close

Enter

Log in using OpenID

CE Belgesi TR

embedDownload
[email protected]>Be
ART
BENARTUluslararast Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. $ti.
1467.SokakTugut Apt. No : 2/9 Cukurambar ANKARA I TURKiYE
Tel: +903124424035
Fax: +9031244240 32
www.benart.com.tr·[email protected]
• •
UYGUNLUK SERTIFIKASI
FirmaAdl
CANBER ViNIt MAKiNE iN$. TURizM NAKLiYE SAN. VE Tic. LTD. $TI.
Adres
ltiLEK MAHALLESi TIRMIL SANAYi SiTESi 63194. SOK. AF/1 BLOK NO:55
MERKEZ I MERSiN I TORKiYE
Oran Tanmu
ViNIt
Oran Modeli fTipi
MONORAY VE ARABALI
Referans Yonetmelik(ler)
2006/42/AT Makine Emniyeti Yonetmeligi - EK I
Referans Standartlar
TS EN ISO 12100 , TS EN ISO 13849·1, TS EN 953+ A1, TS EN 60204·1
Sertifika No
0353
Yaym Tarihi
02.05.2013
Ge~erlilik Tarihi
01.05.2014
Benart Uluslararast Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Sti. , yukanda ad: ve adresi belirtilen firmamn, tanmh
olan unme ili~kin sunduqu doki.imantasyonunun referans yonetmelik ve I veya referans standartlara uygun
oldugunu onaylar. Teknik dosya ve AT Uygunluk beyanmm hanrlayarak , i.irline kendi sorurnluluqunda CE
Markalamasl yapabilir. Oegerlendirme sunulan tasanm iCingeceriidir. Ori.intasanmmm degi~mesi durumunda
bu beige gecertiligini kaybeder.
Holoqramsiz beige geyersizdir
Benart Makine Emniyel Yonelmeligi kepsamrnda 2430 numarah onaylanrms kurulu~lur. Belgenin ge,erliligini www.benart.com.lrinlernet sayfastndan konlrol edebilirsiniz. Bu
belgenin mOlkiyet hakkl BENART Uluslararasl Teknik Konlrol ve Belgelendirme Ltd. $ti.'ne aittir ve istenildiginde iade edilmelidir. Yukanda adl g8gen firma ve BENART bu
belgenin bir kopyasmt teseil tarlhinden itibaren en az 5 YIIsOre ile muhafaza etmelidir.
Benart bir sonraki denetim tarihini beige bas im larihinden ilibaren 1 YII sonrasm: lavsiye eder.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
30
File Size
275 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content