Ara Sınav Programı - Jeoloji Mühendisliği Bölümü

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI
NORMAL ve II.ÖĞRETİM
Tarih
Saat
8 Kasım 2014
Cumartesi
13.15-13.50
AI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
D5
13.55-14.20
TD 111 Türk Dili
D5
J 311 Kaya Mekaniği I
D1-D2-D3-D4-D5
JS 107 Belgesellerle Jeoloji
D5
10.15-12.00
JZ 105 Genel Mineraloji
MMF2
13.15-15.00
J 309 Saha Jeolojisi I
MMF1-MMF2-GenJeo
JZ 215 Mühendislik Matematiği
301-303-304
J 423 Kırıntılı Kayaçlar Petrografisi
301
17.15-19.00
J 401 Meslek Hukuku
301-305-306-307-308-309
19.15-21.00
JZ 209 Statik ve Dinamik
MMF1
JZ 101 Jeoloji Mühendisliğine Giriş
D3
J 441 Jeolojik Miras
D2-Z1-Z2
JM 305 Tarihsel Jeoloji(Eski Öğr.)
D2
10.15-12.00
JZ 211 Magmatik Petrografi
MMF2-GenJeo
13.15-15.00
J 439 Jeotermal alanların Elektrik Yöntemlerle Belirlenmesi
MMF2
15.15-17.00
JZ 103 Genel Jeoloji I
TR1-Z1
17.15-19.00
J 425 Petroloji l
Z1-Z2
J 301 Jeokimya
D1-D2-D3-D4-D5-D6
JM 401 Uygulamalı Jeokimya (Eski Öğr.)
D1
J 313 Mühendislik Jeolojisi
D4-D5-D6-304-305-306-307-308
JZ 201 Teknik Resim ve Jeolojik Çizim
D4-D5-D6-GenJeo
JZ 107 Fizik I
D5-D6
J 433 Sayısal arazi sınıflamaları
BilLab 5
15.15-17.00
JS 201 Jeolojide Autocad Uygulamaları
BilLab 5
17.15-18.45
J 403 Jeofizik
D1-D2-D3-D4-D5-D6
19.00-20.30
JS 103 İş Sağlığı ve Güvenliği
D5-D6
J 435 Malzeme Bilgisi
D5-Z2-GenJeo
JM 303 Malzeme Bilgisine Giriş (Eski Öğr.)
D5
JZ 207 Yapısal Jeoloji
D1-D2-D3-D4-D5-D6
8.30-10.00
10 Kasım 2014
Pazartesi
15.15-17.00
8.30-10.00
11 Kasım 2014
Salı
19.15-21.00
8.30-10.00
10.15-12.00
12 Kasım 2014
Çarşamba
13.15-15.00
08.30-10.00
10.15-12.00
13.15-15.00
13 Kasım 2014
Perşembe
JZ 111 Mühendislik İçin Kimya I
J 421 Jeoteknik Deprem Mühendisliği
Sınav Yeri
D7
15.15-17.00
J 315 Maden Yatakları I
301-303-304-305-306-307-308-309
17.15-17.45
J 437 Güzergah Etüdü ve Tasarımı
306-307-308-309
17.15-19.00
JS 203 Coğrafi Bilgi Sistemleri
BilLab 2
18.00-19.00
JS 101 Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı
BilLab 1
19.15-21.00
J 427 Kent Jeolojisi
D5-D6
J 307 Sedimanter Petrografi
D4-D5-D6-D7-GenJeo
IN 111 İngilizce
D1
8.30-10.00
10.15-12.00
13.15-15.00
14 Kasım 2014
Cuma
Dersin Adı
15.15-17.00
J 417 Paleocoğrafya ve Fosiller
JZ 109 Matematik I
JZ 205 Stratigrafi
D7
TR1-Z1-Z2-D6
J 213 Jeolojide Uzaktan Algılama (Eski Öğrenci)
17.15-19.00
JM 213 Jeomorfoloji (Eski Öğr.)
JM 317 Foto Jeoloji (Eski Öğr.)
D7
JM 413 Sondaj Tekniği (Eski Öğr.)
09.00-10.45
11.00-12.45
JZ 203 Mikropaleontoloji
D1-D2-D3-D4-D5-D6
JM 405 Türkiye Jeolojisi(Eski Öğr.)
D6
J 405 Zemin Mekaniği II
D2-D3-D4-D5-D6-D7
JM 411 Zemin Mekaniği (Eski Öğr.)
D7
JS 105 İlk Yardım
15 Kasım 2014
Cumartesi
13.15-14.45
15.00-16.30
13.00-17.00
22 Kasım 2014
Cumartesi
14.00-15.45
J 415 Resifal Ortamlar
309
J 419 Yer Dinamiği
J 431 Jeolojide Autocad Uygulamaları
BilLab 1-2-5
J 429 Su Kaynakları ve Yöntemi
GenJeo
J 407 Jeoloji Mühendisliği Projesi II
J 409 Bitirme Projesi
J 303 Hidrojeoloji
BSS-GenJeo-SedLab-Foto
D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-GenJeo
Prof. Dr. Osman PARLAK
Bölüm Başkanı