close

Enter

Log in using OpenID

00178669

embedDownload
T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Riskli
Yapı 1 Dairesi Başkanlığı
07/03/2014 13:36 - 68831067/774/1707
*00178669*
00178669
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 68831067-774 /
Konu : Eğitim
DAĞITIMLI
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında
İstanbul İli’nde yapılan riskli yapı tespitleri neticesinde hazırlanan raporların incelenip onaylanması
konusunda, İstanbul’daki bütün büyükşehir ilçe belediyelerine ilişikteki 06.03.2014 tarihli ve 1658
sayılı Bakan Olur’u ile yetki devri yapılmıştır.
Bu kapsamda, İstanbul’daki ilçe belediyelerinden inşaat mühendisi personele yönelik olarak,
6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin Eki’nde yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine
İlişkin Esaslar, lisanslı kurum ve kuruluşlarca Kanun kapsamında hazırlanan riskli yapı tespit
raporlarının incelenmesi ve bu raporların A.R.A.A.D. Net adlı elektronik yazılım sistemi üzerinden
onaylanması konularında, İstanbul İli’nde 15-16/03/2014 tarihleri arasında ilişikteki program
dahilinde, yeri daha sonra Türkiye Belediyeler Birliği (www.tbb.gov.tr/basin-ve-yayin/duyurular/) ve
Genel Müdürlüğümüz (www.csb.gov.tr/gm/altyapi/) internet adresinin “duyurular” bölümünde
bildirilecek olan bir eğitim düzenlenecek olup, söz konusu eğitime belediyeniz bünyesinden üç adet
inşaat mühendisi personelin ve istenir ise bunlarla birlikte inşaat teknikeri personelin katılımının
sağlanması hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Vedad GÜRGEN
Bakan a.
Genel Müdür
EK:
1-Yetki Devri Olur’u (1 sayfa)
2-Eğitim Programı (1 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
Bilgi: (Ek-2 konulmadı)
-İstanbul Büyükşehir İlçe Belediyeleri
-İstanbul Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
-İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü –İstanbul Büyükşehir Belediyesi
-Türkiye Belediyeler Birliği
___________________________________________________________________________________________________
Adres: Söğütözü Mah. Anadolu Bulv. 2179.Sok. No:5 Çankaya / ANKARA
İrtibat: S. IŞIK – İnş.Müh.
[email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:68831067/774/1707 ve Barkod Num.:178669 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content