close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Güz Yarıyılı için Bitirme Tasarım Projesi Konuları

embedDownload
İ.T.Ü Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü
2014-2015 Güz Yarıyılı Bitirme Tasarım Projesi Konuları
Prof.Dr.Reşat BAYKAL
1- Nehirler, Göller ve Seviye Havuzlarıyla St.Petersburg’dan Moskova’ya Su Yolu Ulaşımının
İncelenmesi.
Prof.Dr.L.Macit SÜKAN
1- Bir Sondaj Platformunun Hidrodinamik Ön Tasarımı
2- Uzun Rayserlerin Enine Titreşimlerinin Deterministik Analizi.
3- Bir Tasarım Yöntemi Olarak Mühendislik Ekonomisi.
Prof.Dr.Abdi KÜKNER
1- Gemi Sevk Sistemlerinde Alternatif Yöntemler
2- Su Jeti Sevk Sistemlerinin İncelenmesi
3- Gemilerin Manevrasının Bilgisayar Programı ile Hesabı
4- Yüksek Süratli Teknelerin Hidrodinamik Dizaynı
5- Yüksek Süratli Ayaklı Tekneler
6- Islak 8 Kişilik Su Altı Aracı (Denizaltı)
7- Deniz Dalgalarından Elektrik Elde Etme Sistemlerinin İncelenmesi
8- Yelkenli ve Katamaranlarda Stabilite
9- Askeri Gemilerde Stabilite Kriterleri
10- Gulet Tipi Teknelerin Formunun Matematiksel Olarak Çıkartılması
Prof.Dr.Serdar BEJİ
1- Açık Denizlerde Mevcut Rüzgar Çiftliklerinin İncelenmesi
2- Kıyı Korozyon Problemleri ve Çözüm Yöntemleri
3- Ege Kıyıları için Meteorolojik Rüzgar Verileri Kullanılarak Dalga Koşullarının Belirlenmesi
Prof.Dr.Kadir SARIÖZ
1- Gemi Manevra Türevlerinin Yarı-Ampirik Yöntemler ile Hesabı
2- B-Spline Curve Fitting Yöntemi ile Tekne Form Eğrilerinin Düzgünleştirilmesi
3- Açık Deniz Yapıları İçin Rüzgar Yükü Hesabı
Prof.Dr.Oya OKAY
1- Temiz Bir Çevre İçin Yenilebilir Enerji Kaynakları; Çeşitleri, Kullanım Alanları, Kaynakları, Etkileri
ve Türkiye/Dünya Boyutu
Prof.Dr.Hakan AKYILDIZ
1- Platform Destek Gemileri Tasarım Gereksinimleri
2- Gemi ve Deniz Teknolojisinde Risk Analizi Yöntemlerinin İncelenmesi
3- Platform Destek Gemilerinde Kullanılan Dümen ve Diğer Kontrol Yüzeylerinin Tasarım Yönünden
İncelenmesi
4- MATLAB ile Hidrostatik ve Stabilite Hesapları
Prof.Dr.İsmail Hakkı HELVACIOĞLU
1- TLP Tipi Acık Deniz Platformlarının Hidrodinamik Analizi
2- Gemi İnşaatında Boya Uygulamaları ve Planlarındaki Yeri
3- Derin Su Açık Deniz Yapılarının Demirleme Sistemlerinin Modellenmesi
Doç.Dr.Fatma YONSEL
1- Açık Deniz Yapılarında Korozyon
2- Antifouling Ürünler ile İlgili Yasalar
Doç.Dr.Barbaros OKAN
1- Dalıp-Çıkma yapan bir dubayla elektrik üretiminin incelenmesi
2- Gemi yapısal tasarımı için interaktif bir program yazılması
3- Profil etrafındaki daimi akımda kaldırma ve sürüklenme kuvvetlerinin hesabı için bir program
yazılması
Doç.Dr.Ebru SARIÖZ
1- Tekne Form Dizaynı Alanında Kullanılan Lineer Distorsiyon Yöntemleri ile Tekne Form Dizaynı
(Programlama bilgisi gerektirmektedir)
2- Matematiksel Yöntemlerle Düzgün Tekne Form Eğrileri Oluşturma (Programlama bilgisi
gerektirmektedir)
3- Tekne Form Eğri ve Yüzeylerini Modellenmesinde Kullanılan Matematiksel Yöntemler
Yrd.Doç.Dr.A.Cemil DİKİLİ
1- Form Planlarının Bilgisayar Yardımıyla Oluşturulması (LISP)
2- Form Planlarının Bilgisayar Yardımıyla Oluşturulması (SCR ve DXF Dosyaları)
3- Bir Boyutlu Parça Yerleştirme Probleminde Yeni Bir Yaklaşım
4- Dikdörtgen Parçalar İçin Parça Yerleştirme Probleminde Yeni Bir Yaklaşım
5- Dikdörtgen Olmayan Parçalar İçin Parça Yerleştirme Probleminde Yeni Bir Yaklaşım
6 Ahşap Tekne Yapımı
Yrd.Doç.Dr.Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU
1- Deniz yüzeyinde petrol yayılımın incelenmesi
2- Deniz suyundan su elde etme tesislerinden kaynaklanan
hidrodinamik özelliklerinin incelenmesi.
3- Dalgalardan Enerji Üreten Bir Sistemin Tasarlanması
yoğun
suyun
deniz ortamındaki
Yrd.Doç.Dr.Ayhan MENTEŞ
1. FMEA tekniğinin gemi ve deniz endüstrisindeki uygulamaları
2. Orcaflex programı ile farklı tipte rüzgar türbinleri modellemesi
3. Dinamik konumlandırma sistemleri ve risk değerlendirmesi
Öğr.Gör.Dr.Nazan AKMAN PEK
1- Betonarme Deniz ve Kıyı Yapılarında Görülen Korozyon
2- Limanlarda Afet Yönetimi Çalışması Uygulaması
3- Tersanelerde Afet Yönetimi Çalışması Uygulaması
Öğr.Gör.Dr.Ceren BİLGİN GÜNEY
1- Gemilerde balast suyu yönetimine yönelik dizayn alternatifleri.
2- Balast sedimanının çökelmesinin tayinine yönelik deneysel sistem tasarımı
3- Balast suyu ile taşınan yabancı türlerin önlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler ve farklı ülkelerin
mevcut ulusal düzenlemeler
Öğr.Gör.Dr.Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
1- Dynamic Energy Budget (DEB) Theory And Its Applications In Marine Sciensce
2- Using Langrangian ParticleTracking Method In Marine Pollution Studies
3- Explanations And Applications Of Statistical Tests Used In Marine Science
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
150 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content