close

Enter

Log in using OpenID

A. Amaç B. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI

embedDownload
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ KURU TİP BATARYA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
A. Amaç
Bölge Müdürlüğümüze bağlı Özel Güvenlik Tesisleri ihtiyacı olan
malzemesinin alınmasıdır.12V/100AH (KURŞUN-ASİT) AKÜ
3.1)
Akü (Kuru tip)
Fatura tarihi itibarı ile üretim tarihi 10 ayı geçmiş ürünler RED edilecektir.
3.2) Akü gövdesinin tabanında, alt yüzeyinde; kabartma olarak yer alan üretim
tarihi bilgisi TERCİH edilecektir.
3.3) Akü gövdesinin üst yüzeyinde yada yan yüzeyinde, değiştirilemeyecek ve
tahrif edilemeyecek biçimde basılı olan, açık üretim tarihi bilgisi de KABUL
edilecektir.
3.4) Akü gövdesinde bulunmayan ya da kullanıcı tarafından anlaşılamayacak
şekilde kodlanmış olan, ya da kâğıt etiketlerde olan üretim tarihi bilgileri RED
edilecektir.
3.5)
Aküler 12V/100AH gücünde olmalıdır.
B. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI
 Muayene kabul tutanağının imzalandığı tarihten itibaren, malzemeler en az 2 (iki) yıl
yüklenicinin garantisi altında olacaktır. Bu süre içerisinde imalat ve montaj
hatalarından kaynaklanan arızalar için ihtiyaç duyulacak her türlü malzeme firma
tarafından ücretsiz verilmelidir.
 Tüm malzemeler sınıfının en kalitelisi olacaktır.
 Tüm teklifler KDV hariç; nakliye, işçilik, bağlantı vs. dâhil olacaktır.
 Teklif veren firmalar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
 Arızalı olan ürün tamirde kaldığı süre garanti süresine eklenecektir.
 Yüklenici güç kaynaklarını 12 (Oniki) ayda en az bir kere yerinde bakımını
yapacaktır. Yüklenici tarafından yapılan periyodik koruyucu bakım sonrası
tutanakları, bakım yapıldığı tarih itibariyle en geç 2 hafta içerisinde idareye teslim
edilecektir.
 Ambalajdan hasarlı veya bozuk çıkan malzemeler firmaya aittir. Hasarlı ve bozuk
çıkan her malzeme muayene ve denetim yapılmadan firma yetkilisine teslim edilecek
ve 7 (yedi) gün içerisinde yenisi ile değiştirilecektir.
 Herhangi bir ürün serisinin %20 ‘sinde aynı arızanın görülmesi durumunda yüklenici
bu ürünün tamamını bir üst modeliyle değiştirecektir. Yüklenici bu işlem için ek ücret
talep etmeyecektir.
 Yüklenici firma, teknik servise götürdüğü cihazı en geç 20 gün içerisinde arızası
giderilmiş olarak iade etmek ve kurulumunu yapmak zorundadır. Yurt dışına
gönderilen ürünler için bu süre en fazla 4 hafta olacaktır. Bu süre içerisinde de arıza
giderilememişse arızalı cihaz, aynı ya da eşdeğer ya da daha yüksek performans ve
özelliklere sahip İdarenin onayladığı yeni ürün ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.




Malzemeler ORİJİNAL, birebir uyumlu olacaktır.
Tüm malzemeler TSE standartlarına uygun olacaktır.
İthal malzemeler için ise uluslararası tanınmış standartlara uygunluk aranacaktır.
Parça kullanım yerine uygun olacak, kullanım yerinde ana malzeme ve diğer
parçalarla uyum sağlayacak, fonksiyonunu tam olarak yerine getirecektir.
 Yüklenici, teslim ettiği malın garanti süresi içerisinde evsafını kaybetmesi halinde,
evsafını kaybeden malı yenisi ile değiştirme garantisi verecektir.
 Bu şartnamede belirtilen malzemeler sınıfının en kalitelisi ve istenilen amaca en
uygunu olacaktır. Kullanılan malzemeler nihai mamulü etkileyebilecek her türlü
bozukluk ve uygunsuzluktan arındırılmış olacaktır.
 Arızalı ürünleri ile ilgili her türlü kargo masrafı yüklenici firmaya aittir.
C. MUAYENE ve KABUL ŞEKLİ
 Göz Muayenesi: Göz muayenesi normal gün ışığında numunelere bakılarak
yapılacaktır.
 Ölçü Muayeneleri: Uygun hassasiyette ölçü aleti kullanılarak yapılacaktır. Denetim ve
muayenelerde gerekli olabilecek malzeme, test cihazı, ölçü aleti ve takım avadanlık
firma tarafından temin edilecektir.
 Kontrol ve muayene sırasında tasarım, imalat hatası, montaj hatası gibi sebeplerle
meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur.
 Malzemelerin orijinal olduğu yüklenici tarafından belgelenecektir.
 Malzemenin Muayene ve kabul aşamasında Muayene Kabul komisyon tarafından
tespit edilemeyen fakat ürün kullanımı esnasında ortaya çıkabilecek eksik, kusurlu ve
orijinal olmayan (sahte), uyumlu olmayan malzemeler Garanti süresi bitse dahi
tüketimi yapılan son adet malzemenin bitim süresine kadar 7 (Yedi) gün içinde yenisi
ile değiştirilecektir. Yüklenici tarafından zamanında değiştirilmeyen malzemelerden
dolayı yüklenici firmaya, Müdürlüğümüz tarafından sonraki doğrudan temin ile ilgili
gelen teklifleri kabul edilmeyeceği ve yasaklı olduğuna dair tebliğ yazısı
gönderilecek. Tebliğ yazısı akabinde Müdürlüğümüzce söz konusu firmaya doğrudan
temin ile ilgili baraj bitimine kadar teklif alınmayacaktır.
 Tüm malzemeler 10 (on) iş günü içerisinde DSİ ILISU PROJESİ 16.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ AMBARINA eksiksiz olarak teslim edilecektir.
D. AMBALAJ VE ETİKETLEME
 Teklif edilen ürünler yeni, orijinal ambalajında, kalite kontrolü yapılmış, defosuz ve
hatasız olmalıdır.
 Ambalaj üzerinde malzemenin cinsi, adedi, üretim tarihi ile ilgili bilgiler yer almalıdır.
 Sağlanacak olan tüm ürünler eksiksiz çalışmak üzere İdarenin ön gördüğü üzere
konfigüre edilerek, işaretlenerek dokümante edilip teslim edilecektir.
 Tüm ürünler orijinal kutu ve Türkçe kullanım kılavuzları ile teslim edilecektir.

 Bu teknik şartname 2 (İki) sayfadan oluşmaktadır.
…. / … /2014
Okudum
Teklifimi Bu Şartlara Göre Verdim.
Kabul Ediyorum
İsim-Soyadı-Kaşe-İmza
DEVLET SU İŞLERİ ILISU PROJESİ 16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü
KURU TİP BATARYA MALZEME ALIMI
Teklif veren firma:
Firma e-mail adresi:
S.No
Malzeme/Hizmet adı
1
Kuru tip batarya (12 W 100 A 100 Hz.)
Birim
AD.
Miktarı
90
Tarih: …../….. / 20…..
Faks No:
Bir. Fiyatı
Tutarı
NOT1: KDV Hariç; Nakliye dahil olacaktır..
NOT2: Teklifimiz ekli teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz olduğunu taahhüt ediyoruz.
Firma Kaşesi
İmza
Yetkilinin Adı ve Soyadı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
455 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content