close

Enter

Log in using OpenID

2014-20ı5 rĞiriıı_öĞnrriiır yırı vizp SINAv rı.niurrRi l l

embedDownload
DicLE üNivnnsirnsi HuKuK rarüırnsi
2014-20ı5 rĞiriıı_öĞnrriiır yırı vizp SINAv rı.niurrRi
SINIF
l
1
l
1
1
t
1
1
1
,,
2
1
",
1
2
7
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DERSIN ADI
Anayasa Hukuku
Iktisat
SINAV TARIHI
|5.|2.2014
|6.|2.2014
SINAV SAATI
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
Türk Dili
Roma Hukuku
Atatürk llkeleri ve Inkrlan Tarihi
Hukuk Baslanpıcı
Yabancı Dil
Secimlik
Medeni Hukuk
17.12.2014
18.12.20|4
19.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
24.|2.20|4
26.12.2014
Borçlar Hukuku (Genel)
Secimlik
İnsan Hakları Hukuku
Ceza Hukuku (Genel)
Hukuk sosvoloiisi
Avruna Birliği Hukuku
Milletlerarası Hukuku
Yabancı Dil (Seçimlik)
Idare Hukuku
Maliye
Türk Hukuk Tarihi
|5.12.2014
16.12.20l4
17.12.2014
19.12.20|4
22.12.2014
23.|2.2014
24,12.20|4
z5.12.20|4
26.|2.20|4
13.30
13.30
13.30
13.30
29.12.201.4
13.30
13.30
Idari Yarsılama Hukuku
Seçimlik
Kıvmetli Evrak Hukuku
Borclar Hukuku (Ozel)
Medeni Usul Hukuku
Ticari Isletmeler ve Ortak. Huk.
versi Hukuku
Ceza Hukuku (Ozel)
Yabancı Dil (Seçimlik)
Genel Devlet Teorisi
Esva Hukuku
|5.12.2al4
30.12.2014
16.12.2014
|7.|2.20|4
t8.12.2014
|9.12.2014
22.|2.2014
23.|2.20|4
24.12.20|4
25.12.2014
26.12.20l4
29.12.2014
Ceza Muhakemesi Hukuku
Is Hukuku
|5.|2.2014
|6.12.2014
|7.12.2014
Secimlik
Icra-Iflas Hukuku
Ticaret Hukuku II (Deniz-Sisorta)
Yabancı Dil (Secimlik)
Sosval Güvenlik Hukuku
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Milletlerarası ozel Hukuku
Miras Hukuku
Hukuk Felsefesi
18.12.20|4
19.12.2014
22.|2.2014
23.|2.2014
24.12.201.4
25.12.2014
Adli Tın
l3.30
13.30
13.30
l3.30
r330
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
1ı.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
26.12.20l4
l5.00
l5.00
7,9.|2.2014
30.|2.2014
15.00
15.00
Prof. Dr. Hasan TA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
911 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content