close

Enter

Log in using OpenID

00950244 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

embedDownload
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN
VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
17/10/2014 12:10 - 58003700/220.01/16460
*00950244*
00950244
T.C.
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Konu: “YUKARI KALEKÖY BARAJI VE HES
KAPASİTE ARTTIRIMI, KIRMA-ELEME
TESİSLERİ VE BETON SANTRALLARI” Projesi
ÇED Olumlu Kararı
DAĞITIMLI
Bingöl, Muş İlleri, Solhan, Merkez İlçeleri, Kaleköy Mevkii'nde, Kalehan Enerji Üretim Tic. A.Ş.
tarafından yapılması planlanan YUKARI KALEKÖY BARAJI VE HES KAPASİTE ARTTIRIMI, KIRMAELEME TESİSLERİ VE BETON SANTRALLARI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza Çevrimiçi ÇED
süreci Yönetim Sisteminden sunulan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından
incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
YUKARI KALEKÖY BARAJI VE HES KAPASİTE ARTTIRIMI, KIRMA-ELEME TESİSLERİ
VE BETON SANTRALLARI hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup, Bingöl Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü), Muş Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması
gerekmektedir.
Söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre
Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca
ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince
yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak
Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de Bakanlığımıza veya Bingöl Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü),
Muş Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 'ne iletilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
M. Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Ek: ÇED Olumlu Belgesi
Adres: Vekaletler Cad. No:1 06420
Bakanlık/ANKARA
Telefon : 0 312 410 10 00
e-posta :[email protected]
Bu Belge E-İmza ile imzalanmıştır.
Ayrıntılı Bilgi : ..........
Faks : 0 312 417 02 57
Elektronik Ağ : www.csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:58003700/220.01/16460 ve Barkod Num.:950244 bilgileriyle erişebilirsiniz.
T.C.
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
DAĞITIM:
Ankara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü)
Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)
Ankara Orman Genel Müdürlüğü
Ankara Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)
Ankara Orman ve Su İşleri Bakanlığı (DSİ Genel Müdürlüğü)
Bingöl Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
Bingöl Valiliği (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)
Bingöl Valiliği (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
Bingöl Valiliği (İl Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Bingöl Valiliği (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği)
Muş Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
Muş Valiliği (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)
Muş Valiliği (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
Muş Valiliği (İl Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Muş Valiliği (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği)
Kalehan Enerji Üretim Tic. A.Ş. (Ek)
Proje Sahibi Adres: Hoşdere Cad. No: 216/4 Çankaya /ANKARA
En-çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş.
Firma Adres: MAHATMA GANDİ CAD. NO:92/2 G.O.P/ANKARA
Adres: Vekaletler Cad. No:1 06420
Bakanlık/ANKARA
Telefon : 0 312 410 10 00
e-posta :[email protected]
Bu Belge E-İmza ile imzalanmıştır.
Ayrıntılı Bilgi : ..........
Faks : 0 312 417 02 57
Elektronik Ağ : www.csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:58003700/220.01/16460 ve Barkod Num.:950244 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
15 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content