close

Enter

Log in using OpenID

İkili Anlaşmalar

embedDownload
İKİLİ ANLAŞMA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜNİVERSİTELER
Üniversite Adı
*Panstwowa Wyzsza Szkola
Wschodnioeuropejska w Przamyslu
(1st)
Panstwowa Wyzsza Szkola
*Wschodnioeuropejska w Przamyslu
(1st)
*Panstwowa Wyzsza Szkola
Wschodnioeuropejska w Przamyslu
(1st)
*Escuela de Arte Y Superior de Diseno
y de Burgos (1st)
*Gdansk School of Banking (1st)
*Gdansk School of Banking (1st, 2nd)
*Gdansk School of Banking (1st)
*University of Bucharest (1st, 2nd)
*University of Bucharest (1st)
*University of Bucharest (1st)
*Universitad de Castilla la Mancha (1st)
Ülke Adı
Anlaşma
Yapılan
Bölüm
Gidecek
Öğrenci
Sayısı
Gelecek
Öğrenci
Sayısı
Gidecek
Öğretim
Elemanı Sayısı
Eğitim
Ders
Alma
verme
Gelecek
Öğretim
Elemanı Sayısı
Eğitim
Ders
Alma verme
İdari
personel/Erasmus
Ofis Çalışanı
Gelen
Giden
Polonya
İngiliz Dil
Bilim
4
4
4
4
4
4
-
-
Polonya
Uls. İlşkiler
4
4
4
4
4
4
-
-
Polonya
Tarih
4
4
4
4
4
4
-
-
İspanya
2
2
2
2
2
2
-
-
Polonya
Polonya
Polonya
Romanya
Romanya
Romanya
İspanya
Moda
Tasarımı
İşletme
İktisat
Turizm
Tarih
PDR
İşletme
Tıp
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
İspanya
İktisat
2
2
1
1
1
1
1
1
Slovakya
İşletme
2
2
2
2
2
2
2
2
Portekiz
Hemşirelik
2
2
2
2
2
2
2
2
Avusturya
Eğitim/ilköğr
2
2
2
2
2
2
-
-
Bulgaristan
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
*St. Cyril & St. Methodius University
Veliko Turnova (1st)
Bulgaristan
İşletme
2
2
2
2
2
2
2
2
*Instituto Politecnico do Cavado e do
Portekiz
İşletme
2
2
2
2
2
2
2
2
*Universitad de Castilla la Mancha (1st)
*Slovak University of Agrıculture in
Nitra (1st)
*Escola Superior de Enfermagem S
José de Cluny (1st)
*Paedagogische Hochschule In
Kaernten (1st, 2nd)
*St. Cyril & St. Methodius University
Veliko Turnova
Ave (IPCA) (1st)
**Uniwersiytet Im. Adama
Mickiewicza (1st)
**Uniwersiytet Im. Adama
Mickiewicza (1st)
*Uniwersiytet Im. Adama Mickiewicza
(1st, 2nd)
***Ostravska Univerzita V Ostrave
(1st)
*Wyzsza Szkola Handlowa W
Radomiu (1st)
*Wyzsza Szkola Handlowa W
Radomiu (1st)
*Wyzsza Szkola Handlowa W
Radomiu (1st, 2nd)
*Wyzsza Szkola Handlowa W
Radomiu (1st)
*Wyzsza Szkola Handlowa W
Radomiu (1st, 2nd)
*Banat Universty Of Agricultural
Science and Veterinary Medicine
(1st, 2nd)
*Banat Universty Of Agricultural
Science and Veterinary Medicine
(1st)
*Banat Universty Of Agricultural
Science and Veterinary Medicine
(1st, 2nd)
*Banat Universty Of Agricultural
Science and Veterinary Medicine
*Banat Universty Of Agricultural
Science and Veterinary Medicine
*Banat Universty Of Agricultural
Science and Veterinary Medicine
*Banat Universty Of Agricultural
Science and Veterinary Medicine
*Ovidus” University of Constanta (1st)
Polonya
Coğrafya
2
2
-
-
-
-
-
-
Polonya
Turizm
2
2
-
-
-
-
-
-
Polonya
Fizik
2
2
1
1
1
1
-
-
Çek
Cumhuriyeti
Tıp
2
2
1
1
1
1
-
-
Polonya
Uluslararası
İlişkiler
4
4
4
4
3
3
3
3
Polonya
İşletme
4
4
4
4
3
3
3
3
Polonya
Eğitim
4
4
4
4
3
3
3
3
Polonya
Bilgisayar
B/Enformatik
4
4
4
4
3
3
3
2
Polonya
İktisat
4
4
4
4
3
3
3
3
Romanya
Eğitim
2
2
2
2
-
2
-
-
Romanya
İşletme
2
2
2
2
-
2
-
-
Romanya
İktisat
2
2
2
2
-
2
-
-
Romanya
Biyoloji
2
2
2
2
-
2
-
-
Romanya
Yabancı
Diller
-
-
-
2
-
2
-
-
Romanya
Fizik
-
-
-
2
-
2
-
-
Romanya
Matematik
-
-
-
2
-
2
-
-
Romanya
Eğitim
4
4
2
2
2
2
-
-
*Ovidus” University of Constanta (1st)
Comenius University in Bratislava
(1st, 2nd)
*Klaipeda State College (1st)
*Klaipeda State College (1st)
*Klaipeda State College (1st)
**Mondragon Universitatea (1st, 2nd)
**Stopanska Akademia “D.A. Tsenov”
(1st, 2nd)
**Stopanska Akademia “D.A. Tsenov”
(1st)
*University of Ioannina (1st)
University of PAR-(henüz Charter yok)
*Tallinn Health Care College (1st)
*Powislanski College in Kwidzyn (1st)
Romanya
Matematik
3
3
2
2
2
2
-
-
Slovakya
İşletme
2
2
2
2
1
2
2
2
Litvanya
Litvanya
Litvanya
İspanya
Enformatik
Hemşirelik
Gıda Tek.
İktisat
2
2
2
2
2
2
2
4
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
-
-
Bulgaristan
İktisat
2
2
2
2
2
2
-
-
Bulgaristan
İstatistik
2
2
2
2
2
2
-
-
Yunanistan
Hırvatistan
Estonya
İşletme
3
3
1
1
1
1
-
-
Hemşirelik
3
3
2
2
2
2
-
-
Polonya
İşletme
5
5
3
3
3
3
-
-
Polonya
İktisat
5
5
3
3
3
3
-
-
Polonya
Hemşirelik
5
5
3
3
3
3
-
-
**University Goce Delcev- Stip (1st)
**University Goce Delcev- Stip
(1st, 2nd)
**University Goce Delcev- Stip (1st)
**University Goce Delcev- Stip (1st)
**IBS International Business School
Ljubljana (1st)
Makedonya
Tıp
2
2
2
2
2
2
-
-
Makedonya
Eğitim
2
2
2
2
2
2
-
-
Makedonya
Makedonya
İşletme
Müzik
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
Slovenya
İktisat
2
2
2
2
2
2
-
-
*University of Foggia (1st, 2nd)
*University of Foggia(1st, 2nd)
*University of Foggia(1st)
*University of Foggia(1st)
**University of Zadar (short cycle, 1st)
İtalya
İtalya
İtalya
İtalya
Hırvatistan
İşletme
İktisat
Tıp
Eğitim
Turizm
2
2
2
2
6
2
2
2
2
6
2
2
2
2
-
2
2
2
2
20
2
2
2
2
-
2
2
2
2
20
-
-
*Powislanski College in Kwidzyn (1st)
*Powislanski College in Kwidzyn (1st)
-
Short cycle: Ön Lisans;
1st: Lisans; 2nd
Yüksek Lisansa karşılık gelmektedir.
* B1 düzeyinde İngilizce bilmek şartı bulunmaktadır.
** B2 düzeyinde İngilizce bilmek şartı bulunmaktadır.
*** A2 düzeyinde İngilizce bilmek şartı bulunmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
253 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content