close

Enter

Log in using OpenID

2. Program Ders Planı (Yarıyıllık)

embedDownload
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑ Bölüm Seçin -‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑
Gönder
Sinema ve Televizyon (ENG) -­ 1 . yarıyıl
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
141000000001101
Akademik ve Sosyal
Oryantasyon
Academic and Social
Orientation
1
0
0
1
0
1
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
210022400001105
Sanat ve Tasarım
Tarihi
Art and Design History
3
0
0
3
3
6
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
310022000001101
Sosyal Bilimlere Giriş
Introduction to Social
Sciences
2
0
0
2
2
6
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
213032004821105
Görüntü I
Cinematography I
3
0
0
3
3
6
EN
Programın
Temel
Dersleri
213000000001199
Mesleki Oryantasyon
ve Sinema ve
Televizyona Giriş
Professional Orientation
and Introduction to
Cinema and Television
2
0
0
2
2
3
TR
Programın
Temel
Dersleri
482000000001100
Bilgi Teknolojileri
Kullanımı
Information Technology
2
1
0
3
3
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
320000000001107
Genel İletişim
General Communication
2
0
0
2
2
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
15
1
0
16
15
30
Ders Kod
AKTS Dili
Dersin
Kategorisi
Sinema ve Televizyon (ENG) -­ 2 . yarıyıl
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
380000000001101
Hukukun Temelleri
Fundamentals of Law
2
0
0
2
2
5
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
224031300001132
Modern Dünyanın
Oluşumu
Making of The Modern
World
2
0
0
2
2
6
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
213000000001101
Senaryo
Scriptwriting
2
1
0
3
3
6
EN
Programın
Temel
Dersleri
213000000001102
Ses
Sound
2
1
0
3
3
5
EN
Programın
Temel
Dersleri
214000000001140
Tasarım Prensipleri
Principles of Design
2
0
0
2
2
4
TR
Fakülte
Dersleri
222000000001101
İngilizcede Eleştirel
Okuma ve Yazma (B1)
Critical Reading and
Writing in English (B1)
4
0
0
4
4
4
EN
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
14
2
0
16
16
30
Ders Kod
AKTS Dili
Dersin
Kategorisi
Sinema ve Televizyon (ENG) -­ 3 . yarıyıl
Ders Kod
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
213031100001308
Görsel Algı
Visual Perception
3
0
0
3
3
AKTS Dili
6
TR
Dersin
Kategorisi
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
Programın
213032000001103
Film Yönetimi I
Film Directing I
2
2
0
4
3
6
EN
Programın
Temel
Dersleri
213032004821205
Görüntü II
Cinematography II
3
0
0
3
3
5
EN
Programın
Temel
Dersleri
213022403201209
Sinema Tarihi
History of Cinema
2
0
0
2
2
5
EN
Programın
Temel
Dersleri
210022400001115
Sanat Teorisine Giriş
Introduction to Art Theory
2
0
0
2
2
4
TR
Fakülte
Dersleri
223000000001101
Türkçe Eleştirel
Okuma ve Yazma
Critical Reading and
Writing in Turkish
4
0
0
4
4
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
16
2
0
18
17
30
Sinema ve Televizyon (ENG) -­ 4 . yarıyıl
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
211022600001202
Medya Sanatlarında
Araştırma
Yöntemlerine Giriş
Introduction to Doing
Research in Media Arts
2
0
0
2
2
6
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
222022300001108
Mitoloji
Mythology
2
0
0
2
2
6
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
213034003201104
Film Yapımı I
Film Production I
2
2
0
4
3
5
EN
Programın
Temel
Dersleri
213048203201106
Kurgu I
Editing I
2
1
0
3
3
5
EN
Programın
Temel
Dersleri
210022003101403
Sanat Eseri Analizi
Critical Analysis of Art
Work
2
0
0
2
2
4
TR
Fakülte
Dersleri
224031300001101
Atatürk İlkeleri İnkilap
Tarihi ve Modern
Türkiye'nin Oluşumu
Principles of Ataturk and
Formation of Modern
Turkey
4
0
0
4
4
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
14
3
0
17
16
30
Ders Kod
AKTS Dili
Dersin
Kategorisi
Sinema ve Televizyon (ENG) -­ 5 . yarıyıl
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
213000000001321
Aydınlatma Teknikleri
Lighting Techniques
3
0
0
3
3
6
EN
Programın
Temel
Dersleri
213048200001240
Dijital Görüntü İşleme
Teknikleri
Digital Image Processing
Techniques
2
1
0
3
3
6
EN
Programın
Temel
Dersleri
213032000001203
Film Yönetimi II
Film Directing II
2
2
0
4
3
6
EN
Programın
Temel
Dersleri
213031203201407
Türk Sineması
Turkish Cinema
2
0
0
2
2
4
EN
Programın
Temel
Dersleri
212022003121305
Çağdaş Sanat
Kuramları
Theories of Contemporary
Art
2
0
0
2
2
4
TR
Fakülte
Dersleri
345000000001390
Kalite Yönetim
Sistemleri ve
Standartları
Quality Management
Systems and Standards
2
0
0
2
2
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
Ders Kod
AKTS Dili
Dersin
Kategorisi
Standartları
Dersler
13
3
0
16
15
30
Sinema ve Televizyon (ENG) -­ 6 . yarıyıl
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
226021000001303
Estetik ve Sanat
Felsefesi
Aesthetics and Philosophy
of Art
2
0
0
2
2
6
TR
Bilimsel
Hazırlık
Dersleri
213022003201313
Film Kuramı
Film Theory
2
0
0
2
2
5
EN
Programın
Temel
Dersleri
213034003201204
Film Yapımı II
Film Production II
2
2
0
4
3
5
EN
Programın
Temel
Dersleri
213048203201206
Kurgu II
Editing II
2
1
0
3
3
5
EN
Programın
Temel
Dersleri
100000000001401
Staj I
Internship I
0
0
0
0
0
5
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
313031200001114
Sivil Toplum
Kuruluşları
Non Govermental
Organisations
2
0
0
2
2
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
10
3
0
13
12
30
Ders Kod
AKTS Dili
Dersin
Kategorisi
Sinema ve Televizyon (ENG) -­ 7 . yarıyıl
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
213032200001405
Belgesel Film Yönetimi
Documentary Film
Directing
2
0
0
2
2
5
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
213022003201307
Film Analizi ve
Eleştirisi
Film Analysis and Criticism
2
0
0
2
2
5
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
213000000001201
İleri Senaryo
Advanced Scenario
2
0
0
2
2
5
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
213032200001403
Kurmaca Film
Yönetimi ve Proje
Geliştirme
Fiction Film Directing
Project
0
2
0
2
2
6
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
213000000001307
Televizyonda Yapım
ve Yönetim I
Producing and Directing
Television I
2
1
0
3
3
5
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
380034000001312
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Hukuku
Labor and Social Security
Law
2
0
0
2
2
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
10
3
0
13
13
30
Ders Kod
AKTS Dili
Dersin
Kategorisi
Sinema ve Televizyon (ENG) -­ 8 . yarıyıl
Ders Kod
Türkçe Adı
İngilizce Adı
T
U
L
Toplam
Saat
Kredi
Sanat Yönetimi
Art Directing
2
0
0
2
2
AKTS Dili
Dersin
Kategorisi
Programın
213000000001211
5
TR
Uzmanlık
Dersleri
213032000001490
Sinema ve Televizyon
Bitirme Çalışması
Graduation Project of
Cinema and TV
0
2
0
2
4
7
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
100000000001402
Staj II
Internship II
0
0
0
0
0
5
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
213000000001308
Televizyonda Yapım
ve Yönetim II
Producing and Directing
Television II
2
1
0
3
3
5
TR
Programın
Uzmanlık
Dersleri
345000000001103
Girişimcilik
Entrepreneurship
2
0
0
2
2
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
345000000001418
Proje Yönetimi
Project Management
2
0
0
2
2
4
TR
Yetkinlik
Tamamlayıcı
Dersler
8
3
0
11
13
30
T
U
L
Genel Toplam :
Toplam Toplam AKTS
Saat
Kredi
100 20 0 120
117 240
Açıklama
T = Teorik saat (Sınıf Dersi)
U = Uygulama saat (Problem çözme, rol oynama, sahne çalışması, atölye, iş yeri / klinik uygulama, özel bilgisayar
laboratuvarlarında yapılan yazılım ve paket program öğrenme amaçlı uygulamalar, staj, arazi çalışması, bitirme çalışması
-­ proje danışmanlığı, asistan destekli uygulamalar)
L = Laboratuvar saat (Deney, gözlem sonuçlarını raporlama içeren özel donanımla yapılan faaliyetler)
Derslerin yazım renklerine ilişkin kategoriler aşağıdaki gibidir:
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Programın Temel Dersleri
Programın Uzmanlık Dersleri
Fakülte Dersleri
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
Seçimlik dersler italik karakterler ile yazılmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
431 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content