close

Enter

Log in using OpenID

Cem Sinan GUZEL/Gümrük Müşaviri(Customs Consultant)

embedDownload
YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
Cem Sinan GUZEL/Gümrük Müşaviri(Customs Consultant)
YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ -2014
TESPİT
KODU
TESPİT KONUSU
2014
YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ -2015
TESPİT
KODU
12.450
TL
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu
Başına
AN1
9.960
TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu
Başına
AN1
AN3
6.500
TL
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu
Başına
AN2
10.000 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına
6.225
TL
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu
Başına
6.500
TL
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu
Başına
4.980
TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu
Başına
AN3
4.980
TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu
Başına
6.500
TL
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu
Başına
AN4
9.280 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına
6.225
TL
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu
Başına
4.980
TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu
Başına
0-3000 m2/m3 olanlar
AN7
AN5
4.075 TL (aylık)
6.500
TL
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu
Başına
TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu5.400
Başına
0-3000 m2/m3 olanlar
4.480 TL (aylık)
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında 6.225
olanlarTL (aylık)
6.850 TL (aylık)
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar
9.000
TL (aylık)
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında
olanlar
TL (aylık)
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında9.900
olanlar
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin beşinci fıkrası
kapsamına giren eşyanın gümrük
gözetiminin sonlandırılmasının
tespit işlemleri
AN6
Her bir
beyanname için
13 TL
Genel Antrepo
12.450 TL (Yıllık)
Özel Antrepo
6.225 TL (Yıllık)
0-3000 m2/m3 olanlar
4.300 TL (aylık)
AN7
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar
13.700 TL (aylık)
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin beşinci fıkrası
kapsamına giren eşyanın gümrük
gözetiminin sonlandırılmasının
tespit işlemleri
Her bir
beyanname için
14 TL
Genel Antrepo
13.700 TL (Yıllık)
Özel Antrepo
6.850 TL (Yıllık)
0-3000 m2/m3 olanlar
4.700 TL (aylık)
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında 6.790
olanlarTL (aylık)
7.450 TL (aylık)
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar
10.000
TL (aylık)
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında
olanlar
11.000
TL (aylık)
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında
olanlar
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar 13.580 TL (aylık)
AN8
TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu5.400
Başına
10.000 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar 12.450 TL (aylık)
AN6
TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu5.400
Başına
10.000 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına
6.225
TL
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu
Başına
AN5
TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu5.400
Başına
9.280 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına
9.280 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına
AN4
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu10.000
BaşınaTL
20.000 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına
6.225
TL
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu
Başına
4.980
TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu
Başına
2015
13.500
TL
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu
Başına
18.675 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına
AN2
TESPİT KONUSU
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin beşinci fıkrası
Her bir
kapsamına giren eşyanın gümrük beyanname için 13
gözetiminin sonlandırılmasının
TL
tespit işlemleri
Tespit Sözleşmesi Başına
620 TL (yıllık)
AN8
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar
14.900 TL (aylık)
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci
maddesinin beşinci fıkrası
kapsamına giren eşyanın gümrük
gözetiminin sonlandırılmasının
tespit işlemleri
Her bir
beyanname için
14 TL
Tespit Sözleşmesi Başına
680 TL (yıllık)
AN9
Antrepo içerisinde yapılan
elleçleme işlemine ilişkin olarak
düzenlenecek her bir tespit
raporu başına
Antrepo dışında yapılacak
elleçleme faaliyetleri için
düzenlenecek her bir tespit
raporu başına
Antrepo dışında yapılan
elleçleme faaliyetlerinde
elleçleme işleminin
tamamlanmadığı durumlarda
aylık bazda düzenlenecek her bir
tutanak başına
Antrepo içerisinde yapılan
elleçleme işlemine ilişkin olarak
düzenlenecek her bir tespit raporu
başına
Antrepo dışında yapılacak
elleçleme faaliyetleri için
düzenlenecek her bir tespit raporu
başına
60 TL
125 TL
AN9
55 TL
Tespit raporları için ödenecek
Tarafların
ücretlerin aylık 6.200 TL'yi aştığı anlaşmasıyla
durumlarda
belirlenecek tutar
GC1
NK1
Tespit Raporu Başına
Tespit Raporu Başına
620 TL’den az
olmamak üzere
62.000 TL'ye
kadar CIF
kıymetin yüzde
2’si, 62.000 TL'yi
aşan izinlerde ise
aşan kısma ait
CIF kıymetin
onbinde 1'i,
toplam ücretin
6.200 TL’yi
geçmesi
durumunda
tarafların
anlaşmasıyla
belirlenecek tutar
Her bir ay
itibariyla
düzenlenecek olan
ilk rapor için
1.810 TL olmak
üzere, sonraki her
bir rapor için 620
TL., ay içerisinde
düzenlenen rapor
sayısının beş adedi
aşması halinde bu
hesaplama
yöntemiyle elde
edilecek tutar.
GC1
NK1
Antrepo dışında yapılan elleçleme
faaliyetlerinde elleçleme işleminin
tamamlanmadığı durumlarda aylık
bazda düzenlenecek her bir tutanak
başına
65 TL
140 TL
60 TL
Tespit raporları için ödenecek
ücretlerin aylık 6.200 TL'yi aştığı
durumlarda
Tarafların
anlaşmasıyla
belirlenecek
tutar
Tespit Raporu Başına
650 TL’den az
olmamak üzere
65.000 TL'ye
kadar CIF
kıymetin yüzde
2’si, 65.000
TL'yi aşan
izinlerde ise
aşan kısma ait
CIF kıymetin
onbinde 1'i,
toplam ücretin
6.800 TL’yi
geçmesi
durumunda
tarafların
anlaşmasıyla
belirlenecek
tutar(içerik
değişti)
Tespit Raporu Başına
Her bir ay
itibariyla
düzenlenecek
olan ilk rapor
için 1.900 TL
olmak üzere,
sonraki her bir
rapor için 650
TL., ay
içerisinde
düzenlenen
rapor sayısının
beş adedi aşması
halinde bu
hesaplama
yöntemiyle elde
edilecek tutar.
Tespit Raporu Başına
1.245 TL’den az
olmamak üzere
CIF kıymetin
onbinde 5’i
Tespit Raporu Başına
3.050 TL’den az
olmamak üzere
CIF kıymetin
onbinde 5’i
GK1
Tespit Raporu Başına
1.245 TL’den az
olmamak üzere
124.500 TL'ye
kadar CIF
kıymetin yüzde
2'si,124.500 TL'yi
aşan izinlerde ise
her ilave 124.500
TL için aşan
kısma ait CIF
kıymetin binde 5’i
AT1
AT1 tespit kodu çerçevesinde
yapılacak tespit işlemlerinde
belge başına
EU2
Tespit Raporu Başına
DR1
GC2
OK1
SK1
INF4
ZD1
Tespit Raporu Başına
1.350 TL’den az
olmamak üzere
CIF kıymetin
onbinde 5’i
Tespit Raporu Başına
3.300 TL’den az
olmamak üzere
CIF kıymetin
onbinde 5’i
GK1
Tespit Raporu Başına
1.350 TL’den az
olmamak üzere
CIF kıymetin
binde
5'si,toplam
ücretin 5.500 TL
geçmesi
durumunda
aşan kısmın
tarafların
anlaşması
ile((İçerik
Değişti)
1.245 TL
AT1
AT1 tespit kodu çerçevesinde
yapılacak tespit işlemlerinde belge
başına
1.350 TL
2.490 TL
EU2
Tespit Raporu Başına
2.700 TL
A Sınıfı ve B Sınıfı Onaylanmış
Kişi Statüsü Belgeleri başvuru
dosyalarının ön incelemesine
ilişkin tespit işlemi
1.350 TL
DR1
GC2
A Sınıfı ve B Sınıfı Onaylanmış
Kişi Statüsü Belgeleri başvuru
dosyalarının ön incelemesine
ilişkin tespit işlemi
1.245 TL
C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü
Belgesi başvurusu dosyasının ön
incelemesine ilişkin tespit işlemi
745 TL
C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü
Belgesi başvurusu dosyasının ön
incelemesine ilişkin tespit işlemi
800 TL
Tespit Sözleşmesi Başına
560 TL
Tespit Sözleşmesi Başına
600 TL
Sonradan kontrol talebinin
birden fazla belge içermesi
durumunda ilave her belge başına
55 TL
Sonradan kontrol talebinin birden
fazla belge içermesi durumunda
ilave her belge başına
60 TL
Kısa dönem tedarikçi beyanlarının
ilgili mevzuatları çerçevesinde
kontrolleri için belge başına
1.350 TL
Uzun dönem tedarikçi beyanlarının
ilgili mevzuatları çerçevesinde
kontrolleri için belge başına
6.800 TL
Kısa dönem tedarikçi
beyanlarının ilgili mevzuatları
çerçevesinde kontrolleri için
belge başına
Uzun dönem tedarikçi
beyanlarının ilgili mevzuatları
çerçevesinde kontrolleri için
belge başına
Tespit Raporu Başına
OK1
SK1
1.245 TL
INF4
6.225 TL
680 TL
ZD1
Tespit Raporu Başına
730 TL
Tespit Sözleşmesi Başına
BD1
TK1
560 TL
Tespit Sözleşmesi Başına
600 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı
birden fazla beyannamede
düzeltme yapılması durumunda
30 adete kadar ilave her
beyanname başına
110 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı
birden fazla beyannamede
düzeltme yapılması durumunda 30
adete kadar ilave her beyanname
başına
120 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı
beyanname sayısı 30 adeti aştığı
durumlarda aşan kısım için
Tarafların
anlaşmasıyla
belirlenecek tutar
Tespit Sözleşmesi Başına
BD1
550 TL'den az
olmamak üzere
gerçekleşen
ithalat ve ihracat
tutarları
toplamının binde
1'i, toplam
ücretin 5.000
TL’yi geçmesi
durumunda aşan
kısım için
tarafların
anlaşmasıyla
belirlenecek tutar
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı
beyanname sayısı 30 adeti aştığı
durumlarda aşan kısım için
TK1
Tespit Sözleşmesi Başına
Tarafların
anlaşmasıyla
belirlenecek
tutar
550 TL'den az
olmamak üzere
gerçekleşen
ithalat ve
ihracat tutarları
toplamının
binde 1'i,
toplam ücretin
5.000 TL’yi
geçmesi
durumunda
aşan kısım için
tarafların
anlaşmasıyla
belirlenecek
tutar(Değişmedi
)
A TABLOSU
700 TL (aylık)
00 TL (Yıllık)
000 TL (aylık)
900 TL (aylık)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
170 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content