close

Enter

Log in using OpenID

2nd Assignment

embedDownload
TOBB ETÜ İktisat Bölümü
İKT 108
Bahar 2014
Ödev #2
Teslim tarihi: 26 Mart 2014 Çarşamba
(saat 16:00’ya kadar)
TCMB Verileri
-
Tüm sorular için belirtilen verileri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının web
sitesinden İstatistiki Veriler (EVDS) kısmından bulunuz.
-
Kullanacağınız kaynak: http://www.tcmb.gov.tr/
-
Her soruyu ait veriyi ayrı bir Excel çalışma sayfasında (worksheet) kaydediniz.
-
İstenen verilere ait grafikleri Excel’de yıllara göre çiziniz. Ayrıca her soruda bazı şıklarda
“size verilen yıl için” denilen kısımda istenen grafiği son iki sayfada yer alan (4. ve 5.
Sayfalar) öğrenci numaranıza karşılık gelen yıl için çiziniz. Her soru içim kullanmanız
gereken yıl arı ayrı belirtilmiştir.
-
Her soru için istene grafiği (ya da grafikleri) ya verinin olduğu çalışma sayfasında ya da
ayrı bir çalışma sayfasında oluşturunuz. Ancak bir soruya ait grafiklerin tümü aynı
çalışma sayfasında olsun.
-
Zaman serisini olabildiği kadar geçmişe götürünüz. Hangi yılların verilerinin olduğu size
verilen yıl tablosunda görülebilir.
 NOT: verileri sizlerin Excel türü bir bilgisayar programı ile çizmeniz beklenmektedir.
İnternetten bulunan çizilmiş grafikler kabul edilmeyecektir.
-
Grafik çizimlerinde grafik başlığı, eksen ve veri adı (gösterge) eklemeyi unutmayınız.
ÖNEMLİ NOT:
-
Ödevleri hem Excel dosyası olarak hem de çıktı olarak teslim edin.
-
Elektronik ortamdaki teslim edilecek ödevlerin hem ders asistanını Yenal’a
([email protected] ) hem de dersin hocasına ([email protected]) mail olarak
atılması gerekmektedir.
-
Ödevi mail ile gönderirken email konu kısmına ders kodu ve ödev numarası ve konusu
(IKT 108- Ödev 2-TCMB verisi) ile mail sonuna öğrenci bilgileri (İSİM, SOYİSİM,
ÖĞRENCİ NO) mutlaka yazılmalıdır. Aksi durumda ödev gönderilmemiş
sayılacaktır.
1/5
TOPLANACAK VERİ VE GRAFİKLER
1) Türkiye’de yıllara göre GSYİH’sı (GDP) (bin TL)
i) Cari fiyatlarla yıllık GSYİH
ii) Sabit Fiyatlarla yıllık GSYİH
iii) Sabit fiyatlarla yıllık GSYİH büyüme oranı (kendiniz excelde hesaplayınız)
iv) Cari fiyatlarla yıllık GSYİH büyüme oranı (kendiniz excelde hesaplayınız)
NOT: Bu soruda her şık için birer adet, toplam 4 grafik olacak. Tüm grafikler aynı Excel sayfasında.
2) Türkiye’de yıllara göre GSYİH (GDP) bileşenleri (bin TL)
i) İktisadi faaliyet kollarına göre (sabit fiyatlara) GSYİH
(yıllara karşılık GSYİH’nın faaliyet kolu bileşenleri tek bir grafikte)
ii) Harcama kalemlerine göre (sabit fiyatlarla) GSYİH
(yıllara karşılık GSYİH’nın harcama kalemi bileşenleri tek bir grafikte)
iii) Size verilen yıl için iktisadi faaliyet kollarına göre GSYİH’ya ait bir sütun grafik
çiziniz.
iv) Size verilen yıl için harcama kalemine göre GSYİH’ya ait bir sütun grafik çiziniz.
NOT: i ve ii şıklarında diğer serilerin yanında büyük kaldığı için GSYİH toplamını grafikte
göstermeyin. Bu soruda her şık için birer adet, toplam 4 grafik olacak. Tüm grafikler aynı Excel
sayfasında.
3) Uluslararası Rezervler (Aylık Milyon $)
a) Aşağıdaki kalemleri yıllara göre tek bir grafikte çiziniz.
i) Altın
ii) Merkez Bankası Brüt Döviz Rezervleri
iii) Bankalar Muhabir Mevcudu ve Efektif Kasası
iv) Brüt Uluslararası Rezervler
v) Muhabir Açıkları
vi) Net Uluslararası Rezervler
b) Size verilen yıl için alt kalemleri pie chart olarak çiziniz.
NOT: (a) ve (b) şıklarını aynı Excel sayfasında çiziniz, toplam 2 grafik olacak.
4) Ödemeler Dengesi
a) Yıllara göre Ödemeler Dengesi Analitik Sunum verilerini bulunuz (tüm serileri).
b) Aynı çalışma sayfasında başka bir yere yıllara göre sadece aşağıdaki verileri
kopyalayınız:
A-CARI ISLEMLER HESABI
B-SERMAYE HESABI
C-FINANS HESABI
D-NET HATA VE NOKSAN
GENEL DENGE
E-REZERV VARLIKLAR
c) Yukarıda (b) şıkkında bulduğunuz verileri yıllara göre aynı grafik üzerinde gösteriniz.
d) Size verilen yıl için (b) şıkkında bulduğunuz verileri sütun grafik olarak çiziniz.
NOT: (c) ve (d) şıklarını aynı Excel sayfasında çiziniz, toplam 2 grafik olacak.
2/5
5) Türkiye’de yıllara göre Dış Borç Stoku (Milyon ABD doları)
a) Yıllara göre Türkiye dış borç stokuna ait aşağıdaki verilerini bulunuz (tüm serileri).
1
2
3
TURKIYE BRUT DIS BORC STOKU
KISA VADELI BORCLAR (Borcluya gore)
2A
KAMU (Borcluya gore)
2B
TCMB (Borcluya Gore)
2C
Ozel (Borcluya Gore)
UZUN VADELI BORCLAR (Borcluya Gore)
3A
KAMU (Borcluya Gore)
3B
TCMB (Borcluya gore)
3C
OZEL SEKTÖR (Borcluya Gore)
4A
KISA VADELI BORCLAR (Alacakliya Gore)
4A1 OZEL ALACAKLILAR (Alacakliya Gore)
4A2 RESMI ALACAKLILAR (Alacakliya gore)
4B
UZUN VADELI BORCLAR (Alacakliya gore)
4B1 OZEL ALACAKLILAR (Alacakliya gore)
4B2 RESMI ALACAKLILAR (Alacakliya gore)
5
TAHVIL (Alacakliya gore)
b) Yukarıda (a) şıkkında bulduğunuz 1,2 ve 3 nolu verileri yıllara göre aynı grafik
üzerinde gösteriniz.
c) Yukarıda (a) şıkkında bulduğunuz 2,2A,2B,2C,3,3A,3B,3C verileri yıllara göre aynı
grafik üzerinde gösteriniz.
d) Size verilen yıl için (b) ve (c) şıkkında bulduğunuz verileri 2 ayrı pie chart olarak
çiziniz.
NOT: bu soruda (c) ve (d) şıklarını aynı Excel sayfasında çiziniz, toplam 2 grafik olacak.
3/5
GRFAİK SORULARI İÇİN SORUYA GÖRE SİZE VERİLEN YILLAR
Öğrenci No
YIL_GSYİH
(2. SORU)
YIL_Rezervler
(3. SORU)
YIL_BOP
(4. SORU)
YIL_BORÇ
(5. SORU)
123301014
133301060
123301008
133301017
123301024
113301071
133301029
103301078
93101068
93301009
113301078
93301047
133301031
113301043
123301013
123301003
123301017
123301028
113301016
123301004
123301029
123301043
123301027
123301015
113101063
113301058
133301037
113302002
103301051
123301001
113301033
123301051
113301023
113301068
123301021
123301047
103301061
113301040
113301019
123301062
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
4/5
123301006
113301063
123301009
113301066
83301040
123301005
133301024
123301007
113301055
113301051
123301010
123301022
103301008
92101006
113301015
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
5/5
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1989
1990
1991
1992
1993
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
225 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content