close

Enter

Log in using OpenID

bina turları talimatı - Orhaneli Devlet Hastanesi

embedDownload
BİNA TURLARI TALİMATI
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
TSY.TL.07
Yayın Tarihi
23.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
0
Sayfa Sayısı
1/1
1.0 AMAÇ: Tesis Yönetimi ve Güvenliği kapsamında hastane üst yönetimi tarafından hastanedeki işleyişin denetimi,
aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla bina turlarının yapılması.
2.0 KAPSAM: Orhaneli İlçe Devlet Hastanesinde tüm bina, bahçe ve otoparkları kapsar.
3.0 SORUMLULAR
İdari Mali İşler Müdürü
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Kalite Yönetim Direktörü
KaliteYönetim Birimi Üyesi
Sivil Savunma Sorumlusu
Teknik Birim Sorumlusu ve Başhekim’in önerdiği diğer personel.
4.0 FAALİYET AKIŞI:
4.1.Hastanemizde belirlenen sorumlular tarafından 3 ayda bir bina turu yapılmaktadır.
4.2.Yapılan her denetim sırasında Bina Turları Formu(YÖN.FR.69)doldurulur.
4.3.Bina Turları Formu içeriğinde yer alan her bilgi eksiksiz olarak doldurulduktan sonra sorun basit ve yerinde
çözülebiliyor ise ilgililer bilgilendirilerek çözülür.
4.4.Konuyla ilgili olarak tespit edilen sorun büyük zaman ve maliyet gerektiriyor ise DÖF açılır ve takibi sağlanır.
4.5.Bulunan uygunsuzluklar tura katılanlar tarafından Bina Turları Formu’da
bulunan düzeltici faaliyet kısmına
yapılacakları kaydeder. Ardından Bina Turları Formu ‘nu kalite birimine teslim eder.
4.6. Kalite birimine teslim edilen Bina Turları Formu’ndaki düzeltici faaliyet, kalite birimi çalışanları tarafından
Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu’na aktarılır ve uygunsuzluklar için gerekli iyileştirmelerin yapılıp yapılmadığı kalite
birimi tarafından takibe alınır.
5.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR
(YÖN.TL.69)Bina Turları Formu
(YÖN.FR.11) Düzenleyici Önleyici Faliyet Formu
6.0 DAĞITIM
Bina Turlarına Katılan Personel
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
359 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content