close

Enter

Log in using OpenID

1. Dönem 1. Yazılı Yoklama Cevap Anahtarı (TOKİ)

embedDownload
Adı – Soyadı :
:
Okul No
:
Sınıfı
KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ
2014 – 2015 Eğ. Öğ. Yılı
10. Sınıflar 1. Dönem 1. Yazılı Yoklama
1) Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri yazınız?
4) Magnezyum hidroksit bazının suda 1/1000 oranında
iyonlaştığı bilinmektedir. Buna göre 0,5 mol Mg(OH) 2
molekülünün suda iyonlaşması sonucu ortamda kaç
tane iyon oluşur?(N = Avogadro sayısı)
a) Gazoz ve her türlü gazlı içecekler içerisinde Karbo-
nik asit bulunur.
b) Asitler, bazlar ve tuzlar suda çözündüklerinde iyon
oluştururlar. Bu nedenle sulu çözeltileri az ya da
çok elektrik akımını iletir.
c) Asitler aktif metallerle tepkimeye girerek hidrojen
PUAN:
Mg(OH)2(aq) →
0,5 x 1/1000
(
)
+ 2
0,5 x 1/1000
(
)
1 x 1/1000
(0,5 x 1/1000) + (1 x 1/1000) = 1,5/1000 N
gazı oluştururlar.
d) Bazlar turnusol boyasının rengini maviye dönüştü-
rürken fenolftalein indikatörünü pembe renge çevirirler.
e) Aspirin’ in diğer adı da asetilsalisilik asit dir.
2) Aşağıda verilen iyonlaşma denklemlerini tamamlayı-
5)
Formülü
Sistematik adı
CH3COOH
Asetik Asit
H2SO4
Di hidrojen sülfat
HNO3
Hidrojen nitrat
Mg(OH)2
Magnezyum hidroksit
Al(OH)3
Alüminyum hidroksit
nız?
H2SO4
→
CH3COOH
→
CaCl2
(
)
+
)
+
(
)
→
(
)+
Al(OH)3
→
(
)
Mg(OH)2
→
(
(
(
(
+
)
)
(
+ 2
)
)
(
)
Yukarıda verilen çizelgedeki boşluklara uygun ifadeler
yazınız?
3) Aşağıda verilen tepkimeleri tamamlayınız?
HNO3(sulu) + K(k) → KNO3(aq) + ½ H2(g)
2HCl(sulu) + Ca(k) → CaCl2(aq) + 2H2(g)
H2SO4 + 2Na(k) → Na2SO4(aq) + H2(g)
6) Fosforik asit molekülü içerisinde
oranı nedir? (P: 31 g/mol, O: 16g/mol)
H3PO4 ↔
=
kütlece birleşme
10) Kendi belirleyeceğiniz 3 tane tuzun iyonlaşma denkle7)
mini aşağıda bulunan boşluklara yazınız?
Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri yazınız?
2+
-
a) CaCl2 + H2O →Ca + 2Cl + H2O
a) Formik asit karınca asiti olarak bilinir. (D) (Y)
2+
-
b) MgCl2 + H2O →Mg + 2Cl + H2O
b) Fosforik asit içerisinde sülfat iyonları bulunur. (D) (Y)
c)
+
-
NaCl + H2O →Na + Cl + H2O
c) Asitler turnusol boyasının rengini kırmızıya
dönüştürürken, fenolftalein indikatörünü
renksizleştirir. (D) (Y)
d) Bazların tatları acıdır. (D) (Y)
e) NH4Cl formülü ile ifade edilen baz amonyumdur. (D) (Y)
8)
CH3COOH
Ca(OH)2
CaCO3
Mg(OH)2
Al(OH)3
H3PO4
HNO3
NH2
Yukarıda verilen çizelgede asitleri ve bazları gruplandırınız?
Asitler
Bazlar
CH3COOH
Ca(OH)2
H3PO4
Mg(OH)2
HNO3
Al(OH)3
9) 0,1 mol LiOH molekülünün suda iyonlaşması sonucu
ortamda kaç tane iyon oluşur? (N = Avogadro sayısı)
LiOH(aq) →
(
0,1 + 0,1 = 0,2N
)
+
(
)
1.
2.
3.
4.
5.
SINAV YÖNERGESİ:
Bütün sorular eşit puandır.
Sınav süresi 1(Bir) ders saatidir.
Cevaplar soruların hemen altındaki boşluklara yapılacaktır.
Sorularla ilgisi olmayan cevaplardan kaçınılacaktır.
Kopya çekmek, çekilmesine yardımcı olmak, sınav esnasında başkalarını rahatsız etmek disiplin suçu sayılacaktır.
Ali BUĞDAY
Bahar TETİK
Uzman Kimya Öğretmeni
Uzman Kimya Öğretmeni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
554 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content