close

Enter

Log in using OpenID

2014 ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA

embedDownload
2014 ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA
BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME
SONUÇLARINA GÖRE TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM
PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERE KAYIT
DUYURUSU
2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan
Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme sonuçlarına
göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversitemiz Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığında 1-5 Aralık 2014 tarihleri arasında sabah 08:00-12:00 saatleri
arasında öğlenden sonra 13:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan
adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde
üniversitemize başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt
işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni
tarihli mezuniyet belgesi ve 3 adet onaysız fotokopisi
2- Adayın ÖSYM Yerleştirme belgesinin internet çıktısı
3- Nüfus cüzdanının arkalı önlü onaysız fotokopisi
4- 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
5- Birinci öğretim öğrencileri katkı payı ücretleri Devlet tarafından karşılanmaktadır.
Sadece ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücreti yatıracaktır. Bu nedenle yalnız ikinci
öğretim öğrencileri öğrenim ücreti yatırdıklarına dair dekontu/belgeyi kayıtta ibraz
edecektirler. İkinci Öğretim Öğrencileri öğrenim ücretini 1-5 Eylül 2014 tarihleri
arasında
Vakıflar
Bankasının
yurt
içindeki
tüm
şubelerinde
TR080001500158007296809375 (Vakıfbank Tunceli Şubesi) no lu hesaba adı soyadı,
bölümü ve TC Kimlik numarasını belirterek harç ücretini yatırıp dekontlarıyla kayıt
bürosuna gelerek kayıtlarını yapacaklardır. (Mühendislik Fakültesi ikinci Öğretim harç
miktarı 764,50 TL)
6- Erkek adaylar Askerlik Şubelerinden alacağı Askerlik Durum Belgesi
7- Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı
bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2- Belgesi eksik olanların kaydı yapılmaz.
3- Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan adaylar hiçbir hak iddia edemezler.
4- Kayıt tarihinden önce öğrencilere herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
5- Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran öğrenci hakkında gerekli
yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
342 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content