close

Вход

Log in using OpenID

10.02.2015

embedDownload
ANTALYA
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilbahçe-Güzeloba-Çağlayan kapalı pazarlarında
bulunan 26 adet dükkan ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı yasanın
45.maddesine göre açık teklif arttırma usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Nevi
Balıkçı
Balıkçı
Balıkçı
Balıkçı
Balıkçı
Peynirci
Peynirci
Peynirci
Peynirci
Peynirci
Peynirci
Peynirci
Peynirci
Balıkçı
1515
Balıkçı
Balıkçı
Peynirci
Peynirci
Peynirci
Balıkçı
Balıkçı
Balıkçı
Balıkçı
Kasap
Kasap
Çay Ocağı
Adresi
Yeşilbahçe Kapalı Pazar 1 nolu dükkan
Yeşilbahçe Kapalı Pazar 2 nolu dükkan
Yeşilbahçe Kapalı Pazar 3 nolu dükkan
Yeşilbahçe Kapalı Pazar 4 nolu dükkan
Yeşilbahçe Kapalı Pazar 5 nolu dükkan
Yeşilbahçe Kapalı Pazar 6 nolu dükkan
Yeşilbahçe Kapalı Pazar 7 nolu dükkan
Yeşilbahçe Kapalı Pazar 8 nolu dükkan
Yeşilbahçe Kapalı Pazar 9 nolu dükkan
Yeşilbahçe Kapalı Pazar 10 nolu dükkan
Yeşilbahçe Kapalı Pazar 11 nolu dükkan
Yeşilbahçe Kapalı Pazar 12 nolu dükkan
Yeşilbahçe Kapalı Pazar 13 nolu dükkan
Çağlayan Kapalı Pazar 1 nolu dükkan
Çağlayan Kapalı Pazar 2 nolu dükkan
Çağlayan Kapalı Pazar 3 nolu dükkan
Çağlayan Kapalı Pazar 4 nolu dükkan
Çağlayan Kapalı Pazar 5 nolu dükkan
Çağlayan Kapalı Pazar 6 nolu dükkan
Güzeloba Kapalı Pazar 1 nolu dükkan
Güzeloba Kapalı Pazar 2 nolu dükkan
Güzeloba Kapalı Pazar 3 nolu dükkan
Güzeloba Kapalı Pazar 4 nolu dükkan
Güzeloba Kapalı Pazar 5 nolu dükkan
Güzeloba Kapalı Pazar 6 nolu dükkan
Güzeloba Kapalı Pazar 7 nolu dükkan
Yüzölçümü
(M2)
9
7
9
10
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
7,50
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15,34
17
16,36
Muhammen
Bedel
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.800,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
4.250,00-TL.
6.000,00-TL.
6.000,00-TL.
4.250,00-TL.
-İhale 10.02.2015 Salı günü saat 10.00 da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen
Toplantı Salonunda yapılacaktır.
-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
-İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücret karşılığında temin edilir.
-İhaleye katılacakların geçici teminatı ihale günü saat 09.45’ e kadar Belediye veznesine yatırmaları
gerekmektedir.
-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte
Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları şarttır.
İLAN OLUNUR
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
208 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа