close

Enter

Log in using OpenID

2014 ÖSYS VE 2014 DGS İLE KAYIT HAKKI KAZANIP KAYIT

embedDownload
2014 ÖSYS VE 2014 DGS İLE KAYIT HAKKI KAZANIP KAYIT
YAPTIRAMAYAN ADAYLARIN DİKKATİNE
2014 ÖSYS ve 2014 DGS sonucunda yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanan
ancak çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramayan öğrencilerin 10 Ekim 2014 Cuma günü mesai
bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları halinde kontenjana
bakılmaksızın kayıtlarının yapılmasına, bu tarihten sonra başvuran adaylara işlem
yapılmamasına karar verilmiştir.
Öğrenciler aşağıda belirtilen evraklarla birlikte en geç 10 Ekim 2014 tarihine kadar
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni
tarihli mezuniyet belgesi ve 3 adet onaysız fotokopisi
2- Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı
diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan
mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların
diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
3- Adayın ÖSYS Yerleştirme belgesinin internet çıktısı
4- Nüfus cüzdanının arkalı önlü onaysız fotokopisi
5- 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
6- Birinci öğretim öğrencileri katkı payı ücretleri Devlet tarafından karşılanmaktadır.
Sadece ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücreti yatıracaktır. Bu nedenle yalnız ikinci
öğretim öğrencileri öğrenim ücreti yatırdıklarına dair dekontu/belgeyi kayıtta ibraz
edecektirler. İkinci Öğretim Öğrencileri öğrenim ücretini Vakıflar Bankasının yurt
içindeki tüm şubelerinde TC Kimlik Numaralarıyla yatıracaklardır.
7- Yükseköğretim Kurumlarında aynı anda iki ön lisans programında ya da aynı anda iki
lisans programında öğrenime devam edilemez. Ancak, aynı anda lisans ve ön lisans ya
da ön lisans ve lisans programına devam edebilir. Bu durumdaki öğrencinin, kayıtlı
olduğu üniversiteden yeni tarihli öğrenci belgesi ve lise diplomasının aslı gibidir
onaylı belgesini ibraz etmeleri halinde kayıt yapabileceklerdir.
8- Erkek adaylar Askerlik Şubelerinden alacağı Askerlik Durum Belgesi
9- Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı
bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2- Belgesi eksik olanların kaydı yapılmaz.
3- Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan adaylar hiçbir hak iddia edemezler.
NOT : İkinci öğretim ücretlerini Vakıflar Bankasından TC numaraları ile yatıramayan öğrenciler
TR080001500158007296809375 (Vakıfbank Tunceli Şubesi) nolu hesaba adı soyadı, bölümü
ve TC numarasını belirterek harç ücretini yatırıp dekontlarını gerekli belgelerle birlikte kayıt
esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.
İKİNCİ ÖĞRETİM KATKI(HARÇ) MİKTARLARI
FAKÜLTE YÜKSEKOKUL ADI
1. TAKSİT
Mühendislik Fakültesi(İ.Ö.)
764,50
Su Ürünleri Fakültesi(İ.Ö.)
962
İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi(İ.Ö.)
577,50
Edebiyat Fakültesi(İ.Ö)
513,50
Meslek Yüksekokullar(İ.Ö.)
385
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
309 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content