close

Enter

Log in using OpenID

Çatılar - Celal Bayar Üniversitesi

embedDownload
ÇATILAR
Celal Bayar Üniversitesi
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
İnşaat Bölümü
Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN
İnşaat Yüksek Mühendisi
ÇATILAR
Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk
gibi dış etkilerden korumak amacıyla inşa edilen yapı elemanına çatı
denir. Çatılar ahşap, çelik ve betonarme malzeme ile yapılabilirler.
Çatı yapımında, en çok ahşap kullanılmaktadır. Ancak büyük
açıklıklı iş yeri, garaj, fabrika vb. yapılarda, dayanımlarının yüksek
olması nedeniyle betonarme ya da çelik çatılar tercih edilir.
Çatıların kar ve rüzgar yüklerini emniyetle taşıyabilmeleri,
yağmur ve kar sularını bina içine almadan, en çabuk ve düzenli
biçimde yağmur oluk ve borularına akıtarak, binadan
uzaklaştırmaları gerekir.
Ayrıca çatılara uygun eğim, şekil ve boyut verilerek, estetik
görünmeleri sağlanmalıdır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ÇATI ELEMANLARI
Genel olarak bir çatı aşağıdaki parçalardan oluşur.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
AHŞAP ÇATI ELEMANLARI
Bir ahşap çatı genel olarak aşağıdaki elemanlardan oluşur.
1. Aşıklar
2. Taban veya yastık kirişi
3. Mertekler
4. Dikme veya askı
5. Bırakma veya bağlama kirişi
6. Kuşaklar
7. Payandalar
8. Göğüslemeler
9. Rüzgar kirişi
10. Örtü artı kaplaması
11. Çatı örtüsü
12. Alın tahtası
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
AHŞAP ÇATI ELEMANLARI
Genel olarak bir ahşap çatı aşağıdaki parçalardan oluşur.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
AHŞAP ÇATI ELEMANLARI
1. Mahya aşığı
2. Göğüsleme
3. Mertek
4. Yanlama
5. Damlalık aşığı
6. Yastık kirişi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
7. Duvar
8. Askı
9. Bırakma kirişi
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
AHŞAP ÇATI ELEMANLARI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
AHŞAP ÇATIDA KULLANILAN
METAL PARÇALAR
1. Bağ demiri
2. Bulon
Bağ demiri ile yanlama ve askı birleşimi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Bulon
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
AHŞAP ÇATIDA KULLANILAN
METAL PARÇALAR
3. U (Askı) demiri
U demiri ile askı ve gergi birleşimi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
AHŞAP ÇATIDA KULLANILAN
METAL PARÇALAR
4. Lama demiri
5. Kanca
Lama demiri ile ek
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Kanca
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
AHŞAP ÇATI ELEMANLARI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
AHŞAP ÇATI ELEMANLARI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
AHŞAP ÇATI ELEMANLARI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
AHŞAP ÇATI ÇEŞİTLERİ
Çatılar 3 farklı şekilde inşa edilebilir.
1. Mertekli Çatılar
2. Oturtma Çatılar
3. Asma Çatılar
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
1. MERTEKLİ ÇATILAR
Genişliği ve boyu 4 m.’den az olan beşik çatılar basit mertekli
yapılır. Mertek aralıkları 40-90 cm. yapılabilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
2. OTURTMA ÇATILAR
Yüklerini makaslar vasıtasıyla betonarme döşemeye naklederler.
Makaslar, 2-4 m aralıklarla yerleştirilir.
Makasların üzerine eğimli yüzeyin yükünü taşıyan aşıklar konur.
Aşıklar arası mesafe 2-3 m olabilir.
Dikmeler betonarme yüzeye veya kirişler üzerine oturtulur.
Aşıkları desteklemek ve çatının yan basınçlara dayanımını
arttırmak üzere göğüslemeler kullanılır. 45º eğimli çakılan
göğüslemelerin uzunluğu 100-140 cm kadardır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
2. OTURTMA ÇATILAR
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
2. OTURTMA ÇATILAR
Damlalık aşığı detayı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
2. OTURTMA ÇATILAR
Orta aşık detayı
Ön görünüş
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Yan görünüş
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
2. OTURTMA ÇATILAR
Mahya aşığı detayı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
2. OTURTMA ÇATILAR
Kuşak ve dikme(askı) birleşim detayı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İKİ DİKMELİ OTURTMA AHŞAP ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
İKİ DİKMELİ OTURTMA AHŞAP ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
3. ASMA ÇATILAR
Çatı makasları, oturtma çatılardaki gibi betonarme yüzeye
bindirilmez. Bunun yerine, kirişlere veya yük taşıyan bölme
duvarlarına bindirilir.
Genelde çatı elemanları, alttan açıkça görülür.
Asma çatıların, oturtma çatılardan en büyük farkı, çatı yükünü
yanlardaki mesnetlere nakleden yanlama ve gergiler kullanılmasıdır.
Düğüm noktalarında çubuk eksenleri aynı noktada kesişmelidir.
Birleşmeler bulon, lama vb. bağlama demirleri ile takviye edilir.
Yanlama, göğüsleme, gergi ve diyagonaller basınç kuvvetine;
bırakma kirişi, askı ve kuşaklar çekme kuvvetine karşı çalışır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
3. ASMA ÇATILAR
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATI BİRLEŞİM DETAYLARI
BİR ASKILI ÇATI MAKASI (4 – 6 m. açıklık için uygulanır)
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATI BİRLEŞİM DETAYLARI
BİR ASKILI ÇATI MAKASI ( A detayı )
1. Mertek
2. Yanlama
3. Damlalık aşığı
4. Bırakma kirişi
5. Bulon
6. Yastık kirişi
7. Duvar
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATI BİRLEŞİM DETAYLARI
BİR ASKILI ÇATI MAKASI ( A detayı )
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATI BİRLEŞİM DETAYLARI
BİR ASKILI ÇATI MAKASI ( B detayı )
1. Mertek
2. Mahya aşığı
3. Askı
4. Demir lama
5. Yanlama
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATI BİRLEŞİM DETAYLARI
Yanlamanın askıya bağlanması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATI BİRLEŞİM DETAYLARI
BİR ASKILI ÇATI MAKASI ( C detayı )
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATI BİRLEŞİM DETAYLARI
İKİ ASKILI ÇATI MAKASI (6 – 9 m. açıklıklar için uygulanır)
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATI BİRLEŞİM DETAYLARI
İKİ ASKILI ÇATI MAKASI ( D detayı )
1. Mertek
2. Aşık
3. Gergi kirişi
4. Yanlama
5. Göğüsleme
6. Askı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATI BİRLEŞİM DETAYLARI
ÜÇ ASKILI ÇATI MAKASI (9 – 12 m. açıklıklar için uygulanır)
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATI BİRLEŞİM DETAYLARI
ÜÇ ASKILI ÇATI MAKASI ( F detayı )
1. Aşık
2. Mertek
3. Yanlama
4. Bırakma kirişi
5. Bulon
6. Yastık kirişi
7.Taşıyıcı mesnet
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATI BİRLEŞİM DETAYLARI
ÜÇ ASKILI ÇATI MAKASI ( G detayı )
1. Mertek
2. Orta aşık
3. Yanlama
4. Askı
5. Diyagonal
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATI BİRLEŞİM DETAYLARI
ÜÇ ASKILI ÇATI MAKASI ( H detayı – Çift bırakma kirişi için )
1. Diyagonal
2. Askı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
3. Çift bırakma kirişi
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATI BİRLEŞİM DETAYLARI
ÜÇ ASKILI ÇATI MAKASI ( H detayı – Çift askı için )
1. Çift askı
2. Diyagonal
3. Bırakma kirişi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
4. Bulon
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATININ YAPILIŞI
Makasların monte edilmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATININ YAPILIŞI
Yastık kirişlerinin yerleştirilmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATININ YAPILIŞI
Çatı makaslarının yastık kirişleri üzerine yerleştirilmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATININ YAPILIŞI
Aşıkların monte edilmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATININ YAPILIŞI
Göğüslemelerin monte edilmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATININ YAPILIŞI
Merteklerin çakılması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATININ YAPILIŞI
Merteklerin çakılması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATININ YAPILIŞI
Çatı aydınlığının yapılması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ASMA ÇATININ YAPILIŞI
Örtü malzemesiyle kaplanmaya hazır asma çatı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
SAÇAK VE YAĞMUR OLUĞU
Yağmur oluksuz saçak uygulaması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
SAÇAK VE YAĞMUR OLUĞU
Yağmur oluğu uygulaması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
SAÇAK VE YAĞMUR OLUĞU
Yağmur oluğu uygulaması
1. Kiremit
2. Su Yalıtımı (3 mm)
3. Bitümlü Örtü
4. Kaplama Tahtası
(2,5x15 cm)
5. Mertek (5x10 cm)
6. Havalandırılan Çatı
Arası Boşluğu
7. Isı Yalıtımı 10 cm
(Polyester Keçe)
8. Betonarme Döşeme
(12 cm)
9. Tavan Sıvası (3 cm)
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
SAÇAK VE YAĞMUR OLUĞU
Gizli yağmur oluğu uygulaması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
SAÇAK VE YAĞMUR OLUĞU
Parapet duvarı ile gizli yağmur oluğu uygulaması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ÇELİK ÇATILAR
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ÇATI ÇEŞİTLERİ
Çatılar, eğimli yüzeylerinin şekil ve sayısına göre sınıflandırılır.
1. Sundurma Çatı
2. Beşik Çatı
3. Kırma Çatı
4. Mansard Çatı
5. Fenerli Çatı
6. Kombine (Kelebek) Çatı
7. Testere Dişli (Şet) Çatı
8. Kanatlı Çatı
9. Kule Çatı
10. Kubbe Çatı
11. Silindir Çatı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
1 - SUNDURMA ÇATI
Tek yönde eğimli yüzeyi olan sundurma çatının yapımı kolay ve
maliyeti azdır. Garaj, kömürlük, bahçıvan odası gibi açıklığı az olan
yerlerde uygulanır. Müstakil binalarda ayrık olarak veya başka bir
binanın duvarına dayalı şekilde uygulanabilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
1 - SUNDURMA ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
1 - SUNDURMA ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
2 - BEŞİK ÇATI
İki yönde eğimi olan çatıdır. Binanın kısa kenarında, normal bina
yüksekliği ile çatı arasında örülen duvara kalkan duvarı denir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
2 - BEŞİK ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
2 - BEŞİK ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
2 - BEŞİK ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
2 - BEŞİK ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
3 - KIRMA ÇATI
Üzerine yapıldığı binanın kenar sayısı kadar eğimli yüzeyi olan
çatılardır. Yüzeylerinin, dört yöne de eşit değerde eğimleri vardır.
Tüm saçaklar, yatay ve genellikle aynı düzlem üzerindedir. Yüzeyler
birbirine düz, eğik, düşük, ve dere mahyalarla bağlanır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
3 - KIRMA ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
3 - KIRMA ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
4 - MANSARD ÇATI
Beşik ya da kırma çatının iki ayrı eğimde uygulanmasıdır. Çatı
arasının konut veya depo olarak kullanılması isteniyorsa, çatının
eğimli yüzeyleri kırılarak mansard çatı oluşturulur. Mansard çatılar;
beşik, yarım kalkanlı ve kırma olmak üzere üç şekilde yapılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
4 - MANSARD ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
4 - MANSARD ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
4 - MANSARD ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
4 - MANSARD ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
4 - MANSARD ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
5 - FENERLİ ÇATI
Beşik ve sundurma çatıların birlikte uygulanmasıyla oluşturulur.
Büyük açıklıklı binalar üzerine yapılan ahşap veya çelik çatılarda,
bina iç bölümünün üstten aydınlatılması ve havalandırılması
amacıyla fenerli çatı uygulanır. Çatıda dik yüzeylere, ahşap veya
metal vasistaslı pencereler yerleştirilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
5 - FENERLİ ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
5 - FENERLİ ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
5 - FENERLİ ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
6 - KOMBİNE (KELEBEK) ÇATI
Çatı yüksekliğinin düşük olması istenen binalarda, sundurma çatı
yüzeylerinin, kademeli olarak uygulanmasıyla oluşturulur.
Yüzeylerin ortasında bulunan dereye ortadan kenarlara doğru
eğim verilir ve suyun dışarı akması sağlanır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
6 - KOMBİNE (KELEBEK) ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
6 - KOMBİNE (KELEBEK) ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
7 - TESTERE DİŞLİ (ŞET) ÇATI
Geniş binalarda çatıdan aydınlatma amacıyla düzenlenen
çatılardır. Testere dişli veya şet çatı, farklı eğimde iki yüzeyin (beşik
çatının) sırayla yan yana dizilmesi ile oluşur. Eğimi fazla olan yüzey
cam ile kaplanır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
7 - TESTERE DİŞLİ (ŞET) ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
7 - TESTERE DİŞLİ (ŞET) ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
8 - KANATLI ÇATI
Eğik iki yüzeyi iç içe geçmiş beşik çatıya benzer şekilde
düzenlenir. Geniş binalarda kullanılan kanatlı çatıda her iki yöne
bakan havalandırma ve ışıklık pencereleri bulunur.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
9 - KULE ÇATI
Kare, düzgün çokgen veya daire kesitli binalarda uygulanır. Çatı
eğimli yüzeyleri düz veya kavisli olarak bir noktada birleştirilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
9 - KULE ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
9 - KULE ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
9 - KULE ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
10 - KUBBE ÇATI
Bir kürenin kesilmiş parçası şeklinde imal edilen çatılardır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
10 - KUBBE ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
10 - KUBBE ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
10 - KUBBE ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
11 – SİLİNDİR ÇATI
Yatay bir silindirin kesilmiş parçası şeklinde imal edilen çatılardır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
11 – SİLİNDİR ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
11 – SİLİNDİR ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
11 – SİLİNDİR ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
11 – SİLİNDİR ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
11 – SİLİNDİR ÇATI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ÇATININ PLANA GÖRE DÜZENLENMESİ
SAÇAKLARA PARALELLER ÇİZME YÖNTEMİ
1. Bina planının etrafına, saçak genişliği ilave edilerek çatı plan
sınırları elde edilir.
2. Çatı planı ölçekli olarak çizilir.
3. Dış kenara, eşit aralıklarla paralel doğrular çizilerek kapalı şekiller
oluşturulur.
4. Bu işleme, plan tamamen dolup içeriye kapalı şekil sığmayıncaya
kadar devam edilir.
5. Paralellerin köşe noktaları birleştirilerek eğik mahyalar elde edilir.
6. Kapalı şekillerin ortasındaki düz çizgiler düz mahyaları verir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ÇATININ PLANA GÖRE DÜZENLENMESİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ÇATININ PLANA GÖRE DÜZENLENMESİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ÇATININ PLANA GÖRE DÜZENLENMESİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
ÇATI KAPLAMASI
Çatı kaplaması için kullanılan malzemeler şunlardır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kiremit
Metal Kiremit
Sandviç Panel
Galvanizli Sac
Eternit
Shingle
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
1. KİREMİT
Kilin kalıplanıp fırınlarda pişirilmesi ile elde edilir.
Çatı örtü kaplamasında en çok kullanılan malzemedir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
1. KİREMİT
Çeşitli görünüş, renk ve şekilde imal edilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT ÇEŞİTLERİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT ÇEŞİTLERİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT ÇEŞİTLERİ
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT ÇEŞİTLERİ
Marsilya
Akdeniz
Valensia
Sevilla
Granada
Düz
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT ÇEŞİTLERİ
Havalandırma
Osmanlı
İlk Mahya
Mahya
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Tepe Mahya
Endülüs Mahya
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
2. METAL KİREMİT
Çelik üstü galvaniz, astar, polyester ve boya kaplı metal plakadan
oluşur. Tüm iklim koşullarına dayanıklıdır. Güvenlidir, çatlamaz,
kırılmaz, koruyucu film ile kaplıdır. Montajı kolaydır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
3. SANDVİÇ PANEL
Metal iki plaka arasına çeşitli yalıtım malzemeleri yerleştirilmiş
çatı örtü elemanlarıdır. Aradaki yalıtım malzemesine göre farklı
üretim şekilleri vardır.
1. Poliüretan Esaslı Paneller
2. Taş yünü Esaslı Paneller
3. Polistren Esaslı Paneller
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
3. SANDVİÇ PANEL
1. POLİÜRETAN ESASLI PANELLER
Form verilmiş iki yüzey arasına, çeşitli kalınlıklarda rijit poliüretan
sert köpük enjekte edilmiş kompozit ürünlerdir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
3. SANDVİÇ PANEL
1. POLİÜRETAN ESASLI PANELLER
Poliüretan panellerde kullanılan alt ve üst yüzey, ürünün tipine
göre galvaniz sac, alüminyum, kraft kâğıdı veya PVC membran
olabilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
3. SANDVİÇ PANEL
2. TAŞ YÜNÜ ESASLI PANELLER
Yüksek yangın güvenliği istenen yapılarda kullanılır. Metal dış
kabuk ve dolgu olarak kullanılan A yanmazlık sınıfı taş yünü tabakası
sayesinde yangına dayanıklı kompozit bir sistem elde edilmiştir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
3. SANDVİÇ PANEL
3. POLİSTREN ESASLI PANELLER
İki kat alüminyum veya saç levha arasına, ekspande polistren
(EPS) dolgunun çeşitli kalınlık ve yoğunlukta uygulanması ile elde
edilen kompozit çatı kaplama malzemesidir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
4. GALVANİZLİ SAC
Farklı kalınlık ve formlarda galvanizli sacdan üretilen trapez
oluklu ve rulo levhalardır. Fonksiyonel tasarımları sayesinde tek kat
örtü olarak veya yalıtım malzemeleri ile uygulanabilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
5. ETERNİT
Belirli oranlarda çimento ve inorganik liften oluşan levhalardır.
İnorganik lif açıldıktan sonra karıştırıcılar kullanılarak çimento ile
birleştirilir. Düz ve oluklu şekillerde üretilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
6. SHINGLE
Üzeri doğal taş kaplı, bitüm çatı kaplama örtüsüdür. Modern ve
klasik mimari tasarımlara uygun, dekoratif, farklı renk ve
görünümde üretilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
1. Çatının taşıyıcı kısmını oluşturan ahşap iskelet oluşturulur.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
2. Mertekler üzerine çatı kaplama tahtaları çakılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
3. Mertekler üzerine çatı kaplama tahtaları çakılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
4. Su ve rutubete karşı yalıtım için membran tabakası serilir. Bu
işleme saçaktan başlanır ve saçağa paralel olarak serilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
5. Üzerine kiremitlerin dizileceği çıtalar çakılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
5. Üzerine kiremitlerin dizileceği çıtalar çakılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
6. Baca diplerine metal levhalar yerleştirilir. Böylece yağmur ve kar
suyunun baca kenarından çatı içine sızması engellenir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
6. Baca diplerine metal levhalar yerleştirilir. Böylece yağmur ve kar
suyunun baca kenarından çatı içine sızması engellenir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
7. Çatıya çıkış kapağı yapılır. Kapağının etrafı metal levha ile
kaplanır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
Çatıya çıkış kapağı
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
Çatıya çıkış kapağının etrafının metal levha ile kaplanması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
Çatıya çıkış kapağının etrafının yalıtılması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
Çatıya monte edilen pencere etrafının yalıtılması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
Çatıya monte edilen güneş enerjisi paneli etrafının yalıtılması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
8. Kiremitlerin dizilmesine saçaklardan başlanır. İlk sıra kiremitler,
tel ile kaplama tahtasına bağlanır veya çivi ile çakılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
9. İkinci sıra kiremitler döşenirken yarım kiremit kadar şaşırtılır.
Kiremit üzerindeki olukların üst üste gelmesine dikkat edilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
Kiremit çıtaları üzerine kiremitlerin dizilmesi
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
10. Kiremit sıralarının dizilmesine çatı mahyasına kadar devam
edilir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
11. Mahyaya denk gelen eğik kiremitler, kesilir veya kırılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
12. Mahya arasına harçlama işlemi yapılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
13. Mahya kiremitleri döşenir.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
KİREMİT İLE ÇATI KAPLAMASI YAPIMI
14. Mahya kiremitlerinin arası ve yanları harçla doldurulur.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
YAĞMUR OLUĞU YAPIMI
1. Yağmur olukları hazırlanır ve tespit kancalarına takılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
YAĞMUR OLUĞU YAPIMI
2. Yağmur olukları tespit kancaları, kaplama tahtasına çakılır.
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
YAĞMUR OLUĞU YAPIMI
Yağmur olukları tespit kancalarının, kaplama tahtasına çakılması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
YAĞMUR OLUĞU YAPIMI
Yağmur olukları tespit kancalarının, kaplama tahtasına çakılması
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
YAĞMUR OLUĞU YAPIMI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
YAĞMUR OLUĞU YAPIMI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
YAĞMUR OLUĞU YAPIMI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
YAĞMUR OLUĞU YAPIMI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
YAĞMUR OLUĞU YAPIMI
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.
Öğr. Gör. Tekin TEZCAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
6 353 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content