close

Enter

Log in using OpenID

buraya - D

embedDownload
Eviniz
görmesİn
GÜVENLİ HAYAT PAKETİ
ABONE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI
GÜVENLİ HAYAT PAKETİ
ABONE BİLGİLENDİRME
KİTAPÇIĞI
Katılmış olduğunuz D-Smart ‘Güvenli
Hayat Paketi’, Acıbadem Mobil Sağlık
Hizmetleri A.Ş. ile sizler için özel olarak
hazırlanmıştır. Aşağıda detayları belirtildiği
şekilde sunulacak olan ‘Güvenli Hayat
Paketi’nden abone dâhil aynı ikamette
bulunan 4 (dört) kişi faydalanabilecektir.
Aynı ikamette bulunan diğer kişilerin
bu paketten faydalanabilmeleri için
kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.
D-Smart ‘Güvenli Hayat Paketi’ içerisinde
yer alan hizmetler diğer sayfalarda
tanımlanmıştır.
7/24 MEDİKAL KOÇLUK VE
7/24 ACİL SAĞLIK
(AMBULANS) HİZMETİ
D-Smart ‘Güvenli Hayat Paketi’nde belirtilen
7/24 Acil Sağlık (Ambulans)Hizmeti, 7/24 Medikal
Koçluk hizmetlerinden abone dâhil en fazla 4 kişi
faydalanabilecektir.
7/24 Medikal Koçluk: 444 9 724 numaralı Medikal
Çağrı Merkezi’ni arayarak 7 gün 24 saat, acil ve acil
olmayan sağlık sorunlarınız hakkında doktorlardan
bilgi alabilir, yönlendirme talep edebilirsiniz.
Acil durumlarda ambulans gelene kadar telefonda
yaşam desteği alabilirsiniz.
Acil Sağlık (Ambulans) Hizmeti: Hekim, paramedik
ve ilkyardım eğitimi almış sürücüler ile uluslararası
standartlarda hizmet veren, yoğun bakım
donanımlı ambulanslarımız gelişmiş network ağı
ile acil durumlarda ihtiyaç duyduğunuz her an
hizmetinizdedir.
Acil İlaç ve Sarf Malzeme: Üyelerimizin acil ihtiyaç
duyduğu operasyonlar sırasında kullanılan ilaç
ve sarf malzemeleri, üyelik ücretinin içinde
yer almaktadır.
Hastane Organizasyonu: Teknoloji ve hizmet
kalitesinin tüm olanakları kullanılarak hastanın
durumu değerlendirilmekte ve hasta en uygun
sağlık kuruluşuna yönlendirilirken, hastane,
ambulans, hasta yakını ve hastanın doktoru
arasında iletişim kurulmaktadır.
Bu iletişim ağı ile sürekli bilgi akışı sağlanmakta ve
hastanın en doğru ve hızlı şekilde acil sağlık hizmeti
alması sağlanmaktadır.
Acıbadem Sağlık Grubu İndirimi: Acıbadem Sağlık
Grubunda geçerli olmak üzere % 15’e varan indirim
alabilirsiniz.*
*İndirim oranı bölüm ve branşa göre değişiklik
gösterebilir.
Acil Sağlık (Ambulans) Hizmeti Kapsamına
Giren Durumlar:
1. Şuur kaybına neden olan her türlü durum.
2. MI, aritmi ve hipertansiyon krizler: Geçirilmekte
olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp
ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin
kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek
derecede yükselmesi.
3. Zehirlenmeler.
4. Ciddi genel durum bozukluğu: Yaşlılık, besin
yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır
hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının
genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede
bozulması.
5. Trafik kazası.
6. Ani felçler.
7. Migren ve/veya kusma, şuur kaybıyla beraber
olan baş ağrıları.
8. Astım krizi, akut solunum problemleri.
9. Yüksek ateş: Zehirlenme, enfeksiyon
hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle
vücut ısısının konvizyona (Havale) ya da kalp
ritim ozukluklarına yol açabilecek derecede
(Ortalama 38,5 °C ve üzeridir.) yükselmesi.
10. Ciddi alerji, anaflaktik tablolar: Kalp ritminde
bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol
açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon
düşmesi durumları.
11. Akut batın: Mide, barsak gibi içi boş organların
delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi,
iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren
durumlar.
12. Yüksekten düşme.
13. Ciddi iş kazaları, uzuv kopması.
14. Menenjit, ensefalit, beyin absesi: Sinir sistemi
fonksiyonları dolayısıyla yaşamsal fonksiyonları
et-kileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla
ilgili iltihabi, infektif hastalıklar.
15. Elektrik çarpması.
16. Ciddi göz yaralanmaları.
17. Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, terör, sabotaj,
vb. durumlar.
18. Renal kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı,
ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek
hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan
durumlar.
19. Akut psikotik tablolar: Aşırı saldırganlığa yol
açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar.
20.Suda boğulma.
21. İntihar girişimi.
22. Donma, soğuk çarpması.
23.Sıcak çarpması.
24.Ciddi yanıklar.
25.Yeni doğan komaları.
26.Başlamış doğum faaliyeti (Su kesesinin
boşalması.)
27. Diyabetik ve üremik kanama: Diyabet (Şeker
hastalığı.) ve böbrek yetersizliğinin neden
olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam
bilinç kaybına (Koma) kadar girebilecek
durumlar.
28. Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği diyaliz
hastalığı.
29.Akut masif kanamalar: Genellikle travma
sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek
boyutlarda iç veya dış kanamalar.
30.Omurga ve alt extremite kırıkları: Büyük dış
veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her
türlü omurga kırıkları.
31. Tecavüz.
32. Dekompresyon (Dalgıç) hastalığı: Halk arasında
vurgun yemek olarak tabir edilen durum.
evinin içindeki eşyalarını olası risklere karşı güvence
altına alan bir sigorta çeşididir.
Poliçede belirtilen ikamet adresinde bulunan
eşyalar, yangın, yıldırım, infilak riskleri ile birlikte
aşağıda detayları yer alan ek teminatlarla poliçe
üzerinde yer alan limit ile sigortalanmaktadır.
Poliçede “eşya” olarak belirtilen; riziko adresinde
bulunan ve sigortalı, birlikte oturan aile bireyleri
veya birlikte yaşadığı kişiler ve ev çalışanlarına ait
ev eşyası ve kişisel eşyalar ifade edilmektedir.
Hasar durumunda ödenecek hasar tazminatı, poliçe
süresince eşyaların toplam değeri üzerinden değil,
sigortalı ve sigortacının aralarında anlaştıkları limit
ile sınırlı olarak ödenir.
Hangi Riskleri Kapsam Altına Almaktadır?
Yangın, yıldırım, infilak teminatları ana
teminatlardır. Sigorta şirketlerinde yangın riskleri
olarak adlandırılır.
Yangın, Yıldırım, İnfilak Teminatları Neleri Kapsar:
•
KONUT SİGORTASI KAPSAMI
HDI güvencesindeki konut sigortası kapsamı
aşağıdaki gibidir;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yangın
Hırsızlık
İç su tesisatı sorunları
Duman
Fırtına
Yer kayması
Kara ve hava taşıtları çarpması
Kar ağırlığı
Seylap (Taşkın ve sel.)
Assist line hizmeti
İLK ATEŞ KONUT EŞYA SİGORTASI
İlk Ateş Konut Sigortası, Deprem bölgesi ayrımı
olmaksızın, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının,
Taşınır ya da taşınmaz mallarda doğrudan
çıkan veya çevreden meydana gelen yangının,
yangına neden olsun olmasın yıldırımın veya
infilakın doğrudan doğruya vereceği zararları
teminat altına alır. İtfaiyenin söndürme
çalışmaları sırasında sıktığı suyun vereceği zarar
ve yangın esnasındaki duman ve isten oluşan
zararlar da dolaylı olarak teminat kapsamı
içindedir.
Yangın, yıldırım, infilak teminatı ile birlikte
aşağıdaki riskler ek teminat olarak verilmektedir.
Ek Teminatlar; Dâhili su, fırtına, kar ağırlığı, kara ve
hava taşıtları çarpması, yer kayması, duman, sel ve
su baskını, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
ve terör, enkaz kaldırma masrafları
Dâhili Su Teminatı Neleri Kapsar:
•
Bina içinde su depolarının, borularının, temiz
veya pis su tesisatının, kalorifer kazanının,
radyatör ve borularının patlaması, taşması,
kırılması, donması, sızması, tıkanması sonucu
doğrudan oluşan zarar ve hasarlar.
•
•
•
•
Yağmur suları, kar ve buzların erimesi sonucu
oluşan suların çatı ve saçaktan sızması, su
olukları ve yağmur derelerinin tıkanması veya
taşması sonucu binaya giren suların doğrudan
oluşturduğu zararlar.
Don sonucu, tesisat ve tesisata bağlı cihazlarda
oluşan zararlar, sigorta konusuna giren
hasarlara neden olan tesisatın tamiri için
duvar açma, kapama masrafları.
Kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri
tepen pis suların oluşturduğu hasarlar.
Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle akan ve
sızan suların oluşturduğu hasarlar.
Fırtına Teminatı Neleri Kapsar:
•
Esen rüzgâr veya yağmur, kar, dolu sonucu
oluşan fırtına sırasında sürüklenen cisimlerin
çarpması sonucu sigortalı bina, eşya ya da
mallarda meydana gelen zararları güvence
altına alır. Bu teminat kapsamında oluşan
hasarın fırtına hasarı sayılabilmesi için rüzgarın
hızının 10 metre yükseklikte saniyede 17.1
metre yani ‘7 bofor’dan daha şiddetli esmesi
gerekmektedir.
Yer Kayması Teminatı Neleri Kapsar:
•
Duman Teminatı Neleri Kapsar:
•
Yoğun kar yağışını takiben, çatı üzerinde biriken
karın ağırlığı etkisiyle, sigorta konusu bina
ve içindeki değerlerde doğrudan meydana
gelecek zararlar ve kar ağırlığı nedeniyle çatıda
oluşan tahribat dolayısıyla bina içindeki sigorta
konusu kıymetlerde, kar, dolu, yağmurdan
ıslanma hasarları.
Kara ve Hava Taşıtları Çarpması Teminatı Neleri
Kapsar:
•
•
Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının
sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan
meydana gelecek zararlar teminat altına
alınmaktadır.
Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması
veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim
düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan
meydana gelecek zararlar teminat altına
alınmaktadır.
Bir boru ile bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme
cihazlarının kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle
çıkan dumandan doğan zararlar teminat altına
alınmaktadır.
Su - Sel Baskını Teminatı Neleri Kapsar:
•
Kar Ağırlığı Teminatı Neleri Kapsar:
•
Binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya
civarında vuku bulan yer kayması veya toprak
çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan
meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını
nedeniyle meydana gelen yer kayması ve
toprak çökmesinden doğan zararlar teminat
altına alınmaktadır.
Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir,
çay, dere ve kanalların taşması; denizlerin
gelgit olayları dışında kabarması; olağanüstü
yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya
su baskını sonucu dışarıdan basan suların
doğrudan sebep olacağı zararlar teminat altına
alınmaktadır.
Eşya Hırsızlık Teminatı Neleri Kapsar:
•
•
•
Poliçede belirtilen ikamet adresinde bulunan
eşyaların çalınması, hırsızlık nedeniyle zarar
görmesi durumu teminat altına alınmaktadır.
Giysiler, aksesuarlar, yiyecek içecek maddeleri
dâhil bilumum ev eşyası teminat altındır.
Kıymetli eşyalar (Mücevherat, para, taşınabilir
elektronik eşyalar, antikalar, sanat eserleri,
gümüşler, değerli halılar vb.) teminat haricidir.
Grev Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü
Niyet ve Terör Teminatı Neleri Kapsar:
•
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
sonucunda meydana gelen olaylar ve bu
olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için
yetkili organlar tarafından yapılan her türlü
•
•
•
müdahalenin, sigortalı mallarda doğrudan
neden olacağı maddi zararlar teminat altına
alınır.
Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri klozunda
belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve
sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir
kimsenin, kötü niyetli hareketi ile bu olayları
önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili
organlar tarafından yapılan müdahaleler
sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana
gelen, yangın ve infilak sonucu hariç, bütün
zararlar teminata ilave edilmiştir.
Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan
sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak
amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan
müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı
zararlar teminat altına alınır.
Her bir kötü niyet ve terör hasarında ödenecek
tazminatın %5’i oranında tenzili muafiyet
uygulanır.(Kiracıların binaya vereceği zararlar
teminat haricidir.)
Elektrik İşleri
250 TL / Vaka yılda 2 defa
Cam İşleri
250 TL / Vaka yılda 2 defa
Anahtar İşleri
250 TL / Vaka yılda 2 defa
Evde Kapalı Kalan Kişinin Kurtarılması
500 TL
Otel Hizmeti
250 TL / Kişi / Gün - Maks. 2 Gün
Güvenlik Şirketi
Maksimum 2 Gün
Profesyonel Ev Hizmetleri Organizasyonu
Bağlantı
Enkaz Kaldırma Teminatı Neleri Kapsar:
Bilgi ve Organizasyon Servisi
Bağlantı
•
Telefon Numaraları
•
Yangın ve alınan ek teminatlara ilişkin hasarın
gerçekleşmesi sonucu meydana gelen enkazın
kaldırılma masraflarını kapsar.
Enkaz Kaldırma masrafları sigorta bedelinin
azami %4’ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır.
Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta
bedelinin içinde addedilecek olup, sigortacının
sorumluluğu hiçbir halükarda toplam sigorta
bedelini aşmayacaktır
NOT: Poliçe kiracı için yapılmış ise; boya, badana,
duvar kağıdı, parke, cila, fayans ve bezeri
dekorasyon amaçlı sabit kıymetlerde meydana
gelen zararlar ayrıca 500 TL’ye kadar teminata
dâhil edilmiştir.
Konut Yardım Teminatları
Tesisat İşleri
250 TL / Vaka yılda 2 defa
Hasar Durumunda
Asistans Hizmeti
: 444 10 50
: 0212 334 20 53
Önemli Not:
Yukarıdaki tanımlamalar oldukça basitleştirilmiş
şekilde, yol gösterici olmaları amacıyla
yapılmışlardır. Tıbbi bilgisi olmayan kişilerin sadece
yukarıdaki bilgilere dayanarak ya da bir sağlık
personelinin kendisine telefonda iletilen bilgilere
göre aciliyet değerlendirmesi yapması zaman
zaman mümkün olmayabilir. Sağlık durumunun
aciliyet teşkil edip etmediğinin fiziki muayene esaslı
olduğunu unutmayınız.
Ek Üye Kayıt Süreci: Kampanyadan faydalanmaya
başladıktan sonra, aynı ikamette bulunan 3 kişiyi
http://www.acibademmobil.com.tr/dsmart/
internet adresinden kampanyaya dâhil edebilirsiniz.
SIKÇA SORULAN SORULAR
• Bu hizmeti D-Smart mı sağlıyor? Kampanyadan
faydalanmak için D-Smart abonesi olmalı mıyım?
Bu hizmeti D-Smart sağlamamaktadır. D-Smart
sizin ve ailenizin güvende olması için Türkiye’nin
önde gelen sağlık kurumlarından Acıbadem Mobil
Sağlık Hizmetleri tarafından verilen hizmetleri çok
avantajlı fiyat ve şartlarla bu kampanya ile sunuyor.
Kampanyadan faydalanmak için D-Smart abonesi
olmalısınız. Güvenli Hayat Paketi ile özellikle acil
durumlarda siz ve aileniz kendinizi daha güvende
hissedeceksiniz. Sağlığınızla ilgili tüm sorularınıza,
444 9 724’ ü arayarak 7 gün 24 saat istediğiniz her
an, doktorlardan yanıt alabileceksiniz.
• 7/24 Medikal Koçluk ve Acil Sağlık (Ambulans)
Hizmeti hangi illerde veriliyor? Bu hizmetlerden
Türkiye’nin her yerinden faydalanabilir miyim?
Bu hizmetler Türkiye genelinde verilmektedir.
Acil Sağlık (Ambulans) Hizmeti, Acıbadem
Hastanelerinin bulunduğu (Mücavir alanlar
hariç.) bölgelerde doğrudan ACIBADEM MOBİL
SAĞLIK tarafından sağlanmaktadır. Bu alanlar
dışında, ACIBADEM MOBİL SAĞLIK Network
listesinde bulunan il ve ilçe merkezlerinde (Mücavir
alanlar hariç.) meydana gelebilecek taleplerde
ise; ACIBADEM MOBİL SAĞLIK tarafından
anlaşmalı hekim ve/veya sağlık kuruluşlarına bağlı
ambulanslarla hizmet verilecektir.
(Hizmet merkezi ile ilgili güncelleme Medikal Çağrı
Merkezi’nden öğrenilecektir.)
• Kampanyadan kaç kişi faydalanabiliyor?
Onlar için ekstra ücret ödemem gerekiyor mu?
Evinizde sizinle birlikte ikamet eden diğer 3 kişi ek
ücret ödemeden bu kampanyanın hizmetlerinden
faydalanabilir. Kampanyadan faydalanmaya
başladıktan sonra, aynı ikamette bulunan 3 kişiyi
http://www.acibademmobil.com.tr/dsmart/
internet adresinden kampanyaya dâhil edebilirsiniz.
• D-Smart abonesi olmazsam bu hizmetten
faydalanabilir miyim?
Bu hizmetten yararlanabilmeniz için D-Smart
abonesi olmanız gerekir.
• Bu hizmetten 1 ay faydalanabilir miyim? Taahhüt
vermem gerekiyor mu?
D-Smart’ın abonelerine çok daha uygun
fiyat ve şartlarla sunduğu Acıbadem Mobil
Sağlık Hizmetleri’nden faydalanmanız için
kampanyaya katılarak 12 ay süresince üye olmanız
gerekmektedir.
• Medikal Koçluk hizmetinde sorularım için
haftanın hangi günleri, günün hangi saatlerinde
arama yapabilirim?
Sizin ve ailenizin tüm sağlık ile ilgili sorularınızda
telefonunuzun ucunda sizi bekleyen ve 7 gün 24
saat ulaşabileceğiniz bir doktorunuz olacaktır.
• Acil Sağlık (Ambulans) Hizmetinden hangi
şartlarda faydalanabilirim?
Ücretsiz ambulans hizmetinden faydalanabilmeniz
için, uluslararası standartlarda belirlenmiş 32
parametre “Acil Ambulans Hizmeti Kapsamına
Giren Durumlar” başlığı altında belirtilmiştir
• Kampanyaya başvurdum, kayıt oldum.
Ne zamandan itibaren doktorumu arayabilirim?
Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri doktorlarına
7 iş günü sonrasında, 444 9 724 numaralı Medikal
Çağrı Merkezi’ne 7 gün 24 saat ulaşabilir, sizin ve
ailenizin sağlıkla ilgili sorularınız hakkında bilgi ve
yönlendirme alabilirsiniz.
• Durumun acil olduğunu nasıl anlarım?
Sağlıkla ilgili bir sorunuz/sorununuz olduğu
anda 7/24 hizmet veren 444 9 724 Acıbadem
Mobil Sağlık Medikal Çağrı Merkezi’mizi arayarak
doktorlardan bilgi alabilirsiniz.
• İstediğim bir zamanda hastaneye gidebilir
miyim?
Tercihen 444 9 724 Acıbadem Mobil Sağlık Medikal
Çağrı Merkezi’ni aramanızı öneririz. Acil bir durum
olması durumunda ambulans yönlendirilerek,
duruma göre yerinde tedavi olabilirsiniz.
• Güvenli Hayat Paketi’ni satın aldıktan sonra
başka ödemem gereken bir tutar var mı?
Hayır, D-Smart faturanıza yansıyacak olan aylık
bedel dışında herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz.
• Bu hizmetten ne kadar süre için yararlanabilirim?
Üyeliğin başlamasından itibaren hizmet süresi 1
yıldır.
• 444 9 724 Acıbadem Mobil Sağlık Acil Sağlık
Hattını aradığımda telefonu doktor mu açıyor?
Evet, Medikal Çağrı Merkezi’ni aradığınızda acil
deneyimli mobil sağlık hattı doktorları çağrılarınızı
karşılamaktadır.
• Ambulans geldiğinde hastaneye gitmemize
gerek yoksa herhangi bir ücret ödeyecek miyiz?
Ambulans olay yerine geldiğinde yerinizde
tedaviniz yapılabiliyorsa ve durumunuz acil şartlar
dâhilinde ise herhangi bir bedel ödemeyeceksiniz.
• İstediğimiz zaman, istediğimiz kisi için ambulans
çağırabilir miyim?
Acil durumlarda ücretsiz ambulans hizmetimizden
faydalanabilmek için kayıt sırasında bilgilerini
verdiğiniz yakınlarınız ve siz bu hakka sahipsiniz.
• Benim sigortam var, Güvenli Hayat Paketi’ne
kayıt yaptırdığım takdirde diğer sigortam iptal
olur mu?
Kayıt yaptırdığınız takdirde var olan diğer
sigortanız iptal olmayacaktır.
Legal metin lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim
assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in
iis qui facit eorum claritatem. Investigationes emonstraverunt
lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas
est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem
consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera
gothica, quam nunc putamus parum clram, claram, clarm,
claram, claram, claram, claram, claram, canteposuerit.
Acil bir durumda sağlık hizmeti almak için;
Konut sigortanız hakkında detaylı bilgi almak için;
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
414 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content