close

Enter

Log in using OpenID

16 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Hakkında Bakanlar

embedDownload
İstanbul YMM Odası Sicil No : 1442, Mühür No : 1372
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Sümer Sok. Sümko Sitesi
M 7 B Blok Kat:4 Daire:20 34734 Kadıköy / İSTANBUL
Tel : +90 216 362 11 43 pbx Faks : +90 216 362 11 45
Web : www.ymmosmanokur.com.tr
e-mail : [email protected]
SİRKÜLER RAPOR
Sirküler Tarihi : 28.03.2014
Sirküler No
: 2014 / 16
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ
OLACAK ŞİRKETLER HAKKINDA
BAKANLAR KURULU KARARI
Bilindiği üzere 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tek başına
veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile Karara
ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler bağımsız denetime tabidir;
a) Aktif toplamı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası ,
b) Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü Türk Lirası ,
c) Çalışan sayısı beşyüz ve üstü .
Bu karar 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer taraftan 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/5973 sayılı
BKK ile 2012/4213 sayılı BKK ile belirlenen bağımsız denetime tabi olma ölçütleri değiştirilmiştir.
Söz konusu Karar uyarınca 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere tek başına veya bağlı
ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler bağımsız denetime
tabi olacaklardır;
a) Aktif toplamı Aktif toplamı yetmişbeşmilyon ve üstü Türk Lirası ,
b) Yıllık net satış hasılatı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası ,
c) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üstü ,
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımla,
Osman OKUR
Yeminli Mali Müşavir
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
179 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content