close

Enter

Log in using OpenID

ALTERNAT F SESLER

embedDownload
KADIKO?Y-11:Layout 2
1/29/15
3:20 PM
Page 1
ALTERNATF SESLER
Hazırlayan: Gökçe UYGUN
[email protected]
30 OCAK - 5 UBAT 2015
11
Nice müzisyene ev sahiplii yapan, kucak açan, ilham veren semtimizden son yllarda yükselen alternatif
seslerin peine düüyoruz. Bundan böyle her hafta siz okurlarmza bir müzisyeni/grubu tantacaz.
Tavsiyemiz; Kadköylü yeni seslerin sözlerini okurken, bir yandan da arklarn dinlemenizdir…
7’den 77’ye müzik ve sevgi;
BARIŞ MANÇO
Aramızdan ayrılışının 16. yılında, ailesi Barış Manço’yu anlattı. Oğulları
Doğukan ve Batıkan, “Babamızın şarkılarına saygısızlık etmemek için
şarkı söylemiyoruz. Zira sesimiz kötü…” diye espri yaparken, eşi Lale
MANÇO, onun adına festival düzenleyebilmek için sponsor arayışında
’nu anlatmak için fazla söze gerek
yok esasen. Sadece bizim deil
neredeyse tüm dünya halklarnn
sevdii bir sanatçyd… Bu dünyay bedenen terk edeli 16 yl oldu ama
arklaryla aramzda yaamaya devam
ediyor. Biz de bu vesileyle, bu haftaki
müzik sayfamz Manço müziine
ayrdk. Lale Manço Ahskal’ya hem
bir e hem de müzisyen olarak o’nu
sorduk, oullar Doukan ve Batkan
da babalarn anlattlar.
Biz “hepimizin Bar abisi”ni, siz
einizi yitireli 16 yl oldu. Bunca zaman
geçti, bugün ne hissediyorsunuz?
16 yl neresinden baksanz bir jenerasyonu
kapsayan çok uzun bir süre. Ama bizim için
dün gibi… Çocuklarla, aile ve dost ortamnda
adnn geçmedii gün yok gibi. Ayrca ben ve
çocuklar, 7’den 77’ye Doludizgin Bar ve
Sevgi Dernei’nin stanbul ubesi yönetim
kuruluyuz. Zaten bizim gündemimiz Bar
Manço. Tabii ki özlüyoruz ama, onsuz
günümüz de yok.
O’nunla tanmadan önce, müzie ilginiz var myd? Evlendikten
sonra, müzikle ilikiniz nasl deiti?
yi bir dinleyiciydim. Ama herhangi bir enstrüman çalamazdm ki
hâlâ da çalamyorum. Müzik icraasnda
yetenekli deilim. Ama Bar’tan sonra
hem müzik, hem performans ksm benim
için bir yaam biçimi oldu. Tabii ki sahnede
deil (gülümsüyor)...
O, evde müzik çalmalarn yaparken,
siz neler hissederdiniz? Elik eder miydiniz?
Yahut yeni arklarn ilk siz mi dinlerdiniz?
Ben aslnda bir stüdyoya gelin gittim!
Gerçekten, Bar’ tandmda yaad evde,
salon tamamen stüdyo görünümündeydi;
provalar da albüm çalmalar da orada
yaplrd. Evlendikten sonra da bu düzen
O
deimedi ta ki ben Doukan’a hamile kalana
kadar. Tabii böyle bir yaamda, müzik her
yerde idi… Besteler de o ortamda üretilirdi,
sözler de orada yazlrd. Elbette ben de birçok
harika arknn en yakin ahidiyim.
Sizce Bar Manço'nun müzik hayatmza kattklar nelerdi?
Buna halk karar verir elbette ama benim
naçizane görüüm öyle; Bar ve çadalar Türkiye’nin müziini yaptlar.
Popüler müzikte özgün yaplamay
balattlar. Türkülerimizi farkl
tarzlarda yorumlayp daha geni
kitlelere dinlettiler. Aranjman denilen
türün aksine, kendi bestelerine kendi
sözleriyle farkl bir iletiim köprüsü
kurdular. Bar, halk ozan kurumunun
devamyd. Yaln bir dille söylemek istediini söyledi. Sade ve anlalabilir olduu
için her gönülde yer buldu.
O'nun müziini 7'den 77'ye herkes
severdi. Bunu neye balyorsunuz?
Zeki ve akll biriydi. Yaama dair her eye
özel ilgisi vard, merak eder, örenirdi ve
kendi senteziyle parçalarnda bunu paylard.
Birçok parçasnda halk deyimlerini kullanrd
ki bu, dinleyicisiyle ortak bir alg yaratrd.
Onu dinleyenler de kendi yaamlarndan
renkler bulurdu diye düünüyorum.
Bar Manço'nun müziine bugün
yeterince ilgi gösterildiini düünüyor
musunuz?
Güncel akmlara göre müzik
deiiyor elbette. Ama Bar Manço artk
klasikleti... Bugün ne zaman radyoyu
açsam, mutlaka onun bir arksyla
karlayorum.
Yeni sanatçlar onun
arklarn cover yapyorlar, reklamlardan da
çok talep geliyor. Bar’n arklar o kadar
çok ey anlatyor ki, herkes bu sözlerle kendini ifade edebiliyor.
Bu sorunun yant biraz afaki olabilir
ama; sizce Manço yaasayd günümüz
müzii hakknda ne düünürdü?
O’nun için fark etmezdi herhalde, yine
kendi bildiini yapard. Hatta kendisi için
“Her zaman doru bildiini yapt” denmesini isterdi.
Manço adna müzik festivali düzenlemek yahut bir müzik bursu verilmesi gibi bir
düünceniz var m?
Derneimizin ilk amac Manço müziini
ve felsefesini sonraki kuaklara aktarmak.
Bunun en geçerli yolu konserler, festivaller
tabii ki. Ama günümüzde sponsor olmadan
bunlar yapmak zor. Öte yandan her türlü
projeye de destek veririz zira O, halkn
sanatçs, bizim tekelimizde deil.
Son olarak Gazete Kadköy okurlarna
Manço ve müzii hakknda kimsenin
bilmedii bir ey söylemenizi rica etsem...
Artk günnn altnda bilinmeyen
hiçbir ey kalmad ki! Hatta O’nun öyle fanlar var ki benim bile bilmediim eyleri bulabiliyorlar (gülüyor)
BATIKAN ZORBEY MANÇO
Babamn vefatnn üzerinden 16 yl
geçmesine ramen yine de kolay deil,
özellikle 20’li yalarmda ihtiyaç
duydum. Fakat, alabileceim dersi yine
arklarndan almaya çaltm,
çalyorum. Türkiye’nin Bar Manço’yu
unutmadn, yeni kuaklara tantldn
görmek tarif edemeyeceim bir gurur.
Çocukken evde bazen radyo açkt,
bazen annemle babam klasik müzik
dinlerlerdi. lk defa Mozart’,
Beethoven’, onlar sayesinde örendim.
5. snftayken piyano çalmaya
balamtm fakat babamn vefatndan
sonra uzun bir süre devam edemedim.
Hobi niyetinde devam ettiriyorum
müzie ilgimi. O’nun yapt ie ya da
evde çald müziklere ilgimiz vard ama
kendi yollarmz kefetmemiz için her
eye tevik ederdi.
Üstümde 'Olu olarak babamn
müziini devam ettirmeliyim’ basksn
hissetmedim çünkü kendi zamannda
yapt ii, veya ileri, en iyi ekilde
yapt. Abim ve ben espri anlamnda
“Babamn arklarna saygszlk
etmemek için ark söylemiyorum”’
deriz. u anlama gelir; sesimiz kötü…
O'nun müziini 7'den 77'ye herkes
severdi. Bunu, tek bir dil
konuabilmesine balyorum; o da tatl
dil… Bar Manço’yu sevmek/dinlemek
için yal veya genç, Doulu veya Batl
olmaya gerek yok. Her yatan, her
yöreden insanlara ulaabilecek bir
özellii vard.
DOUKAN HAZAR MANÇO
Babamdan dolay müzik aletleri ve
evde sürekli yükselen melodiler içinde
büyüdüm. Dolaysyla hep içinde
bulunduum bir hayat tarzyd. Dört
yanda stüdyo ile tantm. Ama
babam kaybettikten sonra bu iten çok
uzaklatm. Daha dorusu medyatik her
eyden uzaklama karar aldm. O
yüzden o dönemde ortalkta
görünmedim. O süreç zarfnda yurt
dndaydm, Amerika'da okudum.
Döndüümde ise üretmenin ve kabinin
sihri ile yeniden müzii hayatmn
merkezine koydum
Babamn müzikleriyle alakal yapmak
istedim projeler var. Ama u anda hiç
fark olmayaca için doru zaman
bekliyorum. 1971 ylnda kurulan Manço
Prodüksiyon, babamdan bana kalan
yegâne miras. Çok fazla tribute albüm
var, bu tarz çalmalar çok fazla
yaplyor. Ben de biraz pimek
istiyorum. Benim yaptm i, yakn
zamanda tutmu olabilir; ama Bar
Manço müzii çok efsane... Onun için
zaman var. Doru zamanda doru iler
yapmak istiyorum.
Balama çalmay çok seviyorum.
Piyano ve gitar dersine babamla
balamtm. Daha sonra piyano ve
gitara küstüm. Bilgisayar banda
oturup klavye çalmak bence
müzisyenlik deil; Sakin Ol diye bir
proje yaptm. Yapabiliyorum ama
kendime müzisyen diyemiyorum. Müzik
adamym derim, DJ'im derim. Çünkü
bir müzisyenin yannda büyüdüüm için
bunun ne olduunu iyi bilirim.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
326 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content