close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Akademik Takvim - Tıp Fakültesi

embedDownload
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
DÖNEM-1
I. Yarıyıl Ders Dönemi
I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final Sınavı
Yarıyıl Tatili
I. Yarıyıl Seçmeli Ders Bütünleme Sınavı
II. Yarıyıl Ders Dönemi
II. Yarıyıl Seçmeli Ders Final Sınavı
Final Sınavı I. Oturum
II. Yarıyıl Seçmeli Ders Bütünleme Final Sınavı
Final Sınavı II. Oturum
Bütünleme Sınavı
Başlangıç Tarihi
15.09.2014
19.01.2015
26.01.2015
09.02.2015
09.02.2015
25.05.2015
12.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
23.07.2015
Bitiş Tarihi
23.01.2015
23.01.2015
06.02.2015
13.02.2015
29.05.2015
29.05.2015
12.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
23.07.2015
DÖNEM-2
I. Yarıyıl Ders Dönemi
I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final Sınavı
Yarıyıl Tatili
I. Yarıyıl Seçmeli Ders Bütünleme Sınavı
II. Yarıyıl Ders Dönemi
II. Yarıyıl Seçmeli Ders Final Sınavı
Final Sınavı I. Oturum
Final Sınavı II. Oturum
II. Yarıyıl Seçmeli Ders Bütünleme Final Sınavı
Bütünleme Sınavı
Başlangıç Tarihi
15.09.2014
19.01.2015
26.01.2015
09.02.2015
09.02.2015
25.05.2015
11.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
23.07.2015
Bitiş Tarihi
23.01.2015
23.01.2015
06.02.2015
13.02.2015
29.05.2015
29.05.2015
11.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
23.07.2015
DÖNEM-3
I. Yarıyıl Ders Dönemi
I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final Sınavı
Yarıyıl Tatili
I. Yarıyıl Seçmeli Ders Bütünleme Sınavı
II. Yarıyıl Ders Dönemi
II. Yarıyıl Seçmeli Ders Final Sınavı
Final Sınavı I. Oturum
II. Yarıyıl Seçmeli Ders Bütünleme Final Sınavı
Final Sınavı II. Oturum
Bütünleme Sınavı
Başlangıç Tarihi
15.09.2014
19.01.2015
26.01.2015
09.02.2015
09.02.2015
25.05.2015
12.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
23.07.2015
Bitiş Tarihi
23.01.2015
23.01.2015
06.02.2015
13.02.2015
29.05.2015
29.05.2015
12.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
23.07.2015
DÖNEM-4
Staj Dönemi
Yarıyıl Tatili
Mazeret Sınavları
Yıl Sonu Bütünleme Sınavları
Başlangıç Tarihi
25.08.2014
26.01.2015
15.06.2015
22.06.2015
Bitiş Tarihi
12.06.2015
06.02.2015
19.06.2015
26.06.2015
DÖNEM-5
Staj Dönemi
Yarıyıl Tatili
Mazeret Sınavları
Yıl Sonu Bütünleme Sınavları
Başlangıç Tarihi
25.08.2014
26.01.2015
01.06.2015
08.06.2015
Bitiş Tarihi
29.05.2015
06.02.2015
05.06.2015
12.06.2015
DÖNEM-6
Staj Dönemi
Başlangıç Tarihi
01.07.2014
Bitiş Tarihi
30.06.2015
EK-1
S.N
Ders
Kodu
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM I
DERSLERİ, SAATLERİ VE AKTS
Yıllık Ders Sayısı
Teorik
Pratik Toplam AKTS
Ders Adı
MESLEK İÇİ DERSLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİS 101 Biyoistatistik
BYK 101 Tıbbi Biyokimya
TBG 101 Tıbbi Biyoloji ve Genetik
BYF 101 Biyofizik
DAV 101 Davranış Bilimleri
TET 101 Tıp Etiği ve Tarihi
TER 101 Tıbbi Terminoloji
AC 101
Acil Tıp
FİZ 101 Fizyoloji
TTB 101 Temel Tıbbi Beceriler
MİK 101 Tıbbi Mikrobiyoloji
HİS 101 Histoloji ve Embriyoloji
HS 101
Halk Sağlığı
ANA 101 Anatomi
Meslek içi Ara Toplam
MESLEK DIŞI DERSLER
FEL 101 Felsefe
MAN 101 Mantık
SOS 101 Sosyoloji
ANT 101 Antropoloji
EF 107
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
EF 108
Enformatik Bilgisayar ve Programlama
OZ 101
Türk Dili I
OZ 102
Türk Dili II
OZ 103
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
OZ 104
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
İNG 121 İngilizce I
İNG 122 İngilizce II
SEÇ 101 Seçmeli Ders I
SEÇ 102 Seçmeli Ders II
Toplam
Genel Toplam
42
0
42
4
96
68
28
17
9
15
9
27
0
16
22
16
23
388
18
10
4
0
0
0
0
4
24
4
14
0
18
96
114
78
32
17
9
15
9
31
24
20
36
16
41
484
10
7
3
1
1
1
1
3
2
2
3
1
3
42
6
6
6
6
15
12
28
28
28
28
56
56
19
16
310
698
0
0
0
0
30
24
0
0
0
0
0
0
0
0
54
165
6
6
6
6
45
36
28
28
28
28
56
56
19
16
364
863
0
0
0
0
2
1
2
2
2
2
2
3
1
1
18
60
Not: Seçmeli dersler
1- Seçmeli dersler o dönemdeki mevcut öğrenci sayısının en az yüzde 10'u ile açılacaktır
2- Seçmeli dersler tercih edilirken o dönemdeki mevcut öğrencilerin en fazla yüzde 30'unu geçmeyecektir.
Bu nedenle seçmeli derslerde başvuru önceliği aranacaktır.
EK-2
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM II
DERSLERİ, SAATLERİ VE AKTS
Yıllık Ders Sayısı
AKTS
Teorik Pratik
Toplam
S.N
Ders
Kodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MESLEK İÇİ DERSLER
ANA 201 Anatomi
106
HİS 201
Histoloji-Embriyoloji
72
FİZ 201
133
Fizyoloji
BYK 201 Tıbbi Biyokimya
42
BYF 201 Biyofizik
25
MİK 201 Tıbbi Mikrobiyoloji
32
PAT 201 Tıbbi Patoloji
14
FAR 201 Tıbbi Farmakoloji
8
TTB 201 Temel Tıbbi Beceriler
0
AH 201
9
Aile Hekimliği
Meslek içi Dersler Ara Toplam
441
1
2
3
4
İNG 221
İNG 222
SEÇ 201
SEÇ 202
MESLEK DIŞI DERSLER
İngilizce III
56
İngilizce IV
56
Seçmeli Ders I
19
Seçmeli Ders II
16
Toplam
147
Genel Toplam
588
Ders Adı
84
23
26
4
6
8
4
0
12
3
170
190
95
159
46
31
40
18
8
12
12
611
17
8
14
4
3
4
2
1
1
1
54
0
0
0
0
0
170
56
56
19
16
147
758
2
2
1
1
6
60
Not:
1- Tüm 2. Sınıf öğrencileri 1 ve 2. dönem yarıyılında haftada yarım gün (4 saat) hastane klinik
branşlarda gözlemci olarak devam etmek zorundadırlar.
2- Seçmeli dersler o dönemdeki mevcut öğrenci sayısının en az yüzde 10'u ile açılacaktır
3-
Seçmeli dersler tercih edilirken o dönemdeki mevcut öğrencilerin en fazla yüzde 30'unu
geçmeyecektir. Bu nedenle seçmeli derslerde başvuru önceliği aranacaktır.
EK-3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM III
DERSLERİ, SAATLERİ VE AKTS
Yıllık Ders Sayısı
Teorik Pratik Toplam
S.N Ders Kodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PAT 301
FAR 301
MİK 301
HS 301
DAH 301
PED 301
AH 301
KAD 301
GC 301
TG 301
KAR 301
GH 301
AC 301
ENF 301
KBB 301
RAD 301
GÖC 301
ÜRO 301
AT 301
NÖR 301
FTR 301
ORT 301
PSİ 301
GÖZ 301
ANE 301
DER 301
BYK 301
BC 301
TTB 301
RON 301
1
2
3
4
İNG 321
İNG 322
SEÇ 301
SEÇ 302
MESLEK İÇİ DERSLER
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Aile Hekimliği
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Genel Cerrahi
Tıbbi Genetik
Kardiyoloji
Göğüs Hastalıkları
Acil Tıp
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Kulak Burun Boğaz
Radyoloji
Göğüs Cerrahisi
Üroloji
Adli Tıp
Nöroloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Beyin ve Sinir Cerrahi
Temel Tıbbi Beceriler
Radyasyon Onkolojisi
Meslek içi Ara Toplam
MESLEK DIŞI DERSLER
İngilizce V( MESLEKİ)
İngilizce VI ( MESLEKİ)
Seçmeli Ders I
Seçmeli Ders II
Toplam
Genel Toplam
AKTS
128
95
80
68
85
45
17
13
6
9
16
12
9
12
5
9
4
6
6
16
9
12
15
5
4
4
8
6
0
4
708
26
0
20
0
0
0
10
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
76
154
95
100
68
85
45
27
13
6
9
16
12
13
12
5
9
4
6
6
16
9
12
15
5
4
4
8
6
16
4
784
11
7
7
5
6
3
2
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
54
32
32
19
16
99
807
0
0
0
0
0
76
32
32
19
16
99
883
2
2
1
1
6
60
Not:
1- Tüm 3. Sınıf öğrencileri 1 ve 2. dönem yarıyılında haftada yarım gün (4 saat) hastane klinik branşlarda
gözlemci olarak devam etmek zorundadırlar.
2- Seçmeli dersler o dönemdeki mevcut öğrenci sayısının en az yüzde 10'u ile açılacaktır
3-
Seçmeli dersler tercih edilirken o dönemdeki mevcut öğrencilerin en fazla yüzde 30'unu geçmeyecektir. Bu
nedenle seçmeli derslerde başvuru önceliği aranacaktır.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM IV
DERSLERİ, SAATLERİ VE AKTS
S.N Kodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stajın Adı
Çocuk Sağlığı ve
PED401 Hastalıkları
DAH401 İç Hastalıkları
GEC401 Genel Cerrahi
Kadın Hastalıkları ve
KD401 Doğum
KAR401 Kardiyoloji
GH401 Göğüs Hastalıkları
Enfeksiyon Hast. ve Klinik
ENF401
Mikrobiyoloji
Seçmeli 1
Seçmeli 2
Seçmeli 3
Toplam
Süre
Diğer
Teorik Pratik
Toplam
(Hafta)
Faaliyetler
AKTS
10
8
7
140
112
98
140
112
98
120
96
84
400
320
280
14
12
10
6
2
2
84
28
28
84
28
28
72
24
24
240
80
80
9
3
3
2
28
28
24
1
1
1
40
14
14
14
560
14
14
14
560
12
12
12
480
80
40
40
40
1600
NOT :
1- Her stajın son günü staj sınavı yapılır.
2- Seçmeli stajlar o dönemdeki mevcut öğrenci sayısının en az yüzde 10'u ile açılacaktır
3- Seçmeli stajlar tercih edilirken o dönemdeki mevcut öğrencilerin en fazla yüzde 30'unu
geçmeyecektir. Bu nedenle seçmeli stajlarda başvuru önceliği aranacaktır.
3
2
2
2
60
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 STAJ TAKVİMİ
25.08.2014 - 12.06.2015
1. Grup
Tarih
Staj Adı
Hafta
Başlama
2. Grup
-
Bitiş
25 Ağustos 2014
31 Ekim 2014
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
10
25.08.14
-
31.10.14
Staj Adı
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum
Göğüs
Hastalıkları
Enfeksiyon Hast.
İç Hastalıkları
8
03.11.14
-
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
12 Ocak 2015
3 Nisan 2015
-
7
12.01.15
-
13.03.15
1
16.03.15
-
20.03.15
Seçmeli 2
1
23.03.15
-
27.03.15
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum
Göğüs
Hastalıkları
1
6
30.03.15
06.04.15
-
Bitiş
6
25.08.14
-
03.10.14
İç Hastalıkları
4. Grup
Hafta
Başlama
-
Bitiş
Genel Cerrahi
7
25.08.14
-
10.10.14
Seçmeli 1
1
13.10.14
-
17.10.14
Staj Adı
Bitiş
İç Hastalıkları
8
25.08.14
-
17.10.14
Kardiyoloji
2
20.10.14
-
31.10.14
Genel Cerrahi
7
03.11.14
-
19.12.14
Seçmeli 1
1
22.12.14
-
26.12.14
17.10.14
Seçmeli 2
1
20.10.14
-
24.10.14
2
20.10.14
-
31.10.14
Seçmeli 3
1
27.10.14
-
31.10.14
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum
6
03.11.14
-
12.12.14
Göğüs
Hastalıkları
2
15.12.14
-
26.12.14
Seçmeli 2
1
29.12.14
-
02.01.15
Enfeksiyon Hast.
2
29.12.14
-
09.01.15
Seçmeli 3
1
05.01.15
-
09.01.15
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
6
12.01.15
-
06.03.15
Göğüs Hastalıkları
2
09.03.15
-
20.03.15
Enfeksiyon Hast.
2
23.03.15
-
03.04.15
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
10
06.04.15
-
12.06.15
10
03.11.14
-
09.01.15
8
12.01.15
-
20.03.15
Kardiyoloji
2
23.03.15
-
03.04.15
Genel Cerrahi
7
06.04.15
-
22.05.15
Seçmeli 1
1
25.05.15
-
29.05.15
2
18.05.15
-
29.05.15
Seçmeli 2
1
01.06.15
-
05.06.15
2
01.06.15
-
12.06.15
Seçmeli 3
1
08.06.15
-
12.06.15
İç Hastalıkları
Kardiyoloji
NOT: Her Stajın son gününde staj sınavı yapılacaktır.
-
-
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
26.01.2015-06.02.2015
Hafta Başlama
06.10.14
10
12.01.15
-
03.04.15
03.04.15
15.05.15
Staj Adı
2
09.01.15
Seçmeli 1
Enfeksiyon Hast.
Yarıyıl
Tatili:
29.12.14
Genel Cerrahi
Seçmeli 3
6 Nisan 2015
12 Haziran 2015
2
Hafta
-
26.12.14
3 Kasım 2014
27 Mart 2015
Kardiyoloji
3. Grup
Başlama
8
2
06.04.15
01.06.15
-
-
29.05.15
12.06.15
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM V
DERSLERİ, SAATLERİ VE AKTS
SN Kodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
N0R 501
BC 501
ORT 501
FTR 501
ÜRO 501
ANE 501
DER 501
GÖZ 501
KBB 501
RAD 501
PSİ 501
ÇC 501
AT 501
AC 501
KVC 501
FAR 501
Stajın Adı
Nöroloji
Beyin Cerrahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Üroloji
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Cerrahisi
Adli Tıp
Acil Tıp
Kalp ve Damar Cerrahi
Klinik Farmakoloji
Seçmeli-1
Seçmeli-2
Toplam
Süresi
Diğer
Teorik Pratik
Toplam AKTS
(Hafta)
Faaliyetler
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
38
42
28
42
28
42
28
42
28
42
28
42
28
28
28
14
14
14
14
532
42
28
42
28
42
28
42
28
42
28
42
28
28
28
14
14
14
14
532
36
24
36
24
36
24
36
24
36
24
36
24
24
24
12
12
12
12
456
120
80
120
80
120
80
120
80
120
80
120
80
80
80
40
40
40
40
1520
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
3
3
2
2
1
1
60
NOT :
1- Her stajın son günü staj sınavı yapılır.
2- Seçmeli stajlar o dönemdeki mevcut öğrenci sayısının en az yüzde 10'u ile açılacaktır
3- Seçmeli stajlar tercih edilirken o dönemdeki mevcut öğrencilerin en fazla yüzde 30'unu geçmeyecektir.
Bu nedenle seçmeli stajlarda başvuru önceliği aranacaktır.
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 5 STAJ PROGRAMI
25.08.2014
29.05.2015
2.Grup
3.Grup
1.Grup
Tarih
25 Ağustos 2014
24 Ekim 2014
Hafta
Başl.
Bitiş.
Hafta
Başl.
Bitiş.
Hafta
4.Grup
Başl.
Bitiş.
05.09.14
Çocuk Cerrahisi
2
25.08.14
05.09.14 Fiziksel Tıp ve Rehabil.
2
25.08.14
05.09.14 Adli Tıp
2
25.08.14
Radyoloji
2
08.09.14
19.09.14
Ortopedi ve
Travmatoloji
3
08.09.14
26.09.14 Kulak Burun Boğaz H
3
08.09.14
Göz Hastalıkları
2
22.09.14
03.10.14 Beyin Cerrahi
2
29.09.14
10.10.14 Klinik Farmakoloji
1
29.09.14
Üroloji
3
06.10.14
24.10.14 Anesteziyoloji ve Rea.
2
13.10.14
24.10.14 Nöroloji
3
06.10.14
Başl.
Bitiş.
3
25.08.14
12.09.14
3
15.09.14
03.10.14
03.10.14 Kalp ve Damar Cerrahi
1
06.10.14
10.10.14
24.10.14 Seçmeli 1
1
13.10.14
17.10.14
Seçmeli 2
1
20.10.14
24.10.14
Hafta
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve
26.09.14
Hastalıkları
27 Ekim 2014
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
19 Aralık 2014
Kalp ve Damar Cerrahi
1
08.12.14
12.12.14 Göz Hastalıkları
2
24.11.14
05.12.14 Fiziksel Tıp ve Rehabil.
2
01.12.14
12.12.14 Klinik Farmakoloji
1
01.12.14
05.12.14
Seçmeli 1
1
15.12.14
19.12.14 Üroloji
3
08.12.14
26.12.14 Anesteziyoloji ve Rea.
2
15.12.14
26.12.14 Nöroloji
3
08.12.14
26.12.14
Seçmeli 2
1
22.12.14
26.12.14
Adli Tıp
2
29.12.14
09.01.15
3
29.12.14
16.01.15 Çocuk Cerrahisi
2
29.12.14
09.01.15
3
29.12.14
16.01.15
Kulak Burun Boğaz H
3
12.01.15
3
19.01.15
20.02.15 Radyoloji
2
12.01.15
23.01.15 Beyin Cerrahi
2
19.01.15
13.02.15
Klinik Farmakoloji
1
16.02.15
20.02.15 Kalp ve Damar Cerrahi
1
23.02.15
27.02.15 Göz Hastalıkları
2
09.02.15
20.02.15 Fiziksel Tıp ve Rehabil.
2
16.02.15
27.02.15
Nöroloji
3
23.02.15
13.03.15 Seçmeli 1
1
02.03.15
06.03.15 Üroloji
3
23.02.15
13.03.15 Anesteziyoloji ve Rea.
2
02.03.15
13.03.15
Seçmeli 2
1
09.03.15
13.03.15
27.03.15
3
16.03.15
03.04.15 Çocuk Cerrahisi
2
16.03.15
27.03.15
22 Aralık 2014
13 Mart 2015
16 Mart 2015
15 Mayıs 2015
29 Mayıs 2015
Yarıyıl Tatili:
3
27.10.14
14.11.14 Çocuk Cerrahisi
2
27.10.14
Ortopedi ve
7 Kasım
Travmatoloji
3
17.11.14
05.12.14 Radyoloji
2
10.11.14
21.11.14 Beyin Cerrahi
2
17.11.14
28.11.14 Kulak Burun Boğaz H
3
10.11.14
28.11.14
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve
13.02.15
Hastalıkları
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve
17.04.15
Hastalıkları
3
27.10.14
14.11.14 Adli Tıp
2
27.10.14
07.11.14
Ortopedi ve
Travmatoloji
Ortopedi ve
Travmatoloji
3
16.03.15
03.04.15 Adli Tıp
2
16.03.15
Beyin Cerrahi
2
06.04.15
17.04.15 Kulak Burun Boğaz H
3
30.03.15
3
06.04.15
24.04.15 Radyoloji
2
30.03.15
10.04.15
Fiziksel Tıp ve Rehabil.
2
20.04.15
01.05.15 Klinik Farmakoloji
1
20.04.15
24.04.15 Kalp ve Damar Cerrahi
1
27.04.15
01.05.15 Göz Hastalıkları
2
13.04.15
24.04.15
Anesteziyoloji ve Rea.
2
04.05.15
15.05.15 Nöroloji
3
27.04.15
15.05.15 Seçmeli 1
1
04.05.15
08.05.15 Üroloji
3
27.04.15
15.05.15
Seçmeli 2
1
11.05.15
15.05.15
2
18.05.15
29.05.15 Acil Tıp
2
18.05.15
29.05.15
Acil Tıp
2
18.05.15
29.05.15 Acil Tıp
26.01.2015-06.02.2015
NOT: Her Stajın son gününde staj sınavı yapılacaktır.
2
18.05.15
29.05.15 Acil Tıp
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM VI
STAJLARI, SAATLERİ VE AKTS
S.N
Kodu
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
PED 601
ACL 601
DAH 601
HS 601
AH 601
KD 601
GEC601
PSİ 601
KAR 601
ÇERS 601
Stajın Adı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Acil Tıp
İç Hastalıkları
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Genel Cerrahi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kardiyoloji
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Seçmeli
TOPLAM
AKTS
Staj Süresi
(Ay/Hafta)
10
10
10
5
5
5
5
5
3
1
1
2 Ay
2 Ay
2 Ay
1 Ay
1 Ay
1 Ay
1 Ay
1 Ay
2 Hafta
1 Hafta
1 Hafta
60
12 Ay
NOT:
1- Her Stajın sonunda öğrenci yeterlilik sonucu verilir.
2- 4 ve 5. sınıflardaki tüm kısa süreli stajlardan bir staj seçilmelidir.
3- Öğrencilere her ne sebeple olursa olsun bir ay içinde 10'den fazla nöbet tutturulmayacaktır.
4- Aile Hekimliği stajı 14 saat teorik 26 saat uygulama ve diğer faaliyetler olacaktır
5)- İç Hastalıkları Stajında; öğrenciler rotasyonla 2 hafta Göğüs Hastalıkları stajı yapacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
550 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content