close

Enter

Log in using OpenID

2015-2016 Erasmus+ Süreç Takvimi

embedDownload
2015 – 2016 AKADEMİK YILI
ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ SÜREÇLERİ
TARİH
01 Aralık 2014
02 Aralık 2014
İŞLEMİ YAPAN
AB Ofisi
AB Ofisi
İŞLEM
Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı-Yıldız Kampüsü
Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı-Davutpaşa Kampüsü
Erasmus Öğrenci (Öğrenim-Staj) Başvurularının Başlaması:
01 Aralık 2014
17 Aralık 2014
ÖĞRENCİ
Öğrenciler ön başvurularını AB Ofisi web sayfasında yayınlanan
Başvuru Kılavuzunu okuyarak KİMO-Merlon otomasyon sistemi
(http://www.kimoerasmus.com/yildiz/default.aspx?id=1)
üzerinden yapmalıdır.
22 Aralık 2014
AB OFİSİ
Başvuru Listelerinin İlanı:
AB Ofisi başvurusu alınan tüm adayların isimlerini içeren liste
yayınlayacaktır.
22 Aralık 2014
26 Aralık 2014
ÖĞRENCİ
Başvuru listesine itiraz:
Başvuru yapmış olmasına rağmen listede adı olmayan
öğrenciler, başvuru formları ile AB ofisine itirazlarını
yapmalıdırlar.
NOT
Yer: Oditoryum Salonu
Saat: 13:30-15:30
Yer: Elektrik-Elektronik Fakültesi Konferans Salonu
Saat: 13:30-15:30
Zamanında ve uygun yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Ön başvurunuzda Yabancı Dil sınavına girip girmeyeceğinizi
mutlaka belirtiniz. (Son iki yıl içinde yapılmış olan TOEFL ve
KPDS/YDS sınavlarından alınmış skorlar YÖK dönüşüm tablosuna
göre kabul edilecektir.)
Ön başvurunuzu online olarak tamamladığınızda e-postanıza pdf
dosyası biçiminde gönderilen başvuru formunun 1 adet çıktısını
alıp, daha sonra dosyanıza koymak üzere saklayınız.
İtirazların [email protected] adresine e-mail yoluyla
yapılması gerekmektedir. E-mailinizin konusu “Başvuru listesine
itiraz” olmalıdır ve başvuru formu e-mailinize eklenmelidir.
1
16 Şubat 2015
20 Şubat 2015
ÖĞRENCİ
27 Şubat 2015
AB OFİSİ
08 Mart 2015
AB OFİSİ
13 Mart 2015
AB OFİSİ
13 Mart 2015
18 Mart 2015
ÖĞRENCİ
23 Mart 2015
AB OFİSİ
Transkript/Staj Kabul Belgesi/Yabancı dil sınav sonucu teslimi:
Öğrenciler transkriptlerini/Staj Kabul Belgelerini ve Yabancı dil
sınav sonuçlarını (sadece KPDS/YDS ve TOEFL sınav sonuç
belgesi kullanmak isteyen öğrenciler) imza karşılığı AB ofisine
teslim etmelidirler.
Yabancı Dil Sınavı Listelerinin İlanı:
AB ofisi yabancı dil sınav tarihi ve yerlerini AB Ofisi web
sayfasında ilan edecektir. Öğrencilere şahsen tebligat
yapılmayacaktır.
Yabancı Dil Sınavı:
AB Ofisi belirtilen tarih ve yerde yabancı dil sınavını
uygulayacaktır.
Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlanı:
Yabancı dil sınav sonuçlarının AB Ofisi web sayfasında ilan
edilecektir. Öğrencilere şahsen tebligat yapılmayacaktır.
Yabancı dil sınavına itiraz:
Sınav sonuçlarında problem olduğunu düşünen öğrencilerin bu
tarihler arasında itirazlarını yazılı dilekçe ile yapmaları
gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
Tüm bölümlere ait aday öğrenci sıralamalarının Bölüm
Erasmus Koordinatörlerine iletilmesi:
Aday öğrenci sıralamaları AB Ofisi tarafından bölüm Erasmus
koordinatörlerine öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin
yapılması için iletilecektir.
Öğrenim Hareketliliği ’ne başvuran öğrenciler Transkript, Staj
hareketliliği ’ne başvuran öğrenciler ise Transkript ile birlikte Staj
Kabul Belgesini teslim etmelidirler. Her iki hareketliliğe de
başvurulması halinde, belgeler ayrı ayrı teslim edilmelidir.
Zamanında transkript/Staj Kabul belgesi getirmeyen öğrencilerin
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Transkriptlerin Öğrenci İşleri’nden alınmış, güncel ve onaylı
olması gerekmektedir. Staj Kabul belgesi ise Başvuru
Kılavuzunda yer alan asgari bilgileri içermelidir.
AB Ofisi tarafından yapılacak yabancı dil sınavına
girmeyeceklerini ve KPDS/YDS ve TOEFL gibi bir sınava ait sınav
sonucu kullanacaklarını beyan etmiş öğrenciler ise ayrıca ilgili
sınavlara ait sınav sonuç belgesini de AB Ofisine teslim
etmelidirler.
Transkript teslim sürecinin ardından sadece Ağırlıklı Genel Not
Ortalaması (AGNO) barajını sağlayabilen ve Staj hareketliliği için
Staj kabul belgesi getiren öğrenciler Yabancı Dil Sınavı’na
alınacaktır. Barajı sağlamanıza rağmen listede adınız yer almıyor
ise mutlaka AB Ofisi ile e-posta aracılığı ile iletişime geçiniz
([email protected] ).
Sınava öğrenci kimliği ile birlikte nüfus cüzdanı veya pasaport
gibi geçerli bir kimlik ile geliniz.
TOEFL-IBT sınavı YÖK Denklik Tablosu kullanılarak
değerlendirmeye alınacaktır. KPDS/YDS ile Erasmus Yabancı Dil
sınavı denk sayılacaktır.
İtirazlar sadece maddi hataya dönük yapılmalıdır. Kitapçık türü
veya kaydırma gibi hatalar için yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
Yerleştirmeler Erasmus koordinatörleri tarafından manuel
olarak yapılacaktır.
2
3 Nisan 2015
Bölüm Erasmus
Koordinatörü
10 Nisan 2015
AB OFİSİ
Aday öğrenci yerleştirmelerinin AB ofisine iletilmesi:
Bölüm Erasmus Koordinatörleri öğrenci yerleştirmelerini AB
ofisine iletecektir.
Tüm bölümlere ait aday öğrenci sıralamalarının ve
yerleştirmelerinin AB Ofisi tarafından ilan edilmesi:
Aday öğrenci listeleri AB Ofisi web sayfasında ilan edilecektir.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
306 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content