2014-2015 Bahar Dönemi Ders Programı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR Y.YILI I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
I. SINIF
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
G
Eski Yönetmelik
D
SAAT
1
08:00-08:50
2
3
09:00-09:50 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II
"
10:00-10:50
4
5
Yeni Yönetmelik
Eski Yönetmelik
II. SINIF
Yeni Yönetmelik
III. SINIF
IV. SINIF
Eski Yönetmelik
Yeni Yönetmelik
Eski Yönetmelik
Yeni Yönetmelik
Uygulamalı Saha Jeolojisi
Uygulamalı Saha Jeolojisi
Bitirme Çalışması
Bitirme Çalışması
"
"
"
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II
Yapısal Jeoloji
Yapısal Jeoloji
(105)
"
(101)
11:00-11:50
Yabancı Dil
"
"
12:00-12:50
(105)
"
"
6
13:00-13:50
Matematik II
Saha Jeolojisi
Saha Jeolojisi
7
14:00-14:50
Matematik II
(105)
Mesleki Yabancı Dil-I
"
(101)
MS IX (Uza. Algı. Gir) MS VIII (Tünel Jeolojisi)
8
9
15:00-15:50
16:00-16:50
"
"
"
"
"
"
"
(103) (107)
"
1
08:00-08:50
2
09:00-09:50
Mineraloji
Mineraloji
Çevre Jeolojisi
Sunumlu Proje
3
10:00-10:50
(105)
"
"
MS VII (Çevre Jeolojisi)
4
11:00-11:50
"
"
"
(103)
5
12:00-12:50
"
6
13:00-13:50
Yabancı Dil
"
Sedimantoloji
Sedimantoloji
7
14:00-14:50
8
9
15:00-15:50
16:00-16:50
1
08:00-08:50
"
"
Maden Yatakları
Maden Yatakları
(105)
"
(101)
"
(103)
Matematik II
"
Matematik II
(105)
"
"
"
"
"
"
"
"
İnovasyon ve Proje Yöntemi
(107)
2
09:00-09:50
Fizik II
Fizik II (Lab)
3
10:00-10:50
"
Tektonik
Hidroloji/Gemoloji/Malz. Bil.
Proje II
Tektonik / Volkanoloji
İş ve Meslek Hukuku
MS IX (Plaka Tekto. Ve Pet.)
4
11:00-11:50
"
"
Fizik II
"
(Bil Lab) (Min. Lab) (Gen. Jeo Lab.)
"
"
5
12:00-12:50
"
(105)
"
"
(103) (107)
"
(101)
"
6
13:00-13:50
7
14:00-14:50
8
9
15:00-15:50
16:00-16:50
1
08:00-08:50
2
09:00-09:50
3
10:00-10:50
Genel Jeoloji II
4
11:00-11:50
"
5
12:00-12:50
"
6
13:00-13:50
"
"
7
14:00-14:50
Genel Jeofizik
8
9
15:00-15:50
16:00-16:50
"
"
"
"
Türk Dili II
"
ÜSD
Türk Dili II
(105)
Maden Jeolojisi
ÜSD
"
"
6. Dönem Projesi
Magmatik Petroloji
Magmatik Petroloji
"
(101)
"
Jeolojide Termodimamik
"
"
(105)
"
"
Zemin Mekaniği
Zemin Mekaniği
Genel Jeofizik
Uygulamalı Jeofizik
Lineer Cebir
"
(103)
(105)
"
"
(101)
"
"
"
İşletme Yönetimi
"
MS VII (End.Ham./Maden. Bil.) MS VIII (Maden Jeo)
"
(107) (Min. Lab) (Gen. Jeo Lab.)
"
1
08:00-08:50
İngilizce A2
2
09:00-09:50
"
3
10:00-10:50
"
Türkiye Ofiyolit Kuşakları
Kuyu Hidroliği / Petrol Jeolojisi / Ofiyolit ve Kenet K.
Coğrafik Bilgi Sis. Gir.
4
11:00-11:50
"
"
(101) (103) (107)
5
12:00-12:50
Ölçme Bilgisi
"
"
(105)
"
6
13:00-13:50
7
14:00-14:50
"
"
8
9
15:00-15:50
16:00-16:50
Endüstriyel Hammaddeler
ÜSD
"
"
"
ÜSD
S.O.S. II (Küre. ve Y.D.D.)
"
ÜSD
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR Y.YILI II. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
I. SINIF
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
G
IV. SINIF
Eski Yönetmelik
Yeni Yönetmelik
17:00-17:50
Yapısal Jeoloji
Yapısal Jeoloji
Saha Jeolojisi
Saha Jeolojisi
MS IX (Uza. Algı. Gir) MS VIII (Tünel Jeolojisi)
17:55-18:45
"
(101)
"
(105)
(103) (107)
5
18:50-19:40
"
"
"
"
"
6
19:45-20:35
"
"
"
"
7
20:40-21:30
Mesleki Yabancı Dil-I
Uygulamalı Saha Jeolojisi
Uygulamalı Saha Jeolojisi
8
21:35-22:25
"
9
22:30-23:20
1
15:00-15:50
2
15:55-16:45
3
17:00-17:50
Sedimantoloji
Sedimantoloji
Maden Yatakları
Maden Yatakları
4
17:55-18:45
"
(101)
"
5
18:50-19:40
"
"
6
19:45-20:35
"
"
Tektonik
1
15:00-15:50
2
15:55-16:45
3
4
Yeni Yönetmelik
III. SINIF
Yeni Yönetmelik
SAAT
Eski Yönetmelik
II. SINIF
Eski Yönetmelik
D
Eski Yönetmelik
Yeni Yönetmelik
Bitirme Çalışması
Bitirme Çalışması
"
"
İş ve Meslek Hukuku
"
MS VII (Çevre Jeolojisi)
(105)
"
"
"
"
"
"
"
(103)
İnovasyon ve Proje Yöntemi
Çevre Jeolojisi
7
20:40-21:30
8
21:35-22:25
"
Sunumlu Proje
9
22:30-23:20
"
"
1
15:00-15:50
2
15:55-16:45
3
17:00-17:50
Tektonik
Hidroloji / Gemoloji/Malz. Bil.
Proje II
Tektonik / Volkanoloji
MS IX (Plaka Tekto. Ve Pet.)
4
17:55-18:45
"
(Bil. Lab) (Min. Lab) (105)
"
(101)
5
18:50-19:40
"
"
(103) (107)
"
6
19:45-20:35
İngilizce B2
7
20:40-21:30
"
8
21:35-22:25
"
"
ÜSD
(101)
"
Maden Jeolojisi
ÜSD
"
"
9
22:30-23:20
1
15:00-15:50
2
15:55-16:45
3
17:00-17:50
Magmatik Petroloji
Magmatik Petroloji
Zemin Mekaniği
Zemin Mekaniği
İşletme Yönetimi
MS VII (End.Ham./Maden. Bil.) MS VIII (Maden Jeo)
4
17:55-18:45
"
(101)
"
(105)
"
(107) (Min Lab) (103)
5
18:50-19:40
"
"
"
"
6
19:45-20:35
"
"
"
"
7
20:40-21:30
Uygulamalı Jeofizik
Lineer Cebir
8
21:35-22:25
"
(101)
9
22:30-23:20
"
1
15:00-15:50
2
15:55-16:45
3
17:00-17:50
Mineraloji
Türkiye Ofiyolit Kuşakları
Kuyu Hidroliği / Petrol Jeolojisi / Ofiyolit ve Kenet K.
S.O.S. II (Küre. ve Y.D.D.)
Coğrafik Bilgi Sis. Gir.
4
17:55-18:45
"
"
(101) (103) (107)
"
5
18:50-19:40
"
"
"
(105)
"
6
19:45-20:35
"
7
20:40-21:30
ÜSD
ÜSD
8
9
21:35-22:25
22:30-23:20
Ölçme Bilgisi
"
"
"
6. Dönem Projesi
"
Endüstriyel Hammaddeler
ÜSD
"
"
"