close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ücretli Öğretmen

embedDownload
KARAMAN ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 - 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 2. DÖNEM ÜCRETLĠ ÖĞRETMEN GÖREVLENDĠRME LĠSTESĠ
S.N. Adı Soyadı
Mezun Olduğu Okul
Görevlendirileceği Okul
Görevlendirildiği Branş
DurmuĢ Ali Gülcan Ortaokulu
Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu
Fatih Eğitim ÇalıĢanları Ortaokulu
Nefise Sulatn Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
BiliĢim Teknolojileri
1
Harun KOLYĠĞĠT
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknojileri Öğretmenliği
2
Muhammet ALTUNSOY
Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Biyoloji
3
Mehmet ÜCEL
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kamil Özdağ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
TOKĠ Anadolu Lisesi
Biyoloji
4
Merve ALTUNDAL
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri ve Meslek Yüksekokulu Çoçuk GeliĢimi
Halk Eğitim Merkezi ve AkĢam Sanat Okulu
Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi
5
Merve UĞUR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri ve Meslek Yüksekokulu Çoçuk GeliĢimi
Halk Eğitim Merkezi ve AkĢam Sanat Okulu
Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi
6
Münevver KINIK
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Ġlahiyat Önlisans
Yem Sanayi Ġlkokulu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
7
AyĢe AKKAYA
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Ġlahiyat Önlisans
Bifa Anadolu Lisesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
8
Döndü ÖZARSLAN
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Ġlahiyat Önlisans
Karaman Lisesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
9
NeĢe HIZAL
Harran Üniversitesi
Ġlahiyat Fakültesi
Cahit Zarifoğlu Ġmam Hatip Ortaokulu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
10 Ġbrihim TUNCEL
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Ġlahiyat Önlisans
Karamanoğlu Mehmet Bey Ġlkokulu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
11 ġeyma BULUT
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri MYO YaĢlı Bakımı
AkçaĢehir Çok Programlı Lisesi
Hasta YaĢlı Bakım
12 BüĢra KOCABIYIK
Selçuk Üniversitesi Ali Rıza Ercan Meslek
Yüksekokulu Muhabese
Mevlana Ortaokulu
Ġlköğretim Matematik
13 Serpil ASLAN
Atatürk Üniversitesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Yunuskent Anadolu Lisesi
Ġngilizce
14 Gülsüm SAYMA
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi
Karaman Ġmam Hatip Ortaokulu
Ġngilizce
15 Cüneyt DĠLER
Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih
Kale Ġlkokulu
Ġngilizce
16 Muhammet ERGÜN
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Türk Dili ve Edesiyatı Bölümü
Lale Ortaokulu
Ġngilizce
17 Tülay SEZER BUĞDAYCI
Anadolu Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi
Cahit Zarifoğlu Ġmam Hatip Ortaokulu
Ġngilizce
Atılım Üniversitesi
ĠĢletme Fakültesi
Alparslan Ortaokulu
Ġngilizce
19 BüĢra ÇIBIK
Bartın Üniversitesi ĠĠBF
Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi
Piri Reis Ġlkokulu
Ġngilizce
20 Elife ULUER
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Ġngilizce Öğretmenliği
85. Yıl Milli Egemenlik Ġlkokulu
Ġngilizce
21 Bilge SOYYĠĞĠT
Süleyman Demirel Üniversitesi
Isparta Meslek Yüksekokulu
Kılbasan 75. Yıl Ortaokulu
Ġngilizce
22 Muhammet Akif YILMAZ
Anadolu Üniversitesi
Ġktisat Fakültesi
Hamza Anaç Ġlkokulu
Mevlana Ortaokulu
Ġngilizce
23 Murat YILDIRIM
Ġstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Yunus Emre Ortaokulu
Ġngilizce
Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya
Karaman Lisesi
Kimya
25 Sibel GENÇASLAN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kamil Özdağ
Fen Fakültesi / Kimya
Karaman Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Kimya
26 Kevser GÜNDÜZ
Anadolu Üniversitesi
ĠĢletme
Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Matematik
27 Hasan Hüseyin YÜKSEL
Kastamonu Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fatih Anadolu Lisesi
Matematik
28 BüĢra APAK
Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Kimya
100. Yıl Ortaokulu
Vali Hakkı Teke Ortaokulu
Matematik
29 Keziban KIZILKAYA
Celal Bayar Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yümsekokulu Bankacılık ve Finans
Sudurağı Çok Programlı Lisesi
Matematik
30 Bayram MAVĠ
Atatürk Üniversitesi
Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
TaĢkale Ġlkokulu
Sınıf Öğretmenliği
31 Havva AVCI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih
Ġbrahim Bey Ġlkokulu
Sınıf Öğretmenliği
32 Seda OĞUZ
Selçuk Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Karacaören Ġlkokulu
Sınıf Öğretmenliği
18
24
ġerife KODABEY
ARSLANTAġ
Ezgi BüĢra
BAYRAKTAR
33 Aslıhan GENÇYĠĞĠT
Erciyes Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yem Sanayi Ġlkokulu
Sınıf Öğretmenliği
34 Fatih AVġAR
Necmettin Erbakan Ünversitesi
Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi
Piri Reis Ġlkokulu
Sınıf Öğretmenliği
35 Tuba KUZU
Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
Kisecik Ġlkokulu
Sınıf Öğretmenliği
36 Nazife AVġAR
Necmettin Erbakan Ünversitesi
Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi
Sudurağı Karamanbey Ġlkokulu
Sınıf Öğretmenliği
37 Süleyman ÖRENTAġ
GaziosmanpaĢa Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
Lale Ġlkokulu
Sınıf Öğretmenliği
38 Pakize ÖZYER
19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Felsefe
Bayır Ġlkokulu
Sınıf Öğretmenliği
39 Berat ARI
UĢak Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Çoğlu ġehit Ġshat Sağlamoğlu Ġlkokulu
Sosyal Bilgiler
40 Erdem DEMĠRBAĞ
Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih
Bifa Anadolu Lisesi
Tarih
41 Seval OVALI
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatı
42 Abdurrahman KARABACAK
Kırıkkale Üneversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatı
43 Kadriye ANDAÇ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Çoğlu ġehit Ġshat Sağlamoğlu Ġlkokulu
Türkçe
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
294 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content