close

Enter

Log in using OpenID

2. Program Ders Planı (Yarıyıllık)

embedDownload
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑ Bölüm Seçin -‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑
Gönder
Grafik Tasarım -­ 1 . yarıyıl
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
141000000001101
Akademik ve Sosyal
Oryantasyon
Academic and Social
Orientation
1
0
0
1
0
1
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
210022400001105
Sanat ve Tasarım Tarihi
Art and Design History
3
0
0
3
3
6
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
310022000001101
Sosyal Bilimlere Giriş
Introduction to Social
Sciences
2
0
0
2
2
6
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
214000000001103
Desen I
Drawing I
2
2
0
4
3
5
TR
Programın
Temel
Dersleri
214000000001199
Mesleki Oryantasyon ve
Grafik Tasarıma Giriş
Professional Orientation
and Introduction to
Graphic Design
2
0
0
2
2
3
TR
Programın
Temel
Dersleri
211000000001111
Temel Sanat Eğitimi I
Basic Art I
2
2
0
4
3
5
TR
Programın
Temel
Dersleri
482000000001100
Bilgi Teknolojileri
Kullanımı
Information Technology
2
1
0
3
3
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
14
5
0
19
16
30
Ders Kod
AKTS Dili
Dersin
Kategorisi
Grafik Tasarım -­ 2 . yarıyıl
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
380000000001101
Hukukun Temelleri
Fundamentals of Law
2
0
0
2
2
5
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
222022300001108
Mitoloji
Mythology
2
0
0
2
2
6
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
214000000001104
Desen II
Drawing II
2
2
0
4
3
5
TR
Programın
Temel
Dersleri
211000000001112
Temel Sanat Eğitimi II
Basic Art II
2
2
0
4
3
6
TR
Programın
Temel
Dersleri
214000000001140
Tasarım Prensipleri
Principles of Design
2
0
0
2
2
4
TR
Fakülte
Dersleri
222000000001101
İngilizcede Eleştirel
Okuma ve Yazma (B1)
Critical Reading and
Writing in English (B1)
4
0
0
4
4
4
EN
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
14
4
0
18
16
30
Ders Kod
AKTS Dili
Dersin
Kategorisi
Grafik Tasarım -­ 3 . yarıyıl
Ders Kod
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
213031100001308
Görsel Algı
Visual Perception
3
0
0
3
3
AKTS Dili
6
TR
Dersin
Kategorisi
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
Programın
213000000001205
Baskıresim I
Printmaking I
1
2
0
3
2
6
TR
Programın
Temel
Dersleri
214048200001115
Bilgisayar Destekli Grafik
Tasarım
Computer Aided Graphic
Design
2
2
0
4
3
5
TR
Programın
Temel
Dersleri
214048200001203
İllüstrasyon
Illustration
1
2
0
3
2
5
TR
Programın
Temel
Dersleri
210022400001115
Sanat Teorisine Giriş
Introduction to Art Theory
2
0
0
2
2
4
TR
Fakülte
Dersleri
223000000001101
Türkçe Eleştirel Okuma
ve Yazma
Critical Reading and
Writing in Turkish
4
0
0
4
4
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
13
6
0
19
16
30
Grafik Tasarım -­ 4 . yarıyıl
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
224031300001132
Modern Dünyanın
Oluşumu
Making of The Modern
World
2
0
0
2
2
6
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
226021000001303
Estetik ve Sanat
Felsefesi
Aesthetics and Philosophy
of Art
2
0
0
2
2
6
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
211022600001202
Medya Sanatlarında
Araştırma Yöntemlerine
Giriş
Introduction to Doing
Research in Media Arts
2
0
0
2
2
6
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
213000000001206
Baskıresim II
Printmaking II
1
2
0
3
2
4
TR
Programın
Temel
Dersleri
214048200001116
Bilgisayar Destekli Grafik
Tasarım (İleri Düzey)
Computer Aided Graphic
Design (Advanced Level)
2
2
0
4
3
4
TR
Programın
Temel
Dersleri
224031300001101
Atatürk İlkeleri İnkilap
Tarihi ve Modern
Türkiye'nin Oluşumu
Principles of Ataturk and
Formation of Modern
Turkey
4
0
0
4
4
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
13
4
0
17
15
30
Ders Kod
AKTS Dili
Dersin
Kategorisi
Grafik Tasarım -­ 5 . yarıyıl
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
214000000001345
Etkileşimli Tasarım
Interactive Design
1
2
0
3
2
6
TR
Programın
Temel
Dersleri
214048200001251
Grafik Tasarım Atölye I
Graphic Design Studio I
1
3
0
4
3
6
TR
Programın
Temel
Dersleri
214048200001313
Sayısal Görüntü
Digital Imagery
3
0
0
3
3
6
TR
Programın
Temel
Dersleri
212022003121305
Çağdaş Sanat Kuramları
Theories of Contemporary
Art
2
0
0
2
2
4
TR
Fakülte
Dersleri
320000000001107
Genel İletişim
General Communication
2
0
0
2
2
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
345000000001390
Kalite Yönetim Sistemleri Quality Management
ve Standartları
Systems and Standards
2
0
0
2
2
4
TR
Ders Kod
AKTS Dili
Dersin
Kategorisi
Yetkinlik
Tamamlayıcı
345000000001390
ve Standartları
Systems and Standards
2
0
0
2
2
4
11
5
0
16
14
30
TR
Tamamlayıcı
Dersler
Grafik Tasarım -­ 6 . yarıyıl
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
214048200001209
Ambalaj Tasarımı
Packaging Design
1
2
0
3
2
6
TR
214048200001252
Grafik Tasarım Atölye II
Graphic Design Studio II
1
3
0
4
3
6
TR
Ders Kod
AKTS Dili
Dersin
Kategorisi
Programın
Temel
Dersleri
Programın
Temel
Dersleri
214048200001307
Tipografi
Typography
2
0
0
2
2
5
TR
Programın
Temel
Dersleri
100000000001401
Staj I
Internship I
0
0
0
0
0
5
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
210022003101403
Sanat Eseri Analizi
Critical Analysis of Art
Work
2
0
0
2
2
4
TR
Fakülte
Dersleri
313031200001114
Sivil Toplum Kuruluşları
Non Govermental
Organisations
2
0
0
2
2
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
8
5
0
13
11
30
Grafik Tasarım -­ 7 . yarıyıl
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
214048200001301
Grafik Tasarım Atölye III
Graphic Design Studio III
1
3
0
4
3
5
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
214048200001411
Hareketli Grafikler
Motion Graphics
3
0
0
3
3
5
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
214048200001303
İleri Bilgisayar Grafikleri I
Advanced Computer
Graphics I
1
2
0
3
2
5
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
213032204821103
Masaüstü Yayıncılık
Desktop Publishing
1
2
0
3
2
5
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
214000000001401
Sanat ve Tasarım
Projesi
Art and Design Project
0
2
0
2
2
6
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
380034000001312
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Hukuku
Labor and Social Security
Law
2
0
0
2
2
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
8
9
0
17
14
30
Ders Kod
AKTS Dili
Dersin
Kategorisi
Grafik Tasarım -­ 8 . yarıyıl
Ders Kod
214000000001408
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
Bireysel Tasarım
Raporları
Individual Design Reports
2
0
0
2
2
AKTS Dili
5
TR
Dersin
Kategorisi
Programın
Uzmanlık
Dersleri
214000000001402
Grafik Tasarım Bitirme
Çalışması
Graduation Project of
Graphic Design
0
2
0
2
4
7
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
214048200001304
İleri Bilgisayar Grafikleri
II
Advanced Computer
Graphics II
1
2
0
3
2
5
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
100000000001402
Staj II
Internship II
0
0
0
0
0
5
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
345000000001103
Girişimcilik
Entrepreneurship
2
0
0
2
2
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
345000000001418
Proje Yönetimi
Project Management
2
0
0
2
2
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
7
4
0
11
12
30
T
U
L
Genel Toplam :
Toplam Toplam AKTS
Saat
Kredi
88 42 0 130
114 240
Açıklama
T = Teorik saat (Sınıf Dersi)
U = Uygulama saat (Problem çözme, rol oynama, sahne çalışması, atölye, iş yeri / klinik uygulama, özel bilgisayar
laboratuvarlarında yapılan yazılım ve paket program öğrenme amaçlı uygulamalar, staj, arazi çalışması, bitirme çalışması
-­ proje danışmanlığı, asistan destekli uygulamalar)
L = Laboratuvar saat (Deney, gözlem sonuçlarını raporlama içeren özel donanımla yapılan faaliyetler)
Derslerin yazım renklerine ilişkin kategoriler aşağıdaki gibidir:
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Programın Temel Dersleri
Programın Uzmanlık Dersleri
Fakülte Dersleri
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
Seçimlik dersler italik karakterler ile yazılmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
427 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content