close

Enter

Log in using OpenID

ALI BABAHAN CV - Sosyoloji Bölümü

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
DR. ALİ BABAHAN
(Haziran 2014)
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Sosyoloji Bölümü, No: 136 Gölköy /BOLU
Tel: +90 374 2541000 (1265)
E-Posta: [email protected]
Doğum Tarihi: 31.07.1980
Doğum Yeri: İstanbul
Uyruk: T.C.
İLGİ ALANLARI
Eğitim sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, Modernleşme ve Toplumsal
Değişim, Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemi
EĞİTİM
2014
Doktora
(Ph.D.)
Tez Başlığı
2005
Yüksek Lisans
(M.A.)
Tez Başlığı
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, S.B.E.
SOSYOLOJİ
Öğretim Dili: İngilizce
Nationalism and Religion in the Textbooks of Early
Republican Period in Turkey [Türkiye’de Erken Cumhuriyet
Dönemi Ders Kitaplarında Milliyetçilik ve Din]
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, O.A.E.
ORTADOĞU SOSYOLOJİSİ VE ANTROPOLOJİSİ
Öğretim Dili: Türkçe
Arap Toplumunda Cinsiyetlerin Oluşumu Açısından
Çocuk Yetiştirme Pratiklerinin Rolü
2003
Lisans (B.A.)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İ.İ.B.F.
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Öğretim Dili: İngilizce
1998
Ortaokul, Lise
TERAKKİ VAKFI, ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ
Öğretim Dili: Türkçe/İngilizce
MESLEKİ DENEYİM
2014 -
Öğretim
Görevlisi Dr.
A.İ.B.Ü. Sosyoloji Bölümü
2008 - 2014
Öğretim
Görevlisi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Sosyoloji Bölümü, Gölköy, BOLU
1
İDARİ DENEYİM
2008 – 2010
Bölüm
Başkan
Yardımcısı
A.İ.B.Ü. Sosyoloji Bölümü
(Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Aksu Bora)
SERTİFİKALAR
2006
Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ATAUM), AB Uzmanlık Eğitim Programı, Jean Monnet
Sosyal Politika Modülü Eğitimi
BURSLAR
2006 - 2014
TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB),
Yurt içi Doktora Bursu
YABANCI DİL
İngilizce: İleri Seviyede (KPDS: 94/100)
KONFERANS BİLDİRİLERİ
Uluslararası Konferans Bildirileri
- Babahan, Ali; “The Impact of Child Rearing Practices on the Reproduction of Girls’
Poverty: The Case of Arabic Speaking Society”, 18th World Congress of the International
Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP)
Uluslararası Kongresi’nde sunulan İngilizce bildiri, İstanbul, Mayıs 2008.
Ulusal Konferans Bildirileri
- Babahan, Ali; “Eşitlikçi ve Yenilikçi Bir Sosyal Politika Projesi Olarak Köy Enstitüleri”;
10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulan Türkçe bildiri, Ankara, Kasım 2007.
YAYINLAR
Kitap
- Akar, H.; Karabiyik, E.; Gündüz-Hosgör, A.; Özbek, A.; Babahan, A.; Akbas, M.;
İlköğretimde Bölgesel Eşitsizlik: Kuzeydoğu, Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde
İlköğretime Erişim, Devam ve Kaliteli Eğitimi Sağlamaya Yönelik Sosyal Politika Önerileri,
Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yayınları, 2009.
2
Kitap Bölümü
- Eroglu Dilek; Oguz İrem; Babahan, Ali; “Are Gypsies Without Education or Is Education
Without Gypsies?: Gypsy Women and Education,” Multidisciplinary Perspectives on
Education içinde, (Ed.) Hasan Arslan, Georgeta Rata, Cambridge: Cambridge Scholars
Publishing, 2014, s. 315-328.
- Babahan, Ali; “Evlilik, Aile ve Akrabalık,” Sosyal Antropoloji içinde, (Ed.) Mustafa Talas,
İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2014, s. 191-219.
Makale
- Babahan, Ali; “Bir Sosyal Politika Projesi Olarak Köy Enstitüleri”, Alternatif Politika, Cilt.
1, Sayı. 2, Eylül 2009, s. 194-226.
VERDİĞİ DERSLER
2008-2014
Sosyolojiye Giriş I-II
Sosyal Antropolojiye Giriş
Eğitim Sosyolojisi
Türkiye’de Modernleşme
Türkiye Üzerine Sosyolojik ve Antropolojik Araştırmalar
Uygarlık Tarihi
Psikolojik Antropoloji
Mesleki İngilizce I-II
İngilizce Okuma
İş Hayatı İçin İngilizce
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
248 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content