close

Enter

Log in using OpenID

Burcu KARUSERCİ

embedDownload
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Burcu Karuserci
Ü va
)iraat Yüksek Mühe disi
Telefon
[email protected]
E-mail
Doğu
Tarihi - Yeri
17.05.1985 /GA)İANTEP
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Ü iversite Adı
Akademik Birim/
Mezu iyet Yılı
Yüksek Lisa s
Ü iversite Adı
Akademik Birim/
Mezu iyet Yılı
Lisans
Çukurova Ü iversitesi
Ü iversite Adı
Akademik Birim
/ Mezu iyet Yılı
Mustafa Kemal Ü iversitesi
Fen Bili leri E stitüsü Bahçe Bitkileri A a ili
Ziraat Fakültesi
Dalı
)
5)
YABANCI DİL BİLGİSİ
Ya a ı Dil / Dere esi
KPDS
İ giliz e
ÜDS
TOEFL
IELTS
52,5
GÖREV YERLERİ Tarih/ U va / Kuru
2009-2010
201020122013-……
İthalat İhra at Depart a ı
İthalat İhra at Depart a ı
Tek ik Mühe dis
)iraat Yüksek Mühe disi
Covtex- Feizy
Melike Tekstil
Ge tar Tohu uluk
GAP Uluslararası Tarı sal Araştır a ve Eğiti
Merkezi Müdürlüğü
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
Mi i Karpuzlarda Aşıla a ı ve Bitki Sıklığı ı Bitki Büyü esi, Veri
Etkisi(2011) 9. Ulusal Se ze Tarı ı Se pozyu u-2012 KONYA)
ve Meyve Özellikleri e
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
Lice Yerel Domatesini Topla
ası,Ta ı la
ası ve Seleksiyo Yoluyla Islahı TAGEM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
101 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content