close

Enter

Log in using OpenID

çocuk bakıcısı

embedDownload
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
______________________________________________________
TANIM
Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu
ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları
yürüten kişidir.
______________________________________________________
A- GÖREVLER
-
Halkla ilişkiler ve organizasyon araştırma dosyalarını hazırlar.
Bilgisayarda dosyaları hazırlar.
Haber toplar ve bunları yazıya döker.
Fikirlerini destekleyici görsel unsurlardan faydalanır.
Kişiler arası iletişimi sağlar.
Sunum hazırlar ve sunar.
İşletmenin ürün ve hizmetleriyle ilgili hazırlıkları yapar.
Müşteri ilişkilerini sağlar ve sürdürür.
Reklam kampanyalarını planlar.
Reklamcılıkta yaratıcı faaliyetleri takip eder.
Reklamla ilgili araştırma ve durum analizi yapar.
Sergilerde ve fuarlarda işletmeyi temsil eder.
Müşteri memnuniyetini artırmak için çalışır.
Ortaya çıkabilecek sorunların tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapar.
KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
-
ÇORUM
Bilgisayar,
DVD, VCD,
Dijital fotoğraf makinesi,
Projeksiyon, tepegöz,
Yazıcı, tarayıcı ( Scanner)
Telefon, mektup, internet,
Gazete ve dergiler, basın bültenleri,
Afiş, broşür,
İlan panoları, bilbordlar ve duvar gazeteleri,
A 1.1 2014/II
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
______________________________________________________
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Müşteri Temsilcisi olmak isteyenlerin;
- Düzgün ve anlaşılır diksiyona sahip olma,
- Beden dilini etkili biçimde kullanabilen,
- İkna kabiliyeti yüksek,
- Estetik anlayışı yüksek,
- İnsanlarla empati kurabilen,
- Analiz yeteneği yüksek,
- Temiz ve düzenli,
- Sorumluluk duygusu yüksek,
- Programlı çalışmayı seven,
- Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
- Araştırma ruhuna sahip,
- Kendisini ifade etme yeteneği bulunan
kimseler olmaları gerekir.
C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Müşteri Temsilcileri genellikle büro ortamında oturarak çalışır. Bazen de büro
dışında konferans, seminer, fuar gibi kültürel ve sosyal nitelikteki etkinliklerde
görev alabilir. Müşteri Temsilcileri çalışırken, yöneticilerle, meslektaşlarıyla,
kurum elemanlarıyla ve kurumla ilişkisi olan diğer kişilerle ve müşterilerle
iletişim halindedir.
ÇORUM
B-C 1.1 2014/II
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
______________________________________________________
D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının “Halkla
İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri” alanı, “Müşteri Temsilciliği” dalında
verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
-
Ortaokulu tamamlamış olmak,
Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş
koşullarını taşımak.
-
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci
alanını belirler.
Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler
ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı,
öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate
alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
-
-
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında
ise uygulamalı olarak verilmektedir.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA
-
ÇORUM
Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.
D 1.1 2014/II
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
______________________________________________________
E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslek elamanları,
- Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, satış, pazarlama ve
tanıtım bölümlerinde,
- Görsel ve işitsel medya kuruluşlarında,
- Reklam ajanslarında,
- Çağrı merkezlerinde,
- Şirketlerin müşteri ilişkileri birimlerinde,
- Organizasyon ve fuar şirketlerinde,
- Turizm şirketlerinde,
- Ticaret odalarında,
- Medya takip ajanslarında,
- Haber ajanslarında,
- Kamuoyu ve pazar araştırma şirketlerinde
çalışabilirler.
F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
- 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde
mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi
ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan,
yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı
olmamak üzere ücret verilir.
- Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili
sigorta primleri devletçe karşılanır.
- Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal
imkânlarından faydalanır.
EĞİTİM SONRASI
Genellikle asgari ücretle işe başlarlar. Mesleki bilgi, beceri ve
yeteneğe bağlı olarak alınan ücrette değişiklik olabilmektedir.
Ayrıca, iş yerinin özelliğine ve yapılan anlaşmaya bağlı olarak da
ücret artışı söz konusu olabilmektedir.
ÇORUM
E-F 1.1 2014/II
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
______________________________________________________
G- MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
Meslek liselerinin “Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri” alanı,
“Müşteri Temsilciliği” mezun olanlar istedikleri takdirde, ÖSYM
Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için
başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde,
ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
Çalışılan kurum ve şirkete göre değişiklik göstermektedir. Halkla ilişkiler,
insan kaynakları, pazarlama ve satış departmanlarında yükselme olanakları
vardır.
BENZER MESLEKLER
-
Satış Temsilcisi,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı,
Organizasyon Sorumlusu,
Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı.
ÇORUM
G 1.1 2014/II
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
______________________________________________________
H- EK BİLGİLER
GÖREV
-
İş organizasyonu yapar,
Çevre koruma önlemleri alır,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
I- KAYNAKÇA
- Meslek elemanları,
- 3308 Sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu”,
- Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP projesine ait yayın ve dokümanlar,
- www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
-
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek
mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak
oluşturulmuştur.
ÇORUM
H-I-İ 1.1 2014/II
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
354 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content