluşturulur ve talep numarası alınır.
4) Talep numarası almak suretiyle onaya gönderilen başvuru için
ön onay
beklenilmeden (Müdürlüğümüzce ön onay adımı kullanılmayacaktır) herhangi bir notere talep numarası
ile gidilerek, noterin MERSİS sisteminden dökümünü alacağı ana sözleşmedeki imzalar tasdik ettirilir.
ÖNEMLİ NOT: Gerçek Kişi kuruluş başvurularında, sistem üzerinde oluşturulan taahhütname notere
onaylatmaksızın imzalanarak, noterden sadece işletmenin ünvanı altında üç imzasını içerir imza beyannamesi
alınır.
Şube açılışı ve iktisadi işletme açılışlarında noterde sadece karar ve imza
beyannamesi tasdik edilecek, Mersis üzerinden yapılan başvuruya ilişkin herhangi
bir onay yapılmayacaktır.
5) www.ito.org.tr adresli web sayfamızın “Tescil İlan Kuruluş” adımında belirtilen belgeler ve MERSİS işlem
talep numarası ile Kadıköy (Kadıköy, Hasanpaşa Eğitim Mah. Kasap İsmail Sok. Sadıkoğlu Plaza
No.5),Perpa(Okmeydanı, Perpa İş Merkezi B Blok Kat. 13 No.2269–2270) veya Giyimkent (Esenler, Oruç Reis
Mah. Giyimkent Sitesi 12.Sok. No.82 )hizmet birimlerinden herhangi birine müracaat edilmesi
gerekmektedir.
6) Sisteme Oda kayıt beyannamesinde beyan edilen Nace kodu girilmelidir.
NOT:
1-KURULUŞ İŞLEMLERİNDE, MALİYEDEN (VERGİ DAİRESİNDEN) ALINMIŞ POTANSİYEL VERGİ
NUMARASI BELGESİNİN TESCİL EVRAĞI İLE BİRLİKTE İBRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE BAŞVURU KABUL EDİLMEYECEKTİR.
2- MERSİS ÜZERİNDEN İŞLEMLERİN BAŞLADIĞI TARİH VE SONRASINDA MERSİS SİSTEMİ
HARİCİNDE DÜZENLENEN VE NOTERDEN ONAYLANMIŞ ANA SÖZLEŞMELER KABUL
EDİLMEYECEK VE İŞLEM YAPILMAYACAKTIR.
B- MERKEZİ İSTANBUL DIŞINDAKİ FİRMALARIN
İŞLEMLERİ(ELEKTRONİK İMZA ZORUNLUDUR)
İSTANBUL’A
MERKEZ
NAKLİ
1)
İstanbul’a merkez nakillerinde, firmanın bulunduğu Sicil Müdürlüğü’ndeki kayıtların Mersis
sistemi üzerinde güncel olması, yetkililerinin TC kimlik numaralarının sistemde bulunması esastır.
2) O nedenle, İstanbul’a merkez nakli yapacak firmaların, önceliklegeldiği Sicil
Müdürlüklerindeki kayıtlarını Mersiste güncellettikten sonra sistem üzerinden
İstanbul’a nakil müracaatı yapmaları gerekmektedir.
3) İlgili firmanın elektronik imza sahibi yetkilisi veya elektronik imzası ile vekalet verdiği temsilcisi tarafından
MERSİS sistemi üzerinden MERSİS İŞLEMLER – DEĞİŞİKLİK TESCİL BAŞVURUSU-MERKEZ NAKLİ BAŞLAT adımı
kullanılarak başvuru yapılabilir.
4) Merkez nakli kararında sadece merkez ve şubeler maddesinin tadili yer almalı, başka konular hakkında
kararlar yazılmamalı, alınan karar notere onaylatıldıktan sonra Mersis üzerinden başvuru yapılırken alınan
karar bilgileri sisteme girilerek metin oluşturulmalı ve talep numarası alınmalıdır. Merkez naklinde
noterde sadece karar ve imza beyannamesi tasdik edilecek, Mersis üzerinden
yapılan başvuruya ilişkin herhangi bir onay yapılmayacaktır.
MERKEZ NAKLİ BAŞLATIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUS:
Başvuru hazırlanırken İlan Maddelerinin altında bulunan Adres seçilip, yandaki  tıklanarak sağ tarafta
bulunan Ana Sözleşme Değişikliği maddeleri bölümüne gönderildikten sonra Seçilen Maddelere Göre Ana
Sözleşmeyi Yeniden Oluştur tıklanarak işlem yapılmalıdır.
5) www.ito.org.tr Adresli web sayfamızın “Tescil İlan Kuruluş” adımında belirtilen belgeler ve MERSİS işlem
talep numarası ile Kadıköy(Kadıköy, Hasanpaşa Eğitim Mah. Kasap İsmail Sok. Sadıkoğlu Plaza
No.5),Perpa(Okmeydanı, Perpa İş Merkezi B Blok Kat.13 No.2269–2270 ) veya Giyimkent (Esenler, Oruç Reis
Mah.Giyimkent Sitesi 12.Sok. No.82)hizmet birimlerinden herhangi birine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Önemli uyarılar:
İSTANBUL’DA KAYITLI FİRMALARIN BULUNMASI:
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresine giriş yapılarak Şirket Sorgulama adımından
Müdürlüğümüzde kayıtlı firmalara ulaşmak için sicil numaralarının sonuna mükerrer numaraların
girilmesi zorunludur.Örnekler:
Çatalca–125

125–1
Silivri–220

220–2
Şile–59

59–3
B.Çekmece–1540

1540–4
Kadıköy–23215

23215–8
57221

57221–0
685994

685994–0
REDDEDİLEN BAŞVURUNUN TEKRAR ONAYA GÖNDERİLMESİ:
Talebin reddedilmesi halinde ana sözleşmede değişiklik gerekiyorsa öncelikle Devam Eden
Başvurularım alanından ilgili talep çağırılarak, mevcut sözleşme üzerinde gerekli düzeltme yapıldıktan
sonra başvuru tekrar onaya gönderilmelidir. Daha sonra notere gidilerek önceden onaylatılan ana
sözleşmeye düzeltme beyanı alınmalı veya sistemde düzeltilmiş ana sözleşme yeniden tasdik
ettirilerek, hazırlanan tüm belgeler ile başvuru yapılan birime müracaat edilmelidir.
Reddedilen başvuru üzerinde değişiklik yapılmalı ayrı başvuru hazırlanmamalıdır. Aksi taktirde tekrar
ödeme alınacak, eski başvuru için yapılan ödemenin iadesi için yazılı başvuru istenecektir.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ŞİRKET MERKEZLERİNİN NAKLİ VE ŞUBE AÇILIŞLARI:
**Merkez nakli veya şube açılışı işlemlerinde, merkez firma İstanbul da kayıtlı ise
mersis üzerinden işlem yapılırken kayıtlardaki bilgilerin güncel olmaması durumunda
İstanbul sicil müdürlüğüne [email protected] den müracaat edilmesi gerekmektedir,
şifahen müracaat alınmayacaktır.
MERSİS SİSTEMİNDE BULUNMAYAN YABANCI UYRUKLU KİŞİ VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN:
[email protected] adresine mail gönderilerek ilgili kişilerin sisteme tanımlanması
sağlandıktan sonra tescil başvurusu yapılmalıdır.
-
Yabancı uyruklu kişi için,yabancı kişi formu’nu doldurarak, form ile birlikte beyan edilen
bilgilerin bulunduğu evraklara ilişkin görüntüler mail ekinde gönderilmelidir.
-
Tüzel kişilik için ise, unvan, vergi dairesinden alınmış potansiyel vergi no ve adrese ait bilgilerin
bulunduğu evraklara ilişkin görüntüler mail ekinde gönderilmelidir.
NOT: GÖNDERİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN KAYIT YAPILDIKTAN SONRA KİŞİ BİLGİLERİ ANA
SÖZLEŞMEDE GÖRÜNECEĞİNDEN TÜRKİYE’DE İKAMET İZNİ ALINACAKLAR İÇİN YURT DIŞI ADRESİ
İLE KAYIT YAPILMASI İSTENMEMELİDİR. İKAMET İZNİ OLMADAN YURT İÇİ ADRES GİRİŞİ
YAPILMAMAKTADIR.
MERSİS NUMARASININ SORGULANMASI;
Sistem veri tabanına kaydedilen tüm işletmelere 16 basamaklı bir numaralama sistemi ile numara
üretmektedir. Numaralandırma sistemi şirketlerde vergi kimlik no, gerçek kişi işletmelerde ise TC Kimlik No esaslı
olarak oluşturulmaktadır.
İşletmeniz için yukarıda belirtilen esaslar dahilinde MERSİS NO üretilip üretilmediğinin kontrol edilmesi ile
firmanız için oluşturulan MERSİS NO’da herhangi bir tereddüt yaşanması halinde, bağlı bulunan sicil müdürlüğüne
veya [email protected] e-posta adresine firmanızın unvan, sicil no, vergi no, Gerçek kişi işletmelerde ise TC Kimlik
No ve kayıtlı olunan ticaret sicili müdürlüğü bilgileriyle birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.
İşletmelerinize ait MERSİS Numaralarını öğrenmek üzere öncelikle mersis.gumrukticaret.gov.tr’den
kullanıcı
kaydının
yapılması,
sitede “Mersis” Başlığı
altında
yer
alan
yer
alan “Şirket
Sorgulama” ekranından “Ticaret sicil No”yukarıda belirtildiği gibi yazıldıktan sonra,“Bağlı Bulunduğu Sicil
Müdürlüğü” seçilerek sorgulama yapılmalıdır.
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr alan adı üzerinden hizmet vermekte olan MERSİS işlemlerinin sorunsuz
yürütülebilmesi için kullandığınız tarayıcınızın Mozilla Firefox veya Google Chrome olması tavsiye edilmektedir.
MERSİS hakkında her türlü bilgi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ÇAĞRI MERKEZİ’ni (444 84 82)
arayabilirsiniz.
MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAYICI DÖKÜMANLAR:
-Mersis kullanıcı kaydı ve kuruluş başvuru işlemleri
-Değişiklik (Ticaret Sicil Müdürlükleri arasında Merkez Nakli)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
374 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content