close

Enter

Log in using OpenID

Bilgisayar Programcılığı

embedDownload
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Bu program 1997 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Geliştirilen bu eğitim programı iki yıl
süreli olarak planlanmıştır. Bu programda kullanılan eğitim programı modeli, günümüz
teknolojisine uygun Bilgisayar Teknikerini yetiştirmektir. Programda İş hayatının ve toplumsal
yaşamın, bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemlerinin bilgisayarda
çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmek amaçlanmıştır.
Bilgisayar Programcılığı Programı Öğretim Elemanları:
Yrd. Doç. Dr. Muammer İLKUÇAR
Öğr.Gör. Şevket BAŞ
Öğr.Gör. Ali ASLANTAŞ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI LABORATUVAR İMKANLARI
Yüksekokulumuzun Altı(6) adet Projeksiyonlu Bilgisayar Laboratuarı mevcuttur.
Bütün Laboratuvarlarda 24 saat Üniversitemizin İnterneti açıktır ve öğrencilerimiz ve diğer
bütün çalışanlarımız faydalanmaktadır.
PROGRAM İŞ OLANAKLARI
Bilgisayar ve Çevre Birimleri montaj, bakım, onarım ve arıza giderme
Küçük ve orta ölçekli program yazma Ofis yönetimi, programlama, donanım vb. konularda
eğitim verebilme
Bilgisayar satış ve servis firmalarında çalışabilme
Tek ve çok kullanıcılı işletim sistemlerini kurma ve işletme
Orta ve büyük ölçekli veritabanı oluşturma, programlama ve yönetme
Küçük ve orta ölçekli yerel ağ kurma ve yönetme
Orta ve ileri seviye web tasarımı yapma, yönetme ve düzenleme işlemlerini yapabilme.
EDİNİLEN ÜNVAN
Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla
tamamladıktan sonra, “Bilgisayar Programcılığı” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.
ÖZEL KABUL ŞARTLARI
Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile
kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından
aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla
girebilmektedirler. 4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları
Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler. Tanınma Prosedürleri
Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim
kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için,
transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine
teslim etmeleri gerekir.
PROGRAMIN PROFİLİ
Bu bölümde, Endüstri ve hizmet sektörlerinin bilişim alanlarında; bilgisayar donanımı, yazılımı,
veri tabanı yönetim sistemleri, internet teknolojileri konularında bilgi-beceri sahibi teknik
elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Hedef:
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen
Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip
Bilgisayar alanındaki temel kavramları bilen
Yazılım (PC, ağ ortamı ve internet) planlama ve tasarımında görev alıp, takım çalışması
yürütebilen
Yazılım, kurulum ve test işlemlerini yapabilen
Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alabilen
Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını
kurup, kullanabilen ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak
uygulamalar üretebilen
Yaygın karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit edip, sorunlara çözüm üretebilen
Donanım keşif ve kurulması işlemini yapabilen
Kişisel ve ağ işletim sistemlerini tanıyıp, yaygın olanları kullanabilen
Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen
Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanların yetiştirilmesi
hedeflenmektedir.
MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLLERİ
Mezunların mesleki profilleri aşağıdaki özellikleri içerir:
•Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturmak ve yazılım
geliştirmek konusunda uzmanlaşan programcılar ile işletmelerin bilgisayar sistemlerinin
kurulumu ve sürekliliğinin sağlanmasında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek Meslek
Elemanı (Tekniker) dır.
İLERİ ÇALIŞMALARA GEÇİŞ İMKANI
Önlisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili Üniversitelerin Lisans
çalışmalarına devam etmeleri mümkündür
MEZUNİYET ŞARTLARI
Bilgisayar Programcılığı alanının mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdırİlgili
yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı
derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel
not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmak zorunludur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
222 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content